תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: תעסוקה (345)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
תעסוקת עולי אתיופיה בחיפה

תעסוקת עולי אתיופיה בחיפה

תאריך: 06/2003
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000195

דו"ח ממצאים נבחרים מתוך מחקר שנערך בחיפה וכיוונים לקביעת מדיניות ולפיתוח תכניות, מאת יהודית קינג, ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: מידע על תכניות המשרד ומידת האפקטיביות שלהן

תאריך: 05/2010
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000205

דו"ח מחקר מאת ג'ק חביב וחני הלבן אילת, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל. הדוח הוכן במסגרת בדיקה שעורך המשרד לקליטת העלייה על מצב האוכלוסייה האתיופית ועל אופן קליטתה בארץ.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

תכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית, של משרד הרווחה והשירותים החברתיים: ממצאים ותובנות ממערכת מעקב אחר פעילות התכנית בקרב משפחות וצעירים

תכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית, של משרד הרווחה והשירותים החברתיים: ממצאים ותובנות ממערכת מעקב אחר פעילות התכנית בקרב משפחות וצעירים

תאריך: 09/2016
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000219

דו"ח מחקר מאת סמדר סומך, פידא ניג'ם-אכתילאת ודליה בן רבי, מאיירס - ג'וינט - ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט-ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

תוכנית 'למרחק' הכוונה תעסוקתית לבני העדה האתיופית - מחקר הערכה מעצבת ומסכמת

תוכנית 'למרחק' הכוונה תעסוקתית לבני העדה האתיופית - מחקר הערכה מעצבת ומסכמת

תאריך: 11/2021
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000225

דו"ח מחקר מאת אנה שורץ, מורג יאירוב, נועם קשת, אורן תירוש וסמדר סומך, מכון מאיירס - ג'וינט - ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט-ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

ביצוע תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה - תקציבים 2008-2011

ביצוע תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה - תקציבים 2008-2011

תאריך: 05/2014
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000217

דו"ח מעקב שלישי מאת ג'ק חביב ואילה הנדין, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל, המרכז לחקר קליטת עלייה. 

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

מפקד יוצאי אתיופיה ותושבים ותיקים בשכונת קרית משה ברחובות

מפקד יוצאי אתיופיה ותושבים ותיקים בשכונת קרית משה ברחובות

תאריך: 05/2002
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000190

דו"ח מחקר מאת יהודית קינג ורוית אפרתי, ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

תעסוקת נשים יוצאות אתיופיה בישראל

תעסוקת נשים יוצאות אתיופיה בישראל

תאריך: 06/2021
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000047

דו"ח בנושא תעסוקת נשים יוצאות אתיופיה בישראל מאת נועה דגן בוזגלו - מרכז אדוה.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות

תאריך: 12/2018
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000087
פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: הדגשים לעומת המגמות בקהילה, בחינת המידע הקיים על אפקטיביות התכניות והתוויית קווים להמשך פיתוחו

פעילות המשרד לקליטת העלייה בעבור האוכלוסייה האתיופית: הדגשים לעומת המגמות בקהילה, בחינת המידע הקיים על אפקטיביות התכניות והתוויית קווים להמשך פיתוחו

תאריך: 05/2010
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000204

דו"ח מסכם מאת ג'ק חביב, חני הלבן אילת ואדר שץ, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל, המרכז לחקר קליטת עלייה. הדוח הוכן במסגרת בדיקה שעורך המשרד לקליטת העלייה על מצב האוכלוסייה האתיופית ועל אופן קליטתה בארץ.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

הערכת תכנית

הערכת תכנית "עצמאות" - תכנית מערכתית כוללנית לליווי משפחות עולים מאתיופיה במעבר תרבותי

תאריך: 07/2012
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000210

דו"ח מחקר מאת סמדר סומך, דורי ריבקין, אורית שחר ויואה שורק, מאיירס - ג'וינט - מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

1
2
3
...
35