אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

ידיעות נגט 87

ידיעות נגט 87

תיאור

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבחת.

בין הנושאים: מח"ש סגרה את התיק בפרשת יוסף סלמסה, הוקפאה עליית שארית יהודי אתיופיה, החווה החקלאית "אתכלית" בקרית גת, רשתות חברתיות, דו"ח מבקר המדינה בנושא זריקות דפו-פרוברה, הספר "אלמז פוסעת בשבילי ילדותה" מאת ווביט וורקו מנגיסטו ותקווה סנדקה.

סימול: 00006-00002-00008/000065

תאריך: 03/2016

מידע נוסף

מאגר: אוספים
חטיבה: עלונים
תת חטיבה: ידיעות נגט
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: ידיעות נגט 87
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 03/2016
תאריך (מלל חופשי): אדר ב' תשע"ו
מדיה: קובץ מחשב, נייר
פורמט: PDF
הערות: שני עותקים
שנה: 2016

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון