מכרז 01/20 הקמה ותפעול של אתר אינטרנט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

מכרז 01/20 הקמה ותפעול של אתר אינטרנט

הודעה מספר: 01/20 סגור להגשות

תאריכים

תאריך פרסום: 02/10/2020
תאריך הגשה אחרון: 22/10/2020
תאריך הגשה אחרון: 01/11/2020