תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: אתר קראוונים חצרות יסף (26)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
מקומות
מחלקת אמרכלות - דו

מחלקת אמרכלות - דו"חות ומפות אתרי קרוונים

תאריך: 01/09/1991 - 30/11/1991
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000183

מיקומם של קראוונים שהונחו לעולי אתיופיה, כולל מיקומים ומפות

חצרות יסף (אתר קראוונים)

חצרות יסף (אתר קראוונים)

שם המאגר: לקסיקוני
שם החטיבה: מקומות
סימול: 00001-00004-00004/000003
המנכ

המנכ"ל רונן פלוט - פלשמורה (פלסמורה) - חצרות-יסף

תאריך: 04/11/1999 - 13/08/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000395

בתיק התכתבויות בנוגע לקליטת עולי אתיופיה בתיק הושחרו פרטים בשל מגבלת צנעת הפרט עד שנת 2070

לשכת השרה יולי תמיר - אתיופים

לשכת השרה יולי תמיר - אתיופים

תאריך: 01/08/1999 - 31/03/2001
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000370

התכתבות לשכת השרה לקליטת העליה יולי תמיר על מרכז אומנות ליוצאי אתיופיה, פרויקטים לתרבות ועידוד יצירה, חג הסיגד, אגודת בהלצ'ין, ענייני חינוך תשתיות ודיור באתר הקראוונים חצרות יסף, בית היוצר חצרות יסף, הפלאשמורה והעלאת הממתינים באדיס אבבה בתיק חומרי אומנות שיצרו עולי אתיופיה השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. בעל זכות היוצרים יכול ליצור קשר באתר ארכיון המדינה ולבקש הפסקת השימוש ביצירה

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל גרינברג - קרוואנים

תאריך: 01/02/1997 - 31/01/1998
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000167

התיק מכיל מסמכים העוסקים באתרי הקרוואנים הזמניים שהוקמו לצורך קליטת עליית יהודי ברית המועצות ויהודי אתיופיה ונוהלו על ידי מנהלת "עתיד ובית": חצרות יסף, משגב, קרוואנים ביש"ע, כפר דניאל, בקשות למסירת קרוואנים עבור מוסדות ציבור וארגונים שונים, טבלאות נתונים אודות הדיור ופתרונות לתושבי הקרוואנים, פינוי משפחות, פיצויים ליישובים בהם הוקמו האתרים, הצעות לרכש מבנים מודולריים מחברה אמריקנית ועוד

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל גרינברג - קרוואנים

תאריך: 01/02/1993 - 31/07/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000168

התיק מכיל מסמכים העוסקים באתרי הקרוואנים הזמניים שהוקמו לצורך קליטת עליית יהודי ברית המועצות ויהודי אתיופיה ונוהלו על ידי מנהלת "עתיד ובית": חצרות יסף, משגב, כפר דניאל, קרוואנים ביש"ע, מסירת קרוואנים עבור מוסדות ציבור, טבלאות נתונים אודות הדיור ופתרונות לתושבי הקרוואנים ועוד

לשכות בריאות

לשכות בריאות

תאריך: 17/07/1996 - 10/02/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000215

התיק מכיל מסמכים והתכתבויות העוסקים בטיפול ומניעת מחלת השחפת באזור הנגב: העברת תחנה למניעת מחלות ריאה ושחפת לרשות בית החולים סורוקה בבאר שבע, דו"ח טיפול במחלת השחפת באזור הנגב, מעקב אחרי נשאי נגיף האיידס באזור הנגב, אשפוז כפוי של אזרחים החולים בשחפת ומסרבים לטיפול, דו"ח על תחלואת שחפת בשנים 1990- 1992 במחוז הדרום, פרוטוקולים של ישיבות בנושא תכנית ארצית לטיפול בשחפת, הנחיות ועקרונות לטיפול בחולי שחפת, טיפול בעולים מאתיופיה וברית המועצות הנמצאים באתר הקראווונים חצרות יסף. העמודים המושחרים במלואם הם פרוטוקולים של דיונים בבית המשפט.

הקואליציה לקידום חינוכי של יוצאי אתיופיה I

הקואליציה לקידום חינוכי של יוצאי אתיופיה I

תאריך: 1998 - 1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000072

חוברות ודו"חות של הקואליציה לקידום חינוכי של יוצאי אתיופיה, כולל נתונים ותוכניות ליישובים: קריית מלאכי, קריית גת, באר שבע, קריית ים, חדרה, עפולה, רחובות, חצרות יסף, רמלה, נתניה.

הקואליציה לקידום חינוכי של יוצאי אתיופיה II

הקואליציה לקידום חינוכי של יוצאי אתיופיה II

תאריך: 1999 - 2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000073

חוברות ודו"חות של הקואליציה לקידום חינוכי של יוצאי אתיופיה, כולל נתונים ותוכניות לישובים: קריית מלאכי, קריית גת, באר שבע, קריית ים, חדרה, עפולה, רחובות, חצרות יסף, רמלה, נתניה.

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל מזרחי - קרוונים

תאריך: 20/06/1993 - 31/08/1993
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000173

תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק - פניות ללשכת מנכ"ל המשרד בנושאים שונים, בתוך כך בקשות להקצאת קרוואנים לטובת בתי כנסת, כיתות לימוד, מעונות יום קרוואנים לשכונות ערביות ביפו ועוד; סקירה על עמותת 'צעד קדימה' - הארגון לקידום שיטת פטו בישראל - ובקשה להקצאת קרוואן לטובת העניין; בקשת לתרומת קרוואנים לטובת הקמת מרכז תעסוקה שיקומי מקצועי לדיירי הכפר - 'כפר עופרים' מיסודה של אלו"ט - בה חיים אנשים אוטיסטים; הקצאת קרוואן למועדון קשישים; תשתיות לאתר הקרוואנים בנחל בקע; סיכום סיור שר הבינוי והשיכון בטובא זנגריא; הקצאת קרוואנים לטובת קליטת תלמידים עולים (נעל"ה); פירוק ופינוי קרוואנים; בקשה מאת ועד עולי חבר העמים ועולי אתיופיה לזכאות לנסיעה בתחבורה ציבורית במחיר סמלי; התכתבות בנושא הקמת בית ספר לעולי אתיופיה בחצרות יסף; נתונים על התפלגות משקי הבית מקרב העולים ב-14 אתרים ברחבי הארץ; חשיפה - הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.