תוצאות חיפוש בארכיון - מרכז מורשת יהדות אתיופיה-תיגרינית

ናይ ምድላይ ውጽኢት: (92)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חלק ב'

היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חלק ב'

Date: 10/01/1999 - 06/08/2000
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000422

הערכת מצב על קליטת עליה של עולי אתיופיה ותכנית עבודה 2000, פרוייקטים ותכניות לשילוב עולי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה ותעסוקה, סיכומי ישיבות ופגישות, פניות ובקשות; תזכירים, הודעות, נתונים סטטיסטיים, חומר משפטי - בג"צ 945/99 - ח"כ רן כהן ואח' נגד ממשלת ישראל ואח', חילופי מכתבים ועוד ( כולל סיכום ביקור במחנה ביתא ישראל באדיס-אבבה 3.99 ). בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2070.

יועץ לעניני חברה ורווחה רפי אלול - עולי אתיופיה

יועץ לעניני חברה ורווחה רפי אלול - עולי אתיופיה

Date: 04/05/2000 - 14/11/2000
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000423

התכתבות בענין פרוייקט עולי אתיופיה 2000, הערכת מצב על קליטת עליה של עולי אתיופיה, תכנית סיוע לתלמידי תיכון יוצאי אתיופיה ועוד. חשיפה - הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט. כן הושחרו פרטים הנוגעים לזכויות יוצרים (עמ' 5-11).

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

Date: 01/11/1999 - 28/02/2000
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000427

סיכום מפקד שארית יהודי אתיופיה - 1999, דו"ח הועדה בנושא הפלשמורה באתיופיה, צילומי פקסים מהאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה בנוגע למצבם וצרכיהם של יהודי אתיופיה במיוחד מבחינה חברתית ותעסוקתית, דואר אלקטרוני בנושא קליטת עולי אתיופיה, חוברת ובה רשימת ראשי משפחות בשם "פנקס קהילת ביתא - ישראל באדיס-אבבה. הושחרו עמודים המכילים פרטים אישיים מטעמי צנעת הפרט.

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

Date: 01/03/2000 - 30/04/2000
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000428

מאמרים, צילום קטעי עתונות, התכתבות בינמשרדית ועם גופים נוספים בנושאים: מוקדי לטיפול שכונתיים בבני העדה האתיופית טיפול בהעלאת שארית יהודי אתיופיה, תמצית נתונים ממפקד שארית יהודי אתיופיה - 1999. הושחרו עמודים העוסקים בצנעת הפרט.

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

יועצת לעניני תפוצות רוברטה פיין - ETHIOPIANS / FALASH MURA - אתיופים / הפלשמורה

Date: 01/05/2000 - 30/09/2000
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000429

התיק מכיל צילום קטעי עתונות ופקסים, דואר אלקטרוני, התכתבות בנושאים: בקשת סיוע מהוועד היהודי האמריקני לעליית יהודי אתיופיה, טיפול בבקשות העליה מאתיופיה, החלטות ועדת השרים לעניני התפוצות, עליה וקליטה.

לשכת השרה יולי תמיר - אתיופים

לשכת השרה יולי תמיר - אתיופים

Date: 01/09/1999 - 30/11/2000
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000369

התכתבויות שרת הקליטה יולי תמיר על קליטת עולי אתיופיה,שילוב עולים במשרדי ממשלה, מרכז הקליטה בנווה צוף, דוח פינוי אתרי הקליטה בעופרה ובנווה צוף, התכתבות על פרשת פטרת הראש במרכז הקליטה בנווה צוף, התכתבויות על הבג"ץ שהוגש נגד קיבוץ רמת רחל בעניין אנדרטת יהודי אתיופיה. אתרי הקראונים בת חצור וחולדה, עניני חינוך, הסעות, מילגות ותגבורים. המכינות הקדם אקדמיות ליוצאי אתיופיה צוות שלומית עמיחי אלי ישי כפרי נוער בן שמן. תוכניות חינוך במוזיקה ובמדעים וטכנולוגיה שילוב עולים באוניברסיטת בר אילן בתיק הושחרו מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט ומוגבלים לעיון עד 2070

1
2
3
...
16