אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

סגנית השר גאולה כהן - אתיופיה - יהודים

תיאור

התכתבויות וחלפית מסמכים מלשכת סגנית שר המדע והטכנולוגיה גאולה כהן, בנוגע לעליית וקליטת יהודי אתיופיה בישראל: קליטת תלמידים במערכת החינוך הממלכתי-דתי, ביקור ברכז הלאומי למידע טגנולוגי ומדעי, פרסומים וסקירת ספרות על יהדות אתיופיה, פניות ציבור על מקרי פרט של עולים, מצב היהודים שנותרו באדיס אבבה (פברואר 1990), תרומת בגדים לעולים חדשים, הקמת אנדרטת זיכרון לנספים מקרב העולים מיהדות אתיופיה ב"גבעת המטוס" בירושלים, תכנית לקליטת עולי אתיופיה (דצמבר 1990), פרוטוקול פגישה עם מיכה פלדמן, קונסול ישראל באדיס אבבה (פברואר 1991), פיתוח תעשיות בית עם לעולי אתיופיה ועוד. הושחרו פרטים מטעמי ביטחון ופרטים מזהים מטעמי הגנה על צנעת הפרט.

סימול: 00006-00003/000295

תאריך: 29/11/1990 - 26/06/1991

מידע נוסף

מאגר: אוספים
הערות: המשרד המפקיד: משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל/משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל - לשכת השר/משרד המדע, הטכנולגיה והחלל - לשכת סגן השר
מיקום חומר מקורי: ארכיון המדינה
אישים: מיכה פלדמן
פורמט: PDF
מדיה: קובץ מחשב
עד תאריך: 26/06/1991
מתאריך: 29/11/1990
סוג החומר: מסמכים
כותרת: סגנית השר גאולה כהן - אתיופיה - יהודים
רמת תאור: תיק
תבנית: תיק / פריט
שנה: 1991

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון