אוספים - עמוד פריט - Ethiopian Jewry Heritage Center

קשת - כרך ד'

קשת - כרך ד'

Description

כתב עת למדעי הרוח והחברה בהוצאת הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. עורכי הגיליון: מיכאל אסא-ענבר ושרון שלום.

הגיליון מוקדש ליהדות אתיופיה. בין הכותבים: שרון שלום, ראובן טל יאסו, עדיה מנדלסון מעוז, שלומית לזר, כרמל גופר, שושנה בן דור, נעמי שמואל, פקדה אבבה, עודד רון, מיכאל קורינאלדי ושלי אינגדאו. 

Symbolization: 00006-00001/000156

Date: 06/2022

More information

מאגר: אוספים
חטיבה: פרסומים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: קשת - כרך ד'
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 06/2022
תאריך (מלל חופשי): תשפ"ב
גודל: 182 עמודים
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: PDF
שנה: 2022

For assistance in locating information, collecting archival materials, and other matters

Contact the archive