הזמנה להיכלל ברשימת הספקים של המרכז למורשת יהדות אתיופיה בתחומים הבאים: צלם/ת ועורך/ת, מראיין/ת - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

הזמנה להיכלל ברשימת הספקים של המרכז למורשת יהדות אתיופיה בתחומים הבאים: צלם/ת ועורך/ת, מראיין/ת

הודעה מספר: סגור להגשות

תאריכים

תאריך פרסום: 04/08/2022
תאריך הגשה אחרון: 23/08/2022
תאריך הגשה אחרון: 31/08/2022

רפרנט

שם רפרנט: גדי גטה מלאכו
דוא"ל: dejc@moreshete.org.il