אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

ממחאה למדיניות של שותפות | המקרה של התוכנית לקידום מצוינות אקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה

ממחאה למדיניות של שותפות | המקרה של התוכנית לקידום מצוינות אקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה

תיאור

הרצאה של אילה הנדין במסגרת האקדמיה המקוונת של המרכז למורשת יהדות אתיופיה (סמסטר א', הרצאה שביעית).

 

תמלול:

1

00:00:05,355 --> 00:00:11,079

טוב, אני חושב שנתחיל

ואנשים בטח יצטרפו אלינו.

 

2

00:00:11,080 --> 00:00:13,434

שומעים אותי טוב, אני מניח.

 

3

00:00:13,435 --> 00:00:16,027

אז ערב טוב לכולם ולכולן,

 

4

00:00:16,028 --> 00:00:22,163

ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו

להרצאה אחרונה לסמסטר הקרוב

 

5

00:00:22,164 --> 00:00:27,411

של האקדמיה המקוונת

של המרכז למורשת יהדות אתיופיה.

 

6

00:00:27,412 --> 00:00:32,783

ראשית נמצאת איתנו ד"ר שמחה גתהון,

יו"ר המועצה הציבורית של המרכז,

 

7

00:00:32,784 --> 00:00:35,970

אז שלום לשמחה ושלום לכולם

 

8

00:00:35,971 --> 00:00:41,068

ושלום לאילה הנדין, שתרצה לנו הערב.

 

9

00:00:41,069 --> 00:00:46,868

אני רק אגיד שאני צריך לצאת

בשלב מסוים, לקראת רבע לשבע,

 

10

00:00:46,869 --> 00:00:50,532

ודניאל כאן,

מנהל הארכיון של המרכז, יחליף אותי.

 

11

00:00:50,533 --> 00:00:56,962

ההרצאה כמובן מוקלטת כמו כל ההרצאות,

ואנחנו נעלה את ההרצאות ל...

 

12

00:00:56,963 --> 00:01:02,711

אני רואה שאומרים ששומעים אותי חלש,

אז שומעים טוב או לא, רק שאני אדע?

 

13

00:01:02,712 --> 00:01:04,731

חלש?

-שומעים חלש.

 

14

00:01:04,732 --> 00:01:08,682

עכשיו יותר טוב?

-כן. -יופי.

 

15

00:01:08,683 --> 00:01:11,929

אז כמו שאמרתי, ההרצאות מוקלטות,

גם ההרצאה הזאת מוקלטת,

 

16

00:01:11,930 --> 00:01:16,551

ואנחנו נעלה בעצם בסוף הסמסטר,

לקראת אמצע פברואר, אני מעריך,

 

17

00:01:16,552 --> 00:01:17,817

את כל ההקלטות.

 

18

00:01:17,818 --> 00:01:21,223

אנחנו נשלח אותן

ונעלה אותן גם לפייסבוק

 

19

00:01:21,224 --> 00:01:24,926

ובעצם אחרי ההרצאה הזאת

אנחנו יוצאים להפסקה של חודש וקצת

 

20

00:01:24,927 --> 00:01:30,221

ונחזור בתחילת מרץ

עם סמסטר חדש והרצאות חדשות.

 

21

00:01:30,222 --> 00:01:32,795

זהו, אילה, אני לא אגזול

יותר מדי זמן מזמנך,

 

22

00:01:32,796 --> 00:01:34,312

אז אני רק אציג את המרצה שלנו.

 

23

00:01:34,313 --> 00:01:36,507

אילה הנדין היא תלמידת מחקר,

 

24

00:01:36,508 --> 00:01:40,240

עמיתת הוראה במחלקה לפוליטיקה וממשל

באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב.

 

25

00:01:40,241 --> 00:01:43,683

עוסקת במדיניות גיוון הרכב הלומדים

בהשכלה הגבוהה בישראל.

 

26

00:01:43,684 --> 00:01:45,965

במקביל אילה מנהלת

את "תקווה ישראלית באקדמיה",

 

27

00:01:45,966 --> 00:01:47,611

מיזם לאומי של נשיא המדינה,

 

28

00:01:47,612 --> 00:01:50,008

במסגרתו היא עובדת

עם המועצה להשכלה גבוהה,

 

29

00:01:50,009 --> 00:01:51,116

עם מוסדות ההשכלה גבוהה

 

30

00:01:51,117 --> 00:01:53,869

ועם הארגונים הפעילים

בשדה ההשכלה הגבוהה בישראל

 

31

00:01:53,870 --> 00:01:57,946

לקידום גיוון, הוגנות ושותפות

בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית.

 

32

00:01:57,947 --> 00:02:00,872

בעבר, בעבודתה כחוקרת במכון ברוקדייל,

 

33

00:02:00,873 --> 00:02:04,369

הובילה את המעקב אחר תכנית החומש

לשילוב יוצאי אתיופיה.

 

34

00:02:04,370 --> 00:02:08,317

שמה של ההרצאה היום של אילה

הוא "ממחאה למדיניות של שותפות,

 

35

00:02:08,318 --> 00:02:12,538

"המקרה של התוכנית לקידום מצוינות אקדמית

של סטודנטים יוצאי אתיופיה".

 

36

00:02:12,539 --> 00:02:17,811

אז אילה, הבמה כולה שלך ובהצלחה,

ושיהיה לנו ערב מעניין ומרתק.

 

37

00:02:19,358 --> 00:02:24,391

אז תודה רבה לניר

ותודה לכל מי שאיתנו.

 

38

00:02:24,392 --> 00:02:27,054

כיף לראות פרצופים מוכרים.

 

39

00:02:27,055 --> 00:02:34,862

אני אספר לכם שלפני חודש בערך

היה כנס של המרכז למורשת יהדות אתיופיה

 

40

00:02:34,863 --> 00:02:41,454

והיו במושב שלנו יותר מ-180 אנשים,

שכל הזמן אמרתי לעצמי: מזל שזה בזום,

 

41

00:02:41,455 --> 00:02:44,855

כי אם זה היה פנים אל פנים,

זה היה ככה מאוד מלחיץ,

 

42

00:02:44,856 --> 00:02:50,386

אז אני שמחה בפורום האינטימי יותר,

ואני אתחיל.

 

43

00:02:50,387 --> 00:02:53,850

אתם מוזמנים לשמור ככה שאלות לסוף.

 

44

00:02:53,851 --> 00:02:57,181

אלא אם כן יש שאלות הבהרה,

שאפשר תוך כדי,

 

45

00:02:57,182 --> 00:02:59,933

ואני אנסה להשאיר הרבה זמן בסוף

 

46

00:02:59,934 --> 00:03:08,690

כדי שננצל את ההזדמנות

לפורום אינטימי יותר לקיום דיון.

 

47

00:03:08,691 --> 00:03:14,696

אז אני רוצה קודם כול להודות

לניר ולדניאל ולשמחה,

 

48

00:03:14,697 --> 00:03:20,188

שמעבר לפלטפורמה זו הזדמנות

לא רק להציג את ממצאי המחקר שלי,

 

49

00:03:20,189 --> 00:03:23,270

אלא גם באמת לקיים

דיון משמעותי עם השדה,

 

50

00:03:23,271 --> 00:03:31,445

כזה שבו המחקר, אני מקווה,

ייעשה לכלי בעל ערך לטיוב המדיניות.

 

51

00:03:31,446 --> 00:03:33,086

אז אני מתחילה.

 

52

00:03:35,923 --> 00:03:39,530

לפני חמש שנים, באוקטובר 2015,

 

53

00:03:39,531 --> 00:03:42,468

נערך דיון סוער בכנסת

שהכותרת שלו הייתה

 

54

00:03:42,469 --> 00:03:46,438

"טיפול המועצה להשכלה גבוהה

בסטודנטים יוצאי אתיופיה".

 

55

00:03:46,439 --> 00:03:51,329

הדיון עסק לכאורה בביורוקרטיה,

היכן ראוי להימצא הטיפול בסטודנטים,

 

56

00:03:51,330 --> 00:03:54,359

במשרד העלייה והקליטה,

כפי שהיה עד אז,

 

57

00:03:54,360 --> 00:03:58,792

או במועצה להשכלה גבוהה,

כפי שנהוג ביחס לכל סטודנט אחר?

 

58

00:03:58,793 --> 00:04:02,379

בדיון עלתה טענה של צעירים מהקהילה

לאפליה מבנית

 

59

00:04:02,380 --> 00:04:07,934

וקריאה בשם השוויון להעביר את האחריות

למועצה להשכלה גבוהה.

 

60

00:04:07,935 --> 00:04:11,640

באותה העת וב...

 

61

00:04:11,641 --> 00:04:13,061

יוצאי אתיופיה המבוגרים יותר

 

62

00:04:13,062 --> 00:04:16,661

הביעו חשש שהמעבר

יוביל אומנם לשוויון סמלי,

 

63

00:04:16,662 --> 00:04:19,436

אך יפגע דווקא בשוויון המהותי.

 

64

00:04:23,708 --> 00:04:28,212

קול זה, שהבחין בין שני הרבדים של שוויון,

עלה באותו דיון בכנסת

 

65

00:04:28,213 --> 00:04:30,034

בין השאר על ידי דוד מהרט,

 

66

00:04:30,035 --> 00:04:35,158

מנכ"ל ארגון יוצאי אמריקה

למען יהודי אתיופיה.

 

67

00:04:35,159 --> 00:04:36,205

זה היה התפקיד שלו אז,

 

68

00:04:36,206 --> 00:04:41,313

אני יודעת שהוא בתפקיד אחר,

אבל שבוודאי רבים מכם מכירים אותו.

 

69

00:04:41,314 --> 00:04:43,091

כך אמר דוד:

 

70

00:04:43,092 --> 00:04:47,652

הרצון של בני הקהילה שהחברה והמערכות

יתייחסו אליהם כמו כל אדם

 

71

00:04:47,653 --> 00:04:50,746

הוא רצון מובן לי וכך צריך להיות.

 

72

00:04:50,747 --> 00:04:56,674

יחד עם זאת, אני חושב שאם יש מהלכים

והחלטות של המדינה שבאים לסייע לבני הקהילה,

 

73

00:04:56,675 --> 00:05:00,677

לפני שאנחנו מדברים על לוותר

על הזכויות האלה ובשם אלפי סטודנטים,

 

74

00:05:00,678 --> 00:05:05,708

ומדובר במיליוני שקלים,

צריך לבחון טוב טוב את האלטרנטיבות.

 

75

00:05:05,709 --> 00:05:11,364

העובדה שמנהל הסטודנטים מעניק מלגות

ודמי קיום, כולל לילידי הארץ,

 

76

00:05:11,365 --> 00:05:15,814

אני לא חושב שיש למישהו זכות לבוא

ולדבר פה בשמם או לוותר על הזכות הזאת.

 

77

00:05:15,815 --> 00:05:19,670

אנחנו מתבלבלים בין תוכניות מתייגות

לתוכניות לא מתייגות.

 

78

00:05:19,671 --> 00:05:21,496

זה כסף שבא על החשבון.

 

79

00:05:21,497 --> 00:05:23,606

זה לא כיתה באוניברסיטה

או במכללה, שאומרים:

 

80

00:05:23,607 --> 00:05:26,351

אתם אתיופים,

אתם שייכים למנהל הסטודנטים

 

81

00:05:26,352 --> 00:05:28,329

ואנחנו נלמד אתכם לבד.

 

82

00:05:28,330 --> 00:05:32,866

זו זכות חשובה שאסור לנו לוותר עליה.

 

83

00:05:32,867 --> 00:05:35,163

בדבריו הציב בפנינו את השאלה:

 

84

00:05:35,164 --> 00:05:38,300

כשאנחנו אומרים "תיוג",

למה אנחנו מתכוונים?

 

85

00:05:38,301 --> 00:05:44,309

האם כל תמיכה שניתנת לאחד

ושאינה ניתנת לאחר היא בהכרח מתייגת?

 

86

00:05:44,310 --> 00:05:48,298

האם דין כיתה נפרדת הוא כדין מלגה נפרדת?

 

87

00:05:48,299 --> 00:05:52,292

או האם כדבריו של דוד,

אנחנו בעצם מתבלבלים?

 

88

00:05:52,293 --> 00:05:55,110

שאלות אלה משקפות את מלכוד המדיניות.

 

89

00:05:55,111 --> 00:05:58,160

כיצד להבטיח שוויון והוגנות גם יחד?

 

90

00:05:58,161 --> 00:06:06,176

כיצד לעצב מנגנון של תמיכה תוספתית

ומפצה מחד ולהימנע מתיוג מאידך?

 

91

00:06:06,177 --> 00:06:10,896

המלכוד הזה, שמתואר במקרה זה

בהקשר של מדיניות תמיכה בסטודנטים,

 

92

00:06:10,897 --> 00:06:15,132

אינו ייחודי למערכת ההשכלה הגבוהה,

וכפי שאני מבקשת לטעון,

 

93

00:06:15,133 --> 00:06:20,959

עומד בבסיס מערכת היחסים הכללית

בין המדינה לבין יוצאי אתיופיה.

 

94

00:06:20,960 --> 00:06:25,864

ברשותכם בחצי השעה או השעה הקרובה

אני אצלול אל המקרה של השכלה הגבוהה

 

95

00:06:25,865 --> 00:06:30,097

ואציג כיצד מערכת זו

התמודדה עם המלכוד.

 

96

00:06:30,098 --> 00:06:32,710

אני אטען שעל אף האחריות

לסטודנטים יוצאי אתיופיה

 

97

00:06:32,711 --> 00:06:35,825

ממשרד העלייה והקליטה לות"ת,

 

98

00:06:35,826 --> 00:06:40,236

עלול להיראות כמעבר ביורוקרטי

שחותר לשוויון סמלי בלבד,

 

99

00:06:40,237 --> 00:06:47,389

מדובר בפועל במעבר בעל השלכות עומק

להבטחה של הוגנות ושל שוויון מהותי.

 

100

00:06:47,390 --> 00:06:52,695

עוד אני אטען ששינוי המדיניות קרה

בראש ובראשונה הודות לצעירים מהקהילה.

 

101

00:06:52,696 --> 00:06:56,438

בחשיפה שלהם מנגנוני אפליה,

תיוג והדרה מבניים,

 

102

00:06:56,439 --> 00:06:58,938

הם פתחו חלון הזדמנויות לתיקון.

 

103

00:06:58,939 --> 00:07:02,837

נרטיב החילוץ וההצלה ההיסטורי של המדינה

עודכן על ידי פעולות

 

104

00:07:02,838 --> 00:07:06,344

שמדגימות לקיחת אחריות

של הקהילה על הגורל שלה.

 

105

00:07:06,345 --> 00:07:10,969

אזרחות נעשתה למסביר מרכזי

של מערכת היחסים בין המדינה לבין הקהילה

 

106

00:07:10,970 --> 00:07:14,932

ויצרה פתח חדש לשוויון ולשותפות.

 

107

00:07:14,933 --> 00:07:20,513

במקביל אני אדגים בכל זאת

כיצד המדיניות החדשה אינה כל כולה ורודה.

 

108

00:07:20,514 --> 00:07:26,028

כמדיניות שנמצאת בתקופת מעבר

בין משרדי ממשלה ובין דורות של הגירה,

 

109

00:07:26,029 --> 00:07:30,073

במוסדות שמורגלים בהצבת זהויות קבוצתיות

בלב מערכי התמיכה,

 

110

00:07:30,074 --> 00:07:36,512

אלה נחשפים לא פעם בהמשך עיגון

פרקטיקות מנכרות, מדירות ומתייגות.

 

111

00:07:41,644 --> 00:07:44,470

ההרצאה מבוססת על חלק

מתוך מחקר רחב

 

112

00:07:44,471 --> 00:07:47,885

שעוסק במדיניות גיוון

הרכב הלומדים בהשכלה גבוהה

 

113

00:07:47,886 --> 00:07:50,671

מנקודת המבט של מעצבי המדיניות.

 

114

00:07:50,672 --> 00:07:54,762

אני מתמקדת במדיניות בעשור האחרון,

החל מ-2010,

 

115

00:07:54,763 --> 00:07:57,435

ובתוכה מספר רמות של מקרי בוחן.

 

116

00:07:57,436 --> 00:08:00,797

מדיניות לאומית שמורכבת

משלוש תוכניות מרכזיות,

 

117

00:08:00,798 --> 00:08:04,620

לערבים, לחרדים וליוצאי אתיופיה,

 

118

00:08:04,621 --> 00:08:07,433

ומדיניות של שלושה מוסדות נבחרים,

 

119

00:08:07,434 --> 00:08:11,766

אוניברסיטה, מכללה מתוקצבת

ומכללה לא מתוקצבת.

 

120

00:08:11,767 --> 00:08:17,223

ההרצאה מתמקדת במדיניות התמיכה

ביוצאי אתיופיה ברמה הלאומית

 

121

00:08:17,224 --> 00:08:19,123

ובכל שלושה המוסדות,

 

122

00:08:19,124 --> 00:08:25,160

וכאמור, מנקודת המבט של מעצבי המדיניות

במל"ג ות"ת ובמוסדות.

 

123

00:08:25,161 --> 00:08:27,356

ביחס לתוכנית ליוצאי אתיופיה

 

124

00:08:27,357 --> 00:08:32,858

שאלתי מה היו המניעים, המנגנון,

האתגרים והמחירים בעיצוב המדיניות.

 

125

00:08:32,859 --> 00:08:37,662

כמו כן, שאלתי מה ניתן ללמוד מהתוכנית

לגבי מדיניות הגיוון כמכלול

 

126

00:08:37,663 --> 00:08:44,885

ומה ניתן ללמוד ממנה לגבי מערכת היחסים

בין המדינה לבין יוצאי אתיופיה.

 

127

00:08:44,886 --> 00:08:48,462

איסוף הנתונים כלל

מסמכי מדיניות לאומיים,

 

128

00:08:48,463 --> 00:08:51,915

ובהם החלטות ממשלה,

פרוטוקולים של דיונים בכנסת

 

129

00:08:51,916 --> 00:08:54,565

והצעות תקצוב של ות"ת למוסדות.

 

130

00:08:54,566 --> 00:08:57,928

כמו כן, הם כללו

‏54 ראיונות חצי מובנים

 

131

00:08:57,929 --> 00:09:02,151

עם מעצבי מדיניות ברמה הלאומית

ובשלושת המוסדות.

 

132

00:09:02,152 --> 00:09:06,708

ניתוח הנתונים נעשה בגישה איכותנית

פרשנית של ניתוח מסגרות שיח המדיניות

 

133

00:09:06,709 --> 00:09:11,640

על אודות הזכות להשכלה גבוהה

והזכות לשונות תרבותית.

 

134

00:09:14,988 --> 00:09:19,036

ארבעה הגיונות מנחים מרכזיים

שימשו לניתוח המדיניות:

 

135

00:09:19,037 --> 00:09:22,545

כלכלי, חברתי, אזרחי ולאומי.

 

136

00:09:22,546 --> 00:09:24,283

לפי ההיגיון הכלכלי,

 

137

00:09:24,284 --> 00:09:27,682

מטרת המדיניות היא בראש ובראשונה

להבטיח צמיחה.

 

138

00:09:27,683 --> 00:09:33,937

חירות קודמת לשוויון ומבטיחה שוויון,

ומנגנון ההקצאה מבוסס על מצוינות.

 

139

00:09:33,938 --> 00:09:38,443

ההיגיון החברתי, לעומתו,

מציב את הרווחה החברתית כמטרה מרכזית.

 

140

00:09:38,444 --> 00:09:39,789

שוויון קודם לחירות,

 

141

00:09:39,790 --> 00:09:43,851

ומנגנון ההקצאה,

שמבוסס על עקרונות של הוגנות וצדק,

 

142

00:09:43,852 --> 00:09:47,379

נתפס כזה שיבטיח שוויון מרבי.

 

143

00:09:47,380 --> 00:09:51,779

ההיגיון האזרחי מתחבר לעיתים לזה הכלכלי

ולעיתים לזה החברתי.

 

144

00:09:51,780 --> 00:09:54,848

מטרת העל שלו להבטיח לכידות חברתית.

 

145

00:09:54,849 --> 00:09:59,006

כאשר מחובר להיגיון הכלכלי,

הוא מעמיד חירות לפני שוויון.

 

146

00:09:59,007 --> 00:10:03,401

לעומת זאת, כשמחובר לחברתי,

הוא מעמיד דווקא את השוויון לפני חירות.

 

147

00:10:03,402 --> 00:10:08,107

מנגנון ההקצאה פועל בשתי רמות,

אחת אוניברסלית והשנייה פרטיקולרית.

 

148

00:10:08,108 --> 00:10:12,159

ברמה הפרטיקולרית מובטחות

זכויות יתר תוספתיות לאזרחים,

 

149

00:10:12,160 --> 00:10:14,990

ובמיוחד לכאלה שתורמים למדינה.

 

150

00:10:14,991 --> 00:10:17,203

לבסוף, ההיגיון הלאומי,

 

151

00:10:17,204 --> 00:10:22,074

גם הוא נוקט לעיתים בגישה כלכלית

ולעיתים בגישה חברתית,

 

152

00:10:22,075 --> 00:10:25,531

וגם הוא מסמן את הדרך

למנגנון הקצאה בשתי רמות.

 

153

00:10:25,532 --> 00:10:31,364

אצלו זכויות היתר התוספתיות

ניתנות על בסיס שייכות ונאמנות ללאום.

 

154

00:10:37,964 --> 00:10:41,667

אוקיי, אז כשאני מדברת...

 

155

00:10:41,668 --> 00:10:42,995

לבין יוצאי אתיופיה,

 

156

00:10:42,996 --> 00:10:48,166

אני מחלקת את מערכת היחסים הזו

לשלושה פרקים מרכזיים:

 

157

00:10:48,167 --> 00:10:52,084

הפרק הראשון הוא פרק העלייה,

שאומנם נמשכת עד היום,

 

158

00:10:52,085 --> 00:10:54,583

אך שעיקרה בשנות ה-80 וה-90.

 

159

00:10:54,584 --> 00:10:59,835

בשנות העלייה המדינה אימצה נרטיב הגירה

של בריחה מפני משבר הומניטרי,

 

160

00:10:59,836 --> 00:11:02,307

חילוץ והצלה בידי המדינה.

 

161

00:11:02,308 --> 00:11:05,801

הטלת ספק ביהדות הקהילה

הייתה סוגיה מרכזית,

 

162

00:11:05,802 --> 00:11:08,507

שהכתיבה תפיסות שונות

בהשראת ההיגיון הלאומי

 

163

00:11:08,508 --> 00:11:12,318

לגבי האחריות של המדינה לקהילה.

 

164

00:11:12,319 --> 00:11:17,133

הקליטה, שהחלה מייד לאחר העלייה,

וגם היא נמשכת עד היום.

 

165

00:11:17,134 --> 00:11:20,123

בפרק זה מערכת היחסים

בין המדינה לבין הקהילה

 

166

00:11:20,124 --> 00:11:22,628

התמקדה בהתמודדות עם פערים חברתיים,

 

167

00:11:22,629 --> 00:11:26,337

כלכליים ואזרחיים

ובשילוב בציבוריות הישראלית

 

168

00:11:26,338 --> 00:11:29,498

בהשראת ההיגיון החברתי והאזרחי.

 

169

00:11:29,499 --> 00:11:35,886

פרק זו רוכז ברובו במשרד העלייה והקליטה

ועל ידי שירותי הרווחה.

 

170

00:11:35,887 --> 00:11:39,021

הפרק השלישי, שמצוי כיום בעיצומו,

 

171

00:11:39,022 --> 00:11:44,227

אך שמלווה גם הוא את העלייה מראשיתה,

הוא פרק אותו אני מכנה "אזרחות".

 

172

00:11:44,228 --> 00:11:48,028

פרק זה מתבטא במחאה מחד

ובשותפות אזרחית מאידך.

 

173

00:11:48,029 --> 00:11:51,626

אירועים מרכזיים בפרק הזה

כוללים מחאות והפגנות רבות,

 

174

00:11:51,627 --> 00:11:54,145

שזכורות לכולנו מהשנים האחרונות,

 

175

00:11:54,146 --> 00:11:57,713

אך גם מהלכי הידברות פורמליים עם המדינה.

 

176

00:11:57,714 --> 00:12:01,989

בפרק הזה יוצאי אתיופיה נוקטים

בפעולות של השתתפות אזרחית אקטיבית,

 

177

00:12:01,990 --> 00:12:07,885

בניסיון להאיץ תיקון של עוולות עבר

בהשראת ההיגיון החברתי.

 

178

00:12:07,886 --> 00:12:12,221

שינוי המדיניות בזירת ההשכלה הגבוהה

ממוקם בתוך פרק האזרחות

 

179

00:12:12,222 --> 00:12:15,523

עם השפעות מפרקי העלייה והקליטה.

 

180

00:12:21,592 --> 00:12:26,180

אז קצת עובדות ומספרים

על יוצאי אתיופיה בהשכלה גבוהה.

 

181

00:12:26,181 --> 00:12:33,279

יוצאי אתיופיה מהווים 2.5 אחוז

מהצעירים בישראל בגילאי 18 עד 29.

 

182

00:12:33,280 --> 00:12:39,021

לעומת זאת, כפי שאתם רואים בתרשים,

השיעור שלהם בהשכלה גבוהה נמוך מ-1.5.

 

183

00:12:39,022 --> 00:12:44,392

נשים לומדות בשיעור יותר גבוה מגברים.

מרבית הסטודנטים לומדים במכללות.

 

184

00:12:44,393 --> 00:12:48,779

תחומי הלימוד הנפוצים הם מדעי החברה,

מנהל עסקים וניהול וחינוך.

 

185

00:12:48,780 --> 00:12:50,525

בכל התחומים הללו יוצאי אתיופיה

 

186

00:12:50,526 --> 00:12:55,632

מיוצגים בשיעור גבוה יותר

ביחס לעצמם משאר האוכלוסייה.

 

187

00:12:55,633 --> 00:13:01,265

הסטודנטים יוצאי אתיופיה מהווים

גם כמעט כולם דור ראשון להשכלה הגבוהה.

 

188

00:13:01,266 --> 00:13:03,591

היסטורית מדיניות התמיכה בסטודנטים

 

189

00:13:03,592 --> 00:13:07,415

הייתה בהובלת מנהל הסטודנטים

שבמשרד העלייה והקליטה.

 

190

00:13:07,416 --> 00:13:12,825

בעוד שמהגרים ממדינות אחרות נהנים

מהיקף התמיכה הנרחב של המנהל

 

191

00:13:12,826 --> 00:13:15,299

במשך שנים בודדות ממועד העלייה,

 

192

00:13:15,300 --> 00:13:21,877

במקרה של יוצאי אתיופיה כל אדם שהוא או הוריו

נולד באתיופיה והגיעו לישראל מאז שנות ה-80

 

193

00:13:21,878 --> 00:13:23,936

היה זכאי לתמיכה.

 

194

00:13:23,937 --> 00:13:29,388

ב-2017 בעקבות תביעות לשוויון

שעלו בשיתוף הציבור "דרך חדשה"

 

195

00:13:29,389 --> 00:13:32,456

ובפעולות אקטיביסטיות נוספות

של צעירים מהקהילה,

 

196

00:13:32,457 --> 00:13:37,501

עברה האחריות להבטחת תמיכה בסטודנטים

אל המועצה להשכלה גבוהה.

 

197

00:13:41,443 --> 00:13:44,585

המעבר הזה, שנדמה כביורוקרטי,

הוא מעבר מהותי,

 

198

00:13:44,586 --> 00:13:49,029

שהעלה צורך בניסוח מחדש

של ההצדקות לתמיכה.

 

199

00:13:49,030 --> 00:13:54,193

הוא חייב את מעצבי המדיניות להסביר

את זכאות היתר שניתנת ליוצאי אתיופיה

 

200

00:13:54,194 --> 00:13:58,768

במציאות בה רבים מהסטודנטים

הם ילידי ישראל, בוגרי החינוך הממלכתי,

 

201

00:13:58,769 --> 00:14:02,709

שאין כל הצדקה לתמוך בהם

מתוקף קליטת עלייה.

 

202

00:14:02,710 --> 00:14:05,456

הוא אף חייב את מעצבי המדיניות

להסביר את זכאות היתר

 

203

00:14:05,457 --> 00:14:07,739

באמצעים שונים מההסבר הנאו-ליברלי

 

204

00:14:07,740 --> 00:14:11,720

שמקובל ביחס לתוכניות התמיכה

בערבים ובחרדים.

 

205

00:14:11,721 --> 00:14:15,051

בעוד שהשכלה גבוהה בעבור קבוצות אלו,

שגדולות בהיקפן,

 

206

00:14:15,052 --> 00:14:19,689

נושא ערך כלכלי לפיתוח וצמיחה לאומיים

ולהכנסות למוסדות,

 

207

00:14:19,690 --> 00:14:22,605

במקרה של יוצאי אתיופיה,

כקבוצה קטנה בהיקפה,

 

208

00:14:22,606 --> 00:14:26,043

ערכה הכלכלי נתפס כשולי.

 

209

00:14:26,044 --> 00:14:29,214

מרואיינת מהצוות המקצועי במל"ג ות"ת

 

210

00:14:29,215 --> 00:14:31,879

הסבירה שבמצב של אנרגיה מוגבלת

 

211

00:14:31,880 --> 00:14:35,603

החליטו לשים את האנרגיה במקומות

שהשפעה על המשק תהיה הכי גדולה,

 

212

00:14:35,604 --> 00:14:41,584

לכן בזמנו הנושא של יוצאי אתיופיה לא אושר,

כי זו הייתה אוכלוסייה קטנה מדי.

 

213

00:14:41,585 --> 00:14:45,212

בתנאים אלה של הצדקות מקובלות

למדיניות תמיכה,

 

214

00:14:45,213 --> 00:14:49,581

שבעשור השני של המאה ה-21

אינן רלבנטיות ליוצאי אתיופיה,

 

215

00:14:49,582 --> 00:14:55,246

נפתח חלון הזדמנויות להשפעת

נציגים מהקהילה על עיצוב השיח.

 

216

00:14:55,247 --> 00:14:59,757

שתיים מתוך שבע אבני הדרך שהוצעו

בתהליך שיתוף הציבור "דרך חדשה",

 

217

00:14:59,758 --> 00:15:01,422

הוצעו על ידי מל"ג ות"ת

 

218

00:15:01,423 --> 00:15:05,189

והוטמעו במסמכים

ובשיחות על אודות המדיניות.

 

219

00:15:05,190 --> 00:15:07,926

הראשונה: סגירת פערים.

 

220

00:15:07,927 --> 00:15:09,682

ב"דרך חדשה" נאמר:

 

221

00:15:09,683 --> 00:15:13,025

הצלחה תהיה במצב בו המדדים

בקרב יוצאי אתיופיה

 

222

00:15:13,026 --> 00:15:16,141

יהיו זהים למדדים בכלל החברה הישראלית.

 

223

00:15:16,142 --> 00:15:19,956

בתוך המוסדות מסגרת הייצוג המשפטית

תורגמה לשפה חברתית

 

224

00:15:19,957 --> 00:15:25,709

שאינה מתייחסת לתמיכה כאל זכות יתר,

אלא כאל פיצוי לעוולות עבר.

 

225

00:15:25,710 --> 00:15:29,419

כך שיתפה מרואיינת מהאוניברסיטה הנבחנת.

 

226

00:15:29,420 --> 00:15:35,915

זו אוכלוסייה שבהחלט קופחה במדינת ישראל,

אמרנו בהיררכיית הנדפקים, אז בהחלט.

 

227

00:15:35,916 --> 00:15:38,603

האתיופים מתחרים עם הערבים על תחתית הסולם,

 

228

00:15:38,604 --> 00:15:43,801

זו כאילו אוכלוסייה שהמדינה

מיום העלייה עד היום דפקה אותם.

 

229

00:15:43,802 --> 00:15:48,020

בדבריה הטילה את האחריות

לקיום היררכיית הנדפקים

 

230

00:15:48,021 --> 00:15:50,264

על מדיניות הקליטה של המדינה,

 

231

00:15:50,265 --> 00:15:55,703

בניגוד לערבים, שהפגיעה בהם מוסברת לעיתים

על ידי חוסר השתייכותם למדינה ולאומה,

 

232

00:15:55,704 --> 00:16:02,984

במקרה של יוצאי אתיופיה מדובר באוכלוסייה

ששותפה ותורמת למדינה ושאף נאמנה לאומה.

 

233

00:16:02,985 --> 00:16:08,029

התוכנית מנקודת המבט של המרואיינת

היא הזדמנות בעבור המערכת והמוסדות

 

234

00:16:08,030 --> 00:16:11,940

לתיקון חברתי של עוול היסטורי.

 

235

00:16:11,941 --> 00:16:16,610

אבן הדרך השנייה היא מצוינות ומנהיגות.

 

236

00:16:16,611 --> 00:16:18,717

כאן נאמר ב"דרך חדשה":

 

237

00:16:18,718 --> 00:16:21,605

יש בכוחם של יוצאי אתיופיה

לתרום תרומה משמעותית

 

238

00:16:21,606 --> 00:16:25,222

ולהוביל בחברה הישראלית ובקהילה עצמה.

 

239

00:16:25,223 --> 00:16:28,741

בתוך האקדמיה אבן דרך זו

שימשה את מעצבי המדיניות

 

240

00:16:28,742 --> 00:16:34,312

להצדקה שלה כהתלכדות

של מניעים חברתיים, כלכליים ואזרחיים.

 

241

00:16:34,313 --> 00:16:38,476

בהצעות התקצוב של ות"ת למוסדות

נכתב שאחת ממטרות התוכנית

 

242

00:16:38,477 --> 00:16:41,761

היא להאיר את קהילת יוצאי אתיופיה

מזווית של מצוינות.

 

243

00:16:41,762 --> 00:16:46,575

מרואיינים מהמוסדות אימצו מסגרת זו

והשתמשו בה לצורך היפוך התיוג

 

244

00:16:46,576 --> 00:16:49,840

מתיוג יוצאי אתיופיה כ...

 

245

00:16:49,841 --> 00:16:55,698

להצגתם באור של תרומה

כלכלית ואזרחית למדינה.

 

246

00:16:55,699 --> 00:16:57,323

ניסוח שני מניעי המדיניות,

 

247

00:16:57,324 --> 00:17:01,707

סגירת פערים בקצה אחד

כמוביליות ומצוינות ומנהיגות בקצה שני

 

248

00:17:01,958 --> 00:17:03,066

כתרומה למדינה,

 

249

00:17:03,067 --> 00:17:06,941

שירת את חידוש היחסים הכללי

בין המדינה לבין הקהילה.

 

250

00:17:06,942 --> 00:17:08,316

התמיכה בהשכלה הגבוהה,

 

251

00:17:08,317 --> 00:17:15,316

שעברה מהיותה מבוססת רווחה במשרד הקליטה

להיותה מנוע לרווח במועצה להשכלה גבוהה,

 

252

00:17:15,317 --> 00:17:18,191

בישרה תפנית דומה גם מחוץ להשכלה גבוהה.

 

253

00:17:18,192 --> 00:17:20,233

מרווחה לרווח ולתרומה.

 

254

00:17:26,127 --> 00:17:30,441

בתגובה להחלטת הממשלה להעביר

את האחריות לתמיכה אל המועצה להשכלה גבוהה

 

255

00:17:30,442 --> 00:17:32,566

וברוח המניעים שהצגתי,

 

256

00:17:32,567 --> 00:17:36,774

מנגנון המדיניות עוצב עם עיקרון-על

של מניעת גזענות

 

257

00:17:36,775 --> 00:17:40,066

ולצידו שני מישורי פעילות:

 

258

00:17:40,067 --> 00:17:43,774

הרחבת הייצוג וסגירת פערים

בהשראת ההיגיון החברתי

 

259

00:17:43,775 --> 00:17:47,233

ומנהיגות ומצוינות כהתלכדות

של חברה, כלכלה ואזרחות.

 

260

00:17:48,983 --> 00:17:54,274

מניעת גזענות באה לידי ביטוי

במדיניות של אפס סובלנות להפרדה.

 

261

00:17:54,275 --> 00:17:56,691

העיקרון הזה הוא גם בהחלטת ממשלה,

 

262

00:17:56,692 --> 00:18:00,982

לפיה יש לפעול בצורה נמרצת

לכך שלא תהיינה תכניות מבדלות אקדמית

 

263

00:18:00,983 --> 00:18:04,982

בין סטודנטים יוצאי אתיופיה

לשאר הסטודנטים.

 

264

00:18:04,983 --> 00:18:08,816

הוא אף הובהר בהצעות התקצוב

של ות"ת למוסדות.

 

265

00:18:08,817 --> 00:18:13,899

אנו מבקשים שהסיוע האקדמי

יינתן אך ורק באופן פרטני, אחד על אחד,

 

266

00:18:13,900 --> 00:18:16,691

או לכל היותר לשני סטודנטים יחד.

 

267

00:18:16,692 --> 00:18:19,748

אנו מבקשים לא לייצר קבוצות,

למעלה משני סטודנטים,

 

268

00:18:19,749 --> 00:18:21,982

שהינן ייחודיות ליוצאי אתיופיה.

 

269

00:18:21,983 --> 00:18:23,692

כל ההדגשות הן במקור.

 

270

00:18:25,358 --> 00:18:29,566

עיקרון זה חל

על שני מישורי המדיניות ומרכיביהם

 

271

00:18:29,567 --> 00:18:33,357

והיווה את החידוש

אך גם את האתגר של הטמעת המדיניות.

 

272

00:18:33,358 --> 00:18:36,191

מחד הוא סימן דרך לשיווין סמלי ומהותי,

 

273

00:18:36,192 --> 00:18:41,149

ברמה הפורמלית איסור הפרדה

וברמה המהותית פיצוי על עוולות עבר

 

274

00:18:41,150 --> 00:18:44,857

והקצאת תמיכה תוספתית

בהתאם לעקרונות של צדק והוגנות.

 

275

00:18:44,858 --> 00:18:47,149

מאידך הוא בישר על אתגרים להטמעה

 

276

00:18:47,150 --> 00:18:50,774

והגדרתו כעיקרון שמתווסף

למערכי תמיכה קיימים,

 

277

00:18:50,775 --> 00:18:54,024

המבוססים דווקא על היתרונות

של הפרדה בין אוכלוסיות.

 

278

00:18:54,025 --> 00:18:56,441

יתרון לגודל שבתמיכה קבוצתית

 

279

00:18:56,442 --> 00:18:59,792

ויתרון לאיכות שבתמיכה

מותאמת צרכים ייחודיים.

 

280

00:19:07,275 --> 00:19:10,732

בתוך האתגר הזה הוטמעו שני מישורי הפעילות:

 

281

00:19:10,733 --> 00:19:13,357

הראשון, בהשראת המניע החברתי,

 

282

00:19:13,358 --> 00:19:17,774

התמקד בהבטחת ייצוג

ובסגירה מוחלטת של הפערים.

 

283

00:19:17,775 --> 00:19:21,816

הוא כלל מרכיבים הקיימים

במנגנון גיוון הרכב הלומדים הכללי.

 

284

00:19:21,817 --> 00:19:25,066

תוך הליכה על חבל דק

שלא ליפול במלכוד המדיניות.

 

285

00:19:25,067 --> 00:19:26,982

להבטיח מענים מקדמי שוויון

 

286

00:19:26,983 --> 00:19:31,107

ולהימנע מכל פוטנציאל תיוג

באופן הטמעתם.

 

287

00:19:31,108 --> 00:19:34,191

במקרה של ייעוץ והכוון

לקראת השכלה גבוהה

 

288

00:19:34,192 --> 00:19:37,441

קל היה להעניק מענה זה באופן פרטני.

 

289

00:19:37,442 --> 00:19:40,857

בכל המרכיבים האחרים

עלו אתגרים להטמעה,

 

290

00:19:40,858 --> 00:19:47,941

שתהיה כלכלית בעלויות של ההפעלה שלה,

שתהיה איכותית בהתאמה שלה לאוכלוסיית היעד

 

291

00:19:47,942 --> 00:19:50,732

ושכמובן, לא תהיה מתייגת.

 

292

00:19:50,733 --> 00:19:54,732

דוגמה לאתגר הזה עלתה בפרסום

הפעלת תוכנית פוירשטיין,

 

293

00:19:54,733 --> 00:19:59,732

נתיב קבלה ייחודי ליוצאי אתיופיה

שמלווה בתמיכה לאורך הלימודים.

 

294

00:19:59,733 --> 00:20:02,982

נתיב זה נועד לפצות

על הטיות בבחינה הפסיכומטרית

 

295

00:20:02,983 --> 00:20:06,191

ולאפשר שוויון הזדמנויות

בכניסה להשכלה גבוהה,

 

296

00:20:06,192 --> 00:20:10,857

כאשר מנגנון הקבלה מואשם

בהיותו מדיר ולא שוויוני.

 

297

00:20:10,858 --> 00:20:13,649

בציטוט המובא משתפת מרואיינת

 

298

00:20:13,650 --> 00:20:17,399

בקושי להנגיש למועמדים את המידע

על נתיב הקבלה הזה

 

299

00:20:17,400 --> 00:20:21,774

ללא פרסום שיהיה מואשם בהיותו מתייג.

 

300

00:20:21,775 --> 00:20:25,024

אני רוצה לספר לאנשים שיש,

כי לא באמת יודעים על זה,

 

301

00:20:25,025 --> 00:20:26,316

אז אני מספרת.

 

302

00:20:26,317 --> 00:20:30,357

השקיפות מחייבת אותי לספר

שיש לי ערוצי קבלה כאלה, נכון?

 

303

00:20:30,358 --> 00:20:33,691

מועמדות שהתקבלו בזכות פוירשטיין

ולומדות באוניברסיטה

 

304

00:20:33,692 --> 00:20:35,649

פנו לאחראית על הגיוון ואמרו לה:

 

305

00:20:35,650 --> 00:20:37,066

את מתייגת אותנו,

 

306

00:20:37,067 --> 00:20:39,483

אנחנו לא רוצים שתכתבו

"יוצאי אתיופיה" באתר.

 

307

00:20:41,400 --> 00:20:43,274

בדוגמה נוספת

 

308

00:20:43,275 --> 00:20:47,774

משתפת מרואיינת בהזדמנות שנוצרה

מגיוס כסף ייעודי בעבור קורס אנגלית

 

309

00:20:47,775 --> 00:20:51,232

לתמיכה לימודית ביוצאי אתיופיה.

 

310

00:20:51,233 --> 00:20:56,357

גייסנו כסף לקורס אנגלית מדוברת

לאוכלוסייה של יוצאי אתיופיה,

 

311

00:20:56,358 --> 00:21:00,857

וראש המחלקה של אנגלית

ומרצים הכי משהו משהו ובונים תוכנית,

 

312

00:21:00,858 --> 00:21:03,607

מגיעים ארבעה סטודנטים והם לא באים.

 

313

00:21:03,608 --> 00:21:06,232

אנחנו כל הזמן חוזרים לאותו המקום.

 

314

00:21:06,233 --> 00:21:08,732

השנה שוב עשינו את הבדיקה הזו,

והם אומרים:

 

315

00:21:08,733 --> 00:21:10,982

אנחנו רוצים קורס שאנחנו נבוא כמו כולם,

 

316

00:21:10,983 --> 00:21:14,399

אנחנו לא רוצים קורס

לאנגלית מדוברת ליוצאי אתיופיה.

 

317

00:21:14,400 --> 00:21:17,192

זה כאילו חוסם אותנו

רק מלהסתכל על הדבר הזה.

 

318

00:21:18,900 --> 00:21:21,232

בציטוט הזה שוב עולה המלכוד.

 

319

00:21:21,233 --> 00:21:24,149

המכללה, שהתכוונה להעניק

תמיכה ייחודית תוספתית

 

320

00:21:24,150 --> 00:21:27,899

במטרה להיטיב עם יוצאי אתיופיה,

הייתה עיוורת לחוויית התיוג

 

321

00:21:27,900 --> 00:21:31,067

שנוצרת בעת הענקת תמיכה

במתכונת קבוצתית.

 

322

00:21:32,775 --> 00:21:37,941

שלוש שנים אל תוך חידוש מדיניות התמיכה

וההעברה שלה לאחריות מל"ג,

 

323

00:21:37,942 --> 00:21:41,441

ניתן לאפיין את המדיניות הזו כמצויה במעבר.

 

324

00:21:41,442 --> 00:21:46,983

היא מסמנת מצפן ברור לעבר סגירת פערים,

שוויון מהותי והפסקת כל פרקטיקה מתייגת.

 

325

00:21:48,900 --> 00:21:52,982

במקביל חבלי לידה במעבר חושפים

את הפרקטיקות המתייגות,

 

326

00:21:52,983 --> 00:21:55,274

שממשיכות להימצא בעומק המוסדות,

 

327

00:21:55,275 --> 00:21:59,441

ואת הצורך לא רק בהגדרת עיקרון

של אפס סובלנות להפרדה,

 

328

00:21:59,442 --> 00:22:01,857

אלא גם בהגברת המודעות

לנקודות העיוורון

 

329

00:22:01,858 --> 00:22:04,400

ומתן כלים למוסדות להסרתן המוחלטת.

 

330

00:22:06,483 --> 00:22:11,441

מישור הפעילות השני מתכתב

עם התלכדות המניעים החברתי, כלכלי ואזרחי,

 

331

00:22:11,442 --> 00:22:14,441

בדמות עידוד מצוינות ומנהיגות.

 

332

00:22:14,442 --> 00:22:16,566

כאן, בניגוד לתוכניות האחרות,

 

333

00:22:16,567 --> 00:22:22,524

בהן השראה אזרחית עלתה בעיקר במלגות

שמותנות בתרומה לחברה,

 

334

00:22:22,525 --> 00:22:26,607

ישנה סדרה שמבטיחה מקומות

ליוצאי אתיופיה בתוכניות מנהיגות ומצוינות

 

335

00:22:26,608 --> 00:22:31,524

על מנת לעודד צמיחה

של מנהיגות מתוך הקהילה.

 

336

00:22:31,525 --> 00:22:36,441

בתוך המוסדות הביטוי האזרחי

של המדיניות הוא בפרקטיקות של הכרה,

 

337

00:22:36,442 --> 00:22:39,817

של מתן קול ושל ניסיון

לחיזוק תחושת השייכות.

 

338

00:22:41,483 --> 00:22:46,316

במסגרת זו מוסדות רבים מציינים את חג הסיגד

ואת יום הזיכרון לנספים מסודן.

 

339

00:22:46,317 --> 00:22:52,357

בציטוט שבשקף משתף מרואיין

בשינוי שקרה בהקשר הזה לאורך השנים:

 

340

00:22:52,358 --> 00:22:57,274

לפני 12 שנה התחלתי לציין עבור האתיופים

את יום האבל של העלייה לירושלים.

 

341

00:22:57,275 --> 00:23:00,607

היום זה סטנדרט,

אין מוסד שלא מציין את יום האבל.

 

342

00:23:00,608 --> 00:23:03,232

היום אני המיינסטרים.

 

343

00:23:03,233 --> 00:23:05,732

"הסטנדרט" או "המיינסטרים", במילים שלו,

 

344

00:23:05,733 --> 00:23:09,316

הם ביטויים של דיאלוג

בין המוסדות לבין יוצאי אתיופיה.

 

345

00:23:09,317 --> 00:23:15,066

אני ככה אומרת את זה

וחושבת על הציטוט הסופר פטרנליסטי הזה,

 

346

00:23:15,067 --> 00:23:17,933

וזה שאני בכל זאת בוחרת

לראות בו איזשהו דיאלוג.

 

347

00:23:19,608 --> 00:23:24,899

יוצאי אתיופיה הם אלה לרוב שמעלים

את סוגיות ההכרה והשייכות לסדר היום,

 

348

00:23:24,900 --> 00:23:27,107

והמוסדות מצידם נענים.

 

349

00:23:27,108 --> 00:23:32,982

פרקטיקות נוספות כוללות עידוד

פעילות מחקר והוראה שעוסקת ביהדות אתיופיה

 

350

00:23:32,983 --> 00:23:36,649

וקיום מפגשים של שיח פתוח

עם סגל והנהלת המוסד

 

351

00:23:36,650 --> 00:23:39,299

על חוויות של גזענות, תיוג והדרה,

 

352

00:23:39,300 --> 00:23:44,108

שממש נעשות נפוצות

יותר ויותר בכל המוסדות.

 

353

00:23:45,692 --> 00:23:48,857

אני עוברת למחירים.

 

354

00:23:48,858 --> 00:23:54,274

מנגנון המדיניות, כפי שהצגתי,

אומנם משנה משחק בצמצום האפליה המבנית,

 

355

00:23:54,275 --> 00:23:58,691

אך במקביל דווקא בשנים האלו,

בהן הוא מצוי במעבר ומלווה במחירים,

 

356

00:23:58,692 --> 00:24:01,066

גם למתייגים וגם למתויגים,

 

357

00:24:01,067 --> 00:24:06,275

ובראשם להצלחה להטמיע

שוויון סמלי ומהותי ביניהם.

 

358

00:24:07,817 --> 00:24:12,149

ברמת המוסדות, אלה נהפכו

לא פעם ממתייגים למתויגים.

 

359

00:24:12,150 --> 00:24:16,899

בחינתם בזכוכית מגדלת של גזענות

חושפת את כל אותן פרקטיקות

 

360

00:24:16,900 --> 00:24:22,982

בהן נמשכים התיוג וההדרה,

ומובילות להאשמה בגזענות.

 

361

00:24:22,983 --> 00:24:25,982

מרואיינת שיתפה בתחושה

של פגיעה קולקטיבית

 

362

00:24:25,983 --> 00:24:28,191

במוסד וביוצאי אתיופיה

 

363

00:24:28,192 --> 00:24:32,899

כתוצאה מהתלונות על התיוג בפרסום

נתיבי הקבלה ומסלולי התמיכה הייחודיים,

 

364

00:24:32,900 --> 00:24:35,732

בגיוס המשאבים ובעוד מקרים.

 

365

00:24:35,733 --> 00:24:37,566

כך היא אמרה:

 

366

00:24:37,567 --> 00:24:41,691

האוניברסיטה פגועה מאוד מזה

ויוצאי אתיופיה פגועים מאוד מזה.

 

367

00:24:41,692 --> 00:24:45,566

אני חושבת שזה מונע מאחרים לבוא לפה,

חושבים שזה מקום גזעני,

 

368

00:24:45,567 --> 00:24:48,107

שלא יודעים להתייחס ליוצאי אתיופיה.

 

369

00:24:48,108 --> 00:24:51,149

האוניברסיטה מרגישה שנעשה לה עוול נוראי,

 

370

00:24:51,150 --> 00:24:52,649

כל מי שנוגע לדבר.

 

371

00:24:52,650 --> 00:24:56,149

אוקיי? אז תראו את ההיפוך הזה מהעוול

שנעשה ליוצאי אתיופיה,

 

372

00:24:56,150 --> 00:25:02,816

פתאום האוניברסיטה החזקה

מרגישה שנעשה לה עוול.

 

373

00:25:02,817 --> 00:25:05,399

פגיעה זו, מעבר למחיר הברור מאליו

 

374

00:25:05,400 --> 00:25:09,566

לא רק לשוויון אלא גם לתחושה

של השייכות של יוצאי אתיופיה למוסד,

 

375

00:25:09,567 --> 00:25:13,232

גררה מחיר של שיתוק מוסדי

ושל השתקה רעיונית

 

376

00:25:13,233 --> 00:25:17,607

מעצם החשש שפעולות

שעלולות להיות מואשמות כגזעניות,

 

377

00:25:17,608 --> 00:25:23,607

היא אף גררה מחיר תדמיתי במיתוג השלילי

של האוניברסיטה כגזענית.

 

378

00:25:23,608 --> 00:25:29,982

ברמת הסטודנטים המדיניות גבתה מחיר נוסף

בעצם שינוי מנגנון הזכאות.

 

379

00:25:29,983 --> 00:25:33,899

מיקום התמיכה במשרד העלייה והקליטה

הואשם אומנם כמתייג,

 

380

00:25:33,900 --> 00:25:37,441

אך זכה גם לאהדה

לאור היקף התמיכה הנרחב.

 

381

00:25:37,442 --> 00:25:42,691

במעבר למועצה להשכלה גבוהה

פוטנציאל התיוג פחת משמעותית,

 

382

00:25:42,692 --> 00:25:45,982

אך גם היקף התמיכה פחת.

 

383

00:25:45,983 --> 00:25:49,482

הוא יצר מחיר בפועל

לסטודנטים ילידי ישראל

 

384

00:25:49,483 --> 00:25:55,613

ולאלה שנמצאים בארץ לפחות 16 שנים,

שנהנים היום מתמיכה מצומצמת.

 

385

00:25:55,614 --> 00:26:00,316

המחיר הזה גורר לא מעט ביקורת

על המדיניות ושאלה לגבי השוויון שהושג.

 

386

00:26:00,317 --> 00:26:04,150

עוד פעם, האם זה השוויון הסמלי

או האם זה שוויון מהותי?

 

387

00:26:09,442 --> 00:26:10,817

אז אני מסכמת.

 

388

00:26:14,775 --> 00:26:18,941

המחקר זיהה מלכוד במדיניות

בדמות חתירה לשוויון

 

389

00:26:18,942 --> 00:26:23,691

בד בבד עם עיגון אפליה,

תיוג והדרה מבנית.

 

390

00:26:23,692 --> 00:26:29,524

הקהילה, בבחירה להציע פעולות חלופיות

לנרטיב של חילוץ והצלה בידי המדינה,

 

391

00:26:29,525 --> 00:26:33,232

הפגינה אחריות לגורלה

וקידמה תיקון בפועל,

 

392

00:26:33,233 --> 00:26:38,649

פעם אחת בעבור הקהילה עצמה

ופעם שנייה בעבור החברה הישראלית כולה.

 

393

00:26:38,650 --> 00:26:41,732

האחריות הזו יצרה הזדמנות

בעבור מעצבי המדיניות

 

394

00:26:41,733 --> 00:26:46,441

לאמץ את מסגרות השיח של הקהילה

בהתייחסותם למניעי המדיניות.

 

395

00:26:46,442 --> 00:26:51,274

שתי אבני הדרך של "דרך חדשה",

סגירת פערים ומנהיגות ומצוינות,

 

396

00:26:51,275 --> 00:26:54,107

נעשו לשני המניעים המרכזיים של המדיניות,

 

397

00:26:54,108 --> 00:26:57,275

גם בתנאים של מדיניות

שנושאת ערך כלכלי שולי בלבד.

 

398

00:26:59,150 --> 00:27:02,649

המדיניות עיגנה עיקרון

של אפס סובלנות לגזענות.

 

399

00:27:02,650 --> 00:27:09,274

ובהלימה למניעים תקצבה והסדירה

מעטפת תומכת לסגירת פערים ולעידוד הייצוג,

 

400

00:27:09,275 --> 00:27:14,399

לא רק בהשכלה גבוהה

אלא גם בתוכניות של מנהיגות ומצוינות.

 

401

00:27:14,400 --> 00:27:20,149

האפליה הגלויה והסמויה

טרם חלפו לחלוטין מהמוסדות ומהמדינה.

 

402

00:27:20,150 --> 00:27:24,317

במקביל מדיניות התמיכה בסטודנטים

בהחלט מייצרת אופטימיות זהירה.

 

403

00:27:27,858 --> 00:27:33,482

מעבר להשכלה הגבוהה היא חושפת שינוי

במערכת היחסים בין המדינה לבין הקהילה,

 

404

00:27:33,483 --> 00:27:36,816

כזו שלא עוד מושתתת על סיוע

ועל שירותי רווחה,

 

405

00:27:36,817 --> 00:27:40,775

אלא כזו שמכירה בתרומה של הקהילה

למדינה ולאומה.

 

406

00:27:42,733 --> 00:27:44,775

זהו. אז תודה רבה.

 

407

00:27:46,358 --> 00:27:51,774

ואני שמחה, ככה, שנשאר לנו זמן

 

408

00:27:51,775 --> 00:27:54,982

ואשמח להערות, תגובות, שאלות וכולי.

 

409

00:27:54,983 --> 00:27:57,482

בהחלט נשאר זמן, אז קודם כול, באמת...

 

410

00:27:57,483 --> 00:28:00,357

ניר, לא שומעים אותך כל כך.

 

411

00:28:00,358 --> 00:28:02,816

שומעים עכשיו? סליחה.

 

412

00:28:02,817 --> 00:28:09,482

אז קודם כול, באמת תודה רבה לאילה

על הרצאה באמת, שוב, מאוד מאוד מעניינת.

 

413

00:28:09,483 --> 00:28:13,941

אני חושב שהנושא הזה הוא קצת שונה

 

414

00:28:13,942 --> 00:28:19,024

מהנושאים שעלו ככה בהרצאות

שהיו לאורך הסמסטר,

 

415

00:28:19,025 --> 00:28:22,274

נושא שמתעסק בעצם בהווה ובעתיד,

 

416

00:28:22,275 --> 00:28:26,607

פחות בעבר, פחות היסטוריה,

אנחנו מכון מחקר היסטורי,

 

417

00:28:26,608 --> 00:28:31,982

שרוב הזמן באמת עוסקים בהיסטוריה

ושואלים שאלות על העבר וכן הלאה.

 

418

00:28:31,983 --> 00:28:34,857

אבל פה באמת יש איזושהי התעסקות

שהיא בהווה,

 

419

00:28:34,858 --> 00:28:41,191

ובעיניי היא מאוד מאוד חשובה ומשמעותית,

לא פחות, ואני אגיד אפילו אם לא יותר.

 

420

00:28:41,192 --> 00:28:44,566

אז מהבחינה הזאת באמת

הרצאה מאוד מאוד מעניינת,

 

421

00:28:44,567 --> 00:28:48,524

ואילה, את באמת עושה עבודה מדהימה,

 

422

00:28:48,525 --> 00:28:52,774

בלי קשר בכלל,

במגוון התחומים שאת עוסקת בהם,

 

423

00:28:52,775 --> 00:28:55,232

אז זה מהבחינה הזאת,

 

424

00:28:55,233 --> 00:28:57,524

ובאמת אפשר לגשת לשאלות.

 

425

00:28:57,525 --> 00:29:05,066

אני רואה שעלתה פה איזושהי שאלה

בצ’אט קודם על הנתון שהצגת מ-2017.

 

426

00:29:05,067 --> 00:29:09,524

לכאורה הקפיצה היא בגלל המעבר, נשאל פה.

 

427

00:29:09,525 --> 00:29:15,357

הנתון שהצגתי לגבי השתתפות יוצאי אתיופיה.

 

428

00:29:15,358 --> 00:29:17,941

כן, אני חושב שזאת הכוונה.

 

429

00:29:17,942 --> 00:29:24,316

בעצם ב-2017-2016 ההשתתפות הייתה 1.3 אחוז,

 

430

00:29:24,317 --> 00:29:27,691

ב-2018-2017 1.48...

 

431

00:29:27,692 --> 00:29:34,417

לא, זה בוודאי לא בגלל המעבר,

כי המעבר מתחיל רק ב-2018-2017.

 

432

00:29:36,244 --> 00:29:44,524

אני לא בטוחה שמדובר בשינוי

שהוא דרמטי מבחינת אחוזים,

 

433

00:29:44,525 --> 00:29:45,982

אחוזי השתתפות.

 

434

00:29:45,983 --> 00:29:53,774

מדובר כאן בקהילה שיש כל מיני דברים

שמובילים לשינויי האחוזים.

 

435

00:29:53,775 --> 00:29:56,774

אנחנו נראה את השינויים כתוצאה מהתוכנית הזו,

 

436

00:29:56,775 --> 00:30:02,524

להערכתי, פחות או יותר החל מהשנה הנוכחית.

-אוקיי.

 

437

00:30:02,525 --> 00:30:06,316

חברים, אנחנו נשמח שתשאלו שאלות בקולכם.

 

438

00:30:06,317 --> 00:30:10,816

עדיף לפתוח מצלמה, מי ששואל שאלה.

אז מוזמנים לשאול.

 

439

00:30:10,817 --> 00:30:13,983

שמחה, את רוצה לשאול ראשונה?

 

440

00:30:15,942 --> 00:30:19,524

ואתם גם ממש ככה מוזמנים להגיב.

 

441

00:30:19,525 --> 00:30:23,899

אוקיי, לא...

גם שאלות וגם תגובות יתקבלו בברכה.

 

442

00:30:23,900 --> 00:30:29,274

דווקא אני אתן לאורחינו שישאלו,

ואז אם יישאר זמן אז אני אשאל.

 

443

00:30:29,275 --> 00:30:30,982

מעולה.

 

444

00:30:30,983 --> 00:30:37,733

אז כן, מישהו מעוניין לשאול, להעיר?

אנחנו נשמח לשמוע.

 

445

00:30:42,275 --> 00:30:47,649

אני יכול להתייחס? שמי מנברו.

-כן, בבקשה, בשמחה.

 

446

00:30:47,650 --> 00:30:49,650

מברך שוב על הכינוס הזה, הוא חשוב.

 

447

00:30:51,442 --> 00:30:57,024

אני בשורה התחתונה לא הבנתי

מה קרה פה בעצם.

 

448

00:30:57,025 --> 00:31:00,566

היו סטודנטים בעבר במנהל הסטודנטים

 

449

00:31:00,567 --> 00:31:08,232

וחלק עכשיו חולקו בין המל"ג

למנהל הסטודנטים,

 

450

00:31:08,233 --> 00:31:09,691

אז מה אנחנו לומדים פה?

 

451

00:31:09,692 --> 00:31:14,941

אני מנסה לחשוב איזה השלכות

את מזהה פה לקראת העתיד,

 

452

00:31:14,942 --> 00:31:19,857

כי אנחנו... בסופו של דבר יש פה...

נפל בתוך הביורוקרטיה כל הסיפור הזה.

 

453

00:31:19,858 --> 00:31:25,066

יש פה... את ניסית לחלק את זה בין ה...

משהו סמלי למהותי,

 

454

00:31:25,067 --> 00:31:29,816

אבל הכול נפל

כמו הרבה תוכניות אחרות שאנחנו מכירים

 

455

00:31:29,817 --> 00:31:34,774

בסבך של הבירוקרטיה כשמדובר בבני הקהילה.

 

456

00:31:34,775 --> 00:31:40,441

אז מה את למדה מזה גם לקראת העתיד?

מה המגמות שאת מזהה?

 

457

00:31:40,442 --> 00:31:48,607

כי זה כרגע נראה... חילקו את הסטודנטים,

עולים, לא עולים, בין שני גופים.

 

458

00:31:48,608 --> 00:31:55,567

אז מה? לאן זה הולך?

מה את למדה מזה? זה ככה מנסה...

 

459

00:31:57,400 --> 00:31:59,191

תודה.

-ברורה השאלה אולי שאני...

 

460

00:31:59,192 --> 00:32:00,774

כן, כן, ברורה לגמרי.

 

461

00:32:00,775 --> 00:32:04,566

אני רוצה להבין כאילו לאן זה הולך,

מה המשמעות של זה, אוקיי?

 

462

00:32:04,567 --> 00:32:10,191

ניסו לגרש מדיניות, לא הצליחו

וזה נתקע כרגע, חילקו בין אלה לאלה.

 

463

00:32:10,192 --> 00:32:11,608

זהו, לאן זה הולך?

 

464

00:32:13,692 --> 00:32:15,274

אז הטענה שלי...

 

465

00:32:15,275 --> 00:32:17,774

זה לא חדש לנו, סליחה שאני חוזר,

 

466

00:32:17,775 --> 00:32:21,482

זה לא חדש לנו, הדפוס הזה

חוזר על עצמו בהרבה תוכניות.

 

467

00:32:21,483 --> 00:32:28,525

מתחילים במשהו ואחר כך זה נתקע

ולא מצליחים לקדם את המדיניות שהחליטו עליה.

 

468

00:32:30,400 --> 00:32:34,691

אוקיי, אז הטענה שלי זה שהמעבר הזה

הוא נראה כמעבר ביורוקרטי,

 

469

00:32:34,692 --> 00:32:37,274

אבל הוא לגמרי מעבר מהותי.

 

470

00:32:37,275 --> 00:32:38,566

אוקיי?

 

471

00:32:38,567 --> 00:32:42,399

יש כאן איזשהו שינוי

של מנגנון הזכאות,

 

472

00:32:42,400 --> 00:32:49,066

מי זכאי להמשך תמיכה במשרד הקליטה

ומי עובר לתמיכה במועצה להשכלה גבוהה.

 

473

00:32:49,067 --> 00:32:52,649

נראה כמו ביורוקרטיה,

אבל יש כאן איזושהי אמירה מהותית

 

474

00:32:52,650 --> 00:32:58,063

לגבי יוצאי אתיופיה

שנמצאים בארץ יותר מ-16 שנה,

 

475

00:32:58,064 --> 00:33:01,191

שרבים מהסטודנטים היום הם ילידי הארץ,

 

476

00:33:01,192 --> 00:33:06,191

שלא נכון יותר להמשיך

לתת להם תמיכה דרך משרד הקליטה והעלייה,

 

477

00:33:06,192 --> 00:33:10,607

אוקיי? מבחינתי הדבר הזה הוא מהותי.

 

478

00:33:10,608 --> 00:33:16,607

הוא אומר: אנחנו לא מתייגים

כל מי שצבע עורו מסוים משום שהוא עולה חדש,

 

479

00:33:16,608 --> 00:33:18,816

כי לא כולם עולים חדשים, אוקיי?

 

480

00:33:18,817 --> 00:33:24,482

הסטודנטים היום ברובם

לא רק שלא עולים חדשים, הם ילידי הארץ.

 

481

00:33:24,483 --> 00:33:29,357

הם התחנכו במערכת החינוך הישראלית.

 

482

00:33:29,358 --> 00:33:37,566

המוצא שלהם הוא לא הקריטריון

שנכון להשתמש בו בתור הקריטריון המבחין.

 

483

00:33:37,567 --> 00:33:39,774

אוקיי? יכול להיות שיש דברים נוספים,

 

484

00:33:39,775 --> 00:33:41,732

כל מיני קריטריונים אחרים

 

485

00:33:41,733 --> 00:33:46,607

שהופכים אותם לזכאים

לתמיכת תוספתית זו או אחרת.

 

486

00:33:46,608 --> 00:33:50,024

המוצא שלהם כבר מפסיק להיות רלוונטי, אוקיי?

 

487

00:33:50,025 --> 00:33:53,482

אז זה שינוי ראשון,

שמבחינתי הוא שינוי מהותי, אוקיי?

 

488

00:33:53,483 --> 00:33:55,357

ואני חושבת שהוא גם שינוי מנגנוני.

 

489

00:33:55,358 --> 00:33:59,566

השאלה אם זה שינוי מהותי או שינוי תפיסתי,

כי במהות לא נעשה כלום,

 

490

00:33:59,567 --> 00:34:02,941

כי יש פה תפיסה ותודעה

שאלה לא עולים חדשים,

 

491

00:34:02,942 --> 00:34:04,816

אז נחלק אותם כבר, נסתכל עליהם,

 

492

00:34:04,817 --> 00:34:09,316

אבל במהות לא נעשה שום דבר

בגוף השני, כמדיניות.

 

493

00:34:09,317 --> 00:34:12,389

אז אני... -אז זה כן חשוב בתפיסה

שאנחנו לא עולים חדשים וזה,

 

494

00:34:12,390 --> 00:34:16,732

אבל אם השירות שקיבלתי ממנהל הסטודנטים

היה יותר טוב והיה יותר ממוקד,

 

495

00:34:16,733 --> 00:34:19,061

אז מה הרווחנו פה ברמה המהותית?

 

496

00:34:19,062 --> 00:34:24,191

אז אוקיי, אז קודם כול, מנגנון הזכאות,

אני חושבת שהוא חשוב.

 

497

00:34:24,192 --> 00:34:27,941

אם אתה שואל אותי ככה לגבי העתיד,

אני לא נביאה,

 

498

00:34:27,942 --> 00:34:30,816

אבל אני מאוד מאמינה במנגנונים, אוקיי?

 

499

00:34:30,817 --> 00:34:34,691

אני מאוד מאוד מאמינה במנגנונים

כי מנגנונים הם כאן כדי להישאר.

 

500

00:34:34,692 --> 00:34:37,774

לעומת אנשים,

שאנשים יכולים להתחלף, אוקיי?

 

501

00:34:37,775 --> 00:34:44,357

ולעומת פרקטיקה גזענית

או אמירה גזענית שנאמרת בכיתה,

 

502

00:34:44,358 --> 00:34:47,107

שהיא לא בסדר,

אבל מחר תבוא מרצה אחרת

 

503

00:34:47,108 --> 00:34:56,024

ובתקווה תדע גם להנכיח שפה אחרת, אוקיי?

אבל מנגנון הוא כאן להישאר.

 

504

00:34:56,025 --> 00:35:01,274

אז זו מבחינתי

בשורה אחת של המדיניות הזו.

 

505

00:35:01,275 --> 00:35:02,982

הבשורה השנייה, שהיא...

 

506

00:35:02,983 --> 00:35:07,982

עדיין מוקדם לראות את התוצאות שלה

כי אנחנו ממש בתחילת הדרך,

 

507

00:35:07,983 --> 00:35:15,607

אבל אני כן רוצה להאמין שמעבר התמיכה

הופך את התמיכה להרבה יותר איכותית,

 

508

00:35:15,608 --> 00:35:19,191

הופך את התמיכה

לתמיכה הרבה יותר מותאמת.

 

509

00:35:19,192 --> 00:35:23,482

המועצה להשכלה גבוהה

היא הגוף המקצועי במדינה

 

510

00:35:23,483 --> 00:35:28,232

שיודע לתת תמיכות לסטודנטים, אוקיי?

 

511

00:35:28,233 --> 00:35:35,399

ברגע שהתמיכה עוברת ממשרד

שהמומחיות שלו היא בעלייה ובקליטה

 

512

00:35:35,400 --> 00:35:43,274

למשרד שהמומחיות שלו היא בהשכלה גבוהה,

יש לי סיבה להאמין שהתמיכה תהיה טובה יותר.

 

513

00:35:43,275 --> 00:35:49,399

אני לא אשכח את אותו דיון ב-2015,

שהייתי נוכחת בו גם אני,

 

514

00:35:49,400 --> 00:35:54,816

הייתי נוכחת בכובע אחר,

זה היה לפני שהתחלתי במחקר,

 

515

00:35:54,817 --> 00:36:00,566

אבל הסטודנטים יוצאי אתיופיה שנכחו בדיון

השמיעו איזשהו קול מאוד ברור,

 

516

00:36:00,567 --> 00:36:04,566

שהם רוצים שישוו את התנאים שלהם

לתנאים של הסטודנטים הערבים,

 

517

00:36:04,567 --> 00:36:07,191

ואני זוכרת שבשבילי זו הייתה הפתעה גדולה.

 

518

00:36:07,192 --> 00:36:13,191

אני עד אותו הרגע, ככה,

רוב הניסיון המחקרי שלי,

 

519

00:36:13,192 --> 00:36:17,691

הרקע המחקרי שלי התמקד בחברה הערבית.

 

520

00:36:17,692 --> 00:36:23,081

וכל כך... שהערבים הם בתחתית השרשרת,

 

521

00:36:23,082 --> 00:36:29,941

ככה אותו ציטוט שהצגתי,

בתחתית היררכיית הנדפקים,

 

522

00:36:29,942 --> 00:36:34,107

אז פתאום יוצאי אתיופיה

הם מתחרים עם הערבים

 

523

00:36:34,108 --> 00:36:38,566

לא רק על היררכיית הנדפקים,

אלא גם על התמיכה ועל התמיכה האיכותית,

 

524

00:36:38,567 --> 00:36:44,232

ואני חושבת שבזה יש ככה בשורה

ושאפו גדול למועצה להשכלה גבוהה,

 

525

00:36:44,233 --> 00:36:52,524

שבתוך המציאות המשוגעת הזו

מעצבת מענים שהם מענים טובים ושהם משני משחק.

 

526

00:36:52,525 --> 00:36:54,441

ואתה שואל אותי לגבי המספרים,

 

527

00:36:54,442 --> 00:36:57,982

אני מסתכלת על המספרים שאני מכירה,

של ערבים.

 

528

00:36:57,983 --> 00:37:05,274

אני מסתכלת על הגידול

שנעשה בעשר שנים מ-9 אחוז ל-17 אחוז.

 

529

00:37:05,275 --> 00:37:12,566

אני רואה את הגידול שנעשה שם,

שחצה את היעדים שהוצבו לפני תאריך היעד.

 

530

00:37:12,567 --> 00:37:17,899

אני מקווה שאנחנו נראה את הדבר הזה

גם במקרה של יוצאי אתיופיה.

 

531

00:37:17,900 --> 00:37:19,191

השנים יגידו.

 

532

00:37:19,192 --> 00:37:23,192

מאמינה שכבר בסוף השנה הזו

נתחיל לראות מספרים.

 

533

00:37:27,775 --> 00:37:31,982

אילה, תודה רבה.

אם אפשר גם שאלה? הערה?

 

534

00:37:31,983 --> 00:37:37,899

קודם כול, מקסים ומעניין מאוד

וחשוב מאין כמוהו.

 

535

00:37:37,900 --> 00:37:40,857

מעניינת אותי דעתך בעניין

 

536

00:37:40,858 --> 00:37:45,608

של כמה השפיעה מחאת 2015

על התהליכים כיום באקדמיה.

 

537

00:37:47,358 --> 00:37:52,176

המחאה של 2015 מוכרת ומשמעותית מאוד,

 

538

00:37:52,177 --> 00:37:56,871

בעקבותיה 2016, דו"ח ועדת אמי פלמור,

משרד המשפטים,

 

539

00:37:56,872 --> 00:38:03,982

התייחסות רשמית תקדימית

של המדינה במסמך שלה,

 

540

00:38:03,983 --> 00:38:10,942

המכיר בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה

ואגב כך באלימות המשטרתית.

 

541

00:38:12,858 --> 00:38:18,399

אבל השאלה לגבי מידת ההצלחה

של המסמך הזה היא מוטלת בספק,

 

542

00:38:18,400 --> 00:38:24,649

כי מצד יש את ההכרה הרשמית הזאת לראשונה,

מצד שני, האם היא הביאה באמת לשינוי?

 

543

00:38:24,650 --> 00:38:31,191

כי ב-2019 אנחנו שוב נוכחים

למקרים של סלמון טקה ושל יהודה ביאדגה

 

544

00:38:31,192 --> 00:38:33,816

ולמחאות שבעקבותיהם,

 

545

00:38:33,817 --> 00:38:39,732

והאלימות והגזענות לא באמת...

לא רק שהן לא נפסקו,

 

546

00:38:39,733 --> 00:38:42,774

אני גם לא בטוח שהן במגמת ירידה.

 

547

00:38:42,775 --> 00:38:46,410

אז מעניינת אותי תפיסתך בעניין הזה.

 

548

00:38:46,411 --> 00:38:48,482

לאור, כאילו, לצד התהליכים.

 

549

00:38:48,483 --> 00:38:53,441

לצד התהליכים שמתקיימים באקדמיה

שאת מציגה אותם.

 

550

00:38:53,442 --> 00:38:58,607

אז אני חושבת ש... תודה על השאלה,

ושבמקרה של השכלה גבוהה,

 

551

00:38:58,608 --> 00:39:03,066

ואגב, גם בזירות מדיניות אחרות,

 

552

00:39:03,067 --> 00:39:05,566

אני חושבת שיש כאן

איזשהו ריקוד מעניין כזה

 

553

00:39:05,567 --> 00:39:08,482

בין המחאה לבין מה שאני קוראת שותפות,

 

554

00:39:08,483 --> 00:39:09,982

וכשאני מדברת על שותפות,

 

555

00:39:09,983 --> 00:39:14,816

אחד מהאירועים שאני מתייחסת אליהם

כמרכזיים זה "דרך חדשה",

 

556

00:39:14,817 --> 00:39:19,441

ותהליך "דרך חדשה",

במהלכו הייתה לא מעט התנגדות אליו,

 

557

00:39:19,442 --> 00:39:24,941

הייתה לא מעט התנגדות

בקרב יוצאי אתיופיה,

 

558

00:39:24,942 --> 00:39:28,232

שמאסו בכל התוכניות הממשלתיות,

 

559

00:39:28,233 --> 00:39:35,732

ונדמה לי ששמענו כרגע בשאלה הקודמת

את הקול הזה שמאס במעברים האלה.

 

560

00:39:35,733 --> 00:39:41,149

אני חושבת שמה שקרה ב"דרך חדשה",

עם קשב למחאות שבחוץ,

 

561

00:39:41,150 --> 00:39:44,232

זה שהוצבו עקרונות מדיניות חדשים,

 

562

00:39:44,233 --> 00:39:49,066

שהם עקרונות שהקול

של יוצאי אתיופיה נשמע בתוכם,

 

563

00:39:49,067 --> 00:39:53,816

ושאז אנחנו רואים מערכות שונות

שמתנהלות אחרת אל מול העקרונות האלה.

 

564

00:39:53,817 --> 00:39:56,566

אני חושבת שבמקרה של השכלה גבוהה

 

565

00:39:56,567 --> 00:40:02,607

השיח, הדיאלוג בין העקרונות

של "דרך חדשה" לבין המדיניות

 

566

00:40:02,608 --> 00:40:05,649

הם ממש ממש ברורים,

ודיברתי על זה קצת,

 

567

00:40:05,650 --> 00:40:09,988

על סגירת הפערים

ועל מנהיגות ומצוינות.

 

568

00:40:09,989 --> 00:40:14,559

אני אגיד עוד משהו על ההשוואה

בין האוכלוסיות במחקר הרחב שלי.

 

569

00:40:14,560 --> 00:40:16,691

אחד מהדברים המעניינים שאני רואה,

 

570

00:40:16,692 --> 00:40:20,191

כשמדברים על ערבים,

מדברים על צמצום פערים,

 

571

00:40:20,192 --> 00:40:23,399

כשמדברים על חרדים,

מדברים על הכרה בפערים,

 

572

00:40:23,400 --> 00:40:26,024

ואצל יוצאי אתיופיה

מדברים על סגירת פערים,

 

573

00:40:26,025 --> 00:40:29,357

ואני חושבת שההבדלים האלה

הם לא הבדלים סמנטיים,

 

574

00:40:29,358 --> 00:40:36,982

הם הבדלים מהותיים וזו המנגינה,

זו המוזיקה של יוצאי אתיופיה,

 

575

00:40:36,983 --> 00:40:40,607

שמחלחלת פנימה אל תוך המדיניות.

 

576

00:40:40,608 --> 00:40:48,816

אני חושבת שהמדיניות לא תמיד יודעת

להדביק את הקצב של השיח שהיא לוקחת, אוקיי?

 

577

00:40:48,817 --> 00:40:56,399

אז היא מדברת בשיח הרבה יותר יפה

מאותן פרקטיקות שהצגתי לאורך ההרצאה,

 

578

00:40:56,400 --> 00:40:59,191

אבל אני חושבת ששיח זה השלב הראשון,

 

579

00:40:59,192 --> 00:41:03,274

זה השלב שמייצר את המסגרת

ואומר מה כן ומה לא.

 

580

00:41:03,275 --> 00:41:05,732

מה עוד לגבי המחאה?

 

581

00:41:05,733 --> 00:41:11,857

אני חושבת שכל אותן פרקטיקות

שהצגתי כפרקטיקות גזעניות,

 

582

00:41:11,858 --> 00:41:14,899

אולי ישתפו יוצאי אתיופיה

שנמצאים כאן,

 

583

00:41:14,900 --> 00:41:19,024

זה פרקטיקות שהן נמצאות

במערכת ההשכלה הגבוהה מאז ומעולם,

 

584

00:41:19,025 --> 00:41:24,566

פרקטיקות שלא נולדו ב-2017

והן גם לא נולדו ב-2015.

 

585

00:41:24,567 --> 00:41:29,816

אני חושבת שהמחאות שקורות בחוץ

מייצרות איזושהי לגיטימציה

 

586

00:41:29,817 --> 00:41:33,816

להנכיח את הפרקטיקות האלה

גם בתוך האקדמיה,

 

587

00:41:33,817 --> 00:41:38,107

וזה מייצר חוסר נוחות

וזה מייצר כאב בטן.

 

588

00:41:38,108 --> 00:41:39,941

אבל זה כאב בטן שאני מאמינה

 

589

00:41:39,942 --> 00:41:47,982

שהוא זה שבסופו של יאפשר או יוביל לשינוי.

 

590

00:41:47,983 --> 00:41:51,982

הוא זה שיאתגר כל האנשים

שנמצאים בתוך האקדמיה,

 

591

00:41:51,983 --> 00:41:54,149

שאמיתי לא תופסים את עצמם כגזענים,

 

592

00:41:54,150 --> 00:42:01,191

שאמיתי מאוד מאוד מוכוונים

לטיוב המצב של הקהילה

 

593

00:42:01,192 --> 00:42:04,298

ומוצאים את עצמם שותקים, אוקיי?

 

594

00:42:04,299 --> 00:42:09,316

מוצאים את עצמם שותקים,

מושתקים ומשותקים.

 

595

00:42:09,317 --> 00:42:12,691

ואני חושבת שאלה מאפיינים

של תקופת המעבר,

 

596

00:42:12,692 --> 00:42:18,899

שאני מקווה שנראה פחות ופחות

ככל שהשנים עוברות,

 

597

00:42:18,900 --> 00:42:24,816

פחות גזענות ופחות פחד של המערכת

 

598

00:42:24,817 --> 00:42:29,149

ושל האנשים במערכת מפני האשמה כגזענים,

 

599

00:42:29,150 --> 00:42:33,025

איזושהי הבנה איך להתנהל

בתוך הסיטואציה הזו.

 

600

00:42:38,957 --> 00:42:43,274

אילה, ברשותך אני רוצה להגיב,

שמי אייל ניצני,

 

601

00:42:43,275 --> 00:42:47,542

אני סגן ראש מנהל הסטודנטים העולים

ממשרד העלייה והקליטה.

 

602

00:42:53,817 --> 00:42:59,566

אני רוצה שתדעי שהמשנה למנכ"ל המשרד

העביר לי את ההרצאה ואני מודה,

 

603

00:42:59,567 --> 00:43:01,399

את הלינק להרצאה,

 

604

00:43:01,400 --> 00:43:07,316

ואני מודה שלא הספקתי להיות קשוב

לכל הדברים שנאמרו,

 

605

00:43:07,317 --> 00:43:12,274

לכן בסך הכול אני מאוד מאוד מברך

על כל מה שאמרת

 

606

00:43:12,275 --> 00:43:18,857

ומודה על הניתוח החשוב הזה בעיניי.

 

607

00:43:18,858 --> 00:43:24,482

אני לא מכיר את כל ההיסטוריה מלפני 2016,

 

608

00:43:24,483 --> 00:43:30,649

אבל מסביבות 2017-2016

אני יושב בוועדת ההיגוי,

 

609

00:43:30,650 --> 00:43:39,566

אני משקיף בוועדת ההיגוי במל"ג,

ויש לי שלושה דברים חשובים להגיד.

 

610

00:43:39,567 --> 00:43:43,066

אני לא ראיתי אם הצגת את זה,

 

611

00:43:43,067 --> 00:43:47,107

אבל המדינה בעצם בנתה מנגנון,

מנגנון תיאום,

 

612

00:43:47,108 --> 00:43:49,066

לא רק אלינו ולא רק למל"ג,

 

613

00:43:49,067 --> 00:43:53,149

אלא מנגנון לכלל המשרדים

במשרד ראש הממשלה,

 

614

00:43:53,150 --> 00:43:58,232

ואני חושב שיש לו חלק חשוב ביותר

בהעברה ובהטמעה.

 

615

00:43:58,233 --> 00:44:03,441

אני מדבר על מה שבניהולה

של טלל דולב וכולל...

 

616

00:44:03,442 --> 00:44:10,232

אולי יש פה שותפים

שחברים במנגנון הזה,

 

617

00:44:10,233 --> 00:44:15,066

ויש לו חלק חשוב

גם בוועדת ההיגוי במל"ג,

 

618

00:44:15,067 --> 00:44:22,400

שאני זכיתי וזוכה להיות חלק ממנה,

וגם בכלל.

 

619

00:44:24,400 --> 00:44:30,732

הדבר השני, שאין מבחינתי או לדעתי ויכוח

 

620

00:44:30,733 --> 00:44:35,274

ואין שיעור בכלל למשמעות של המעבר

 

621

00:44:35,275 --> 00:44:41,858

מבחינת השפה, המצוינות,

השפה שמעצבת מציאות,

 

622

00:44:43,400 --> 00:44:52,357

ובידי המל"ג הכלים הטובים ביותר

בשביל ליישם את זה,

 

623

00:44:52,358 --> 00:44:58,149

בלי קשר אם יש או היו

למנהל הסטודנטים כלים, כן או לא,

 

624

00:44:58,150 --> 00:44:59,732

כן עשה, לא עשה, זה לא חשוב.

 

625

00:44:59,733 --> 00:45:06,691

המל"ג גוף מעולה בדיוק

לדברים האלה בראייתי,

 

626

00:45:06,692 --> 00:45:12,232

ומה שאני עושה שם זה לוודא

את המעבר הזה בצורה הטובה ביותר.

 

627

00:45:12,233 --> 00:45:14,982

כמובן שיש אתגרים.

 

628

00:45:14,983 --> 00:45:17,399

יש אתגרים במנגנון המעבר

 

629

00:45:17,400 --> 00:45:23,149

ויש אתגרים במעבר

לבחינה סוציו-אקונומית,

 

630

00:45:23,150 --> 00:45:25,649

דבר שלא היה בעבר.

 

631

00:45:25,650 --> 00:45:31,982

וגם פה אני חושב שנעשית

עבודה מצוינת של מל"ג, של פר"ח,

 

632

00:45:31,983 --> 00:45:35,899

אנחנו משתדלים לתרום את חלקנו,

אבל עוד פעם,

 

633

00:45:35,900 --> 00:45:41,524

יש באמת עבודה משותפת

ואין ספק שיש לאן להשתפר ומה לעשות,

 

634

00:45:41,525 --> 00:45:44,899

אנחנו עושים את זה מדי...

הייתי אומר מדי יום,

 

635

00:45:44,900 --> 00:45:49,399

אבל מדי שבוע אנחנו מפיקים לקחים,

משנים, מתקדמים,

 

636

00:45:49,400 --> 00:45:53,024

וגם במסגרת ועדת ההיגוי.

 

637

00:45:53,025 --> 00:46:00,749

הדבר השלישי זה שאם הייתי מציב

עוד שאלת מחקר

 

638

00:46:00,750 --> 00:46:04,732

או אם היה מחקר המשך

ואם אתם מציבים את זה,

 

639

00:46:04,733 --> 00:46:10,024

אני רוצה שתשימו לב

למשהו שמאוד קשה לסטודנטים.

 

640

00:46:10,025 --> 00:46:14,982

למעשה בעבר היה רק את המנהל,

כלומר, הייתה כתובת אחת,

 

641

00:46:14,983 --> 00:46:20,191

והיום יש שתי כתובות,

יש מצד אחד את מל"ג, את פר"ח,

 

642

00:46:20,192 --> 00:46:25,941

ומצד שני את משרד החינוך,

והמנגנונים היום הם לא משותפים,

 

643

00:46:25,942 --> 00:46:32,316

ולכן נוצרו למעשה שלושה מנגנונים

ויש סטודנטים שרצים בין זה לזה לזה

 

644

00:46:32,317 --> 00:46:39,191

ומנסים כאילו להבין מי נגד מי,

וזה לא משהו שרצינו ליצור.

 

645

00:46:39,192 --> 00:46:43,732

לא חשוב איך זה נוצר,

אבל זה דבר שצריך לתקן.

 

646

00:46:43,733 --> 00:46:51,317

זאת אומרת, המדינה יכולה וצריכה לתקן,

לעשות כמה שיותר פשוט, ברור ונגיש.

 

647

00:46:53,025 --> 00:46:55,982

אז זה מבחינתי,

 

648

00:46:55,983 --> 00:47:03,191

אני רוצה להגיד

שבסך הכל המעבר עשה...

 

649

00:47:03,192 --> 00:47:07,482

לא יודע אם זו מילה אקדמית,

אבל "באזז" כזה,

 

650

00:47:07,483 --> 00:47:12,649

שהוא בוודאות השפיע על הנגישות

 

651

00:47:12,650 --> 00:47:18,982

ועל ההתכווננות של הקהילה לאקדמיה,

 

652

00:47:18,983 --> 00:47:24,024

והוא התחיל להגדיל בעצם...

כבר כשדיברו ב-2016 או 2017,

 

653

00:47:24,025 --> 00:47:27,107

אנחנו רואים את העליות בכמויות,

 

654

00:47:27,108 --> 00:47:30,982

למרות שהמעבר עצמו קרה,

מעבר המלגות,

 

655

00:47:30,983 --> 00:47:33,941

מעבר המעטפת קרה עוד קודם,

 

656

00:47:33,942 --> 00:47:39,524

אז אני לא יודע מאיפה סופרים,

אבל יש עלייה בטוח,

 

657

00:47:39,525 --> 00:47:46,232

לדעתי, לעניות דעתי,

גם בגלל הדבר הזה,

 

658

00:47:46,233 --> 00:47:52,049

בגלל בעצם המעבר למל"ג

והכניסה של מל"ג לשפת המצוינות,

 

659

00:47:52,050 --> 00:47:56,566

וזהו. יישר כוח, בהצלחה.

 

660

00:47:56,567 --> 00:47:58,816

תודה רבה.

 

661

00:47:58,817 --> 00:48:01,382

כמה הערות קצרות.

 

662

00:48:01,383 --> 00:48:04,566

מנגנון התיאום

במשרד ראש הממשלה, כמובן,

 

663

00:48:04,567 --> 00:48:11,274

עוד אחת מהתוצאות המבורכות

של "דרך חדשה" שהתייחסתי אליהן.

 

664

00:48:11,275 --> 00:48:17,732

זה נכון לגבי המדיניות הכללית

לגבי יוצאי אתיופיה,

 

665

00:48:17,733 --> 00:48:22,482

ופה אני ממש ככה התמקדתי

במקרה של השכלה גבוהה

 

666

00:48:22,483 --> 00:48:28,400

ולכן פחות נגעתי במנגנון...

 

667

00:48:30,358 --> 00:48:35,941

אישית שלך שוב לגבי

גם מנגנונים ומנגנוני תיאום,

 

668

00:48:35,942 --> 00:48:40,107

ופה אני דווקא רוצה להתחבר

למה שקורה בתוך המוסדות.

 

669

00:48:40,108 --> 00:48:43,524

אחת מההנחיות של ות"ת,

 

670

00:48:43,525 --> 00:48:50,156

כחלק מניסיון ההימנעות מכל תיוג,

 

671

00:48:50,157 --> 00:48:55,941

הוא שיש איסור על רכזים ליוצאי אתיופיה

בתוך המוסדות, אוקיי?

 

672

00:48:55,942 --> 00:49:01,857

אסור למוסדות המתוקצבים

 

673

00:49:01,858 --> 00:49:05,566

להגדיר תפקיד

של רכז ייעודי ליוצאי אתיופיה,

 

674

00:49:05,567 --> 00:49:10,274

ואני חושבת שככה אתה מדבר

על מנגנון התיאום הלאומי,

 

675

00:49:10,275 --> 00:49:16,107

אני חושבת שאנחנו רואים

גם במנגנון התיאום המוסדי

 

676

00:49:16,108 --> 00:49:24,857

איך יש כאן איזשהו מהלך מורכב,

שבשם הניסיון למנוע תיוג, אפליה והדרה

 

677

00:49:24,858 --> 00:49:28,566

מייצרים מנגנונים שהם מאתגרים,

 

678

00:49:28,567 --> 00:49:34,899

מנגנונים שמקשים על איזושהי כתובת,

שמקשים על תיאום,

 

679

00:49:34,900 --> 00:49:40,982

ואני חושבת שיש כאן שאלה אמיתית,

מה הדרך הנכונה לעשות את זה,

 

680

00:49:40,983 --> 00:49:48,149

ואיך בשם השוויון הסמלי

לא מפספסים לעיתים את השוויון המהותי?

 

681

00:49:48,150 --> 00:49:50,942

אז אלה התייחסויות קצרות, אבל תודה.

 

682

00:49:55,576 --> 00:49:59,691

יש כאן גם שאלה בצ'אט,

שקצת דיברתם על זה,

 

683

00:49:59,692 --> 00:50:04,081

לגבי האם יש עלייה מאז המעבר,

 

684

00:50:04,082 --> 00:50:08,232

האם יש עלייה באחוז הסטודנטים יוצאי אתיופיה

באקדמיה מאז המעבר

 

685

00:50:08,233 --> 00:50:16,774

התייחסות ליעד שקובעת תכנית החומש,

‏ 1.7 אחוז, יש כבר נתונים לגבי הדבר הזה?

 

686

00:50:16,775 --> 00:50:24,482

אז לות"ת יש תמיד נתונים שנתיים אחורה,

אין לי... גם ללמ"ס יש נתונים שנתיים אחורה.

 

687

00:50:24,483 --> 00:50:29,316

אין לי כרגע מולי את הנתונים.

 

688

00:50:29,317 --> 00:50:33,732

ההרצאה הזאת באמת ביקשה יותר

להסתכל על תהליך עיצוב המדיניות, אוקיי?

 

689

00:50:33,733 --> 00:50:39,149

ולנסות להבין תוך תהליך עיצוב המדיניות

משהו לגבי מערכת היחסים הכללית

 

690

00:50:39,150 --> 00:50:43,024

בין המדינה לבין יוצאי אתיופיה

במקרה הזה,

 

691

00:50:43,025 --> 00:50:49,857

ולבין קהילות או קבוצות שונות

בחברה הישראלית במקרים האחרים,

 

692

00:50:49,858 --> 00:50:54,941

אז אני פחות מסתכלת על הצלחת המדיניות

או כישלון המדיניות,

 

693

00:50:54,942 --> 00:50:57,191

יש לי סיבה להאמין שזו מדיניות מוצלחת.

 

694

00:50:57,192 --> 00:51:00,066

אני משוחדת כאן, אני עם הטיות,

 

695

00:51:00,067 --> 00:51:08,274

אני חושבת שמל"ג ות"ת באמת עושים

עבודה חשובה בכל תוכניות הההנגשה,

 

696

00:51:08,275 --> 00:51:10,942

אבל זו התשובה שלי.

 

697

00:51:17,150 --> 00:51:18,858

שאלות או הערות?

 

698

00:51:30,983 --> 00:51:33,691

דניאל, אני אגיד כמה מילים.

 

699

00:51:33,692 --> 00:51:36,691

נכון, ניר אמר שבאמת המחקר עכשווי

 

700

00:51:36,692 --> 00:51:43,149

ומרכז המורשת יותר חוקר ומפיץ

או חושף את ההיסטוריה,

 

701

00:51:43,150 --> 00:51:49,149

אבל אני חושבת שמה שקורה כרגע

יכול להיות גם היסטוריה מתישהו בדור הבא.

 

702

00:51:49,150 --> 00:51:50,400

זה לא פחות חשוב.

 

703

00:51:51,942 --> 00:51:54,816

אני חושבת שהדור הזה, הצעיר,

 

704

00:51:54,817 --> 00:52:01,607

באמת הוא עושה היסטוריה בעצמו

ומנסה לשנות היסטוריה.

 

705

00:52:01,608 --> 00:52:09,566

אני יודעת שאת מתמקדת במדיניות,

זה פחות לדברים אחרים שאנחנו שאלנו פה ושם.

 

706

00:52:09,567 --> 00:52:15,941

מעניין לי לחקור את השינוי הזה

לטווח ארוך יותר, זה כאילו מחקר אורך.

 

707

00:52:15,942 --> 00:52:20,232

עכשיו, כרגע, אנחנו בתהליך, כן,

נקלטים למערכת אחרת,

 

708

00:52:20,233 --> 00:52:22,816

והיינו במערכת... בקליטה,

 

709

00:52:22,817 --> 00:52:29,566

אני חושבת, מעניין לבדוק את זה

עוד ארבע שנים, חמש שנים, אולי קצת יותר,

 

710

00:52:29,567 --> 00:52:37,649

האם המדיניות הזאת באמת הפכה

להיות אפקטיבית לאוכלוסייה הזו או הפוך?

 

711

00:52:37,650 --> 00:52:39,191

זה נורא מעניין.

 

712

00:52:39,192 --> 00:52:41,067

האם יש לך איזושהי...

 

713

00:52:42,608 --> 00:52:45,274

תוכנית עתידית לעניין הזה?

 

714

00:52:45,275 --> 00:52:47,691

התוכנית שלי היא כרגע לסיים את הדוקטורט.

 

715

00:52:47,692 --> 00:52:51,899

זה בטוח תסיימי, זה אין לי ספק.

 

716

00:52:51,900 --> 00:52:56,816

זו התוכנית, ומשם נראה מה הלאה.

 

717

00:52:56,817 --> 00:53:00,107

נחשוב, את אומרת. כן.

 

718

00:53:00,108 --> 00:53:04,816

אולי בנקודה הזאת בדיוק,

מה הדבר הייחודי שעושים במל"ג?

 

719

00:53:04,817 --> 00:53:07,900

כי למשל, אני יכול לקחת

את המקבילה של...

 

720

00:53:11,608 --> 00:53:16,899

היו רשומים המון שנים באגף קליטת עולים,

שמחה פה מכירה את המאבק הזה.

 

721

00:53:16,900 --> 00:53:21,399

גם אותו סיפור,

רצינו שכל התלמידים יירשמו לפי חטיבות גיל.

 

722

00:53:21,400 --> 00:53:24,274

מי שביסודי ביסודי,

מי שבחטיבה למעלה.

 

723

00:53:24,275 --> 00:53:26,024

וכך נעשה מאבק רציני מאוד,

 

724

00:53:26,025 --> 00:53:29,774

והוצאנו את הטיפול

של יוצאי אתיופיה בחטיבות גיל.

 

725

00:53:29,775 --> 00:53:34,149

אלא מה שקרה,

שחטיבות הגיל האלה לא היו ערוכים,

 

726

00:53:34,150 --> 00:53:36,607

לא היה להם מנגנון

ולא הייתה להם תשתית

 

727

00:53:36,608 --> 00:53:38,066

לטפל בצרכים הייחודיים.

 

728

00:53:38,067 --> 00:53:41,149

בכל זאת יש צרכים ייחודיים לבני הקהילה.

 

729

00:53:41,150 --> 00:53:46,316

ומי שיטפל זה ככה מי שמכיר טוב

את הצרכים, יטפל בצורה מקצועית,

 

730

00:53:46,317 --> 00:53:47,998

וזה לא נעשה כל כך עד היום.

 

731

00:53:47,999 --> 00:53:53,107

יש... מנסים, עכשיו ניסו להתארגן על זה,

אבל פספסנו, אז הפסדנו גם שמה...

 

732

00:53:53,108 --> 00:53:57,441

באגף קליטת עולים

היה ניסיון שהצטבר, היה ידע

 

733

00:53:57,442 --> 00:54:01,191

וכל זאת הלך לאיבוד

והמנגנון הלך לאיבוד והמשאבים ברחו,

 

734

00:54:01,192 --> 00:54:05,316

אז השאלה מה את מזהה כרגע במל"ג

שאפשר ככה להתעודד ממנו

 

735

00:54:05,317 --> 00:54:07,874

במנגנון העבודה שלהם,

בשיטת העבודה שלהם,

 

736

00:54:07,875 --> 00:54:11,982

שפותח לנו אופטימיות לגבי העתיד.

 

737

00:54:11,983 --> 00:54:17,649

אוקיי, אז אני אשמח, אבל אני רואה שיוסי,

שבעצם מרכז את תחום יוצאי אתיופיה במל"ג,

 

738

00:54:17,650 --> 00:54:21,607

כותב שהוא ישמח להתייחס,

אז יוסי, אני נותנת לך.

 

739

00:54:21,608 --> 00:54:23,191

כן, ערב טוב לכולם.

 

740

00:54:23,192 --> 00:54:27,816

אני מתנצל שאני בלי מצלמה,

אני קצת עם בעיות אינטרנט,

 

741

00:54:27,817 --> 00:54:34,274

אבל מה ששמעתי, אז אני קודם כול

מודה לאילה על היוזמה המבורכת הזאת.

 

742

00:54:34,275 --> 00:54:41,357

אני אתייחס לפחות למה שהצלחתי לשמוע,

לחלק מההרצאה, וגם לשאלה האחרונה ששאלו פה.

 

743

00:54:41,358 --> 00:54:42,857

פחות נתונים עכשיו,

 

744

00:54:42,858 --> 00:54:44,774

יש עלייה, אגב, שאני ראיתי בצ'אט,

 

745

00:54:44,775 --> 00:54:46,649

יש עלייה באחוז הסטודנטים.

 

746

00:54:46,650 --> 00:54:50,081

היעד שלנו היה 1.7 עד סוף תכנית החומש,

 

747

00:54:50,082 --> 00:54:56,316

ובעצם היום אנחנו עומדים על 1.55,

אם נדייק את המספר.

 

748

00:54:56,317 --> 00:55:02,274

יש לנו עוד שנה-שנתיים בעצם

מבחינת עמידה ביעד,

 

749

00:55:02,275 --> 00:55:07,607

ואנחנו באמת מקווים, כמו שאילה ציינה,

גם לראות שינויים בשנה-שנתיים הקרובות.

 

750

00:55:07,608 --> 00:55:14,357

אבל אני רגע אדבר באמת מההיבט של מדיניות

ואיך אנחנו תופסים את הדברים

 

751

00:55:14,358 --> 00:55:18,025

כגוף בעצם שאחראי על תחום ההשכלה הגבוהה.

 

752

00:55:19,733 --> 00:55:23,649

בעצם השוני שהיה,

 

753

00:55:23,650 --> 00:55:28,232

מעבר להיבט של המעבר

ממשרד העלייה והקליטה,

 

754

00:55:28,233 --> 00:55:33,149

ושינוי הנרטיב הזה

שאנחנו מדברים עליו ושדובר פה,

 

755

00:55:33,150 --> 00:55:39,941

אנחנו בעצם כרגולטור,

כגוף שאחראי בעצם על נושא ההשכלה הגבוהה,

 

756

00:55:39,942 --> 00:55:42,107

תופסים את הסטודנט על כלל היבטיו.

 

757

00:55:42,108 --> 00:55:45,399

כלומר, זה לא רק מתן מלגה

בתואר ראשון או בתואר שני,

 

758

00:55:45,400 --> 00:55:50,899

אלא בעצם יצרנו תוכנית הוליסטית

שבעצם לוקחת את הסטודנט,

 

759

00:55:50,900 --> 00:55:52,649

בדומה לחברה הערבית,

 

760

00:55:52,650 --> 00:55:57,024

בעצם יצרנו תוכנית הוליסטית

שלוקחת את הסטודנטים יוצאי אתיופיה

 

761

00:55:57,025 --> 00:56:01,441

ונותנת להם תמיכות

 

762

00:56:01,442 --> 00:56:07,607

ובעצם מנסה לאתר ולסייע

בהסרת החסמים בכל אחד מהשלבים.

 

763

00:56:07,608 --> 00:56:09,232

ואני אסביר.

 

764

00:56:09,233 --> 00:56:11,649

בעצם החל מהשלבים הטרום אקדמיים,

 

765

00:56:11,650 --> 00:56:16,607

שאנחנו מדברים עליהם, עוד כשאנחנו רואים

את הצעירים ביישובים השונים,

 

766

00:56:16,608 --> 00:56:20,649

אנחנו גם שמה נותנים סיוע

לצעירים יוצאי אתיופיה

 

767

00:56:20,650 --> 00:56:23,357

דרך מתן ואוצ'רים לפסיכומטרי,

 

768

00:56:23,358 --> 00:56:27,232

דרך סיוע והכוונה

והסרת חסמים של פערי מידע.

 

769

00:56:27,233 --> 00:56:30,774

בנוסף אנחנו גם מסייעים

במכינות קדם אקדמיות,

 

770

00:56:30,775 --> 00:56:34,839

ועל כל זה בעצם אנחנו גם מדברים

בהיבט של מצוינות.

 

771

00:56:34,840 --> 00:56:37,691

אנחנו בעצם את מלווים את הסטודנט,

כמו שאמרתי, גם בשלבים הטרום אקדמיים,

 

772

00:56:37,692 --> 00:56:40,232

גם נותנים את התמיכה,

ואני גם אדייק,

 

773

00:56:40,233 --> 00:56:46,483

התמיכה לא ירדה, אלא ההפך,

רק עלתה מבחינת גובה התקציבים שניתנו וכולי.

 

774

00:56:48,483 --> 00:56:52,024

אבל בעצם מסייעים

גם במעטפת אקדמית בתואר הראשון,

 

775

00:56:52,025 --> 00:56:57,649

גם במתן מלגות בתואר הראשון,

גם במתן מלגות בתואר השני,

 

776

00:56:57,650 --> 00:57:00,316

ומה שבעצם מתווסף פה,

ונתן עוד יותר דגש,

 

777

00:57:00,317 --> 00:57:03,524

זה גם הנושא של המענקים והמלגות

שאנחנו נותנים

 

778

00:57:03,525 --> 00:57:08,607

כדי להגדיל את הסטודנטים

בתארים המתקדמים.

 

779

00:57:08,608 --> 00:57:14,691

אנחנו נותנים מלגות הצטיינות

גם בתואר השני, גם בתואר השלישי,

 

780

00:57:14,692 --> 00:57:16,232

גם בפוסט דוקטורט

 

781

00:57:16,233 --> 00:57:19,857

וגם בסיוע לקליטת אנשי סגל אקדמי

מקרב יוצאי אתיופיה,

 

782

00:57:19,858 --> 00:57:21,524

אנחנו מסייעים גם בזה.

 

783

00:57:21,525 --> 00:57:26,591

כלומר, כלל התקציבים שגם הועברו

וגם התקציבים שהתווספו מות"ת מל"ג

 

784

00:57:26,592 --> 00:57:29,316

בעצם מסייעים בכל אחד מהשלבים הללו.

 

785

00:57:29,317 --> 00:57:33,149

בעבר בעצם מה שהיה זה בעצם

היה באמת מתן מלגות בתואר הראשון והשני

 

786

00:57:33,150 --> 00:57:36,649

כאיזושהי נקודה ספציפית לסייע...

כסיוע כלכלי גרידא.

 

787

00:57:36,650 --> 00:57:40,899

פה אנחנו תופסים באמת,

כמו שאילה ציינה, בכמה זרקורים,

 

788

00:57:40,900 --> 00:57:44,380

כשבאמת הזרקור האחד

זה המצוינות האקדמית

 

789

00:57:44,381 --> 00:57:47,482

והזרקורים הנוספים

זה באמת הגדלת מספר הבוגרים

 

790

00:57:47,483 --> 00:57:48,857

וצמצום שיעורי הנשירה.

 

791

00:57:48,858 --> 00:57:50,441

בכל אחד מהשלבים הללו

 

792

00:57:50,442 --> 00:57:54,399

אנחנו גם מקצים תקציבים

למוסדות להשכלה הגבוהה ולגופים השונים

 

793

00:57:54,400 --> 00:58:00,774

וגם בעצם מסייעים

בהיבטים האלה דרך, כמו שציינתי,

 

794

00:58:00,775 --> 00:58:04,441

מתן מלגות, מעטפת וכולי וכולי.

 

795

00:58:04,442 --> 00:58:10,191

אז באמת, זה...

מעבר לאתגר שהוא עוד אצלנו,

 

796

00:58:10,192 --> 00:58:14,732

כלומר, האתגר הזה הוא אחד האתגרים

שבדיוק לפני יומיים דיברנו עליו אצלנו,

 

797

00:58:14,733 --> 00:58:18,566

האתגר של שינוי הנרטיב,

אנחנו עדיין לא הצלחנו לשנות אותו.

 

798

00:58:18,567 --> 00:58:23,107

באמת שינוי הנרטיב הזה

ממשרד העלייה והקליטה לות"ת מל"ג,

 

799

00:58:23,108 --> 00:58:27,566

אנחנו מקווים שזה לאט לאט מחלחל

ולאט לאט זה יופנם.

 

800

00:58:27,567 --> 00:58:31,232

אבל זה באמת אחד האתגרים

שעדיין מעסיקים אותנו

 

801

00:58:31,233 --> 00:58:34,774

מעבר להגדלת מספרי הבוגרים והסטודנטים

וצמצום שיעורי הנשירה,

 

802

00:58:34,775 --> 00:58:38,566

שהם באמת, כמו שאייל גם ציין,

עדיין יש גם אתגרים,

 

803

00:58:38,567 --> 00:58:43,024

אנחנו לא...

יש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו, וזהו.

 

804

00:58:43,025 --> 00:58:47,066

זה מבחינתי, אני כמובן עוד פה,

ואם מישהו ירצה לשאול שאלות אז בשמחה.

 

805

00:58:47,067 --> 00:58:51,357

ואני שוב מברך באמת על ההרצאה המרתקת.

 

806

00:58:51,358 --> 00:58:56,399

אז תודה, יוסי.

אני גם אעשה רק כמה דיוקים להרצאה שלי.

 

807

00:58:56,400 --> 00:59:00,107

אני מתמקדת בגיוון

הרכב הלומדים בתואר ראשון,

 

808

00:59:00,108 --> 00:59:02,566

לכן לא התייחסתי בכלל

 

809

00:59:02,567 --> 00:59:09,907

למלגות ולתמיכות לתארים מתקדמים

ולכניסה לסגל.

 

810

00:59:09,908 --> 00:59:16,357

יוסי, אתה דיברת על גידול התקציב,

זה נכון ברמת התקציב הכולל,

 

811

00:59:16,358 --> 00:59:20,232

בחוויות המשתמש הסטודנט,

היקף התמיכה הכספי,

 

812

00:59:20,233 --> 00:59:24,691

כאילו, המלגה שמקבלים אלה

שהזכאות שלהם היא במל"ג

 

813

00:59:24,692 --> 00:59:28,149

ואלה שהזכאות היא במשרד הקליטה,

ההיקף הוא שונה, אוקיי?

 

814

00:59:28,150 --> 00:59:34,357

במל"ג התמיכה היא יותר גדולה

כי היא מלווה במעטפת תמיכה לימודית,

 

815

00:59:34,358 --> 00:59:39,316

שהיא באמת ככה מתחילה

עוד בתוכנית הישגים עם רכזים

 

816

00:59:39,317 --> 00:59:44,316

שנמצאים בכל היישובים ומרכזי הצעירים

 

817

00:59:44,317 --> 00:59:47,649

עם הריכוזים הגבוהים של יוצאי אתיופיה,

 

818

00:59:47,650 --> 00:59:53,191

שם יש הכוון, ייעוץ, ואוצ'רים וכו',

 

819

00:59:53,192 --> 00:59:55,774

שהכול נעשה ברמה הפרטנית.

 

820

00:59:55,775 --> 01:00:03,441

יש לנו את המכינות הקדם אקדמיות,

שניתנת תמיכה תוספתית שם,

 

821

01:00:03,442 --> 01:00:08,649

יש במהלך הלימודים

תוכניות קליטה באקדמיה,

 

822

01:00:08,650 --> 01:00:13,941

שבהן יש סל מענים שהסטודנטים מקבלים,

 

823

01:00:13,942 --> 01:00:20,149

יש את נתיבי הכניסה המיוחדים

שהם מוסדיים, הם לא מל"ג ות"ת.

 

824

01:00:20,150 --> 01:00:23,149

אבל ככה דיברתי קצת על פוירשטיין,

 

825

01:00:23,150 --> 01:00:28,357

אז הצגתי את הצד הביקורתי

לגבי הפרסום של פוירשטיין,

 

826

01:00:28,358 --> 01:00:33,607

אבל הוא גם מאפשר

איזשהו נתיב כניסה למוסדות.

 

827

01:00:33,608 --> 01:00:39,024

ואני ככה רגע מסתכלת

לראות אם יש עוד משהו שפספסתי.

 

828

01:00:39,025 --> 01:00:42,899

כמובן, המלגות הייעודיות,

שהמלגות הן אלה...

 

829

01:00:42,900 --> 01:00:48,024

המלגות הייעודיות במהלך הלימודים

הן אלה שההיקף שלהן הוא קצת שונה

 

830

01:00:48,025 --> 01:00:53,442

בקרב הזכאים במל"ג ות"ת

לעומת הזכאים במשרד הקליטה.

 

831

01:00:59,567 --> 01:01:08,524

אילה, הפער בין מה שנתפס

לבין מה שבפועל הוא גדול, בעיקר...

 

832

01:01:08,525 --> 01:01:12,232

אני לא... אולי פספסתי,

יוסי אולי אמר את זה,

 

833

01:01:12,233 --> 01:01:20,607

שניתן לקבל מלגה גם ללימודים,

גם מלגת קרן הסיוע וגם מלגת פר"ח ביחד.

 

834

01:01:20,608 --> 01:01:24,774

זה לא היה אצלנו, במנהל הסטודנטים.

 

835

01:01:24,775 --> 01:01:30,232

אני... -אי אפשר היה לקבל

גם קרן הסיוע וגם מנהל הסטודנטים.

 

836

01:01:30,233 --> 01:01:36,024

זה פוטנציאל של מעל 27,000 לשנה.

זה לא קיים...

 

837

01:01:36,025 --> 01:01:38,899

זה לא קיים באף מקום.

 

838

01:01:38,900 --> 01:01:42,691

נכון שיש קריטריונים סוציו-אקונומיים.

 

839

01:01:42,692 --> 01:01:48,357

וזה הפער, כי אצלנו

לא היו קריטריונים בכלל.

 

840

01:01:48,358 --> 01:01:51,566

זה טוב, זה לא טוב, אני לא יודע.

 

841

01:01:51,567 --> 01:01:53,899

מלבד הגיל, בסדר?

 

842

01:01:53,900 --> 01:02:01,024

אז מי שמעל גיל 27 לא יכול ללמוד,

אבל יש כאן מנגנון עם המון משאבים,

 

843

01:02:01,025 --> 01:02:03,649

קרן הסיוע...

 

844

01:02:03,650 --> 01:02:10,857

זה המכשיר העיקרי

של האקדמיה בישראל לסיוע לסטודנטים,

 

845

01:02:10,858 --> 01:02:13,233

וזה נפתח בשבילם, זה לא היה.

 

846

01:02:17,942 --> 01:02:20,316

אני חושבת אבל שהנקודה היא גם אחרת.

 

847

01:02:20,317 --> 01:02:26,357

לפני ששי ענה, אני חושבת

שמי ששאל את השאלה ציין את זה

 

848

01:02:26,358 --> 01:02:32,107

שהאם ההיערכות לקראת בעצם

המעבר הזה הייתה טובה דיה?

 

849

01:02:32,108 --> 01:02:39,274

זאת אומרת, האם המל"ג באמת נערך

לקלוט את הסטודנטים?

 

850

01:02:39,275 --> 01:02:43,399

כי זה התסכול שמורגש בשטח בעצם,

 

851

01:02:43,400 --> 01:02:46,441

שהרבה סטודנטים

מאוד מתוסכלים מזה שאין מענה,

 

852

01:02:46,442 --> 01:02:53,816

אין מישהו בשטח שיכול להסביר להם

ולהכווין אותם מה הם בעצם הם אמורים לקבל,

 

853

01:02:53,817 --> 01:02:56,066

מה התנאים.

 

854

01:02:56,067 --> 01:02:59,691

אני חושבת שזה מה ששמעון,

אם אני לא טועה,

 

855

01:02:59,692 --> 01:03:03,274

זה מה שהוא ניסה להסביר

בדוגמה שהוא נתן

 

856

01:03:03,275 --> 01:03:08,691

עם מה שנעשה בערך עם משרד הקליטה,

שרצו לפצל את ה...

 

857

01:03:08,692 --> 01:03:11,357

הדוגמה שהוא נתן קודם,

אני לא זוכרת בדיוק את הדוגמה,

 

858

01:03:11,358 --> 01:03:14,524

אבל האם באמת השטח נערך למעבר הזה?

 

859

01:03:14,525 --> 01:03:18,650

זה מה שיוצר את התסכול

מעבר למה שאתה מציין, אייל.

 

860

01:03:20,650 --> 01:03:21,775

כן.

 

861

01:03:23,775 --> 01:03:27,524

אני חושבת שככה, שוב,

אייל התייחס לזה, יוסי התייחס לזה,

 

862

01:03:27,525 --> 01:03:29,524

הייתה היערכות.

 

863

01:03:29,525 --> 01:03:33,107

יש תוכנית רב-שנתית. אוקיי?

 

864

01:03:33,108 --> 01:03:36,436

יש מנגנוני תיאום שנראים אחרת,

 

865

01:03:36,437 --> 01:03:39,486

ואנחנו נמצאים באיזושהי

תקופת מעבר,

 

866

01:03:39,487 --> 01:03:46,107

שגם השטח לומד

איך מנגנוני התיאום נראים

 

867

01:03:46,108 --> 01:03:53,316

וגם המוסדות לומדים איך להנגיש

את מנגנוני התמיכה והסיוע הקיימים

 

868

01:03:53,317 --> 01:03:56,066

בלי להיות מואשמים בתיוג.

 

869

01:03:56,067 --> 01:04:01,025

אז כן, לכן ככה, אני מדברת כאן

על איזשהו מלכוד במדיניות בהקשר הזה.

 

870

01:04:08,817 --> 01:04:12,358

האם יש עוד מישהו שרוצה לשאול או להגיב?

 

871

01:04:19,275 --> 01:04:21,732

אז אני חושב שאנחנו נסכם.

 

872

01:04:21,733 --> 01:04:26,482

אילה, תודה רבה

גם על ההרצאה והניתוח

 

873

01:04:26,483 --> 01:04:31,482

וגם לכל מי שהשתתף בדיון שאחרי,

אני חושב שזה היה מאוד חשוב

 

874

01:04:31,483 --> 01:04:39,066

גם לשמוע את הזוויות השונות

ואת הפידבק מהשטח,

 

875

01:04:39,067 --> 01:04:43,107

מה שהיה קשה לעשות בכנס לפני חודש.

 

876

01:04:43,108 --> 01:04:47,691

ושהיה מאוד מעניין.

 

877

01:04:47,692 --> 01:04:56,191

אנחנו מסכמים כאן סדרה של שבע הרצאות

של הסמסטר הראשון של האקדמיה המקוונת,

 

878

01:04:56,192 --> 01:04:59,274

כמו שניר אמר בתחילת ההרצאה.

 

879

01:04:59,275 --> 01:05:05,566

אנחנו יוצאים להפסקה קצרה

ואנחנו נחזור במרץ עם תוכנית חדשה.

 

880

01:05:05,567 --> 01:05:09,442

אנחנו נעדכן במייל ובפייסבוק

לפני ההרצאות הבאות,

 

881

01:05:11,358 --> 01:05:14,482

ונתראה.

 

882

01:05:14,483 --> 01:05:18,566

אילה, תודה רבה על הרצאה מרתקת,

באמת חשובה ממש.

 

883

01:05:18,567 --> 01:05:19,732

תודה רבה.

 

884

01:05:19,733 --> 01:05:23,857

קיבלנו את ההזדמנות בהרחבה היום,

מה שלא קיבלנו בכנס, ממש תודה.

 

885

01:05:23,858 --> 01:05:27,816

אני אישית נתרמתי ונהניתי.

 

886

01:05:27,817 --> 01:05:31,024

תודה גם לכם, שמחה.

אתם עושים עבודה חשובה באמת.

 

887

01:05:31,025 --> 01:05:35,777

איזה כמה מפגשים שאני משתתף,

אני כל הזמן לומד.

 

888

01:05:35,778 --> 01:05:39,649

באמת גם מגיעים אנשים.

תמשיכו כך. מברך.

 

889

01:05:39,650 --> 01:05:43,274

אנחנו שמחים שאתה איתנו.

יוסי, תודה רבה.

 

890

01:05:43,275 --> 01:05:45,441

תודה, אילה.

-תודה, תודה.

 

891

01:05:45,442 --> 01:05:47,442

תודה לכולם.

-היה מעניין וחשוב.

 

892

01:05:59,153 --> 01:06:02,066

תודה, שמחה. תודה, דניאל.

 

893

01:06:02,067 --> 01:06:04,400

תודה, אילה. מדהים, מדהים, מדהים.

-בשמחה.

 

סימול: 00002-00006-00017-00001/000007

תאריך: 26/01/2021

מידע נוסף

חטיבה: וידאו
סדרה: האקדמיה המקוונת
תבנית: וידאו
רמת תאור: תיק
כותרת: ממחאה למדיניות של שותפות | המקרה של התוכנית לקידום מצוינות אקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה
סוג החומר: וידאו
מתאריך: 26/01/2021
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: MP4
שנה: 2021

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון