መዋድቖም ዘይተፈለጠ – מרכז מורשת יהדות אתיופיה-תיגרינית

መዋድቖም ዘይተፈለጠ

እየሩሳሌም ናይ ምምላስ ናይ አሻሓት ዓማውቲ ሕልምኹም ንምትግባር ሓደ ማዓልቲ ካብ ኣባይትኹም ወጺእኹም፡፡መብዛሕትኹም ብለይትን ማዓልትን ፤ ብኩድብታታትን ቆላታትን ፤ ብናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን በረኻታትን ዱራትን ብጽምኣት ማይን ጥሜት እንጀራን ተጓዓዝቲ ጉጂለታት ዝመራሕኹም ኢኹም፡
ነቲ ይሁዳውያን ካብ ሞት ናይ ምትራፍ ካብኡ ንላዕሊ ዘይለ ዕላማ እንተዘይኮይኑ ንሓንቲ ደቒቕ እኳ ንባዕልኹም እንተይሓሰብኩም ሰሪሕኹም፡፡ ተሪር ብዝኾነ እምነት ብምስራሕ ነቶም ኣዚዮም ዝደኸሙ ብእግሮም ተጉዓዝቲ ኣብነት ኮይኖም፡፡
ካብ ሹዑ ናይ ዓሰርታታት ዓማውቲ ግዘ ሓሊፉ፡፡ ግና ናብ’ታ ሕልምኹም እየሩሳሌም ድማ ገና ኣይኣተኹምን፡፡ ብድሕሪትኩም ወለዲ ፤ ኣሕዋትን ቆዑን ገዲፍኩም፡፡ ንሕና እኳ ዛጊድ ነዊሕ ኮይኑና ኣብ’ታ ቓል ተኣተወትላ ሀገር ካብ እንኸውን ተሎ ኢልኩም እቲ ሕልምኹም ናይ ምትግባር ጉዕዞ ክሳብ ትዛዝሙ ንጽልይን ንጽበይን ኣለና፡፡
ኣዒንትኹም ንላዕሊ ክብ ኣቢልኩም ጠምቱ፡፡ እዞም መን ከምዝፈጠሮም ፤ ብቑጽሪ ሰራዊት ዘውጽእ ፤ ንኹሎም በሺሞም ይጽውዕ ፤ ካብ ብዙሓት ሓይልን ትብዓት ሓይልን ዝጎደለ ሰብ የለን (ኢሳይስ ምዕራፍ 40 ቀጽሪ 26)

መራውሊ አዛናው

ናይ ኣቦ ሺም ::
አዛናው
ናይ ኣደ ሺም:
አንጓቸ
village of origin:
አደይ ጎመን ቡጨራ
ዝጠፍኡሉ ዓ/ም:
1984

መሰንበት አከላት

ናይ ኣቦ ሺም ::
አከላት
ናይ ኣደ ሺም:
ልክነሽ
village of origin:
ደምቢያ
ዝጠፍኡሉ ዓ/ም:
1984

መብራት ወርቄ

ናይ ኣቦ ሺም ::
ወርቄ
ናይ ኣደ ሺም:
ጣፈጠሽ
village of origin:
ክቤ ማሪያም ላስታ
ዝጠፍኡሉ ዓ/ም:
1984

መኮነን አቢጨሬ

ናይ ኣቦ ሺም ::
አቢጨሬ
ናይ ኣደ ሺም:
ተመርጨ
village of origin:
እንዳባ ጉና
ዝጠፍኡሉ ዓ/ም:
1983

ሙላው ተገኘ

ናይ ኣቦ ሺም ::
ተገኘ
ናይ ኣደ ሺም:
እሸቱ
village of origin:
ጉራሬ
ዝጠፍኡሉ ዓ/ም:
1984

ማሙየ በላይ

ናይ ኣቦ ሺም ::
በላይ
ናይ ኣደ ሺም:
ትርፌ
village of origin:
ላስታ ወሎ
ዝጠፍኡሉ ዓ/ም:
1987