השתלמויות וימי עיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

השתלמויות וימי עיון

מטרת העל: להציג את תרבותה ומורשתה של קהילת בֵּתֶּה ישראל בפני החברה הישראלית. השאיפה היא לגלות ולשמר את נכסי התרבות של קהילת בֵּתֶּה ישראל ככל האפשר ובאמצעותם להעצים ולהנגיש את ערכי המורשת.

מטרות המשנה:

  • היכרות מעמיקה עם מורשתה, תרבותה מנהיגיה ומנהגיה של קהילת בֵּתֶּה ישראל. בכך תציע הקהילה לכלל אזרחי ישראל את אוצרותיה ההיסטוריים המגוונים.
  • טיפוח הערכה למורשת, לתרבות ולפועלם ותרומתם של מנהיגי הקהילה.
  • טיפוח יכולת ההכלה והפתיחות לייחודיות ולשונות של מורשת יהדות אתיופיה, מנהגיה ואורחות חייה.
  • שילובם של לימודי תרבותה של הקהילה בכל תחומי הדעת הרלוונטיים, והטמעתם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.

קהל היעד: כל אזרחי מדינת ישראל ובהם תלמידים, חיילי צה"ל ומפקדיו, שוטרי משטרת ישראל, אנשי הכבאות וההצלה וכן אנשי רפואה ואקדמיה. קהל יעד נוסף הוא תיירים המבקרים בארץ.

  • היכרות מעמיקה עם מורשתה, תרבותה מנהיגיה ומנהגיה של קהילת בֵּתֶּה ישראל. בכך תציע הקהילה לכלל אזרחי ישראל את אוצרותיה ההיסטוריים המגוונים.
  • טיפוח הערכה למורשת, לתרבות ולפועלם ותרומתם של מנהיגי הקהילה.
  • טיפוח יכולת ההכלה והפתיחות לייחודיות ולשונות של מורשת יהדות אתיופיה, מנהגיה ואורחות חייה.
  • שילובם של לימודי תרבותה של הקהילה בכל תחומי הדעת הרלוונטיים, והטמעתם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.