ארכיון התקשרויות - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

התקשרויות

הודעה מספר נושא תאריך פרסום תאריך הגשה אחרון סטטוס
01/23 מכרז פומבי מס' 1/23 ליסינג תפעולי של כלי רכב היברידי אחד 30/01/2023 15/02/2023 סגור להגשות
02/2022 מכרז פומבי מס' 002/2022 הגשת הצעות לשכירות נכס 16/12/2022 08/01/2023 סגור להגשות
הזמנה להיכלל ברשימת הספקים של המרכז למורשת יהדות אתיופיה בתחומים הבאים: צלם/ת ועורך/ת, מראיין/ת 04/08/2022 31/08/2022 סגור להגשות
01/20 מכרז 01/20 הקמה ותפעול של אתר אינטרנט 02/10/2020 01/11/2020 סגור להגשות

מכרז פומבי מס' 1/23 ליסינג תפעולי של כלי רכב היברידי אחד

הודעה מספר 01/23
נושא מכרז פומבי מס' 1/23 ליסינג תפעולי של כלי רכב היברידי אחד
תאריך פרסום 30/01/2023
תאריך הגשה אחרון 15/02/2023
סטטוס סגור להגשות

מכרז פומבי מס' 002/2022 הגשת הצעות לשכירות נכס

הודעה מספר 02/2022
נושא מכרז פומבי מס' 002/2022 הגשת הצעות לשכירות נכס
תאריך פרסום 16/12/2022
תאריך הגשה אחרון 08/01/2023
סטטוס סגור להגשות

הזמנה להיכלל ברשימת הספקים של המרכז למורשת יהדות אתיופיה בתחומים הבאים: צלם/ת ועורך/ת, מראיין/ת

הודעה מספר
נושא הזמנה להיכלל ברשימת הספקים של המרכז למורשת יהדות אתיופיה בתחומים הבאים: צלם/ת ועורך/ת, מראיין/ת
תאריך פרסום 04/08/2022
תאריך הגשה אחרון 31/08/2022
סטטוס סגור להגשות

מכרז 01/20 הקמה ותפעול של אתר אינטרנט

הודעה מספר 01/20
נושא מכרז 01/20 הקמה ותפעול של אתר אינטרנט
תאריך פרסום 02/10/2020
תאריך הגשה אחרון 01/11/2020
סטטוס סגור להגשות