אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תמונת מצב: מורשת היסטורית יהדות אתיופיה - שיח על מקומן של נשות ביתא ישראל בשימור ההיסטוריה והמורשת

תמונת מצב: מורשת היסטורית יהדות אתיופיה - שיח על מקומן של נשות ביתא ישראל בשימור ההיסטוריה והמורשת

תיאור

הרצאה של ד"ר שמחה גתהון והגב' זיוה מקונן-דגו במסגרת האקדמיה המקוונת של המרכז למורשת יהדות אתיופיה (סמסטר א', הרצאה ראשונה)

 

תמלול:

1

00:00:01,172 --> 00:00:03,671

ונשמח שתתחילו את ההרצאה.

 

2

00:00:03,672 --> 00:00:09,507

לפני זה אני רק מבקש מכולם

בזמן ההרצאה לשים את השיחה שלהם על מיוט.

 

3

00:00:09,508 --> 00:00:13,825

מצלמה כמובן תשאירו דולקת בשמחה,

אבל שלא יהיו רעשי רקע,

 

4

00:00:13,826 --> 00:00:18,160

ולקראת סוף ההרצאה נפתח לשאלות,

ותוכלו לשאול שאלות.

 

5

00:00:18,161 --> 00:00:23,578

אז שמחה וזיוה,

הרשות עוברת אליכן.

 

6

00:00:23,579 --> 00:00:24,615

תודה, ניר.

 

7

00:00:24,616 --> 00:00:27,227

ערב טוב לכולם.

 

8

00:00:27,228 --> 00:00:29,132

להתכנס בשעה כזו, בשעה שש,

 

9

00:00:29,133 --> 00:00:31,622

אלה שיש להם תינוקות,

 

10

00:00:31,623 --> 00:00:34,295

ובכלל, זו שעה לא פשוטה,

 

11

00:00:34,296 --> 00:00:38,664

אבל בכל זאת התכנסנו,

ויש כאלה שמנסים להיכנס,

 

12

00:00:38,665 --> 00:00:40,309

יש כאלה שבאמת פה.

 

13

00:00:40,310 --> 00:00:44,190

את חלקכם אני קצת מכירה,

את חלקכם לא.

 

14

00:00:44,191 --> 00:00:46,598

קודם כול, ברוכים הבאים

ותודה שבאתם.

 

15

00:00:48,372 --> 00:00:51,988

וזה נורא נורא חשוב שאתם איתנו.

 

16

00:00:51,989 --> 00:00:57,181

נמצא איתנו מנכ"ל של מרכז

מורשת יהדות אתיופיה, נפתלי אברהם,

 

17

00:00:57,182 --> 00:00:58,986

ועוד אנשים נוספים.

 

18

00:01:00,807 --> 00:01:05,932

והמרצה האורחת שלנו

היא חברתי זיוה מקונן,

 

19

00:01:09,005 --> 00:01:13,360

היא מנכ"לית האגודה הישראלית

ליהודי אתיופיה לשעבר,

 

20

00:01:13,361 --> 00:01:16,031

היום עמיתה במכון מנדל.

 

21

00:01:17,170 --> 00:01:19,740

ותכף אנחנו, כשניכנס להרצאה עצמה,

 

22

00:01:20,754 --> 00:01:23,546

לא להרצאה, לשיח עצמו,

 

23

00:01:23,547 --> 00:01:28,110

נדבר על הסיבות לחיבור

ובכלל על הנושא עצמו,

 

24

00:01:28,111 --> 00:01:32,501

אז כרגע אני באמת קצת, ברשותכם,

אני אדבר קצת על המרכז עצמו.

 

25

00:01:32,502 --> 00:01:35,390

קצת מה שאנחנו עושים,

לא בשביל זה התכנסנו,

 

26

00:01:35,391 --> 00:01:42,597

זו הזדמנות גם לשתף אתכם איך

הנושא הזה מחובר ומה אנחנו קצת עושים.

 

27

00:01:42,598 --> 00:01:46,192

על המרכז עצמו, על הפועל שלו,

אולי בהמשך כל מפגש שיהיה,

 

28

00:01:46,193 --> 00:01:48,529

יהיו לנו עוד שישה מפגשים כאלה,

 

29

00:01:48,530 --> 00:01:53,245

כל מפגש נקדיש ונשתף

על מה שאנחנו עושים.

 

30

00:01:53,246 --> 00:01:57,522

היום אני אגע בנושא עצמו

שקשור ל...

 

31

00:01:58,702 --> 00:02:03,240

אחד הנושאים שאנחנו עוסקים בו במרכז,

וזה גם קשור לנושא שאנחנו נדבר עליו,

 

32

00:02:03,241 --> 00:02:05,908

המרכז הזה, באמת, מה המטרה שלו בעצם?

 

33

00:02:05,909 --> 00:02:14,176

המרכז הזה זה תאגיד ממשלתי

שהוקם לשמר, להפיץ,

 

34

00:02:14,177 --> 00:02:19,637

לתעד את המורשת וההיסטוריה

של יהדות אתיופיה.

 

35

00:02:19,638 --> 00:02:23,327

באתיופיה שלנו הוא ביתא ישראל,

 

36

00:02:23,328 --> 00:02:27,544

ויש המון המון המון ידע קיים

היה בכל מיני מקומות בעולם ובארץ.

 

37

00:02:27,545 --> 00:02:31,725

והתפקיד של המרכז הזה באמת

לתעד אותו באמצעות ארכיון,

 

38

00:02:31,726 --> 00:02:35,398

ולחקור אותו, להפיץ אותו

באמצעות מכון המחקר.

 

39

00:02:35,399 --> 00:02:37,194

יש לנו מכון מחקר וארכיון.

 

40

00:02:37,195 --> 00:02:39,070

אני לא ארחיב,

יש לנו פעילויות רבות,

 

41

00:02:39,071 --> 00:02:42,885

אז אני לא אבזבז את הזמן שלכם

בשביל זה.

 

42

00:02:42,886 --> 00:02:47,634

בין הפעילויות המרכזיות ביותר,

הלב של הלב של המרכז הזה, בעצם,

 

43

00:02:50,361 --> 00:02:52,967

כל הנושא הזה של ה...

 

44

00:02:52,968 --> 00:02:58,261

רוב הידע, כמעט כולו,

מרוכז על ידי הקייסים, והידע נמצא שם.

 

45

00:02:58,262 --> 00:03:01,929

הם מובילים את הרוח,

ואנחנו עובדים איתם צמוד,

 

46

00:03:01,930 --> 00:03:05,745

צמוד צמוד איתם, ויש שיתוף פעולה

נפלאה ביניהם.

 

47

00:03:05,746 --> 00:03:10,089

אנחנו עובדים ברוך השם היום,

יחסית המעמד שלהם מוסדר,

 

48

00:03:10,090 --> 00:03:15,388

ברוך השם, אז אנחנו מנסים גם

לראות ולפנות קצת משהו

 

49

00:03:15,389 --> 00:03:18,513

לנושא נוסף לא פחות חשוב.

 

50

00:03:18,514 --> 00:03:21,107

אם אני אדבר על הקייסים שלנו,

 

51

00:03:22,163 --> 00:03:25,577

וכל הנושא של חג הסיגד,

הם באמת מתפעלים אותו,

 

52

00:03:25,578 --> 00:03:28,756

זה הלב של החג עצמו,

הם מובילים אותו,

 

53

00:03:28,757 --> 00:03:33,173

אנחנו כמרכז מורשת, לפני ארבע שנים

עבר אלינו ממשרד הקליטה והעלייה,

 

54

00:03:33,174 --> 00:03:38,469

ואלינו, אנחנו המוציאים לפועל

של החג הזה.

 

55

00:03:39,783 --> 00:03:44,299

והיום בשנה הזו, עוד כמעט חודש

כשנעשה את החג הזה,

 

56

00:03:44,300 --> 00:03:47,698

נקיים את החג הזה בצל הקורונה,

זה מאתגר מאוד מאוד,

 

57

00:03:47,699 --> 00:03:52,862

ולצמצם בין 15 אלף אנשים,

להביא אותם לזום זה לא פשוט.

 

58

00:03:52,863 --> 00:03:56,527

אבל אנחנו נעשה את זה,

זה חשוב לי לציין את זה.

 

59

00:03:57,754 --> 00:04:02,792

בין הנושאים החשובים לנו,

אנחנו התחלנו לפעול.

 

60

00:04:02,793 --> 00:04:08,651

בנושא של נשים, מה מקומן של נשים

ביתא ישראל

 

61

00:04:08,652 --> 00:04:13,525

בשימור מורשת והיסטוריה

של יהדות אתיופיה.

 

62

00:04:13,526 --> 00:04:18,199

בדרך כלל, גם המחקרים שנחקרים

במדינת ישראל ובכלל,

 

63

00:04:18,200 --> 00:04:24,457

חוקרים יותר את הנושאים האחרים,

ופחות את התרומה של נשים...

 

64

00:04:24,458 --> 00:04:30,439

לכן רצינו לתת במה, בין היתר,

גם לנשים.

 

65

00:04:30,440 --> 00:04:36,612

לא במקום שום דבר, ואנחנו רוצים גם באמת

לתת להם לדבר עליהם,

 

66

00:04:36,613 --> 00:04:39,134

לתעד את זה ולהראות באמת

את מה שהם עושים.

 

67

00:04:39,135 --> 00:04:42,369

לכן התכנסנו הערב הזה באמת לראשונה,

 

68

00:04:43,501 --> 00:04:45,820

ולדבר עליו.

 

69

00:04:45,821 --> 00:04:47,782

זה חשוב לנו מאוד.

 

70

00:04:49,001 --> 00:04:52,931

וזיוה ואני... התאגיד, זה לא אני,

 

71

00:04:52,932 --> 00:04:58,738

אני כאן מתנדבת כיושבת ראש,

זיוה בלימודים שלה בתואר שני במגדר.

 

72

00:04:58,739 --> 00:05:06,212

אחד הנושאים שעסקה בהם,

גם הנושא של מקומן של נשים ביתא ישראל.

 

73

00:05:06,213 --> 00:05:10,016

אז ככה מטבע הדברים שאנחנו התחברנו.

 

74

00:05:10,017 --> 00:05:14,225

ועשינו פרויקט יפהפה,

התחיל מלפני שנה וחצי.

 

75

00:05:14,226 --> 00:05:18,921

זה אחד המפגשים, הכנסים שהיו בצפון,

והשני זה היה בדרום.

 

76

00:05:20,102 --> 00:05:24,570

קהל היעד שהיה, רובם הגדול

היו נשות הקייסים.

 

77

00:05:25,961 --> 00:05:29,867

חלקן היו נשים אחרות, למדו,

נרחיב על זה בהמשך.

 

78

00:05:31,360 --> 00:05:33,336

ואני כן רוצה...

 

79

00:05:36,430 --> 00:05:42,242

אנחנו מדברים על הנושא הזה

גם זיוה וגם אני, היא תרחיב, כנשים,

 

80

00:05:42,243 --> 00:05:45,999

נשים יוצאות אתיופיה,

וגדלו, נולדו באתיופיה,

 

81

00:05:46,000 --> 00:05:49,104

והתחנכו בארץ. חלק.

 

82

00:05:49,105 --> 00:05:54,511

אנחנו גם למדנו בבית ספר יסודי,

ובמקרה שלי תיכון גם.

 

83

00:05:54,512 --> 00:05:58,058

גדלנו במשפחה יהודית מובהקת וציונית.

 

84

00:06:01,145 --> 00:06:05,660

כנכדה של אחד האנשים הגדולים בעיניי,

 

85

00:06:05,661 --> 00:06:09,209

ואני בטוחה שגם הקהילה מדברת על זה,

זה שאני נינה של הבאבא ברוך,

 

86

00:06:09,210 --> 00:06:13,020

אחד הצדיקים הגדולים שמדברים

עליו הרבה. יש מחקרים רבים.

 

87

00:06:13,021 --> 00:06:18,221

ונכדה של הקייס,

וכל המשפחה הזו, וקייס הקייסים וכל מיני.

 

88

00:06:18,222 --> 00:06:23,210

אז מטבע הדברים אני חוקרת,

גדלתי בכפר היהודי, וזיוה לא רחוק ממני.

 

89

00:06:23,211 --> 00:06:27,508

נראה לי שהכפר שלנו מאוד סמוך,

מכירים את הכול והתחברנו.

 

90

00:06:27,509 --> 00:06:31,888

ואנחנו רוצים לדבר כנשים

כי באמת ינקו כבר בדמן,

 

91

00:06:31,889 --> 00:06:37,966

הדבר הזה של יהדות ושימור,

גם כבנות, וגם היום כאימהות,

 

92

00:06:37,967 --> 00:06:42,354

אנחנו עושות,

כל אחת בתחום שלה עוסקת בזה.

 

93

00:06:42,355 --> 00:06:49,471

אבל אני כמובן כאמונה,

כיו"ר של מרכז מורשת יהדות אתיופיה,

 

94

00:06:49,472 --> 00:06:54,057

זה חשוב לי ביותר גם להביא את הנושא הזה,

אז לכן התחברנו

 

95

00:06:54,058 --> 00:07:01,604

לנושא הזה ולהביא אותו היום

באמת כמעט לקדמת הבמה.

 

96

00:07:02,940 --> 00:07:07,560

לא במקום, שוב אני רוצה להגיד,

בין הנושאים החשובים.

 

97

00:07:07,561 --> 00:07:10,662

אז אני כן אשמח

 

98

00:07:10,663 --> 00:07:16,271

להזמין את חברתי זיוה,

ואני אני אשאל שאלות לפני.

 

99

00:07:16,272 --> 00:07:19,100

אני רוצה שתציגי את עצמך,

בהרחבה, את יודעת.

 

100

00:07:19,101 --> 00:07:21,679

אין כמו הבן אדם עצמו

בשביל להציג את עצמו,

 

101

00:07:21,680 --> 00:07:25,399

ואני אמרתי כל מיני,

אבל זה חשוב שתחזקי את זה.

 

102

00:07:25,400 --> 00:07:32,846

יש שישה דברים, שישה נושאים

שנשים יוצאת אתיופיה יהודיות ביתא ישראל

 

103

00:07:32,847 --> 00:07:38,842

שעסקו בהם, ויש הרבה נושאים נוספים,

אבל השישה הם העיקריים ביותר.

 

104

00:07:38,843 --> 00:07:43,136

אני אגיד את הנושאים עצמם,

אבל נבהיר כל נושא ונושא,

 

105

00:07:43,137 --> 00:07:48,565

ובאמת איפה זה בא לידי ביטוי,

התרומה הממשית של הנשים שלנו,

 

106

00:07:48,566 --> 00:07:51,286

האימהות שלנו בעצם.

כל מי שנמצא פה, יוצא אתיופיה,

 

107

00:07:51,287 --> 00:07:53,573

הסבתות שלו וסבא רבא שלו,

 

108

00:07:53,574 --> 00:07:59,794

סבתא רבתא שלו ו...

זה אימהות שלנו וכולם.

 

109

00:07:59,795 --> 00:08:03,659

אחד, אני חושבת, אחד הנושאים

שבאמת עסקו בו,

 

110

00:08:03,660 --> 00:08:09,015

טהרת המשפחה... שמירה על היהדות

וטהרת המשפחה.

 

111

00:08:09,016 --> 00:08:16,140

והשני... וגם הנושא של שלום בית.

 

112

00:08:16,141 --> 00:08:19,660

נכון, בדרך כלל במחקרים אנחנו ראינו,

מי שעושה שלום בית, הגברים,

 

113

00:08:19,661 --> 00:08:25,261

וכאלה, אבל פה זה חשוב לי לציין,

חברתי תרחיב בזה,

 

114

00:08:26,530 --> 00:08:30,534

וגם נשים. ככל שנשים יותר התבגרו,

 

115

00:08:30,535 --> 00:08:33,366

אני קוראת להן התבגרו,

לא הזדקנו, בכוונה,

 

116

00:08:33,367 --> 00:08:35,803

התבגרו, המעמד שלהן השתווה לגברים.

 

117

00:08:35,804 --> 00:08:37,242

אז באמת הן היו מקבלות החלטות.

 

118

00:08:37,243 --> 00:08:39,202

הן היו יכולות לעשות וטו, ויקבלו.

 

119

00:08:39,203 --> 00:08:42,640

אז תראו כמה שוויון היה

למרות שלא מוכר.

 

120

00:08:42,641 --> 00:08:44,907

זה דבר שני

 

121

00:08:44,908 --> 00:08:48,020

ודבר שלישי, ביצוע ברית מילה.

 

122

00:08:48,021 --> 00:08:51,467

היו עושים ברית מילה,

לא בכל הקהילות היהודיות והכפרים השונים,

 

123

00:08:51,468 --> 00:08:56,975

אבל פחות באזורים שהיינו בהם,

כן, נשים היו עושות ברית מילה, זה מקובל.

 

124

00:08:56,976 --> 00:08:58,717

לזה יש תפקיד מאוד משמעותי.

 

125

00:08:58,718 --> 00:09:05,279

רביעי, סוגים שונים של טיפול וריפוי,

ופה גם נרחיב.

 

126

00:09:06,787 --> 00:09:10,411

ושמירת שבת וחגים יהודיים.

 

127

00:09:10,412 --> 00:09:14,381

זה נושא של שבת, דבר עליון

בקרב יהודי אתיופיה. אנחנו נרחיב.

 

128

00:09:14,382 --> 00:09:18,049

יש שישה דברים, אני בטוחה שיש יותר.

 

129

00:09:18,050 --> 00:09:21,342

אני מאוד אשמח, זיוה,

 

130

00:09:21,343 --> 00:09:25,849

אני בטוחה שאת עוסקת בזה לעומק,

וגם את יודעת, וגדלת עם זה.

 

131

00:09:25,850 --> 00:09:30,203

אני אשמח אם תוכלי לפתח

את הנושאים האלה,

 

132

00:09:30,204 --> 00:09:33,233

ואז אנחנו נחזור לשיח בינינו.

 

133

00:09:33,234 --> 00:09:34,905

בבקשה, זיוה.

 

134

00:09:38,242 --> 00:09:40,210

תודה, שמחה.

 

135

00:09:40,211 --> 00:09:42,702

שמחה גתהון, היושבת ראש.

 

136

00:09:42,703 --> 00:09:45,327

ערב טוב לכל הנוכחים.

 

137

00:09:45,328 --> 00:09:51,398

קודם כול, זה ממש מרגש אותי להיות פה

ולתאם את השיח הזה איתך.

 

138

00:09:55,662 --> 00:10:00,427

אז למי שלא מכיר אותי,

אני גרה בירושלים, אימא לחמישה.

 

139

00:10:00,428 --> 00:10:03,083

הגדולה שלי כבר בת 22.

 

140

00:10:07,092 --> 00:10:11,511

כיום אני עמיתה בבית הספר

למנהיגות חינוכית במנדל.

 

141

00:10:11,512 --> 00:10:17,564

שנתיים של ככה לאחר עשייה אקטיביסטית,

 

142

00:10:17,565 --> 00:10:23,112

ללימוד ולהתפנות ליעדים חדשים בעזרת השם.

 

143

00:10:23,113 --> 00:10:25,597

אז זו מי שאני.

 

144

00:10:27,714 --> 00:10:30,502

ולגבי הנושא שאנחנו עוסקים בו,

 

145

00:10:30,503 --> 00:10:33,471

זה נושא קרוב לליבי.

 

146

00:10:33,472 --> 00:10:36,346

מאוד מאוד חשוב לי.

 

147

00:10:36,347 --> 00:10:43,815

ולכן בתואר השני בלימודי מגדר,

זה הנושא שבחרתי לעסוק בו.

 

148

00:10:46,106 --> 00:10:49,934

אסתר, אם אפשר לעשות מיוט בבקשה.

 

149

00:10:49,935 --> 00:10:50,926

אסתר.

 

150

00:10:52,356 --> 00:10:53,286

תודה.

 

151

00:10:58,210 --> 00:11:06,851

וכשאני ישבתי ולמדתי

את התיאוריות של הפמיניזם,

 

152

00:11:06,852 --> 00:11:14,000

כל הזמן רצו לי בראש

כל הסוגיות של הקהילה שלנו

 

153

00:11:14,001 --> 00:11:19,621

ושל הנשים והאימהות והסבתות שלנו.

 

154

00:11:19,622 --> 00:11:23,171

ומה שממש ככה גרם לי

 

155

00:11:25,180 --> 00:11:30,500

לבדוק את זה יותר לעומק או ליזום

את הפרויקט שאני אציג אותו עוד רגע,

 

156

00:11:30,501 --> 00:11:32,624

זה סבתא שלי.

 

157

00:11:32,625 --> 00:11:36,304

סבתא שלי אוהבי יצחק ז"ל,

 

158

00:11:36,305 --> 00:11:40,266

היא התחילה את המסע,

ולא הגיעה לארץ.

 

159

00:11:40,267 --> 00:11:43,421

וסבתא שלי, היא הייתה הדמות

 

160

00:11:43,437 --> 00:11:49,422

הדומיננטית ביותר בכפר.

 

161

00:11:49,423 --> 00:11:54,844

וגם הדודים שלי,

באמת שכולם היו תלמידים

 

162

00:11:54,845 --> 00:12:01,968

ושלטו בעל פה, אם זה בדאווית

בספר התהילים ובמקרא,

 

163

00:12:01,969 --> 00:12:07,176

על כל דבר הם בעצם באו

והתייעצו עם סבתא שלי.

 

164

00:12:07,177 --> 00:12:13,974

דוד שלי ז"ל, אדמס אדנה,

שגידל אותנו,

 

165

00:12:13,975 --> 00:12:20,074

בלי לשאול את אימא שלו,

לא היה מקבל החלטות משמעותיות.

 

166

00:12:20,075 --> 00:12:26,175

ואיפשהו, דווקא כשעלינו לארץ,

כביכול כאילו מדינה מתקדמת,

 

167

00:12:26,176 --> 00:12:30,744

מדינה שוויונית, מדינה שרואה

 

168

00:12:30,772 --> 00:12:36,195

שהסוגיה המגדרית היא כאילו מטושטשת,

 

169

00:12:36,196 --> 00:12:41,749

גם המיקום שלנו בתוך הקהילה

הפך להיות היררכי,

 

170

00:12:41,750 --> 00:12:50,207

וגם פתאום אני מבינה שהיוזמות

והכוח שהיה שם לנשים,

 

171

00:12:50,208 --> 00:12:54,932

בגלל המעבר הזה

ובגלל תהליך הקליטה הכושל,

 

172

00:12:56,870 --> 00:13:00,096

הוא נפגע.

 

173

00:13:05,481 --> 00:13:10,918

ובעצם ככה כשאנחנו מסתכלים

באופן כללי,

 

174

00:13:10,919 --> 00:13:19,227

כשאנחנו שואלים מי האישה הראשונה

שאנחנו מכירים בהיסטוריה כמנהיגה,

 

175

00:13:19,228 --> 00:13:23,135

אז בעצם היא הייתה האתיופית,

מלכת שבא,

 

176

00:13:23,136 --> 00:13:27,917

שהגיעה עד שלמה המלך, כמלכה.

 

177

00:13:29,059 --> 00:13:32,566

גם אם אנחנו מכירים את הסיפור של...

 

178

00:13:36,863 --> 00:13:38,877

המלכה יהודית.

 

179

00:13:38,878 --> 00:13:41,328

של המלכה... המלכה יהודית,

לכל אני אגיע,

 

180

00:13:41,329 --> 00:13:46,649

סיפור יציאת מצרים

ומה עשתה בת פרעה עם משה וכו,'

 

181

00:13:46,650 --> 00:13:51,448

אבל היא נשארת תמיד כבת פרעה.

כאילו היא לא המלכה שמובילה.

 

182

00:13:51,449 --> 00:13:57,247

והדבר השני, זאת אומרת,

יש דמויות מרכזיות בממלכה האתיופית,

 

183

00:13:57,248 --> 00:14:01,066

שבעצם גם אם הן לא...

 

184

00:14:02,787 --> 00:14:07,052

גם אם אתיופיה היום

היא לא במקום של נשים מובילות,

 

185

00:14:07,053 --> 00:14:10,279

יש נשיאה, זאת אומרת,

ראש הממשלה אתיופי והנשיאה אתיופית,

 

186

00:14:10,280 --> 00:14:14,228

והפרלמנט האתיופי היום,

‏50 אחוז, 50 אחוז, אבל לא ניכנס לזה.

 

187

00:14:14,229 --> 00:14:21,705

אבל בתודעה הציבורית,

מלכת שבא, טאיטו,

 

188

00:14:24,771 --> 00:14:31,606

ויהודית המלכה כמובן,

שהיא היהודייה, הממלכה היהודית שהתקיימה.

 

189

00:14:31,607 --> 00:14:33,505

דרך אגב,

 

190

00:14:33,522 --> 00:14:41,194

הממלכה היהודית היחידה שאנחנו

מכירים בתפוצות שהתקיימה זה באתיופיה,

 

191

00:14:41,195 --> 00:14:42,832

אבל זה נושא אחר.

 

192

00:14:44,189 --> 00:14:50,172

ולכן מאוד מאוד העסיק אותי

הנושא של הנשים.

 

193

00:14:50,173 --> 00:14:54,587

והדבר השני שהעסיק אותי

זה שברוך השם,

 

194

00:14:54,588 --> 00:14:58,236

בזכות המאבקים שהובלנו כולנו,

 

195

00:14:59,922 --> 00:15:02,255

מעמד הקייסים השתנה,

גם ב-2010,

 

196

00:15:02,256 --> 00:15:09,349

למרות שב-2010 החלטת הממשלה אמרה,

אוסרים את הסמכת הקייסים,

 

197

00:15:09,350 --> 00:15:15,786

אבל הקהילה פעלה ושינתה את זה

ועשתה את זה.

 

198

00:15:15,787 --> 00:15:18,689

ואפילו יש לנו קייסים ילידי הארץ.

 

199

00:15:18,690 --> 00:15:27,513

אבל מה קורה לגבי אותן נשים

ששמרו על היהדות בחירוף נפש שם,

 

200

00:15:27,514 --> 00:15:31,318

מה קורה עם התפקיד שלהן?

מה נשאר פה?

 

201

00:15:32,327 --> 00:15:36,724

וככה אנקדוטה קצרה,

אני בתור ילדה

 

202

00:15:36,725 --> 00:15:43,286

שהוצאה לפנימייה כמו רובנו,

את לא עברת את זה, שמחה,

 

203

00:15:43,287 --> 00:15:45,700

אבל כולנו...

 

204

00:15:45,701 --> 00:15:51,020

זה ברור שמוחקים לנו את המורשת.

תפסנו את זה כמשהו פרימיטיבי,

 

205

00:15:51,021 --> 00:15:54,059

שאין לנו מה לשמר ומה להמשיך.

 

206

00:15:54,060 --> 00:15:58,658

ולכן אנחנו נכנסים ליהדות המתקדמת,

ההלכתית,

 

207

00:15:58,659 --> 00:16:01,494

שהתפתחה, שנלמדה וכו' כו.'

 

208

00:16:01,495 --> 00:16:07,893

והשלב שהגעתי למסקנה שבעצם

לשורשים שלי, ליהדות שלי יש משמעות,

 

209

00:16:07,894 --> 00:16:11,421

הוא שלב מאוד מאוד מאוחר,

ואני לא אכנס אליו.

 

210

00:16:11,422 --> 00:16:18,507

ובעצם אני רואה שהאנשים האלה

ששמרו, ואני אדבר על השמירה,

 

211

00:16:18,508 --> 00:16:25,311

על הפרויקט שעשינו ביחד,

בעצם הם...

 

212

00:16:25,312 --> 00:16:29,700

זה הטבע, זו דרכו של עולם,

והן הולכות לעולמן,

 

213

00:16:29,701 --> 00:16:33,177

ובעצם אנחנו נשארות בלי כלום.

 

214

00:16:33,178 --> 00:16:37,080

עם הקייסים יש דור שמתחדש וכו' וכו,'

 

215

00:16:37,081 --> 00:16:44,181

ואובדן של כל קייס מבוגר

הוא אבדה מאוד מאוד גדולה

 

216

00:16:44,182 --> 00:16:50,286

כי הם הולכים לעולמם

עם נכס שאנחנו עוד לא הצלחנו לאסוף

 

217

00:16:50,287 --> 00:16:57,325

בגלל העיסוק שלנו בהישרדות

ובאנשים כמובן.

 

218

00:16:57,326 --> 00:17:02,336

ולכן, במהלך הלימודים,

כשאספתי...

 

219

00:17:02,337 --> 00:17:05,048

כשבאתי עם הרעיון של...

 

220

00:17:07,150 --> 00:17:11,008

של לקחת את נשות הקייסים,

קודם כול,

 

221

00:17:11,009 --> 00:17:17,506

ולהעביר אותן למקום של למידה,

שמלמדות אותנו.

 

222

00:17:17,507 --> 00:17:22,212

הן באות ומלמדות אותנו

על מה שהיה שם, על מה שחוו,

 

223

00:17:22,213 --> 00:17:26,352

על איך שמרו את היהדות שלהם,

 

224

00:17:26,353 --> 00:17:31,361

וזה היה ברור לי שהבית שאני רוצה

להביא את התוכן הזה,

 

225

00:17:31,362 --> 00:17:36,550

את האוצר הזה שאני אלמד,

שאנחנו נלמד,

 

226

00:17:36,551 --> 00:17:39,792

נשים צעירות דוברות אמהרית,

"צעירות,"

 

227

00:17:39,793 --> 00:17:42,816

אני עוד מעט בת 50, "צעירות,"

לא, כאילו...

 

228

00:17:44,557 --> 00:17:50,719

נשים שעלו בילדות, ולא כל כך יודעים

ומכירים את ההנהגה,

 

229

00:17:50,720 --> 00:17:55,983

ומצד שני, דוברות אמהרית

כדי לא להקשות על הנשים האלה.

 

230

00:17:55,984 --> 00:17:59,654

כשחשבתי על זה, זה היה ברור לי

שאני באה למרכז המורשת

 

231

00:17:59,655 --> 00:18:06,761

כדי שנעשה את זה ביחד,

ושהנכס הזה יהיה בבית הזה.

 

232

00:18:06,762 --> 00:18:11,252

אז במחזור הראשון כשעשינו את זה,

עשינו את זה שתינו.

 

233

00:18:11,253 --> 00:18:15,525

מרכז המורשת כמובן צידדו ו...

 

234

00:18:15,526 --> 00:18:19,799

אבל עשינו את זה בהתנדבות שתינו.

 

235

00:18:19,800 --> 00:18:26,840

ואני באמת מציעה וקוראת

לחקור את זה.

 

236

00:18:26,841 --> 00:18:32,349

זאת אומרת, יש שם עשרות שעות

של הקלטות בווידאו,

 

237

00:18:32,350 --> 00:18:35,607

ואת המחזור השני כבר היה מנכ"ל,

יש מנכ"ל,

 

238

00:18:35,608 --> 00:18:40,280

זה מרכז המורשת, נפתלי,

אז נפתלי הוביל את זה

 

239

00:18:40,281 --> 00:18:46,585

ועשינו את הסבב השני של הלימוד

בחנוכה שנה שעברה.

 

240

00:18:46,586 --> 00:18:55,001

אז יש, יש, זה רק התחלה

כי אנחנו נגענו במעט מאוד נשים.

 

241

00:18:55,002 --> 00:18:57,146

ואני מאוד מאוד מקווה

שנמשיך את זה.

 

242

00:18:57,147 --> 00:18:59,178

פתיחה ארוכה מדי.

 

243

00:18:59,179 --> 00:19:00,427

מה...

 

244

00:19:00,428 --> 00:19:01,646

אז...

 

245

00:19:04,866 --> 00:19:09,408

שמחה, מנית כמה נקודות ככה

 

246

00:19:10,784 --> 00:19:13,415

שהנשים היו עסוקות בהן.

 

247

00:19:13,416 --> 00:19:19,080

אז אני חוזרת עוד פעם לסבתא שלי

בעניין של טומאה וטהרה.

 

248

00:19:19,081 --> 00:19:23,386

אנחנו כולנו יודעים שנשים שמרו...

 

249

00:19:26,886 --> 00:19:30,698

ביתא ישראל שמרו

על טומאה וטהרה באתיופיה,

 

250

00:19:30,699 --> 00:19:36,315

שהנשים בתקופת נידתן

או לאחר לידה של בין 40 יום

 

251

00:19:36,316 --> 00:19:40,940

לאחר לידה בת 80 יום

והיו בבית הנידות.

 

252

00:19:42,816 --> 00:19:44,104

את זה כולנו יודעים.

 

253

00:19:44,105 --> 00:19:49,724

כאילו, כל מי שנוגע בקהילת

יוצאי אתיופיה יודע שזה מה שהיה.

 

254

00:19:49,725 --> 00:19:52,381

אבל הסיפור הוא מורכב.

 

255

00:19:52,382 --> 00:19:57,560

הסיפור ההלכתי וההקפדה של הנשים,

 

256

00:19:57,561 --> 00:20:01,905

הוא בממדים אחרים לגמרי.

 

257

00:20:03,090 --> 00:20:09,175

ובעצם, אני לא רוצה

לעשות את זה כהרצאה,

 

258

00:20:09,176 --> 00:20:14,284

אז שמחה, נעשה את זה ביחד כשיחה,

 

259

00:20:14,285 --> 00:20:17,402

כשאנחנו מדברים

על שמירת טומאה וטהרה,

 

260

00:20:17,403 --> 00:20:21,127

נשות הקייסים הקפידו

 

261

00:20:21,142 --> 00:20:28,277

אחת כמה וכמה מהנשים הרגילות.

 

262

00:20:29,728 --> 00:20:32,051

וחוץ מזה שהן היו

 

263

00:20:36,033 --> 00:20:40,468

שומרות על הטהרה,

הן הקפידו גם על טהרה של דברים אחרים.

 

264

00:20:40,469 --> 00:20:45,955

אבל חשוב לי להגיד שבפרויקט הזה

של הלימוד של השלושה ימים בשני המחזורים,

 

265

00:20:45,956 --> 00:20:54,589

חשוב לי להגיד שלי היה חשוב מאוד

שיהיו נשים מאזורים שונים.

 

266

00:20:54,590 --> 00:20:56,385

מכמה אזורים.

 

267

00:20:56,386 --> 00:21:02,580

מאזור תיגראי, מאזור וגרה,

מאזור סמיין ומאזור דמביה.

 

268

00:21:02,581 --> 00:21:09,933

זאת אומרת, כדי שנוכל לקבל

את התמונה הרחבה יותר על כל נושא ונושא.

 

269

00:21:09,934 --> 00:21:15,995

והנשים בסמיין מספרות

 

270

00:21:15,996 --> 00:21:17,784

בכלל סיפור שאני לא מכירה.

 

271

00:21:17,785 --> 00:21:20,798

עכשיו, אני יודעת, וסבתא שלי

 

272

00:21:20,806 --> 00:21:26,925

תהיה נוכחת פה הרבה הערב הזה,

 

273

00:21:26,926 --> 00:21:31,152

אני זוכרת את סבתא שלי שלא נגעה

בכוס של מים,

 

274

00:21:31,153 --> 00:21:35,988

כוס זכוכית, כוס, לא משנה,

מים היא לא שתתה מגוי.

 

275

00:21:35,989 --> 00:21:42,495

עכשיו, יש כאלה שאומרים לי, מה זה,

אתם שמרתם פה את תורת הגזע וכו' וכו.'

 

276

00:21:42,496 --> 00:21:45,544

לא. הסיפור הוא העניין

של טומאה וטהרה.

 

277

00:21:45,545 --> 00:21:51,624

אם המוסלמים והנוצרים באתיופיה

 

278

00:21:51,625 --> 00:21:55,382

לא שמעו על טהרה של טומאת המת,

 

279

00:21:55,383 --> 00:21:59,327

טומאת נידה, אז כל מה

שהם נוגעים בו הוא טמא.

 

280

00:21:59,328 --> 00:22:05,827

לכן לא יכלו לבוא ולאכול ולשתות

ולגעת אחד בשני.

 

281

00:22:05,828 --> 00:22:11,866

עכשיו, התקופה של סבתא שלי

כבר פחות ב...

 

282

00:22:11,867 --> 00:22:15,058

כי היו לה חברות.

 

283

00:22:15,059 --> 00:22:20,386

אני זוכרת את מוהל נאדה ש...

איך אומרים?

 

284

00:22:20,387 --> 00:22:23,949

אישה מבוגרת... מלוקסה. נוצרייה.

 

285

00:22:23,950 --> 00:22:27,131

נוצרייה שהייתה חברה שלה,

הן היו הולכות לשוק ביחד,

 

286

00:22:27,132 --> 00:22:29,519

חוזרות, הן לא נוגעות אחת בשנייה,

 

287

00:22:29,520 --> 00:22:34,293

אבל בחיים סבתא שלי

לא תיכנס לאכול אצלה.

 

288

00:22:34,294 --> 00:22:38,668

ובסמיין, עכשיו,

אימא שלי כבר למדה,

 

289

00:22:38,669 --> 00:22:41,931

אני כבר נכנסתי לבית הספר,

הייתי באה במגע עם גויים.

 

290

00:22:41,932 --> 00:22:45,668

זאת אומרת, זה כבר אצלנו בדור השתנה.

 

291

00:22:45,669 --> 00:22:53,709

ובסיימן אומרים לי, לא,

לא רק שלא אכלנו ולא שתינו,

 

292

00:22:53,710 --> 00:22:57,397

ההפרדה, זאת אומרת הטומאה והטהרה,

הנושא הזה,

 

293

00:22:57,398 --> 00:23:02,514

אלא בכל בית היה סכך אירוח.

 

294

00:23:02,515 --> 00:23:10,773

אם היו אירועים שהזמנו נוצרים,

הם ישבו ב"גס" אחר, בסוכה אחרת,

 

295

00:23:10,774 --> 00:23:13,546

הם קיבלו את האוכל ואת השתייה.

 

296

00:23:13,547 --> 00:23:16,820

כל מה שהם נגעו בו,

לא חזר לבית.

 

297

00:23:16,821 --> 00:23:20,039

כל הכלים הם לקחו.

 

298

00:23:20,040 --> 00:23:23,734

וזה מדהים כאילו...

 

299

00:23:23,735 --> 00:23:27,263

העניין הזה של כמה החמירו.

 

300

00:23:27,264 --> 00:23:31,349

יותר מזה, הנשים, נשות הקייסים,

 

301

00:23:31,350 --> 00:23:36,037

מסתבר ששמרו על טומאת קרי.

 

302

00:23:37,968 --> 00:23:44,299

ביחסי אישות, האישה,

אשת קייס,

 

303

00:23:44,300 --> 00:23:47,957

הולכת לטבול בבוקר,

גם הוא הולך לטבול בבוקר.

 

304

00:23:47,958 --> 00:23:52,599

כאילו הסיפור הזה של הטומאה והטהרה

 

305

00:23:52,600 --> 00:23:57,865

היה בצורה כל כך קפדנית ומחמירה,

 

306

00:24:00,104 --> 00:24:07,857

שמה שעשה המשבר הזה, המעבר

זה סיפור שאנחנו צריכים לחקור אותו.

 

307

00:24:10,151 --> 00:24:18,769

והנשים האלה, שחירפו את נפשן

כדי לשמור על הדברים האלה,

 

308

00:24:18,770 --> 00:24:24,935

הן גם בארץ, לפחות אחת מהן

שהשתתפה בסדנה שלנו,

 

309

00:24:24,936 --> 00:24:28,778

אני אגיד את השמות עוד מעט

מי השתתפו בסדנאות האלה

 

310

00:24:28,779 --> 00:24:30,871

ובאו ללמד אותנו.

 

311

00:24:32,880 --> 00:24:41,683

וייזרה גאלש,

אשתו של קייס ילינג אדווייצ'ו מחדרה,

 

312

00:24:41,684 --> 00:24:45,509

אנחנו יודעים שהיא הובילה

את המאבק בארץ

 

313

00:24:45,510 --> 00:24:48,931

כדי לשמור על בית הנידות גם פה.

 

314

00:24:48,932 --> 00:24:54,994

במרכז הקליטה, היא מספרת לנו

איך במרכז הקליטה באור עקיבא

 

315

00:24:54,995 --> 00:24:58,939

היא הייתה שבוע ימים מחוץ לבית,

 

316

00:24:58,940 --> 00:25:03,932

התיישבה שם, כי מבחינתה כאילו,

יופי, טוב שיש מדינה,

 

317

00:25:03,933 --> 00:25:06,555

טוב שיש מנגנונים וכו' וכו,'

 

318

00:25:06,556 --> 00:25:12,721

אבל מי שהביא אותה לארץ,

והסיפורים גם על סודאן,

 

319

00:25:12,722 --> 00:25:14,556

על העלייה ומה שעשו,

 

320

00:25:14,557 --> 00:25:16,402

היא אומרת, סליחה,

קודם כול התורה.

 

321

00:25:16,403 --> 00:25:19,808

מה פתאום שמישהו יבוא

ויגיד לי, אין כבר בארץ,

 

322

00:25:19,809 --> 00:25:26,593

אתם תקועים בלפני שלושת אלפים שנה,

ואנחנו משנים...

 

323

00:25:26,594 --> 00:25:29,129

אז כל הנושא של שמירת...

 

324

00:25:29,130 --> 00:25:34,161

אם אני מסתכלת בהרחבה

במסקנה של הלימוד הזה,

 

325

00:25:34,162 --> 00:25:42,389

בעצם, אומנם הקייסים שמרו

על הגחלת הזאת של היהדות,

 

326

00:25:42,390 --> 00:25:46,585

אבל בעצם בלי הנשים

ובלי מקומן של הנשים

 

327

00:25:46,586 --> 00:25:52,967

ובלי היומיום, ההקפדה של הנשים,

היהדות הזאת לא הייתה שורדת.

 

328

00:25:52,968 --> 00:25:54,336

ודרך אגב,

 

329

00:25:56,531 --> 00:26:01,104

יוסף הלוי, במסע שלו ב-1867,

 

330

00:26:01,105 --> 00:26:06,186

ביומן שהוא כותב, הוא אומר...

 

331

00:26:06,187 --> 00:26:09,451

אני אצטט את זה ברשותכם.

 

332

00:26:09,452 --> 00:26:12,585

הוא אומר ככה:

 

333

00:26:13,873 --> 00:26:17,704

"הנשים כפי שאמרתי,"

הוא אומר ביומן שלו,

 

334

00:26:17,705 --> 00:26:21,256

"משתתפות באספות פומביות

כמו הגברים,

 

335

00:26:21,257 --> 00:26:24,636

"הן אוהבות לשמוע."

והוא מפרט:

 

336

00:26:24,637 --> 00:26:27,554

"הן מביעות דעה בכל הנושאים,

 

337

00:26:27,555 --> 00:26:36,014

"ודעותיהן, בעיקר בתחום הלכות הטהרה,

מתקבלות יותר מאשר אלה של הגברים."

 

338

00:26:36,015 --> 00:26:42,264

וזה ציטוט מהיומן של יוסף הלוי

 

339

00:26:42,265 --> 00:26:49,030

שהיה ב-1867 כמו שאמרתי, במאה ה-19.

 

340

00:26:49,031 --> 00:26:52,406

אז מקומן של נשים

בשימור של היהדות,

 

341

00:26:52,407 --> 00:26:58,800

ולהביא אותה, ובכלל להביא אותנו לארץ,

היה מאוד מאוד מרכזי.

 

342

00:26:58,801 --> 00:27:03,254

את יודעת, שמחה, כשדיברנו בינינו,

כשהקמנו את המפגש,

 

343

00:27:03,255 --> 00:27:07,549

כל פעם את אמרת, מה זאת אומרת?

כאילו, זה ברור,

 

344

00:27:07,550 --> 00:27:09,769

גם אצל סבתא שלי זה היה ככה.

 

345

00:27:09,770 --> 00:27:12,714

זה ברור מאליו.

-ואני אשמח מאוד שתשתפי

 

346

00:27:12,715 --> 00:27:17,340

כי אני לא רוצה לדבר כל הזמן על זה,

לתת דוגמאות,

 

347

00:27:17,341 --> 00:27:23,512

ואחר כך ניכנס גם לנושאים הנוספים.

-כן.

 

348

00:27:23,513 --> 00:27:25,622

תודה, זיוה.

 

349

00:27:25,623 --> 00:27:27,888

דיברת על סבתא,

 

350

00:27:28,930 --> 00:27:33,578

יש הרבה מה לספר על סבתות,

באמת יש להן תפקידים מאוד מאוד מרכזיים

 

351

00:27:33,579 --> 00:27:38,351

גם בשימור היהדות והמורשת, בחינוך,

יש הרבה,

 

352

00:27:38,352 --> 00:27:44,317

וכמובן בהקשר של הנושא החברתי,

באמת לאחד את הקבוצה היהודית עם האחרים,

 

353

00:27:44,318 --> 00:27:46,301

זה באמת היה התפקיד שלהם.

 

354

00:27:46,302 --> 00:27:53,403

כן נגעת באזורים בקבוצה שעשינו

גם בצפון וגם בדרום, עם נשות הקייסים,

 

355

00:27:54,466 --> 00:27:57,547

שרצינו באמת לראות מגוון.

 

356

00:27:57,548 --> 00:28:03,196

אנחנו, יהודי אתיופיה הם מגוונים.

זו לא מקשה אחת.

 

357

00:28:03,197 --> 00:28:10,829

רצינו לראות באמת כל אחד איך הוא התנהל

בשמירה על יהדות ובכלל.

 

358

00:28:12,455 --> 00:28:16,371

דיברנו בינינו, וגם עכשיו...

 

359

00:28:16,372 --> 00:28:19,660

מן הנמנע,

אני רוצה להתחבר לסבתא רבתא שלי.

 

360

00:28:19,661 --> 00:28:23,868

סבתא שלי כמובן יש לי...

היא אשתו של הבאבא ברוך,

 

361

00:28:23,869 --> 00:28:27,869

אני כן רוצה להגיד, כדי להמחיש

את כל מה שאנחנו אומרים,

 

362

00:28:27,870 --> 00:28:29,719

אני חושבת שצריך להביא דוגמה.

 

363

00:28:29,720 --> 00:28:32,970

אני חושבת שזה הדבר הכי טוב

כדי להבין את המורכבות

 

364

00:28:32,971 --> 00:28:36,673

ובכלל את המסר

של מה שאנחנו רוצים להעביר.

 

365

00:28:38,565 --> 00:28:43,408

הבאבא ברוך, קצת אני אגיד את זה,

ובאמת אחד ה...

 

366

00:28:43,409 --> 00:28:50,165

חזה את כל העלייה של יהודי אתיופיה,

ומשם לפני שהוא נפטר ב-1936,

 

367

00:28:50,166 --> 00:28:52,156

והוא חזה את העלייה של יהודי אתיופיה,

 

368

00:28:52,157 --> 00:28:56,164

באיזו דרך יעלו, מה יקרה להם שם.

באמת, אנשים מדברים עליו.

 

369

00:28:56,165 --> 00:28:59,209

זה מצוטט בספר של פייטלוביץ,'

מדברים עליו.

 

370

00:28:59,210 --> 00:29:01,599

אני לא רוצה להרחיב יותר מדי.

 

371

00:29:01,600 --> 00:29:07,503

אחד הגדולים. אני חושבת שאשתו

נואמקה לייאוש,

 

372

00:29:07,504 --> 00:29:09,146

היא באה מסיימן.

 

373

00:29:09,147 --> 00:29:15,668

הוא מדמביה והיא מסיימן.

שני אנשים שונים, ונפגשו והתחתנו.

 

374

00:29:15,669 --> 00:29:20,779

אני חושבת שהמפגש הזה

זה מפגש בין-תרבותי,

 

375

00:29:20,780 --> 00:29:24,943

בואו נגיד ככה, במונחים של כאן,

המערבי, מפגש בין-תרבותי של שני עולמות.

 

376

00:29:24,944 --> 00:29:30,857

בסיימן, כמו שאמרתי, באמת,

שמרו יותר...

 

377

00:29:30,858 --> 00:29:33,583

שמרו בצורה אחרת, בדמביה בצורה אחרת.

 

378

00:29:33,584 --> 00:29:38,208

המפגש הזה, למרות השונות,

היה מפגש מרתק ביניהם.

 

379

00:29:38,209 --> 00:29:41,982

אחד הדברים שבילדות אני שמעתי

כל הזמן מאבא שלי כמובן,

 

380

00:29:41,983 --> 00:29:43,939

ומהדודים שלי בכלל,

 

381

00:29:43,940 --> 00:29:48,105

הבאבא ברוך, אני חושבת

שכל דבר שהוא קיבל החלטה,

 

382

00:29:48,106 --> 00:29:51,862

היה לו תפקיד מאוד משמעותי בקהילה,

ובעיקר בקרב יהודי אתיופיה,

 

383

00:29:51,863 --> 00:29:54,061

כשקיבל החלטה, תמיד התייעץ איתה.

 

384

00:29:54,062 --> 00:29:57,521

הייתה חלק מקבלת ההחלטות.

לא היה נפרד.

 

385

00:29:57,522 --> 00:30:01,623

לא כמו שאומרים במחקרים השונים,

נשים לא בעניין וגברים כן.

 

386

00:30:01,624 --> 00:30:03,024

אבל זה לא היה שם.

 

387

00:30:03,025 --> 00:30:06,946

זה היה גם בנושא של שמירת היהדות.

 

388

00:30:06,947 --> 00:30:11,055

היא הייתה האישה הכי דומיננטית

שהייתה.

 

389

00:30:11,056 --> 00:30:12,258

זה לא סתם.

 

390

00:30:12,259 --> 00:30:16,442

יש להם תשעה ילדים,

מתשעה הילדים יש להם שלוש בנות.

 

391

00:30:16,443 --> 00:30:18,267

אחת נפטרה מוקדם יותר,

 

392

00:30:18,268 --> 00:30:22,583

ושתיים לא יכולות להיות קייסים.

זה נשים.

 

393

00:30:22,584 --> 00:30:24,423

זה אחד הדברים ש...

 

394

00:30:24,424 --> 00:30:27,817

כאן בארץ אישה יכולה להיות רבנית,

אבל אצלנו לא.

 

395

00:30:27,818 --> 00:30:29,103

זה גם צריך להבין.

 

396

00:30:29,104 --> 00:30:31,244

אצלנו לא. היא לא יכולה להיות קייס.

 

397

00:30:31,245 --> 00:30:36,201

היא יכולה להיות מובילה של רוח,

יהדות, שמירה, אבל לא קייס.

 

398

00:30:36,202 --> 00:30:40,819

אבל מן הסתם, אני חושבת שבזכותה,

ובזכותו כמובן,

 

399

00:30:40,820 --> 00:30:45,156

אבל בזכותה של נואמקה לייאוש,

 

400

00:30:45,157 --> 00:30:50,258

כל הילדים שלה יצאו קייסים, כולם.

 

401

00:30:50,259 --> 00:30:54,021

יש משמעות לזה,

זה לא סתם קורה.

 

402

00:30:54,022 --> 00:30:59,482

ואחד הילדים שלה זה סבא שלי הגדול

הוא קייס הקייסים,

 

403

00:30:59,483 --> 00:31:04,019

ואח שלו הקטן, קייס ברהן ברוך,

אורי בן ברוך מאוד ידוע.

 

404

00:31:04,020 --> 00:31:08,448

זה אחד הלוחמנים הטובים

שידעה יהדות אתיופיה,

 

405

00:31:08,449 --> 00:31:10,777

שעזר לעלייתנו כאן.

 

406

00:31:10,778 --> 00:31:14,824

בכתובים, אני חושבת, מי שייכנס

ויראה בכתובים,

 

407

00:31:14,825 --> 00:31:16,648

אין הרבה כתובים, בוא נגיד ככה,

 

408

00:31:16,649 --> 00:31:20,044

חלק מהבעיות שלנו - לא כתוב,

הכול בעל פה.

 

409

00:31:20,045 --> 00:31:23,669

וחלק מהתפקיד שלנו במרכז המורשת,

להנציח את הדבר הזה.

 

410

00:31:23,670 --> 00:31:26,669

מה שאני אומרת,

כמה התפקיד של נשים,

 

411

00:31:26,670 --> 00:31:28,670

נשים לא רק מדברות.

אנחנו יודעים לדבר,

 

412

00:31:28,671 --> 00:31:30,787

אנחנו אוהבים לדבר,

בוא נגיד אמיתי.

 

413

00:31:30,788 --> 00:31:32,561

אבל גם יודעים לעשות.

 

414

00:31:32,562 --> 00:31:33,622

הם עשו.

 

415

00:31:33,623 --> 00:31:36,051

עשו ולקחו את הדברים.

 

416

00:31:36,052 --> 00:31:39,774

אם אני אמשיך איתך לנושא של שבת,

 

417

00:31:39,775 --> 00:31:43,056

דיברנו בינינו,

איך שומרים שבת באמת?

 

418

00:31:43,057 --> 00:31:49,126

שבת זה אחד הימים הכי קדושים

של יהודי אתיופיה, כמובן לעם ישראל.

 

419

00:31:49,127 --> 00:31:52,501

אני חושבת,

מה שאני זוכרת בילדות שלי,

 

420

00:31:53,526 --> 00:31:59,369

כדי להכין ברכתה,

ברכתה זה ברכה, מהמילה ברכה,

 

421

00:31:59,370 --> 00:32:05,435

ברכתה, קודם כול הם מכינים

את החיטה או את הטף, מה שלא יהיה,

 

422

00:32:05,436 --> 00:32:06,709

הוא צריך להיות במקום אחר,

 

423

00:32:06,710 --> 00:32:11,053

לא אחד עם החלקים השונים

שאוכלים אותם במשך השבוע.

 

424

00:32:11,054 --> 00:32:14,234

קודם כול זורעים אותם

במקום אחר, נקי.

 

425

00:32:14,235 --> 00:32:19,718

אני חושבת שיהודי אתיופיה,

פסח אצלנו תמיד שמרו בדקדקנות

 

426

00:32:19,719 --> 00:32:22,454

את כל מה שקורה,

 

427

00:32:22,455 --> 00:32:28,462

וגם כשטחנו את הטף

או את השעורה או את החיטה,

 

428

00:32:28,463 --> 00:32:31,994

לא עשו את זה מ"אופצ'ו..."

 

429

00:32:33,662 --> 00:32:41,051

בכלי הזה שעשו בו טחינה אחרת,

זה היה ביום אחר, במקום אחר, בכלי אחר,

 

430

00:32:41,052 --> 00:32:44,038

והשבת התחילה ביום שלישי.

 

431

00:32:44,039 --> 00:32:48,405

כל ההכנות האלה,

המאכל, ההתכוננות,

 

432

00:32:48,406 --> 00:32:52,293

ההיטהרות בכלל, הניקוי,

 

433

00:32:52,294 --> 00:32:57,113

מי שעשה את כל זה, זה נשים, חברים.

זה נשים.

 

434

00:32:57,114 --> 00:33:00,384

כי הן היו אחראיות גם...

 

435

00:33:00,385 --> 00:33:03,431

מה שנקרא, גמילות חסדים,

גמילות חסדים,

 

436

00:33:03,432 --> 00:33:04,939

מתן בסתר.

 

437

00:33:04,940 --> 00:33:11,157

מי שאמון על זה,

לתרומה לעניים, למבוגרים,

 

438

00:33:11,158 --> 00:33:13,656

זה הנשים היו אמונות

על הדבר הזה.

 

439

00:33:13,657 --> 00:33:17,794

תראו איזה תפקיד היה להן,

אבל בכל זאת הן לא בקדמת הבמה.

 

440

00:33:17,795 --> 00:33:19,052

זה בסדר, זה המנהג,

 

441

00:33:19,053 --> 00:33:23,768

ולכן אנחנו מנסים להביא אותן

לקדמת הבמה,

 

442

00:33:23,769 --> 00:33:27,022

בין הנושאים הרבים שיש,

כמובן הקייסים בקדמת הבמה,

 

443

00:33:27,023 --> 00:33:30,436

אבל לידם, אחריהם יותר נכון.

 

444

00:33:30,437 --> 00:33:34,078

ואני אשמח, זיוה, אם תתייחסי לזה,

אולי לעניין של...

 

445

00:33:34,079 --> 00:33:36,122

אחר כך...

 

446

00:33:36,123 --> 00:33:37,399

בשמחה.

 

447

00:33:37,400 --> 00:33:44,305

את יודעת, את אמרת שאנחנו נדבר וכו,'

נשים מדברות,

 

448

00:33:44,306 --> 00:33:50,357

אני חושבת שבחוכמתן,

בחוכמתן האדירה,

 

449

00:33:50,358 --> 00:33:53,020

זה ששמרו את המסגרת הזאת

 

450

00:33:53,021 --> 00:33:57,303

של ה"בונה", (טקס קפה) ה"בונה" כמפגש...

-נכון.

 

451

00:33:58,542 --> 00:34:00,848

שכל בוקר,

 

452

00:34:00,849 --> 00:34:03,383

תארו לעצמכם, כולכם,

 

453

00:34:03,384 --> 00:34:06,448

שיש שעה בבוקר,

 

454

00:34:06,449 --> 00:34:10,743

שפותחים במפגש הזה של "מה נשמע,"

 

455

00:34:10,744 --> 00:34:13,404

עם השכנים ועם השכנות שלנו.

 

456

00:34:13,405 --> 00:34:16,193

זה דבר אדיר,

 

457

00:34:16,194 --> 00:34:20,053

כמה קשר יכול להיווצר.

 

458

00:34:20,054 --> 00:34:24,531

עכשיו, נשים, אני לא יודעת

אם נגיע לנישואין וכו,'

 

459

00:34:24,532 --> 00:34:27,853

אבל אישה צעירה,

התחתנה בגיל צעיר,

 

460

00:34:27,854 --> 00:34:32,362

ועברה לכפר של בעלה, לרוב, או.קיי?

 

461

00:34:32,363 --> 00:34:37,677

יש יוצאי דופן, שכמוני,

שגדלו במשפחה של אימא שלה,

 

462

00:34:37,678 --> 00:34:42,925

אבל לרוב האישה נישאת

ועוברת לצד של הבעל,

 

463

00:34:42,926 --> 00:34:50,019

והנשים האלה, כשהן כבר עם בית

והן מתבגרות וכו,'

 

464

00:34:50,020 --> 00:34:55,016

עם בית, כי זה גם תהליך,

הן מייצרות את המרחב הזה,

 

465

00:34:55,017 --> 00:34:59,820

והאישה הצעירה הזאת נכנסת

גם למעגל הזה, למעגל של השיח.

 

466

00:34:59,821 --> 00:35:04,953

ולדבר הזה, ועכשיו בתקופת הקורונה

אנחנו רואים ומרגישים

 

467

00:35:04,954 --> 00:35:09,788

כמה חסר לנו הדבר הזה של המפגש,

השיח וכו.'

 

468

00:35:09,789 --> 00:35:13,030

המפגש החברתי, הקהילתיות,

 

469

00:35:13,031 --> 00:35:19,230

השמירה הזאת, כמה נפשית היא חשובה.

 

470

00:35:19,231 --> 00:35:25,741

והדבר השני, נגעת בנושא

של שמירת השבת והחגים בכלל,

 

471

00:35:29,317 --> 00:35:32,533

אני באמת חושבת שללא הנשים,

 

472

00:35:32,534 --> 00:35:37,021

הקהילה הזאת לא יכלה לשמור

על היהדות שלה.

 

473

00:35:37,022 --> 00:35:41,584

זה נכון לגבי כלל הקהילות.

 

474

00:35:41,585 --> 00:35:44,008

יש כל מיני מדרשים...

 

475

00:35:44,009 --> 00:35:51,281

רבניות אבל...

גם בתלמוד וגם מאוחר יותר היום,

 

476

00:35:51,282 --> 00:35:57,859

על נשים מובילות,

אבל כמובן לא בקדמת הבמה.

 

477

00:36:00,531 --> 00:36:08,435

ואני חוזרת רגע לשמירת טומאה,

נשים, כדי לא לטמא את האחרים,

 

478

00:36:08,436 --> 00:36:14,865

כשהן יצאו והלכו במסלול מסוים,

הן לא הלכו במסלול שכולם הולכים אליו.

 

479

00:36:14,866 --> 00:36:22,293

כשהן הולכות מבית הנידה להיטהר,

לטבול או קמות ויוצאות,

 

480

00:36:22,294 --> 00:36:27,064

הולכות לאנשהו, הן לקחו

את הענפים הרטובים,

 

481

00:36:27,065 --> 00:36:31,776

וטאטאו את הדרך

כדי לא להביא אף אחד לטומאה.

 

482

00:36:31,777 --> 00:36:34,214

כמה החמרה, כמה...

 

483

00:36:34,215 --> 00:36:37,970

כמה...

 

484

00:36:37,971 --> 00:36:41,513

מי שהיה באתיופיה,

יודע איך הכפרים מתנהלים.

 

485

00:36:41,514 --> 00:36:48,658

להיות בחורף, בשיא החורף,

בבית הנידות, לפעמים הרעוע,

 

486

00:36:48,659 --> 00:36:51,891

זה לא ייאמן, כאילו...

 

487

00:36:51,892 --> 00:36:58,047

ומצד שני, כמה המקום הזה

גם היווה להפסקה.

 

488

00:36:58,048 --> 00:37:01,749

אני, כל חודש הייתי רוצה

הפסקה של שבוע,

 

489

00:37:01,750 --> 00:37:04,951

להתנתק קצת מהבעל...

 

490

00:37:04,952 --> 00:37:08,757

לצאת, לא להתעסק לא בזה ולא בזה,

 

491

00:37:08,758 --> 00:37:12,102

ואימא שלי, ככה,

שתיבדל לחיים ארוכים,

 

492

00:37:12,103 --> 00:37:18,758

כשילדתי את הילדים שלי,

באה למארס כדי לעזור לי,

 

493

00:37:18,759 --> 00:37:21,238

היא אומרת, איזו מסכנה.

 

494

00:37:21,239 --> 00:37:22,540

איזו מסכנה.

 

495

00:37:22,541 --> 00:37:26,783

גם להיות עם תינוק

וגם עם כל הכאבים והסבל הזה.

 

496

00:37:26,784 --> 00:37:30,635

את מתערבת בכביסה,

את מתערבת בילד שצריך ללכת לגן,

 

497

00:37:30,636 --> 00:37:32,423

את נכנסת למטבח.

 

498

00:37:32,424 --> 00:37:37,643

לא, בבית הנידות התנתקנו,

ישבנו והיינו שם, עם עצמנו,

 

499

00:37:37,644 --> 00:37:40,760

עם התינוק שלנו,

טיפלנו בתינוק שלנו.

 

500

00:37:40,761 --> 00:37:44,652

וכמה הדבר הזה הוא חכם.

 

501

00:37:44,653 --> 00:37:48,790

ואני רוצה שיחזור.

כאילו, אני באמת רוצה שיחזור.

 

502

00:37:48,791 --> 00:37:50,989

אז זה הסוגיות החברתיות וכו.'

 

503

00:37:50,990 --> 00:37:54,521

וכשאנחנו מדברים על בית נידות

ועל לידה,

 

504

00:37:54,522 --> 00:37:58,718

אישה היא זאת שעשתה את ברית המילה.

 

505

00:37:58,719 --> 00:38:04,928

אז נשים, לא רק שהיה להם

את התפקיד הזה של הלשמור דיני טהרה

 

506

00:38:04,929 --> 00:38:08,708

כדי לשמור דיני טהרה

כי זה הציווי שלה,

 

507

00:38:08,709 --> 00:38:10,721

אלא היא הייתה גם המרפאה.

 

508

00:38:10,722 --> 00:38:19,207

הן ידעו לאחר הברית

איזה עלים צריך לטפטף,

 

509

00:38:19,208 --> 00:38:23,306

מה צריך להשרות ולטפטף

על הפצע כדי שיגליד.

 

510

00:38:23,307 --> 00:38:30,720

הן ידעו גם ליילד, כמובן.

 

511

00:38:30,721 --> 00:38:33,865

בכל כפר וכפר הייתה מיילדת וכו.'

 

512

00:38:33,866 --> 00:38:39,881

וגם ידעו למצוא את התרופות,

את הריפוי של כל הסוגיות.

 

513

00:38:39,882 --> 00:38:43,537

אני אתן לכם דוגמה אישית,

פדיחות,

 

514

00:38:43,538 --> 00:38:46,320

זה בהקלטה, אבל מה לעשות?

 

515

00:38:46,321 --> 00:38:49,670

כשילדתי את הבת הבכורה שלי,

את ברית,

 

516

00:38:49,671 --> 00:38:54,150

הייתי אצל אימא שלי,

הייתי אצל ההורים שלי בכרמיאל,

 

517

00:38:54,151 --> 00:39:00,275

והיא פיתחה דלקת בעין,

ממש היה לה אדום בעיניים,

 

518

00:39:00,276 --> 00:39:04,868

ואני, כאילו, מה, תרופה,

ומה עושים? וכו,'

 

519

00:39:04,869 --> 00:39:07,579

בת בכורה, מגוננת וזה,

 

520

00:39:07,580 --> 00:39:10,671

ואני מדברת עם החברה שלי,

שהיא לא יוצאת אתיופיה,

 

521

00:39:10,672 --> 00:39:13,513

אני מספרת לה, תשמעי,

האדמומיות לא עוברת,

 

522

00:39:13,514 --> 00:39:18,561

למרות שאני עושה קומפרסים

של מים וצמר גפן.

 

523

00:39:18,562 --> 00:39:22,014

אז היא אומרת לי, מה הבעיה?

תשפריצי חלב אם.

 

524

00:39:22,015 --> 00:39:26,856

כאילו תשפריצי קצת חלב שלך

על העין, וזה יעבור.

 

525

00:39:26,857 --> 00:39:29,521

אני אומרת לה, לא נכון.

כאילו, את נורמלית?

 

526

00:39:29,522 --> 00:39:31,961

היא אומרת לי, ברור.

טוב.

 

527

00:39:31,962 --> 00:39:36,160

אני לוקחת את התינוקת שלי,

מנסה להשפריץ, זה זה...

 

528

00:39:36,161 --> 00:39:40,613

אימא שלי שומעת את הבכי

של התינוקת, היא לא נכנסת לחדר,

 

529

00:39:40,614 --> 00:39:43,414

היא אומרת לי,

מה קרה? מה את עושה לה?

 

530

00:39:43,415 --> 00:39:48,657

אני אומרת לה, אה, חברה שלי

אמרה לי שטוב לשים חלב אם,

 

531

00:39:48,658 --> 00:39:51,119

אז אני משפריצה על העין את החלב.

 

532

00:39:51,120 --> 00:39:52,636

היא אומרת לי, האמת,

 

533

00:39:52,637 --> 00:39:55,430

זה מה שהיינו עושים ב"מרגם גוג'ו,"

)בקתת נידה(

 

534

00:39:55,431 --> 00:39:58,608

רק פחדתי ממך,

אז לא אמרתי לך את זה.

 

535

00:39:58,609 --> 00:40:03,205

כאילו, בסדר, יצאתי סתומה.

אחר כך כבר...

 

536

00:40:03,206 --> 00:40:08,057

זיוה, בעצם את נוגעת בעוד נושא נוסף

שהיית צריכה לגעת בו,

 

537

00:40:08,058 --> 00:40:13,808

בעצם הטיפול וריפוי של נשים

זה בדיוק מה שאת אומרת,

 

538

00:40:13,809 --> 00:40:16,677

אבל זה בעצם עברת לנושא,

אז תרחיבי את הנושא.

 

539

00:40:16,678 --> 00:40:21,037

אין לנו זמן, אנחנו בשבע...

-לא, אבל יש לנו... נכון.

 

540

00:40:21,038 --> 00:40:22,601

יש לנו עד שבע ורבע. -או.קיי.

 

541

00:40:22,602 --> 00:40:26,389

אחר כך אנחנו נותנים שאלות ותשובות.

-או.קיי.

 

542

00:40:26,390 --> 00:40:33,849

אז הנשים האלה, עם החוכמה

והידע שיש להן,

 

543

00:40:33,850 --> 00:40:39,785

הן בארץ מרגישות כאילו לגמרי לגמרי...

 

544

00:40:42,833 --> 00:40:45,713

מנותקות.

אז מה שהתחלתי...

 

545

00:40:47,292 --> 00:40:51,667

נכנסתי מדיני טהרה,

מה שעשו במרגם גוג'ו,

 

546

00:40:54,211 --> 00:40:57,101

ונכנסתי לנושא של הריפוי וכו,'

 

547

00:40:58,477 --> 00:41:01,448

אבל אני רוצה לעצור

בנושא של הריפוי פה

 

548

00:41:01,449 --> 00:41:06,754

כי אני כן רוצה להתייחס

לנושא של החגים והשבתות.

 

549

00:41:09,634 --> 00:41:12,309

את יודעת, בכלל,

כשאני חושבת על זה,

 

550

00:41:12,310 --> 00:41:19,567

כשאני חושבת בנושא אחר לגמרי,

מפגש אחר לגמרי,

 

551

00:41:19,568 --> 00:41:22,927

אבל כשאני חושבת על המעבר הזה

 

552

00:41:22,928 --> 00:41:28,633

שהקהילה הזאת עברה, זה בלתי נתפס.

 

553

00:41:28,634 --> 00:41:34,961

כי בענייני דיני טהרה,

כולנו...

 

554

00:41:34,962 --> 00:41:38,469

כולנו כאילו קיבלנו גזרה,

 

555

00:41:38,470 --> 00:41:43,089

ובמרכז קליטה כולם היו צריכים

להישאר בתוך הבית.

 

556

00:41:43,090 --> 00:41:49,081

יש מחקר מרתק, שאני לא זוכרת את שמה,

מישהי שחקרה את הנושא הזה,

 

557

00:41:49,082 --> 00:41:56,000

על הנשים, על המשבר הנפשי

שעברו בעקבות זה שאמרו להן,

 

558

00:41:56,001 --> 00:42:00,806

ובארץ הקודש, בארץ ישראל,

על פי ההלכה, אין,

 

559

00:42:00,807 --> 00:42:05,851

לא שומרים דיני טומאה וטהרה,

זה רק בינו לבינה, בין איש לאשתו,

 

560

00:42:05,852 --> 00:42:10,109

זה לא כולל את כולם,

אז נשים נכנסו לארון הבגדים

 

561

00:42:10,110 --> 00:42:13,696

כדי... במשך שבוע שלם...

זה מחקר מרתק.

 

562

00:42:13,697 --> 00:42:17,195

אני אשמח לשלוח לכם אותו,

למי שירצה.

 

563

00:42:19,611 --> 00:42:23,748

והיו נשים שניסו לשמור וכו.'

 

564

00:42:23,749 --> 00:42:30,764

ולכן, המשבר של השבת,

שבת שהיא קודש הקודשים,

 

565

00:42:32,059 --> 00:42:36,481

אפילו יותר מיום כיפור.

זאת אומרת, אף אחד לא אוכל ביום כיפור.

 

566

00:42:36,482 --> 00:42:39,855

מחמירים על יום כיפור שבע שבתות...

 

567

00:42:41,154 --> 00:42:42,924

שבע שבתות.

 

568

00:42:42,925 --> 00:42:46,902

זה שבת שבתון, אין...

הוא נספר כשבע שבתות,

 

569

00:42:46,903 --> 00:42:51,791

ואף אחד לא מזלזל באתיופיה

על יום הכיפורים, אבל זה נושא אחר.

 

570

00:42:51,792 --> 00:42:58,396

אבל יום השבת, קדושת השבת

הראשונית הזאת היא מעל הכול,

 

571

00:42:58,397 --> 00:43:04,228

ולכן ההתארגנות באמת הייתה,

הנשים מספרות שההתארגנות הייתה,

 

572

00:43:04,229 --> 00:43:06,753

כמו שאת אומרת, יום שלישי,

יום רביעי.

 

573

00:43:06,754 --> 00:43:11,580

יום רביעי כבר בטהרה

 

574

00:43:11,581 --> 00:43:18,557

הכינו את כל מה שקשור לאוכל,

 

575

00:43:18,558 --> 00:43:21,557

וכשאני אומרת בטהרה,

 

576

00:43:21,558 --> 00:43:27,339

זה שנשים לא באו במגע עם הבעלים

 

577

00:43:27,340 --> 00:43:30,769

או הבעלים לא באו במגע עם הנשים

מיום רביעי.

 

578

00:43:30,770 --> 00:43:37,246

זאת אומרת, ההכנה הזאת,

כפי שבמעמד הר סיני שלושה ימים

 

579

00:43:39,004 --> 00:43:45,386

נאסר עליהם לבוא לנשים,

אז באתיופיה שמרו מיום רביעי

 

580

00:43:45,387 --> 00:43:52,291

על יחסי אישות.

 

581

00:43:52,292 --> 00:43:57,612

אז השבת הזאת,

 

582

00:43:57,613 --> 00:44:02,114

שבעצם אין שעון שבת

 

583

00:44:02,115 --> 00:44:05,749

וגם לא שעון שמודיע מתי נכנסת שבת.

 

584

00:44:05,750 --> 00:44:11,541

הנשים הפסיקו את המלאכה שלהן

כבר אחר הצוהריים.

 

585

00:44:11,542 --> 00:44:18,075

אחת הנשים מספרת שאחת החרדות שלה,

 

586

00:44:18,076 --> 00:44:21,201

אני אגיד את השמות עוד מעט

מי הנשים שהשתתפו בלימוד,

 

587

00:44:21,202 --> 00:44:25,932

אחת החרדות שלה לקראת ההכנות לשבת

ומתי זה...

 

588

00:44:25,933 --> 00:44:32,330

זה שחמותה,

שהיא אישה מאוד מבוגרת,

 

589

00:44:32,331 --> 00:44:36,973

לא תשמע שהיא שוברת את העץ להבערה,

 

590

00:44:36,974 --> 00:44:38,645

כי זה אומר שהיא עדיין מבשלת.

 

591

00:44:38,646 --> 00:44:41,550

אני מדברת על יום שישי בצוהריים.

 

592

00:44:41,551 --> 00:44:44,319

בצוהריים הן כבר מפסיקות.

זאת אומרת...

 

593

00:44:49,278 --> 00:44:56,434

ההקפדה הזאת של גם שמירת השבת,

המועדים, ראש חודש,

 

594

00:44:56,435 --> 00:45:02,302

ראש חודש... או הלחם

של ראש חודש שהקריבו,

 

595

00:45:02,303 --> 00:45:09,861

וכמובן נשים לא רקמו,

לא תפרו, לא עשו מלאכות.

 

596

00:45:09,862 --> 00:45:13,824

אתם קפואים לי.

זה בסדר? שומעים אותי?

 

597

00:45:13,825 --> 00:45:15,416

שומעים אותך. תמשיכי.

 

598

00:45:15,417 --> 00:45:19,276

הנשים בראש חודש...

-סליחה שאני עוצרת אותך. דקה, דקה.

 

599

00:45:19,277 --> 00:45:23,277

בגלל שהזמן שלנו הולך ומתקצר לנו,

ואנשים ישמחו לשאול אותנו,

 

600

00:45:23,278 --> 00:45:25,596

הנושא הזה, אפשר לדון עליו שעות,

 

601

00:45:25,597 --> 00:45:28,784

תנסי לקצר בנושא השבת...

-או.קיי, אני ממסגרת.

 

602

00:45:28,785 --> 00:45:31,847

ולהיכנס לנושא חברתי, אני חושבת.

-או.קיי.

 

603

00:45:31,848 --> 00:45:35,525

אם אפשר לדבר על יהדות אתיופיה,

משם בלי לגעת פה.

 

604

00:45:35,526 --> 00:45:38,886

יש השלכות על כל יום יום שלנו,

זה חשוב שניגע בו. -נכון.

 

605

00:45:38,887 --> 00:45:40,769

זה חשוב לנו.

 

606

00:45:40,770 --> 00:45:47,997

או.קיי, אז מה שרציתי להגיד

בנושא של לא רק החגים כחגים שנשמרו וכו,'

 

607

00:45:47,998 --> 00:45:54,394

וגם כדי לזכור את החגים כל חודש,

גם ראש חודש וגם העשירי לחודש,

 

608

00:45:54,395 --> 00:45:57,683

דרך אגב, על ידי הקייסים

נשמר גם העשירי לחודש

 

609

00:45:57,684 --> 00:46:00,941

כדי לזכור את יום הכיפורים,

 

610

00:46:00,942 --> 00:46:07,796

גם ה-12 לחודש, י"ב סיון

הוא חג השבועות באתיופיה,

 

611

00:46:07,797 --> 00:46:13,515

אז כל י"ב, זה נושא אחר,

שיעור אחר, אני אשמח לעשות אותו.

 

612

00:46:15,959 --> 00:46:22,482

וט"ו. ט"ו, שהוא גם חג

של חג הסוכות,

 

613

00:46:22,483 --> 00:46:26,044

וגם של חג הפסח

 

614

00:46:26,045 --> 00:46:31,630

אז כשאנחנו מסתכלים

על הימים הקדושים האלה, ששמרו עליהם,

 

615

00:46:31,631 --> 00:46:38,451

גם כדי לזכור אותם, הם השתמשו בשיטות

של איך אנחנו זוכרים וכו,'

 

616

00:46:40,520 --> 00:46:47,084

ואחד הדברים שאת נגעת בו,

ואני רוצה ככה לתת לו מקום,

 

617

00:46:47,085 --> 00:46:49,162

זה הנושא של השוויון.

 

618

00:46:49,163 --> 00:46:51,053

הנושא של השוויון,

 

619

00:46:51,054 --> 00:46:59,084

בעצם באתיופיה, הסוגיה הזאת

של הפרדת נשים, בין נשים לגברים,

 

620

00:46:59,085 --> 00:47:03,003

לא באה מהמקום של הערווה,

 

621

00:47:03,004 --> 00:47:08,435

מהמקום שעלולה לגרום לחטא, לעבירה.

 

622

00:47:08,436 --> 00:47:10,269

זה לא שם.

 

623

00:47:10,270 --> 00:47:13,395

אישה, נערה עד גיל 12,

 

624

00:47:13,396 --> 00:47:18,356

אם היא לא קיבלה את הווסת שלה,

 

625

00:47:18,357 --> 00:47:21,814

היא נחשבת כטהורה, היא יכולה לבוא

 

626

00:47:21,815 --> 00:47:26,333

ולקבל אפילו את הברהנתה, ה...

 

627

00:47:27,723 --> 00:47:31,667

לא משנה, הלחם שמיועד לגברים.

 

628

00:47:31,668 --> 00:47:37,667

ואישה שהגיעה לגיל העדנה,

היה לה מעמד כמו של כולם.

 

629

00:47:37,668 --> 00:47:43,217

גם אל מול הגברים,

גם אל מול הקייסים.

 

630

00:47:43,218 --> 00:47:46,936

ולכן נשים שכבר הגיעו לזה,

יכלו להיכנס לבית הכנסת,

 

631

00:47:46,937 --> 00:47:50,850

ובבית כנסת באתיופיה אין מחיצה,

יכלו להיכנס לבית הכנסת.

 

632

00:47:50,851 --> 00:47:53,773

זאת אומרת, זו ראייה אחרת בכלל.

 

633

00:47:53,774 --> 00:47:59,914

זה לא מהמקום של: קול באישה ערווה

או שיער באישה ערווה וכו,'

 

634

00:47:59,915 --> 00:48:04,086

ודרך אגב, כיסוי הראש האתיופי.

שמחה, את זוכרת?

 

635

00:48:06,399 --> 00:48:09,585

זה "קאילה". -כאילו היהודיות...

-נכון.

 

636

00:48:09,586 --> 00:48:12,457

כיסוי הראש היה מאז ומתמיד.

-כן.

 

637

00:48:12,458 --> 00:48:17,466

קאילה זה שם גנאי. גנאי,

לביתא ישראל. -גם השמלות, זיוה,

 

638

00:48:17,467 --> 00:48:21,036

אם כבר את מעלה את זה,

גם השמלות שלבשו הקמיס

 

639

00:48:21,037 --> 00:48:25,428

והצורה שלהן, יש לה סימנים של יהדות,

זה שונה. -נכון, נכון.

 

640

00:48:25,429 --> 00:48:29,186

נכון, הרקמה. -נשים יהודיות,

אפשר יהיה לזהות אותן מרחוק.

 

641

00:48:29,187 --> 00:48:34,359

יש איזשהם סימנים מסגירים,

בגלל זה גם סבלו, מרחוק זיהו אותן,

 

642

00:48:34,360 --> 00:48:36,710

וגינו אותן הרבה פעמים.

-נכון.

 

643

00:48:36,711 --> 00:48:43,737

אז זהו, אז זה באמת עולם תוכן אדיר וחשוב.

 

644

00:48:43,738 --> 00:48:48,880

ואני שמחה שמרכז המורשת

ליהדות אתיופיה,

 

645

00:48:50,708 --> 00:48:57,112

לפני זה, את ככה, באהבה ובנתינה שלך

הלכת איתי לפרויקט הזה באופן אישי,

 

646

00:48:57,113 --> 00:49:03,701

ואחר כך כשנפתלי נכנס לתפקיד,

בהחלט כנושא מרכזי שלקחתם אותו,

 

647

00:49:03,702 --> 00:49:09,328

אני חושבת שזה דבר ש...

תודה על ההזדמנות שנתתם לי ונרחיב אותו,

 

648

00:49:09,329 --> 00:49:10,555

אני מקווה בעזרת השם.

 

649

00:49:10,556 --> 00:49:14,852

אני רק רוצה להגיד שנשות הקייסים

שהשתתפו בפרויקט,

 

650

00:49:14,853 --> 00:49:21,008

והן מוקלטות וכמובן זה, איינלה.

 

651

00:49:21,009 --> 00:49:26,276

גברת איינלה מבאר שבע,

שבאה מאזור תיגראי,

 

652

00:49:26,277 --> 00:49:28,493

יפה טזזו בעברית.

 

653

00:49:28,494 --> 00:49:33,864

גברת זגנו טנש

הבת של קייס ברגילינג,

 

654

00:49:33,865 --> 00:49:38,450

אשתו של קייס ברוק אליאס ז"ל.

 

655

00:49:39,542 --> 00:49:44,965

וזרו אטשמילש אוורה

היא באה מאזור דמביה,

 

656

00:49:44,966 --> 00:49:49,445

אשתו של קייס... וואו.

 

657

00:49:49,446 --> 00:49:52,090

לא נורא, אז תמשיכי.

 

658

00:49:52,091 --> 00:49:52,864

זה בסדר.

 

659

00:49:52,865 --> 00:49:58,154

אני אזכר. אני אזכר בשם שלו.

-זה קורה.

 

660

00:49:59,645 --> 00:50:03,481

וגם, זה שאני אומרת אותן

כ"נשות של" ולא...

 

661

00:50:03,482 --> 00:50:07,230

כי אני רוצה שתדעו שבאמת

הן נשות הקייסים,

 

662

00:50:07,231 --> 00:50:10,199

אבל כל אחת אישיות מיוחדת,

 

663

00:50:10,200 --> 00:50:17,855

וכמובן אשתו של קייס... ז"ל,

 

664

00:50:17,856 --> 00:50:22,713

שהיא הצטרפה אלינו לרמת הגולן,

אבל בדרום היא לא הייתה.

 

665

00:50:22,714 --> 00:50:28,894

והיו עוד שתי נשים

שלא נשות קייס,

 

666

00:50:28,895 --> 00:50:34,483

אבל אלה הנשים, אלה הדמויות

הנערצות שלי. -הנכדות של הקייסים.

 

667

00:50:34,484 --> 00:50:40,858

אה, עכשיו, הלומדות,

חשוב להגיד, הלומדות זה נשים בגילנו.

 

668

00:50:40,859 --> 00:50:47,421

בעיקר המעגל של החברות

שמאוד מאוד התרגשו, אבל...

 

669

00:50:47,422 --> 00:50:52,381

אז תודה רבה. תודה לכם.

מקווה שזה לא היה משעמם.

 

670

00:50:52,382 --> 00:50:53,570

משעמם לא.

 

671

00:50:55,461 --> 00:50:56,835

קודם כול, תודה, זיוה, באמת.

 

672

00:50:56,836 --> 00:50:59,996

זה נושאים רבים, אני חושבת,

שישה נושאים שמניתי קודם

 

673

00:50:59,997 --> 00:51:02,513

כל נושא זה הרצאה בפני עצמה.

 

674

00:51:02,514 --> 00:51:03,623

אז פשוט נגענו.

 

675

00:51:03,624 --> 00:51:06,865

יכול להיות שבהמשך, אם יהיו בקשות,

נרחיב על זה במפגשים הבאים.

 

676

00:51:06,866 --> 00:51:12,599

כמובן נדבר עם ניר ונפתלי,

ואנחנו ביחד נחליט.

 

677

00:51:12,600 --> 00:51:16,265

אני כן רוצה,

אי אפשר לעבור לפני שאנחנו עוברים,

 

678

00:51:16,266 --> 00:51:19,084

יש לי ארבע דקות,

אני יכולה לעמוד על ארבע דקות.

 

679

00:51:19,085 --> 00:51:22,348

אחר כך יש שאלות ותשובות,

זה נורא חשוב לקהל גם.

 

680

00:51:22,349 --> 00:51:25,626

יש משהו שנגענו בו,

קצת נגענו בו.

 

681

00:51:25,627 --> 00:51:29,130

כל הנושא החברתי והחינוכי.

 

682

00:51:29,131 --> 00:51:32,227

אני חושבת שכל הנושא החברתי והחינוכי

זה דבר עליון.

 

683

00:51:32,228 --> 00:51:38,188

מי שהוביל אותו זה נשים כאן ושם.

שם הרבה, וגם פה.

 

684

00:51:38,189 --> 00:51:39,524

אני רוצה להדגים.

 

685

00:51:39,525 --> 00:51:44,221

כל הנושא וכאלה

זה גם לנשים נוצריות, לא רק לנו,

 

686

00:51:44,222 --> 00:51:50,612

אבל הנשים שלנו הפכו את הדבר הזה

למשהו אחר.

 

687

00:51:50,613 --> 00:51:56,082

ה... שם היה,

ובאמת התגייסו הרבה פעמים

 

688

00:51:56,083 --> 00:52:00,169

כשגברים בבוקר יצאו לחורשה,

לעבודה,

 

689

00:52:00,170 --> 00:52:03,441

אז בשעות הבוקר בסביבות עשר ומשהו

היה קפה, "בונה,"

 

690

00:52:03,442 --> 00:52:06,091

אז מסביב ל"בונה" דנו על כל דבר,

 

691

00:52:06,092 --> 00:52:08,917

יחסים במשפחה, בן זוג ובכלל

 

692

00:52:08,918 --> 00:52:13,902

לתרומה לקבוצות השונות

שזקוקות לעזרה.

 

693

00:52:13,903 --> 00:52:17,402

זה היה דבר עליון.

נתנו מתנות בסתר.

 

694

00:52:17,403 --> 00:52:20,348

מתן בסתר זה מאפיין את יהודי אתיופיה,

זה חשוב לי להגיד את זה.

 

695

00:52:20,349 --> 00:52:23,881

לעולם לא יגידו "נתתי."

ייתנו.

 

696

00:52:23,882 --> 00:52:27,110

בדרך כלל אוהבים לתת,

ופחות לקבל, אבל פה זה כבר סיפור אחר.

 

697

00:52:27,111 --> 00:52:30,077

אני לא רוצה לדבר על זה,

מה שקורה כאן.

 

698

00:52:30,078 --> 00:52:33,234

אני בנושא הזה...

-הם ייקחו מעצמם כדי לתת לאחר.

 

699

00:52:33,235 --> 00:52:34,811

זאת אומרת, יוותרו על עצמם כדי לתת.

-נכון. תמיד יעשו...

 

700

00:52:34,812 --> 00:52:38,420

גם את החלק הזה, היו עושים אותו בארץ

כדי להמשיך את המורשת.

 

701

00:52:38,421 --> 00:52:41,489

הדבר הזה לא בשביל לשתות קפה

ובשביל לדבר רק,

 

702

00:52:41,490 --> 00:52:46,963

ולהפוך אותו למשהו ש...

תרומה לאחר. כל הנושא החברתי.

 

703

00:52:46,964 --> 00:52:48,109

זה מה שהם עשו.

 

704

00:52:48,110 --> 00:52:51,223

אני אביא שתי דוגמאות קטנות ממש.

יש לי שתי דקות.

 

705

00:52:51,224 --> 00:52:57,839

אחת, נשים, נשים מוולקה,

אשתו של אבגולה

 

706

00:52:57,840 --> 00:52:59,685

הוא לא קייס,

אבל אחד האנשים הגדולים,

 

707

00:52:59,686 --> 00:53:07,323

אשתו, מטקאה, היא, כדי להשריש

ולהעביר את המסר של היהדות,

 

708

00:53:07,324 --> 00:53:10,852

היא התחילה לעשות אשנגולית,

אשנגולית זה...

 

709

00:53:10,853 --> 00:53:14,110

איך אומרים בעברית את הדבר הזה?

-צעצועים.

 

710

00:53:14,111 --> 00:53:17,376

כן. היא התחילה לעשות...

היא זאת שיזמה לעשות את זה,

 

711

00:53:17,377 --> 00:53:21,768

אחר כך נשים אחרות לקחו את זה,

ופה כל השנגולית וכל הדבר הזה,

 

712

00:53:21,769 --> 00:53:25,886

היצירה הזו, שמה מגן דוד.

את כל הסממנים היהודיים.

 

713

00:53:25,887 --> 00:53:29,309

אבל הנוצרים התחילו לקנות את זה בהמוניהם,

אז הבינו שזה יהודים.

 

714

00:53:29,310 --> 00:53:33,232

אז היא הפיצה את היהדות ואת המורשת

דרך העשייה, דרך יצירתיות.

 

715

00:53:33,233 --> 00:53:35,761

זה חשוב לזכור אותה,

זו אחת הנשים.

 

716

00:53:35,762 --> 00:53:41,289

אחת הנשים הכי, בוא נגיד,

אני לא אוהבת להגיד מודרני, לא מודרני,

 

717

00:53:41,290 --> 00:53:46,767

המלומדים, זה בשם סנטו אוצגה ז"ל

חברתי הקרובה,

 

718

00:53:46,768 --> 00:53:50,184

נפטרה לפני חודש וחצי, שלושה חודשים.

אחת הנשים המדהימות.

 

719

00:53:50,185 --> 00:53:52,543

היא, משם אני מכירה.

 

720

00:53:52,544 --> 00:53:58,356

היא אחת הנשים שבאמת פרצו

את הזכוכית המגדלת...

 

721

00:53:58,357 --> 00:54:02,117

מגדלת, לא יודעת,

תקרת הזכוכית של אתיופיה בכלל,

 

722

00:54:02,118 --> 00:54:04,918

את העולם הגברי.

 

723

00:54:04,919 --> 00:54:08,149

הייתה בתפקיד, כשהייתה סטודנטית

הייתה במחתרת

 

724

00:54:08,150 --> 00:54:10,892

שפעלה כמובן מאחורי הקלעים

למען היהודי,

 

725

00:54:10,893 --> 00:54:14,757

אבל פעלה כדי להחליף את השלטון,

אבל באיזשהו מקום הבינה,

 

726

00:54:14,758 --> 00:54:18,361

אי אפשר לעשות השפעה מבחוץ,

נכנסה פנימה לתוך השלטון,

 

727

00:54:18,362 --> 00:54:21,246

וקיבלה תפקיד שנקרא "כדרה".

 

728

00:54:21,247 --> 00:54:26,636

כדרה זה תפקיד גבוה ביותר באתיופיה.

בדרך כלל 99.9 אחוז זה רק גברים,

 

729

00:54:26,637 --> 00:54:27,916

אם אני לא טועה.

 

730

00:54:27,917 --> 00:54:29,191

ונשים לא מגיעות לשם.

 

731

00:54:29,192 --> 00:54:32,678

היא הגיעה, יהודייה, אישה צעירה,

הגיעה לתפקיד הזה.

 

732

00:54:32,679 --> 00:54:36,138

כל התפקיד הזה, מילאה אותו,

אבל במחתרת עשתה עבודה.

 

733

00:54:36,139 --> 00:54:41,358

לסטודנטים יהודים, שהרי באותה תקופה,

בתקופה של מנגיסטו היילה מריאם,

 

734

00:54:41,359 --> 00:54:43,712

היה מוציא להורג את כל המלומדים,

 

735

00:54:43,713 --> 00:54:46,734

כשהבינה שיש יהודים שנכנסו לכלא,

מעצר,

 

736

00:54:46,735 --> 00:54:49,654

הייתה עושה הכול כדי להוציא אותם,

הייתה ממציאה כל מיני...

 

737

00:54:49,670 --> 00:54:52,408

תראו כמה הפעולה היא של נשים

גם מלומדות.

 

738

00:54:52,409 --> 00:54:54,142

זה חשוב לי שנדע.

 

739

00:54:54,143 --> 00:54:58,033

בקטע החברתי, גם פה הם עושים...

אני מסכמת את זה.

 

740

00:54:58,034 --> 00:55:02,088

כל הפעולה החברתית,

האישה הזו שגם פה המשיכה לעשות אותה

 

741

00:55:02,089 --> 00:55:05,799

באמצעות "נאקוג,"'

בכל מיני פעילויות שהיא עושה.

 

742

00:55:05,800 --> 00:55:11,408

כל הפעולות האחרות לשימור המורשת

עדיין, אימהות,

 

743

00:55:11,409 --> 00:55:15,232

כמובן גברים גם, אבל לרוב האימהות

מנסות לשמר את הדבר הזה

 

744

00:55:15,233 --> 00:55:19,294

ולהנחיל לילדים שלהן,

הן עושות את הכול. זה חשוב לי שתדעו.

 

745

00:55:19,295 --> 00:55:20,434

אז פה אני אעצור.

 

746

00:55:20,435 --> 00:55:26,452

עד שניפגש בהזדמנות אחרת,

ואני אפתח את זה לשאלות ותשובות.

 

747

00:55:26,453 --> 00:55:28,152

מי שרוצה לשאול, בבקשה.

 

748

00:55:28,153 --> 00:55:31,762

אז שמחה, שנייה, אני עוצר אותך.

-עמדתי בזמן, ניר.

 

749

00:55:31,763 --> 00:55:34,927

דקה אחת לא...

-לא, עמדת בזמן, נהדר. כל הכבוד, עמדתן בזמן

 

750

00:55:34,928 --> 00:55:39,075

למרות שהתחלתן טיפה באיחור,

עמדתן בזמן, וזה ראוי להערכה.

 

751

00:55:39,076 --> 00:55:41,185

בדרך כלל מסיימים תמיד אחרי הזמן.

 

752

00:55:41,186 --> 00:55:45,583

אז אנחנו נשמח, קודם כול אני רוצה...

אומנם עוד לא סיימנו.

 

753

00:55:45,584 --> 00:55:48,702

אני רוצה להודות גם לשמחה

וגם לזיוה, תודה רבה,

 

754

00:55:48,703 --> 00:55:52,216

ההרצאה הייתה מאוד מאוד מעניינת,

בטח בעיניי.

 

755

00:55:52,217 --> 00:55:55,494

מי שמעוניין לשאול שאלה,

אז קודם כול אם אפשר לפתוח את המצלמה,

 

756

00:55:55,495 --> 00:55:59,126

שנוכל לראות אתכם גם

שואלים את השאלה.

 

757

00:55:59,127 --> 00:56:04,587

ומי שמעוניין לשאול, יכול לפתוח

את המצלמה והמיקרופון, ולשאול,

 

758

00:56:05,824 --> 00:56:10,761

ואנחנו נשמח עוד כמה דקות באמת,

שמחה וזיוה, לענות על שאלות.

 

759

00:56:10,762 --> 00:56:13,120

אז מוזמנים.

 

760

00:56:13,121 --> 00:56:18,416

אני רואה את השאלה של דניאל,

דניאל אלנצ'ה,

 

761

00:56:18,417 --> 00:56:20,902

שאלה בהחלט חשובה.

 

762

00:56:28,665 --> 00:56:30,375

אתה רוצה להגיד את השאלה?

 

763

00:56:30,376 --> 00:56:33,868

אתה רוצה להגיד בעצמך, דניאל?

או שאני...

 

764

00:56:37,611 --> 00:56:41,139

שאולי ישאל אותנו באופן ישיר.

-כן, זה מה ששאלתי.

 

765

00:56:41,140 --> 00:56:45,322

אז הוא כותב בעצם...

-יש לי רעשים ברקע.

 

766

00:56:45,323 --> 00:56:49,848

דניאל, אתה רוצה לשאול את זה?

לחזור על זה?

 

767

00:56:49,849 --> 00:56:53,821

אני אגיד את מה שהוא שואל,

הוא אומר... -יש לי רעשים ברקע.

 

768

00:56:53,822 --> 00:57:00,131

אז מה שהוא אומר,

שידוע שנשים עשו הרבה,

 

769

00:57:00,132 --> 00:57:06,216

אבל בסופו של דבר הן היו

במעמד נמוך,

 

770

00:57:06,217 --> 00:57:09,548

ולא קיבלו את היחס ואת המקום שלהן.

 

771

00:57:09,549 --> 00:57:16,151

האם השיח הזה בעצם, זה לא מלאכותי

לבוא ולהגיד שהיה להן מקום מרכזי?

 

772

00:57:18,284 --> 00:57:20,174

בהחלט שאלה מצוינת.

 

773

00:57:20,175 --> 00:57:24,510

אני חושבת, אני הלכתי לפרויקט הזה

דווקא בגלל זה,

 

774

00:57:24,511 --> 00:57:32,267

בגלל שידעתי שבשטח, סבתא שלי

הייתה אישה מאוד מאוד דומיננטית.

 

775

00:57:32,268 --> 00:57:38,595

אימא שלי, באמת, בזכותה,

בזכותה אני פה,

 

776

00:57:38,596 --> 00:57:44,672

כל מה שאני עושה זה באמת באמת

מהלמידה שלי מהאישה הזאת,

 

777

00:57:44,673 --> 00:57:50,266

ובסופו של דבר, כשהיו אירועים מרכזיים,

הן לא היו שם.

 

778

00:57:50,267 --> 00:57:56,677

אני אתן דוגמה שעלתה בלימוד,

באזור סיימן,

 

779

00:57:56,678 --> 00:58:03,251

כשהגזרה הזאת של מנגיסטו היילה מריאם

הגיעה, להפוך את יום השבת ליום השוק,

 

780

00:58:03,252 --> 00:58:04,882

להפסיק את יום חמישי,

 

781

00:58:04,883 --> 00:58:09,155

זאת אומרת, זו החלטה שהתקבלה

ברמה המדינית, כמדינה קומוניסטית,

 

782

00:58:09,156 --> 00:58:13,935

את יום חמישי,

את השוק העבירו ליום השבת.

 

783

00:58:13,936 --> 00:58:18,114

גם את בית הספר, דרך אגב.

גם את בית הספר.

 

784

00:58:18,115 --> 00:58:22,138

בית ספר אני לא זוכרת...

-כי אני למדתי שם, בגלל זה אני מוסיפה.

 

785

00:58:22,139 --> 00:58:28,130

לא, גם אני למדתי עד כיתה ח,'

אבל שבת וראשון יומיים היו לנו חופשה,

 

786

00:58:28,131 --> 00:58:31,224

אבל יכול להיות שהיו אזורים

שכן התהוו.

 

787

00:58:31,225 --> 00:58:34,446

אבל יום א', כשהקייסים התארגנו,

 

788

00:58:34,447 --> 00:58:38,273

זאת אומרת, בבונה, בכל מקום,

הנשים בעיקר שהולכות לשוק,

 

789

00:58:38,274 --> 00:58:43,624

הן אלה שהולכות לשוק,

והן באו ואמרו, מה עושים?

 

790

00:58:43,625 --> 00:58:49,478

והגברת משתפת אותנו, וגם אחותה,

דרך אגב, גם אחותה, וואי,

 

791

00:58:49,479 --> 00:58:51,463

היא הייתה ב...

 

792

00:58:51,464 --> 00:58:56,621

הן אומרות שהקייסים, קייס ז"ל

קייס ברוק,

 

793

00:58:56,622 --> 00:59:01,488

ועוד קייס שאני לא זוכרת את שמו,

שלושת הקייסים התלבשו,

 

794

00:59:01,489 --> 00:59:09,474

הלכו לראש המחוז ואמרו לו,

תקשיב, שבת היא הקודש.

 

795

00:59:09,475 --> 00:59:14,162

בשבת אנחנו לא יכולים להביא

לא את הסחורה שלנו ולא לקנות.

 

796

00:59:14,163 --> 00:59:20,271

מה שאתם גוזרים בעצם

זה גזרה לכלות אותנו,

 

797

00:59:20,272 --> 00:59:26,968

והיא אומרת שהשוק חזר

 

798

00:59:26,969 --> 00:59:28,620

להיות ביום חמישי,

 

799

00:59:28,621 --> 00:59:33,088

ולא ביום השבת באזור סיימן,

בגלל האקט הזה שעשו.

 

800

00:59:33,089 --> 00:59:38,276

אבל בסופו של דבר,

מי בא ודרש והתלונן,

 

801

00:59:38,277 --> 00:59:40,733

והניע את התהליך? הנשים.

 

802

00:59:40,734 --> 00:59:44,596

בסוף מי הלך מול הסמכויות

כדי לשנות את המציאות?

 

803

00:59:44,597 --> 00:59:48,041

אז אני מסכימה איתך ש...

אבל אני לא רוצה...

 

804

00:59:48,042 --> 00:59:50,422

זה לא כדי לייפות את המציאות.

 

805

00:59:50,423 --> 00:59:53,071

אני לא עושה את המחקר הזה

או את הלימוד הזה

 

806

00:59:53,072 --> 00:59:58,728

או מנחיתה את הדבר הזה כדי להגיד,

באתיופיה הנשים היו המובילות,

 

807

00:59:58,729 --> 01:00:06,510

לא, בכל השיח הזה אני לא אמרתי שהנשים

הן אלה שקבעו ואמרו את המילה האחרונה,

 

808

01:00:06,511 --> 01:00:13,713

אבל הן היו דמות מאוד מאוד מרכזית

ומשמעותית בשימור ההלכות של ביתא ישראל,

 

809

01:00:13,714 --> 01:00:17,205

וצריך לתת להן את המקום הזה,

זה כל מה שאני אומרת.

 

810

01:00:17,206 --> 01:00:19,032

אפשר לשאול שאלה?

 

811

01:00:19,033 --> 01:00:21,406

בבקשה.

 

812

01:00:21,407 --> 01:00:28,427

רציתי לשאול, ציינת שאנחנו יהודים

כאילו ממלכת שבא,

 

813

01:00:28,428 --> 01:00:32,686

וזה נראה לי לא נכון

כי יש את הגלות, גלות בבל,

 

814

01:00:32,687 --> 01:00:37,772

שבמפורש רשום במקרא

שאליהו הנביא,

 

815

01:00:37,773 --> 01:00:43,655

כאילו חלק מהעם גלה לאורך הנילוס

להרי כוש...

 

816

01:00:43,656 --> 01:00:47,452

לא, לא, לא, לא... סליחה, סליחה.

 

817

01:00:47,453 --> 01:00:51,209

אם לא הובן נכון,

אני לא אמרתי... -תסבירי.

 

818

01:00:51,210 --> 01:00:56,866

לא, לא, אני, ממש, אני לא אמרתי

שהמקור שלנו הוא ממלכת שבא. ממש לא.

 

819

01:00:56,867 --> 01:01:01,958

אני אמרתי שבתודעה האתיופית

הציבורית,

 

820

01:01:01,959 --> 01:01:09,645

מעמד של נשים, יש את ההיסטוריה

של אתיופיה כאתיופיה, לא כיהדות.

 

821

01:01:09,646 --> 01:01:10,442

יודעים.

 

822

01:01:10,443 --> 01:01:14,794

כי אתיופיה, יש מלכה,

כאילו בתנ"ך.

 

823

01:01:14,795 --> 01:01:18,446

ואנחנו קוראים בספר מלכים,

יש מלכה,

 

824

01:01:18,447 --> 01:01:21,976

לא יהודייה, ממש לא קשור.

גם לא טאיטו,

 

825

01:01:21,977 --> 01:01:27,867

גם לא טאיטו המלכה, שהובילה את המלחמה

מול הקולוניאליסטים האיטלקים,

 

826

01:01:27,868 --> 01:01:30,348

וניצחה. ממש לא.

זה לא קשור.

 

827

01:01:30,349 --> 01:01:36,527

היהודייה היחידה שמדובר עליה כמלכה

זה יהודית המלכה, זה משהו אחר.

 

828

01:01:36,528 --> 01:01:40,770

אז סליחה...

-משושלת הגדעונים.

 

829

01:01:40,771 --> 01:01:45,349

מה? -אז אני מתנצלת.

-המלכה היהודית היא היחידה היהודייה,

 

830

01:01:45,350 --> 01:01:49,966

והיא משושלת הגדעונים

לפי מה שנאמר.

 

831

01:01:49,967 --> 01:01:52,759

כן, אבל מה שאני בא להגיד,

 

832

01:01:52,760 --> 01:01:58,530

כאילו היהדות שלנו מוכחת

כבר כמה וכמה פעמים גם בירמיהו הנביא

 

833

01:01:58,531 --> 01:02:02,140

וגם, אם אני לא טועה, בנחמיה,

שהוא אומר,

 

834

01:02:02,141 --> 01:02:06,367

"מעבר לנהרי כוש עתרי

בת פוצי יובלון מנחתי,"

 

835

01:02:06,368 --> 01:02:09,670

המשפט הזה שהוא אומר.

 

836

01:02:09,671 --> 01:02:15,751

עכשיו, אני אומר, אז השאלה שלי

זה לגבי הילדים של עכשיו.

 

837

01:02:15,752 --> 01:02:20,726

הילדים של עכשיו, רובם,

הולכים לפי ההלכה, ופתאום בא...

 

838

01:02:20,738 --> 01:02:22,377

אתה יכול לפתוח מצלמה?

 

839

01:02:22,378 --> 01:02:26,021

מה? -אתה יכול לפתוח מצלמה?

 

840

01:02:26,022 --> 01:02:31,350

האמת היא שאני בעבודה,

ואני עובד באינטל, אז...

 

841

01:02:31,351 --> 01:02:33,913

אסור לנו פה...

אני יכול להראות לכם,

 

842

01:02:33,914 --> 01:02:38,296

אבל יכולים לעשות לי נו-נו-נו גדול.

-או.קיי, או.קיי.

 

843

01:02:38,297 --> 01:02:39,184

תמשיך.

 

844

01:02:41,083 --> 01:02:44,514

אם אתם מכירים.

 

845

01:02:44,615 --> 01:02:46,301

אז מה רציתי להגיד?

 

846

01:02:46,302 --> 01:02:51,896

שהילדים גדלים כאילו למצב כזה

שהם פתאום באים, מניחים תפילין,

 

847

01:02:51,897 --> 01:02:57,902

פתאום... והרבנות מראה להם

את הדת כאילו שהם בכלל בורים,

 

848

01:02:57,903 --> 01:03:02,020

וזה לא נכון כי אנחנו עושים

את התורה הכתובה והמתועדת.

 

849

01:03:02,021 --> 01:03:04,347

לא היה דבר כזה תורה שבעל פה.

 

850

01:03:04,348 --> 01:03:08,675

אנשים צריכים להוציא את זה מהראש.

תורה שבעל פה זה תורה שקרית.

 

851

01:03:08,676 --> 01:03:10,417

ואין דברים כאילו...

 

852

01:03:10,425 --> 01:03:13,120

"וקשרתם אתם לאות על־ידכם

והיו לטוטפת בין עיניכם."

 

853

01:03:13,121 --> 01:03:16,612

אז הם לקחו את זה בתור קשירה,

ולא קשירה רוחנית,

 

854

01:03:16,613 --> 01:03:20,045

כאילו לעשות מעשים טובים בידיים האלה,

לא לגנוב.

 

855

01:03:20,046 --> 01:03:23,885

כך שרוב הילדים הצעירים

הולכים להלכה,

 

856

01:03:23,886 --> 01:03:26,733

וזה כואב כי אתה מדבר איתו,

ופתאום בעל הבית,

 

857

01:03:26,734 --> 01:03:30,026

לא, אני לא רוצה אנג'רה של אימא,

לא, מה זה זה... על הבשר.

 

858

01:03:30,027 --> 01:03:32,436

אני אומר לו, תירגע, אחי.

 

859

01:03:32,437 --> 01:03:34,354

אתה צריך קודם כול דרך ארץ.

 

860

01:03:34,355 --> 01:03:36,942

וזה רשום אצלם, אבל הם לא מתנהגים

בדרך ארץ.

 

861

01:03:36,943 --> 01:03:39,573

כי אימא שלי נגיד

מגישה להם אנג'רה מסוים,

 

862

01:03:39,574 --> 01:03:43,166

והם לא אוכלים.

זה מעליב.

 

863

01:03:43,167 --> 01:03:49,089

זה מבלבל. זה הנושא הכי עיקרי

שיש מכל ה... כן.

 

864

01:03:50,924 --> 01:03:55,915

אחד, אני ממש... כזיוה,

 

865

01:03:55,916 --> 01:04:00,734

די מתנגדת להגיד משהו אחר

שהוא שקרי. בסדר?

 

866

01:04:00,735 --> 01:04:05,132

כאילו, זה אני, ואני לא...

אני לא שם.

 

867

01:04:05,133 --> 01:04:13,338

אבל בפתיחה אמרתי שכשאנחנו, בהתחלה,

 

868

01:04:13,339 --> 01:04:16,401

בעצם עד לפני...

 

869

01:04:17,935 --> 01:04:23,068

עד השנה הנוכחית, שמועצת הרבנות הראשית

 

870

01:04:23,069 --> 01:04:29,273

ביטלה את הספק הזה שהיה שמור,

 

871

01:04:29,274 --> 01:04:34,153

עוד מתשמ"ו, אבל לא משנה,

אני אמרתי שהקייסים,

 

872

01:04:34,154 --> 01:04:39,519

ב-2010 מדינת ישראל, החלטת ממשלה

שהתקבלה הייתה,

 

873

01:04:39,520 --> 01:04:43,776

יותר לא תהיה הסמכת קייסים

במדינת ישראל.

 

874

01:04:43,777 --> 01:04:50,128

כל התהליך שהמדינה עשתה,

ממש מההתחלה,

 

875

01:04:50,129 --> 01:04:53,897

זה באמת כדי למחוק את המורשת הזו.

 

876

01:04:53,898 --> 01:04:59,277

אז בהמשך ברור שאנחנו היום

נמצאים במקום אחר.

 

877

01:04:59,278 --> 01:05:02,413

חקיקה משנה חקיקה,

החלטה משנה החלטה.

 

878

01:05:02,414 --> 01:05:04,532

אנחנו נמצאים באמת במקום אחר.

 

879

01:05:04,533 --> 01:05:10,080

ואני חושבת שבמקום לפסול אחרים,

אם נביא את הידע,

 

880

01:05:10,081 --> 01:05:14,887

את האוצר הזה שיש לנו,

כדי שהילדים שלנו,

 

881

01:05:14,888 --> 01:05:18,130

כדי שאנחנו לא נלך לאיבוד,

זה חשוב. -נכון.

 

882

01:05:18,131 --> 01:05:21,653

ככה האנקדוטה.

 

883

01:05:21,654 --> 01:05:26,497

אני הייתי במסלול של ההלכה,

 

884

01:05:26,498 --> 01:05:32,077

גם בפנימייה, וכשהגעתי לבר אילן

כסטודנטית, הלכתי ללמוד במדרשה,

 

885

01:05:32,078 --> 01:05:35,360

ואני זוכרת ש... במדרשייה וכו,'

 

886

01:05:35,361 --> 01:05:38,959

ואני זוכרת שבאתי ואמרתי

לאימא שלי,

 

887

01:05:38,960 --> 01:05:42,802

אני לא אוכלת,

אני לא אוכלת...

 

888

01:05:42,803 --> 01:05:48,747

אני זוכרת את אותו יום,

יום שישי, ליל שבת,

 

889

01:05:48,748 --> 01:05:53,606

שאימא שלי הייתה מוזגת את הוואט,

סיגה וואט על אנג'רה,

 

890

01:05:53,607 --> 01:05:58,364

היא הניחה אותו בתוך הסיר

ואמרה לי, את לא אוכלת?

 

891

01:05:58,365 --> 01:06:00,864

אני לא אוכלת.

 

892

01:06:00,865 --> 01:06:03,548

זה אצלי השינוי,

 

893

01:06:03,549 --> 01:06:11,927

השינוי הזה של ללכת אחורה

לסבתא שלי,

 

894

01:06:11,928 --> 01:06:16,414

שלא נגעה בכוס מים של גוי,

 

895

01:06:16,415 --> 01:06:20,375

חזר בזכות האקט הזה

שאימא שלי עשתה.

 

896

01:06:20,376 --> 01:06:26,243

אז אני מסכימה איתך,

כולנו נמצאים במקומות כאלה, ברצף הזה.

 

897

01:06:27,298 --> 01:06:29,562

וזו בעיה. וזו בעיה.

 

898

01:06:29,563 --> 01:06:31,399

סליחה שאני קוטע אותך.

 

899

01:06:31,400 --> 01:06:36,743

אם את אומרת שנגיד עכשיו אמרתי

שתורה שבעל פה שקרית,

 

900

01:06:36,744 --> 01:06:39,115

ואמרת, אני לא אחת כזאת ש...

 

901

01:06:39,116 --> 01:06:44,577

רגע, אז אם הייתה תורה שבעל פה,

אז מה שאת אומרת פה זה כאילו שסבא שלי,

 

902

01:06:44,578 --> 01:06:49,093

סבא שלך, סבתא שלך, הם היו טיפשים

כי הם לא ידעו את התורה שבעל פה.

 

903

01:06:49,094 --> 01:06:51,774

כאילו זה מה שקורה פה.

 

904

01:06:51,775 --> 01:06:57,244

כאילו ההלכה מנסה לגרום לאנשים

שמאמינים בתורה הכתובה,

 

905

01:06:57,245 --> 01:07:01,355

והיו הולכים לפי מה שהיה פעם,

להתנהג כמו התנ"ך בעצמו,

 

906

01:07:01,356 --> 01:07:02,836

הם גורמים להם להיות טיפשים.

 

907

01:07:02,837 --> 01:07:05,866

הם אומרים, לא, איפה אתם?

אתם לא יודעים מה התורה שבעל פה.

 

908

01:07:05,867 --> 01:07:11,889

כי אני שואל מבוגרים, לא מבינים בכלל,

הם יודעים רק מה שכתוב, מה שזה...

 

909

01:07:11,890 --> 01:07:14,804

הם לא יודעים, אז להגיד ש...

-אני לא מסכימה איתך.

 

910

01:07:14,805 --> 01:07:19,048

אני מציעה לך, אנחנו נקיים

את הדיון, אני אשמח מאוד שנדבר.

 

911

01:07:19,049 --> 01:07:22,955

אני לא מסכימה איתך בכלל,

והתורה שבעל פה,

 

912

01:07:22,956 --> 01:07:27,143

שלא כתובה, כפי שכתוב במשנה

וכפי שכתוב בגמרא,

 

913

01:07:27,144 --> 01:07:33,001

ואחר כך כבר נקבע כהלכה

ב"שולחן ערוך,"

 

914

01:07:33,002 --> 01:07:37,301

יש הרבה דברים שאם אנחנו נפתח

את הספרים האלה, שנמצא את ההקבלות.

 

915

01:07:37,302 --> 01:07:39,019

ויש הרבה דברים שלא.

 

916

01:07:39,020 --> 01:07:40,316

ויש הרבה דברים שלא.

 

917

01:07:40,317 --> 01:07:43,546

כאילו, אני יכולה עכשיו לבוא

ולספר לך את המדרשים

 

918

01:07:43,547 --> 01:07:48,999

של משה רבנו שנכנס למדרשו

של רבי עקיבא, ולא הבין כלום,

 

919

01:07:49,000 --> 01:07:51,470

מה זה אומר המדרש הזה.

 

920

01:07:51,471 --> 01:07:55,530

שנייה, שנייה, אני רוצה...

דקה, דקה.

 

921

01:07:55,531 --> 01:07:57,334

זיוה, זיוה, דקה, דקה.

 

922

01:07:57,335 --> 01:08:00,609

שי, אני חושבת שאתה שואל שאלות

מאוד מאוד חשובות.

 

923

01:08:00,610 --> 01:08:04,488

באמת באמת באמת אפשר יהיה

להתייחס אליהן בצורה מכובדת.

 

924

01:08:04,489 --> 01:08:06,214

אני מעריכה שאתה שואל את זה.

 

925

01:08:06,215 --> 01:08:10,886

אני חושבת שהסוגיה הזו מציקה להרבה

הרבה הרבה אנשים בקהילה שלנו,

 

926

01:08:10,887 --> 01:08:15,417

במיוחד לצעירים, שהם נמצאים

בשני עולמות כמעט.

 

927

01:08:15,418 --> 01:08:16,520

באמת צריך לדון עליה.

 

928

01:08:16,521 --> 01:08:21,707

בגלל שהזמן, אנחנו אמרנו לאנשים,

בשבע וחצי מסיימים,

 

929

01:08:21,708 --> 01:08:23,388

אז אני רוצה, ברשותך,

 

930

01:08:24,692 --> 01:08:27,957

לעצור כאן ולתת לאנשים לשאול שאלות.

-עוד שאלה אחת.

 

931

01:08:27,958 --> 01:08:32,747

אני אשמח לשאלה, ברשותכם.

-תודה רבה. -מקובל עליך? תודה רבה, יקירי,

 

932

01:08:32,748 --> 01:08:34,152

אני שמחה.

 

933

01:08:34,153 --> 01:08:37,082

מכובדיי, שלום...

-תודה רבה. -בבקשה.

 

934

01:08:37,083 --> 01:08:38,918

כן, שלומי.

 

935

01:08:38,919 --> 01:08:45,762

אני אשמח רגע בבקשה לחזור לעניין המרכזי

שאנחנו עושים את הערב הזה,

 

936

01:08:45,763 --> 01:08:50,957

על הסוגיה שקשורה, מבחינתי לפחות,

בהיבט הכלכלי

 

937

01:08:50,958 --> 01:08:55,086

והתרומה המשמעותית של נשים באתיופיה

 

938

01:08:55,087 --> 01:08:59,000

באמת כגורם מרכזי

 

939

01:08:59,001 --> 01:09:06,472

שהביא לא מעט דברים

גם בהיבטים של שכר, קדרות,

 

940

01:09:06,473 --> 01:09:09,606

עד כמה הן השפיעו

בהיבט הכלכלי המשפחתי,

 

941

01:09:09,607 --> 01:09:17,114

ולא רק במשפחתי, אלא גם בראייה הרחבה,

בעיר ובארץ כולה,

 

942

01:09:17,115 --> 01:09:20,553

ואני חושב שיש לזה גם השלכות,

אגב, לכאן והיום.

 

943

01:09:20,554 --> 01:09:24,723

אני אשמח רגע להרחבה כי באמת

היה להן שמה, לעניות דעתי,

 

944

01:09:24,724 --> 01:09:28,389

מקום מאוד מרכזי,

וזה לא בא לידי ביטוי.

 

945

01:09:28,390 --> 01:09:34,022

דווקא הגברים, הם תמיד היו

במקום הזה של לקבל את הדברים כמוצר מוגמר

 

946

01:09:34,023 --> 01:09:39,484

ואני חושב שזו נקודה

ששווה רגע להתעכב עליה.

 

947

01:09:39,485 --> 01:09:43,382

אז אני אשמח אם זיוה, שמחה,

אם תיתנו מילה על זה.

 

948

01:09:43,383 --> 01:09:44,492

בבקשה.

 

949

01:09:46,417 --> 01:09:48,453

אני אתן משפט,

וזיוה, תמשיכי אותי.

 

950

01:09:49,515 --> 01:09:51,867

אני חושבת שהשאלה שלך במקומה.

 

951

01:09:51,868 --> 01:09:54,204

אני חושבת שבאמת

לא דיברנו על זה יותר מדי,

 

952

01:09:54,205 --> 01:09:58,721

על הנושא של התרומה שלהן,

באמת התפקיד שלהן

 

953

01:09:58,722 --> 01:10:02,657

בנושא הכלכלי בכלל בקהילה ובמשפחה.

 

954

01:10:02,658 --> 01:10:06,180

זה כן, הן היו שותפות מלאות

לפרנס את המשפחה,

 

955

01:10:06,181 --> 01:10:09,710

ולא רק, העבודה שלהן,

אם אני זוכרת נכון,

 

956

01:10:09,711 --> 01:10:15,728

לא נגמרה בבית, הלכו בחוץ

ועם המקלות, עם הגברים, הבעלים,

 

957

01:10:15,729 --> 01:10:19,861

עשו את כל העבודה וחזרו בערב.

היה להן חלק משמעותי.

 

958

01:10:19,862 --> 01:10:22,331

כמובן כל הנושא של עבודת יד,

 

959

01:10:22,332 --> 01:10:27,612

נכון, יש חלקים שגברים עשו,

והרבה דברים שנשים עשו.

 

960

01:10:27,613 --> 01:10:30,597

הן פרנסו יחד עם הגברים

את המשפחה.

 

961

01:10:30,598 --> 01:10:33,854

אני חושבת, גם פה הם עושים את זה

בצורה קצת אחרת, בשונה פה,

 

962

01:10:33,855 --> 01:10:36,175

אבל יש להן מקום מאוד מאוד מיוחד.

 

963

01:10:36,176 --> 01:10:36,854

זה חשוב.

 

964

01:10:36,855 --> 01:10:40,159

אני רוצה להגיד משפט נוסף

על מה שהיה לפני,

 

965

01:10:40,160 --> 01:10:42,761

לא השאלה של שי, בכלל,

 

966

01:10:42,762 --> 01:10:47,054

שאלה אחרת של דניאל,

אם זה באמת מלאכותי.

 

967

01:10:47,055 --> 01:10:50,917

אני חושבת שהתפקיד של...

אני רוצה להתחבר לתפקיד של מרכז מורשת.

 

968

01:10:50,918 --> 01:10:55,183

התפקיד של מרכז מורשת הוא להפיץ

ולהראות את ההיסטוריה כמו שהיא,

 

969

01:10:55,184 --> 01:10:56,639

בלי לסלף אותה.

 

970

01:10:56,640 --> 01:10:59,913

לשים אותה כמו שהיא,

ולראות מה היה ומה יש.

 

971

01:10:59,914 --> 01:11:02,297

הילדים שלנו, שגדלים פה,

 

972

01:11:02,298 --> 01:11:05,648

אחד הדברים שבאמת מתבגר

הוא צריך לגבש את הזהות ה"אני" שלו,

 

973

01:11:05,649 --> 01:11:06,804

את הזהות התרבותית שלו.

 

974

01:11:06,805 --> 01:11:10,984

היום אני, כמישהי שעבדה 25 שנה

עם נוער בסיכון, נוער בכלל,

 

975

01:11:10,985 --> 01:11:14,204

בתוכם יוצאי אתיופיה,

אחד הדברים שמעסיק אותם

 

976

01:11:14,205 --> 01:11:18,101

זה בלבול הזהות, ה"אני" והתרבותי שלו.

 

977

01:11:18,102 --> 01:11:22,095

אז לכן אני חושבת,

וצריך ללמד אותם גם את העבר שלהם.

 

978

01:11:22,096 --> 01:11:24,969

מי שלא יודע את העבר שלו,

אני לא מחדשת שום דבר פה.

 

979

01:11:24,970 --> 01:11:28,079

הוא לא יודע את ההווה,

לא בטוח יתכנן את העתיד.

 

980

01:11:28,080 --> 01:11:34,353

לכן, מבחינה כלכלית,

אני באמת אחזיר את הדיבור לזיוה,

 

981

01:11:34,354 --> 01:11:40,295

ותרחיבי בנושא. -אני ממש רוצה

לעמוד בזמנים בשביל האנשים. -כן.

 

982

01:11:40,296 --> 01:11:43,317

אבל אני רוצה לתת רק דוגמה אחת.

 

983

01:11:45,804 --> 01:11:48,561

דוגמה אחת, וזה נמצא מוקלט,

 

984

01:11:48,562 --> 01:11:52,694

ובעזרת השם, כשיהיה תמלול וכו,'

זה יהיה נגיש.

 

985

01:11:53,772 --> 01:11:59,945

מספרת אשתו של...

 

986

01:11:59,946 --> 01:12:02,281

למה אשתו? ריבונו של עולם.

 

987

01:12:02,282 --> 01:12:04,571

כן, אחת הנשים, אחת הנשים...

-אני חושבת שתגידי מה שאמרה

 

988

01:12:04,572 --> 01:12:07,361

ולא את השמות... -אחת הנשים.

 

989

01:12:07,362 --> 01:12:11,932

אחת הנשים מספרת, שאבא שלה קייס,

 

990

01:12:13,651 --> 01:12:18,834

והוא היה צריך,

בגלל שהוא חלם חלום קשה,

 

991

01:12:18,835 --> 01:12:24,388

הנזיר אמר לו שהוא צריך

לנדות את עצמו לתקופה מסוימת,

 

992

01:12:24,389 --> 01:12:29,373

לכן הוא לא יכול להיות בבית

וגם לא לעשות עבודות.

 

993

01:12:29,374 --> 01:12:35,427

והיא אומרת שאימא שלה

לקחה גם את עבודות השדה,

 

994

01:12:35,428 --> 01:12:40,139

אבל בעיקר היא אומרת

שאימא שלה הייתה אומנית מדהימה

 

995

01:12:40,140 --> 01:12:46,943

בנושא של הקדרות,

והייתה יום ולילה מייצרת את כלי החרס,

 

996

01:12:46,944 --> 01:12:50,597

והייתה מוכרת אותם,

הולכת, מוכרת אותם,

 

997

01:12:50,598 --> 01:12:54,487

ובעצם היא אומרת,

במשך שלושה חודשים, כל החורף,

 

998

01:12:54,488 --> 01:13:01,146

שיכולנו להגיע למצב של רעב

מי שפרנסה אותנו זה אימא שלי.

 

999

01:13:01,147 --> 01:13:04,644

אז במקום הזה אני מסכימה איתך,

גם אימא שלי,

 

1000

01:13:04,645 --> 01:13:07,542

זאת אומרת, כשאנחנו למדנו,

 

1001

01:13:07,543 --> 01:13:11,316

מי שדאגה כדי שיהיו לנו מחברות

וכו', זו אימא שלי,

 

1002

01:13:11,317 --> 01:13:15,617

שרקמה רקמות מדהימות

ושמלות של הנוצרים

 

1003

01:13:15,618 --> 01:13:19,897

כמלאכות מאוד...

זו הייתה הכנסה משמעותית.

 

1004

01:13:19,898 --> 01:13:24,148

אז הנשים בהחלט היו משמעותיות

במקצועות האלה.

 

1005

01:13:24,149 --> 01:13:27,328

אני ממש נותנת דוגמאות,

כי אני לא רוצה לגזול זמן.

 

1006

01:13:27,329 --> 01:13:30,643

ואני שמחה מאוד על השאלה. תודה.

 

1007

01:13:30,644 --> 01:13:33,116

תודה, זיוה. חגית.

-שמחה... כן,

 

1008

01:13:33,117 --> 01:13:39,809

אז אנחנו ממש נגיע לשאלה האחרונה.

-בסדר, אני אתן לחגית, ואנחנו...

 

1009

01:13:43,099 --> 01:13:48,660

רציתי ככה להגיד דבר ראשון

זה שבאמת כשסיפרת לגבי כל נושא הנידה,

 

1010

01:13:48,661 --> 01:13:55,255

ובעצם החשיבות של המקום הזה

שבאמת אישה הולכת ונמצאת שם בתקופת הנידה

 

1011

01:13:55,256 --> 01:13:58,780

ומטפלת בילד שלה,

ויש לה סוג של מנוחה

 

1012

01:13:58,781 --> 01:14:03,375

והתחברות רגע אל ה"אני" שלה,

פתאום זה שינה לי ככה את התפיסה

 

1013

01:14:03,376 --> 01:14:05,759

של המקום הזה, לפני כשנה היינו באתיופיה

 

1014

01:14:05,760 --> 01:14:09,384

ואני זוכרת שכחלק מהסיפור

על חיי היהודים שם,

 

1015

01:14:09,385 --> 01:14:11,955

אז באמת ראינו, ככה הצביעו לנו

והסבירו לנו,

 

1016

01:14:11,956 --> 01:14:15,736

וזה היה נראה לי הכי מזעזע שבעולם

שעדיין שוברים איזו מסורת

 

1017

01:14:15,737 --> 01:14:18,485

שאנחנו מכירים מימי התנ"ך,

 

1018

01:14:18,486 --> 01:14:21,613

ופתאום עכשיו כשסיפרת

על התפקיד של זה,

 

1019

01:14:21,614 --> 01:14:27,751

זה עשה לי ככה באמת פתאום הבנה

והבהרה שמנהג מאוד עתיק,

 

1020

01:14:27,752 --> 01:14:29,639

עתיק עוד מימי קדם.

 

1021

01:14:29,640 --> 01:14:33,783

ואני חושבת שזו רק דוגמה

לכל השיח הזה שהיה פה ונאמר

 

1022

01:14:33,784 --> 01:14:38,328

כמה חשוב, כמה חשוב ללמוד

את המורשת וללמד את הילדים את המורשת,

 

1023

01:14:38,329 --> 01:14:40,477

זה תפקיד שלכם.

אני לא מהעדה האתיופית,

 

1024

01:14:40,478 --> 01:14:43,281

אני מהעדה התימנית,

אבל זה התפקיד שלכם לעשות את זה

 

1025

01:14:43,282 --> 01:14:47,383

כי כל עדה שעלתה פה לארץ,

ניסו, מטבע הדברים כנראה,

 

1026

01:14:47,384 --> 01:14:50,359

טבע ההיסטוריה, ניסו ככה

ליישר קו עם הכלל,

 

1027

01:14:50,360 --> 01:14:52,300

וכל עדה הייתה צריכה לקחת את זה בעצם.

 

1028

01:14:52,301 --> 01:14:56,566

כולנו סבלנו בעצם, ההורים שלי

וסבא וסבתא שלי, ממה שאתם עוברים כרגע

 

1029

01:14:56,567 --> 01:15:00,506

בחברה הישראלית, ולא מתוך רוע,

זה ממש... זה ממקומות אחרים

 

1030

01:15:00,507 --> 01:15:04,991

של לנסות ככה לא להעריך את המיעוט

ולא להבין את המיעוט,

 

1031

01:15:04,992 --> 01:15:06,899

ולחשוב שזה משהו פרימיטיבי,

 

1032

01:15:06,900 --> 01:15:12,330

אבל אני חושבת שהתפקיד שלכם כקהילה

זה ללמד את המסורת ולהנגיש

 

1033

01:15:12,331 --> 01:15:13,464

את הדברים היפים,

הכל כך יפים שיש לכם במסורת,

 

1034

01:15:14,881 --> 01:15:18,158

ואנחנו הכרנו את זה באתיופיה

במסע שמונת הימים.

 

1035

01:15:18,159 --> 01:15:22,681

מסע פשוט מטלטל,

פשוט מטלטל ומרגש.

 

1036

01:15:22,682 --> 01:15:28,924

ואני מברכת באמת על מרכז המורשת שהוקם

ועל ההנהגה של שמחה בתוך זה,

 

1037

01:15:28,925 --> 01:15:30,140

ואני מבינה שזיוה,

גם את היית,

 

1038

01:15:30,141 --> 01:15:32,710

ככה קראתי קצת באינטרנט,

גם את היית חלק מזה.

 

1039

01:15:32,711 --> 01:15:37,569

לא מכירה את שאר הנשים, אבל באמת מבורך,

מבורך, מבורך וכל הכבוד לכם.

 

1040

01:15:37,570 --> 01:15:38,218

תודה.

 

1041

01:15:38,219 --> 01:15:39,156

תודה רבה, חגית.

 

1042

01:15:39,157 --> 01:15:43,508

אנחנו התחייבנו לסיים באמת מוקדם,

אבל גזלנו.

 

1043

01:15:43,509 --> 01:15:47,221

רק אני אגיד כמה מילים,

אני אתן לך לסכם כמו שצריך.

 

1044

01:15:47,222 --> 01:15:49,406

אני רוצה להגיד תודה

לכל מי שהיה פה.

 

1045

01:15:49,407 --> 01:15:50,571

באמת באמת.

 

1046

01:15:50,572 --> 01:15:53,400

וזיוה, תודה רבה רבה

על מה שהיה,

 

1047

01:15:53,401 --> 01:15:56,400

ואני בטוחה שנעשה עבודה משותפת,

 

1048

01:15:56,401 --> 01:16:01,541

ותודה לנפתלי על כל המהלכים שאתה עושה

מאחורי הקלעים בפנים ובצדדים.

 

1049

01:16:01,542 --> 01:16:05,081

וניר, עכשיו אתה מסכם.

 

1050

01:16:05,082 --> 01:16:09,815

אז אני גם רוצה להגיד קודם כול

תודה רבה לשמחה ולזיוה

 

1051

01:16:09,816 --> 01:16:13,300

גם על הנכונות וגם על ההרצאה

הבאמת מרתקת,

 

1052

01:16:13,301 --> 01:16:16,309

גם ככה היה איזשהו ניסוי כלים,

הרצאה ראשונה,

 

1053

01:16:16,310 --> 01:16:21,908

לקחת את "הסיכון"

ולעשות את ההרצאה הראשונה.

 

1054

01:16:21,909 --> 01:16:26,573

ובהרצאה הבאה אני מקווה שככה נפתור

את הכשלים הטכניים שהיו קצת בהתחלה,

 

1055

01:16:26,574 --> 01:16:29,497

אבל באמת הייתה הרצאה מרתקת.

 

1056

01:16:29,498 --> 01:16:34,081

ותודה גם לכולם שבאתם לשמוע.

 

1057

01:16:34,082 --> 01:16:39,715

אנחנו מעדכנים כל הזמן את הפעילות

שאנחנו עושים בפייסבוק של התאגיד,

 

1058

01:16:39,716 --> 01:16:44,630

וקורית הרבה פעילות בתקופה הקרובה

ועוד תקרה הרבה פעילות,

 

1059

01:16:44,631 --> 01:16:48,532

ואני מציע שבאמת ככה להתעדכן

מעת לעת בפייסבוק.

 

1060

01:16:48,533 --> 01:16:52,900

וכמו שאמרתי בהתחלה, מי שמעוניין יכול

לשלוח לי במייל או פה בצ'אט

 

1061

01:16:52,901 --> 01:16:58,034

את המייל שלו ואני אוכל גם לעדכן אותו

ככה יותר באופן אישי על פעילות.

 

1062

01:16:58,035 --> 01:17:01,949

אני רק אגיד שבעוד שבועיים

תהיה לנו בעצם את ההרצאה הבאה,

 

1063

01:17:01,950 --> 01:17:06,296

בשלישי בנובמבר, של פרופ' חגי ארליך

מאוניברסיטת תל אביב,

 

1064

01:17:06,297 --> 01:17:10,025

שידבר על ישראל, אתיופיה

ויהודי אתיופיה בימי היילה סלאסי

 

1065

01:17:10,026 --> 01:17:12,867

אז גם כן מצפה הרצאה מאוד מאוד מעניינת.

 

1066

01:17:12,868 --> 01:17:16,225

חגי גם יושב בוועדה הציבורית

של המרכז

 

1067

01:17:16,226 --> 01:17:20,333

והוא גם איש מאוד מאוד מעניין

ומרצה מאוד מעניין.

 

1068

01:17:20,334 --> 01:17:25,205

אז באמת תודה לכולם,

לזיוה ולשמחה ולנפתלי כמובן,

 

1069

01:17:25,206 --> 01:17:29,594

ולכם שבאתם לשמוע,

ואני מקווה שנתראה עוד שבועיים בהרצאה.

 

1070

01:17:29,595 --> 01:17:34,638

ושיהיה לילה טוב

והמשך ערב נעים לכולם.

 

1071

01:17:34,639 --> 01:17:35,943

תודה רבה רבה.

 

1072

01:17:35,944 --> 01:17:38,202

תודה רבה, להתראות.

-ביי, להתראות, תודה.

 

1073

01:17:38,203 --> 01:17:39,531

תודה רבה.

 

1074

01:17:41,750 --> 01:17:43,492

תודה רבה.

 

 

 

 

 

סימול: 00002-00006-00017-00001/000001

תאריך: 20/10/2020

מידע נוסף

חטיבה: וידאו
סדרה: האקדמיה המקוונת
תבנית: וידאו
רמת תאור: תיק
כותרת: תמונת מצב: מורשת היסטורית יהדות אתיופיה - שיח על מקומן של נשות ביתא ישראל בשימור ההיסטוריה והמורשת
סוג החומר: וידאו
מתאריך: 20/10/2020
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: MP4
שנה: 2020

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון