אוספים - עמוד פריט - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

לשכת השר יאיר צבן - אתיופים - כללי

תיאור

בתיק חליפת מכתבים בנושא העלייה מאתיופיה והטיפול בה והתייחסות לנושאי דיור, זהות, דת, חינוך ועוד בעמוד 21 ובעמוד 23 סיכומים מפורטים בנוגע להפעלת אתר הקרוונים בחולדה ובנחל בקע הסמוך לבאר שבע בעמוד 73 ואילך מאמר בנוגע להתרופפות חיי הדת בקרב חלקים מעדת יהודי אתיופיה (מוגדר כטיוטא וללא מקור הכתיבה) בעמוד 96 ואילך נאומי שר העלייה צבן בנושא יום הזיכרון לנספים במבצע משה בעמוד 110 ואילך מחקר בנושאי דיור לבני העדה האתיופית בהזמנת משרד השיכון (נערך על ידי מכון סקרים) עמוד 139 ואילך מחקר נוסף מטעם אגף המחקר במשרד העלייה ובשיתוף הסתדרות הנשים הדסה בנושא: תרבות העדה והתנהגותה בעמוד 259 ואילך סיכום נוסף של התקופה שבין 1992-1995 מטעם משרד העלייה הושחרו פרקים מספרם של קורינאדלי וקפלן בנושא יהדות אתיופיה - ניתן לעיין בהם באולם העיון בארכיון המדינה בסיום התיק נשתרבבו בטעות מסמכים בנוגע לעולי אוקראינה מאסון צ'רנוביל

סימול: 00006-00003/000343

תאריך: 22/06/1993 - 18/02/1996

מידע נוסף

מאגר: אוספים
תבנית: תיק / פריט
רמת תאור: תיק
כותרת: לשכת השר יאיר צבן - אתיופים - כללי
סוג החומר: מסמכים
מתאריך: 22/06/1993
עד תאריך: 18/02/1996
שפה: עברית
מדיה: קובץ מחשב
פורמט: PDF
מיקום חומר מקורי: ארכיון המדינה
הערות: המשרד המפקיד: משרד העלייה והקליטה/המשרד לקליטת העלייה - לשכת השר
שנה: 1996

לסיוע באיתור מידע, איסוף חומרי ארכיון ופרטים נוספים

פנייה לארכיון