מידע נוסף אודות יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל דרך סודן - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

מידע נוסף אודות יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל דרך סודן

אחוז נפטרים לפי מקום פטירה

אחוז נפטרים לפי שנת פטירה

נפטרים לפי גיל הפטירה