אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חלק א'

תיאור

הצעות החלטה והחלטות ועדת המנכ"לים לעולי אתיופיה וועדת משנה, פרוטוקולים וסיכומי ישיבות של ועדת המנכ"לים ועדות המשנה ועוד, תכניות לימודים ליוצאי אתיופיה, פרויקט לשילוב יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, דו"חות מצבת עולי פלשמורה (פלסמורה) באתרי הקרוונים ומבצע פינוי אתר הקרוונים מעולי אתיופיה; פניות ובקשות, חומר רקע, נתונים סטטיסטיים בנושא, חילופי מכתבים. בתיק יש השחרות עקב הגנה על צנעת הפרט. החומר המושחר מוגבל לעיון עד שנת 2068.

סימול: 00006-00003/000421

תאריך: 12/02/1997 - 31/12/1998

מידע נוסף

מאגר: אוספים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: היועץ לענינים חברתיים - אתיופים - חלק א'
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 12/02/1997
עד תאריך: 31/12/1998
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: PDF
מיקום חומר מקורי: ארכיון המדינה
הערות: המשרד המפקיד: משרד ראש הממשלה/לשכת ראש הממשלה/יועצים לראש הממשלה
שנה: 1998

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון