ማዕኸል ናይ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን ባህልን ቅርስን - מרכז מורשת יהדות אתיופיה-תיגרינית

The Ethiopian Jewish Heritage Center

ዓመት ባዓል ውሬና ንኹሉ ህዝበ እስራኤል ናይ ሓጎስ ዓመት ባዓል ይግበሮ !
ዓመት ባዓል ውሬና ንኹሉ ህዝበ እስራኤል ናይ ሓጎስ ዓመት ባዓል ይግበሮ !
ናይ ኢትዮጵያ ቤተ እስራኤል ዓመት ባዓላት መጽሓፍ ናይ ምጽሓፉ ምረቓ ስነ ስርዓት
Ethiopian Jewry Hirtage Center. Illustation: Alemu Eshetie
 ናይ ምርምር ትካል

እቲ ናይ ምርምር ትካል ብዝምልከት

 ቤት መዝገብን ናይ መረድኢ ማእኸልን

ቤተ መዝገብ እናኣተኹም ክትደልዩ ትዕደሙ

ናይ ዘላኣለማዊ ዘኽሪ

ንዘክር ክንርስዕ የብልናን

 ካርታ ኣብ እስራኤል ናይ ጊዚያዊ መንበሪ ማእኸላት

ኣብ እስራኤል ናይ ዝርከቡ ናይ ብሓባር መንበሪ ጊዚያዊ መንበሪ ማዕኸላት ካርታታት