אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

תיאור

דו"ח מחקר מאת ג'ק חביב וחני הלבן אילת, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל. הדוח הוכן במסגרת בדיקה שעורך המשרד לקליטת העלייה על מצב האוכלוסייה האתיופית ועל אופן קליטתה בארץ.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

סימול: 00006-00001/000205

תאריך: 05/2010

מידע נוסף

מאגר: אוספים
חטיבה: פרסומים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 05/2010
תאריך (מלל חופשי): סיון תש"ע
גודל: 136 עמודים
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: PDF
שנה: 2010

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון