אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה 100 שנות פעילות ציונית באתיופיה

תיאור

בין האישים המוזכרים בספר: יוסף הלוי, יעקב פייטלוביץ, תאמרת עמנואל, יונה בוגלה, תדסה יעקב (מאת בנו פתגו תדסה), מלסה טקלה (מאת בתו דבורה מלסה), אברהם תדלה, אדמקה סנדקה, אלקה איילה אשטה (מאת בנו אפרים איילה), איילין צ'קול לאוטו (מאת בנו גדליה אוריה), בשה אלמנך סנדקה (מאת בנו אינאו אלמנך), אניאו בוגלה, אלקה ביוך איסיאס (מאת בנו נח תדסה ביוך), בלנבראס עזרא אשתה (מאת בנו מספין עזרא), קס ברהן ברוך (מאת רחמים אלעזר), ברהנו לוי (מאת בנו אלי ברהנו), גדליה אוריה איילין (סיפור אישי), גראזמץ' ארייני פרדה, גטהון טלהון קלקלה, קס דוד בן יעקב למשפחת זרו (מאת בנו יוסף דוד), דווית טהיו, יהייס תסמה (מאת בנו יצחק יהייס), יוסף זבדיה - אספה גטה, אלקה יעקב מהרי (מאת בנו באבו יעקב), יעקב אליאס - אסנקאו סנדקה (סיפור אישי), ממהריי קס אבא יצחק יאסו, ליקה כהנת גיטה אסרסו זבדיה, מוגס יצחק (מאת בנו מולוגטה מוגס), מוצ'נך אלעזר (מאת בנו רחמים אלעזר), מנגסטה קבדה (סיפור אישי), מקואננת טסמה, מקונן בוגלה (מאת בנו תרקן מקונן), אבא נגעת טאפטה מיכרו זיאמר, סבהת סנדקה, סלמוך דסתה חנוך (מאת בנו וובנך סלמון), סמעני פקדה, פסהה צגהון (מאת אחיו גובזה צגהון), קס צגהון ברוך (מאת בנו גובזה צגהון), בשה צ'לה גטהון, תגניה ג'נבר, (מאת נכדו אדיס מלקו אמבאו), תגניה תמנו (מאת בנו גדאמו תגניה וטרונך אלעזר), תגניה סמעון, תקלה סמעון (מאת בנו אברהם תקלה), תרקן יוסף (מאת בנו אניאו תרקן יוסף), תרקן מקונן (סיפור אישי).

 

סימול: 00003/000226

תאריך: 2008

מידע נוסף

מאגר: ספרייה
תאריך (מלל חופשי): תשס"ח
הערות: השתתפו בכתיבה: שמואל ילמה, דלית יונה, דורון יונה, זכריאס יונה, רונית רדה יונה
מספר עותקים: 1
פורמט: PDF
מדיה: קובץ מחשב, נייר
שפה: עברית
תאריך הוצאה לאור (מתאריך): 2008
תבנית: ספר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מוציא לאור: גפן הוצאה לאור
סוג החומר: ספרים
כותרת: על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה 100 שנות פעילות ציונית באתיופיה
רמת תאור: תיק
שנה: 2008

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון