אודות יהדות אתיופיה - המרכז למורשת יהדות אתיופיה
כפר בית ישראל באתיופיה. איור: עלמו אישטה

אודות יהדות אתיופיה

ראשית ההתיישבות היהודית באתיופיה

עד המאה ה-14, ההיסטוריה של הקהילה היהודית באתיופיה (בֵּתֶּה ישראל) לא תועדה כמעט בכתובים, אלא במסורות בעל פה שעברו מדור לדור. לפיכך, מקורה של הקהילה והמועד שבו הגיעה לאתיופיה אינם ידועים. לאורך השנים הוצעו כמה השערות:

קסים בפתח המסגיד
ליקה כהנת קס ברהן ברוך עם קס אדנה טקויה אוחזים באורית
מכון מחקר, איור: עלמו אישטה

מחקר

מכון מחקר המרכז למורשת יהדות אתיופיה

על המרכז, איור: עלמו אישטה

ארכיון ומאגרי מידע

ארכיון המרכז למורשת יהדות אתיופיה