Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: חצר בארותיים (12)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
חצר בארותיים (אתר קראוונים)

חצר בארותיים (אתר קראוונים)

Archive name: לקסיקוני
Fond name: מקומות
Symbolization: 00001-00004-00004/000002
ג'וינט - מרכזי הדרכה: כפר שעורים, כדורי, עפולה, בארותיים, חצרות כח

ג'וינט - מרכזי הדרכה: כפר שעורים, כדורי, עפולה, בארותיים, חצרות כח

Date: 01/05/1993 - 19/12/1994
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000322

התיק מכיל מסמכים של המחלקות לשירותים חברתיים במקומות שונים המתעדים את שלל הפעילויות ותוכניות לקליטת עלייה, שיקומם, הכוונה וייעוץ לעולים. בתיק נמצאים: דו"חות תקופתיים של "מרכז הדרכה למשפחה", דיווח ועדכון על תוכנית העבודה של המחלקה במועצה האזורית עמק חפר, דו"חות על תוכניות לפיתוח שירותים קבוצתיים וקהילתיים לעולי אתיופיה ועוד.

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

Date: 12/1994
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000208

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל מזרחי - בניה כפרית - כללי (א'- כ', 3)

Date: 19/10/1994 - 31/12/1994
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000169

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אריה מזרחי, בנוגע לפעילות המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים בקשר לרשויות מקומיות ששמותיהן מתחיל באותיות ד' - כ': סיכומי סיורים ודיונים בהשתתפות המנכ"ל, הערכות לקראת פינוי מירמר, חצרות חפר וחצר בארותיים, בקשה להעברת שטחים חקלאיים לעיריית טירת הכרמל, מקלט ביישוב טלמון באתר מליבו ועוד.

אתיופים - אתרים, מרכזי קליטה, מוקדים שכונתיים (מנהלת), קבינט חברתי-כלכלי, גבעת המטוס

אתיופים - אתרים, מרכזי קליטה, מוקדים שכונתיים (מנהלת), קבינט חברתי-כלכלי, גבעת המטוס

Date: 14/10/1999 - 04/03/2001
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000334

התכתבויות וחליפת מסמכים מלשכת השרה לקליטת העלייה, יולי תמיר, בנוגע לקליטת עולים מאתיופיה: אתר חפץ חיים - סקירת מצב (דצמבר 2000), תקציב סל קליטה - אתר נווה כרמל, מרכז הקליטה במבשרת ציון, פינוי אתר צריפין ואתר בארותיים, טבלאות מצבת עולים חדשים מאתיופיה במרכזי קליטה- לפי תאריך העלייה, אתר מבשרת ציון - נתונים כלליים (יוני 2000), מחלות זיהומיות - מרכז קליטה "נורית" בבאר שבע (נובמבר 1999), הנחיות למניעת שחפת אצל עובדים בשרותי הבריאות, פיתוח והפעלת מוקדי הקליטה השכונתיים, קליטת עולים חדשים בני העדה האתיופית ביישובי הקבע- מוקדי קליטה שכונתיים (פברואר 2000), הצעת להחלטת קבינט כלכלי-חברתי בנושא אתיופים (נובמבר 1999), קבינט אתיופים (נוסח לאישור השרה) (נובמבר 1999), נתונים אודות תהליך פינוי המשפחות באתר "גבעת המטוס" לדיור קבע, סיכומי פגישות בנושא ועוד. הושחרו פרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט והם מוגבלים לעיון עד לשנת 2070.

מחלקת אמרכלות - דו

מחלקת אמרכלות - דו"חות ומפות אתרי קרוונים

Date: 01/09/1991 - 30/11/1991
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000183

מיקומם של קראוונים שהונחו לעולי אתיופיה, כולל מיקומים ומפות

בארותיים

בארותיים

Date: 14/10/1997
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000402

סיור ראש הממשלה בנימין נתניהו באתר הקרוונים בבארותיים. בצילום ראש הממשלה מבקר בקרוון של משפחת עולים מאתיופיה יחד עם חברת הכנסת נעמי בלומנטל

בארותיים

בארותיים

Date: 14/10/1997
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000403

סיור ראש הממשלה בנימין נתניהו באתר הקרוונים בבארותיים. בצילום מבקר ראש הממשלה יחד עם חברת הכנסת נעמי בלומנטל ויהודה גליק בקרוון של משפחת עולים מאתיופיה.

בארותיים

בארותיים

Date: 14/10/1997
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000404

אתר הקרוונים בבארותיים. בצילום, עולה מאתיופיה עומד בתוך מגוריו באתר הקרוונים בבארותיים

בארותיים

בארותיים

Date: 14/10/1997
Archive name: אוספים מיוחדים
Fond name: תצלומים
Symbolization: 00002-00001/000405

אתר הקרוונים בבארותיים. בצילום, עולה מאתיופיה יושב ליד מגוריו בשכונת הקרוונים בבארותיים

מפקד יוצאי אתיופיה בשכונות אזורים ודורה בנתניה

מפקד יוצאי אתיופיה בשכונות אזורים ודורה בנתניה

Date: 12/2002
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000192

דו"ח מחקר מאת יהודית קינג ורוית אפרתי, ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

קשת - כרך ד'

קשת - כרך ד'

Date: 06/2022
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000156

כתב עת למדעי הרוח והחברה בהוצאת הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. עורכי הגיליון: מיכאל אסא-ענבר ושרון שלום.

הגיליון מוקדש ליהדות אתיופיה. בין הכותבים: שרון שלום, ראובן טל יאסו, עדיה מנדלסון מעוז, שלומית לזר, כרמל גופר, שושנה בן דור, נעמי שמואל, פקדה אבבה, עודד רון, מיכאל קורינאלדי ושלי אינגדאו.