אוספים - עמוד פריט - Ethiopian Jewry Heritage Center

מחלקת אמרכלות - דו"חות ומפות אתרי קרוונים

Description

מיקומם של קראוונים שהונחו לעולי אתיופיה, כולל מיקומים ומפות

Symbolization: 00006-00003/000183

Date: 01/09/1991 - 30/11/1991

More information

מאגר: אוספים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: מחלקת אמרכלות - דו"חות ומפות אתרי קרוונים
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 01/09/1991
עד תאריך: 30/11/1991
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: PDF
מיקום חומר מקורי: ארכיון המדינה
הערות: המשרד המפקיד: משרד הבינוי והשיכון/משרד הבינוי והשיכון - לשכת מנכ"ל/יחידת החברות הממשלתית/עמידר - החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
שנה: 1991

For assistance in locating information, collecting archival materials, and other matters

Contact the archive