המרכז למורשת יהדות אתיופיה

המרכז למורשת יהדות אתיופיה

בתה ישראל - היסטוריה של התמודדות ומאבק
הכנס נדחה - מועד חדש יפורסם בהמשך
קול קורא לכנס
המרכז למורשת יהדות אתיופיה. איור: עלמו אישטה
המרכז למורשת יהדות אתיופיה. איור: עלמו אישטה
מכון מחקר

פרויקט הספרים

המרכז למורשת יהדות אתיופיה. איור: עלמו אישטה
ארכיון ומאגרי מידע

מוזמנים להיכנס ולחפש בין דפי הארכיון

המרכז למורשת יהדות אתיופיה. איור: עלמו אישטה
הנצחה

נזכור ולא נשכח

המרכז למורשת יהדות אתיופיה. איור: עלמו אישטה
מפת מרכזי הקליטה

מפת מרכזי הקליטה בארץ

אודות יהדות אתיופיה, איור: עלמו אישטה
אודות יהדות אתיופיה

ראשית ההתישבות היהודית באתיופיה

מצגות הדרכה, איור: עלמו אישטה
מצגות הדרכה

חומרי למידה והעשרה

זרקור
זרקור

פרק ראשון - מקומן של הנשים בחג הסגד