ארכיון Events - מרכז מורשת יהדות אתיופיה-תיגרינית

ናይ ዘኽርን ካልእን ሰሌዳ ግዘ

Filter by event type
Filter by year
November 13
አብ እየሩሳሌም ናይ ዓመት ባዓል ምህለላ ጸሎት

አብ እየሩሳሌም ናይ ዓመት ባዓል ምህለላ ጸሎት

ኣርሞን ሀናጺብ ተባህለ ጣየለት ሺሮበር ናይ እየሩሳሌም መናፈሲ
13.11.2023 09:30 - 13:00
13/11/23 ብሰንኪ እቲ ኻራቦት ባርዜል ብዝብል ተሰየመ ውግእን ብመሰረት ናይ ደጀን እዚ ዘውጽኦ ትእዛዝን ዓመት ባዓል ምህለላ ከም'ቲ ኩሉ ግዘ ዝባዓሎ ለብዘበን ህዝቢ አኪባካ አይካየድን። ብኸም'ዚ እቲ አብ ጣየለት አርሞን ሀናጺብ ዝካየድ ጸሎት ካብ ስዓት 9:30 ክሳብ ስዓት 13:00 ጥራሕ ባአቕሽቲ እዩ ክካየድ። ምክያዱ ንህዝቢ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን ማእኸል ባህልን ቅርስን ድህረ ገጽ ፣ በፌይስቡክን ዩቲዩፕን ክፍኖ እዩ። ናይ ቡራኬ ስነ ስርዓት አይህሉን፣አይካየድን። እዚ ዝቐረበ ብቢሮ ሚኒስተር ናይ ባህልን ስፖርትን ፣ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን መንግስታዊ ማእኸል ባህልን ቅርስን፣ አቕሽትን ፣ መንፈሳዊ አመራርሓን ክፍሊ ናይ መንግስታዊ ስነ ስርዓታትን ድግሳትን እዩ።
November 23
The Sigd Holiday 22

ዓመት ባዓል ምህለላ

ኣርሞን ሀናጺብ ተባህለ ጣየለት ሺሮበር ናይ እየሩሳሌም መናፈሲ
23.11.2022 08:00 - 14:00
ዓመት ባዓል ምህለላ ኣብ እየሩሳሌም ኣብ እየሩሳሌም ኣብ ዝካየድ ምኽባር ናይ ዓመት ባዓል ምህለላ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ተረኺብኩም ንኽትሳተፉ ብኽብረት ንዕድመኩም፡፤ እቲ ዓመት ባዓል ረቡዕ ሕዳር 23 /2022 (ካፍ ጤት ብኼሽቫን ታሽፓግ) እዩ ዝኽበር፡፡ ዝኽበረሉ ቦታ ጥቓ ኣርሞን ሀናጺብ ተባህለ ጣየለት መናፈሲ (መዘናግዒ) እዩ፡፡ ናይ’ቲ ዓመት ባዓል ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ሳዓት 8፡00 ናይ ንጉሆ ዝጂምር እንትኽውን መንግስትዊ ስነ ስርዓቱ ካብ ስዓት 12፡30 እዩ ዝጂምር ፡፡ በቲ ናይ ዓመት ባዓል ዕለት/ማዓልቲ ካብ ናይ እየሩሳሌም መናሀሪያ እተቡሳት ተሳተፍቲ ናብ’ቲ ቦታ ዝወስዳ እተቡሳት ብፉሉይ ተዳልየን ኣብ’ቲ ቦታ ክህልዋ እየን፡፡ ኣብ ርእሲ’ዚውን አብ ተፈላለያ ከተማታት ናብ’ቲ ባዓል ዝባዓለሉ እየሩሳሌም ዝወስዳ እተቡሳት አለዋ፡፡ እተቡሳት ከካብ ቦትኡ ዝብገሳሉ ቦታን ስዓትን ንምፍላጥ አብ ከተማታት ዝሕተተሎም ቦታታት ምሕታት ወይ ካኣ አብ ናይ መረዳእታ ቢሮ ናይ ኢንተርነት ድረ ገጽ ርኣዩ፡፡ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ድር ገጽ፡- https://www.gov.il/he/departments/hq-for-state-ceremonies-and-events