אוספים - עמוד פריט - Ethiopian Jewry Heritage Center

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

Description

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

Symbolization: 00003/000208

Date: 12/1994

More information

מאגר: ספרייה
תאריך הוצאה לאור (מתאריך): 12/1994
הערות: הרצאות ודיונים מתוך כנס ארצי 8-9 בנומבר 1993, עותק דיגיטלי
אישים: שלוה וייל
פורמט: PDF
שפה: עברית
תאריך (מלל חופשי): טבת תשנ"ה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תבנית: ספר
מוציא לאור: ג'וינט - מכון ברוקדייל
עורך: נועם, גילה
סוג החומר: ספרים
כותרת: הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה
רמת תאור: תיק
שנה: 1994

For assistance in locating information, collecting archival materials, and other matters

Contact the archive