אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

אתיופים

תיאור

סיכומי פגישות והתכתבויות של ארגונים למען יהודי אתיופיה, ארגונים של יוצאי אתיופיה, נציגי העדה ואנשי הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה עם השרה לבני בעניין תקצוב הפרויקט הלאומי לקליטת יהודי אתיופיה (התמקדות בתחום החינוך בחטיבות הביניים ובתיה"ס התיכוניים), הקמת מרכז הנצחה למורשת יהדות אתיופיה בהר הצופים, תמיכה כספית בפעילויות חינוכיות לילדי העולים, מילגות להשכלה גבוהה לסטודנטים יוצאי אתיופיה, שירותי דת ליהודי אתיופיה, סכסוך בין עמותות העדה האתיופית בנוגע לבית הכנסת בחדרה , יישום החלטת הממשלה לקליטת עובדים יוצאי אתיופיה בשרות המדינה ועוד. שאילתות לשרת הקליטה, סיכומי דיונים של ועדת עליה וקליטה בכנסת, החלטות ועדת התיאום של הסוה"י והממשלה בעניין הפרויקט הלאומי לקליטת יהודי אתיופיה (2001), דו"ח התקדמות הפרויקט הלאומי בשטח, מכתב הרב הראשי שלמה עמאר לרוה"מ שרון בעניין העלאת בני הפלשמורה. בתיק הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2075.

סימול: 00006-00003/000329

תאריך: 08/08/2004 - 09/02/2005

מידע נוסף

מאגר: אוספים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: אתיופים
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 08/08/2004
עד תאריך: 09/02/2005
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: PDF
מיקום חומר מקורי: ארכיון המדינה
הערות: המשרד המפקיד: משרד העלייה והקליטה/המשרד לקליטת העלייה - לשכת השר
שנה: 2005

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון