אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

קליטת עולי אתיופיה - תכנית אב

תיאור

קליטת עולי אתיופיה - תכנית אב. ארכיון המדינה נוקט במירב המאמצים על מנת לפרסם את החומרים באתר בהתאם להוראות כל דין. אם הנך סבור כי חומר כלשהו מוצג תוך הפרת זכויות יוצרים, אנא צור קשר באתר.

הצוות לתכנון קליטת עולי אתיופיה: רחל אסטמן, עוזי גדור, הגר סלמון. 

סימול: 00006-00003/000540

תאריך: 07/1985

מידע נוסף

מאגר: אוספים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: קליטת עולי אתיופיה - תכנית אב
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 07/1985
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: PDF
מיקום חומר מקורי: ארכיון המדינה
הערות: המשרד המפקיד: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (2003 - )/אגף התעסוקה והקליטה
שנה: 1985

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון