ארכיון משרות - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

דרושים

ממונה על הארכיון

משרה
משרות רלוונטיות מפורסמות על ידי המרכז מעת לעת. המשרות מתפרסמות בלשון נקבה, אך מכוונות לשני המינים ולהיפך.