ארכיון אסיר ציון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

אסירי ציון והרוגי מלכות

ההיסטוריה של יהודי אתיופיה ברובה אינה כתובה. אנו לומדים עליה ממסורות שעברו מפה לאוזן. סיפורה של הקהילה בעצם מצוי בקרב אנשיה. לתיעוד ההיסטוריה משמעות רבה, והוא חשוב לשימורה ולהנחלתה לדורות הבאים. המרכז למורשת יהדות אתיופיה, שאמון על מלאכה זו, משתף פעולה עם ארגונים, אנשים ונשים שמחזיקים במידע חשוב ובעל ערך היסטורי. נדבך מרכזי במורשת יהדות אתיופיה הוא העלייה ארצה דרך סודן, שגבתה מהקהילה מחיר כבד. לנגד עיני העולים עמד חזון ברור: להגיע לארץ ישראל – לירושלים.
אסירי ציון הם נשים וגברים אשר קיימו פעילות ציונית בארצות שונות ברחבי העולם, בגבורה ובאומץ לב, תוך סיכון עצמם ומשפחתם, לרבות פעילות להעלאת אחיהם לארץ ישראל. אסירי ציון יוצאי אתיופיה הקריבו את החופש שלהם במאבק לעלייה, לשמירת הזהות היהודית ולחינוך בתנאים בלתי אפשריים. על אף המחיר ששילמו גברים ונשים אלה, הם לא נרתעו או התייאשו. הם הופרדו מבני משפחותיהם, הושמו במאסר וסבלו מעינויים גופניים ונפשיים. מסכת התלאות שעברו הייתה ארוכה. אלו הם גיבורי הקהילה המצטרפים לרשימה מכובדת של יהודים שפעלו במסירות נפש למען הזכות לשוב למולדתם ההיסטורית, מחוז הכמיהה והגעגועים, ירוסלם, ירושלים.
עלינו כחברה מוטלת החובה שסיפורם של גיבורים אלה יהיה חלק מרכזי בהיסטוריה של עמנו ובמאבקו לשוב אל ארץ ישראל. אשרי הקהילה שאלה הם בניה ובנותיה.
מוטלת עלינו החובה שהיסטוריה של גיבורים אלה יהיו חלק מרכזי בהיסטוריה של עמנו ובאבקו לשוב אל ארץ ישראל . אשרי הקהילה אלה בניה ובנותיה.

התכנים והתמונות אודות אסירי ציון התקבלו מהמשרד לעלייה וקליטה , הרשות לאסירי ציון .

הגדר מסנני חיפוש או הצג את רשימת אסירי ציון המלאה