אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

מקורות ומסורות על הגעתם של יהודים לאתיופיה דרך הנילוס

מקורות ומסורות על הגעתם של יהודים לאתיופיה דרך הנילוס

תיאור

הרצאה של הרב מנחם ולדמן הרצה במסגרת האקדמיה המקוונת של המרכז למורשת יהדות אתיופיה (סמסטר א', הרצאה חמישית).

 

תמלול:

1

00:00:00,333 --> 00:00:01,083

טוב...

 

2

00:00:01,167 --> 00:00:03,667

אז לפני שתתחיל,

 

3

00:00:03,750 --> 00:00:07,542

אני אעביר לך

ממש עוד דקה את השרביט,

 

4

00:00:07,625 --> 00:00:12,625

אז אני אגיד שהיום אנחנו באמת

מארחים את הרב מנחם ולדמן.

 

5

00:00:12,708 --> 00:00:13,792

חוקר יהדות אתיופיה,

 

6

00:00:13,875 --> 00:00:15,708

רב קהילת הממתינים

לעלייה באתיופיה,

 

7

00:00:15,792 --> 00:00:18,708

שעוסק באמת שנים רבות

 

8

00:00:18,792 --> 00:00:22,000

בחקר ההיסטוריה

והמורשת של יהדות אתיופיה

 

9

00:00:22,083 --> 00:00:24,542

ובעלייה מאתיופיה.

 

10

00:00:24,625 --> 00:00:27,083

ההרצאה היום תהיה באמת

על מקורות ומסורות,

 

11

00:00:27,167 --> 00:00:30,042

על הגעתם של יהודים לאתיופיה

דרך הנילוס.

 

12

00:00:30,125 --> 00:00:33,500

באמת מצפה לנו ככה

הרצאה מרתקת ומעניינת.

 

13

00:00:33,583 --> 00:00:38,083

הרב ולדמן ביקש ברשותכם

ששאלות תשמרו לסוף ההרצאה.

 

14

00:00:38,167 --> 00:00:42,458

אנחנו נשאיר זמן. רבע שעה,

עשרים דקות, באמת בסוף ההרצאה.

 

15

00:00:42,542 --> 00:00:47,875

ואם תוכלו במהלך ההרצאה באמת לשים

את המיקרופונים שלכם על השתק,

 

16

00:00:47,958 --> 00:00:50,750

אנחנו נשמח,

שלא יהיו ככה רעשי רקע.

 

17

00:00:50,833 --> 00:00:55,208

וכמובן נשמח אם תוכלו

לפתוח מצלמות, מי שכמובן יכול.

 

18

00:00:55,292 --> 00:00:58,167

זה תמיד נחמד לראות

גם את הפרצופים.

 

19

00:00:58,250 --> 00:01:01,833

זהו. הרב ולדמן,

אני מעביר בשמחה את השרביט אליך,

 

20

00:01:01,917 --> 00:01:05,625

ובהצלחה,

ושיהיה ערב מעניין לכולנו.

 

21

00:01:06,792 --> 00:01:07,833

תודה רבה, ניר.

 

22

00:01:08,917 --> 00:01:12,333

ערב טוב, חנוכה שמח,

וגם חודש טוב.

 

23

00:01:12,417 --> 00:01:14,042

אנחנו בראש חודש טבת.

 

24

00:01:14,958 --> 00:01:19,292

ותודה למרכז למורשת יהדות אתיופיה.

 

25

00:01:19,375 --> 00:01:23,292

הנושא שאנחנו נעסוק בו,

 

26

00:01:23,375 --> 00:01:27,958

כפי שכל אחד מבין,

זה נושא טעון ומאוד יסודי

 

27

00:01:28,042 --> 00:01:34,125

באשר לשורשים הכי קדומים

של יהדות אתיופיה.

 

28

00:01:34,208 --> 00:01:39,375

השאלה שתמיד שאלו,

מנין הגיעו יהודים לאתיופיה?

 

29

00:01:39,458 --> 00:01:43,792

מתי הגיעו יהודים לאתיופיה?

איך הגיעו יהודים לאתיופיה?

 

30

00:01:43,875 --> 00:01:46,958

כל השאלות הללו היו שאלות בסיס

 

31

00:01:47,042 --> 00:01:51,375

שתמיד הופנו כלפי יהדות אתיופיה

בגלל הייחוד שלה

 

32

00:01:51,458 --> 00:01:54,542

והניתוק שלה מיתר עדות ישראל.

 

33

00:01:54,625 --> 00:01:59,917

ואני אשתדל להבהיר את המסורת

 

34

00:02:00,000 --> 00:02:04,042

שאני רואה אותה

כמסורת הכי ברורה

 

35

00:02:04,125 --> 00:02:07,250

מתוך יהודי אתיופיה עצמם,

 

36

00:02:07,333 --> 00:02:12,833

שהגעתם הייתה לאתיופיה

דרך הנילוס בזמן קדום.

 

37

00:02:14,708 --> 00:02:19,708

אני...

במצגת אתם תראו כל מיני חומרים

 

38

00:02:19,792 --> 00:02:24,542

שייתנו לנו אני חושב

הרבה מידע והבנה

 

39

00:02:24,625 --> 00:02:26,958

בדברים שאנחנו הולכים לעסוק בהם.

 

40

00:02:28,292 --> 00:02:32,042

המפה הראשונה

היא מפת המזרח התיכון.

 

41

00:02:32,125 --> 00:02:35,292

מצרים, כוש ואתיופיה

מתקופת התנ"ך.

 

42

00:02:35,375 --> 00:02:39,958

שהשורשים של יהודי אתיופיה

הם בהחלט בתקופת התנ"ך.

 

43

00:02:40,042 --> 00:02:46,083

והמפה הזו, כן,

אם להתחיל מירושלים,

 

44

00:02:46,167 --> 00:02:52,625

כן, מסביבה, יש לנו את ארצות ה...

יש לנו את דמשק,

 

45

00:02:52,708 --> 00:03:00,667

הפרת והחידקל, ממלכת אשור,

בבל, יותר מאוחרת, שנער, כן,

 

46

00:03:00,750 --> 00:03:06,625

בצפון טורקיה, יוון, איי הים,

הים הגדול, הוא הים התיכון,

 

47

00:03:06,708 --> 00:03:12,792

וחצי האי סיני, ים סוף כמובן,

 

48

00:03:12,875 --> 00:03:15,250

ואנחנו עוברים למצרים,

 

49

00:03:15,333 --> 00:03:21,247

שהיא נקודת מפתח בהיסטוריה

הקדומה של יהדות אתיופיה.

 

50

00:03:23,250 --> 00:03:27,042

אם אנחנו מדברים על מצרים,

 

51

00:03:27,125 --> 00:03:33,708

אז מצרים היא ממלכה קדומה

מאוד מאוד משמעותית בתקופת התנ"ך.

 

52

00:03:33,792 --> 00:03:36,500

כן, לצד כנען או ארץ ישראל.

 

53

00:03:36,583 --> 00:03:42,875

ולמעשה כשמדרימים עם הנילוס,

 

54

00:03:42,958 --> 00:03:49,625

אתם רואים את ה...

הנילוס למעשה מגיע מדרום לצפון.

 

55

00:03:49,708 --> 00:03:55,042

מצרים או קהיר, יושבת

על פתח הדלתא של הנילוס,

 

56

00:03:55,125 --> 00:03:59,083

שהנילוס עושה מסע ארוך

של אלפי אלפי ק"מ

 

57

00:03:59,167 --> 00:04:02,292

עד שהוא מגיע למצרים.

 

58

00:04:02,375 --> 00:04:10,625

אני ממשיך הלאה במצרים

כלפי דרום, עם הנילוס,

 

59

00:04:10,708 --> 00:04:17,417

ואני מגיע לפטרוס, אחרי מצרים,

 

60

00:04:17,500 --> 00:04:21,708

ואני ממשיך הלאה לכיוון פטרוס,

 

61

00:04:21,792 --> 00:04:28,500

ופטרוס זה מצרים העליונה,

מה שאנחנו קוראים. שם תנ"כי.

 

62

00:04:28,583 --> 00:04:31,167

מצרים זו מצרים התחתונה.

 

63

00:04:31,250 --> 00:04:33,292

פטרוס מצרים העליונה.

 

64

00:04:33,375 --> 00:04:38,875

ומייד אחרי פטרוס יש לנו

את מה שכתוב פה, יב,

 

65

00:04:38,958 --> 00:04:41,625

וגם אסואן.

 

66

00:04:41,708 --> 00:04:45,417

זה דרומית,

זה החלק הדרומי של מצרים,

 

67

00:04:45,500 --> 00:04:50,542

ובמצרים העתיקה זה היה הגבול

עם הממלכות היותר דרומיות

 

68

00:04:50,625 --> 00:04:54,500

שכבר נקרא להם ממלכות כוש.

 

69

00:04:54,583 --> 00:05:01,333

כאשר המילה כוש, היא מילה שמדברת

על כל האזור שמדרום למצרים.

 

70

00:05:01,417 --> 00:05:04,583

לאו דווקא על נקודה מסוימת.

 

71

00:05:04,667 --> 00:05:09,208

למרות שבהחלט כוש הראשונה

 

72

00:05:09,292 --> 00:05:12,030

היא כן...

 

73

00:05:14,375 --> 00:05:21,000

כמו שאתם רואים, אנחנו מדרימים

מכיוון יב ואסואן יותר דרומה,

 

74

00:05:21,083 --> 00:05:23,090

הנילוס עושה עיקוף,

 

75

00:05:25,417 --> 00:05:27,792

ואנחנו מגיעים למה שכתוב פה, כוש.

 

76

00:05:27,875 --> 00:05:32,917

הייתה ממלכה שנקראת כוש.

בתנ"ך אנחנו פוגשים אותה הרבה.

 

77

00:05:33,000 --> 00:05:37,333

אבל המילה כוש בעולם הקדום

 

78

00:05:37,417 --> 00:05:40,792

היא סימלה כל מה שמדרום

לעולם שהיה מוכר להם,

 

79

00:05:40,875 --> 00:05:43,167

כלומר למצרים.

 

80

00:05:43,250 --> 00:05:51,333

כך שהיא לאו דווקא

ממלכת כוש בזמן מסוים בתנ"ך.

 

81

00:05:51,417 --> 00:05:57,917

אם תראו, יש לנו את כוש, ויש פה

כמה נקודות מאוד משמעותיות.

 

82

00:05:58,000 --> 00:06:02,042

ציינתי פה ליד הנקודה האדומה,

מרואה.

 

83

00:06:02,125 --> 00:06:08,042

זו הייתה עיר הבירה של כוש

בתקופות מסוימות.

 

84

00:06:08,125 --> 00:06:14,875

ודרומית לה, נפאטה.

גם כן ממלכה כושית עתיקה.

 

85

00:06:14,958 --> 00:06:19,250

ואני ממשיך עם הנילוס דרומה

ופוגש את ח'רטום.

 

86

00:06:19,333 --> 00:06:22,708

ח'רטום זה כמובן מקום חדש.

 

87

00:06:22,792 --> 00:06:27,000

בירת סודן הצפונית של היום.

 

88

00:06:27,083 --> 00:06:33,750

ושם נפגשים שני הנילוסים.

האחד, הנילוס הלבן,

 

89

00:06:33,833 --> 00:06:38,333

שמגיע מדרום מאוגנדה,

מאגם ויקטוריה,

 

90

00:06:38,417 --> 00:06:45,750

ומגיע למפגש בח'רטום

עם הנילוס הכחול שיוצא מאגם טאנה,

 

91

00:06:45,833 --> 00:06:53,958

מהעיר בהר דר, יורד דרומה,

ועושה עיקוף ופונה צפונה

 

92

00:06:54,042 --> 00:06:59,333

ונפגש בח'רטום עם הנילוס הלבן.

 

93

00:06:59,417 --> 00:07:01,958

אמנם זה שני נילוס, לבן וכחול,

 

94

00:07:02,042 --> 00:07:08,417

אבל כמעט 85 אחוז מהמים

של הנילוס, בסופו של דבר, האחד,

 

95

00:07:08,500 --> 00:07:10,263

הם מגיעים מאתיופיה.

 

96

00:07:11,292 --> 00:07:13,875

תראו, עוד נדבר על זה בהרחבה,

 

97

00:07:13,958 --> 00:07:17,167

שיש פה עוד כמה יובלים

 

98

00:07:17,250 --> 00:07:24,292

שנשפכים לנילוס צפונית לח'רטום.

 

99

00:07:24,375 --> 00:07:30,125

כן. הנהר המרכזי פה,

תזכרו את השם, עטברה.

 

100

00:07:30,208 --> 00:07:35,542

הנהר עטברה שנשפך צפונית למרואה,

כן.

 

101

00:07:35,625 --> 00:07:40,500

זה הנהר החשוב

 

102

00:07:40,583 --> 00:07:44,750

שאוסף הרבה מים מנהרות אתיופיה

 

103

00:07:44,833 --> 00:07:51,000

ובסופו של דבר נשפך לנילוס כ-200 ק"מ

צפונית לח'רטום.

 

104

00:07:52,583 --> 00:08:00,542

התמונה שהיא מפה

כמו תצלום לווין של האזור,

 

105

00:08:00,625 --> 00:08:03,645

היא מאוד משמעותית בעיניי.

 

106

00:08:04,583 --> 00:08:10,583

יצא לי לטוס מספר פעמים מח'רטום,

כן,

 

107

00:08:10,667 --> 00:08:14,833

ח'רטום נמצאת כאן בערך,

 

108

00:08:14,917 --> 00:08:22,958

ומח'רטום טסתי מעל הנילוס עד קהיר.

 

109

00:08:23,042 --> 00:08:30,625

טייס שטס ביום לא צריך מפות,

הוא פשוט טס מעל הנילוס.

 

110

00:08:30,708 --> 00:08:36,417

ומה שמעניין ומאוד משמעותי,

אפשר לראות את זה דווקא במפה הזו,

 

111

00:08:36,500 --> 00:08:43,625

שכל מצרים וסודאן, כן,

מהחלקים האלה ואילך,

 

112

00:08:43,708 --> 00:08:47,083

מח'רטום וצפונה, הם למעשה מדבריות.

 

113

00:08:47,167 --> 00:08:53,000

אין הבדל בין מדבר סיני,

שאתם רואים אותו פה בצפון,

 

114

00:08:53,083 --> 00:08:57,250

וכל מצרים, כל מצרים למעשה מדבר

פחות או יותר.

 

115

00:08:57,333 --> 00:09:02,333

גשם לא יורד שם. וכן בצפון סודאן.

 

116

00:09:02,417 --> 00:09:08,667

והנילוס הוא מקור החיים

של כל הארצות הללו.

 

117

00:09:08,750 --> 00:09:13,500

ואפשר לראות את זה,

את הגודל של הנילוס, הרוחב שלו,

 

118

00:09:13,583 --> 00:09:16,333

כן, מדבר ענק,

 

119

00:09:16,417 --> 00:09:22,417

והחיות של מצרים וצפון סודאן

 

120

00:09:22,500 --> 00:09:24,917

באה מהמים של הנילוס.

 

121

00:09:25,000 --> 00:09:28,708

מסביב לנילוס, למים של הנילוס,

 

122

00:09:28,792 --> 00:09:35,958

יש משני הצדדים

ירוק של היבולים בגלל המים,

 

123

00:09:36,042 --> 00:09:40,292

ובעיקר בצפון,

אפשר לראות את הדלתא הענקית,

 

124

00:09:40,375 --> 00:09:43,000

גודלה כמעט כמו מדינת ישראל,

 

125

00:09:43,083 --> 00:09:45,292

שיצר הנילוס,

שהיא כולה ירוקה גם כן

 

126

00:09:45,375 --> 00:09:49,083

בגלל שזה אזור הירק,

 

127

00:09:49,167 --> 00:09:54,417

הגידולים הטובים של מצרים,

בגלל הנילוס.

 

128

00:09:54,500 --> 00:09:59,167

עכשיו, יש לזה משמעות,

לא רק שזה מקור החיים של מצרים,

 

129

00:09:59,250 --> 00:10:05,333

זו הדרך שבה אפשר לעבור

ממצרים ודרומה.

 

130

00:10:05,417 --> 00:10:08,708

ללכת במדבר ללא מים

זה בלתי אפשרי.

 

131

00:10:08,792 --> 00:10:12,583

ללכת דרך ים סוף

זה גם כן קשה ביותר.

 

132

00:10:12,667 --> 00:10:17,458

ממילא הדרך הלא סלולה,

אבל הדרך הטובה,

 

133

00:10:17,542 --> 00:10:25,542

היא ללכת בנילוס, כן,

דרומה לצידו.

 

134

00:10:25,625 --> 00:10:32,458

גם לזכות במים, ביישובים,

בפירות, בירקות שלצד הנילוס,

 

135

00:10:32,542 --> 00:10:37,542

וזו הדרך הטבעית

להגיע מצפון לדרום.

 

136

00:10:37,625 --> 00:10:42,125

אם אנחנו הולכים דרומה ממש, כן,

 

137

00:10:42,208 --> 00:10:46,708

אז יש לנו עד אתיופיה,

אם אני הולך...

 

138

00:10:46,792 --> 00:10:50,250

אני אתחיל מלמעלה מהדלתא,

כשהנילוס...

 

139

00:10:50,333 --> 00:10:55,668

דרך הנילוס האחד.

ויש לנו פה את ההתעגלות שלו.

 

140

00:10:56,875 --> 00:11:02,167

פה זה כבר ח'רטום.

וזו אתיופיה. זה אגם טאנה.

 

141

00:11:02,250 --> 00:11:08,333

ופה תראו כמה שאתיופיה ירוקה

לעומת המדבר בצפון.

 

142

00:11:08,417 --> 00:11:11,500

המדבר הנובי והמצרי וכדומה.

 

143

00:11:13,625 --> 00:11:20,500

המפה הבאה היא מפה

שהולכת בעקבות הביטוי של התנ"ך.

 

144

00:11:20,583 --> 00:11:25,250

מספר פעמים בספר ישעיהו

וספר צפניה

 

145

00:11:25,333 --> 00:11:32,417

הנביא מדבר על מקום

שהוא מעבר לנהרי כוש.

 

146

00:11:32,500 --> 00:11:37,542

כוש אמרנו זה ממלכת כוש,

היא מופיעה פה,

 

147

00:11:37,625 --> 00:11:42,167

ולא כתוב נהר כוש.

לא מדובר פה על הנילוס,

 

148

00:11:42,250 --> 00:11:47,875

אלא על יובלים של הנילוס

שהם נהרי כוש.

 

149

00:11:47,958 --> 00:11:54,167

כלומר, היובלים שנשפכים בסוף

ונהיים נילוס אחד, כן,

 

150

00:11:54,250 --> 00:11:57,708

הם נהרי כוש.

 

151

00:11:57,792 --> 00:12:04,667

ואם הנביא ישעיהו וצפניה

מדברים על מעבר לנהרי כוש,

 

152

00:12:04,750 --> 00:12:13,042

הם מדברים על האזורים שאני רואה

שאתם רואים פה,

 

153

00:12:13,125 --> 00:12:15,750

אזור כוש ודרומה.

 

154

00:12:15,833 --> 00:12:20,792

זה יכול להיות סודאן,

זה יכול להיות אתיופיה,

 

155

00:12:20,875 --> 00:12:24,583

ואיך שכל היובלים האלה

הם מעבר לנהרי כוש.

 

156

00:12:24,667 --> 00:12:30,333

ציינתי פה שמות נוספים של מקומות

 

157

00:12:30,417 --> 00:12:33,625

שתוכלו לראות ממרואה

 

158

00:12:33,708 --> 00:12:38,125

שעוד נפגוש אותה בהמשך,

ודרומה, ח'רטום,

 

159

00:12:38,208 --> 00:12:42,958

עוד ממלכות קדומות, סנאר,

סבא, שהופיעה בתנ"ך,

 

160

00:12:43,042 --> 00:12:47,250

וכמובן, אני הולך ימינה,

כלומר, מערבה,

 

161

00:12:47,333 --> 00:12:51,542

ודרומה לאזור אתיופיה של היום,

כן,

 

162

00:12:51,625 --> 00:12:59,500

היובלים שמגיעים מאתיופיה

ונשפכים לנילוס.

 

163

00:12:59,583 --> 00:13:03,000

שימו לב שהנהר שעכשיו אנחנו

פוגשים אותו והזכרתי אותו,

 

164

00:13:03,083 --> 00:13:07,500

נהר עטברה, הוא נהר גדול מאוד.

 

165

00:13:07,583 --> 00:13:15,083

חלק משמעותי בנילוס הוא ממנו.

הנהר יוצא מליד גונדר,

 

166

00:13:15,167 --> 00:13:20,292

אוסף את המים

של מספר נהרות גדולים באתיופיה,

 

167

00:13:20,375 --> 00:13:22,625

אנגרב, טקזה,

 

168

00:13:22,708 --> 00:13:27,917

וממשיך צפונה

ונשפך ליד עיר שנקראת עטברה,

 

169

00:13:28,000 --> 00:13:30,500

לכן נקרא שמו עטברה פה.

 

170

00:13:30,583 --> 00:13:33,458

אם אני מראה לכם סימן,

 

171

00:13:33,542 --> 00:13:39,417

אז עטברה

מתחיל באזור שקרוב לגונדר,

 

172

00:13:39,500 --> 00:13:43,583

וממשיך צפונה ונשפך לנילוס.

 

173

00:13:46,833 --> 00:13:49,667

הנילוס שהוא גדול, כן,

 

174

00:13:49,750 --> 00:13:54,000

נקודה משמעותית שבו

בדרומה של מצרים,

 

175

00:13:54,083 --> 00:13:56,750

זו העיר אסואן. סליחה.

 

176

00:13:56,833 --> 00:14:04,000

העיר אסואן שאתם רואים מצד ימין,

כן, בתצלום האוויר הזה,

 

177

00:14:04,083 --> 00:14:08,458

עיר גדולה, אסואן,

כמעט שני מיליון תושבים,

 

178

00:14:08,542 --> 00:14:12,917

והיא עיר לצד הנילוס. כל מקום באתיופיה

הוא לצד הנילוס, אחרת אין חיים.

 

179

00:14:13,000 --> 00:14:16,333

אפשר לומר את זה בגדול.

 

180

00:14:16,417 --> 00:14:23,083

ובתוך הנילוס, הנילוס הוא

החלק שצבוע פה, הוא נראה שחור,

 

181

00:14:23,167 --> 00:14:27,708

האי הזה שהוא די גדול,

‏1,200 מטר אורכו,

 

182

00:14:27,792 --> 00:14:30,875

ובחלקים הרחבים, 400 מטר רוחב,

 

183

00:14:30,958 --> 00:14:35,333

אז אתם יכולים להבין

שהנילוס עצמו הוא כק"מ,

 

184

00:14:35,417 --> 00:14:41,583

פחות או יותר פה רוחבו.

הנילוס, זה האי יב.

 

185

00:14:41,667 --> 00:14:47,958

האי יב אומנם נתגלה

במובן הארכיאולוגי,

 

186

00:14:48,042 --> 00:14:50,042

זאת אומרת, האי היה ידוע תמיד,

 

187

00:14:50,125 --> 00:14:55,333

אבל גילו בו שרידים קדומים

רק לפני כ-120 שנה.

 

188

00:14:55,417 --> 00:15:03,292

וזה חולל, כן, חידוש ארכיאולוגי,

שהייתה בו מושבה צבאית יהודית

 

189

00:15:03,375 --> 00:15:06,125

כבר מהמאה השביעית לפנה"ס.

 

190

00:15:06,208 --> 00:15:10,958

אפשר לומר,

מסוף בית ראשון ותחילת בית שני.

 

191

00:15:14,458 --> 00:15:22,542

יש פה כמה תמונות מתוך הנילוס,

מהאי יב. שימו לב לתמונה הימנית.

 

192

00:15:24,458 --> 00:15:29,917

הסלעים שמקיפים את האי יב,

 

193

00:15:30,000 --> 00:15:34,208

והאי נקרא גם כן אלפנטינו,

אלפנטינה,

 

194

00:15:34,292 --> 00:15:37,750

מלשון אלפנט, מלשון פיל.

 

195

00:15:37,833 --> 00:15:41,250

וזה מזכיר, בתמונה הימנית,

רגלי פיל.

 

196

00:15:43,083 --> 00:15:48,125

זה האי ממבט אחר. האי יב.

 

197

00:15:49,292 --> 00:15:56,458

הסברתי על הארכיאולוגיה של יב

שהיא מאוד מאוד מעניינת.

 

198

00:15:56,542 --> 00:16:02,186

נמצאו בה תעודות ומקדש,

 

199

00:16:03,792 --> 00:16:06,875

דברים ארכיאולוגיים

מהמאה השביעית לפני הספירה.

 

200

00:16:06,958 --> 00:16:12,542

אני רק פה לשם האילוסטרציה יותר

הראיתי תצלום של תעודה מיב,

 

201

00:16:12,625 --> 00:16:16,875

וציטוט מאחת האגרות. אני קורא.

 

202

00:16:16,958 --> 00:16:20,667

"ומימי מלך מצרים, אבותינו בנו

המקדש הזה ביב המצודה."

 

203

00:16:20,750 --> 00:16:23,917

מצודה,

מכיוון שזה היה מושבה צבאית

 

204

00:16:24,000 --> 00:16:28,083

שהחיילים בה,

לפחות חלקם, היו יהודים

 

205

00:16:28,167 --> 00:16:34,542

שהיו שייכים לממלכת אשור, כן,

ואחרי כן, מצרים,

 

206

00:16:34,625 --> 00:16:39,708

למעשה הם חיילים אשורים,

או באו מאשור,

 

207

00:16:39,792 --> 00:16:44,000

או מממלכת אשור הקדומה,

ונהיו חיילים ביב

 

208

00:16:44,083 --> 00:16:50,667

כשכבר היו, המצרים שלטו שם.

והייתה שם מצודה

 

209

00:16:50,750 --> 00:16:55,417

בגלל שהייתה עיר גבול

מול ממלכת כוש בדרום.

 

210

00:16:55,500 --> 00:17:01,917

ופה כתוב, "וכאשר כנבוזי בא

למצרים - המקדש הזה בנוי מצאו.

 

211

00:17:02,000 --> 00:17:08,083

"מקדשי אלוהי מצרים כולם הרוסים,

ואיש דבר במקדש הזה לא הרס."

 

212

00:17:08,167 --> 00:17:13,000

הוא כותב ומתגאה

שהמקדש היהודי לא נהרס.

 

213

00:17:14,333 --> 00:17:20,458

יש לנו פה מפה

או תצלום אוויר שוב, לווין,

 

214

00:17:20,542 --> 00:17:23,667

של הנילוס באזור מרואה.

 

215

00:17:23,750 --> 00:17:31,417

מרואה, ממלכה כושית עתיקה

שבירתה מרואה.

 

216

00:17:31,500 --> 00:17:36,792

מדברים פה

על כמה מאות לפני הספירה.

 

217

00:17:36,875 --> 00:17:39,542

שוב רואים את הנילוס שזורם

 

218

00:17:39,625 --> 00:17:45,542

מסביבו, משני צדדיו ירוק,

והשאר מדבר.

 

219

00:17:45,625 --> 00:17:48,625

ותראו שבמרואה שהיא ממלכת כוש,

 

220

00:17:48,708 --> 00:17:55,042

מאות ק"מ דרומית לאסואן, יב,

 

221

00:17:55,125 --> 00:18:01,958

יש השפעה ברורה מצרית בגלל

שבעתיקות של מרואה שצולמו פה,

 

222

00:18:02,042 --> 00:18:05,875

חלקם זה משחזור,

זה מעין פירמידות קטנות,

 

223

00:18:05,958 --> 00:18:09,083

כמו הפירמידות הידועות של מצרים.

 

224

00:18:12,750 --> 00:18:19,583

נהר עטברה שציינתי

שמגיע מאתיופיה,

 

225

00:18:19,667 --> 00:18:25,958

ואנחנו נלמד עליו די הרבה היום,

כן, זורם צפונה,

 

226

00:18:26,042 --> 00:18:29,625

מנקודת הנביעה שלו, 805 ק"מ,

 

227

00:18:29,708 --> 00:18:34,542

עד השפך שלו לנילוס,

 

228

00:18:34,625 --> 00:18:38,875

כן, וליד עיר,

אפשר לראות קצת במפה גם,

 

229

00:18:38,958 --> 00:18:45,292

עיר בשם עטברה. אני צילמתי גם

תמונה באחת הטיסות שלי לאתיופיה,

 

230

00:18:45,375 --> 00:18:53,417

שאפשר לראות מהמטוס

את נהר עטברה בתמונה מימין למטה.

 

231

00:18:53,500 --> 00:18:58,292

נהר עטברה

נשפך באותה נקודה לנילוס.

 

232

00:19:00,125 --> 00:19:05,083

המקור שהבאתי כאן,

מקור שהוא לא קשור ליהודים

 

233

00:19:05,167 --> 00:19:09,042

או ליהודי אתיופיה, אבל יש לו,

לעניות דעתי, משמעות.

 

234

00:19:10,458 --> 00:19:17,958

הסופר או ההיסטוריון,

הרודוטוס היווני,

 

235

00:19:18,042 --> 00:19:22,625

נחשב לאבי ההיסטוריה

או אבי ההיסטוריוגרפיה גם כן,

 

236

00:19:22,708 --> 00:19:28,958

ושהוא הראשון שכתב

תיאורים היסטוריים וגיאוגרפיים.

 

237

00:19:29,042 --> 00:19:34,125

הוא בין המאה החמישית לפני הספירה

 

238

00:19:34,208 --> 00:19:39,417

הגיע למצרים, והיה בה

כשלושה וחצי חודשים.

 

239

00:19:39,500 --> 00:19:45,134

ובחודשים הללו הוא לא הסתפק בצפון,

 

240

00:19:45,792 --> 00:19:53,000

לא רק בצפון במצרים,

אלא הגיע דרומה אל האי אב,

 

241

00:19:53,083 --> 00:19:57,292

אתם רואים בשורה הראשונה בסופה,

 

242

00:19:57,375 --> 00:20:00,875

בסוף השורה הראשונה הוא כותב,

זה תרגום לעברית כמובן,

 

243

00:20:00,958 --> 00:20:03,292

"למעלה מיב יושבים כבר כושים."

 

244

00:20:03,375 --> 00:20:09,042

"למעלה" זה כמובן בתיאור

מלמעלה למטה מבחינה טופוגרפית,

 

245

00:20:09,125 --> 00:20:13,625

הכוונה דרומה. "יושבים כבר כושים"

בגלל שהיא עיר הייתה על גבול כוש.

 

246

00:20:13,708 --> 00:20:20,708

ככה הוא כותב.

והוא מתאר את המקום עצמו.

 

247

00:20:20,792 --> 00:20:24,875

והוא הלך גם עוד קדימה לדרומה.

 

248

00:20:24,958 --> 00:20:31,542

ופה, דבר שהוא מעניין,

הוא מגיע עד למרואה, כן.

 

249

00:20:33,458 --> 00:20:40,917

אפשר לראות באמצע

הצילום של הדברים. מרואה.

 

250

00:20:41,000 --> 00:20:44,042

והוא מתאר שזו הייתה בירת הכושים.

 

251

00:20:44,125 --> 00:20:49,458

עכשיו, הוא לא מסתפק

בתיאור של מרואה כבירת כוש,

 

252

00:20:49,542 --> 00:20:52,917

הוא מדבר על דבר

שהוא מאוד מעניין,

 

253

00:20:53,000 --> 00:20:57,750

אני לא אקרא אותו,

אבל מי שירצה יוכל לקרוא.

 

254

00:20:57,833 --> 00:21:03,542

שהוא מספר על דבר שאירע לפניו.

 

255

00:21:03,625 --> 00:21:08,958

כמאה שנה לפניו.

מאה-מאה חמישים שנה לפניו.

 

256

00:21:09,042 --> 00:21:16,292

שחיילים מצרים שישבו ביב

לשמור על הגבול הדרומי של מצרים,

 

257

00:21:16,375 --> 00:21:20,208

ערקו אל הכושים.

 

258

00:21:20,292 --> 00:21:27,083

כן, יש פה תיאור מעניין

שהם לא שמעו למלך, כן, המצרי,

 

259

00:21:27,167 --> 00:21:31,333

וערקו, מדברים פה על המון,

 

260

00:21:31,417 --> 00:21:35,458

מבחינה מספרית

הוא מדבר על 24 רבבות.

 

261

00:21:35,542 --> 00:21:40,060

כלומר, 240 אלף

 

262

00:21:40,085 --> 00:21:45,333

שערקו לכוש דרומה...

 

263

00:21:45,417 --> 00:21:48,625

והגיעו ממרואה ודרומה עוד.

 

264

00:21:48,708 --> 00:21:55,542

מה שמעניין, שימו לב,

בשורות האחרונות של הספר

 

265

00:21:55,625 --> 00:22:01,833

זה הקטע הזה: "ובבואם לכוש,

מסרו עצמם למלך הכושים.

 

266

00:22:01,917 --> 00:22:04,917

"והוא גמל להם באופן זה:

 

267

00:22:05,000 --> 00:22:07,750

"היו לו שונאים אחדים

מבין הכושים."

 

268

00:22:07,833 --> 00:22:14,042

יש עוד קבוצות של מה שכתוב פה,

כושים מהאזורים הללו,

 

269

00:22:14,125 --> 00:22:18,042

"את אלה ציווה להם לגרש,

ולהתיישב על אדמתם."

 

270

00:22:18,125 --> 00:22:19,375

"הם התיישבו בין הכושים

 

271

00:22:19,458 --> 00:22:26,167

"והכושים היו יותר לבני תרבות

בלמדם אל או את מנהגי מצרים."

 

272

00:22:26,250 --> 00:22:32,000

ויש פה תיאור

של אלפים רבים של מצרים

 

273

00:22:32,083 --> 00:22:40,042

שהגיעו דרומה, מאות ק"מ דרומה

לממלכות דרומיות של כוש,

 

274

00:22:40,125 --> 00:22:44,000

אזורים שאפשר לדבר

על ח'רטום או אתיופיה,

 

275

00:22:44,083 --> 00:22:47,250

והשפיעו, כן,

 

276

00:22:47,333 --> 00:22:54,292

תרבות מצרים שהיא הייתה התרבות

החשובה ביותר בעולם העתיק,

 

277

00:22:54,375 --> 00:22:58,042

כן, השפיעו לכיוון אתיופיה.

 

278

00:22:58,125 --> 00:23:06,042

ופה אני עובר למקורות שלנו.

הכוונה מהתנ"ך.

 

279

00:23:06,125 --> 00:23:12,833

התנ"ך מזכיר את כוש פעמים רבות.

 

280

00:23:12,917 --> 00:23:20,208

ומספר פעמים

יש אזכורים של יהודים בכוש.

 

281

00:23:20,292 --> 00:23:22,792

אז כמו שאנחנו

כבר יודעים את הכיוונים,

 

282

00:23:22,875 --> 00:23:26,458

ויש גם מעבר לנהרי כוש,

שזה הרבה יותר דרומה,

 

283

00:23:26,542 --> 00:23:32,167

כבר אפשר באזורים

של סודאן המרכזית ואתיופיה.

 

284

00:23:32,250 --> 00:23:38,125

המקור הראשון למעלה בספר ישעיהו,

פרק י"ד, פסוקים י"א, י"ב.

 

285

00:23:39,750 --> 00:23:44,583

"והיה ביום ההוא"

זו נבואה של ישעיהו שחי בכנען

 

286

00:23:44,667 --> 00:23:47,042

‏30 שנה לפני חורבן הבית הראשון,

 

287

00:23:48,917 --> 00:23:53,667

ישעיהו מדבר על נבואת שיבת ציון.

 

288

00:23:53,750 --> 00:23:59,417

מאיפה יחזרו יהודים מהגלות?

 

289

00:23:59,500 --> 00:24:05,417

לא מפולין ולא מאמריקה,

ואפילו לא ממרוקו,

 

290

00:24:05,500 --> 00:24:10,083

אלא ממקומות שהיו גלויות

בזמנו של ישעיהו. ואני קורא.

 

291

00:24:10,167 --> 00:24:12,042

"והיה ביום ההוא

יוסיף השם שנית ידו

 

292

00:24:12,125 --> 00:24:17,083

"לקנות את שאר עמו אשר יישאר

מאשור." במזרח.

 

293

00:24:17,167 --> 00:24:20,500

"וממצרים..."

החלק הצפוני של מצרים.

 

294

00:24:20,583 --> 00:24:23,750

"מפתרוס..." החלק הדרומי

של מצרים. מצרים העליונה.

 

295

00:24:23,833 --> 00:24:29,833

"ומכוש..." הוא הולך עוד דרומה.

כלומר, היו יהודים באשור בגלות,

 

296

00:24:29,917 --> 00:24:32,208

היו יהודים במצרים,

היו יהודים בפתרוס,

 

297

00:24:32,292 --> 00:24:35,375

והיו יהודים בכוש

בזמנו של ישעיהו.

 

298

00:24:36,500 --> 00:24:39,875

המקור הבא, פרק שלם מישעיהו.

 

299

00:24:39,958 --> 00:24:45,500

פרק י"ח בישעיהו,

פסוקים א' עד ז'. ציטטתי רק חלק.

 

300

00:24:45,583 --> 00:24:53,500

זה פרק קשה, אבל ברור לנו היום,

נדמה לי באופן ברור,

 

301

00:24:53,583 --> 00:24:57,042

שישעיהו ניבא את מה שקרה,

 

302

00:24:57,125 --> 00:25:01,875

שמעבר לנהרי כוש

יחזרו היהודים לארץ ישראל.

 

303

00:25:03,458 --> 00:25:10,167

כן, זו נבואה של פרק שלם

על אנשים, לא כתוב דווקא יהודים,

 

304

00:25:10,250 --> 00:25:14,875

אבל מתוארים אנשים,

קודם כול על הארץ...

 

305

00:25:14,958 --> 00:25:17,583

"הוי ארץ, צלצל כנפיים"...

 

306

00:25:17,667 --> 00:25:21,833

כן, היום אנחנו יודעים

לפרש את הפסוק הזה היטב.

 

307

00:25:21,917 --> 00:25:26,542

כשהראשונים

באמת לא ידעו איך לפרש את זה.

 

308

00:25:26,625 --> 00:25:28,208

"צלצל כנפיים,"

 

309

00:25:28,292 --> 00:25:37,208

הציפורים ועופות

שעוברים את ארץ ישראל בסתיו

 

310

00:25:37,292 --> 00:25:41,917

כן, כשמתחיל החורף באירופה

מגיעים עם כנפיהן,

 

311

00:25:42,000 --> 00:25:48,708

ומצילים בכנפיהם על אתיופיה,

כן, החסידות ועוד, דרך ארץ ישראל.

 

312

00:25:48,792 --> 00:25:52,417

אז "הוי ארץ צלצל כנפיים

אשר מעבר לנהרי כוש."

 

313

00:25:52,500 --> 00:25:57,125

כן, לא כוש שאנחנו ציינו אותה

באזור מרואה או נפתה

 

314

00:25:57,208 --> 00:26:01,333

אלא מעבר לנהרי כוש,

מעבר לנהר עטברה,

 

315

00:26:01,417 --> 00:26:06,333

מעבר לנהר הנילוס הכחול, היובלים.

 

316

00:26:06,417 --> 00:26:13,208

ופה, מתוארת ארץ חרוצה בנהרות,

שזה מתאים מאוד לאתיופיה,

 

317

00:26:13,292 --> 00:26:18,125

והפסוק האחרון מדבר,

"בעת ההיא יובל שי"...

 

318

00:26:18,208 --> 00:26:20,708

ובעת הגאולה מה יקרה?

 

319

00:26:20,792 --> 00:26:27,292

"יובל שי להשם צבאות"

יחזרו כמתנה לקדוש ברוך הוא,

 

320

00:26:27,375 --> 00:26:30,042

"עם ממושך ומורט

אל עם נורא מן הוא והלאה

 

321

00:26:30,125 --> 00:26:32,750

"דוי קו קו ומבוסה

אשר בזאו נהרים ארצו.

 

322

00:26:32,833 --> 00:26:35,792

"אל מקום שם השם צבאות הר ציון."

 

323

00:26:37,958 --> 00:26:42,500

כן, ישעיהו דיבר על יהודים

שיחזרו...

 

324

00:26:42,583 --> 00:26:46,000

אין פירוש פרט

אחרי שחזרו יהודי אתיופיה,

 

325

00:26:46,083 --> 00:26:50,542

אין פירוש יותר טוב ופשוט

לפשט הכתוב,

 

326

00:26:50,625 --> 00:26:55,417

מאשר יהודים שיחזרו

מהאזורים שמעבר להרי כוש.

 

327

00:26:55,500 --> 00:26:59,708

גם בצפניה יש פסוק מקביל בתמצית.

 

328

00:26:59,792 --> 00:27:02,000

"מעבר לנהרי כוש,

 

329

00:27:02,083 --> 00:27:05,375

"עתריי בת פוציי יובילון מנחתי."

 

330

00:27:06,667 --> 00:27:10,250

טוב, עד כאן ראינו פסוקים.

 

331

00:27:10,333 --> 00:27:18,417

אני רוצה לעבור לעדויות שאני

רואה אותן כעדויות היסטוריות

 

332

00:27:18,500 --> 00:27:25,583

מכיוון שהמקורות שאני אביא פה,

הם מקורות שמופיעים מצד אחד בתנ"ך,

 

333

00:27:25,667 --> 00:27:30,875

מצד שני,

במדרשי חז"ל מאוד קדומים.

 

334

00:27:30,958 --> 00:27:33,833

כן, מדרשי חז"ל הקדומים הללו

 

335

00:27:33,917 --> 00:27:41,125

מסבירים אירועים

שאירעו בתקופת ישעיהו,

 

336

00:27:41,208 --> 00:27:46,250

ומשייכים בסופו של דבר, כן,

 

337

00:27:46,333 --> 00:27:52,500

מצד אחד, גלות של יהודים

מערי יהודה אל כוש,

 

338

00:27:52,583 --> 00:27:54,792

ומצד שני, בהמשך נראה גם כן

 

339

00:27:54,875 --> 00:28:01,417

התייהדות של עמים

מדרום מצרים ואזורי כוש,

 

340

00:28:01,500 --> 00:28:05,458

שחזרו עם אמונת השם לאותם מקומות.

 

341

00:28:05,542 --> 00:28:07,583

אני אקרא מקור ראשון.

 

342

00:28:07,667 --> 00:28:14,000

אני רק רוצה להקדים, מבחינה

היסטורית, זו היסטוריה של התנ"ך,

 

343

00:28:14,083 --> 00:28:19,208

הרי שלמנאסר, מלך אשור,

 

344

00:28:19,292 --> 00:28:22,708

כבש את ממלכת ישראל

 

345

00:28:22,792 --> 00:28:25,625

והגלה מה שאנחנו קוראים

עשרת השבטים,

 

346

00:28:25,708 --> 00:28:30,292

את השבטים שגרו מצפון לירושלים,

 

347

00:28:30,375 --> 00:28:37,125

הגלה אותם למזרח. גלות,

מה שאנחנו קוראים עשרת השבטים.

 

348

00:28:37,208 --> 00:28:40,375

אחריו הגיע סנחריב, מלך אשור,

ורצה

 

349

00:28:40,458 --> 00:28:44,750

ורצה להגלות,

לכבוש את יתר ארץ ישראל,

 

350

00:28:44,833 --> 00:28:47,375

כלומר את ירושלים

והחלקים הדרומיים,

 

351

00:28:47,458 --> 00:28:52,375

יהודה, בנימין וכיוון דרום.

 

352

00:28:52,458 --> 00:28:57,458

לכבוש כמו שכבש את הצפון,

ולהגלות גם אותם.

 

353

00:28:57,542 --> 00:29:03,292

ובתנ"ך יש לנו תיאורים

על המצור על ירושלים.

 

354

00:29:03,375 --> 00:29:06,500

ובאמצע המצור נפסק,

 

355

00:29:06,583 --> 00:29:13,708

וסנחריב הלך להילחם בדרום

עם תרהקה המלך כוש.

 

356

00:29:15,583 --> 00:29:19,375

כן, ואחרי זה חזר.

 

357

00:29:19,458 --> 00:29:24,625

אני אקרא מקור ראשון פה

מ"סדר עולם רבה,"

 

358

00:29:24,708 --> 00:29:31,292

זה מקור תנאי קדום,

זה לא מקור מלפני מאה שנה.

 

359

00:29:31,375 --> 00:29:38,792

זה מקור תנאי קדום

שמעוגן בפרשנות או בשיוך לפסוקים.

 

360

00:29:38,875 --> 00:29:44,750

אני קורא. "וישלח מלך אשור

את רבשקה וגו.'

 

361

00:29:46,958 --> 00:29:52,583

"ויצא אליו אליקים"

היה תיאור שבחז"ל בהרבה מקומות,

 

362

00:29:52,667 --> 00:29:56,292

מפרטים את התיאור הזה

במצור שהיה על ירושלים.

 

363

00:29:56,375 --> 00:30:03,083

אז חזקיהו וישעיהו,

רוב העם היה בירושלים במצור.

 

364

00:30:03,167 --> 00:30:05,542

והייתה מחלוקת בתוך החומות

 

365

00:30:05,625 --> 00:30:10,500

בין קבוצת ישעיהו וחזקיהו

שלא רצו להיכנע,

 

366

00:30:10,583 --> 00:30:14,500

לבין שבנא, כן,

 

367

00:30:14,583 --> 00:30:22,000

שהיה חלק מהמלכות של חזקיהו

שאמר להיכנע.

 

368

00:30:23,958 --> 00:30:27,458

אומר המדרש,

בהסתמכות על הפסוקים,

 

369

00:30:27,542 --> 00:30:30,042

"ויצא אליו אליקים בן חלקיהו

אשר על הבית

 

370

00:30:30,125 --> 00:30:34,083

"ויבואו עובדי המלך חזקיהו אל

ישעיהו, ויאמר להם ישעיהו וגו."'

 

371

00:30:34,167 --> 00:30:38,167

מה אומר להם ישעיהו, "הנני נותן

בו רוח ושמע שמועה ושב אל ארצו."

 

372

00:30:38,250 --> 00:30:46,417

כלומר, ישעיהו מנחם את חזקיהו

ואת העם ואומר, לא תהיה כניעה פה.

 

373

00:30:46,500 --> 00:30:50,208

הוא לא יכבוש.

הוא יחזור לארצו בסוף.

 

374

00:30:50,292 --> 00:30:55,250

אומר המדרש, "מה שמועה שמע?"

הינה, זה כתוב במפורש.

 

375

00:30:55,333 --> 00:30:57,250

"וישמע על תרהקה מלך כוש"

 

376

00:30:58,542 --> 00:31:02,792

מלך כוש יותר משמעותי

ממלך ירושלים,

 

377

00:31:02,875 --> 00:31:06,792

והוא יצא להילחם כנגדו בכוש.

 

378

00:31:06,875 --> 00:31:10,083

עכשיו, עם מי הוא הלך

להילחם כנגדו בכוש?

 

379

00:31:10,167 --> 00:31:13,875

"שטף שבנא הסוכן וסיעתו

והלך לכוש."

 

380

00:31:13,958 --> 00:31:16,369

אותם שרצו להיכנע...

 

381

00:31:18,708 --> 00:31:24,250

יותר מחצי מהאנשים שישבו בירושלים

נכנעו,

 

382

00:31:24,333 --> 00:31:30,250

ובאו אל סנחריב ונכנעו אליו

 

383

00:31:30,333 --> 00:31:34,667

והוא לקח אותם איתו בצבא

להילחם בכוש,

 

384

00:31:34,750 --> 00:31:36,917

באותם זמנים היו לוקחים אנשים,

 

385

00:31:37,000 --> 00:31:40,583

גברים ונשים

והרבה בתור שבויים ועבדים,

 

386

00:31:40,667 --> 00:31:42,833

שיתחזקו את הצבא.

 

387

00:31:42,917 --> 00:31:48,125

אז הוא... כמו שכתוב, "שטף שבנא

הסוכן וסיעתו והלך לכוש."

 

388

00:31:48,208 --> 00:31:55,375

כלומר, יש לנו פה קבוצה גדולה

מיהודה, מירושלים, שהובלו לכוש,

 

389

00:31:57,583 --> 00:32:00,500

מקור נוסף, "מדרש עשר גלויות."

 

390

00:32:00,583 --> 00:32:05,417

שיובא בהמשך,

"ישב לו סנחריב עד שמונה שנים."

 

391

00:32:05,500 --> 00:32:07,000

כלומר, עוד שמונה שנים.

 

392

00:32:07,083 --> 00:32:14,458

סנחריב לא איבד את הרצון שלו

לכבוש חזרה את ירושלים,

 

393

00:32:14,542 --> 00:32:16,792

את כל המקומות.

 

394

00:32:16,875 --> 00:32:21,458

אז כתוב פה, "ועלה על ירושלים,

ועלה על יהודה

 

395

00:32:21,542 --> 00:32:24,500

"ולקח מארץ יהודה ק"נ מדינות,"

 

396

00:32:24,583 --> 00:32:29,167

‏150 מדינות.

מדינה, הכוונה כפרים או עיירות.

 

397

00:32:29,250 --> 00:32:35,208

כלומר, הוא כבש את ארץ יהודה,

את ירושלים הוא לא הצליח לכבוש.

 

398

00:32:35,292 --> 00:32:41,417

הייתה מפלה של צבא סנחריב

בירושלים, מפלה גדולה,

 

399

00:32:41,500 --> 00:32:47,000

אבל לפני כן,

לפי העדות הזו או התיאור הזה,

 

400

00:32:47,083 --> 00:32:52,292

הוא לקח, דרומית לירושלים

מארץ יהודה, 150 כפרים

 

401

00:32:52,375 --> 00:32:57,417

שהיו בהם שני שבטים, "ב' שבטים,

יהודה ושמעון, "ולקחם עימו,

 

402

00:32:57,500 --> 00:33:00,125

"וביקש להוליכם לחלח וחבור."

 

403

00:33:00,208 --> 00:33:06,833

הוא רצה להגלות אותם

כמו יתר הגולים מקודם למזרח,

 

404

00:33:06,917 --> 00:33:09,042

"עד שמרד עליו

מלך כוש שאחורי מצרים,

 

405

00:33:09,125 --> 00:33:12,500

"ולקח עימו יהודה ושמעון

ועשה מלחמה עם מלך כוש

 

406

00:33:14,583 --> 00:33:16,792

"וגנזם הקב"ה בערי החושך."

 

407

00:33:16,875 --> 00:33:23,625

יש פה עדות, מקודם ב"סדר עולם רבה"

דיבר על הקבוצה של שבנא

 

408

00:33:23,708 --> 00:33:28,208

שלפי חז"ל זה 110 אלף אנשים

היו שם.

 

409

00:33:28,292 --> 00:33:33,667

והמסורת הזו מדברת

על כפרים של שבטי יהודה ושמעון

 

410

00:33:33,750 --> 00:33:37,458

דרומית לירושלים. הם נכבשו,

 

411

00:33:37,542 --> 00:33:42,542

לקח אותם למלחמה עם מלך כוש,

והם נשארו שם.

 

412

00:33:42,625 --> 00:33:44,542

"ונגזם הקב"ה בהרי חושך."

 

413

00:33:44,625 --> 00:33:49,792

יש פה מסורת מוגנת בתנ"ך ובמדרשים

 

414

00:33:49,875 --> 00:33:56,833

שיהודים גלו מהרי יהודה

לאזור כוש.

 

415

00:33:56,917 --> 00:34:01,708

המקור הבא מאוד מעניין,

מאוד מיוחד,

 

416

00:34:01,792 --> 00:34:04,125

משום מה לא שמו לב אליו.

 

417

00:34:04,208 --> 00:34:08,917

אני פרסמתי את הדברים

כבר לפני יותר מ-30 שנה,

 

418

00:34:09,000 --> 00:34:15,583

על מציאות שגם בתנ"ך

היא מופיעה בפירוט.

 

419

00:34:15,667 --> 00:34:22,042

וגם בחז"ל,

עם הצמדה לפירוש הפסוקים.

 

420

00:34:22,125 --> 00:34:26,083

הרי אנחנו רואים שסנחריב

 

421

00:34:26,167 --> 00:34:30,167

לקח צבא גדול שלו

עם השבויים היהודיים וכדומה,

 

422

00:34:30,250 --> 00:34:34,375

והלך להילחם עם תרהקה

מלך כוש,

 

423

00:34:34,458 --> 00:34:41,167

הוא ניצח את תרהקה מלך כוש

וחזר עם הרבה שבויים

 

424

00:34:41,250 --> 00:34:44,042

מאזורי דרום מצרים וכוש.

 

425

00:34:46,125 --> 00:34:51,458

כן, וכשהוא חזר,

עם הצבא הגדול הזה לירושלים,

 

426

00:34:51,542 --> 00:34:54,500

היה לפי תיאור התנ"ך נס גדול

 

427

00:34:54,583 --> 00:34:59,375

שמלאך האלוקים

היכה את מחנהו שהיה על ירושלים

 

428

00:34:59,458 --> 00:35:02,417

והרג שם 85 אלף.

 

429

00:35:02,500 --> 00:35:05,375

עת היה מפלה גדולה

 

430

00:35:05,458 --> 00:35:13,500

כן, בתיאור שמהקב"ה, מהשמיים,

של סנחריב על ירושלים,

 

431

00:35:13,583 --> 00:35:18,333

וירושלים ניצלה עד החורבן

כעבור כ-130 שנה

 

432

00:35:18,417 --> 00:35:20,750

על ידי נבוכדנצר מלך בבל.

 

433

00:35:20,833 --> 00:35:22,583

שימו לב, יש פה פסוקים מישעיהו

 

434

00:35:22,667 --> 00:35:25,917

שהיה עד ראייה חי בירושלים

באותו זמן.

 

435

00:35:26,000 --> 00:35:27,833

הוא מביא פסוקים שאני קורא למעלה.

 

436

00:35:27,917 --> 00:35:33,375

"כה אמר השם,

יגיע מצרים וסחר-כוש

 

437

00:35:35,625 --> 00:35:39,375

"וסבאים אנשי מידה"...

 

438

00:35:39,458 --> 00:35:41,792

יש פה תיאור של דברים ממצרים,

 

439

00:35:41,875 --> 00:35:48,125

כוש, סבאים, סבא זה עוד דרומית

לכוש, דרומית אפילו לח'רטום של היום.

 

440

00:35:48,208 --> 00:35:52,792

"אנשי מידה", כן, אנשים גדולים,

סודאנים הם גדולים.

 

441

00:35:52,875 --> 00:35:57,125

"עלייך יעבורו, ולך יהיו,

אחרייך ילכו, בזיקים יעבורו,

 

442

00:35:57,208 --> 00:36:03,000

"ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו."

אותם מתפללים לקדוש ברוך הוא אלה.

 

443

00:36:03,083 --> 00:36:06,917

איך המצרים והכושים

מתפללים לקדוש ברוך הוא?

 

444

00:36:07,000 --> 00:36:08,708

כן, תכף נסביר.

 

445

00:36:08,792 --> 00:36:13,625

"ואין עוד אפס אלוקים. אכן אתה

אל מסתתר, אלוקי ישראל, מושיע.

 

446

00:36:13,708 --> 00:36:16,500

"בושו וגם נכלמו" וכולי.

 

447

00:36:16,583 --> 00:36:22,042

ועל זה, המדרש וחז"ל בכמה מקורות

מסבירים...

 

448

00:36:22,125 --> 00:36:28,375

אני לא אקרא כל מילה ומילה,

אבל יש פה בגדול תיאור

 

449

00:36:28,458 --> 00:36:34,500

שחזר סנחריב

עם כל השבויים והאוצרות

 

450

00:36:34,583 --> 00:36:38,583

של מצרים וכוש וסבא, כן,

 

451

00:36:38,667 --> 00:36:43,708

הוא, הגיע לירושלים איתם.

אני קורא.

 

452

00:36:45,542 --> 00:36:47,583

כן, "יגיע מצרים,"

אתם רואים, יגיע מצרים.

 

453

00:36:47,667 --> 00:36:51,333

זה חיל פרעה מלך מצרים,

הוא כבש את מצרים.

 

454

00:36:51,417 --> 00:36:56,208

"וסחר-כוש" זה תרהקה מלך כוש.

כל זה הוא חוזר כשבויים.

 

455

00:36:56,292 --> 00:36:59,333

"וסבאים אנשי מידה"

אלו חיילות שלהן.

 

456

00:36:59,417 --> 00:37:02,250

"עלייך יעבורו", זו ירושלים.

 

457

00:37:02,333 --> 00:37:05,542

זאת אומרת, הוא מגיע איתם,

עם הצבא הגדול לירושלים.

 

458

00:37:05,625 --> 00:37:11,125

בכלל, יש ביטוי של חז"ל שאומר

"בא סנחריב ובלבל את האומות."

 

459

00:37:11,208 --> 00:37:16,500

הצבאות באותם זמנים, הגדולים,

 

460

00:37:16,583 --> 00:37:22,958

הצבאות הגדולים היו כובשים שטח

והם היו לוקחים את האוכלוסייה

 

461

00:37:23,042 --> 00:37:29,167

וכדי לשלוט בשטח, מגלים

את האוכלוסייה שנכבשה למקום אחר,

 

462

00:37:29,250 --> 00:37:34,417

כן, שנכבש על ידיהם, ומביאים

למקום אחר שכבוש אוכלוסייה

 

463

00:37:34,500 --> 00:37:41,375

כן, לאותו מקום חדש כדי לעקור

מן השורש את האנשים שהיו שם.

 

464

00:37:41,458 --> 00:37:44,875

זה מה שקרה למשל בשומרון שבאו...

 

465

00:37:44,958 --> 00:37:50,708

הביא סנחריב כותים מכותה,

כן, לשומרון,

 

466

00:37:50,792 --> 00:37:54,083

את השומרונים

הוא הגלה לכותה למזרח,

 

467

00:37:54,167 --> 00:37:59,167

ומכותה, את הכותים,

הביא לשומרון את השומרונים.

 

468

00:37:59,250 --> 00:38:02,250

ופה גם כן כך קרה,

הוא מביא את כל הצבא הזה

 

469

00:38:02,333 --> 00:38:06,559

והאנשים הללו עולים לירושלים.

ואני קורא...

 

470

00:38:08,500 --> 00:38:12,472

כבר אני מעביר הלאה. תראו...

 

471

00:38:13,625 --> 00:38:15,333

"ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו,"

 

472

00:38:15,417 --> 00:38:17,667

הם נותנים שבחו של הקב"ה ואומרים,

 

473

00:38:17,750 --> 00:38:22,417

הם ראו את הנס

של המפלה של סנחריב

 

474

00:38:22,500 --> 00:38:24,708

והגיעו לאמונה בקדוש ברוך הוא.

 

475

00:38:26,875 --> 00:38:30,250

כן, אחרי שהמפלה של סנחריב...

מה קרה?

 

476

00:38:30,333 --> 00:38:34,288

אז יש לנו, הגיעו לירושלים מסבא,

 

477

00:38:34,295 --> 00:38:39,417

מכוש וממצרים, כן, שבויים,

 

478

00:38:39,500 --> 00:38:43,333

וסנחריב והצבא שלו נפל,

 

479

00:38:43,417 --> 00:38:47,167

מה עושים עם כל הצבא הגדול,

השבויים הללו?

 

480

00:38:47,250 --> 00:38:50,875

אז כותב "עמד חזקיהו,"

בשורה השלישית,

 

481

00:38:50,958 --> 00:38:55,708

"עמד חזקיהו ופטר את האוכלוסים

שבאו עימו בקולרין."

 

482

00:38:55,792 --> 00:39:00,875

כלומר, הם הגיעו

עם קולר של שבויים, אזוקים.

 

483

00:39:00,958 --> 00:39:06,958

והם שוחררו. ומה קרה להם?

וקיבלו עליהם מלכות שמיים.

 

484

00:39:07,042 --> 00:39:09,333

הם קיבלו את אמונת הקב"ה,

 

485

00:39:09,417 --> 00:39:13,417

אמונת אלוקי ישראל,

אמונת הייחוד,

 

486

00:39:14,833 --> 00:39:16,708

באותו מצב, אותו זמן,

 

487

00:39:16,792 --> 00:39:19,667

בגלל שראו את מה שקרה,

את התשואה בירושלים.

 

488

00:39:19,750 --> 00:39:24,667

ואומר המדרש, "לקיים מה שנאמר"...

 

489

00:39:24,750 --> 00:39:27,625

נבואה אחרת של ישעיהו

בן התקופה.

 

490

00:39:27,708 --> 00:39:32,417

מה מנבא ישעיהו? "ביום ההוא

יהיו חמש ערים בארץ מצרים

 

491

00:39:32,500 --> 00:39:38,958

מדברות שפת כנען, ונשבעות להשם

צבאות עיר ההרס ויאמר לאחת."

 

492

00:39:39,042 --> 00:39:45,292

הנביא ישעיהו מדבר, יהיו חמש ערים

בארץ מצרים מדברות בכנענית.

 

493

00:39:45,375 --> 00:39:50,250

והן נשבעות בשם, מאמינות,

איך זה יכול להיות?

 

494

00:39:50,333 --> 00:39:57,458

אותם שהגיעו ממצרים,

קיבלו את אמונת ישראל בירושלים,

 

495

00:39:57,542 --> 00:40:01,292

חזרו לשם, מדברים על כנען,

 

496

00:40:01,375 --> 00:40:05,417

וגם כן מתפללים לאלוקי ישראל

במצרים.

 

497

00:40:05,500 --> 00:40:08,542

ועוד מתאר המדרש,

"הלכו ובנו מזבח,

 

498

00:40:08,625 --> 00:40:10,750

והיו מקריבין עליו עולות

לשם שמיים."

 

499

00:40:12,000 --> 00:40:20,042

יש פה כבר עדות מהתנ"ך

על מזבח לאלוקי ישראל במצרים.

 

500

00:40:20,125 --> 00:40:24,500

ולא רק במצרים, בדרום של מצרים.

זה קצת מזכיר לנו את יב.

 

501

00:40:24,583 --> 00:40:27,125

עוד לפני שבכלל ידעו

שיש ביב משהו.

 

502

00:40:27,208 --> 00:40:31,542

"שנאמר, ביום ההוא..."

פסוק בישעיהו י"ט,

 

503

00:40:31,625 --> 00:40:39,083

"יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים,

ומצבה אצל גבולה להשם". על הגבול.

 

504

00:40:39,167 --> 00:40:44,750

"והיה לאות ולעד

להשם צבאות בארץ מצרים", וכולי.

 

505

00:40:44,833 --> 00:40:47,000

"וידעו מצרים את השם

ביום ההוא"...

 

506

00:40:47,083 --> 00:40:54,250

כלומר, יש השפעה של יהדות

שהגיעה למצרים, לדרומה,

 

507

00:40:54,333 --> 00:40:56,125

ועוד יותר דרומה.

 

508

00:40:56,208 --> 00:40:59,667

אני קורא הלאה. "והיו מתפללים

ומשתחווים אל ירושלים."

 

509

00:40:59,750 --> 00:41:04,333

האנשים האלה קיבלו את אמונת השם,

וכן,

 

510

00:41:04,417 --> 00:41:10,583

הם חוזרים לאותם מקומות

כיהודים או מתייהדים.

 

511

00:41:10,667 --> 00:41:15,250

דבר מיוחד במינו

של עדויות קדומות ביותר

 

512

00:41:15,333 --> 00:41:19,333

על השפעות יהודיות במצרים,

דרום מצרים,

 

513

00:41:19,417 --> 00:41:22,042

ועוד דרומה באזורי כוש.

 

514

00:41:23,792 --> 00:41:25,250

עד כאן מהתנ"ך.

 

515

00:41:25,333 --> 00:41:32,500

אני רוצה לחזק את העניין הזה

של הנתיב של הנילוס

 

516

00:41:32,583 --> 00:41:36,708

כמקור הדרך, הדרך הראשית,

לכיוון אתיופיה.

 

517

00:41:38,292 --> 00:41:46,208

זה דבר ברור בהיסטוריה. מי שירצה

יש גם ספר ידוע על הנילוס הכחול

 

518

00:41:46,292 --> 00:41:50,000

שמתאר דברים נוספים

במאות השנים האחרונות.

 

519

00:41:50,083 --> 00:41:55,875

שהנתיב המרכזי לאתיופיה, לסודאן,

 

520

00:41:55,958 --> 00:41:59,583

ולאפריקה דרומה היה עם הנילוס.

 

521

00:41:59,667 --> 00:42:04,792

ואני רק מזכיר פה כתזכורת מחזקת

לכיוון הזה רק,

 

522

00:42:04,875 --> 00:42:11,000

את האגדה הידועה,

המיתוס של אתיופיה בכלל,

 

523

00:42:11,083 --> 00:42:17,583

כן, שמנליק,

בנם של שלמה המלך ומלכת שבא

 

524

00:42:17,667 --> 00:42:21,917

שלפי המיתוס האתיופי

הגיעו מאתיופיה.

 

525

00:42:22,000 --> 00:42:25,542

מלכת שבא הגיעה מאתיופיה

ונולד לה בן משלמה המלך,

 

526

00:42:25,625 --> 00:42:31,417

והבן שגדל חזר לירושלים,

והגיע לירושלים ושלמה אמר,

 

527

00:42:31,500 --> 00:42:35,292

"תהיה מלך על אתיופיה" אבל הוא גם,

 

528

00:42:35,375 --> 00:42:38,792

בעזרת, למעשה,

בחורי ישראל שהלכו איתו,

 

529

00:42:38,875 --> 00:42:45,500

גנבו את ארון הקודש, לפי הסיפור

של "כבוד המלכים" - "כברה נגסט,"

 

530

00:42:45,583 --> 00:42:52,542

סיפור ידוע,

אבל כשלקחו את ארון הקודש מירושלים,

 

531

00:42:52,625 --> 00:42:56,292

וברחו או הלכו לאתיופיה,

 

532

00:42:56,375 --> 00:43:00,333

ולפי התיאורים,

הארון נשא את נוסעיו,

 

533

00:43:00,417 --> 00:43:05,708

טסו בשמיים כמעט, הגיעו מהר.

וכתוב פה,

 

534

00:43:05,792 --> 00:43:11,125

"כי באנו אל מי אתיופיה,"

הם הגיעו מירושלים לעזה,

 

535

00:43:11,208 --> 00:43:14,792

ו"הגענו אל מי אתיופיה,"

מי אתיופיה זה הנילוס.

 

536

00:43:14,875 --> 00:43:17,583

זה הנהר שיורד מאתיופיה

ומשקה את נהר מצרים.

 

537

00:43:17,667 --> 00:43:22,250

כלומר, הם הגיעו לשם,

אומנם יש פה תיאור גם...

 

538

00:43:22,333 --> 00:43:24,375

הם עברו אל הים האדום או ים סוף,

 

539

00:43:24,458 --> 00:43:28,708

אבל זה תיאור אגדי שאני

לא מקבל אותו. אם בכל אגדה...

 

540

00:43:28,792 --> 00:43:32,417

אבל לפחות, הדרך

להגיע לאתיופיה היא דרך הנילוס.

 

541

00:43:34,417 --> 00:43:36,708

גם בסיפור אלדד הדני,

 

542

00:43:36,792 --> 00:43:44,441

אני לא נותן עכשיו משקל מהותי

דווקא לאלדד הדני

 

543

00:43:46,000 --> 00:43:53,750

עם הסיפור הפנטסטי שלו, אותה מסורת

ששבט דן ואחרי זה שבטים נוספים,

 

544

00:43:53,833 --> 00:44:00,500

נפתלי וגד ואשר, ירדו מארץ ישראל

בתקופת הבית הראשון

 

545

00:44:00,583 --> 00:44:07,167

או... כבר בתקופת ירבעם בן נבט,

ואחרי כן, בסוף בית ראשון.

 

546

00:44:07,250 --> 00:44:12,000

אבל העיקרון הוא

שהם ירדו דרך הנילוס לאתיופיה.

 

547

00:44:12,083 --> 00:44:14,458

את זה אתם רואים בקטע השני,

בפסקה השנייה,

 

548

00:44:14,542 --> 00:44:17,542

"לסוף נתנו עצה לילך למצרים

ולא על הדרך שהלכו אבותינו

 

549

00:44:17,625 --> 00:44:23,083

"וגם לא להחריבה, אלא

כדי לעבור לנהר פישון לארץ כוש."

 

550

00:44:23,167 --> 00:44:30,458

פישון זה השם המקראי של הנילוס,

כן, "נעבור בארצכם לנהר פישון."

 

551

00:44:30,542 --> 00:44:34,542

בקיצור, הדרך גם כן, של ההגעה,

 

552

00:44:34,625 --> 00:44:41,042

לפי התיאור הזה של השבטים,

שבט דן ושבטים אחרים היה דרך הנילוס.

 

553

00:44:42,667 --> 00:44:46,667

פה אני בא למסורות שאני...

 

554

00:44:46,750 --> 00:44:55,333

רובן אני שמעתי בעצמי מתוך העדה.

 

555

00:44:55,417 --> 00:44:59,792

יש תיאוריות על הגעת יהודים

לאתיופיה, על השפעות יהודיות,

 

556

00:44:59,875 --> 00:45:06,833

ויש מסורות. המסורות שלדעתי,

שממש אותנטיות מתוך העדה,

 

557

00:45:06,917 --> 00:45:10,417

מדברות על הנילוס כדרך הגעה

 

558

00:45:10,500 --> 00:45:14,333

עם תיאורים נוספים,

מתי ואיך וכו.'

 

559

00:45:14,417 --> 00:45:20,000

אני ברפרוף ככה בקצרה

אני אגיד כמה מקורות כאלה.

 

560

00:45:20,083 --> 00:45:23,167

המקור הראשון,

שמתי אותם מבחינה כרונולוגית,

 

561

00:45:23,250 --> 00:45:26,750

"תשובות אבא יצחק". 1848.

 

562

00:45:26,833 --> 00:45:34,083

אבא יצחק היה נזיר שהיה נחשב

גדול החכמים במנזר אוהרואה באתיופיה,

 

563

00:45:34,167 --> 00:45:36,333

אצל יהודי אתיופיה.

 

564

00:45:36,417 --> 00:45:42,417

והוא נשאל שאלות על ידי בנו של שד"ל,

פילוסיין לוצאטו.

 

565

00:45:42,500 --> 00:45:44,917

ואחת השאלות הייתה,

"מתי הגעתם לאתיופיה?"

 

566

00:45:45,000 --> 00:45:49,333

והוא אמר,

"אנו באנו אחרי ירמיהו הנביא.

 

567

00:45:49,417 --> 00:45:53,292

"אין אנו סופרים

משנת הגיעו של מנליק.

 

568

00:45:53,375 --> 00:45:55,542

"באנו דרך סנאר."

 

569

00:45:55,625 --> 00:46:02,917

סנאר, זו ממלכה כושית,

דרומית למרואה, אזור קרוב לח'רטום.

 

570

00:46:03,000 --> 00:46:07,583

כלומר, יש פה עדות

של לפני כבר כ-160 שנה

 

571

00:46:07,667 --> 00:46:12,375

יותר, 180 שנה של...

 

572

00:46:12,458 --> 00:46:15,958

אחד מגדולי, חכמי יהודי אתיופיה שאומר,

 

573

00:46:16,042 --> 00:46:21,292

הגענו דרך סודאן, דרך הנילוס.

 

574

00:46:21,375 --> 00:46:26,792

הרב שמואל בארי, השליח הראשון

של הסוכנות היהודית באתיופיה

 

575

00:46:26,875 --> 00:46:31,583

שהיה ב-1953-1954-1955.

 

576

00:46:31,667 --> 00:46:35,333

הקים סמינר גם לקייסים.

 

577

00:46:35,417 --> 00:46:40,750

והיו מספר קייסים

שנבחרו להיות בסמינר הזה.

 

578

00:46:40,833 --> 00:46:44,417

והוא שאל אותם, הרב שמואל בארי,

שהכרתי אותו,

 

579

00:46:44,500 --> 00:46:47,958

היה יהודי תלמיד רציני וחכם וחוקר.

 

580

00:46:48,042 --> 00:46:51,292

ושאל אותם הרבה שאלות.

 

581

00:46:51,375 --> 00:46:58,667

והוא מצטט את מה שהם אמרו לו

בשנות ה-50.

 

582

00:46:58,750 --> 00:47:02,208

"שהם מן החסידים

שברחו מישראל למצרים

 

583

00:47:02,292 --> 00:47:04,458

"כשמלכות החשמונאים

נהפכה לצדוקית."

 

584

00:47:05,792 --> 00:47:11,208

כן, הוא מבין שזו גרסה שלישית,

הוא מביא פה גרסה של יהודי יב.

 

585

00:47:11,292 --> 00:47:15,875

אבל העיקרון הוא

שהם הגיעו ממצרים.

 

586

00:47:15,958 --> 00:47:21,583

והדרך היא דרך הנילוס,

זה במפורש נאמר לו גם כן

 

587

00:47:21,667 --> 00:47:26,333

וגם בהמשך מאותם הקייסים

שתכף נשמע עוד דברים.

 

588

00:47:26,417 --> 00:47:30,000

משה בר יודא היה

השליח השלישי של הסוכנות היהודית,

 

589

00:47:30,083 --> 00:47:37,750

והוא שמע בעיקר מהקייס

אחד החשובים ביותר

 

590

00:47:37,833 --> 00:47:44,000

במחצית הראשונה של המאה ה-20,

קייס ברהן ברוך, אורי בן ברוך,

 

591

00:47:44,083 --> 00:47:48,000

שאמר, כן, אני מצטט את משה בר יודא,

 

592

00:47:48,083 --> 00:47:50,708

"המסורת שבפי הפלאשים

המסופרת על ידי כוהניהם

 

593

00:47:50,792 --> 00:47:52,625

"והעוברת בעל פה מדור לדור.

 

594

00:47:52,708 --> 00:47:56,750

"אומרת שהפלאשים הם צאצאיהם

של היהודים אשר ירדו למצרים

 

595

00:47:56,833 --> 00:48:00,958

"עם הנביא ירמיהו

אחר מותו של גדליה בן אחיקם.

 

596

00:48:01,042 --> 00:48:02,917

"הם התיישבו במעלה הנילוס"...

 

597

00:48:04,208 --> 00:48:09,375

כלומר, הם לא באו בבת אחת

לאתיופיה.

 

598

00:48:09,458 --> 00:48:13,375

התיאור הזה מופיע גם כן

בתיאורים נוספים.

 

599

00:48:13,458 --> 00:48:16,458

שהייתה מעין התיישבות, כן,

 

600

00:48:16,542 --> 00:48:20,375

לקח אולי עשרות או מאות שנים

עד שהגיעו לאתיופיה.

 

601

00:48:20,458 --> 00:48:23,833

בכל אופן, "התישבו במעלה הנילוס.

 

602

00:48:23,917 --> 00:48:25,792

"ובאחת הפלישות שבאו מדרום,

 

603

00:48:25,875 --> 00:48:31,000

"נתנו ידם לפולש נגד המלך

בתל-מוס, תלמי.

 

604

00:48:31,083 --> 00:48:32,958

"הפולשים ניגפו ונסוגו דרומה,

 

605

00:48:33,042 --> 00:48:36,792

"ועימם גדודי הצבא היהודיים,

גברים בלבד."

 

606

00:48:36,875 --> 00:48:41,792

נקודה זו משמעותית שאלה שהגיעו

זה לא משפחות,

 

607

00:48:41,875 --> 00:48:43,750

אלא גברים שהיו חיילים.

 

608

00:48:43,833 --> 00:48:46,000

"הם נעו לאורך היאור"...

כלומר, הנילוס.

 

609

00:48:46,083 --> 00:48:49,708

"עד שהגיעו למקום שבו

מסתעף היאור לשתי זרועות."

 

610

00:48:49,792 --> 00:48:52,792

כנראה ליד ח'רטום.

שם נפגשים הנילוס הכחול והלבן.

 

611

00:48:52,875 --> 00:48:55,000

ה"כנראה" הזה הוא של משה בר יודא.

 

612

00:48:55,083 --> 00:49:03,000

אני לא מקבל את זה. לפי דעתי,

הם הגיעו דרך נהר עטברה,

 

613

00:49:03,083 --> 00:49:05,875

ונראה את זה בהמשך, בקיצור,

 

614

00:49:05,958 --> 00:49:09,625

המשיכו בדרך הנילוס

עד שהגיעו לאתיופיה.

 

615

00:49:09,708 --> 00:49:13,583

עדות משנות ה-50.

הכוהן אורי בן ברוך.

 

616

00:49:13,667 --> 00:49:20,083

מצוטט מספר פעמים,

אני לא ארחיב פה.

 

617

00:49:20,167 --> 00:49:24,417

אותו קייס חשוב,

במחצית השנייה של המאה ה-20

 

618

00:49:24,500 --> 00:49:30,917

הוא עלה ארצה בין הראשונים

בשנות ה-70, ונפטר פה באשדוד.

 

619

00:49:31,000 --> 00:49:35,500

והוא מסר את המסורת שלו

גם כן ליעל כהנא

 

620

00:49:35,583 --> 00:49:40,042

שביקרה ב-1971 באתיופיה.

 

621

00:49:40,125 --> 00:49:45,208

אותו סיפור. הייתה

קהילה יהודית באלכסנדריה, במצרים,

 

622

00:49:45,292 --> 00:49:51,833

והיהודים הדרימו דרומה,

חלקם אומר אפילו לתימן,

 

623

00:49:51,917 --> 00:49:58,375

חלקם דרך, מהנילוס לאתיופיה. כן.

 

624

00:49:58,458 --> 00:50:01,708

מה שחשוב, תראו את הפסקה האחרונה.

 

625

00:50:01,792 --> 00:50:05,167

"כאשר הגיעה

קבוצת בית ישראל לאתיופיה,

 

626

00:50:05,250 --> 00:50:07,375

היא מנתה ברובה גברים.

 

627

00:50:07,458 --> 00:50:10,917

"מחוסר נשים יהודיות, הם נשאו

נשים מקומיות, כמו נשות האגאו."

 

628

00:50:14,167 --> 00:50:17,583

מקור נוסף שהבאתי פה,

 

629

00:50:17,667 --> 00:50:22,083

זה דברים שממשפחת

קייס אורי בן ברוך, קייס ברהן,

 

630

00:50:22,167 --> 00:50:26,208

שהתגלגלו לידיי.

פרסמתי אותם גם כן.

 

631

00:50:26,292 --> 00:50:33,042

תיאור של הירידה מארץ ישראל, כן,

 

632

00:50:33,125 --> 00:50:37,750

בבית ראשון עוד, גלות למצרים,

 

633

00:50:37,833 --> 00:50:44,167

ובאמצע בית שני או מדובר פה

על 150 שנה אחרי שיבת ציון מבבל,

 

634

00:50:45,958 --> 00:50:52,917

היו יהודים במצרים, והם הגיעו,

הלכו דרומה לסודאן,

 

635

00:50:53,000 --> 00:51:00,000

ומשם נכנסו לאתיופיה, כן.

 

636

00:51:00,083 --> 00:51:03,750

אני כבר פה ציינתי גם

את הכיוון של דרך הנילוס הכחול,

 

637

00:51:03,833 --> 00:51:06,583

אבל גם את הנתיב של נהר גואנג.

 

638

00:51:07,625 --> 00:51:10,083

גואנג, שאנחנו שומעים אותו עכשיו,

 

639

00:51:10,167 --> 00:51:18,500

זה שמו של הנהר עטברה

כשהוא יוצא מאזור גונדר צפונה,

 

640

00:51:18,583 --> 00:51:25,917

הוא נקרא גואנג. בהמשך, משתנה

שמו לקראת מקום חיבורו לנילוס

 

641

00:51:26,000 --> 00:51:27,708

ליד העיר עטברה לנהר עטברה.

 

642

00:51:29,625 --> 00:51:33,208

אני לא אלאה אתכם, אבל יש פה...

 

643

00:51:33,292 --> 00:51:37,417

אתם יכולים לראות קייסים רבים.

 

644

00:51:37,500 --> 00:51:44,958

ב-1983,

 

645

00:51:45,042 --> 00:51:51,083

כן, קיימתי כינוס של קייסים,

כל הקייסים כמעט שהיו אז בארץ.

 

646

00:51:51,167 --> 00:51:58,208

וישבתי איתם בכמו סמינר בניר עציון,

ושאלתי אותם כל מיני שאלות,

 

647

00:51:58,292 --> 00:52:03,792

אחת השאלות היא השאלה,

מאיפה הגיעו אבותיכם?

 

648

00:52:03,875 --> 00:52:09,750

ושאלתי את זה בדרך של...

בכתב, באמהרית,

 

649

00:52:09,833 --> 00:52:14,083

והם כתבו,

ואחרי זה תרגמתי את התשובות.

 

650

00:52:14,167 --> 00:52:18,708

רובם ככולם דיברו באותו סגנון,

 

651

00:52:18,792 --> 00:52:24,375

באו ממצרים, הדרימו לכיוון ח'רטום,

 

652

00:52:24,458 --> 00:52:31,625

נכנסו לאתיופיה, ואז הם מזכירים

שני מקומות משמעותיים.

 

653

00:52:31,708 --> 00:52:37,667

או דרך קווארה, כמו קייס אברהם מהרט.

כן, במקור העליון.

 

654

00:52:39,333 --> 00:52:41,917

הם מצטטים "דרך קווארה."

 

655

00:52:42,000 --> 00:52:47,750

קווארה זה

מחוז מושבם של יהודי אתיופיה

 

656

00:52:47,833 --> 00:52:53,208

שבמאה השנים האחרונות,

למעשה הלך ופחת.

 

657

00:52:53,292 --> 00:52:54,875

בעיקר אחרי ה"קפו קן."

 

658

00:52:54,958 --> 00:53:00,167

אבל קווארה הייתה נחשבת

אזור מוצא של יהודי אתיופיה.

 

659

00:53:00,250 --> 00:53:02,417

הרבה מספרים, "באנו משם."

 

660

00:53:02,500 --> 00:53:08,542

ועוד דברים ש...

וקווארה היא קרובה לסודאן.

 

661

00:53:08,625 --> 00:53:14,792

לקראת העלייה,

אז כמעט לא נותרו שם יהודים,

 

662

00:53:14,875 --> 00:53:17,125

חלק התנצרו וחלק נעלמו.

 

663

00:53:17,208 --> 00:53:21,333

כבר כמעט לא היו יהודים,

וקווארה כבר לא הייתה מרכז.

 

664

00:53:21,417 --> 00:53:26,250

כן, היא הייתה מנותקת

מרוב אזורי יהודי אתיופיה,

 

665

00:53:26,333 --> 00:53:31,417

אבל היא קרובה,

היא הכי מערבית לכיוון סודאן.

 

666

00:53:31,500 --> 00:53:36,208

שוב, קייס סמואל נגה.

הוא מאזור תיגראי.

 

667

00:53:36,292 --> 00:53:40,083

"דרך מצרים הלכו לאתיופיה,

דרך מקום שנקרא קווארה."

 

668

00:53:40,167 --> 00:53:46,458

מנגיסטו אליאס, הוא לא קייס,

הוא אחד האנשים שלמדו אצל פייטלוביץ'

 

669

00:53:46,542 --> 00:53:53,042

בבית הספר באדיס אבבה. כן,

הוא גם כן מביא עגה מהנילוס.

 

670

00:53:53,125 --> 00:53:55,792

קייס אברהם אבטהה תזזו.

 

671

00:53:55,875 --> 00:53:58,792

למעשה, כל הקייסים שמוזכרים פה,

חוץ מאחד,

 

672

00:53:58,875 --> 00:54:03,208

כולם כבר אינם בין החיים.

וכולם מדברים על אותו עיקרון.

 

673

00:54:03,292 --> 00:54:06,333

הגיעו דרך נהר גואנג.

 

674

00:54:08,250 --> 00:54:11,250

בקווארה, דרך נהר גואנג. כן.

 

675

00:54:12,875 --> 00:54:15,708

קייס ימרהן אדגואיצ'או פיקדו,

קייס זהריקו טסרה,

 

676

00:54:15,792 --> 00:54:18,667

קייס אבא יצחק אייאסו,

קייס קסטה מנשה,

 

677

00:54:18,750 --> 00:54:23,167

קייס תפסייהקו מלכיצדק פיקדו למטה.

הוא חי.

 

678

00:54:23,250 --> 00:54:29,708

הוא קייס מאזור תיגראי שחי באשקלון,

כבר למעלה מ-90.

 

679

00:54:29,792 --> 00:54:32,500

כן, גם הוא אומר,

"היינו הרבה שנים במצרים,

 

680

00:54:32,583 --> 00:54:35,292

ואחר כך בסודאן.

היינו הרבה שנים בח'רטום.

 

681

00:54:35,375 --> 00:54:37,250

בעקבות בעיות רבות שהיו להם,

 

682

00:54:37,333 --> 00:54:40,250

הלכו דרך הנילוס לגואנג ולקווארה.

 

683

00:54:42,125 --> 00:54:45,583

אני רק אציין, זה מקור מאוד חשוב.

 

684

00:54:45,667 --> 00:54:51,750

לפני כחודש נפטר קייס הדנה טקויה.

 

685

00:54:51,833 --> 00:54:59,875

קייס הדנה היה קייס מהחשובים ביותר

בשלהי המאה ה-20,

 

686

00:54:59,958 --> 00:55:02,583

גם באתיופיה וגם בארץ.

 

687

00:55:02,667 --> 00:55:08,000

והוא כתב ספר שיש בו מסורות

מאוד מאוד מיוחדות.

 

688

00:55:08,083 --> 00:55:11,208

הייחוד במסורות שלו,

אני לא הבאתי עוד פה...

 

689

00:55:11,292 --> 00:55:14,417

הייתי צריך להביא

כמה עמודים רחבים

 

690

00:55:14,500 --> 00:55:22,042

שהוא פירט שמות, מקומות,

שמות של מלכים, כאילו הוא עיתונאי

 

691

00:55:22,125 --> 00:55:27,542

שמתאר את הדברים

שקרו לפני 2,000 ומשהו שנה.

 

692

00:55:27,625 --> 00:55:31,542

ניסיתי להגיע אליו,

ניסיתי גם דרך בניו,

 

693

00:55:31,625 --> 00:55:34,417

אני אומר, אני הרמתי ידיים.

 

694

00:55:34,500 --> 00:55:40,875

יכולתי להבין שהוא שמע דברים

בעיקר מהנזירים שאצלם הוא למד.

 

695

00:55:42,583 --> 00:55:44,667

ויכול להיות שיש לו

עוד דברים נוספים.

 

696

00:55:44,750 --> 00:55:48,000

בעיקרון הוא זהה

למסורות של כל הקייסים,

 

697

00:55:48,083 --> 00:55:52,042

אבל הפרטנות שבו היא מפליאה.

 

698

00:55:54,250 --> 00:55:57,833

אני עכשיו בא לדבר נוסף.

 

699

00:55:59,167 --> 00:56:06,042

ופה אני רוצה להודות לידידי

ושותפי, אפשר לומר, בר קריבוס,

 

700

00:56:06,125 --> 00:56:09,167

ד"ר בר קריבוס,

שהרצה את ההרצאה הקודמת.

 

701

00:56:10,792 --> 00:56:17,042

המוצא או המעיין

שממנו מתחיל נהר גואנג,

 

702

00:56:17,125 --> 00:56:22,583

"גואנג ראס", ראש הגואנג,

יש לו סיפור.

 

703

00:56:22,667 --> 00:56:29,208

מסורת שאני אומר,

היא אחוזה מסורת קדומה אסורה...

 

704

00:56:29,292 --> 00:56:34,542

זאת אומרת,

היא קשורה לקרקע, למקום.

 

705

00:56:34,625 --> 00:56:36,375

דבר מאוד מעניין.

 

706

00:56:37,292 --> 00:56:43,208

שימו לב, יש פה

מפה של נהר גואנג כשהוא יוצא,

 

707

00:56:43,292 --> 00:56:47,750

ואנחנו נראה בהמשך

גם תמונות של המעיין עצמו. כן.

 

708

00:56:47,833 --> 00:56:52,250

הגואנג ראס הוא המקומות הקדושים

של יהדות אתיופיה.

 

709

00:56:52,333 --> 00:56:58,958

יש בו היסטוריה מכל מיני כיוונים.

מהמאות ה-15-16.

 

710

00:56:59,042 --> 00:57:03,708

וזה היה מקום קדוש

עד לפני מאה שנה ואולי יותר.

 

711

00:57:03,792 --> 00:57:11,750

ואני שמעתי את העדויות

מאדם שעלה ארצה לפני כמעט 30 שנה,

 

712

00:57:11,833 --> 00:57:13,458

אבא דובלה וורקו,

 

713

00:57:13,542 --> 00:57:17,083

שגר בסמוך למקום.

 

714

00:57:17,167 --> 00:57:20,333

הוא סיפר לי על המקום הקדוש הזה,

 

715

00:57:20,417 --> 00:57:24,833

שהמקום קדוש ליהודים

וגם הגויים החשיבו אותו מאוד.

 

716

00:57:24,917 --> 00:57:31,250

ומשם מתחיל הנהר גואנג. כן.

 

717

00:57:31,333 --> 00:57:38,208

תראו את המסורת של סיפור עם,

נקרא לו,

 

718

00:57:38,292 --> 00:57:42,417

אבל תבינו תכף מה הכוונה

שאני מפיק מתוך הסיפור.

 

719

00:57:43,875 --> 00:57:46,708

אז המקום היה קדוש,

אנשים שם התפללו,

 

720

00:57:46,792 --> 00:57:50,625

רצו להתרפא,

לזכות לכל מיני דברים.

 

721

00:57:50,708 --> 00:57:52,833

והוא סיפר לי כך:

 

722

00:57:52,917 --> 00:57:58,125

"אישה גרושה הכינה אוכל מיוחד,

ורצתה לשלחו כקורבן לירושלים."

 

723

00:57:58,208 --> 00:58:00,917

כן, יהודי אתיופיה

רוצים משהו להביא לירושלים.

 

724

00:58:01,000 --> 00:58:05,583

איך אפשר להביא מאתיופיה

מתנה לירושלים?

 

725

00:58:05,667 --> 00:58:10,708

כן, כמו שהנביא אמר, בעת ההיא,

"יובא להשם שי."

 

726

00:58:10,792 --> 00:58:14,958

כן, לירושלים.

איך מביאים מאתיופיה לירושלים?

 

727

00:58:15,042 --> 00:58:18,500

מה עשתה האישה התמימה הזו?

 

728

00:58:18,583 --> 00:58:23,667

"היא שמה את האוכל בכלי אותו

הניחה על פני המים בגואנג ראס."

 

729

00:58:25,167 --> 00:58:32,875

אז היא הכינה מנחה על המים

שם הנחל מתחיל.

 

730

00:58:32,958 --> 00:58:34,792

"היה זה בחודש סאני

 

731

00:58:34,875 --> 00:58:38,250

"חודש יולי, בעיצומה

של עונת הגשמים באתיופיה."

 

732

00:58:38,333 --> 00:58:41,667

"כעבור כחצי שנה

בחודש הידר, דצמבר,

 

733

00:58:41,750 --> 00:58:43,375

"הגיע הקורבן לירושלים."

 

734

00:58:45,000 --> 00:58:50,917

שימו לב, איך חשבו אנשים

שמגואנג ראס זה מגיע לירושלים?

 

735

00:58:52,750 --> 00:59:00,167

יש פה אמונה חזקה מאוד,

שמועגנת בכל מה ששמענו עד עכשיו,

 

736

00:59:00,250 --> 00:59:06,833

שאבותיהם הגיעו מירושלים

דרך מצרים, דרך הנילוס,

 

737

00:59:06,917 --> 00:59:09,750

דרך נהר גואנג, והגיעו לאתיופיה.

 

738

00:59:09,833 --> 00:59:17,833

ואת ההגעה לאתיופיה

עם הגואנג על ראשיתו, בגואנג ראס.

 

739

00:59:17,917 --> 00:59:20,375

אז ממילא הנהר הזה זורם,

מאיפה הוא זורם?

 

740

00:59:20,458 --> 00:59:24,958

לכיוון ירושלים.

זו אמונה אחוזה בשטח.

 

741

00:59:25,042 --> 00:59:29,333

אני תכף אחזק את הכיוון הזה

במסורות נוספות.

 

742

00:59:30,417 --> 00:59:35,083

אבל תראו, המקום הזה,

יש פה תמונות,

 

743

00:59:35,167 --> 00:59:39,125

שוב תודתי לד"ר בר קריבוס,

שאנחנו עובדים ביחד.

 

744

00:59:42,792 --> 00:59:46,958

כן, כאן הנביעה של המעיין,

 

745

00:59:47,042 --> 00:59:52,167

שאתם רואים מצד שמאל את התמונה

שצולמה לא מזמן,

 

746

00:59:52,250 --> 00:59:58,833

משם מתחיל הגואנג ראס.

זה באזור שנקרא היום צ'ילגה,

 

747

00:59:58,917 --> 01:00:02,667

משהו כמו 40 ק"מ מגונדר.

 

748

01:00:06,375 --> 01:00:13,542

הנחל מתחיל פה,

מצד שמאל אתם רואים בתחילת זרימתו,

 

749

01:00:13,625 --> 01:00:17,667

בתמונה העליונה

הוא ממשיך כשהוא לצפונה,

 

750

01:00:17,750 --> 01:00:22,792

ומי שנוסע

בין גונדר לכיוון מטמה,

 

751

01:00:22,875 --> 01:00:25,750

או לכיוון אייקל בצ'ילגה,

 

752

01:00:25,833 --> 01:00:29,417

עובר על נהר הגואנג

בדרך גונדר-אייקל.

 

753

01:00:31,125 --> 01:00:35,958

זו תמונה שאני צילמתי אותה כבר לפני

כמעט 30 שנה, היום זה כביש סלול.

 

754

01:00:36,042 --> 01:00:38,458

פה הנהר הוא כבר גדול.

 

755

01:00:38,542 --> 01:00:41,833

ומה מעניין בנהר הזה?

 

756

01:00:41,917 --> 01:00:49,833

ושוב, הפלא הזה שאנשים...

אני חוויתי אותו כשנסעתי שם.

 

757

01:00:49,917 --> 01:00:57,417

כל הנחלים באותם אזורים

יורדים קרוב לאגם טאנה.

 

758

01:00:57,500 --> 01:01:00,708

אגם טאנה הוא 20-30-40 ק"מ משם.

 

759

01:01:01,833 --> 01:01:05,667

והוא מתמלא מכל הנחלים שבסביבה.

 

760

01:01:07,417 --> 01:01:12,958

הנחל היחידי שפתאום

תופס כיוון הפוך לכיוון צפון

 

761

01:01:13,042 --> 01:01:15,292

זה הגואנג.

 

762

01:01:15,375 --> 01:01:23,125

והוא מפה זורם 805 ק"מ, אוסף

את כל המים של הנהרות הגדולים,

 

763

01:01:23,208 --> 01:01:25,583

כמו שאמרתי, אנגרב, טקזה,

 

764

01:01:25,667 --> 01:01:30,083

וכנהר גדול עם אחוז מים ניכר

הוא נשפך לנילוס.

 

765

01:01:30,167 --> 01:01:34,333

האמונה הייתה, משם הם הגיעו,

מירושלים,

 

766

01:01:34,417 --> 01:01:38,250

ממצרים, מירושלים,

הגיעו לאתיופיה דרך הגואנג,

 

767

01:01:38,333 --> 01:01:45,208

כן, ולכן האישה התמימה הזו

רצתה להביא מנחה להשם בירושלים

 

768

01:01:45,292 --> 01:01:47,500

דרך הגואנג.

 

769

01:01:48,375 --> 01:01:53,792

עוד מקור של מסורת משמעותית

ששמעתי אותה מפי הקייסים,

 

770

01:01:53,875 --> 01:01:56,875

ואפשר לשמוע אותה היום

גם כן מפי זקני העדה.

 

771

01:01:56,958 --> 01:02:01,833

צריכים תמיד לחשוב שאנשים מספרים

לא מסורת שהם שמעו בארץ

 

772

01:02:01,917 --> 01:02:06,542

או מפי איזה חוקר, אלא מה

הם יודעים בעצמם ששמעו מאבותיהם

 

773

01:02:06,625 --> 01:02:11,042

בלי נגיעות מבחוץ.

ואני שמעתי מהרבה.

 

774

01:02:12,542 --> 01:02:15,750

"ממערב באנו וממערב נשוב."

 

775

01:02:15,833 --> 01:02:20,125

המסורת באתיופיה

של יהודי אתיופיה,

 

776

01:02:20,208 --> 01:02:25,375

הם הגיעו ממערב, כלומר, מהנילוס,

מסודאן של היום,

 

777

01:02:25,458 --> 01:02:29,833

ויחזרו לארץ ישראל

גם כן דרך מערב.

 

778

01:02:29,917 --> 01:02:34,042

הרי זה לא הגיוני, כן,

אבל זה קרה.

 

779

01:02:34,125 --> 01:02:37,000

הם חזרו דרך סודאן.

 

780

01:02:38,958 --> 01:02:45,083

עכשיו, הדבר הזה

גם כן נכתב בנבואות.

 

781

01:02:45,167 --> 01:02:47,125

אני לא רוצה עכשיו

להיכנס לעניין של הנבואות,

 

782

01:02:47,208 --> 01:02:50,042

אבל חלומות ונבואות

אצל יהודי אתיופיה

 

783

01:02:50,125 --> 01:02:52,625

זה דבר מאוד משמעותי,

 

784

01:02:52,708 --> 01:02:57,625

והמקור שלמעלה מאבא ברוך אדהנן.

 

785

01:02:57,708 --> 01:03:03,167

אבא ברוך היה מגדולי הקייסים,

בהתחלה היה נזיר,

 

786

01:03:03,250 --> 01:03:07,875

של יהדות אתיופיה

בשליש הראשון של המאה העשרים,

 

787

01:03:07,958 --> 01:03:13,792

גם קודם. פייטלביץ' פגש אותו

וראה בו את המנהיג החשוב,

 

788

01:03:13,875 --> 01:03:20,750

והוא, ב-1935 אסף את בני משפחתו

וקייסים לא מעטים,

 

789

01:03:20,833 --> 01:03:25,625

הרבה מבני משפחתו הם רבנים היום

וגם קייסים בעבר,

 

790

01:03:25,708 --> 01:03:30,375

וסיפר להם מה הוא יודע כנבואה,

 

791

01:03:30,458 --> 01:03:34,250

מתי יגיעו האויבים לארץ ישראל.

 

792

01:03:34,333 --> 01:03:37,750

מדובר פה על 1935.

 

793

01:03:37,833 --> 01:03:43,833

אני לא אלאה אתכם,

אבל הוא מדבר על הגעה לארץ ישראל

 

794

01:03:43,917 --> 01:03:48,125

שתהיה בזמן שכבר לא יהיו קיסרים

בשושלת הסולומונית.

 

795

01:03:48,208 --> 01:03:51,667

זה קרה בזמן "הדרג,"

ולא בזמן היילה סלאסי,

 

796

01:03:51,750 --> 01:03:54,833

העלייה לישראל.

וזה יהיה דרך סודאן.

 

797

01:03:54,917 --> 01:04:01,083

הוא מדבר על קשיים שיהיו שם

ואנשים ימותו שם בסודאן.

 

798

01:04:01,167 --> 01:04:05,208

כן, והוא גם מדבר על העלייה

של שארית יהודי אתיופיה

 

799

01:04:05,292 --> 01:04:07,042

שגם הם יגיעו לישראל.

 

800

01:04:07,125 --> 01:04:11,958

כך הוא מנבא ב-1975.

כל הנבואות שלו התקיימו.

 

801

01:04:12,042 --> 01:04:18,208

אני רוצה רק לציין,

בתפיסה של יהודי אתיופיה,

 

802

01:04:18,292 --> 01:04:25,250

בהרבה מאוד היבטים, כיוון מזרח

שמסמל את הכיוון לארץ ישראל,

 

803

01:04:25,333 --> 01:04:28,833

מבחינה לפחות טופוגרפית, כיוונים.

 

804

01:04:28,917 --> 01:04:32,750

הזריחה, כיוון הזריחה

לעומת כיוון השקיעה.

 

805

01:04:32,833 --> 01:04:38,167

מזרח - הזריחה, מערב - השקיעה.

בערב.

 

806

01:04:38,250 --> 01:04:42,667

הערב - מערב, שזה סודאן,

מסמל חושך וקשיים.

 

807

01:04:42,750 --> 01:04:50,500

לכן בסודאן, ימותו, יהיו קשיים.

מהמזרח תבוא ברכה.

 

808

01:04:50,583 --> 01:04:56,000

זו תפיסה נוספת של אמונה

המושרשת ביהודי אירופה.

 

809

01:04:56,083 --> 01:04:59,583

ו"ממערב באנו וממערב נשוב,"

עם כל הקשיים.

 

810

01:05:01,250 --> 01:05:04,333

מקור נוסף שהבאתי פה, אחרון.

 

811

01:05:04,417 --> 01:05:10,875

אבא פלקה אסאהין, שאני פגשתי אותו

ב-1992 בכפר טמרגוט,

 

812

01:05:10,958 --> 01:05:16,000

סיפר גם כן את אותה נבואה,

את אותה מסורת שהייתה להם,

 

813

01:05:16,083 --> 01:05:20,917

שיבוא זמן הגאולה.

גם של שארית יהודי אתיופיה מצ'ילגה.

 

814

01:05:21,000 --> 01:05:27,542

כן, יש סימן,

כוכב שיבוא ממזרח למערב.

 

815

01:05:27,625 --> 01:05:31,333

והוא מדבר שוב,

מזרח - זה סימן של גאולה,

 

816

01:05:31,417 --> 01:05:36,042

מערב - נתיב העלייה, כן,

שהוא יהיה רע,

 

817

01:05:36,125 --> 01:05:39,333

בגלל שבסודאן ימותו רבים.

מסורת שהייתה.

 

818

01:05:39,417 --> 01:05:46,167

אבל אני חוזר על העניין של

"ממערב באנו וממערב נשוב."

 

819

01:05:46,250 --> 01:05:52,333

אני סוגר פה את המצגת ואת הדברים.

 

820

01:05:52,417 --> 01:05:58,833

אני רק מסיים בצילום

מתוך מאמרו של פרופ' סטיבן קפלן,

 

821

01:05:58,917 --> 01:06:05,708

שכידוע, מאוד התנגד לגישה הזו

שהם באו מהנילוס.

 

822

01:06:05,792 --> 01:06:10,914

אני לא רוצה עכשיו להתווכח,

 

823

01:06:12,667 --> 01:06:16,792

מי שרק לקח את המקורות,

 

824

01:06:16,875 --> 01:06:24,375

ועשה תיאוריה מנקודות,

אני יכול להבין את ההתנגדות.

 

825

01:06:24,458 --> 01:06:29,125

כמו שאם מישהו אומר, ביב, באפנטין

 

826

01:06:29,208 --> 01:06:33,292

הייתה מושבה צבאית יהודית

במאה החמישית לפני הספירה,

 

827

01:06:33,375 --> 01:06:38,083

שישית-שביעית, אז אלה

יהודים הכי קרובים לאתיופיה.

 

828

01:06:38,167 --> 01:06:44,750

אז בונה תיאוריה על נקודה בנילוס

 

829

01:06:44,833 --> 01:06:47,833

שבאמת לא קשורה בהכרח

ליהודי אתיופיה.

 

830

01:06:49,792 --> 01:06:57,833

אנחנו ראינו פה בשיעור שהבאנו

מקורות רבים,

 

831

01:06:57,917 --> 01:07:02,792

הן מהתנ"ך,

הן ממסורות חז"ליות קדומות ביותר

 

832

01:07:02,875 --> 01:07:06,667

על השפעות יהודיות ועל יהודים

שהגיעו לאזורים האלה,

 

833

01:07:06,750 --> 01:07:11,917

כן, ואפילו הצבעה על גבול בדרום,

ועל מצבה בדרום,

 

834

01:07:12,000 --> 01:07:15,625

ועל השפעות יהודיות

ומעבר להרי כוש,

 

835

01:07:15,708 --> 01:07:21,042

והמסורת מתוך העדה

שהם הגיעו דרך הנילוס.

 

836

01:07:21,125 --> 01:07:28,625

אז אני חושב שזו המסורת הכי חזקה

על הגעת יהודים לאתיופיה,

 

837

01:07:28,708 --> 01:07:31,833

זה לא אומר

שלא היו השפעות אחרי כן,

 

838

01:07:31,917 --> 01:07:34,417

כן, הגיעו כמו שראיתם...

 

839

01:07:34,500 --> 01:07:37,750

ציינו את זה עוד קייס ברהן ואחרים,

שהגיעו גברים.

 

840

01:07:39,458 --> 01:07:45,000

הם לא הגיעו עם משפחות שלמות.

היו השפעות מהסביבה.

 

841

01:07:45,083 --> 01:07:49,500

אבל השורש הוא מארץ ישראל

בכיוון הזה,

 

842

01:07:49,583 --> 01:07:53,125

וזו האמונה החזקה

של יהודי אתיופיה.

 

843

01:07:53,208 --> 01:07:57,917

עד כאן דבריי. עכשיו

יש מקום לשאלות. ניר, אתה המנחה.

 

844

01:07:58,805 --> 01:08:01,667

כן, קודם כול אני רוצה להגיד

הרבה הרבה תודה.

 

845

01:08:01,750 --> 01:08:05,708

הרב ולדמן,

הייתה הרצאה באמת מרתקת.

 

846

01:08:05,792 --> 01:08:09,292

לי לפחות

היא חידשה לא מעט.

 

847

01:08:09,375 --> 01:08:11,542

ואני באמת ככה שמח על ההרצאה.

 

848

01:08:11,625 --> 01:08:14,458

אפשר באמת לסגור את המצגת.

 

849

01:08:17,417 --> 01:08:21,375

ואנחנו כמובן נשמח

אם יש לכם שאלות.

 

850

01:08:21,458 --> 01:08:25,458

אתם מורשים לפתוח לעצמכם

את המיקרופונים.

 

851

01:08:25,542 --> 01:08:28,375

אז כל אחד,

באמת מישהו שיש לו שאלה,

 

852

01:08:28,458 --> 01:08:33,417

מוזמן לפתוח מיקרופון,

ולשאול את הרב ולדמן.

 

853

01:08:33,500 --> 01:08:36,833

אני רואה כבר

שיש לנו פה שאלה בצ'אט.

 

854

01:08:36,917 --> 01:08:41,583

מה שם הספר העוסק בנילוס הכחול?

הרב ולדמן?

 

855

01:08:41,667 --> 01:08:43,917

יש ספר בשם "הנילוס הכחול."

 

856

01:08:44,000 --> 01:08:45,292

זה שמו של הספר?

 

857

01:08:45,375 --> 01:08:49,792

כן. זה ספר שחיבר אותו

סופר אנגלי, נדמה לי,

 

858

01:08:49,875 --> 01:08:52,833

אבל הוא

לא מתאר את התקופות הקדומות

 

859

01:08:52,917 --> 01:08:56,917

אלא התקופות שמהמאה ה-18 ואילך,

 

860

01:08:57,000 --> 01:09:01,458

אבל גם כן מראה,

שאפילו בעת החדשה, יחסית,

 

861

01:09:01,542 --> 01:09:05,333

הנתיב המרכזי, כן,

הוא מהנילוס ממצרים.

 

862

01:09:06,625 --> 01:09:08,875

כן, זה דבר מאוד מעניין ה...

 

863

01:09:08,958 --> 01:09:10,500

אני שנייה עוצר אותך, הרב ולדמן.

 

864

01:09:10,583 --> 01:09:15,417

שם הספר הוא "הנילוס הכחול,"

אוקיי?

 

865

01:09:15,500 --> 01:09:18,625

שם של חוקר אנגלי אמרת, נכון?

 

866

01:09:18,708 --> 01:09:20,958

כן, אין לי פה... פרח מזיכרוני...

 

867

01:09:21,042 --> 01:09:25,417

אז "הנילוס הכחול" של חוקר אנגלי

זה שם הספר. סליחה אתה מוזמן...

 

868

01:09:25,500 --> 01:09:29,917

עיתונאי או חוקר,

ברח לי השם של הסופר

 

869

01:09:30,000 --> 01:09:32,500

אבל הוא ספר ידוע. ספר מרתק.

 

870

01:09:34,667 --> 01:09:36,542

שלום, הרב ולדמן, זה משה באך.

 

871

01:09:36,625 --> 01:09:40,583

גם קראתי את הספר

לפני הרבה שנים באנגלית.

 

872

01:09:40,667 --> 01:09:42,042

אכן מרתק.

 

873

01:09:42,125 --> 01:09:46,417

השאלה שלי היא

אם היהודים הגיעו מכיוון מצרים,

 

874

01:09:46,500 --> 01:09:49,833

אז למה הקשר חזרה נותק?

 

875

01:09:53,458 --> 01:09:56,125

טוב, השאלה...

 

876

01:09:56,208 --> 01:10:03,083

קודם כול, זו מציאות

שיהדות אתיופיה חיה בניתוק.

 

877

01:10:03,167 --> 01:10:08,958

עכשיו, רואים את זאת

גם אפילו במאה השנים האחרונות.

 

878

01:10:09,042 --> 01:10:11,917

אתיופיה והאזורים

שבהם ישבו יהודי אתיופיה

 

879

01:10:12,000 --> 01:10:14,167

בצפון מערבה של אתיופיה,

 

880

01:10:14,250 --> 01:10:20,333

היו אזורים שלא הייתה נגישות,

לא לים, לא למקומות אחרים,

 

881

01:10:20,417 --> 01:10:23,542

ובהחלט היה ניתוק.

 

882

01:10:23,625 --> 01:10:27,750

כן, אפשר בהחלט

לראות את הדברים הללו בשטח,

 

883

01:10:27,833 --> 01:10:33,500

שכשהגיע פייטלוביץ,'

הגיע יוסף הלוי, במאה ה-19,

 

884

01:10:33,583 --> 01:10:36,833

אז הוא הגיע למקומות

שבפעם הראשונה ראו אנשים לבנים.

 

885

01:10:36,917 --> 01:10:41,458

פעם ראשונה, זה קשה להגיע,

זה לא נוחתים עם מטוס.

 

886

01:10:41,542 --> 01:10:47,417

אז המציאות של הנתק

בין יהודי אתיופיה ליהדות העולם

 

887

01:10:47,500 --> 01:10:51,583

כן, זו עובדה שאני חושב

שהגיאוגרפיה של אתיופיה

 

888

01:10:51,667 --> 01:10:55,699

והמציאות ההיסטורית

רק מחזקים זאת.

 

889

01:10:58,042 --> 01:11:03,625

זו עובדה. גם כשאני הגעתי אפילו

לאתיופיה, אני לא כל כך... עתיק,

 

890

01:11:03,708 --> 01:11:07,917

אז הגעתי למקומות שאנשים

בכלל לא ראו אנשים לבנים.

 

891

01:11:08,000 --> 01:11:11,750

לא היו השפעות.

גם אתיופיה היא ארץ שמרנית,

 

892

01:11:11,833 --> 01:11:16,708

היא לא מקבלת השפעות.

אז הניתוק הזה, זה עובדה.

 

893

01:11:16,792 --> 01:11:20,958

לכן, לא היו קשרים,

לא עם יהדות תימן,

 

894

01:11:21,042 --> 01:11:28,417

שמעבר לים סוף, ולא ליהדות מצרים,

 

895

01:11:28,500 --> 01:11:32,000

יהדויות אחרות, אין קרובות.

 

896

01:11:32,083 --> 01:11:37,083

אז פה ושם

כשהגיע שבוי יהודי למצרים...

 

897

01:11:37,167 --> 01:11:39,792

אבל לא היו קשרים משמעותיים

 

898

01:11:39,875 --> 01:11:44,333

בגלל המציאות ההיסטורית

והגיאוגרפית באתיופיה, בלי ספק.

 

899

01:11:45,708 --> 01:11:48,333

הרב ולדמן,

נשאלת כאן עוד שאלה בצ'אט.

 

900

01:11:48,875 --> 01:11:52,292

אשכולי טוען שנוצר קשר

בין יהודי תימן ליהודי אתיופיה.

 

901

01:11:52,375 --> 01:11:54,208

האם יש לכך מקור?

 

902

01:11:54,292 --> 01:12:00,792

או... החוקרים מנסים כתיאוריה.

 

903

01:12:00,875 --> 01:12:04,083

נאמר, מה הכי קרוב? תימן.

 

904

01:12:04,167 --> 01:12:09,083

אז ודאי שעושים אחת ועוד אחת,

ומצליבים מידע והינה...

 

905

01:12:10,417 --> 01:12:15,375

אני פגשתי את הרב יוסף קאפח ז"ל,

 

906

01:12:15,458 --> 01:12:18,333

גדול החוקרים של יהדות תימן,

 

907

01:12:18,417 --> 01:12:20,542

ושאלתי אותו את השאלה הזו.

 

908

01:12:20,625 --> 01:12:26,083

ושהיו לי כל מיני עדויות קטנות,

שאיזה סוחר הגיע לשוק ב...

 

909

01:12:26,167 --> 01:12:31,875

הוא אמר, לא ידענו עליהם,

אפילו יהודי תימן לא ידעו עליהם,

 

910

01:12:31,958 --> 01:12:34,583

על יהודי אתיופיה,

חוץ מדרך הרדב"ז,

 

911

01:12:34,667 --> 01:12:38,792

ממצרים מהמאה ה-16.

כלומר, לא היו קשרים.

 

912

01:12:38,875 --> 01:12:46,208

יהודי תימן שמעבר לים סוף,

לא ידעו על יהודי אתיופיה ולהפך.

 

913

01:12:46,292 --> 01:12:53,458

היו השפעות של ממלכת אתיופיה, כן,

במאה השביעית, שישית,

 

914

01:12:53,542 --> 01:12:57,958

שממלכת אקסום כבשה אפילו בתימן,

 

915

01:12:58,042 --> 01:13:00,625

אבל בין יהודי אתיופיה,

שאנחנו מכירים אותם,

 

916

01:13:00,708 --> 01:13:04,250

לבין תימן,

אני לא יודע על שום קשר.

 

917

01:13:06,042 --> 01:13:08,292

אוקיי, תודה רבה.

 

918

01:13:08,375 --> 01:13:11,125

לעוד מישהו יש שאלה?

אנחנו, יש לנו עוד קצת זמן,

 

919

01:13:11,208 --> 01:13:14,375

נשמח לענות על עוד שאלות.

-אפשר לשאול?

 

920

01:13:15,667 --> 01:13:17,625

אפשר לשאול?

-כן, בוודאי.

 

921

01:13:18,458 --> 01:13:27,083

ערב טוב, שמי ישראל,

אני בנו של טגדה ביינדא,

 

922

01:13:27,167 --> 01:13:33,125

אחד מהאנשים

שהניח אבן פינה בכפר אמבובר

 

923

01:13:33,208 --> 01:13:40,333

יחד עם ווסטה קרוייה

סליחה,

 

924

01:13:40,417 --> 01:13:46,542

האח של קייס אדנה ז"ל.

קייס אדנה...

 

925

01:13:46,625 --> 01:13:49,292

הוא גם כתב, קייס אדנה ז"ל,

 

926

01:13:49,375 --> 01:13:53,891

הוא כתב גם ספר

"מאמבובר לירושלים,"

 

927

01:13:53,900 --> 01:13:55,958

בספרו הוא גם תיאר שם באמת

 

928

01:13:56,042 --> 01:14:01,125

שני אנשים שהניחו אבן פינה

לאמבובר.

 

929

01:14:01,208 --> 01:14:06,958

הרב ולדמן

הוא חיזק את הנתיב השלישי

 

930

01:14:07,042 --> 01:14:15,542

שאני גם, מתוך שלושה שאני

קראתי עליהם הרבה במקורות שונים,

 

931

01:14:15,625 --> 01:14:22,042

אחד מהם זה בעצם מה שעכשיו דיברתם

על הגרסה הראשונה דרך תימן.

 

932

01:14:22,125 --> 01:14:25,458

והשנייה זה בעצם

הסיפור של מלכת שבא,

 

933

01:14:25,542 --> 01:14:30,208

והנתיב השלישי זה בעצם

מה שהרב ולדמן, חיזקת עכשיו

 

934

01:14:30,292 --> 01:14:33,417

דרך הנתיב לנילוס.

 

935

01:14:33,500 --> 01:14:38,542

זה מה שגם אני שמעתי מאבי ז"ל

כי הוא היה קרוב באמת לקייסים,

 

936

01:14:38,625 --> 01:14:43,958

והוא היה בקיא

בהיסטוריה של יהדות אתיופיה.

 

937

01:14:44,042 --> 01:14:49,750

מה שרציתי לשאול את הרב ולדמן,

שתי שאלות. שאלה אחת,

 

938

01:14:49,833 --> 01:14:54,625

איך אתה מסביר

את ההתעלמות של הממסד הרבני

 

939

01:14:54,708 --> 01:15:00,417

כשיש לנו את המקורות האלה,

מקורות מוצקים של יהדותנו,

 

940

01:15:00,500 --> 01:15:03,250

וגם איך שהגענו לאתיופיה.

 

941

01:15:03,333 --> 01:15:05,549

השאלה השנייה...

 

942

01:15:07,625 --> 01:15:13,750

הרב הראשי, יוסף,

מה שם המשפחה שלו? סליחה,

 

943

01:15:13,833 --> 01:15:19,125

כשפסק הלכה לגבינו,

 

944

01:15:19,208 --> 01:15:25,417

הוא ציין שם, הוא טוען שם

שאנחנו הגענו, שייכים לשבט דן.

 

945

01:15:25,500 --> 01:15:27,708

אתה יכול להוסיף משהו על זה?

 

946

01:15:28,958 --> 01:15:29,958

האם זה נכון?

 

947

01:15:30,042 --> 01:15:35,583

כי אתה אמרת שאנחנו הגענו דווקא

מאזור יהודה, שמעון ובנימין.

 

948

01:15:37,042 --> 01:15:40,417

טוב, אני אענה על האחרון ראשון

ועל הראשון אחרון.

 

949

01:15:40,500 --> 01:15:46,125

לגבי שבט דן,

מה שציטט הרב עובדיה יוסף,

 

950

01:15:46,208 --> 01:15:50,667

הוא הסתמך על הרדב"ז,

רבי דוד בן זמרא מן המאה ה-16,

 

951

01:15:50,750 --> 01:15:56,458

שהסתמך על אלדד הדני

ואמונות שהיו בעקבות אלדד הדני

 

952

01:15:56,542 --> 01:16:02,542

ששבט דן הגיע

מארץ ישראל לאתיופיה.

 

953

01:16:02,625 --> 01:16:04,292

כך סיפר אלדד הדני.

 

954

01:16:04,375 --> 01:16:11,750

הדבר הזה התקבל כמסורת,

כאילו עובדה בעיני הרדב"ז

 

955

01:16:11,833 --> 01:16:15,917

ששבט דן

ואותם יהודים שיושבים באתיופיה,

 

956

01:16:16,000 --> 01:16:17,115

הוא שמע עליהם,

 

957

01:16:17,139 --> 01:16:24,875

הוא הכיר אפילו מספר יהודים

ששאלות הלכתיות נתגלגלו אליו.

 

958

01:16:24,958 --> 01:16:27,417

והוא אמר, אלה משבט דן.

 

959

01:16:27,500 --> 01:16:29,125

אומנם הוא הסתפק בדבר הזה,

 

960

01:16:29,208 --> 01:16:34,333

הוא לא חייב את זה

באופן ברור לגמרי,

 

961

01:16:34,417 --> 01:16:42,708

הוא אמר "שבט דן" אבל היו לו שאלות

לגבי הזיהוי של היהדות וכדומה,

 

962

01:16:42,792 --> 01:16:49,000

אבל זה הפסק של הרדב"ז ותשובותיו,

תשובות הרדב"ז,

 

963

01:16:49,083 --> 01:16:55,625

והמקורות האלה הם המקורות

הכי חשובים במובן ההלכתי.

 

964

01:16:55,708 --> 01:16:58,875

לכן אני עכשיו עובר

לשאלה הראשונה שלך.

 

965

01:16:58,958 --> 01:17:04,250

המקורות היהודיים

שראשיתם אלדד הדני,

 

966

01:17:04,333 --> 01:17:09,208

אבל הרדב"ז כפוסק גדול במאה ה-16,

ואחריו תלמידו המהריק"ש,

 

967

01:17:09,292 --> 01:17:12,875

רבי יעקב קאשטרו,

שהיה במצרים אחריו,

 

968

01:17:12,958 --> 01:17:16,083

ואחרי זה רבנים כמו... והרב קוק.

 

969

01:17:16,167 --> 01:17:20,125

ובדור שלפנינו, שלנו,

הרב עובדיה יוסף,

 

970

01:17:20,208 --> 01:17:26,667

הם חיזקו מאוד את עובדת

היותם של יהודי אתיופיה

 

971

01:17:26,750 --> 01:17:30,625

ממקור יהודי,

כמו כל גלויות ישראל.

 

972

01:17:32,125 --> 01:17:36,875

ודווקא המקורות היהודיים הללו,

 

973

01:17:36,958 --> 01:17:42,917

הם שנתנו את החוסן

למוצא של יהודי אתיופיה כיהודים.

 

974

01:17:43,000 --> 01:17:47,875

המקורות, מה שנקרא,

במירכאות או לא במירכאות, מדעיים,

 

975

01:17:47,958 --> 01:17:51,167

השערות כאלה ואחרות,

שוללים את זאת.

 

976

01:17:52,667 --> 01:17:55,042

בדרך כלל הם לא מקבלים,

לא את הסיפור של הנילוס

 

977

01:17:55,125 --> 01:17:59,833

ולא את הסיפור של יהודים שהגיעו

מארץ ישראל לאתיופיה, וכדומה.

 

978

01:17:59,917 --> 01:18:06,292

אז דווקא המקורות היהודיים

הם שנתנו את החיזוק

 

979

01:18:06,375 --> 01:18:08,917

ליהדותם של יהודי אתיופיה,

ולא במקרה

 

980

01:18:09,000 --> 01:18:13,667

שהרב עובדיה יוסף,

כשפרסם את פסקו, והוא לא חידש,

 

981

01:18:13,750 --> 01:18:19,750

הוא פשוט לקח את המקורות היהודיים

וכרב ראשי אמר אותם.

 

982

01:18:19,833 --> 01:18:27,292

הוא שינה את ההיסטוריה של הגישה

של הממסד הישראלי וכדומה

 

983

01:18:27,375 --> 01:18:30,500

שהחוקרים וכדומה שאמרו,

הם לא יהודים.

 

984

01:18:30,583 --> 01:18:32,500

אז דווקא במובן הזה,

 

985

01:18:32,583 --> 01:18:35,875

המקורות היהודיים

נותנים את החיזוק היהודי.

 

986

01:18:35,958 --> 01:18:39,833

שאלות של ספק וגיור...

 

987

01:18:39,917 --> 01:18:46,583

הן שאלות מסיבות אחרות או נוספות

שאנחנו לא יודעים מה קרה

 

988

01:18:46,667 --> 01:18:50,458

משהגיעו יהודים לאתיופיה, אותם...

כמו שקייס ברהן אמר,

 

989

01:18:50,542 --> 01:18:53,250

הגיעו גברים, חיילים,

 

990

01:18:53,333 --> 01:18:57,542

והם לקחו מבנות הארץ,

ומה קרה וכו,'

 

991

01:18:57,625 --> 01:19:04,000

פה נכנס ענין הספק

שהעלו אותו רבנים.

 

992

01:19:04,083 --> 01:19:07,250

אבל דווקא המקורות היהודיים

 

993

01:19:07,333 --> 01:19:10,583

שהולכים בדרך הזו

של שבטי ישראל שהדרימו לכוש,

 

994

01:19:10,667 --> 01:19:13,792

כך כותב לשונו

של הרב עובדיה יוסף,

 

995

01:19:13,875 --> 01:19:15,542

גם הוא כותב את זה,

 

996

01:19:15,625 --> 01:19:18,375

הם שנתנו ליהדות אתיופיה...

 

997

01:19:18,458 --> 01:19:20,833

ויהדות אתיופיה

לא צריכים את זה לעצמם אולי.

 

998

01:19:20,917 --> 01:19:26,875

אבל מול העולם היהודי בעולם,

מול עולם המחקר,

 

999

01:19:26,958 --> 01:19:31,250

דווקא המקורות היהודיים נתנו את

הגושפנקה היהודית ליהודי אתיופיה.

 

1000

01:19:31,792 --> 01:19:35,042

הרב ולדמן,

אז יש לנו ממש עוד כמה דקות

 

1001

01:19:35,125 --> 01:19:37,667

לעוד שתי שאלות

שאני רואה שיש לנו כאן בצ'ט.

 

1002

01:19:37,750 --> 01:19:38,792

שאלה ראשונה,

 

1003

01:19:38,875 --> 01:19:42,167

האם הייתה אופציה שהיהודים

הגיעו לאתיופיה דרך ים סוף?

 

1004

01:19:42,250 --> 01:19:44,458

האם הדרך הזאת

היא דרך שאפשר לעבור אותה?

 

1005

01:19:45,875 --> 01:19:48,292

ושאלה נוספת,

אני כבר אגיד אותה עכשיו,

 

1006

01:19:48,375 --> 01:19:55,417

אחרי הגעתם של יהודים לאתיופיה,

האם התפזרו לכיוון דרום אתיופיה,

 

1007

01:19:55,500 --> 01:19:57,917

או שנשארו רק בצפון אתיופיה?

 

1008

01:19:58,000 --> 01:19:59,958

זה שתי שאלות.

 

1009

01:20:00,042 --> 01:20:04,500

לגבי השאלה

של להגיע דרך הים לאתיופיה,

 

1010

01:20:04,583 --> 01:20:08,417

מאוד קשה.

אם לארץ ישראל לנסוע באונייה,

 

1011

01:20:08,500 --> 01:20:16,167

להגיע לעציון גבר, לאילת,

משם להמשיך בספינה לחוף סודאן

 

1012

01:20:16,250 --> 01:20:21,333

או חוף אריתריאה של היום,

זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי.

 

1013

01:20:21,417 --> 01:20:24,750

אנחנו לא יודעים

על יציאות שכאלה,

 

1014

01:20:24,833 --> 01:20:27,000

בוודאי לא של יהודים שהגיעו.

 

1015

01:20:29,708 --> 01:20:34,833

לגבי השאלה

של התפזרות יהודי אתיופיה,

 

1016

01:20:34,917 --> 01:20:39,792

אז ככל שאנחנו יודעים

במקורות ההיסטוריים

 

1017

01:20:39,875 --> 01:20:42,333

ובמורשת העדה,

 

1018

01:20:42,417 --> 01:20:46,167

זה שוב, זה מחזק מאוד

את הקו שאני נקטתי בו

 

1019

01:20:46,250 --> 01:20:48,417

שהם הגיעו דרך הנילוס.

 

1020

01:20:48,500 --> 01:20:51,125

יהודי אתיופיה באופן מסורתי

 

1021

01:20:51,208 --> 01:20:56,167

התמקדו וישבו

בצפון מערבה של אתיופיה,

 

1022

01:20:56,250 --> 01:20:59,208

ושם היה הריכוז שלהם.

 

1023

01:20:59,292 --> 01:21:04,500

כלומר, אם מנהר גואנג,

המקור של העטברה,

 

1024

01:21:04,583 --> 01:21:12,042

נשים בו סיכה, הרדיוס מסביבו,

הוא מקום מושבם של יהודי אתיופיה.

 

1025

01:21:12,125 --> 01:21:16,333

יהודי אתיופיה לא ישבו בדרום.

לא ישבו באדיס אבבה.

 

1026

01:21:16,417 --> 01:21:21,417

לא ישבו בשאווה כמעט.

לא ישבו, ודאי לא בדרום.

 

1027

01:21:21,500 --> 01:21:24,208

וגם בתיגראי מעט מאוד, ובמזרח.

 

1028

01:21:24,292 --> 01:21:27,500

אלא העיקר,

מה שאנחנו קוראים היום גונדר,

 

1029

01:21:27,583 --> 01:21:30,875

אזור דונדר, בגונדר או אמהרה,

 

1030

01:21:30,958 --> 01:21:34,167

אבל אני אומר שוב,

ניקח את נהר גואנג,

 

1031

01:21:34,250 --> 01:21:37,208

את המעיין ראס גואנג כמקום,

 

1032

01:21:37,292 --> 01:21:39,042

אז רדיוס מסביבו.

 

1033

01:21:39,125 --> 01:21:42,542

וכך הם נשמרו. דווקא

זה אזורים של יהודי אתיופיה.

 

1034

01:21:42,625 --> 01:21:47,750

בתקופה מסוימת,

מסיבות של הישרדות,

 

1035

01:21:47,833 --> 01:21:49,667

הם התיישבו גם כן בסמיין

 

1036

01:21:49,750 --> 01:21:55,458

הרי סמיין, כדי לשרוד שם

כי המקום שם קשה לכבוש אותו.

 

1037

01:21:55,542 --> 01:21:58,167

אבל זה גם כן לא רחוק,

זה אותם אזורים.

 

1038

01:21:58,250 --> 01:22:02,500

מהסמיין יוצא הטקזה

שנשפך לעטברה.

 

1039

01:22:02,583 --> 01:22:06,875

זה האזור של יהודי אתיופיה.

במקומות אחרים לא ישבו יהודים.

 

1040

01:22:08,875 --> 01:22:10,750

אז הרבה, הרבה תודה.

 

1041

01:22:10,833 --> 01:22:13,292

הרב ולדמן,

באמת הייתה הרצאה מרתקת,

 

1042

01:22:13,375 --> 01:22:17,458

ואני חושב שהציבור פה

גם מראה והראה את זה.

 

1043

01:22:17,542 --> 01:22:20,333

אז המון, המון, תודה.

אני רוצה להזכיר...

 

1044

01:22:20,417 --> 01:22:21,708

אפשר להגיד משהו?

 

1045

01:22:23,167 --> 01:22:24,208

סליחה, לא שמעתי.

 

1046

01:22:25,167 --> 01:22:26,833

כן, רק להגיד מילה.

 

1047

01:22:27,250 --> 01:22:31,083

כן. מילה ממש אחרונה,

אנחנו צריכים לסיים. בשמחה.

 

1048

01:22:32,625 --> 01:22:33,667

כן, נכון.

 

1049

01:22:33,750 --> 01:22:36,167

כן, קודם כול, כבוד הרב,

אני רוצה...

 

1050

01:22:36,250 --> 01:22:41,375

אני משתתף בכל התודות, גם הברכות

 

1051

01:22:41,458 --> 01:22:46,583

על כל המאמץ שעשית,

גם שאתה עושה, ברוך השם,

 

1052

01:22:46,667 --> 01:22:51,000

מעל 30 שנה, כמעט מעל הגיל שלי,

 

1053

01:22:51,083 --> 01:22:53,792

ואני רוצה להגיד תודה לזה.

 

1054

01:22:53,875 --> 01:22:59,167

רק הערה קטנה,

שאני רוצה לבטא זו,

 

1055

01:22:59,250 --> 01:23:06,542

לא רק המסורת או התרבות

שיש לקהילה הזאת,

 

1056

01:23:06,625 --> 01:23:11,542

אבל גם אפשר להוסיף שפת געז,

 

1057

01:23:11,625 --> 01:23:15,375

למה, השפה הזאת יכולה לעזור לנו,

 

1058

01:23:15,458 --> 01:23:21,583

מה המשמעות בכלל

על מה שאנחנו מדברים.

 

1059

01:23:21,667 --> 01:23:25,542

למה ההיסטוריה

שאנחנו קיבלנו עד כה,

 

1060

01:23:25,625 --> 01:23:29,625

זה כמעט סובייקטיבי.

 

1061

01:23:29,708 --> 01:23:35,500

אז יותר טוב להוסיף גם השפה הגעז.

זה מה שאני חושב.

 

1062

01:23:35,583 --> 01:23:42,083

אפשר לעזור גם... אני יכול

לעזור במה שאפשר. ותודה רבה.

 

1063

01:23:42,917 --> 01:23:47,500

אז אני אגיד בהקשר להערה שלך

ותודה על ההערה,

 

1064

01:23:47,583 --> 01:23:52,292

שהמרכז השנה פתח קורס געז.

 

1065

01:23:52,375 --> 01:23:57,583

עובדות שלוש קבוצות של געז,

שלוש פעמים בשבוע,

 

1066

01:23:57,667 --> 01:23:59,917

רמת מתחילים, בינוניים ומתקדמים,

 

1067

01:24:00,000 --> 01:24:06,000

וחלק מהמטרות של המרכז

זה באמת ככה לשמר את המורשת

 

1068

01:24:06,083 --> 01:24:08,208

ואת השפה.

 

1069

01:24:08,292 --> 01:24:11,958

היום זה געז, שנה הבאה אנחנו

נרצה לפתוח אולי גם אמהרית,

 

1070

01:24:12,042 --> 01:24:16,208

אבל זו בהחלט הערה שהיא במקום

והיא חשובה.

 

1071

01:24:16,292 --> 01:24:18,958

אז אני רוצה להגיד באמת,

אנחנו באמת צריכים לסיים,

 

1072

01:24:19,042 --> 01:24:20,583

אני אגיד שוב תודה לרב ולדמן.

 

1073

01:24:20,667 --> 01:24:23,958

להזכיר שבעוד שבועיים

אנחנו בעצם נעשה

 

1074

01:24:24,042 --> 01:24:26,375

מצד אחד הפסקה

בהרצאות של האקדמיה המקוונת,

 

1075

01:24:26,458 --> 01:24:30,750

מצד שני, באמת יתקיים הכנס שלנו,

 

1076

01:24:30,833 --> 01:24:35,250

שהוא יתקיים בימים שלישי ורביעי,

‏29 ו-30 לדצמבר.

 

1077

01:24:35,333 --> 01:24:37,542

יהיה פרסום, כמו שאמרתי,

בעיתונות הכתובה,

 

1078

01:24:37,625 --> 01:24:40,042

ובפייסבוק, וברשתות ובכל מקום.

 

1079

01:24:40,125 --> 01:24:41,500

כנס מאוד מאוד חשוב ומעניין.

 

1080

01:24:41,583 --> 01:24:45,000

פרופ' סטיבן קפלן,

וחגי ארליך, והגר סלמון

 

1081

01:24:45,083 --> 01:24:46,458

ורן הכהן ועוד רבים וטובים.

 

1082

01:24:46,542 --> 01:24:49,917

באמת, מיטב החוקרים

באקדמיה הישראלית

 

1083

01:24:50,000 --> 01:24:53,500

שעוסקים ביהדות אתיופיה

ואני ממליץ... והרב ולדמן, כמובן.

 

1084

01:24:53,583 --> 01:24:57,167

ואני ממליץ לכולם להגיע,

ולבוא ולשמוע.

 

1085

01:24:57,250 --> 01:24:59,083

נשאלה פה שאלה לגבי ההרצאות.

 

1086

01:24:59,167 --> 01:25:03,250

אז ההרצאות בעצם באקדמיה

שאנחנו עושים, הן כולן מוקלטות,

 

1087

01:25:03,333 --> 01:25:07,042

וכשיסתיים הסמסטר,

אנחנו נחפש ונמצא את הדרך

 

1088

01:25:07,125 --> 01:25:12,875

גם להעלות אותן

אונליין בעצם, לרשת.

 

1089

01:25:12,958 --> 01:25:15,417

זהו. אז הרבה, הרבה תודה לכולם,

וחג שמח.

 

1090

01:25:15,500 --> 01:25:17,583

ותודה לרב ולדמן.

 

1091

01:25:17,667 --> 01:25:21,667

שיהיה ערב טוב לכולם

והמשך חג שמח.

 

1092

01:25:22,208 --> 01:25:23,125

חודש טוב.

 

1093

01:25:23,458 --> 01:25:25,958

חודש טוב. ביי, להתראות.

 

סימול: 00002-00006-00017-00001/000005

תאריך: 15/12/2020

מידע נוסף

חטיבה: וידאו
סדרה: האקדמיה המקוונת
תבנית: וידאו
רמת תאור: תיק
כותרת: מקורות ומסורות על הגעתם של יהודים לאתיופיה דרך הנילוס
סוג החומר: וידאו
מתאריך: 15/12/2020
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: MP4
אישים: מנחם ולדמן
שנה: 2020

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון