אוספים - עמוד פריט - Ethiopian Jewry Heritage Center

ג'וינט - מרכזי הדרכה: כפר שעורים, כדורי, עפולה, בארותיים, חצרות כח

Description

התיק מכיל מסמכים של המחלקות לשירותים חברתיים במקומות שונים המתעדים את שלל הפעילויות ותוכניות לקליטת עלייה, שיקומם, הכוונה וייעוץ לעולים. בתיק נמצאים: דו"חות תקופתיים של "מרכז הדרכה למשפחה", דיווח ועדכון על תוכנית העבודה של המחלקה במועצה האזורית עמק חפר, דו"חות על תוכניות לפיתוח שירותים קבוצתיים וקהילתיים לעולי אתיופיה ועוד.

Symbolization: 00006-00003/000322

Date: 01/05/1993 - 19/12/1994

More information

מאגר: אוספים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: ג'וינט - מרכזי הדרכה: כפר שעורים, כדורי, עפולה, בארותיים, חצרות כח
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 01/05/1993
עד תאריך: 19/12/1994
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: PDF
מיקום חומר מקורי: ארכיון המדינה
הערות: המשרד המפקיד: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (2003 - )/אגף התעסוקה והקליטה
שנה: 1994

For assistance in locating information, collecting archival materials, and other matters

Contact the archive