אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

מנהיגות רוחנית ומורשת יהדות אתיופיה

מנהיגות רוחנית ומורשת יהדות אתיופיה

תיאור

הרצאה של קס סמאי אליאס במסגרת האקדמיה המקוונת של המרכז למורשת יהדות אתיופיה (סמסטר ב', הרצאה ראשונה).

דברי פתיחה: ד"ר שמחה גתהון

 

תמלול:

1

00:00:00,400 --> 00:00:03,982

אני ממש ממש מתרגשת ושמחה

לראות את כבוד הקייס.

 

2

00:00:03,983 --> 00:00:06,774

אני חושבת שזה...

 

3

00:00:06,775 --> 00:00:09,524

זה לא סתם. זה סימבולי מאוד,

 

4

00:00:09,525 --> 00:00:15,066

כי שום דבר, ואנחנו לא עשינו

בקהילה הזו בלי ברכתם של...

 

5

00:00:15,067 --> 00:00:17,566

הכוהנים שלנו, הקייסים שלנו,

 

6

00:00:17,567 --> 00:00:22,982

זה... אני חושבת שאנחנו

ממשיכים את המורשת ואת ה...

 

7

00:00:22,983 --> 00:00:26,649

את המורשת, את מה שמקובל,

כמו שצריך להיות,

 

8

00:00:26,650 --> 00:00:30,024

בזה שאנחנו פותחים את הסמסטר הזה

 

9

00:00:30,025 --> 00:00:32,649

עם כבוד הקייס, קייס סמאי.

 

10

00:00:32,650 --> 00:00:36,399

אני ממש ממש... כל הנושא

של הקייסים קרוב לליבי,

 

11

00:00:36,400 --> 00:00:38,732

אתה יודע ואנחנו יודעים.

 

12

00:00:38,733 --> 00:00:41,149

פשוט זה הבסיס, זה השורשים,

 

13

00:00:41,150 --> 00:00:43,524

בלי זה אין...

 

14

00:00:43,525 --> 00:00:46,191

אין משהו אחר בשביל הקהילה הזו.

 

15

00:00:46,192 --> 00:00:49,525

יש הרבה דברים,

אבל זה המרכז והלב.

 

16

00:00:51,358 --> 00:00:56,649

ממש מברכת ומאוד מכבדת ומודה לך

שפינית את הזמן להגיע לפה,

 

17

00:00:56,650 --> 00:00:58,107

זה לא ברור מאליו,

 

18

00:00:58,108 --> 00:01:02,482

בשעות האלה,

במיוחד שעות התפילה,

 

19

00:01:02,483 --> 00:01:06,232

בכל זאת אתה מפנה את הזמן להגיע,

זה כבוד הוא לנו,

 

20

00:01:06,233 --> 00:01:09,066

כמובן לכל המשתתפים.

 

21

00:01:09,067 --> 00:01:10,774

אני ממש מעריכה את זה.

 

22

00:01:10,775 --> 00:01:14,482

אני בטוחה שתהיה לנו

הרצאה מרתקת ומדהימה.

 

23

00:01:14,483 --> 00:01:17,816

אני בטוחה שיהיו לנו עוד דברים

נוספים, עוד הרצאות נוספות,

 

24

00:01:17,817 --> 00:01:20,857

כמובן, זה הלב של הלב

של המרכז שלנו,

 

25

00:01:20,858 --> 00:01:23,399

מרכז מורשת יהדות אתיופיה.

 

26

00:01:23,400 --> 00:01:24,774

אנחנו עושים הרבה דברים,

 

27

00:01:24,775 --> 00:01:28,649

אבל אני חושבת שזו המהות

של המרכז, ושימור ו...

 

28

00:01:28,650 --> 00:01:30,232

את המנהיגות, את הרוחניות,

 

29

00:01:30,233 --> 00:01:34,607

בכלל, את הדבר הקדוש הזה

שאתה הולך לגעת בו ולהסביר לנו

 

30

00:01:34,608 --> 00:01:37,191

ולתת לנו את ה...

לגעת בדבר הזה...

 

31

00:01:37,192 --> 00:01:40,732

לא לגעת, להרגיש ולהקשיב,

 

32

00:01:40,733 --> 00:01:44,732

זה מה שאנחנו רוצים לפתח

בזכותכם, ביחד איתכם,

 

33

00:01:44,733 --> 00:01:48,816

ואני ממש מברכת על כל מי

שהגיע היום להרצאה הזו,

 

34

00:01:48,817 --> 00:01:50,566

אני בטוחה שיהיו

הרבה הרצאות נוספות,

 

35

00:01:50,567 --> 00:01:53,357

אבל זה... בעיניי, זה...

ובשבילי זה השיא,

 

36

00:01:53,358 --> 00:01:55,857

זה הדבר החשוב ביותר,

 

37

00:01:55,858 --> 00:01:58,899

גם בתור היו"ר,

ובכלל באופן אישי,

 

38

00:01:58,900 --> 00:02:01,316

ואני רוצה להגיד תודה

לכל מי שהגיע,

 

39

00:02:01,317 --> 00:02:04,066

ושיהיה לנו ערב מהנה, אני...

 

40

00:02:04,067 --> 00:02:06,607

מצפה לנו ערב מרתק ומהנה,

 

41

00:02:06,608 --> 00:02:10,358

ותודה רבה, כבוד הקייס,

שהגעת לפה היום ו...

 

42

00:02:11,900 --> 00:02:14,316

בשמחה.

 

43

00:02:14,317 --> 00:02:18,066

תודה רבה, באמת. ראשית...

 

44

00:02:18,067 --> 00:02:26,399

אני גם מאוד מעריך ומודה על הזכות

שנתתם לי בעצם בערב הזה

 

45

00:02:26,400 --> 00:02:30,941

קצת, מה שנקרא,

קצת מהמורשת להעביר.

 

46

00:02:30,942 --> 00:02:35,149

אומנם המורשת

היא מאוד מאוד עתיקה ורחבה,

 

47

00:02:35,150 --> 00:02:38,357

ובכל זאת,

אני אתמקד על כמה נקודות.

 

48

00:02:38,358 --> 00:02:40,607

אז תודה לד"ר שמחה, לניר,

 

49

00:02:40,608 --> 00:02:45,816

ובכלל למרכז המורשת, שעושה המון

 

50

00:02:45,817 --> 00:02:50,233

למען חיזוק המורשת והמסורת שלנו.

 

51

00:02:52,317 --> 00:02:56,691

כאמור, אם אנחנו נדבר...

 

52

00:02:56,692 --> 00:03:01,357

אני קצת אתמקד יותר על הנושא

של המנהיגות הרוחנית, הקייסים,

 

53

00:03:01,358 --> 00:03:04,607

תפקידם בעבר ובהווה,

 

54

00:03:04,608 --> 00:03:09,649

ועל ההתנהלות, במיוחד פה בארץ.

 

55

00:03:09,650 --> 00:03:14,107

אבל כהקדמה, אולי קצת רקע,

 

56

00:03:14,108 --> 00:03:18,024

על מורשת יהדות ביתא ישראל בכלל,

 

57

00:03:18,025 --> 00:03:20,941

קצת מהרקע ההיסטורי, אומנם...

 

58

00:03:20,942 --> 00:03:23,941

אני לא בקיא הרבה בעניין הזה,

 

59

00:03:23,942 --> 00:03:25,983

אבל קצת איזשהו חיבור,

 

60

00:03:27,983 --> 00:03:30,107

מי אלה יהודי אתיופיה, מתי גלו.

 

61

00:03:30,108 --> 00:03:32,899

אנחנו נפתח מהשקופית הראשונה.

 

62

00:03:32,900 --> 00:03:35,816

ניר, אם תעלה את השקופית

של בית המקדש.

 

63

00:03:35,817 --> 00:03:37,692

אז תעלה אותה, אנחנו שם.

 

64

00:03:42,192 --> 00:03:44,566

יהודי אתיופיה,

 

65

00:03:44,567 --> 00:03:46,941

על פי בעצם...

יש כל מיני גרסאות,

 

66

00:03:46,942 --> 00:03:52,162

הרבה השערות, הרבה מחקרים,

 

67

00:03:52,163 --> 00:03:57,232

בטח אתם יודעים ומכירים

את ההיסטוריה של יהודי אתיופיה,

 

68

00:03:57,233 --> 00:04:00,232

הרבה חוקרים, אני...

 

69

00:04:00,233 --> 00:04:03,482

אני לא חושב שיש קהילה

שכל כך הרבה חקרו עליה,

 

70

00:04:03,483 --> 00:04:05,998

כל כך הרבה כמו הקהילה

של יוצאי אתיופיה.

 

71

00:04:05,999 --> 00:04:10,066

אני, לפחות, ראיתי באיזה מקום,

איזה 30 חוקרים שחקרו

 

72

00:04:10,067 --> 00:04:12,399

מי אלה יהודי אתיופיה בכלל,

איך הם הגיעו לשם.

 

73

00:04:12,400 --> 00:04:17,399

כל כך הרבה דעות שונות,

חלקן חופפות, חלקן שונות.

 

74

00:04:17,400 --> 00:04:21,816

אבל אני אקח את ה... מבית אבא,

כלומר... איך...

 

75

00:04:21,817 --> 00:04:23,691

מה אני יודע, מה אני למדתי,

 

76

00:04:23,692 --> 00:04:26,816

מי אלה יהודי אתיופיה,

מאיזה שבט הם.

 

77

00:04:26,817 --> 00:04:27,941

נתחיל מזה.

 

78

00:04:27,942 --> 00:04:31,649

קודם כול, יהודי אתיופיה,

על פי רוב המקורות,

 

79

00:04:31,650 --> 00:04:37,941

שזה בעצם בית ראשון,

גלות בית ראשון,

 

80

00:04:37,942 --> 00:04:41,191

שזה בעצם...

 

81

00:04:41,192 --> 00:04:46,482

נבוכדנצר, שהגיע לירושלים

 

82

00:04:46,483 --> 00:04:49,232

ולקח בשבי את רוב היהודים,

 

83

00:04:49,233 --> 00:04:56,816

אבל שבט יהודה ושבט לוי

ושבט מנשה וחצי מ... ובנימין,

 

84

00:04:56,817 --> 00:05:02,816

לפי ה...

שכתוב בספר ירמיהו בפרק מ"ב,

 

85

00:05:02,817 --> 00:05:08,191

אז הנביא ירמיהו אמר להם

לא לרדת למצרים ולא בעצם... זה,

 

86

00:05:08,192 --> 00:05:11,274

ושיישארו בירושלים.

 

87

00:05:11,275 --> 00:05:15,316

אבל לא שמעו לנבואה,

ואותם שבטים ירדו למצרים.

 

88

00:05:15,317 --> 00:05:18,191

משם בעצם ממשיכים ההיסטוריונים,

 

89

00:05:18,192 --> 00:05:24,357

במיוחד אחד ההיסטוריונים

שבעצם... שכתב...

 

90

00:05:24,358 --> 00:05:27,774

בספרו כתב,

 

91

00:05:27,775 --> 00:05:31,232

אחרי שירדו למצרים מה היה, ו...

 

92

00:05:31,233 --> 00:05:37,357

אותם שבטים, שבט לוי, שבט יהודה

ושבט... חצי מנשה ובנימין,

 

93

00:05:37,358 --> 00:05:40,441

אותם השבטים שירדו למצרים

 

94

00:05:40,442 --> 00:05:42,899

למרות שהנביא אמר להם לא

 

95

00:05:42,900 --> 00:05:46,482

ונשארו במצרים שנים רבות,

 

96

00:05:46,483 --> 00:05:50,399

אחר כך, כשגירשו אותם משם,

הגיעו לסודאן

 

97

00:05:50,400 --> 00:05:55,274

ומשם הגיעו לאתיופיה,

לארבעה אזורים,

 

98

00:05:55,275 --> 00:05:57,691

שאפילו נתן להם שם עברי,

 

99

00:05:57,692 --> 00:06:00,024

עם הזמן בעצם השתבש,

 

100

00:06:00,025 --> 00:06:03,316

אחד מהם זה קווארה,

שזה... קרא בספרו...

 

101

00:06:03,317 --> 00:06:08,774

"קווארה" זה משם עברי, "קורא",

מהמילה "קורא",

 

102

00:06:08,775 --> 00:06:13,941

והאזור השני זה בתיגראי,

שזה שם...

 

103

00:06:13,942 --> 00:06:18,232

מקום שנקרא עד יבוא, כלומר,

זה "עד יבוא היום", זה בעצם...

 

104

00:06:18,233 --> 00:06:20,316

כן, זה משהו עברי,

 

105

00:06:20,317 --> 00:06:23,191

והאזור השני זה סמיין,

 

106

00:06:23,192 --> 00:06:25,399

"סמיין" זה מהמילה "סימן".

 

107

00:06:25,400 --> 00:06:27,316

ככה הוא מתאר בספרו.

 

108

00:06:27,317 --> 00:06:32,232

בכל אופן, בעצם יהודי אתיופיה,

 

109

00:06:32,233 --> 00:06:36,691

הם מאמינים שהם שבטים הללו

ולא משבט דן.

 

110

00:06:36,692 --> 00:06:43,232

אומנם שבט דן כן היה, אבל יותר

לוקחים את השבט לוי ושבט יהודה,

 

111

00:06:43,233 --> 00:06:48,732

לכן באתיופיה גם כוהנים,

לכן קוראים גם לכהנת "כוהנים",

 

112

00:06:48,733 --> 00:06:55,441

וקיימו את ההלכות ואת המסורת

 

113

00:06:55,442 --> 00:06:58,691

של בית ראשון באתיופיה,

 

114

00:06:58,692 --> 00:07:01,233

על פי ההיסטוריה,

כל כך הרבה שנים.

 

115

00:07:03,858 --> 00:07:06,525

אז בכך אפשר להתקדם עם המצגת.

 

116

00:07:09,817 --> 00:07:12,942

כן, כפי שאנחנו רואים,

 

117

00:07:15,942 --> 00:07:18,816

יהודי אתיופיה בעצם ירדו למצרים,

 

118

00:07:18,817 --> 00:07:24,941

ממצרים לדרך הנילוס

ולאתיופיה הגדולה,

 

119

00:07:24,942 --> 00:07:29,649

שהם מפוזרים

בעיקר בעיקר באזור...

 

120

00:07:29,650 --> 00:07:33,274

מחוז גונדר, אלה האחרונים שהיו,

 

121

00:07:33,275 --> 00:07:38,274

אזור סמיין,

כל המקומות האלה, תיגראי.

 

122

00:07:38,275 --> 00:07:41,192

כל אלה, בעצם יהודי אתיופיה

התגוררו בהם.

 

123

00:07:43,858 --> 00:07:47,191

אז החיים שם חיי קהילה,

 

124

00:07:47,192 --> 00:07:51,857

חיי יהדות,

 

125

00:07:51,858 --> 00:07:56,816

כאשר מי שהנהיג את הקהילה

 

126

00:07:56,817 --> 00:08:03,232

זה למעשה הכהנת, כוהני העדה,

כפי שד"ר שמחה ציינה מקודם,

 

127

00:08:03,233 --> 00:08:06,733

שהיו בעצם בראש ה...

 

128

00:08:09,025 --> 00:08:11,191

בראש השבט, מה שנקרא,

 

129

00:08:11,192 --> 00:08:16,066

יחד עם קבוצת שמאגלאוץ',

שנקראים "חכמי העדה",

 

130

00:08:16,067 --> 00:08:25,899

שככה שמרו על יהדותם

ועל ייחודיותם במשך דורות.

 

131

00:08:25,900 --> 00:08:26,983

התקדם.

 

132

00:08:30,983 --> 00:08:33,357

כן, אז אנחנו רואים את אזור סמיין,

 

133

00:08:33,358 --> 00:08:38,857

שבעצם היה שם המרכז הרוחני,

נקרא לזה,

 

134

00:08:38,858 --> 00:08:41,607

שהכשירו את המנהיגות הרוחנית,

את הקייסים,

 

135

00:08:41,608 --> 00:08:45,024

היו שם הנזירים היהודיים,

כלומר...

 

136

00:08:45,025 --> 00:08:46,482

שהם הכשירו...

 

137

00:08:46,483 --> 00:08:49,735

היו במקומות אחרים,

אבל לאט לאט עבר לאזור הזה,

 

138

00:08:49,736 --> 00:08:52,024

שזה יותר נוח,

כי זה מקום הררי,

 

139

00:08:52,025 --> 00:08:55,441

מקום שהוא מנותק מהרים

 

140

00:08:55,442 --> 00:09:01,107

ואפשר בעצם לשמור

על צביון היהדות באזורים הללו,

 

141

00:09:01,108 --> 00:09:05,149

ולכן נאלצו להתבצר באזור... באזור...

 

142

00:09:05,150 --> 00:09:07,482

הרבה תלאות עברו, הרבה קשיים,

 

143

00:09:07,483 --> 00:09:13,941

אבל שם, באזור הזה,

נשאר עד לפני 60-70 שנה,

 

144

00:09:13,942 --> 00:09:16,066

הנזירים שנשארו שם.

 

145

00:09:16,067 --> 00:09:20,941

בשאר המקומות הם כבר

עברו מן העולם,

 

146

00:09:20,942 --> 00:09:25,024

אבל האזור היחיד

שנשארו לפחות שרידים זה משם.

 

147

00:09:25,025 --> 00:09:27,982

אחד מהנזירים, כן?

עלה... הגיע ארצה.

 

148

00:09:27,983 --> 00:09:29,566

אחד מהם, רק אחד.

 

149

00:09:29,567 --> 00:09:32,316

כל השאר, לצערנו הרב...

 

150

00:09:32,317 --> 00:09:37,232

בהמשך, הקייסים המשיכו את דרכם,

ולא הנזירים,

 

151

00:09:37,233 --> 00:09:43,857

ובעיקר זה באזור הזה, אזור סמיין,

שהיו בו הנזירים.

 

152

00:09:43,858 --> 00:09:45,150

הלאה, בוא נתקדם.

 

153

00:09:48,750 --> 00:09:50,024

טוב,

 

154

00:09:50,025 --> 00:09:52,916

החיים באתיופיה, אני קצת... אני...

 

155

00:09:52,917 --> 00:09:56,274

כן, חיים עצמאיים.

 

156

00:09:56,275 --> 00:09:57,899

אנשים שומרים על עצמם,

 

157

00:09:57,900 --> 00:10:01,900

שומרים על הרכוש שלהם

באמצעות ככה

 

158

00:10:03,525 --> 00:10:05,816

התחמשות עצמאית,

 

159

00:10:05,817 --> 00:10:09,774

ככה גם השלטונות

 

160

00:10:09,775 --> 00:10:14,566

פחות בעצם התערבו,

במיוחד בכפרים מאוד נידחים,

 

161

00:10:14,567 --> 00:10:17,357

זה כסימן, ככה, תמונה ששמתי.

 

162

00:10:17,358 --> 00:10:18,483

הלאה.

 

163

00:10:20,192 --> 00:10:22,607

בוא נתקדם.

 

164

00:10:22,608 --> 00:10:24,024

טוב.

 

165

00:10:24,025 --> 00:10:28,524

אני... התמונה הזו,

שבעצם, אל"ף,

 

166

00:10:28,525 --> 00:10:32,608

מהנילוס, שיוצא מהמקור הזה,

 

167

00:10:34,525 --> 00:10:36,607

זה נקרא "אגם טאנה".

 

168

00:10:36,608 --> 00:10:40,857

באגם טאנה, משם יוצא, נו,

אבל ציינתי את זה כי...

 

169

00:10:40,858 --> 00:10:43,524

יהודי אתיופיה, אחד הדברים ש...

 

170

00:10:43,525 --> 00:10:48,649

בכפרים, לפני שבעצם

בונים את המקום שלהם,

 

171

00:10:48,650 --> 00:10:50,691

צריכים לבדוק מקור מים.

 

172

00:10:50,692 --> 00:10:54,941

מקור מים שיש בו...

מקור מים זורמים, מים בעצם חיים,

 

173

00:10:54,942 --> 00:10:59,566

על מנת לטבול כי טומאה וטהרה,

תכף אני אתייחס אליו, עוד מעט,

 

174

00:10:59,567 --> 00:11:03,399

טומאה וטהרה, אחת המצוות

 

175

00:11:03,400 --> 00:11:05,817

שכל כך הקפידו, כל כך...

 

176

00:11:08,525 --> 00:11:15,191

הרגישו בה, לכן היו צריכים לגור

במקומות שיש בהם נהר שזורם.

 

177

00:11:15,192 --> 00:11:22,149

אז אגם טאנה אחד מהם, בעצם,

שזורם לאזור אתיופיה בכפרים שונים.

 

178

00:11:22,150 --> 00:11:23,192

בוא נתקדם.

 

179

00:11:27,608 --> 00:11:30,732

כן. הלאה זה בעצם המפל,

 

180

00:11:30,733 --> 00:11:32,108

תמונה יפה שרואים.

 

181

00:11:37,025 --> 00:11:39,524

בעצם...

 

182

00:11:39,525 --> 00:11:42,232

כל התמונות הללו

זה רק כדי לראות את החיים.

 

183

00:11:42,233 --> 00:11:47,316

הרבה פעמים שואלים אותי

הרבה צעירים, הרבה זה,

 

184

00:11:47,317 --> 00:11:50,274

האם באתיופיה

היה מים, היה יבש וכו',

 

185

00:11:50,275 --> 00:11:54,899

אז אני אומר להם: "יש יותר מים

מארץ ישראל באתיופיה".

 

186

00:11:54,900 --> 00:11:58,691

כל כך הרבה נהרות,

כל כך הרבה זה, וממש...

 

187

00:11:58,692 --> 00:12:05,816

מאוד מאוד...

הנוף מאוד מרהיב לראייה ונוף...

 

188

00:12:05,817 --> 00:12:08,816

שאנחנו גדלנו,

הרים מאוד מאוד גבוהים, ש...

 

189

00:12:08,817 --> 00:12:10,191

גם מה שראינו מקודם,

 

190

00:12:10,192 --> 00:12:14,941

הרי סמיין, שמגיעים

עד 4,600 מעל פני הים,

 

191

00:12:14,942 --> 00:12:19,385

כמעט פי שתיים מחרמון,

מהר חרמון.

 

192

00:12:19,386 --> 00:12:20,525

הלאה.

 

193

00:12:24,400 --> 00:12:26,524

טוב...

 

194

00:12:26,525 --> 00:12:31,774

החיים באתיופיה בעצם מבחינת

מקור הפרנסה של יהודי אתיופיה,

 

195

00:12:31,775 --> 00:12:34,816

נשים זה קדרות

 

196

00:12:34,817 --> 00:12:38,441

וגם אריגה ורקמה,

 

197

00:12:38,442 --> 00:12:41,524

אלה בעצם מקצועות של נשים,

 

198

00:12:41,525 --> 00:12:46,982

הן לא עקרות בית, רק במטבח,

אלא היה להן מקצוע,

 

199

00:12:46,983 --> 00:12:52,441

מקצוע שהוא מאוד מאוד מכובד, שהכניס...

 

200

00:12:52,442 --> 00:12:59,024

ממש החזיק את הבית, ב...

לא פחות מהגבר, אפשר לומר.

 

201

00:12:59,025 --> 00:13:01,274

אז זה בעצם מה שאנחנו רואים,

 

202

00:13:01,275 --> 00:13:06,399

נשים יהודיות שזה המקצוע שלהן,

זו העבודה שלהן.

 

203

00:13:06,400 --> 00:13:10,067

מזה בעצם התפרנסו. כן. הלאה.

 

204

00:13:12,692 --> 00:13:16,817

גם זה, כן, פסלון,

זה גם כן נשים עשו את זה.

 

205

00:13:18,442 --> 00:13:19,733

בוא נתקדם.

 

206

00:13:22,733 --> 00:13:31,441

טוב. זה בעצם אחד ה... המסורת,

הכנת הבונה ושתיית הבונה, שזה...

 

207

00:13:31,442 --> 00:13:37,066

שנקרא בספר...

או מפגש הקפה המסורתי,

 

208

00:13:37,067 --> 00:13:39,816

שיכולים לשבת שלוש שעות,

יכולים לשבת שעה,

 

209

00:13:39,817 --> 00:13:44,149

וככה דנים על כל העניינים,

על כל ה...

 

210

00:13:44,150 --> 00:13:47,941

כל מה שקורה בסביבה,

בקהילה, בשכונה,

 

211

00:13:47,942 --> 00:13:51,567

זה בעצם המפגש המאוד משמעותי.

 

212

00:13:53,192 --> 00:13:54,442

בוא נתקדם.

 

213

00:13:57,942 --> 00:13:59,983

פעם מישהו אמר לי:

 

214

00:14:01,775 --> 00:14:06,232

האם האוכל בעצם שאוכלים ביחד,

 

215

00:14:06,233 --> 00:14:10,191

מה שיהודי אתיופיה פספסו,

הוא אמר,

 

216

00:14:10,192 --> 00:14:13,482

עצם זה שאוכלים כל אחד לבד,

זה מרחיק.

 

217

00:14:13,483 --> 00:14:15,607

באתיופיה כולם אכלו ביחד.

 

218

00:14:15,608 --> 00:14:17,316

כלומר, האנג'רה גם היא גדולה,

 

219

00:14:17,317 --> 00:14:20,982

היא לא אנג'רה קטנה

כמו שבארץ אנחנו רואים,

 

220

00:14:20,983 --> 00:14:24,732

שם הייתה אנג'רה גדולה

וכולם אוכלים ביחד,

 

221

00:14:24,733 --> 00:14:28,857

והמאכל ביחד

זה בעצם סוג של חיבור,

 

222

00:14:28,858 --> 00:14:33,857

סוג של קהילה, סוג של...

מאוד מחזק מבחינה חברתית.

 

223

00:14:33,858 --> 00:14:37,692

אז זה, אומר, אחד הדברים

שכנראה בארץ

 

224

00:14:39,483 --> 00:14:41,732

לא בדיוק שומרים כמו שם,

 

225

00:14:41,733 --> 00:14:48,274

כנראה זה גם... האנג'רה זו אחת

הסיבות שגורמות לאינדיווידואליות.

 

226

00:14:48,275 --> 00:14:49,358

בוא נתקדם.

 

227

00:14:51,608 --> 00:14:54,732

טוב, אז אנחנו פה רואים בעצם...

 

228

00:14:54,733 --> 00:15:00,274

כן, התפרנסו הגברים בחקלאות.

 

229

00:15:00,275 --> 00:15:05,899

חקלאות, אומנם עתיקה,

 

230

00:15:05,900 --> 00:15:08,191

לא כמו היום, מתקדמת,

 

231

00:15:08,192 --> 00:15:15,732

אלא... אבל זה היה... זה אחד...

זו הייתה עבודה לפרנסה, ו... כן.

 

232

00:15:15,733 --> 00:15:17,067

בוא נתקדם קצת.

 

233

00:15:20,317 --> 00:15:24,524

כן, העבודה באמת,

חרישה על ידי שני שוורים,

 

234

00:15:24,525 --> 00:15:32,982

וזה היה עיקר העבודה

של הגברים ביום-יום,

 

235

00:15:32,983 --> 00:15:35,067

זה... לפרנסתם.

 

236

00:15:37,692 --> 00:15:39,650

כן, זו התוצאה, בסופו של דבר.

 

237

00:15:42,275 --> 00:15:46,649

והמקצוע הנוסף זה היה נפחות,

של הגברים.

 

238

00:15:46,650 --> 00:15:49,774

זה, כמובן, בעיניי הנוצרים,

 

239

00:15:49,775 --> 00:15:57,066

שם נחשב כמקצוע נחות

והם לא היו בעצם נוגעים בזה,

 

240

00:15:57,067 --> 00:16:01,816

ומי שעושה את העבודה הזו

או את המקצוע הזה,

 

241

00:16:01,817 --> 00:16:06,191

רק היהודים, כי מבחינתם ל...

 

242

00:16:06,192 --> 00:16:09,982

נפחות, לעבוד במקצוע כזה,

 

243

00:16:09,983 --> 00:16:16,024

זה נחשב כמשהו שונה,

כמשהו פחות, נחות,

 

244

00:16:16,025 --> 00:16:20,399

אז זה... אבל בשביל היהודים

זו הייתה פרנסה, הם לא...

 

245

00:16:20,400 --> 00:16:27,691

זה היה... זה... שהוא היה מכניס

משמעותי מבחינת הכלכלה הביתית,

 

246

00:16:27,692 --> 00:16:29,941

אנשים שעשו את זה.

 

247

00:16:29,942 --> 00:16:32,024

הלאה, בוא נתקדם ל... כן.

 

248

00:16:32,025 --> 00:16:36,774

והמקצוע הנוסף זה אריגה גם כן,

זה גם כן...

 

249

00:16:36,775 --> 00:16:41,232

גם של היהודים וגם...

זה גם המוסלמים עושים באתיופיה,

 

250

00:16:41,233 --> 00:16:45,732

אבל גם יהודים עושים את האריגה הזו,

 

251

00:16:45,733 --> 00:16:48,191

וזה גם כן כחלק מהמקצוע,

 

252

00:16:48,192 --> 00:16:53,774

במיוחד במקומות שאין בהם

חלקת אדמה שלא...

 

253

00:16:53,775 --> 00:16:56,650

שללו מהם את חלקת האדמה

ואז היו מתפרנסים מזה.

 

254

00:16:59,775 --> 00:17:04,357

אז... יש לנו חתולים פה ש...

עשו לנו בלגן.

 

255

00:17:04,358 --> 00:17:05,567

בוא נתקדם, ניר.

 

256

00:17:08,150 --> 00:17:10,732

טוב, אנחנו נגיע

לחלק העיקרי עכשיו,

 

257

00:17:10,733 --> 00:17:14,441

פשוט היה כטעימה

 

258

00:17:14,442 --> 00:17:16,857

ממש על קצה המזלג.

 

259

00:17:16,858 --> 00:17:22,774

עכשיו אני נכנס לנושא של הערב,

הנושא של המנהיגות הרוחנית,

 

260

00:17:22,775 --> 00:17:24,441

בעצם הקייסים.

 

261

00:17:24,442 --> 00:17:29,899

ראשית להקדים ולומר,

אני גדלתי בתור...

 

262

00:17:29,900 --> 00:17:31,816

במשפחה של קייסים,

 

263

00:17:31,817 --> 00:17:36,774

זכיתי, ברוך השם,

באזור סמיין, גדלתי בסמיין.

 

264

00:17:36,775 --> 00:17:40,857

אבא שלי היה קייס בכפר שם,

גם בארץ, הוא זכה להיות...

 

265

00:17:40,858 --> 00:17:42,399

להגיע לארץ,

 

266

00:17:42,400 --> 00:17:46,399

ואח של... שני האחים של אבא שלי

גם כן היו קייסים,

 

267

00:17:46,400 --> 00:17:48,525

וכמובן, באמת מסביב.

 

268

00:17:51,900 --> 00:17:55,607

כשאני, בתור ילד שגדל במשפחה הזו,

 

269

00:17:55,608 --> 00:17:59,691

אני לא מכיר תחומים אחרים, אבל...

 

270

00:17:59,692 --> 00:18:02,482

כשאני משווה בין מה שהיה

 

271

00:18:02,483 --> 00:18:07,107

ומה ש אבא שלי היה עושה

לבין פה בארץ, ממש...

 

272

00:18:07,108 --> 00:18:12,191

הבדל עצום עצום,

שונות מאוד מאוד גדולה.

 

273

00:18:12,192 --> 00:18:14,982

למעשה...

 

274

00:18:14,983 --> 00:18:20,107

תפקיד הקייסים, או כוהני הדת,

מתחלק לשניים, שני תחומים:

 

275

00:18:20,108 --> 00:18:23,399

תחום רוחני ותחום חברתי.

 

276

00:18:23,400 --> 00:18:31,066

התחום הרוחני זה פשוט...

הקייס הוא אחראי לכל הטקסים:

 

277

00:18:31,067 --> 00:18:34,316

טקסים דתיים, טקסים...

 

278

00:18:34,317 --> 00:18:37,357

חתונה, טקסי הלוויה, אזכרה,

 

279

00:18:37,358 --> 00:18:40,232

טקסי...

 

280

00:18:40,233 --> 00:18:42,857

שבעה, וכל הטקסים הדתיים,

 

281

00:18:42,858 --> 00:18:46,524

וכמובן, הובלה של התפילה כחזן.

 

282

00:18:46,525 --> 00:18:49,566

הרי כיוון שזה בשפת הגעז, התפילות,

 

283

00:18:49,567 --> 00:18:53,441

אז הקייס הוא בעצם...

הוא זה שמוביל את התפילה

 

284

00:18:53,442 --> 00:18:55,982

ומברך על כל טקס,

 

285

00:18:55,983 --> 00:19:03,066

מברך את הסעודות, סעודות מצווה,

סעודת שבת וכו' וכו',

 

286

00:19:03,067 --> 00:19:09,482

אז זה בעצם כמעט את סדר היום

שממלא לו בתחום הזה.

 

287

00:19:09,483 --> 00:19:11,982

התחום הנוסף זה התחום החברתי.

 

288

00:19:11,983 --> 00:19:14,482

התחום החברתי

זה בעצם גישור-פישור,

 

289

00:19:14,483 --> 00:19:15,650

בין אדם לחברו.

 

290

00:19:17,275 --> 00:19:23,275

הרי בכפר אנשים התנהלו

באופן עצמאי, באופן מאוד...

 

291

00:19:25,733 --> 00:19:29,941

איך נקרא? אוטונומי, מה שנקרא.

 

292

00:19:29,942 --> 00:19:33,607

אז מי ש... כשיש איזשהן בעיות,

 

293

00:19:33,608 --> 00:19:38,714

לא רק עניין של סכסוך,

גם בנושא של קושי, כלכלית,

 

294

00:19:38,715 --> 00:19:43,774

אם משפחה מביתא ישראל,

מיהודים, נפלו לאיזושהי בעיה,

 

295

00:19:43,775 --> 00:19:46,732

אז היו מתאספים

ופותרים את הבעיה.

 

296

00:19:46,733 --> 00:19:51,107

אני זוכר, בכפר שלנו היו שמאגלאוץ',

 

297

00:19:51,108 --> 00:19:54,399

כשיש איזושהי בעיה,

הם מתאספים, מתארגנים,

 

298

00:19:54,400 --> 00:19:57,816

פונים לקייס ביחד,

 

299

00:19:57,817 --> 00:20:02,657

והיו עושים איזשהו סוג של מגבית,

סוג של עזרה.

 

300

00:20:02,658 --> 00:20:05,191

מעבר לזה ש...

 

301

00:20:05,192 --> 00:20:08,941

אבא שלי גם היה דואג לאנשים,

לתת להם...

 

302

00:20:08,942 --> 00:20:13,399

כשהם, יש להם אדמה,

אז לחרוש להם ביחד,

 

303

00:20:13,400 --> 00:20:17,941

סוג של חברותא יום אחד,

לעשות איזשהו... זה, ו...

 

304

00:20:17,942 --> 00:20:20,613

לחרוש לאישה חד-הורית, למשל,

 

305

00:20:20,614 --> 00:20:24,941

או בעלה חולה חלילה או לא יכול,

 

306

00:20:24,942 --> 00:20:29,149

אז דבר כזה היה סוג

של ערבות הדדית וחיזוק.

 

307

00:20:29,150 --> 00:20:35,566

וכמובן, נושא של סכסוך בין אדם לחברו

או בין איש לאשתו, ואז...

 

308

00:20:35,567 --> 00:20:38,066

גם היו פותרים את הבעיות

 

309

00:20:38,067 --> 00:20:42,941

ולא היו צריכים להגיע לשלטונות

ולא היו צריכים להגיע לכל מיני...

 

310

00:20:42,942 --> 00:20:47,691

לצערי הרב, שכמו שאנחנו רואים,

בארץ הרבה... מדי פעם נתקלים,

 

311

00:20:47,692 --> 00:20:50,232

ניסיון לרצח אישה וכו',

 

312

00:20:50,233 --> 00:20:51,982

שם...

 

313

00:20:51,983 --> 00:20:53,816

אני לא יודע אם...

 

314

00:20:53,817 --> 00:20:57,191

לא שמעתי שהיה דבר כזה,

כי היו פותרים את הבעיה

 

315

00:20:57,192 --> 00:20:59,650

באופן מאוד מאוד... זה, כי...

 

316

00:21:02,108 --> 00:21:06,611

מגיעים לשמאגלאוץ', מגיעים לקייס,

וזה היה נפתר.

 

317

00:21:06,612 --> 00:21:10,399

אם לא נענה לבקשה,

 

318

00:21:10,400 --> 00:21:15,483

אם לא נענה אותו גבר או אישה,

מי שזה לא יהיה, ל...

 

319

00:21:20,067 --> 00:21:24,316

לפנייה או לדרישה

או להחלטה שלהם,

 

320

00:21:24,317 --> 00:21:26,107

אז יש... היה סנקציה.

 

321

00:21:26,108 --> 00:21:29,732

סנקציות, זה יכול...

 

322

00:21:29,733 --> 00:21:32,566

שלא כדאי לו, כי...

 

323

00:21:32,567 --> 00:21:36,691

אחרי הכול, הוא צריך את הקהילה,

צריך את הקייסים לטקסים,

 

324

00:21:36,692 --> 00:21:41,732

אחרת לא יעשו אצלו טקס,

לא יעשו אצלו ברכה, לא...

 

325

00:21:41,733 --> 00:21:47,524

בעצם לא ישתתפו באירועים שלו,

וככה היו...

 

326

00:21:47,525 --> 00:21:52,107

מפעילים את הסנקציות בצורה כזו,

 

327

00:21:52,108 --> 00:21:59,524

כולם באמת נהגו לעשות כהלכתה,

פחות או יותר, וככה באמת התנהלו.

 

328

00:21:59,525 --> 00:22:01,191

אז התפקיד, כמו שאמרתי,

 

329

00:22:01,192 --> 00:22:05,066

הוא התפקיד החברתי והתפקיד הרוחני,

שני תפקידים שמילאו.

 

330

00:22:05,067 --> 00:22:09,107

לתפקיד החברתי,

השמאגלאוץ', כמו שאמרתי,

 

331

00:22:09,108 --> 00:22:13,232

הם שיחקו תפקיד

מאוד מאוד מאוד חשוב,

 

332

00:22:13,233 --> 00:22:16,107

במיוחד במקומות שאין בהם קייס שם,

 

333

00:22:16,108 --> 00:22:20,357

הם היו האנשים שניהלו את הקהילה,

 

334

00:22:20,358 --> 00:22:23,774

ומה שגדול עליהם,

היו הולכים ל... פונים לקייס

 

335

00:22:23,775 --> 00:22:27,692

וככה החזיקו את הקהילה.

 

336

00:22:29,442 --> 00:22:33,983

יתרה מזו, גם לשמור אותם

מבחינת שלא יתבוללו, משום ש...

 

337

00:22:35,567 --> 00:22:37,192

קצת רוצים

 

338

00:22:39,733 --> 00:22:44,566

ללכת לדת אחרת,

בעיקר זה הדת השולטת שם, הנצרות,

 

339

00:22:44,567 --> 00:22:50,941

והיה גם שמירה,

שמירה הדוקה על כל אחד ואחד.

 

340

00:22:50,942 --> 00:22:52,566

איך עשו את זה?

 

341

00:22:52,567 --> 00:22:56,482

כל קייס, יש לו את המשפחות,

מה שנקרא "אב הרוחני".

 

342

00:22:56,483 --> 00:22:58,422

בתור האב הרוחני,

 

343

00:22:58,423 --> 00:23:02,066

הוא צריך לדאוג

שהמשפחה הזו שומרת,

 

344

00:23:02,067 --> 00:23:06,732

פחות או יותר, על תורה ומצוות,

על צביון היהדות.

 

345

00:23:06,733 --> 00:23:13,982

שלושה דברים היו חייבים לשמור

כדי להישאר בתוך חיק היהדות,

 

346

00:23:13,983 --> 00:23:19,816

שזה בעצם אכילת כשר,

שלא לאכול שחיטה של נוצרים,

 

347

00:23:19,817 --> 00:23:21,691

שמירת שבת

 

348

00:23:21,692 --> 00:23:26,441

ונישואים כדת משה, מה שנקרא,

 

349

00:23:26,442 --> 00:23:28,066

נישואים על ידי קייסים.

 

350

00:23:28,067 --> 00:23:31,357

אלה שלושה דברים,

היו מקפידים עליהם,

 

351

00:23:31,358 --> 00:23:35,107

ומי שלא עושה אחד מהם,

 

352

00:23:35,108 --> 00:23:39,774

אז אחרי אזהרה

יכול באמת לצאת מהזה

 

353

00:23:39,775 --> 00:23:44,607

ואותו אב הרוחני, אותו קייס,

מסיר את אחריותו ממנו,

 

354

00:23:44,608 --> 00:23:49,482

כלומר, "אני לא... מהיום והלאה,

אני לא בעצם האב הרוחני שלו."

 

355

00:23:49,483 --> 00:23:53,191

כלומר, "אני לא..."

זה נקרא.

 

356

00:23:53,192 --> 00:23:55,232

מוריד את האחריות.

 

357

00:23:55,233 --> 00:23:56,566

וזו בעיה.

 

358

00:23:56,567 --> 00:24:01,982

ברגע שהקייס מסיר מאותה משפחה,

מאותה זה,

 

359

00:24:01,983 --> 00:24:04,732

הוא לא יזכה לטקס,

 

360

00:24:04,733 --> 00:24:09,316

כי חלילה, אם יש במשפחה הלוויה כלשהי,

 

361

00:24:09,317 --> 00:24:11,982

שואלים מי האב הרוחני.

 

362

00:24:11,983 --> 00:24:15,482

אחרי ששואלים מי האב הרוחני,

ואז עושים את הטקס.

 

363

00:24:15,483 --> 00:24:17,858

אם אין אב רוחני,

לא עושים את הטקס.

 

364

00:24:20,108 --> 00:24:22,441

אפילו בארץ גם כן, אומנם זה...

 

365

00:24:22,442 --> 00:24:25,441

גם בארץ ממשיכים עם העניין הזה.

 

366

00:24:25,442 --> 00:24:28,524

בצורה הזו באמת זו הייתה השמירה.

 

367

00:24:28,525 --> 00:24:31,982

אז הקייסים,

איך הם נהיו קייסים בעצם?

 

368

00:24:31,983 --> 00:24:34,732

מי ממנה אותם? מי... זה?

 

369

00:24:34,733 --> 00:24:37,192

אפשר להשתמש במצגת. פתח.

 

370

00:24:40,233 --> 00:24:42,024

כן.

 

371

00:24:42,025 --> 00:24:45,357

אז התפקיד שמילאו, ציינו מקודם,

 

372

00:24:45,358 --> 00:24:48,066

מי יכול להיות קייס... זה?

 

373

00:24:48,067 --> 00:24:51,107

כל אחד יכול, בגדול.

מה זה "כל אחד"?

 

374

00:24:51,108 --> 00:24:55,524

כל יהודי, הכוונה, שהוא נולד...

 

375

00:24:55,525 --> 00:25:00,524

מבחינת הזה, שושלת שלו,

יהודי, ביתא ישראל.

 

376

00:25:00,525 --> 00:25:04,066

לא חייב להיות בן של קייס

כדי להיות קייס,

 

377

00:25:04,067 --> 00:25:06,067

אלא כן, כל בן...

 

378

00:25:08,025 --> 00:25:13,941

יכול להיות קייס אחרי שהוא

ממלא את התנאים להיות קייס.

 

379

00:25:13,942 --> 00:25:18,774

אגב, המילה "קייס"

באה מאוחר יותר.

 

380

00:25:18,775 --> 00:25:20,108

השם זה "כהנת".

 

381

00:25:21,775 --> 00:25:25,566

כהנת, אומנם...

 

382

00:25:25,567 --> 00:25:29,441

מבחינת התפקיד...

 

383

00:25:29,442 --> 00:25:34,274

הוא לא קיבל בשושלת,

מבחינת הספירה,

 

384

00:25:34,275 --> 00:25:36,357

מאהרן, מהכהן,

 

385

00:25:36,358 --> 00:25:43,816

אלא בתואר ובתפקיד

ובתנאים שממלא לתפקיד של כהן.

 

386

00:25:43,817 --> 00:25:46,274

מה זה אומר?

 

387

00:25:46,275 --> 00:25:51,816

אחרי הלימוד, אחרי שהוא לומד

את השנים שלומד להיות קייס,

 

388

00:25:51,817 --> 00:25:54,232

רק לסבר את האוזן,

 

389

00:25:54,233 --> 00:25:55,941

הם לומדים בתנאי פנימייה.

 

390

00:25:55,942 --> 00:25:58,649

אבא שלי, למשל,

אני יכול להעיד על אבא שלי,

 

391

00:25:58,650 --> 00:26:03,441

למד אצל הנזירים,

כלומר, שמכשירים את הקייסים,

 

392

00:26:03,442 --> 00:26:06,816

במשך תשע שנים, בתנאי פנימייה.

 

393

00:26:06,817 --> 00:26:10,982

הם גם עובדים ולומדים,

זה לא רק לימודים.

 

394

00:26:10,983 --> 00:26:13,982

ביום הם עובדים, בערב הם לומדים,

 

395

00:26:13,983 --> 00:26:18,223

וככה הם צריכים...

וכמובן גם המשפחה,

 

396

00:26:18,224 --> 00:26:22,149

אבא צריך מה שיש לו

להביא גם למוסד הזה,

 

397

00:26:22,150 --> 00:26:28,149

,כי המוסד החזיק את עצמו ע"י התלמידים

,שהם עבדו בחקלאות

 

398

00:26:28,150 --> 00:26:31,982

כי זה לא מוסד

שהיה לו איזשהו גיבוי,

 

399

00:26:31,983 --> 00:26:36,191

איזושהי עזרה ממקור מסוים. כן.

 

400

00:26:36,192 --> 00:26:38,441

לכן הם עבדו ולמדו,

 

401

00:26:38,442 --> 00:26:40,232

כל אחד לפי הקצב שלו,

 

402

00:26:40,233 --> 00:26:44,399

יש כאלה... בין 7 ל-12 שנה

לוקחים הלימודים,

 

403

00:26:44,400 --> 00:26:49,691

ואחרי שמסיימים את הלימודים

וחוזרים לכפר,

 

404

00:26:49,692 --> 00:26:54,649

הם צריכים שני דברים לקיים:

אחד, צריכים להתחתן,

 

405

00:26:54,650 --> 00:26:57,774

אין הסמכה לפני הנישואים.

 

406

00:26:57,775 --> 00:26:59,524

לפני הנישואים אפשר ללמוד.

 

407

00:26:59,525 --> 00:27:04,066

רק אחרי הנישואים אפשר בעצם...

אפילו ילד או שניים,

 

408

00:27:04,067 --> 00:27:06,774

רק אחרי זה מסמיכים את הקייסים,

 

409

00:27:06,775 --> 00:27:09,441

אבל כדי להסמיך,

אחרי שהוא חוזר לכפר,

 

410

00:27:09,442 --> 00:27:14,941

הוא צריך לעשות סוג של התנסות,

סוג של סטאז' עם הקהילה,

 

411

00:27:14,942 --> 00:27:20,482

לנהל את הקהילה,

לתת שירות דת וכו'.

 

412

00:27:20,483 --> 00:27:26,357

לאחר מכן, בכפר עצמו

מתאספים או מתכנסים

 

413

00:27:26,358 --> 00:27:31,524

אנשי הכפר והשמאגלאוץ', הזה,

 

414

00:27:31,525 --> 00:27:35,107

הם פונים לאותו מוסד

 

415

00:27:35,108 --> 00:27:41,357

ומבקשים שיסמיכו להם

את אותו הקייס הזה שסיים,

 

416

00:27:41,358 --> 00:27:47,982

כי רוצים אותו כי הוא באמת

נותן את השירות כמו שצריך.

 

417

00:27:47,983 --> 00:27:53,524

ואז מלווים אותו לאותו מוסד,

 

418

00:27:53,525 --> 00:27:55,816

וכמובן, כמו שציינתי מקודם,

 

419

00:27:55,817 --> 00:27:58,149

אחרי שהוא התחתן,

אחרי שצריך להתחתן,

 

420

00:27:58,150 --> 00:28:02,607

והנישואים נישואים

עם אישה ראשונית,

 

421

00:28:02,608 --> 00:28:05,691

כלומר, אישה בבתוליה

הוא צריך להתחתן, כמו הכהן,

 

422

00:28:05,692 --> 00:28:10,191

וכך אחרי זה,

אחרי שנה-שנתיים בערך,

 

423

00:28:10,192 --> 00:28:15,274

הולך למוסד הזה

לקבל הסמכה בתור קייס.

 

424

00:28:15,275 --> 00:28:21,607

אחרי אישור של הכפר,

אישור של האנשים מהכפר עצמם

 

425

00:28:21,608 --> 00:28:24,400

עם נציגות של אנשים, כן?

שהוא דיבר.

 

426

00:28:27,317 --> 00:28:32,067

ומכאן בעצם מקבל את התפקיד

של כהן, כהן הדת.

 

427

00:28:33,858 --> 00:28:37,566

ואחרי זה הוא באמת,

הוא מקבל את התפקיד,

 

428

00:28:37,567 --> 00:28:41,441

התפקיד הזה ממש מורם מעם

 

429

00:28:41,442 --> 00:28:44,732

ועל פיו יישק דבר, כמו שאומרים.

 

430

00:28:44,733 --> 00:28:48,441

זו הייתה המקובלות שם

כדי להסמיך.

 

431

00:28:48,442 --> 00:28:51,732

אז כל אחד יכול,

רק שני תנאים צריך לקיים:

 

432

00:28:51,733 --> 00:28:55,774

לימודים, נישואים, כן? ראשונית,

 

433

00:28:55,775 --> 00:29:01,857

ומקובלות על ידי הציבור עצמו,

 

434

00:29:01,858 --> 00:29:04,399

הכפר שהוא בא לשרת,

 

435

00:29:04,400 --> 00:29:08,442

צריכים להיות מוכנים

שהוא ייתן להם את השירות.

 

436

00:29:12,733 --> 00:29:13,858

תתקדם.

 

437

00:29:20,108 --> 00:29:21,317

הלאה.

 

438

00:29:24,525 --> 00:29:27,024

כן. שירות...

 

439

00:29:27,025 --> 00:29:33,524

כפי שאתם רואים, זה בעצם,

יש להם רכב ארבע על ארבע, כמו שאומרים.

 

440

00:29:33,525 --> 00:29:38,274

זה בעצם רכב השירות

מכפר לכפר, כי...

 

441

00:29:38,275 --> 00:29:39,567

עכשיו יש ג'יפים.

 

442

00:29:41,442 --> 00:29:43,775

החליפו. זה ארבע על ארבע, אמרתי.

 

443

00:29:47,775 --> 00:29:51,998

עם זה בעצם באמת ה...

 

444

00:29:51,999 --> 00:29:56,691

הסוס או הפרד של קייס,

הוא היה סובל, אפשר לומר.

 

445

00:29:56,692 --> 00:30:00,982

אני זוכר בעצם

כמה אבא שלי היה...

 

446

00:30:00,983 --> 00:30:04,108

כשהולך ממקום למקום,

הוא לא נח, ה... זה.

 

447

00:30:05,650 --> 00:30:08,817

זה, כדי לתת את השירות,

היו מסתובבים.

 

448

00:30:10,567 --> 00:30:15,857

מבחינת פרנסה, איך הם התפרנסו

הרי בעצם, כן, הקייסים?

 

449

00:30:15,858 --> 00:30:19,649

קודם כול, לכל קייס,

יש לו חלקת אדמה.

 

450

00:30:19,650 --> 00:30:27,316

יש להם גם את הרכוש בעצם,

את הפרות, את הזה, בבית.

 

451

00:30:27,317 --> 00:30:32,149

את האדמה, מה שהיו עושים,

אני זוכר אצלנו, ש...

 

452

00:30:32,150 --> 00:30:37,441

היו אנשי הכפר, ביום של הזריעה,

אז מתאספים ביחד,

 

453

00:30:37,442 --> 00:30:40,107

יש מה שנקרא "עוברה",

קוראים לזה.

 

454

00:30:40,108 --> 00:30:43,816

עוברה זה בעצם יום של גיבוש,

 

455

00:30:43,817 --> 00:30:46,857

שכולם... כל אחד מביא איתו

את הטורייה, את הזה,

 

456

00:30:46,858 --> 00:30:52,649

ואת השור וזה, ואת השוורים,

ועושים עבודת... יומית,

 

457

00:30:52,650 --> 00:30:59,566

היום זה צריכים לעשות חרישה

לאדמה של הקייס.

 

458

00:30:59,567 --> 00:31:03,149

אז באים כל אחד מה שאצלו

ועושים יום אחד עבודה.

 

459

00:31:03,150 --> 00:31:07,441

ככה גם בתקופה של הטקסים וככה גם ב...

 

460

00:31:07,442 --> 00:31:12,982

אז זה היה בעצם העזרה של הקהילה

לאותו קייס.

 

461

00:31:12,983 --> 00:31:18,857

מעבר לזה יש מעשר, מעשר שהיו...

 

462

00:31:18,858 --> 00:31:24,607

כל אחד מחקלאות ש... זה,

ונותנים את ה...

 

463

00:31:24,608 --> 00:31:29,066

יותר... קצת...

כל אחד, מה שיכול, נותן מעשר.

 

464

00:31:29,067 --> 00:31:34,816

מזה בעצם הקייסים התפרנסו בגדול,

וזה היה...

 

465

00:31:34,817 --> 00:31:38,233

זה שלהם, וגם אם הם יכולים,

אז עובדים.

 

466

00:31:40,650 --> 00:31:41,983

הלאה, בוא נתקדם.

 

467

00:31:46,585 --> 00:31:49,220

טוב.

 

468

00:31:49,221 --> 00:31:52,567

לתפקיד של הקייס, כמו שאמרנו,

 

469

00:31:55,400 --> 00:31:58,024

בעיקר בעצם טקסים.

 

470

00:31:58,025 --> 00:32:01,066

הטקסים הם... זה יוצר...

ממלאים את היום,

 

471

00:32:01,067 --> 00:32:08,316

שזה טקסי הלוויה,

טקסי האזכרה וכו' וכו',

 

472

00:32:08,317 --> 00:32:12,108

ויש להם את ה...

 

473

00:32:14,067 --> 00:32:21,024

מה שנקרא, את הסימנים החיצוניים

לראות אם זה קייס או לא קייס,

 

474

00:32:21,025 --> 00:32:25,899

בעיקר בלבוש שלהם. הלבוש.

 

475

00:32:25,900 --> 00:32:30,357

אז הכובע כובע לבן ולבוש לבן,

 

476

00:32:30,358 --> 00:32:34,274

ומה שאנחנו רואים בתמונה...

זו תמונה, אגב, מהארץ,

 

477

00:32:34,275 --> 00:32:37,649

זו... עם גלימות מיוחדות,

כמו שרואים,

 

478

00:32:37,650 --> 00:32:41,550

ועם המטריות המיוחדות הללו.

 

479

00:32:41,551 --> 00:32:45,357

המטריות והגלימות,

 

480

00:32:45,358 --> 00:32:51,691

לובשים אותן

בדרך כלל בשני אירועים,

 

481

00:32:51,692 --> 00:32:56,900

שני אירועים מאוד מאוד הפוכים,

מה שנקרא.

 

482

00:32:58,483 --> 00:33:01,982

באירוע, שלא עלינו, הלוויה,

 

483

00:33:01,983 --> 00:33:04,733

ובאירוע של חג הסיגד.

 

484

00:33:06,567 --> 00:33:09,691

בטח יצא לכם לראות בחג הסיגד

עם הגלימות האלה,

 

485

00:33:09,692 --> 00:33:13,149

זו תמונה, אגב, מחג סיגד,

ומטריות.

 

486

00:33:13,150 --> 00:33:19,399

מה, למה מטרייה מיוחדת, כן,

בחג הסיגד ובהלוויה משתמשים בה?

 

487

00:33:19,400 --> 00:33:23,107

המטרייה היא סוכה...

סוג של סוכת ארעי.

 

488

00:33:23,108 --> 00:33:27,982

כשאדם יהודי מתפלל,

צריך להיות מתחת כיפת השמיים,

 

489

00:33:27,983 --> 00:33:32,191

אז שיהיה לו משהו,

סוג של סוכה מעליו.

 

490

00:33:32,192 --> 00:33:37,316

כמו שעושים חופה, חתן וכלה,

בצורה כזו,

 

491

00:33:37,317 --> 00:33:43,566

לכן בחג הסיגד ובהלוויה

עושים את זה בחוץ,

 

492

00:33:43,567 --> 00:33:45,232

לא בבית כנסת.

 

493

00:33:45,233 --> 00:33:48,774

בבית כנסת,

הרי לא בתוך האולם סגור,

 

494

00:33:48,775 --> 00:33:55,316

אלא כשעושים בשטח, אז כן פותחים

את המטריות המיוחדות האלה

 

495

00:33:55,317 --> 00:33:59,149

לצורך התפילה, לצורך הטקס עצמו,

 

496

00:33:59,150 --> 00:34:04,024

ולא עם מטרייה מפני השמש

ולא... מפני הגשם

 

497

00:34:04,025 --> 00:34:08,982

ולא שמשייה כדי להגן מפני השמש,

 

498

00:34:08,983 --> 00:34:13,691

אלא סוג של לכבוד של האירוע עצמו,

 

499

00:34:13,692 --> 00:34:18,483

בין אם זה הלוויה או בין אם זה

יום תפילה שעושים בחוץ.

 

500

00:34:20,733 --> 00:34:25,107

אז אלה הגלימות, הגלימות,

לובשים אותן גם באירועים אחרים,

 

501

00:34:25,108 --> 00:34:32,775

אבל אלו בעצם הסימנים של קייס

שרואים בלבוש מלא, כמו שאומרים.

 

502

00:34:35,358 --> 00:34:37,275

הלאה, להתקדם.

 

503

00:34:42,900 --> 00:34:44,441

אז אחת השאלות באמת,

 

504

00:34:44,442 --> 00:34:48,399

האם הקייסים ממלאים את התפקיד

שמילאו באתיופיה?

 

505

00:34:48,400 --> 00:34:53,316

כידוע לכולם,

הרי מעמד הקייסים בארץ מאוד נפגע.

 

506

00:34:53,317 --> 00:34:56,649

מאוד נפגע ה...

 

507

00:34:56,650 --> 00:35:04,857

כי ידוע שזה חוסר ההכרה

בתפקידם כמנהיגים רוחניים,

 

508

00:35:04,858 --> 00:35:06,774

כמי שנתן... שירת,

 

509

00:35:06,775 --> 00:35:11,525

הדבר הזה לא קיבל ביטוי בארץ,

להפך, זה היה מאוד...

 

510

00:35:14,108 --> 00:35:16,899

זה היה...

פשוט לראות את הקייסים...

 

511

00:35:16,900 --> 00:35:23,149

עשיתם בעבר, הכול בסדר,

זהו, נגמר התפקיד שלכם כאן.

 

512

00:35:23,150 --> 00:35:24,607

עד אז, כן.

 

513

00:35:24,608 --> 00:35:27,817

ומה זה אומר?

איך זה בא לידי ביטוי? סליחה.

 

514

00:35:31,067 --> 00:35:33,482

מה זה אומר? זה אומר...

 

515

00:35:33,483 --> 00:35:34,983

רגע, אני אסגור את הטלפון.

 

516

00:35:46,483 --> 00:35:48,816

סליחה, זהו.

 

517

00:35:48,817 --> 00:35:51,691

הנושא של הנישואים, למשל,

 

518

00:35:51,692 --> 00:35:57,566

באתיופיה הרי הם חיתנו

והם... זה, וכל הטקסים עשו,

 

519

00:35:57,567 --> 00:36:00,442

בארץ לא יכולים לחתן,

 

520

00:36:02,817 --> 00:36:08,941

וכל הנושא הזה של האחריות,

פתיחת התיק, כל הדברים האלה,

 

521

00:36:08,942 --> 00:36:13,816

מה שהיה באחריותם,

פה בארץ לא קיבל שום אישור,

 

522

00:36:13,817 --> 00:36:18,774

הרבנות בישראל לא נתנה

את הדבר הזה, אז...

 

523

00:36:18,775 --> 00:36:25,607

למעשה, הקייסים נחשבו בארץ

אחד מן השורה, אדם רגיל,

 

524

00:36:25,608 --> 00:36:28,316

רגיל, כמו כל אחד.

 

525

00:36:28,317 --> 00:36:32,941

וכשזה קרה, דבר כזה, אז היה...

 

526

00:36:32,942 --> 00:36:36,775

קושי לקהילה ללכת אחרי הקייסים.

 

527

00:36:39,400 --> 00:36:43,691

כן, זה היה קשה, כי מצד אחד,

כשרוצים שירות דת,

 

528

00:36:43,692 --> 00:36:47,399

יש להם את הרבנות ולא את הקייסים.

 

529

00:36:47,400 --> 00:36:51,441

אבל מה כן החזיר

את מעמדם של הקייסים וחיזק

 

530

00:36:51,442 --> 00:36:57,099

זה הטקסים הייחודיים שלא ויתרו,

שהקהילה לא ויתרה.

 

531

00:36:57,100 --> 00:37:03,666

גם אם טקס הלוויה בסוף מתקיים

בבית העלמין על ידי חברת קדישא,

 

532

00:37:03,667 --> 00:37:06,357

אבל יש תפילות מקדימות

 

533

00:37:06,358 --> 00:37:09,691

להלוויה, כמו שעשו,

נהגו באתיופיה.

 

534

00:37:09,692 --> 00:37:18,107

גם אם החתונה, אסור בחופה,

מי שעמד בחופה וחתם על הכתובה, רב,

 

535

00:37:18,108 --> 00:37:22,357

אבל יש טקסים מקדימים לפני כן

על ידי הקייס,

 

536

00:37:22,358 --> 00:37:24,899

ועל זה לא ויתרו.

 

537

00:37:24,900 --> 00:37:26,692

וגם אם...

 

538

00:37:28,608 --> 00:37:31,524

שחיטה צריך לעשות וכו',

 

539

00:37:31,525 --> 00:37:35,649

אבל יש בעצם כשרות של הקייס,

על זה לא ויתרו.

 

540

00:37:35,650 --> 00:37:37,232

הקהילה לא ויתרה.

 

541

00:37:37,233 --> 00:37:41,232

ככה בעצם ה...

 

542

00:37:41,233 --> 00:37:47,107

לאט לאט נתנו לקייס

לנהל ענייני קהילה,

 

543

00:37:47,108 --> 00:37:51,982

לנהל את ה... המסורתיים,

 

544

00:37:51,983 --> 00:37:57,691

שהם למעשה לא צריכים אישור מאף אחד.

 

545

00:37:57,692 --> 00:38:02,357

וזה נתן את המעמד קצת

לחזק פחות או יותר.

 

546

00:38:02,358 --> 00:38:09,983

וברוך השם, זה לאט לאט,

הלחץ והפנייה לממשלה וכו',

 

547

00:38:11,858 --> 00:38:15,150

בפעם הראשונה שקיבלו משכורת

זה היה בשנת 94'.

 

548

00:38:16,942 --> 00:38:21,899

עד 94' הקייסים...

אתם מכירים את הקייסים הגדולים?

 

549

00:38:21,900 --> 00:38:23,758

הלכו להירשם בלשכת התעסוקה.

 

550

00:38:23,759 --> 00:38:27,560

אבא שלי נרשם בלשכת התעסוקה

וקיבל הבטחת הכנסה.

 

551

00:38:29,067 --> 00:38:32,982

היו חלק, הצעירים יחסית,

היו הולכים לעבוד,

 

552

00:38:32,983 --> 00:38:35,317

עבדו בחקלאות, עבדו ב...

 

553

00:38:37,108 --> 00:38:41,607

גם הקייסים, ממש עבדו בעבודות...

 

554

00:38:41,608 --> 00:38:46,358

עבודות שטח, עבודות,

מה שנקרא, מזדמנות.

 

555

00:38:48,358 --> 00:38:54,232

בשנת 94', אחרי לחץ של הקהילה

והפגנות וכו',

 

556

00:38:54,233 --> 00:39:01,024

אז המדינה הכירה בתפקיד שלהם

 

557

00:39:01,025 --> 00:39:06,066

כמתן שירות לקהילה על פי המסורת,

 

558

00:39:06,067 --> 00:39:08,608

ועל זה, תמורת זה יקבלו משכורת.

 

559

00:39:11,358 --> 00:39:13,649

ואז בעצם...

 

560

00:39:13,650 --> 00:39:17,566

אז לא הלכו למפעלים לעבוד.

 

561

00:39:17,567 --> 00:39:19,941

אבל זו רק משכורת.

 

562

00:39:19,942 --> 00:39:23,774

שום דבר אחר,

שום הכרה לא הייתה,

 

563

00:39:23,775 --> 00:39:29,316

ולא ברשות המקומית ולא ב...

 

564

00:39:29,317 --> 00:39:35,191

ברמה של ה... כלומר, הארצית.

 

565

00:39:35,192 --> 00:39:36,607

מה זה אומר?

 

566

00:39:36,608 --> 00:39:39,316

אף אחד לא פנה

אם יש איזה משהו...

 

567

00:39:39,317 --> 00:39:43,899

ברשות לא הכירו בקייס,

יש לו תפקיד אז אולי נפנה אליו,

 

568

00:39:43,900 --> 00:39:45,483

לא... בקיצור,

 

569

00:39:47,275 --> 00:39:50,107

זה היה מן השורה בלבד.

 

570

00:39:50,108 --> 00:39:52,482

אבל ברוך השם, ככה לאט לאט

 

571

00:39:52,483 --> 00:39:56,442

כשהקהילה והצעירים

יותר מתחזקים וה... זה, ו...

 

572

00:39:59,567 --> 00:40:04,066

ככה יותר ויותר פניות חוזרות,

 

573

00:40:04,067 --> 00:40:08,917

המדינה יותר ויותר הכירה,

יותר ויותר למדה על התפקיד.

 

574

00:40:08,918 --> 00:40:14,567

לאחרונה, בשנת 2018,

לפני שלוש-ארבע שנים,

 

575

00:40:16,442 --> 00:40:23,400

נתנו תוקף לתפקיד של הקייס

שהוא חשוב וצריך לעשות לו תקן.

 

576

00:40:25,067 --> 00:40:31,357

אבל מפה לא התקדם עדיין,

נושא של נישואים עדיין במאבק,

 

577

00:40:31,358 --> 00:40:33,899

עדיין בדרישות,

 

578

00:40:33,900 --> 00:40:39,107

אבל יש יותר בעצם...

היה... יש יותר בעצם...

 

579

00:40:39,108 --> 00:40:44,774

שיתוף של הקייסים בתפקידים,

 

580

00:40:44,775 --> 00:40:48,524

בטקסים שונים, במקומות שונים,

 

581

00:40:48,525 --> 00:40:50,899

רואים קצת את התפקיד,

פחות או יותר.

 

582

00:40:50,900 --> 00:40:58,191

אבל בקהילה יש יותר ויותר בעצם

כן רצון לקבל את השירות ע"י הקייס.

 

583

00:40:58,192 --> 00:41:02,567

אז מילוי התפקיד פה בארץ הוא יותר...

 

584

00:41:04,192 --> 00:41:10,316

פנים-קהילתי, ולא בעצם ארצי.

 

585

00:41:10,317 --> 00:41:13,191

אני יכול לתת לכם דוגמה,

אני יושב במועצה דתית, למשל,

 

586

00:41:13,192 --> 00:41:15,732

יש לנו... יש לי חדר שם,

 

587

00:41:15,733 --> 00:41:17,766

אבל אני רק יכול לקבל...

 

588

00:41:17,767 --> 00:41:21,482

לקבוע פגישה עם מישהו

שאני רוצה ככה לפגישות שונות,

 

589

00:41:21,483 --> 00:41:26,316

אבל שם אין לי שום משהו ש...

 

590

00:41:26,317 --> 00:41:27,774

לתת איזשהו שירות,

 

591

00:41:27,775 --> 00:41:31,607

לא פתיחת תיק ולא שום... זה.

אין לי... זה.

 

592

00:41:31,608 --> 00:41:33,524

יש לי חדר אומנם,

 

593

00:41:33,525 --> 00:41:36,274

אני יכול רק להיפגש עם מישהו ש...

 

594

00:41:36,275 --> 00:41:41,441

במקום לעשות בבית או בזה,

לכל מיני עניינים,

 

595

00:41:41,442 --> 00:41:44,191

אולי לאיזשהו גישור,

 

596

00:41:44,192 --> 00:41:51,649

אבל לא תפקיד שנוגע כמו כל רב

שמגיע לשם, יש לו איזשהו תפקיד,

 

597

00:41:51,650 --> 00:41:53,399

לי אין את הזה.

 

598

00:41:53,400 --> 00:41:58,357

אז אנחנו עדיין במאבק

כדי לקבל תפקיד רשמי

 

599

00:41:58,358 --> 00:42:00,442

שיש בו בעצם משמעות.

 

600

00:42:05,317 --> 00:42:07,982

אז... שאלה אחרונה פה למטה:

 

601

00:42:07,983 --> 00:42:12,857

האם יש קייסים שקיבלו

הכשרה והסמכה בארץ? כן.

 

602

00:42:12,858 --> 00:42:17,817

ברוך השם, באמת יש יותר ויותר

צעירים שקיבלו הסמכה.

 

603

00:42:19,817 --> 00:42:23,542

עבדכם הנאמן, אנוכי גם קיבלתי

את ההסמכה פה בארץ,

 

604

00:42:25,233 --> 00:42:29,274

כי ב... קודם כול, עליתי בגיל צעיר,

 

605

00:42:29,275 --> 00:42:33,691

בי"ת, גם, כמו שאמרתי, כדי לקבל

תפקיד של קייס צריך להתחתן.

 

606

00:42:33,692 --> 00:42:37,257

אם אין נישואים, גם אם אתה סיימת

את הלימודים, אתה לא תקבל,

 

607

00:42:37,258 --> 00:42:40,316

ו... אז התחתנתי פה בארץ.

 

608

00:42:40,317 --> 00:42:46,191

יחד איתי כיום ישנם כמעט

35 קייסים שהוסמכו,

 

609

00:42:46,192 --> 00:42:51,357

רוב רובם ב-15 השנים האחרונות.

רוב רובם.

 

610

00:42:51,358 --> 00:42:55,732

וזה ממשיך,

ויש פה מגמה של עלייה,

 

611

00:42:55,733 --> 00:43:00,149

ביקוש של עוד יותר...

כלומר, לתפקיד הזה.

 

612

00:43:00,150 --> 00:43:01,233

הלאה, בוא נתקדם.

 

613

00:43:07,108 --> 00:43:08,525

כן, אז דיברנו על זה.

 

614

00:43:12,858 --> 00:43:15,911

טוב, הנושא הבא בעצם

 

615

00:43:15,912 --> 00:43:20,316

זה החגים ומנהגים

של יהודי אתיופיה.

 

616

00:43:20,317 --> 00:43:23,274

חגים... למעשה,

 

617

00:43:23,275 --> 00:43:28,774

יהודי אתיופיה שמרו על כל החגים

שאנחנו מכירים במקורות,

 

618

00:43:28,775 --> 00:43:31,232

בעצם במקרא.

 

619

00:43:31,233 --> 00:43:36,191

תתחילו מחג פסח ועד סוכות,

 

620

00:43:36,192 --> 00:43:42,441

כאשר ראש חודש ניסן

הוא גם נחשב כמו חג

 

621

00:43:42,442 --> 00:43:44,483

מכיוון שזה...

 

622

00:43:46,400 --> 00:43:48,774

כלומר, החודש... השנה,

 

623

00:43:48,775 --> 00:43:55,149

שיהיה לכם בעצם ראשון לחודש...

לחודשים ולשנים,

 

624

00:43:55,150 --> 00:43:57,274

כי זו יציאת מצרים וכו',

 

625

00:43:57,275 --> 00:44:01,191

אז ראש חודש ניסן

נחשב כראש השנה,

 

626

00:44:01,192 --> 00:44:06,649

ולכן יש לו מעמד של חג,

 

627

00:44:06,650 --> 00:44:09,358

ביום הזה לא עשו שום עבודה,

 

628

00:44:10,900 --> 00:44:16,107

ביום הזה יש תפילה מיוחדת,

ביום הזה יש סעודה מיוחדת,

 

629

00:44:16,108 --> 00:44:20,941

ביום הזה בעצם אנשים ישבו בבית,

 

630

00:44:20,942 --> 00:44:23,107

אולי קצת בישלו, כמו...

 

631

00:44:23,108 --> 00:44:28,191

אבל ממש כמו חג

נחשב ראש חודש ניסן,

 

632

00:44:28,192 --> 00:44:33,189

ואחר כך פסח וכו'

זה בעצם חג לכולם.

 

633

00:44:33,190 --> 00:44:35,982

אומנם על פסח אפשר להרחיב הרבה,

 

634

00:44:35,983 --> 00:44:40,899

בעיקר על חגי... חג המצות,

 

635

00:44:40,900 --> 00:44:46,066

מקפידים על הציווי הזה

של לחם עוני,

 

636

00:44:46,067 --> 00:44:52,191

לחם עוני כדי לזכור את הסבל

ואת הקשיים של...

 

637

00:44:52,192 --> 00:44:57,899

את העבדות של מצרים

או עבדות בני ישראל,

 

638

00:44:57,900 --> 00:45:00,941

אז בשבוע הזה של המצות

 

639

00:45:00,942 --> 00:45:03,857

לא אכלו לא דברי בשר,

לא דברי חלב,

 

640

00:45:03,858 --> 00:45:06,566

ורק מצות וכו',

 

641

00:45:06,567 --> 00:45:13,816

כל זה זה יותר לזכור ולהזדהות

עם הציווי הזה לאכול לחם עוני,

 

642

00:45:13,817 --> 00:45:15,232

זה השוני,

 

643

00:45:15,233 --> 00:45:20,071

ושאר השבועות השונים זה בספירה

 

644

00:45:20,072 --> 00:45:23,566

וראש השנה,

 

645

00:45:23,567 --> 00:45:25,941

מה שאנחנו קוראים

"חג התרועה" בעצם,

 

646

00:45:25,942 --> 00:45:30,133

באתיופיה היה שמירה

של יום אחד ולא יומיים,

 

647

00:45:30,134 --> 00:45:35,691

כי זה כתוב גם במקורות ליום אחד,

 

648

00:45:35,692 --> 00:45:38,482

החכמים הוסיפו עוד יום.

 

649

00:45:38,483 --> 00:45:41,107

כמובן בארץ, כן,

שומרים את שני הימים,

 

650

00:45:41,108 --> 00:45:42,962

אבל באתיופיה זה היה יום אחד.

 

651

00:45:42,963 --> 00:45:50,024

ולאחר מכן, את יום כיפור רגיל,

 

652

00:45:50,025 --> 00:45:57,986

וסוכות אכן כן עשו,

קיימו את המצווה של סוכה,

 

653

00:45:57,987 --> 00:46:03,067

באתיופיה הסוכה הייתה

סוכה קהילתית ולא סוכה פרטית,

 

654

00:46:05,650 --> 00:46:09,274

סוכה... בונים סוכה גדולה,

מי שיש לו,

 

655

00:46:09,275 --> 00:46:14,232

וככה כולם מתארחים שם

ואפילו עושים סעודה.

 

656

00:46:14,233 --> 00:46:17,357

אני זוכר, סבא שלי מצד אימא,

הוא היה...

 

657

00:46:17,358 --> 00:46:20,149

כל שבעת הימים

הוא היה בונה סוכה,

 

658

00:46:20,150 --> 00:46:23,274

סוכה ענקית, והוא היה

עושה סעודה שקטה וכו',

 

659

00:46:23,275 --> 00:46:29,566

וכולם היו באמת שם חוגגים

את כל השבוע של סוכות.

 

660

00:46:29,567 --> 00:46:31,024

ככה באזורים שונים,

 

661

00:46:31,025 --> 00:46:33,857

ככה בהרבה מקומות עושים את זה

בצורה כזו,

 

662

00:46:33,858 --> 00:46:35,607

מקיימים את המצווה של סוכה,

 

663

00:46:35,608 --> 00:46:41,400

כי זה הכול נחשב כמשהו חברותי,

כמשהו בעצם קהילתי.

 

664

00:46:43,192 --> 00:46:45,150

אגב, גם בשבת,

 

665

00:46:46,900 --> 00:46:50,232

אחרי התפילה עושים סעודה משותפת.

 

666

00:46:50,233 --> 00:46:53,274

הסעודה... כל שבת, גם בארץ.

 

667

00:46:53,275 --> 00:46:59,607

הסעודה היא לא סעודה

שאתה קונה מהסופר ומביא

 

668

00:46:59,608 --> 00:47:02,066

או מי שגבאי קונה, אלא...

 

669

00:47:02,067 --> 00:47:06,691

כל אישה מביאה איתה

את החלה שהיא מכינה מהבית,

 

670

00:47:06,692 --> 00:47:09,274

כמובן עם רוטב וכו', ומשקה,

 

671

00:47:09,275 --> 00:47:11,649

כל אחת כמעט, כל אחת מביאה,

 

672

00:47:11,650 --> 00:47:14,024

וכולם ביחד אז אוכלים שם.

 

673

00:47:14,025 --> 00:47:22,274

וזה ככה גם כן יוצר

איזשהו סוג של קהילתיות ואחדות,

 

674

00:47:22,275 --> 00:47:26,316

מאוד מאוד כיף לראות

את הדברים האלה.

 

675

00:47:26,317 --> 00:47:27,941

ככה גם בחגים.

 

676

00:47:27,942 --> 00:47:35,191

אלו בעצם החגים המיוחדים שב...

 

677

00:47:35,192 --> 00:47:37,066

סליחה.

 

678

00:47:37,067 --> 00:47:38,732

באתיופיה שמרו.

 

679

00:47:38,733 --> 00:47:42,941

החג הנוסף זה... כולם מכירים

את חג הסיגד הזה,

 

680

00:47:42,942 --> 00:47:44,817

חג הסיגד הוא נושא רחב,

 

681

00:47:46,692 --> 00:47:53,692

שזה גם כן המשך שמירה

מעזרא ונחמיה, כידוע לכם.

 

682

00:47:56,233 --> 00:48:00,357

זו התוספת, אבל כל השאר זה...

לא, בעצם...

 

683

00:48:00,358 --> 00:48:03,232

אני חושב, אם אנחנו, יש לנו זמן,

אנחנו נרחיב.

 

684

00:48:03,233 --> 00:48:05,108

אם לא, אז אנחנו נפנה לשאלות.

 

685

00:48:07,525 --> 00:48:10,316

ניר, זה שלך.

 

686

00:48:10,317 --> 00:48:14,107

אתה רוצה שנעבור לשאלות בעצם או ש...

 

687

00:48:14,108 --> 00:48:18,524

בעיקרון יש לנו עוד חצי שעה.

-אה, אוקיי.

 

688

00:48:18,525 --> 00:48:20,357

לדעתי יהיו לא מעט שאלות,

 

689

00:48:20,358 --> 00:48:24,357

אני חושב שאנשים ככה מאוד

מתעניינים וירצו לשאול שאלות,

 

690

00:48:24,358 --> 00:48:29,566

אז תגיד אתה, אם מבחינתך

אפשר לעבור לשאלות, אז...

 

691

00:48:29,567 --> 00:48:31,232

כן, אין בעיה,

אפשר לעבור לשאלות,

 

692

00:48:31,233 --> 00:48:34,399

כי אם אנחנו נעבור לחג הסיגד,

אז זה עוד שעה.

 

693

00:48:34,400 --> 00:48:36,478

מאה אחוז. בסדר גמור.

 

694

00:48:36,479 --> 00:48:38,857

אז קודם כול, לפני שנגיע לשאלות,

 

695

00:48:38,858 --> 00:48:43,316

אני רוצה להגיד תודה גדולה

לכבוד קייס סמאי אליאס

 

696

00:48:43,317 --> 00:48:46,649

על הרצאה באמת מרתקת ומעניינת.

 

697

00:48:46,650 --> 00:48:50,191

אני, באופן אישי,

למדתי ממנה המון דברים,

 

698

00:48:50,192 --> 00:48:55,232

ככה שאלות שהיו לי

ודברים חדשים שלא ידעתי,

 

699

00:48:55,233 --> 00:48:59,399

ואני חושב ש...

שמחה גם ציינה את זה בהתחלה,

 

700

00:48:59,400 --> 00:49:02,607

אני חושב שיש לזה חשיבות

באמת מאוד מאוד גדולה,

 

701

00:49:02,608 --> 00:49:07,732

לשבת כאן ולשמוע את הדברים מפיך.

 

702

00:49:07,733 --> 00:49:09,816

יש לזה חשיבות, וגם...

 

703

00:49:09,817 --> 00:49:11,899

ודיברת על זה קצת בהרצאה גם,

 

704

00:49:11,900 --> 00:49:14,607

על תפקיד הקייסים באתיופיה ובארץ,

 

705

00:49:14,608 --> 00:49:19,816

ובעצם אני חושב שחלק מהמנדט שלנו

במרכז למורשת יהדות אתיופיה

 

706

00:49:19,817 --> 00:49:25,066

הוא גם לשמר את הדבר הזה,

את המוסד הזה שנקרא "קייסים"

 

707

00:49:25,067 --> 00:49:27,857

והחשיבות שלהם לביתא ישראל.

 

708

00:49:27,858 --> 00:49:30,816

אז אנחנו באמת נעבור לשאלות,

 

709

00:49:30,817 --> 00:49:34,607

אבל לפני זה אני הייתי שמח

לשאול שאלה.

 

710

00:49:34,608 --> 00:49:39,107

התייחסת לנושא הזה של בעצם

הקייסים אל מול הרבנות

 

711

00:49:39,108 --> 00:49:42,232

במדינת ישראל מאז העלייה,

 

712

00:49:42,233 --> 00:49:47,941

ועניין אותי לדעת,

יש אנשים, חבר'ה בני הקהילה,

 

713

00:49:47,942 --> 00:49:51,691

שבחרו ללכת דווקא במסלול

של רבנות אורתודוקסית.

 

714

00:49:51,692 --> 00:49:54,160

זאת אומרת,

יש היום רבנים יוצאי אתיופיה,

 

715

00:49:54,161 --> 00:49:55,425

רבנים אורתודוקסים,

 

716

00:49:55,426 --> 00:50:01,066

ומעניין אותי, מהזווית שלך,

איך הקהילה רואה

 

717

00:50:01,067 --> 00:50:04,941

חלק מבני הקהילה שהלכו למסלול הזה

של רבנות אורתודוקסית

 

718

00:50:04,942 --> 00:50:10,108

ולא למסלול היותר טבעי אולי

של להיות בעצם קייס קהילה?

 

719

00:50:11,983 --> 00:50:16,691

תראה, ההתייחסות של הקהילה,

בגדול, היו רוצים שכל...

 

720

00:50:16,692 --> 00:50:18,482

אני יכול להגיד, ולרוב,

 

721

00:50:18,483 --> 00:50:23,547

היו רוצים שיהיו קייסים,

ולא, כלומר, להיות רבנים,

 

722

00:50:23,548 --> 00:50:28,275

אבל מכיוון שזה גם כן סוג...

זה גם כן שירות דת...

 

723

00:50:30,775 --> 00:50:36,191

אתה יודע מה?

בעבר באמת היה סוג של...

 

724

00:50:36,192 --> 00:50:43,149

סוג של ניתוק, סוג של חיכוך ש...

 

725

00:50:43,150 --> 00:50:51,149

גם המסלול של הרבנות היה

מאוד מאוד מרחיק בין הורים לילדים,

 

726

00:50:51,150 --> 00:50:52,774

עד כדי כך, הרי...

 

727

00:50:52,775 --> 00:50:55,524

מי שהולך לישיבה,

הוא היה חוזר הביתה,

 

728

00:50:55,525 --> 00:50:57,941

לא אוכל את האוכל של האימא,

 

729

00:50:57,942 --> 00:51:01,524

לא אוכל בעצם

את הבשר שהביא מהבית,

 

730

00:51:01,525 --> 00:51:05,025

כל זה גרם לאיזשהו...

 

731

00:51:06,692 --> 00:51:10,024

ניתוק, התרחקות ואפילו סלידה,

 

732

00:51:10,025 --> 00:51:14,732

והיה... עד שלאט לאט

העניינים נרגעו.

 

733

00:51:14,733 --> 00:51:19,732

היום יש... גם יש הבנה

מצד אותם חבר'ה הרבנים,

 

734

00:51:19,733 --> 00:51:25,566

יותר ויותר בעצם נכנסים, מבינים,

וגם הקהילה לאט לאט לומדת.

 

735

00:51:25,567 --> 00:51:30,232

אבל בגדול, תשאל כמעט...

אני יכול להגיד, רובם,

 

736

00:51:30,233 --> 00:51:33,857

ירצו את המסלול של קייס

ולא מסלול של רב.

 

737

00:51:33,858 --> 00:51:35,191

אוקיי.

 

738

00:51:35,192 --> 00:51:36,732

אז תודה רבה רבה.

 

739

00:51:36,733 --> 00:51:41,607

שמעון רצה רגע לשאול שאלה,

אז שמעון, בבקשה. -טוב.

 

740

00:51:41,608 --> 00:51:45,691

מנברו, תודה. שמעון שם משפחה.

-מנברו, סליחה. -תודה.

 

741

00:51:45,692 --> 00:51:50,566

כבוד הקייס, תודה רבה.

תמיד כיף ומעניין לשמוע אותך.

 

742

00:51:50,567 --> 00:51:54,066

היכרות רבת שנים,

וכל פעם לשמוע אותך,

 

743

00:51:54,067 --> 00:51:56,816

את הקול הצלול שלך ומלמד.

 

744

00:51:56,817 --> 00:51:59,691

אני דווקא רוצה לשאול

ממקום שיותר מאתגר,

 

745

00:51:59,692 --> 00:52:03,691

ואני רוצה קצת להיות

יותר נוקב ויותר ביקורתי

 

746

00:52:03,692 --> 00:52:07,024

ואני בכוונה קצת רוצה

להקצין אפילו.

 

747

00:52:07,025 --> 00:52:09,816

אני... אין ספק ש...

 

748

00:52:09,817 --> 00:52:14,816

ואין עוררין על כך שמילאתם

תפקיד מאוד מרכזי בחוץ לארץ,

 

749

00:52:14,817 --> 00:52:16,442

אפילו גם במעבר לארץ,

 

750

00:52:18,192 --> 00:52:22,482

אבל אני קצת... אתם...

המוסד הזה שנקרא "הקייסים",

 

751

00:52:22,483 --> 00:52:25,942

זה קצת מזכיר ברוח הדברים

את מפלגת העבודה,

 

752

00:52:27,708 --> 00:52:33,191

שהאם באמת לא סיימתם

את תפקידכם ההיסטורי,

 

753

00:52:33,192 --> 00:52:35,899

את התפקיד המסורתי שעשיתם פה?

 

754

00:52:35,900 --> 00:52:39,066

האם אתם לא נמצאים

באיזה מאבק שהוא קצת אבוד,

 

755

00:52:39,067 --> 00:52:43,857

גם מצד המערכת וגם איבוד

של הציבור מתוך הקהילה,

 

756

00:52:43,858 --> 00:52:49,567

ואתם אולי ממשיכים לנהל פה

איזושהי מערכת מבודלת

 

757

00:52:51,567 --> 00:52:53,566

שהייתה חשובה מאוד,

 

758

00:52:53,567 --> 00:52:56,607

ואני רוצה לשאול באמת,

מה תמונת העתיד שלכם?

 

759

00:52:56,608 --> 00:52:59,982

איך אתם רוצים לראות

את המוסד הזה של הקייסים?

 

760

00:52:59,983 --> 00:53:03,191

כי אני רואה מצד אחד

איזושהי מגמה של צעירים

 

761

00:53:03,192 --> 00:53:05,107

שמקבלים גם הסמכה,

 

762

00:53:05,108 --> 00:53:08,664

ואתה בעצמך יודע שלא כולם

ממקום של שליחות,

 

763

00:53:08,665 --> 00:53:13,026

אולי אפילו ממקום של קצת ג'ובים,

זה קול שנשמע מתוך הקהילה,

 

764

00:53:13,027 --> 00:53:17,149

ולא כולם באים כמוך

ממקום של שליחות.

 

765

00:53:17,150 --> 00:53:22,274

ובעצם אני שואל לאן זה הולך,

מה הייתם רוצים בעוד 20 שנה,

 

766

00:53:22,275 --> 00:53:24,607

את המוסד הזה,

איפה אתם רוצים לראות אותו?

 

767

00:53:24,608 --> 00:53:28,649

זו שאלה אחת מרכזית, ואני...

שאלה נוספת זה:

 

768

00:53:28,650 --> 00:53:31,441

חסר את הקול שלכם

בנושאים אקטואליים.

 

769

00:53:31,442 --> 00:53:34,107

למשל אפילו, הנה היום, השבוע הזה,

 

770

00:53:34,108 --> 00:53:37,691

יש סערה ציבורית

על הגיור של האורתודוקייסים.

 

771

00:53:37,692 --> 00:53:39,899

מה העמדה שלכם בזה?

 

772

00:53:39,900 --> 00:53:43,732

יש עכשיו בקורונה,

יש בעד ונגד חיסונים,

 

773

00:53:43,733 --> 00:53:46,732

פונים לרבנים, פונים לאלה,

למנהיגים הרוחניים.

 

774

00:53:46,733 --> 00:53:50,191

מה העמדה שלכם? אתם אומרים

לציבור "תתחסנו", "לא תתחסנו"?

 

775

00:53:50,192 --> 00:53:52,566

אז כמה אתם רלוונטיים בעצם

 

776

00:53:52,567 --> 00:53:54,649

גם לציבור שהוא מקשיב לכם יותר?

 

777

00:53:54,650 --> 00:53:57,608

זה... אז ככה... סליחה שאני הרחבתי,

אבל אלה שתי השאלות.

 

778

00:53:59,733 --> 00:54:03,567

מנברו, תודה באמת על השאלה,

אתה תמיד תורם.

 

779

00:54:05,317 --> 00:54:12,732

תראה, לגבי מעמד הקייסים

בעוד 20 שנה, 50 שנה,

 

780

00:54:12,733 --> 00:54:16,691

החלום שלי באמת

להחזיר את העטרה ליושנה.

 

781

00:54:16,692 --> 00:54:23,307

להחזיר את אותם הכוחות

שהיו באתיופיה, את אותה הובלה,

 

782

00:54:23,308 --> 00:54:25,066

את אותה...

 

783

00:54:25,067 --> 00:54:31,857

לקחת את האחריות ולהיות,

להוביל, ובאמת, זה ה...

 

784

00:54:31,858 --> 00:54:34,191

זה החלום.

 

785

00:54:34,192 --> 00:54:36,482

יחד עם זאת, עצם זה ש...

 

786

00:54:36,483 --> 00:54:39,857

אם השאלה הזו

היית שואל לפני 10 שנים,

 

787

00:54:39,858 --> 00:54:45,691

הייתי אומר לך: "אני חושב

שזה סופה של המסורת הזו."

 

788

00:54:45,692 --> 00:54:47,899

ככה הייתי רואה לפני 10, 15 שנה.

 

789

00:54:47,900 --> 00:54:51,274

אבל היום אני הרבה יותר

אופטימי כי יש...

 

790

00:54:51,275 --> 00:54:54,691

עצם הפנייה,

עצם הביקוש להיות קייס,

 

791

00:54:54,692 --> 00:54:59,441

גם אם זה ב... איך אומרים?

ג'וב כזה או אחר, אבל...

 

792

00:54:59,442 --> 00:55:06,232

אפשר בעצם לנווט את זה

לאיזושהי פעולה אקטיבית לניהול,

 

793

00:55:06,233 --> 00:55:11,274

וזה רק פשוט עניין של עזרה,

עניין של בעצם הכוונה,

 

794

00:55:11,275 --> 00:55:18,482

ואני מאמין כי המבנה

של התפקיד הזה,

 

795

00:55:18,483 --> 00:55:20,941

למי שבאמת נכנס לעומק,

 

796

00:55:20,942 --> 00:55:22,566

הוא טוב.

 

797

00:55:22,567 --> 00:55:25,274

הוא מאוד מאוד מאוד חזק,

כמו שאמרתי,

 

798

00:55:25,275 --> 00:55:28,149

יש לו שני תפקידים

מאוד מאוד חזקים,

 

799

00:55:28,150 --> 00:55:30,774

זה החברתי והמסורתי...

 

800

00:55:30,775 --> 00:55:33,732

לצער... הרוחני.

 

801

00:55:33,733 --> 00:55:38,399

לצערי, היום אתה רואה

את החלק הרוחני ולא את החברתי.

 

802

00:55:38,400 --> 00:55:40,232

זה בעצם מה שחסר,

 

803

00:55:40,233 --> 00:55:45,150

שהלהיות פעיל חברתי בכל תחום,

בכל מקום.

 

804

00:55:46,900 --> 00:55:50,441

שם זה החסר,

על זה באמת אנחנו מדברים,

 

805

00:55:50,442 --> 00:55:53,107

אנחנו, במיוחד החבר'ה הצעירים,

 

806

00:55:53,108 --> 00:55:56,941

לקבל סוג של הכשרה,

סוג של הכוונה, כדי...

 

807

00:55:56,942 --> 00:56:00,232

בנקודות שציינת, להיות באמצע,

 

808

00:56:00,233 --> 00:56:04,982

להיות אקטיבי, להיות נוכח

 

809

00:56:04,983 --> 00:56:09,816

בכל מיני צמתים, מקומות,

 

810

00:56:09,817 --> 00:56:12,607

כי... המבנה הוא ככה,

 

811

00:56:12,608 --> 00:56:18,566

כי באתיופיה לא נתנו

לאף יהודי ליפול.

 

812

00:56:18,567 --> 00:56:21,232

אם צריך, הלכו לשלטון,

 

813

00:56:21,233 --> 00:56:24,232

הם עמדו מול השלטון, נלחמו,

 

814

00:56:24,233 --> 00:56:27,899

ואם יש אויבים,

אז כן, עמדו ועשו,

 

815

00:56:27,900 --> 00:56:32,816

ואפילו הם שילמו בחייהם.

 

816

00:56:32,817 --> 00:56:34,482

אלו בעצם היו ה... זה.

 

817

00:56:34,483 --> 00:56:39,024

אז התפקיד הזה, רק צריך

לחזק אותו ולהחזיר אותו,

 

818

00:56:39,025 --> 00:56:42,399

כי היום אתה רואה רק בטקסים

את הקייסים,

 

819

00:56:42,400 --> 00:56:47,982

בטקסים המסורתיים, פנים-קהילתי,

ולא ב... כן.

 

820

00:56:47,983 --> 00:56:52,274

אומנם יש צעירים באמת,

ברוך השם, כן?

 

821

00:56:52,275 --> 00:56:57,357

לא הרבה, אבל יש הרבה פעילים,

פחות או יותר.

 

822

00:56:57,358 --> 00:57:00,316

אז אני מאמין,

בעוד 20 או 30 שנה,

 

823

00:57:00,317 --> 00:57:04,566

הנושא הזה,

אנחנו נראה אותו בכיוון אחר,

 

824

00:57:04,567 --> 00:57:07,357

כי יש לו מגמה של לצד החיובי,

 

825

00:57:07,358 --> 00:57:12,066

בעיניי, לפי הראייה שלי גם,

כפי שאני חש.

 

826

00:57:12,067 --> 00:57:16,399

לגבי השאלה השנייה שלך,

אם אנחנו מעורבים וכו'.

 

827

00:57:16,400 --> 00:57:18,232

תראה, כל אחד והזה שלו.

 

828

00:57:18,233 --> 00:57:22,774

כמובן, בנושא של הקורונה

או אירועים כאלה ואחרים,

 

829

00:57:22,775 --> 00:57:24,941

כן עולה ונותנים זה...

 

830

00:57:24,942 --> 00:57:27,857

שימו לב לרדיו,

לרדיו אומנם באמהרית,

 

831

00:57:27,858 --> 00:57:30,525

ויש את הערוץ איי-אי-טי-וי בטלוויזיה.

 

832

00:57:33,192 --> 00:57:37,066

אני, אגב, אני פעם בשבוע

אני מעביר פרשת השבוע,

 

833

00:57:37,067 --> 00:57:38,774

כל פעם שאני מזמין איזה קייס

 

834

00:57:38,775 --> 00:57:44,107

ואני שואל לגבי מה דעתו

על הזה ועל החיסון וכו'.

 

835

00:57:44,108 --> 00:57:46,024

ראש הקייסים, ליקה כהנת,

 

836

00:57:46,025 --> 00:57:54,191

הוא עשה חיסון והעביר מסר

ברשתות שכן, ללכת להתחסן.

 

837

00:57:54,192 --> 00:57:57,816

בכלל, בכלל, המנהיגים הרוחניים

 

838

00:57:57,817 --> 00:58:04,691

תמיד מעודדים לכבד

את ההחלטה של השלטונות.

 

839

00:58:06,608 --> 00:58:09,441

ככה זה בעצם,

זה המסר כל פעם שאתה שומע.

 

840

00:58:09,442 --> 00:58:11,274

מה זה "מנגס"? זה השלטונות.

 

841

00:58:11,275 --> 00:58:14,274

מה שהשלטון אומר, צריך לכבד.

 

842

00:58:14,275 --> 00:58:16,066

זה המסר, בגדול.

 

843

00:58:16,067 --> 00:58:20,316

לכן גם לגבי החיסונים זו בעצם ה...

 

844

00:58:20,317 --> 00:58:23,816

ודברים אחרים,

יש דברים שמשתפים אותם.

 

845

00:58:23,817 --> 00:58:29,899

נושא של גיור

של רפורמים, קונסרבטיביים,

 

846

00:58:29,900 --> 00:58:31,650

אני חושב, את זה כולם ידעו.

 

847

00:58:35,608 --> 00:58:40,191

כקהילה אורתודוקסית,

אני יכול להגיד לך,

 

848

00:58:40,192 --> 00:58:42,566

לא תומכים בעניין הזה.

 

849

00:58:42,567 --> 00:58:50,149

מכבדים, אבל מעדיפים שיהיה

אורתודוקסי הלכתי מאשר...

 

850

00:58:50,150 --> 00:58:54,357

משהו שהוא שונה, בגדול.

 

851

00:58:54,358 --> 00:58:57,025

יופי. -זה בעצם ה... כן.

-תודה על התשובה.

 

852

00:58:59,067 --> 00:59:02,357

אני רוצה קודם לכל מי

שגם כותב שאלות בצ'אט

 

853

00:59:02,358 --> 00:59:04,566

שאנחנו נתייחס אליהן

יותר לקראת הסוף,

 

854

00:59:04,567 --> 00:59:08,024

אחרי שאנשים שרוצים ככה

לעלות בקולם ולשאול,

 

855

00:59:08,025 --> 00:59:09,732

אז... סליחה.

 

856

00:59:09,733 --> 00:59:12,316

אהרון, רצית לשאול שאלה,

 

857

00:59:12,317 --> 00:59:14,274

ואחרי זה יש לנו

עוד מישהו שביקש,

 

858

00:59:14,275 --> 00:59:16,608

ואז נתקדם. כן.

 

859

00:59:19,567 --> 00:59:23,441

שלום. שלום, כבוד הקייס.

-שלום וברכה. שלום.

 

860

00:59:23,442 --> 00:59:26,025

נפגשנו פעם, לפני הקורונה,

 

861

00:59:27,817 --> 00:59:32,691

ורציתי לשאול...

-כן, זכור לי ככה הפרצוף, אבל...

 

862

00:59:32,692 --> 00:59:35,316

כן.

-כן, אני עוסק בצילום וכו'.

 

863

00:59:35,317 --> 00:59:38,316

אה, זהו, כן, כן, כן.

 

864

00:59:38,317 --> 00:59:42,691

כן, כן, כן.

-רציתי לשאול... -כן.

 

865

00:59:42,692 --> 00:59:46,107

סתם, אני לוקח מתוך המכלול

והמון שאלות שיכולות לעלות,

 

866

00:59:46,108 --> 00:59:49,607

אני לוקח את הפסח שתכף מתקרב.

 

867

00:59:49,608 --> 00:59:53,107

אז שאלה אחת טכנית, זה...

 

868

00:59:53,108 --> 00:59:58,566

הסתכלתי בלוח השנה

וראיתי שהשנה פסח יוצא בשבת.

 

869

00:59:58,567 --> 01:00:02,441

נכון. -אז מה קורה עם הקורבן?

עושים אותו ביום...

 

870

01:00:02,442 --> 01:00:06,134

במוצאי שבת, סליחה. ביום ראשון.

-כן.

 

871

01:00:06,135 --> 01:00:10,607

אז מה קורה?

מתי עושים את קורבן הפסח?

 

872

01:00:10,608 --> 01:00:13,107

זו שאלה טכנית.

 

873

01:00:13,108 --> 01:00:18,650

אבל השאלה היותר משמעותית

לגבי פסח או לגבי...

 

874

01:00:21,108 --> 01:00:27,732

ראש השנה, ראש הש...

האחד בחודש השביעי, ופסח.

 

875

01:00:27,733 --> 01:00:30,232

זה, בתור...

 

876

01:00:30,233 --> 01:00:32,441

בתור...

 

877

01:00:32,442 --> 01:00:35,816

איש לבן, כן? ו...

 

878

01:00:35,817 --> 01:00:41,316

אני שואל, מה היית רוצה

שאנחנו נלמד מכם?

 

879

01:00:41,317 --> 01:00:46,816

מה היית רוצה שאנחנו ניקח

מהמסורת שלכם ביחס לפסח?

 

880

01:00:46,817 --> 01:00:48,649

מה אתם...

 

881

01:00:48,650 --> 01:00:54,858

איך אנחנו יכולים להעשיר

את חיינו הרוחניים דרככם בחג הזה?

 

882

01:00:56,858 --> 01:01:00,691

אוקיי. קודם כול, תודה על השאלה.

 

883

01:01:00,692 --> 01:01:02,858

לגבי ספציפית, השנה,

 

884

01:01:04,858 --> 01:01:09,149

בגלל שזה...

ערב פסח יוצא במוצ"ש,

 

885

01:01:09,150 --> 01:01:11,066

האם עושים את הקורבן?

 

886

01:01:11,067 --> 01:01:14,484

בכלל, באופן כללי,

לגבי קורבן פסח,

 

887

01:01:14,485 --> 01:01:17,066

באתיופיה כן עשו,

 

888

01:01:17,067 --> 01:01:21,066

בארץ יש מחלוקת

בגלל הטומאה וטהרה,

 

889

01:01:21,067 --> 01:01:27,316

כי כדי... גם בגלל שצריך

להקריב קורבן בבית המקדש.

 

890

01:01:27,317 --> 01:01:29,941

לכן יש מחלוקת בקטע הזה,

 

891

01:01:29,942 --> 01:01:31,817

אם כי בעצם...

 

892

01:01:34,108 --> 01:01:35,857

בעצם אומרים,

 

893

01:01:35,858 --> 01:01:38,482

למעשה, זו לא תלות בית מקדש,

 

894

01:01:38,483 --> 01:01:44,524

אפשר לעשות את הקורבן לזכר וכו',

 

895

01:01:44,525 --> 01:01:48,067

ואז יש קייסים שעושים,

יש קייסים שלא.

 

896

01:01:50,567 --> 01:01:53,899

כשחל הערב...

 

897

01:01:53,900 --> 01:01:58,024

בדרך כלל ערב פסח יוצא במוצ"ש,

 

898

01:01:58,025 --> 01:02:02,857

בדרך כלל מדלגים על הזה,

כי אי אפשר לעשות ביום שישי

 

899

01:02:02,858 --> 01:02:04,899

וגם אי אפשר ביום שבת,

 

900

01:02:04,900 --> 01:02:08,831

לכן מדלגים, או ש...

 

901

01:02:08,832 --> 01:02:13,816

אם כל כך כל כך רוצים,

אז יכול להיות שיעשו במוצ"ש עצמו,

 

902

01:02:13,817 --> 01:02:17,316

כלומר, אחרי כניסת החג,

 

903

01:02:17,317 --> 01:02:19,899

אחרי יציאת השבת וכניסת החג,

 

904

01:02:19,900 --> 01:02:23,191

כי אפשר גם בחג עצמו...

 

905

01:02:23,192 --> 01:02:25,942

הרי אפשר ל... כן, אפשר לשחוט.

 

906

01:02:27,983 --> 01:02:31,982

זהו, אז אני חושב שזה הבדל אחד,

גם בגלל המחלוקת וגם זה,

 

907

01:02:31,983 --> 01:02:37,428

הם ידלגו על השנה על הקורבן עצמו.

 

908

01:02:37,429 --> 01:02:42,357

מה... השאלה השנייה בעצם,

"מה אנחנו יכולים ללמוד?",

 

909

01:02:42,358 --> 01:02:44,482

מה ששאלת.

 

910

01:02:44,483 --> 01:02:48,232

אם יורשה לי בעצם, כן?

 

911

01:02:48,233 --> 01:02:51,107

אני חושב שאני רואה,

כמי שגדל בקהילה,

 

912

01:02:51,108 --> 01:02:56,357

יש הרבה דברים שאפשר באמת

להעביר לחברה הישראלית.

 

913

01:02:56,358 --> 01:02:59,024

אם אנחנו נלך ספציפית לפסח,

 

914

01:02:59,025 --> 01:03:02,857

קודם כול, בפסח...

 

915

01:03:02,858 --> 01:03:09,274

נושא של החירות,

חירות נפשית וחירות פיזית.

 

916

01:03:09,275 --> 01:03:10,900

את החירות הנפשית

 

917

01:03:12,608 --> 01:03:17,941

באמת מקיימים הלכה למעשה,

בעיניי, יהודי אתיופיה,

 

918

01:03:17,942 --> 01:03:20,899

כי מה, איך יוצאים?

 

919

01:03:20,900 --> 01:03:29,399

כי עצם זה שמזדהים עם מה ש...

עם העוני, עם הקושי, עם הסבל,

 

920

01:03:29,400 --> 01:03:36,524

ובשבוע הזה הם אוכלים

את הדבר המינימלי,

 

921

01:03:36,525 --> 01:03:41,066

זה כדי רק להרגיש

את העוני או את הקושי,

 

922

01:03:41,067 --> 01:03:45,900

מזה באמת אפשר לקחת

כסוג של הזדהות.

 

923

01:03:47,642 --> 01:03:51,357

אדם לא יכול להזדהות

אם הוא לא חי כמו...

 

924

01:03:51,358 --> 01:03:56,232

אם הוא לא עושה משהו כמו שה...

 

925

01:03:56,233 --> 01:03:59,941

אני יודע?

אדם עשיר, את האדם עני,

 

926

01:03:59,942 --> 01:04:03,649

הוא לא יבין אותו

אם הוא לא בעצם יהיה בתוכו,

 

927

01:04:03,650 --> 01:04:05,732

אם הוא בעצם לא... זה.

 

928

01:04:05,733 --> 01:04:10,025

אז זה אחד המסרים שזה'

אבל בגדול, נושא של ה...

 

929

01:04:12,858 --> 01:04:15,150

השבוע הזה של פסח,

 

930

01:04:17,233 --> 01:04:24,191

ששמרו כל כך בקנאות

במשך שבוע ימים,

 

931

01:04:24,192 --> 01:04:27,108

שהם גם לא עבודה וגם...

 

932

01:04:28,692 --> 01:04:31,774

מעשה חסד שהיו עושים,

 

933

01:04:31,775 --> 01:04:36,107

עזרה הדדית בתוך הקהילה,

 

934

01:04:36,108 --> 01:04:41,274

זו בעצם הערבות ההדדית הזו שהם עשו,

 

935

01:04:41,275 --> 01:04:45,649

אלה דברים שאפשר ללמוד מהם,

אפשר לקחת, אני חושב,

 

936

01:04:45,650 --> 01:04:48,191

וכל אחד ואחד יכול לאמץ את זה.

 

937

01:04:48,192 --> 01:04:50,067

במיוחד שיתוף הפעולה ועזרה הדדית.

 

938

01:04:51,733 --> 01:04:53,775

אז תודה על התשובה.

 

939

01:04:56,025 --> 01:04:58,233

יעקב קסה, רצית לשאול שאלה?

 

940

01:05:00,858 --> 01:05:03,107

כן.

-כן, אני רציתי לשאול שאלה,

 

941

01:05:03,108 --> 01:05:08,399

אני ככה עוד בגינה, אז אני מקווה

גם שאתם שומעים אותי טוב.

 

942

01:05:08,400 --> 01:05:11,982

את האמת, את כבוד הקייס סמאי

יצא לי לפגוש כמה פעמים,

 

943

01:05:11,983 --> 01:05:14,399

באמת איש שיחה מרתק

 

944

01:05:14,400 --> 01:05:18,149

מעבר לשיחה הזאת כאן ועכשיו,

 

945

01:05:18,150 --> 01:05:20,274

והשאלה שלי היא...

 

946

01:05:20,275 --> 01:05:22,399

אני אביא אותה כזה

בתור סיפור קצר.

 

947

01:05:22,400 --> 01:05:24,232

בתור יליד הארץ, נגיד,

 

948

01:05:24,233 --> 01:05:27,732

ואני אומנם בשנות ה-20 לחיי, אבל...

 

949

01:05:27,733 --> 01:05:29,857

יש הרבה מעורבות, יש הרבה הכרה,

 

950

01:05:29,858 --> 01:05:34,649

זה מתחיל מהכרה בקייסים ועד...

 

951

01:05:34,650 --> 01:05:38,732

אפילו נלך לצד השני אולי,

מלכות יופי וזמרים ו...

 

952

01:05:38,733 --> 01:05:43,816

יש הרבה הכרה...

לעדה האתיופית,

 

953

01:05:43,817 --> 01:05:47,774

שזה מגיע, כאילו, אליי,

ופוגש אותי, אני כזה,

 

954

01:05:47,775 --> 01:05:52,857

רגע, אז מה זה אומר להיות אתיופי

חוץ מצבע עור וחג הסיגד?

 

955

01:05:52,858 --> 01:05:56,691

ויש לנו באמת,

נראה לי שמעון אמר את זה מקודם,

 

956

01:05:56,692 --> 01:06:01,066

יש לנו באמת הרבה מקומות שאנחנו

עוד יכולים וצריכים להשפיע עליהם,

 

957

01:06:01,067 --> 01:06:05,607

מרבנים פוסקים ועד חוות דעת

חברתיות או פוליטיות,

 

958

01:06:05,608 --> 01:06:07,691

וממש הרבה הרבה הרבה,

 

959

01:06:07,692 --> 01:06:10,524

אבל, כאילו,

 

960

01:06:10,525 --> 01:06:15,524

לי, בתור צבר שלא יודע כמעט אולי

 

961

01:06:15,525 --> 01:06:20,274

כלום ממה שאני רוצה

ו/או צריך לדעת,

 

962

01:06:20,275 --> 01:06:22,732

מה הקייסים עושים בזה?

 

963

01:06:22,733 --> 01:06:25,149

כאילו, אני מרוב נגיד הרעב,

נקרא לזה,

 

964

01:06:25,150 --> 01:06:29,607

לדבר, ללהכיר את עצמי

יותר לעומק בקטע הדתי,

 

965

01:06:29,608 --> 01:06:31,399

אני כאילו...

 

966

01:06:31,400 --> 01:06:35,857

כשבן אדם רוצה משהו,

אי אפשר לעצור אותו באמת,

 

967

01:06:35,858 --> 01:06:40,274

ואני בעצם למדתי ולומד

היום בעצם לבד,

 

968

01:06:40,275 --> 01:06:42,983

אם זה האל"ף-בי"ת, שזה סוג של...

 

969

01:06:44,525 --> 01:06:48,107

אבני דרך מאוד בסיסיות

להכיר ולדעת,

 

970

01:06:48,108 --> 01:06:52,486

כי כל מה שאני מנסה ללמוד

הוא לא מונגש בעברית,

 

971

01:06:52,487 --> 01:06:56,857

אין לי את האפשרות שלי,

בתור צעיר שמשתמש במחשב,

 

972

01:06:56,858 --> 01:06:58,684

ובאמת להתחיל לקרוא ולחקור לבד

 

973

01:06:58,685 --> 01:07:01,607

מבלי שאני באמת

אצטרך עזרה של מישהו אחר,

 

974

01:07:01,608 --> 01:07:02,982

וזה מאוד חסר.

 

975

01:07:02,983 --> 01:07:06,357

אתה בעצם לומד תורה

ואתה נתקל ב...

 

976

01:07:06,358 --> 01:07:09,149

"שמע בני מוסר אביך

ואל־תיטש תורת אימך",

 

977

01:07:09,150 --> 01:07:15,068

ואתה בעצם מגלה שתורת אימך

זה בעצם משהו שהוא לא מונגש אליך.

 

978

01:07:15,069 --> 01:07:16,607

אז השאלה שלי בעצם,

 

979

01:07:16,608 --> 01:07:21,691

מה הקייסים עושים עם הדבר הזה ככה ש...

 

980

01:07:21,692 --> 01:07:24,566

אני יכול גם להתעמק בזה לבד

 

981

01:07:24,567 --> 01:07:30,274

אם כרגע אין קייס

שפנוי לזה או משהו.

 

982

01:07:30,275 --> 01:07:32,232

בעצם איך אני יכול

להתחבר לשורשים יותר?

 

983

01:07:32,233 --> 01:07:34,899

אני שם כרגע את כל הדברים

שאפשר להשתפר בהם,

 

984

01:07:34,900 --> 01:07:37,525

אני מסתכל על עצמי,

איך אני יכול לשפר את המעמד שלי.

 

985

01:07:39,817 --> 01:07:41,691

טוב...

 

986

01:07:41,692 --> 01:07:43,982

תודה, קודם כול, על השאלה.

 

987

01:07:43,983 --> 01:07:46,149

זה באמת...

 

988

01:07:46,150 --> 01:07:53,399

אחד הקשיים של המסורת

זה בעצם חוסר הנגשה,

 

989

01:07:53,400 --> 01:08:00,399

שאין... כל כך הרבה רוצים לדעת,

כל כך הרבה רוצים להבין ולהכיר,

 

990

01:08:00,400 --> 01:08:06,662

אז אין להם את מה

שהם רוצים להכיר

 

991

01:08:06,663 --> 01:08:11,816

בצורה מונגשת,

 

992

01:08:11,817 --> 01:08:14,899

במיוחד הנושא

של המנהיגות הרוחנית,

 

993

01:08:14,900 --> 01:08:19,150

הנושא של הדת

של יהודי אתיופיה וכו'.

 

994

01:08:21,442 --> 01:08:25,857

אגב, הרבה פעמים אומרים,

האם יש פה גזענות או בורות?

 

995

01:08:25,858 --> 01:08:28,441

אני חושב, יש יותר בורות

מאשר גזענות,

 

996

01:08:28,442 --> 01:08:30,941

כי למה?

בורות כי מחוסר ידע, חוסר הכרה.

 

997

01:08:30,942 --> 01:08:34,607

מי זו הקהילה הזו?

מה יש לה? מה היא הביאה?

 

998

01:08:34,608 --> 01:08:36,399

מה, האם הם יהודים או לא יהודים?

 

999

01:08:36,400 --> 01:08:38,316

כל זה,

 

1000

01:08:38,317 --> 01:08:45,608

אם אין איזושהי אסמכתא כלשהי

שהיא כתובה בשפה העברית...

 

1001

01:08:53,733 --> 01:08:57,150

קייס סמאי, לא...

כרגע לא שומעים אותך.

 

1002

01:09:02,108 --> 01:09:05,233

אותי שומעים?

-כן. -אוקיי.

 

1003

01:09:07,817 --> 01:09:10,274

אני חושב גם שהוא יצא מהזום

משום מה.

 

1004

01:09:10,275 --> 01:09:12,149

אולי התנתק לו האינטרנט?

 

1005

01:09:12,150 --> 01:09:16,107

לא, זה נראה שיש שם

איזשהו ניתוק של האינטרנט? כן.

 

1006

01:09:16,108 --> 01:09:17,692

זה היה הניתוק הסופי.

 

1007

01:09:19,400 --> 01:09:21,607

בוא, אנחנו...

-הנה, הוא חזר, הוא חזר.

 

1008

01:09:21,608 --> 01:09:23,316

חזר? אוקיי.

 

1009

01:09:23,317 --> 01:09:25,191

ב"מיוט" רק. -ב"מיוט".

 

1010

01:09:25,192 --> 01:09:28,941

קייס סמאי, אתה על "מיוט",

רק בוא...

 

1011

01:09:28,942 --> 01:09:30,942

אוקיי, עכשיו? שומעים?

 

1012

01:09:33,692 --> 01:09:37,482

שומעים אותי? -כן, שומעים.

-אוקיי. אוקיי.

 

1013

01:09:37,483 --> 01:09:40,108

אז אני רק אקצר את... אז...

 

1014

01:09:42,192 --> 01:09:44,857

שכחתי את השם של הבחור ששאל.

 

1015

01:09:44,858 --> 01:09:52,066

אנחנו אומנם בחיתולינו,

אבל זו הדרך כדי להנגיש.

 

1016

01:09:52,067 --> 01:09:55,524

המטרה היא שיותר ויותר

לכתוב את זה,

 

1017

01:09:55,525 --> 01:09:59,274

את המסורת, את ההלכות,

את המנהגים,

 

1018

01:09:59,275 --> 01:10:04,024

בשפה העברית,

בגעז ובאמהרית כן כתוב.

 

1019

01:10:04,025 --> 01:10:07,649

הנה, ברוך השם,

יצאו סידורי תפילה

 

1020

01:10:07,650 --> 01:10:11,357

שכל כך מאוד מפוזרים בכל הארץ,

 

1021

01:10:11,358 --> 01:10:17,149

שחבר'ה צעירים מאוד

משתמשים בהם ומאוד זה,

 

1022

01:10:17,150 --> 01:10:23,191

וכל שאר הנושאים האחרים,

המנהגים והמסורת,

 

1023

01:10:23,192 --> 01:10:28,191

אנחנו, המטרה שלנו,

כמה שיותר מהר לכתוב ולהנגיש,

 

1024

01:10:28,192 --> 01:10:29,857

כולל גם חג הסיגד.

 

1025

01:10:29,858 --> 01:10:33,107

עצם... אומנם משתתפים המון,

זה, קודם כול,

 

1026

01:10:33,108 --> 01:10:35,774

עצם זה שאנשים מגיעים זה הישג,

 

1027

01:10:35,775 --> 01:10:43,316

שמפה צריך רק את התכנים,

מפה רק צריך להכניס את ה...

 

1028

01:10:43,317 --> 01:10:48,232

להכניס בעצם את המהות של החג,

זה יותר אחר כך...

 

1029

01:10:48,233 --> 01:10:54,107

זו עבודה של כל אחד מאיתנו,

כל אחד ואחד צריך לתרום,

 

1030

01:10:54,108 --> 01:10:56,792

כל ארגון, הכוונה היא לכל אדם,

 

1031

01:10:56,793 --> 01:11:05,274

רק את הדברים החשובים

ולא המפגש בלבד.

 

1032

01:11:05,275 --> 01:11:10,982

אז אני מסכים איתך,

יש הרבה קושי בגלל שאין הנגשה,

 

1033

01:11:10,983 --> 01:11:14,482

וזה, בעזרת השם,

אני מקווה שזה ילך וישתפר

 

1034

01:11:14,483 --> 01:11:18,357

וככה כולם ילמדו. תודה.

 

1035

01:11:18,358 --> 01:11:20,232

תודה, קייס...

 

1036

01:11:20,233 --> 01:11:24,024

תודה רבה. -אני ארצה

להוסיף על זה רגע משהו.

 

1037

01:11:24,025 --> 01:11:28,482

המרכז למורשת יהדות אתיופיה בעצם,

שהוקם מתוקף חוק של המדינה,

 

1038

01:11:28,483 --> 01:11:31,649

זה חלק מאוד מאוד גדול

מהמנדט שלו,

 

1039

01:11:31,650 --> 01:11:33,710

בעצם לשמר ולהנגיש

 

1040

01:11:33,711 --> 01:11:35,899

ולהציג לציבור, גם אם...

 

1041

01:11:35,900 --> 01:11:38,482

בין אם זה לבני הקהילה

ובין אם זה לציבור הרחב,

 

1042

01:11:38,483 --> 01:11:40,607

ואני חושב שיש פה

עבודה מאוד גדולה,

 

1043

01:11:40,608 --> 01:11:42,899

אמרת את זה קצת מקודם,

על עניין הבורות

 

1044

01:11:42,900 --> 01:11:46,357

עם הציבור הרחב, שפשוט לא מכיר,

 

1045

01:11:46,358 --> 01:11:49,566

וזה חלק מהמטרות וחלק מה... בעצם...

 

1046

01:11:49,567 --> 01:11:51,816

מהמטרות שלנו

כמרכז למורשת יהדות אירופה,

 

1047

01:11:51,817 --> 01:11:53,982

וזה חלק גדול מאוד

ממה שאנחנו עושים.

 

1048

01:11:53,983 --> 01:11:55,607

אתן רק דוגמה קטנה.

 

1049

01:11:55,608 --> 01:12:01,024

בנובמבר האחרון אנחנו פתחנו

קורס געז מטעם המרכז,

 

1050

01:12:01,025 --> 01:12:04,191

שלומדות בו היום

שלוש קבוצות של תלמידים

 

1051

01:12:04,192 --> 01:12:06,691

ברמה מתחילים, בינוני ומתקדמים,

 

1052

01:12:06,692 --> 01:12:11,274

שלומדות געז בדיוק בשביל

המטרות האלה שציינת מקודם,

 

1053

01:12:11,275 --> 01:12:15,857

כדי להכיר, כדי להצליח לקרוא,

כדי להכיר את המורשת ואת המסורת,

 

1054

01:12:15,858 --> 01:12:19,775

וזה בעצם... זה הקיום שלנו בתור

המרכז למורשת יהדות אתיופיה,

 

1055

01:12:21,442 --> 01:12:25,399

ומהבחינה הזאת אני חושב

שזו באמת נקודה מאוד מאוד חשובה,

 

1056

01:12:25,400 --> 01:12:31,732

העניין הזה של שימור ושל הכרה

ושל הנגשה של המורשת ושל המסורת

 

1057

01:12:31,733 --> 01:12:34,191

ושל הדברים הללו,

שזה מאוד מאוד חשוב.

 

1058

01:12:34,192 --> 01:12:36,691

יש לנו זמן לשאלה אחרונה בהחלט,

 

1059

01:12:36,692 --> 01:12:41,316

אז מי שעוד מעוניין לשאול, זה הזמן.

 

1060

01:12:41,317 --> 01:12:43,649

יש לנו עוד שאלות?

 

1061

01:12:43,650 --> 01:12:44,816

לא. אוקיי.

 

1062

01:12:44,817 --> 01:12:46,191

היו פה לא מעט שאלות בצ'אט,

 

1063

01:12:46,192 --> 01:12:49,482

אני לא חושב שנגיע אליהן,

שאלות די ארוכות.

 

1064

01:12:49,483 --> 01:12:52,274

מוזמנים גם לכתוב בהמשך.

 

1065

01:12:52,275 --> 01:12:56,566

אם מישהו ששאל בצ'אט כן רוצה

בכל זאת לשאול את השאלה בעל פה,

 

1066

01:12:56,567 --> 01:12:58,733

אז הוא מוזמן

כשאלה באמת אחרונה.

 

1067

01:13:00,317 --> 01:13:01,399

אוקיי.

 

1068

01:13:01,400 --> 01:13:04,149

אז אנחנו באמת ככה מגיעים לסוף,

 

1069

01:13:04,150 --> 01:13:08,441

ולפני שאני אעביר את שרביט הדיבור

לנפתלי אברהם, מנכ"ל המרכז,

 

1070

01:13:08,442 --> 01:13:10,941

שירצה להגיד כמה מילים ולסכם,

 

1071

01:13:10,942 --> 01:13:14,316

שמחה, אם את רוצה להוסיף

גם משהו, את כמובן מוזמנת,

 

1072

01:13:14,317 --> 01:13:17,399

אני באמת רוצה להודות לך,

לכבוד קייס סמאי,

 

1073

01:13:17,400 --> 01:13:21,982

אני חושב שהייתה הרצאה

באמת מרתקת ככה ו...

 

1074

01:13:21,983 --> 01:13:26,816

אני חושב,

בתור אדם לא בן הקהילה,

 

1075

01:13:26,817 --> 01:13:28,774

צבר שנולד כאן בארץ,

 

1076

01:13:28,775 --> 01:13:33,441

אני חושב שההכרה הזאת

של מנהיגים רוחניים של הקהילה

 

1077

01:13:33,442 --> 01:13:35,482

היא דבר שהוא מאוד מאוד

משמעותי וחשוב,

 

1078

01:13:35,483 --> 01:13:39,941

ואני באמת חושב שיש בורות

מאוד מאוד גדולה וחוסר הכרה,

 

1079

01:13:39,942 --> 01:13:42,316

בין אם זה בתוך מערכת החינוך, שלא...

 

1080

01:13:42,317 --> 01:13:44,274

שהדברים לא מגיעים לשם בכלל,

 

1081

01:13:44,275 --> 01:13:46,316

ובין אם בכלל לאחר מכן,

 

1082

01:13:46,317 --> 01:13:50,358

אני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב

בעניין הזה של הכרה והנגשה,

 

1083

01:13:51,900 --> 01:13:56,482

גם של מוסד הקייסים

וגם של המורשת ושל המסורת,

 

1084

01:13:56,483 --> 01:13:59,149

הוא באמת מאוד חשוב ומשמעותי,

 

1085

01:13:59,150 --> 01:14:03,732

אז באמת תודה, תודה רבה

על הרצאה באמת מאוד מאוד מעניינת.

 

1086

01:14:03,733 --> 01:14:04,983

נפתלי?

 

1087

01:14:06,608 --> 01:14:11,024

אני חושב שהמנהיגות הרוחנית,

 

1088

01:14:11,025 --> 01:14:14,232

היא הייתה לפיד שדלק תמיד,

 

1089

01:14:14,233 --> 01:14:19,107

החזיק את היהדות הזאת שם בגולה,

 

1090

01:14:19,108 --> 01:14:25,107

ואני חושב שהיטבת לתאר את זה

בתפקידים השונים שהיו לקייסים

 

1091

01:14:25,108 --> 01:14:27,607

ואין לי ספק בכלל שגם פה

 

1092

01:14:27,608 --> 01:14:30,191

אנחנו צריכים להמשיך

לעשות את הדבר הזה,

 

1093

01:14:30,192 --> 01:14:35,066

ולשמחתי, באמת יש איזשהו

ביקוש שהולך וגובר

 

1094

01:14:35,067 --> 01:14:37,650

של קייסים שרוצים ללמוד...

 

1095

01:14:45,233 --> 01:14:47,816

רוצים ללמוד ולהעמיק.

 

1096

01:14:47,817 --> 01:14:54,274

אנחנו כאן מנגישים מגוון נושאים,

כאן, באקדמיה המקוונת,

 

1097

01:14:54,275 --> 01:14:57,857

ואני מזמין את כולכם

לבוא ולהשתתף, לראות,

 

1098

01:14:57,858 --> 01:15:02,732

וכל הערה בעי"ן ובאל"ף

חשובה לנו מאוד,

 

1099

01:15:02,733 --> 01:15:09,191

אנחנו נשמח להשתפר

ולהנגיש כל חומר אפשרי,

 

1100

01:15:09,192 --> 01:15:14,857

ואני מקווה שסביב אוגוסט גם נעלה

עם האתר של מרכז המורשת,

 

1101

01:15:14,858 --> 01:15:19,857

שהוא ינגיש עוד יותר נושאים

לציבור הרחב.

 

1102

01:15:19,858 --> 01:15:25,066

אז אני מאוד שמח ומודה לכם מאוד

על ההרצאה הזאת

 

1103

01:15:25,067 --> 01:15:26,857

ועל כל המשתתפים כאן.

 

1104

01:15:26,858 --> 01:15:31,149

תמשיכו להשתתף, להיות איתנו

וללמוד, ותביאו עוד חברים,

 

1105

01:15:31,150 --> 01:15:35,316

ואני חושב, ככה נבנה את המרכז הזה כמרכז

 

1106

01:15:35,317 --> 01:15:39,566

שיש בו המון תוכן

ומנגיש אותו לציבור,

 

1107

01:15:39,567 --> 01:15:43,649

ויש לנו היסטוריה חשובה מאוד,

 

1108

01:15:43,650 --> 01:15:48,526

שהיא לא רק לנו,

אלא גם לכלל החברה הישראלית.

 

1109

01:15:48,527 --> 01:15:51,982

ככה אנו נמשיך לפעול יחד איתכם

 

1110

01:15:51,983 --> 01:15:57,524

כדי באמת למסד גם את הנושא

של לימוד של קייסים,

 

1111

01:15:57,525 --> 01:16:00,274

אתה יודע כמה אנחנו עסוקים בזה.

 

1112

01:16:00,275 --> 01:16:02,607

אני מקווה שגם נמצא פתרון

 

1113

01:16:02,608 --> 01:16:08,232

לתהליך מתמשך של לימוד בנושא הזה.

 

1114

01:16:08,233 --> 01:16:13,982

אז תודה לכולם, ושוב,

אני ממש מתנצל, לא מתאים לי,

 

1115

01:16:13,983 --> 01:16:19,567

אבל מה לעשות, זה היה ניתוק אזורי

ועד שחזרו זה לקח זמן.

 

1116

01:16:21,400 --> 01:16:26,357

אז תודה לכם, ו...

-נפתלי, תודה רבה על הסיכום.

 

1117

01:16:26,358 --> 01:16:30,275

שמחה, את רוצה להוסיף עוד משהו

או שאנחנו...

 

1118

01:16:32,233 --> 01:16:33,525

לא שומעים אותך.

 

1119

01:16:36,579 --> 01:16:38,441

את על "מיוט".

 

1120

01:16:38,442 --> 01:16:40,150

עדיין לא שומעים אותך, שמחה.

 

1121

01:16:41,733 --> 01:16:43,150

זה החיים של הזומים...

 

1122

01:16:46,775 --> 01:16:54,400

כבוד הקייס, אז באמת אני רוצה

להגיד תודה, תודה רבה רבה...

 

1123

01:16:56,233 --> 01:16:59,567

היה מרתק ותודה...

-אמן. אמן, אמן.

 

1124

01:17:01,983 --> 01:17:05,316

אמן.

 

1125

01:17:05,317 --> 01:17:07,482

אז באמת תודה לכולם.

 

1126

01:17:07,483 --> 01:17:12,691

אני אגיד שההרצאה הבאה שלנו

היא ב-16.3, גם בשעה 18:00,

 

1127

01:17:12,692 --> 01:17:14,649

היא הרצאה של...

-אמן, אמן.

 

1128

01:17:14,650 --> 01:17:16,649

מגנזך המדינה,

 

1129

01:17:16,650 --> 01:17:20,024

על חומרים ארכיוניים

מאוד מאוד מעניינים,

 

1130

01:17:20,025 --> 01:17:21,649

ותהיה הרצאה מרתקת.

 

1131

01:17:21,650 --> 01:17:23,441

אז אני רוצה להודות

באמת לכולם שבאו,

 

1132

01:17:23,442 --> 01:17:26,732

ותודה, כבוד קייס סמאי,

על הרצאה באמת מרתקת.

 

1133

01:17:26,733 --> 01:17:30,024

ואני גם רוצה להודות לכם.

-תודה רבה.

 

1134

01:17:30,025 --> 01:17:35,899

אני רוצה להודות לכם באמת

על ההזדמנות, ו...

 

1135

01:17:35,900 --> 01:17:40,607

זה היה להיכנס לעומק,

 

1136

01:17:40,608 --> 01:17:44,399

אני רק נגעתי ממש בנקודות.

 

1137

01:17:44,400 --> 01:17:47,857

עצם זה שכבר נפתח,

אני מאמין שככה...

 

1138

01:17:47,858 --> 01:17:55,066

עצם ההקמה של מרכז המורשת,

אני מאוד שמח שהוא יהיה...

 

1139

01:17:55,067 --> 01:18:00,108

זה כבר...

מתחיל לראות את הניצנים של ה...

 

1140

01:18:02,025 --> 01:18:04,649

ושל הפעילות, קשיים,

 

1141

01:18:04,650 --> 01:18:11,107

ואני מאמין, דרך המורשת,

אנחנו נפיץ את המסורת שלנו לכולם,

 

1142

01:18:11,108 --> 01:18:13,316

וזה רק עניין של זמן.

 

1143

01:18:13,317 --> 01:18:15,316

אז תודה רבה על ההזדמנות שוב...

 

1144

01:18:15,317 --> 01:18:17,732

תודה רבה.

-וניפגש בהזדמנות הבאה.

 

1145

01:18:17,733 --> 01:18:21,482

כבוד הקייס, אנחנו... אני מאמין

ומקווה שאנחנו נתראה עוד הרבה

 

1146

01:18:21,483 --> 01:18:25,649

לעוד הרצאות חשובות ומעניינות

בנושאים מגוונים.

 

1147

01:18:25,650 --> 01:18:31,357

אז שוב תודה רבה, ותודה לכולם,

ושיהיה המשך ערב נעים.

 

1148

01:18:31,358 --> 01:18:32,525

ערב טוב.

 

סימול: 00002-00006-00017-00001/000008

תאריך: 02/03/2021

מידע נוסף

חטיבה: וידאו
סדרה: האקדמיה המקוונת
תבנית: וידאו
רמת תאור: תיק
כותרת: מנהיגות רוחנית ומורשת יהדות אתיופיה
סוג החומר: וידאו
מתאריך: 02/03/2021
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: MP4
שנה: 2021

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון