תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: צבא (313)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
עמותת גשרים, צה

עמותת גשרים, צה"ל, צבא אתיופים, מבצע שלמה

תאריך: 01/01/1990 - 31/12/1993
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000028

התיק עוסק בקליטת עולי אתיופיה בישראל: תוכניות של פרויקטים במימון עמותת "גשרים" למטרות הקליטה חיול עולים דו"חות בנושאים בקשורים לקליטה וכדומה

ציפיות ותועלות של קבוצות פריפריה חברתיות משירות צבאי

ציפיות ותועלות של קבוצות פריפריה חברתיות משירות צבאי

תאריך: 04/2018
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000464

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. העבודה נעשתה בהדרכת פרופ' גיא בן פורת ופרופ' יניב פוריה, המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה מתמקדת ביוצאי אתיופיה ובחברה החרדית.

נרטיבים של לוחמות ותומכות לחימה ממוצא אתיופי על חוויית השירות הצבאי שלהן בצה

נרטיבים של לוחמות ותומכות לחימה ממוצא אתיופי על חוויית השירות הצבאי שלהן בצה"ל

תאריך: 10/2019
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000315

עבודה במסגרת הלימודים בתכנית לניהול וישוב סכסוכים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. מנחות: פרופ אילת הראל שלו וד"ר שיר דפנה תקוע. 

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

תאריך: 12/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000444

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' הגר סלמון.

השלטון העצמי של יהודי אתיופיה והמלחמות עם הממלכה הסולומונית

השלטון העצמי של יהודי אתיופיה והמלחמות עם הממלכה הסולומונית

תאריך: 01/12/2020
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006-00017-00001/000004

הרצאה של ד"ר בר קריבוס במסגרת האקדמיה המקוונת של המרכז למורשת יהדות אתיופיה (סמסטר א', הרצאה רביעית).

 

תמלול:

1

00:00:00,750 --> 00:00:02,500

אבל מי שרוצה, נכון, בר,

 

2

00:00:02,583 --> 00:00:06,542

יוכל לשאול שאלות באמצע

בצורה מסודרת,

 

3

00:00:06,625 --> 00:00:11,333

ואני אעביר את השרביט לבר. בבקשה.

 

4

00:00:12,167 --> 00:00:16,875

טוב, אז תודה רבה,

ותודה רבה לכולם שבאתם להקשיב,

 

5

00:00:16,958 --> 00:00:20,917

זה כבוד גדול לדבר בפורום כזה.

 

6

00:00:21,000 --> 00:00:23,292

אני רואה שיש פה הרבה מאוד

מומחים,

 

7

00:00:23,375 --> 00:00:28,178

והרבה מאוד אנשים שמכירים

את הנושא לא פחות טוב ממני.

 

8

00:00:30,083 --> 00:00:33,375

ככה שגם יהיה לי מאוד מעניין

לשמוע תגובות

 

9

00:00:33,458 --> 00:00:35,698

תוספות, הערות, תוך כדי.

 

10

00:00:36,792 --> 00:00:41,375

כמו שדניאל אמר,

אני אשמח אם תוך כדי תעירו הערות,

 

11

00:00:41,458 --> 00:00:44,917

תשאלו שאלות. אם אנחנו נראה

שזה קוטע יותר מדי את הרצף,

 

12

00:00:45,000 --> 00:00:50,250

אז אולי נסדר את זה

קצת אחרת תוך כדי,

 

13

00:00:50,333 --> 00:00:56,042

אבל בתור התחלה

אני מאוד אשמח להערות ושאלות.

 

14

00:00:56,125 --> 00:00:59,167

אני אתחיל...

 

15

00:00:59,250 --> 00:01:03,000

בגלל שלא ידעתי מה ההרכב

ומה הרקע של כולם

 

16

00:01:03,083 --> 00:01:10,375

אני אתחיל עם כמה דברים בסיסיים

ולאט לאט נצלול לתוך הנושא.

 

17

00:01:10,458 --> 00:01:16,667

אז אולי, כבר הצגת אותי

אבל רק מילה.

 

18

00:01:16,750 --> 00:01:18,542

הרקע שלי הוא ארכיאולוגיה.

 

19

00:01:18,625 --> 00:01:21,125

ועד עכשיו חקרתי את

תנועת הנזירות של יהודי אתיופיה,

 

20

00:01:21,208 --> 00:01:27,458

ועכשיו אני מתחיל לחקור את

האוטונומיה של יהודי אתיופיה,

 

21

00:01:27,542 --> 00:01:30,042

מה שנקרא במסורת הקהילה

"ממלכת הגדעונים",

 

22

00:01:30,125 --> 00:01:33,500

ואת המלחמות

עם הממלכה הסולומונית,

 

23

00:01:33,583 --> 00:01:38,375

ככה שההרצאה שאתם תשמעו היום

היא גם כללית

 

24

00:01:38,458 --> 00:01:43,375

אבל גם אני אנסה לתת

את הדגש הספציפי שלי של ארכיאולוגיה,

 

25

00:01:43,458 --> 00:01:48,000

של התרבות החומרית

שהייתה קשורה למלחמות

 

26

00:01:48,083 --> 00:01:50,333

ושל הגיאוגרפיה של שדות הקרב.

 

27

00:01:50,417 --> 00:01:56,500

וגם בגלל שאני בעוד...

יחסית בתחילת הדרך,

 

28

00:01:56,583 --> 00:02:01,125

אני אתן לכם את המצב

כמו שהוא משתקף מהמקורות הכתובים

 

29

00:02:01,208 --> 00:02:04,792

וממה שאני מכיר מתוך השטח.

 

30

00:02:04,875 --> 00:02:09,542

אני מודע לזה שיש הרבה מאוד

מסורות בעדה על המלחמות,

 

31

00:02:09,625 --> 00:02:14,458

וכמובן, אם יש מישהו מהשומעים

שרוצה להוסיף בסוף ההרצאה,

 

32

00:02:14,542 --> 00:02:15,917

אני יותר מאשמח.

 

33

00:02:16,000 --> 00:02:23,625

אז אני רק אשתף

את המסך ונתחיל.

 

34

00:02:25,792 --> 00:02:29,625

אוקיי, אני רוצה... אתם רואים

את המצגת על המסך, נכון?

 

35

00:02:31,042 --> 00:02:34,708

מצוין. אז אני רוצה להתחיל

בסיפור אישי,

 

36

00:02:34,792 --> 00:02:39,833

איך אני הגעתי לנושא הזה.

והסיפור האישי שלי מתחיל בגמלא.

 

37

00:02:39,917 --> 00:02:43,125

בזמנו, לפני הרבה שנים,

 

38

00:02:43,208 --> 00:02:47,917

הייתי חלק מפרויקט בתוך

תנועת נוער שנקראת "חוגי סיירות"

 

39

00:02:48,000 --> 00:02:54,417

שהשאיפה שם הייתה כמה שיותר לשלב

את הקהילה של יהודי אתיופיה

 

40

00:02:54,500 --> 00:02:59,292

בתוך חוגי הסיירות.

ובין היתר, עשו שם מאמץ

 

41

00:02:59,375 --> 00:03:04,667

להנכיח את המורשת

של יהודי אתיופיה בטיולים, בפעולות.

 

42

00:03:04,750 --> 00:03:09,792

ואני זוכר שהצטרפתי לטיול בגולן,

ועמדנו לא רחוק מגמלא,

 

43

00:03:09,875 --> 00:03:11,958

והמדריכה של הקבוצה שהתלוויתי אליה

 

44

00:03:12,042 --> 00:03:18,250

סיפרה שכמו שהיהודים בגמלא

נלחמו נגד הרומאים

 

45

00:03:18,333 --> 00:03:20,917

והתאבדו כדי לא להילקח בשבי,

 

46

00:03:21,000 --> 00:03:24,542

ככה גם גם יהודי אתיופיה

בתקופה של ממלכת הגדעונים

 

47

00:03:24,625 --> 00:03:30,542

היו להם מבצרים והם נלחמו, וחלק

מהם התאבדו כדי לא להילקח בשבי.

 

48

00:03:30,625 --> 00:03:34,250

ואני באותה תקופה, לא הכרתי

את ההיסטוריה של יהודי אתיופיה,

 

49

00:03:34,333 --> 00:03:38,625

הסיפור הזה היה בשבילי

ממש הלם תרבות.

 

50

00:03:38,708 --> 00:03:42,292

הוא גרם לי ממש להסתקרן,

 

51

00:03:42,375 --> 00:03:46,208

וגם מאוד להעריך

את ההיסטוריה של יהודי אתיופיה.

 

52

00:03:46,292 --> 00:03:49,458

ומתוך החוויה האישית שלי,

אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב

 

53

00:03:49,542 --> 00:03:56,125

כי כמו שזה גרם לי לשינוי מחשבה

לגבי המורשת של יהודי אתיופיה,

 

54

00:03:56,208 --> 00:04:01,375

ככה לדעתי יש לו פוטנציאל

להשפיע בצורה חשובה

 

55

00:04:01,458 --> 00:04:04,375

על החברה הישראלית בכלל.

 

56

00:04:04,458 --> 00:04:09,625

אז עם הסקרנות הזאת בראש

לדעת יותר על ממלכת הגדעונים,

 

57

00:04:09,708 --> 00:04:13,250

על המלחמות של יהודי אתיופיה

בממלכה הסולומונית,

 

58

00:04:13,333 --> 00:04:19,333

הלכתי וקצת למדתי את הנושא.

ומסתבר שאכן יש לא מעט מקורות

 

59

00:04:19,417 --> 00:04:24,792

על האוטונומיה השלטונית

של יהודי אתיופיה.

 

60

00:04:24,875 --> 00:04:30,208

בין היתר, המקור

שאני אשתמש בו יותר בהרצאה הזאת

 

61

00:04:30,292 --> 00:04:35,542

יש תיאורים מפורטים בכרוניקות

שכתבו המלכים הסולומונים

 

62

00:04:35,625 --> 00:04:39,958

על המלחמות עם יהודי אתיופיה.

יש אזכורים גם במקורות יהודיים,

 

63

00:04:40,042 --> 00:04:44,333

מקורות מוסלמיים,

מקורות פורטוגזיים ועוד.

 

64

00:04:44,417 --> 00:04:47,375

וכמובן, יש את המסורת בעל פה

של יהודי אתיופיה.

 

65

00:04:47,458 --> 00:04:50,542

אתם רואים פה תמונה של העמק

של סמיין מנטה

 

66

00:04:50,625 --> 00:04:53,417

ששם לפי המסורת

התרחש אירוע מאוד חשוב

 

67

00:04:53,500 --> 00:04:56,583

בתקופה של המלחמות

עם הקיסר יצחק,

 

68

00:04:56,667 --> 00:05:00,216

אנחנו ניגע בו יותר מאוחר.

 

69

00:05:01,625 --> 00:05:04,083

עוד דבר יחסית מפתיע

הוא שהנושא הזה,

 

70

00:05:04,167 --> 00:05:06,875

עד כמה שהוא היה מרכזי

בתולדות יהודי אתיופיה,

 

71

00:05:06,958 --> 00:05:11,292

יחסית לא חקור ויחסית לא ידוע

לציבור הרחב.

 

72

00:05:11,375 --> 00:05:15,917

עד היום, ואני לא מדבר

על תיעוד של המסורות

 

73

00:05:16,000 --> 00:05:22,208

כי זה כן יש

בלא מעט כתבים של הקהילה,

 

74

00:05:22,292 --> 00:05:26,958

במחקרים אקדמיים

על השלטון העצמי של יהודי אתיופיה

 

75

00:05:27,042 --> 00:05:31,708

ועל המלחמות יש שניים מרכזיים.

זה נושא שכמעט לא נגעו בו.

 

76

00:05:31,792 --> 00:05:34,875

חוץ משני המחקרים האלה במחקר,

המחקר של סטיבן קפלן

 

77

00:05:34,958 --> 00:05:41,042

והמחקר של ג'יימס קווירין,

שניהם משנת 92'.

 

78

00:05:41,125 --> 00:05:44,042

עכשיו, גמלא נתנה לי השראה,

 

79

00:05:44,125 --> 00:05:50,667

לא רק בגלל הדמיון

בין הנרטיב שמסופר בגמלא

 

80

00:05:50,750 --> 00:05:56,000

לבין המלחמות של יהודי אתיופיה

בממלכה הסולומונית,

 

81

00:05:56,083 --> 00:05:59,750

אלא גם בגלל האופי

של הגילוי של האתר.

 

82

00:05:59,833 --> 00:06:03,458

אני ארכיאולוג, ובתור ארכיאולוג

אני מחפש שרידים של תרבות חומרית

 

83

00:06:03,542 --> 00:06:06,250

שאפשר לאתר אותם בשטח.

 

84

00:06:06,333 --> 00:06:12,042

וגמלא, יוספוס פלביוס

שכתב על המרד הגדול,

 

85

00:06:12,125 --> 00:06:17,417

כתב גם תיאור די מפורט של האתר

וגם של המיקום שלו,

 

86

00:06:17,500 --> 00:06:22,417

ובעזרת התיאור הזה, הארכיאולוגים

יותר מאוחר יכלו לזהות את האתר.

 

87

00:06:22,500 --> 00:06:25,708

וחשבתי לעצמי

שכמו שזה היה אפשרי בגמלא

 

88

00:06:25,792 --> 00:06:29,792

וכמו שזה היה אפשרי באתרים אחרים

שמתוארים במקורות היסטוריים

 

89

00:06:29,875 --> 00:06:32,708

ואחר כך לפי התיאורים

אפשר לצאת ולמצוא אותם,

 

90

00:06:32,792 --> 00:06:38,792

ככה גם אפשר לעשות עם המבצרים

של יהודי אתיופיה שמתוארים במקורות.

 

91

00:06:38,875 --> 00:06:40,917

אנחנו נגיע לזה קצת יותר מאוחר.

 

92

00:06:41,000 --> 00:06:46,125

כמו שאמרתי, עיקר מה שאני אראה

לכם היום בסוף ההרצאה

 

93

00:06:46,208 --> 00:06:50,875

נשען על התיאורים בכרוניקות

של שני מלכים סולומונים,

 

94

00:06:50,958 --> 00:06:57,000

סרצה דנגל וסוסניוס.

יחסית כרוניקות מוכרות יותר.

 

95

00:06:57,083 --> 00:07:02,066

עכשיו קצת רקע. אנחנו נתחיל

בתקופה של ממלכת אכסום.

 

96

00:07:02,875 --> 00:07:06,417

גם בגלל שזאת התקופה שהמסורת

של יהודי אתיופיה מדברת עליה

 

97

00:07:06,500 --> 00:07:08,542

בתור ראשית המלחמות עם הנוצרים,

 

98

00:07:08,625 --> 00:07:12,042

אבל גם ובעיקר בגלל שהתקופה הזאת

היא רקע לתופעות

 

99

00:07:12,125 --> 00:07:15,667

שאנחנו נדבר עליהן יותר מאוחר.

 

100

00:07:15,750 --> 00:07:20,917

ואני שוב אדגיש, אני נשען

בהרצאה הזאת על מקורות כתובים.

 

101

00:07:21,000 --> 00:07:24,750

אני יודע שהמסורות

מאוד, מאוד עשירות

 

102

00:07:24,833 --> 00:07:29,411

ומתייחסות גם לתקופות

שאני לא אתייחס אליהן בפירוט.

 

103

00:07:30,167 --> 00:07:34,417

ממלכת אכסום,

ואני מניח שהרוב פה יודעים,

 

104

00:07:34,500 --> 00:07:40,167

אבל, ממלכה בשלהי העת העתיקה.

 

105

00:07:40,250 --> 00:07:44,417

והליבה שלה הייתה במה שהיום

מחוז תיגראי באריתריאה,

 

106

00:07:44,500 --> 00:07:47,292

אבל היא חלשה על אזורים

נרחבים הרבה יותר.

 

107

00:07:47,375 --> 00:07:50,750

ובתקופת השיא שלה, כאן אתם רואים

תיאור מהמאה השלישית,

 

108

00:07:50,833 --> 00:07:54,708

היא מושווה

לאימפריות הגדולות של התקופה.

 

109

00:07:54,792 --> 00:07:59,000

היא הייתה

ממלכה מאוד חשובה בזמנו.

 

110

00:07:59,083 --> 00:08:02,250

במאה הרביעית ממלכת אכסום התנצרה.

 

111

00:08:02,333 --> 00:08:03,125

כאן אתם רואים

 

112

00:08:03,126 --> 00:08:04,708

את המטבעות של המלך עזנה.

 

113

00:08:04,792 --> 00:08:09,762

שבתקופתו התנצרה השושלת

 

114

00:08:09,778 --> 00:08:12,375

שמלכה על אכסום.

 

115

00:08:12,458 --> 00:08:16,750

ופחות או יותר במקביל

להתנצרות של ממלכת אכסום,

 

116

00:08:16,833 --> 00:08:21,875

ממלכת חמייר בדרום ערב,

בתימן של היום, גם התגיירה.

 

117

00:08:21,958 --> 00:08:28,250

ובמאה השישית

יש לנו מאבק צבאי ארוך,

 

118

00:08:28,333 --> 00:08:35,000

אבל שהסתיים במלחמה שבה אכסום

 

119

00:08:35,083 --> 00:08:37,667

הביסה וכבשה את ממלכת חמייר.

 

120

00:08:37,750 --> 00:08:39,750

והמאבק הזה,

היו לו היבטים פוליטיים

 

121

00:08:39,833 --> 00:08:44,125

אבל היה לו גם פן דתי

של מאבק של הנצרות מול היהדות.

 

122

00:08:44,208 --> 00:08:50,750

אז אם תרצו, המאבק של הנצרות

מול היהדות באתיופיה או סביב אתיופיה

 

123

00:08:50,833 --> 00:08:52,583

התחיל כבר אז, במאה השישית.

 

124

00:08:52,667 --> 00:08:56,250

כאן אתם רואים

ציור מודרני של כלב,

 

125

00:08:56,333 --> 00:09:00,958

של המלך של ממלכת אכסום,

עומד מעל יוסף,

 

126

00:09:01,042 --> 00:09:05,667

מי שידוע בכינוי יוסף ד'ו נואס,

המלך היהודי של חמייר,

 

127

00:09:05,750 --> 00:09:10,638

בתור סמל לניצחון של אתיופיה

הנוצרית על חמייר היהודית.

 

128

00:09:11,958 --> 00:09:14,667

עכשיו, היהדות השפיעה

על ממלכת אכסום,

 

129

00:09:14,750 --> 00:09:19,375

בין היתר דרך המלחמה

של אכסום וחמייר,

 

130

00:09:19,458 --> 00:09:23,208

ויש גם עדויות עקיפות אחרות

להשפעה היהודית על ממלכת אכסום.

 

131

00:09:23,292 --> 00:09:29,792

אין אבל עדיין היום עדויות ישירות

לנוכחות יהודית בממלכת אכסום,

 

132

00:09:29,875 --> 00:09:32,875

אבל מה שכן,

יש כבר אזכור של המקומות

 

133

00:09:32,958 --> 00:09:35,958

שאנחנו נדבר עליהם יותר מאוחר

בהקשר של המלחמות

 

134

00:09:36,042 --> 00:09:40,083

בין יהודי אתיופיה

לממלכה הסולומונית הנוצרית.

 

135

00:09:40,167 --> 00:09:43,083

אז הסמיין שהיה

המעוז של המלחמות האלה

 

136

00:09:43,167 --> 00:09:46,375

מוזכר כבר במקור

 

137

00:09:46,458 --> 00:09:50,333

שכתב שליט של ממלכת אכסום

סביב המאה השלישית.

 

138

00:09:50,417 --> 00:09:55,792

הוא כותב על הכיבוש של הסמנוי,

של האנשים שגרים בסמיין.

 

139

00:09:55,875 --> 00:10:00,000

הוא מתאר את זה

בתור מקום קשה גישה, מכוסה בשלג,

 

140

00:10:00,083 --> 00:10:04,167

סופות ברד, כפור ושלג

שבו שוקע האדם על ברכיו.

 

141

00:10:04,250 --> 00:10:09,625

והמקור הזה תועד במאה השישית

בהקשר של ההכנות של ממלכת אכסום

 

142

00:10:09,708 --> 00:10:15,500

למלחמה בחמייר ושם קוזמס,

מי שתיאר את המקור הזה,

 

143

00:10:15,583 --> 00:10:20,125

כותב, "אשר לסמנאי,

היכן שהוא אומר שיש שלגים וקרח".

 

144

00:10:20,208 --> 00:10:22,125

כלומר הוא מדבר על הכתובת,

 

145

00:10:22,208 --> 00:10:27,417

"לארץ זו מלך האקסומים מגלה

את כל מי שגוזר עליו גירוש".

 

146

00:10:27,500 --> 00:10:31,250

כלומר, כבר אז הסמיין

הוא מקום נידח בשוליים של הממלכה,

 

147

00:10:31,333 --> 00:10:33,542

וכאן הוא מוזכר בתור מקום שבו

 

148

00:10:33,625 --> 00:10:37,592

מי שמגורש מממלכת אכסום

גולה אליו.

 

149

00:10:39,417 --> 00:10:43,875

במאות השנים שאחרי

הכיבוש האכסומי את חמייר,

 

150

00:10:43,958 --> 00:10:47,958

ממלכת אכסום הלכה ודעכה,

 

151

00:10:48,042 --> 00:10:52,583

והמסורת האתיופית מייחסת

את הכיבוש הסופי של העיר אכסום

 

152

00:10:52,667 --> 00:10:57,333

למלכה שמוכרת בתור יהודית

או לפי גרסאות אחרות, גודית.

 

153

00:10:57,417 --> 00:11:01,917

לפי המסורת של יהודי אתיופיה

היא הייתה מלכה יהודייה.

 

154

00:11:02,000 --> 00:11:05,083

לפי המסורת של הנוצרים האתיופים

יש כמה גרסאות.

 

155

00:11:05,167 --> 00:11:07,792

היא הייתה יהודייה,

היא לא הייתה יהודייה.

 

156

00:11:07,875 --> 00:11:10,583

אין מקורות בני התקופה

שמדברים עליה ישירות

 

157

00:11:10,667 --> 00:11:18,250

אבל כן יש אזכור מהמאה העשירית,

אתם רואים אותו על המסך,

 

158

00:11:18,333 --> 00:11:23,417

של מלכה שכבשה את חבש,

כלומר כבשה את אתיופיה,

 

159

00:11:23,500 --> 00:11:25,208

וכעת היא מושלת באתיופיה.

 

160

00:11:25,292 --> 00:11:32,333

האזכור אבל לא מוסיף לנו פרטים

על המלכה ועל הדת שלה.

 

161

00:11:32,417 --> 00:11:38,083

אבל המסורת הזאת של יהודי אתיופיה

מתועדת כבר במאה ה-18

 

162

00:11:38,167 --> 00:11:43,917

אתם רואים כאן ציטוט מתוך יומן...

 

163

00:11:44,000 --> 00:11:50,250

מתוך הספר שכתב הנוסע הסקוטי,

ג'יימס ברוס, שביקר באתיופיה.

 

164

00:11:50,333 --> 00:11:55,208

הוא כותב על יהודית,

על שושלת הגדעונים.

 

165

00:11:55,292 --> 00:12:00,000

הוא בעצם הראשון שהביא בצורה

נרחבת את המסורת של יהודי אתיופיה

 

166

00:12:00,083 --> 00:12:03,833

על ממלכת הגדעונים לעולם המערבי.

 

167

00:12:04,375 --> 00:12:07,875

עכשיו,

אנחנו מתקדמים קדימה עם הזמן

 

168

00:12:07,958 --> 00:12:13,875

ובהרבה מאוד

מהמקורות היהודיים מחוץ לאתיופיה

 

169

00:12:13,958 --> 00:12:16,250

שמזכירים את המלחמות האלה,

 

170

00:12:16,333 --> 00:12:21,833

חשוב מאוד כשקוראים אותם לזכור

את סיפור עשרת השבטים.

 

171

00:12:21,917 --> 00:12:28,083

סיפור שהתפתח, שהלך והעשיר בהדרגה

בעולם היהודי,

 

172

00:12:28,167 --> 00:12:33,542

ולנרטיב הזה של עשרת השבטים

יש כמה מאפיינים שמאוד מאוד,

 

173

00:12:33,625 --> 00:12:37,542

מאוד מאוד הזכירו

את המצב באתיופיה

 

174

00:12:37,625 --> 00:12:40,417

ולכן, כשיהודים בעולם הרחב

ששמעו על המלחמות

 

175

00:12:40,500 --> 00:12:42,458

בין יהודי אתיופיה

לממלכה הסולומונית,

 

176

00:12:42,542 --> 00:12:46,125

ישר הם קישרו את הדברים האלה

לנרטיב של עשרת השבטים.

 

177

00:12:46,208 --> 00:12:50,750

אז בין היתר, עשרת השבטים,

לפי המסורת, הם עצמאיים,

 

178

00:12:50,833 --> 00:12:55,292

הם לא חיים תחת עול גויים,

הם נמצאים במקום רחוק,

 

179

00:12:55,375 --> 00:12:57,808

והם נלחמים עם הגויים.

 

180

00:12:59,000 --> 00:13:05,042

אזכורים ראשונים של עשרת השבטים

 

181

00:13:05,125 --> 00:13:07,792

באזורים שאפשר

לזהות אותם כאתיופיה,

 

182

00:13:07,875 --> 00:13:11,875

יש כבר בראשית ימי הביניים.

 

183

00:13:11,958 --> 00:13:15,250

במחקר הדעות חלוקות

לגבי האזכורים האלה,

 

184

00:13:15,333 --> 00:13:17,750

בעיקר בגלל שיש להם אופי מאוד טגדתי,

 

185

00:13:17,833 --> 00:13:20,125

יש בהם דברים שיכולים להתאים

 

186

00:13:20,208 --> 00:13:23,458

למה שאנחנו מכירים מיהודי אתיופיה

בתקופה מאוחרת יותר,

 

187

00:13:23,542 --> 00:13:27,250

אבל יש גם הרבה מאוד

שלא כל כך מתאים.

 

188

00:13:27,333 --> 00:13:30,333

לכן אני מזכיר אותם פה,

אבל אני לא מתייחס אליהם לעומק.

 

189

00:13:30,417 --> 00:13:35,792

ויש לנו אזכור מהמאה התשיעית

של אלדד הדני על חלק מהשבטים

 

190

00:13:35,875 --> 00:13:38,167

שנלחמים עם חמשת מלכי כוש,

 

191

00:13:38,250 --> 00:13:41,958

ואם אנחנו מתקדמים קדימה

בסרגל הזמנים באתיופיה,

 

192

00:13:42,042 --> 00:13:48,792

ממלכת אכסום נפלה,

אבל בימי הביניים קמה שושלת אחרת,

 

193

00:13:48,875 --> 00:13:51,458

שושלת הזאגווה שהיא מאוד מפורסמת,

 

194

00:13:51,542 --> 00:13:55,292

כי היא זאת שחצבה את מכלול

הכנסיות הגדול והמפואר

 

195

00:13:55,375 --> 00:13:57,750

בעיר לליבלה של היום.

 

196

00:13:57,833 --> 00:14:01,958

בתקופה הזאת יש לנו למשל

את האזכור של בנימין מטודלה

 

197

00:14:02,042 --> 00:14:07,208

שיש שמזהים אותו

כמתייחס לאתיופיה,

 

198

00:14:07,292 --> 00:14:11,417

ומדבר גם כן על יהודים עצמאיים

שנמצאים בהרים

 

199

00:14:11,500 --> 00:14:15,667

ויורדים ונלחמים

עם הנוצרים במישור.

 

200

00:14:15,750 --> 00:14:18,583

וכשאנחנו מגיעים

לתקופת השושלת הסולומונית

 

201

00:14:18,667 --> 00:14:25,125

אנחנו עומדים על קרקע מוצקה

מבחינת כל הדעות של החוקרים.

 

202

00:14:25,208 --> 00:14:27,417

וזה בגלל הדבר הבא.

המפה הזאת היא סכמתית,

 

203

00:14:27,500 --> 00:14:31,417

היא לא במאה אחוז מדויקת אבל היא

מראה לכם את התהליך שהתרחש.

 

204

00:14:31,500 --> 00:14:35,542

אם הליבה של הנצרות באתיופיה

התחיל בממלכת אכסום,

 

205

00:14:35,625 --> 00:14:39,208

עם הדעיכה של הממלכה,

ובשנים שאחר כך, בימי הביניים,

 

206

00:14:39,292 --> 00:14:42,708

הנצרות הלכה והתפשטה דרומה

למחוז אמהרה,

 

207

00:14:42,792 --> 00:14:45,000

למחוז שאווה של ימינו,

 

208

00:14:45,083 --> 00:14:49,417

עם העלייה של השושלת הסולומונית,

הממלכה הנוצרית התפשטה,

 

209

00:14:49,500 --> 00:14:54,458

והפכה להיות נוכחת בצורה משמעותית

בפעם הראשונה

 

210

00:14:54,542 --> 00:14:57,667

בכלל האזורים

שבהם ישבו יהודי אתיופיה.

 

211

00:14:57,750 --> 00:15:01,667

אז זה בעצם

המפגש האינטנסיבי הראשון

 

212

00:15:01,750 --> 00:15:04,417

של הממלכה הנוצרית

עם יהודי אתיופיה,

 

213

00:15:04,500 --> 00:15:06,375

והמפגש הזה היה גם מלווה בתיעוד.

 

214

00:15:06,458 --> 00:15:11,583

יהודי אתיופיה היו מעבירים

את ההיסטוריה שלהם בעל פה מדור לדור.

 

215

00:15:11,667 --> 00:15:16,042

יש גם דברים שנכתבו,

אבל יחסית מתקופה מאוחרת,

 

216

00:15:16,125 --> 00:15:18,000

עד כמה שאנחנו מכירים יחסית פחות.

 

217

00:15:18,083 --> 00:15:21,708

הממלכה הנוצרית, לעומת זאת,

כתבה וכתבה הרבה,

 

218

00:15:21,792 --> 00:15:26,750

ככה שברגע שהנצרות

נכנסה לתוך האזורים האלה,

 

219

00:15:26,833 --> 00:15:30,000

יש הרבה יותר מקורות

שאפשר ללמוד מהם

 

220

00:15:30,083 --> 00:15:34,500

על יהודי אתיופיה ועל המלחמות

עם הממלכה הסולומונית.

 

221

00:15:34,583 --> 00:15:36,125

אז אתם רואים פה את האזור בגדול,

 

222

00:15:36,208 --> 00:15:41,125

ואנחנו נתמקד באזור שהיה

תחת שלטון עצמי של יהודי אתיופיה

 

223

00:15:41,208 --> 00:15:47,167

הכי הרבה זמן מתוך כלל האזורים.

רמת ווגרה והרי סמיין.

 

224

00:15:47,250 --> 00:15:52,167

בעיקר הרי סמיין כי ווגרה גם כן

נכנסה תחת שלטון ישיר סולומוני

 

225

00:15:52,250 --> 00:15:56,625

יחסית בשלב יותר מוקדם.

 

226

00:15:56,708 --> 00:16:00,708

האזכור הראשון

שכלל החוקרים מזכירים,

 

227

00:16:00,792 --> 00:16:04,292

שמתייחס

לאבותיהם של יהודי אתיופיה,

 

228

00:16:04,375 --> 00:16:08,708

הוא מתקופת המלך הסולומוני,

עמדה ציון.

 

229

00:16:08,792 --> 00:16:15,500

הוא מדבר על זה שהוא שלח צבא

למורדים שהתכחשו לישו

 

230

00:16:15,583 --> 00:16:17,333

כיהודים הצולבים.

 

231

00:16:17,417 --> 00:16:24,208

והוא מתאר אותם בתור נמצאים

בסמיין, ווגרה, צלמת וצגדה,

 

232

00:16:24,292 --> 00:16:26,250

שהם אזורים שאנחנו מכירים אותם

 

233

00:16:26,333 --> 00:16:31,042

בתור אזורים

שיהודי אתיופיה שכנו בהם.

 

234

00:16:31,125 --> 00:16:34,625

אז אם אתם רואים את האזכור

כאן על המסך.

 

235

00:16:34,708 --> 00:16:40,292

אלה האזורים שמהם, לפי הכרוניקה,

לפי המקור הזה,

 

236

00:16:40,375 --> 00:16:43,000

נשלח הצבא הסולומוני,

 

237

00:16:43,083 --> 00:16:50,042

ואלה האזורים שבהם ישבו

אלה שהצבא נשלח מולם.

 

238

00:16:50,125 --> 00:16:53,083

אז אתם יכולים לראות שהשטח

הוא הרבה יותר גדול

 

239

00:16:53,167 --> 00:16:58,917

מהמלחמות המאוחרות יותר

שהיו מרוכזות בעיקר בסמיין.

 

240

00:16:59,000 --> 00:17:02,000

וכאן אנחנו מגיעים

לתקופה של אסא יצחק,

 

241

00:17:02,083 --> 00:17:06,875

של הקיסר הסולומוני יצחק,

שהמלחמות בתקופתו

 

242

00:17:06,958 --> 00:17:09,750

כנראה היו בין הגורליות ביותר,

 

243

00:17:09,833 --> 00:17:12,375

או אולי אפילו הגורליות ביותר

ליהודי אתיופיה.

 

244

00:17:12,458 --> 00:17:16,792

והוא זכור במסורת יהודי אתיופיה

כזה שבתקופתו

 

245

00:17:16,875 --> 00:17:20,370

האסון שפקד אותם

אולי היה הכי גדול.

 

246

00:17:22,292 --> 00:17:26,875

כאן אתם רואים על המסך

ציטוט מפורסם

 

247

00:17:26,958 --> 00:17:31,625

מתוך כרוניקה עם הערה.

 

248

00:17:31,708 --> 00:17:33,833

כלומר הציטוט הוא

"מי אשר ייטבל לדת הנוצרית

 

249

00:17:33,917 --> 00:17:37,417

"יוכל לרשת את נחלת אבותיו,

אחרת עליו להיות פלאסי",

 

250

00:17:37,500 --> 00:17:39,708

והערה מאוחרת יותר מסבירה

 

251

00:17:39,792 --> 00:17:42,958

שהציטוט הזה בעצם

מסביר את השם "פלאשה",

 

252

00:17:43,042 --> 00:17:50,208

שיהודי אתיופיה נודעו בו

נודעו בו גם לגנאי בתקופות מסוימות.

 

253

00:17:50,292 --> 00:17:52,958

אז זה משהו

שנצרב בתודעה הכללית היום

 

254

00:17:53,042 --> 00:17:57,167

בתור משהו שקרה

בתקופת הקיסר יצחק,

 

255

00:17:57,250 --> 00:18:00,625

הנישול של יהודי אתיופיה

מהבעלות על הקרקעות

 

256

00:18:00,708 --> 00:18:07,792

מה שהשפיע על המעמד שלהם

מאות שנים קדימה.

 

257

00:18:07,875 --> 00:18:13,542

כבר בתקופה הזאת רואים עד כמה

המצב במלחמות היה מורכב.

 

258

00:18:13,625 --> 00:18:17,583

יש סיפור שהוא משתקף

גם במסורת של יהודי אתיופיה

 

259

00:18:17,667 --> 00:18:23,708

וגם מוזכר בכתבים נוצריים שמדבר

על מושל של יהודי אתיופיה

 

260

00:18:23,792 --> 00:18:28,667

שנקרא בית אג'ר, שהיה גם

מינוי רשמי של הקיסר יצחק,

 

261

00:18:28,750 --> 00:18:33,708

וקרוב משפחה שלו בדגוש

שהיה אמור לתווך ביניהם.

 

262

00:18:33,792 --> 00:18:38,875

בית אג'ר באיזשהו שלב

לא שילם את המיסים,

 

263

00:18:38,958 --> 00:18:42,917

בדגוש נזף בו,

בית אג'ר העניש את בדגוש,

 

264

00:18:43,000 --> 00:18:46,333

והקיסר יצחק יצא ונלחם

והביס את בית אג'ר.

 

265

00:18:46,417 --> 00:18:50,083

אז זה מראה

שההיסטוריה הייתה מורכבת,

 

266

00:18:50,167 --> 00:18:52,917

ולאורך התקופות

היו מיהודי אתיופיה

 

267

00:18:53,000 --> 00:18:55,708

ששיתפו יותר פעולה

עם השלטונות.

 

268

00:18:55,792 --> 00:18:59,500

היו כאלה שגם

היו חלק מהצבא הסולומוני.

 

269

00:18:59,583 --> 00:19:01,458

היו כאלה שנלחמו בצבא הסולומוני.

 

270

00:19:01,542 --> 00:19:04,625

ויש גם אזכורים במקורות

של נוצרים שנלחמו

 

271

00:19:04,708 --> 00:19:09,042

תחת ההנהגה של יהודי אתיופיה,

לפעמים נגד נוצרים אחרים.

 

272

00:19:09,125 --> 00:19:14,292

ככה שכמו בכל מקום,

בהיסטוריה המצב הוא מורכב.

 

273

00:19:14,375 --> 00:19:19,875

הייתה גם תקופה מאוחרת יותר

שבה עלה לשלטון בממלכה הסולומונית

 

274

00:19:19,958 --> 00:19:22,917

מלך שאימו הייתה מיהודי אתיופיה,

 

275

00:19:23,000 --> 00:19:27,125

ונצר לשושלת המלכות

של יהודי אתיופיה,

 

276

00:19:27,208 --> 00:19:30,583

ככה שהמצב הוא מורכב.

 

277

00:19:30,667 --> 00:19:35,000

עכשיו, הבטחתי לכם דוגמה

של מסורת שעברה בעל פה מדור לדור.

 

278

00:19:35,083 --> 00:19:40,167

כאן אתם רואים מפה של העמק והכפר

של סמיין מנטה,

 

279

00:19:40,250 --> 00:19:46,833

המרכז הדתי הכי חשוב

של יהודי אתיופיה בדורות האחרונים.

 

280

00:19:46,917 --> 00:19:53,708

וסמיין מנטה, חלק, אולי חלק

מאוד מרכזי בקדושה של המקום,

 

281

00:19:53,792 --> 00:19:59,583

היא הודות לאירוע שקרה במסגרת

המלחמות עם יצחק לפי המסורת.

 

282

00:19:59,667 --> 00:20:02,292

האירוע הזה שהיה, אתם רואים

בחלק העליון של המסך,

 

283

00:20:02,375 --> 00:20:04,250

אני לא יודע

אם אתם רואים את העכבר או לא,

 

284

00:20:04,333 --> 00:20:09,833

את ווסתה טגי, מעיינות קדושים

שהיו אתר עלייה לרגל.

 

285

00:20:09,917 --> 00:20:13,792

ולפי המסורת של יהודי אתיופיה

בתקופה של הקיסר יצחק,

 

286

00:20:13,875 --> 00:20:17,833

הוא גזר גזרה של התנצרות,

 

287

00:20:17,917 --> 00:20:21,833

ויהודי אתיופיה שלא רצו להתנצר,

נמלטו.

 

288

00:20:21,917 --> 00:20:25,000

והתקבצו שתי קבוצות של 75 אנשים,

 

289

00:20:25,083 --> 00:20:33,292

אחד בכל צד של... בכל פסגה

משני צידיי הוואדי שאתם רואים שם.

 

290

00:20:33,375 --> 00:20:36,958

ואמרו שמי שיראה

את הצבא הסולומוני המתקרב ראשון,

 

291

00:20:37,042 --> 00:20:39,083

יזהיר את הקבוצה השנייה.

 

292

00:20:39,167 --> 00:20:43,542

ואכן קבוצה אחת ראתה

את הצבא הסולומוני מתקרב,

 

293

00:20:43,625 --> 00:20:50,167

הקבוצה השנייה שהם הזהירו אותה

נכנסה לארגז

 

294

00:20:50,250 --> 00:20:55,875

או לסלסילה הקשורה לחבל מעל הצוק,

וחתכה את החבל כדי להתאבד

 

295

00:20:55,958 --> 00:21:01,583

ולא להיתפס...

 

296

00:21:01,667 --> 00:21:05,958

ולהיות...

שלא יכריחו אותם להתנצר.

 

297

00:21:06,042 --> 00:21:10,208

לפי המסורת,

במקום שבו מתו 75 הגיבורים,

 

298

00:21:10,292 --> 00:21:14,583

במקום שבו נהרג כל אחד,

בקע מעיין,

 

299

00:21:14,667 --> 00:21:17,083

והמעיינות האלה

הם מעיינות קדושים.

 

300

00:21:17,167 --> 00:21:21,792

ופה אתם רואים עדות של אבא רובל,

הנזיר האחרון של סמיין מנטה.

 

301

00:21:21,875 --> 00:21:27,667

סמיין מנטה הייתה המרכז החשוב

של הנזירים בדורות האחרונים.

 

302

00:21:27,750 --> 00:21:34,958

אז הוא, הוא קושר את הישיבה

של יהודי אתיופיה בסמיין מנטה

 

303

00:21:35,042 --> 00:21:40,708

עם מעשה הגבורה הזה שנעשה

בהקשר של המלחמות עם הקיסר יצחק.

 

304

00:21:40,792 --> 00:21:41,750

אני אחזור רגע אחורה.

 

305

00:21:41,833 --> 00:21:45,750

רק חשוב לי להגיד שזאת הגרסה

המוכרת ביותר של המסורת הזאת.

 

306

00:21:45,833 --> 00:21:49,042

יש גם עוד גרסאות

שמייחסות את האירוע הזה

 

307

00:21:49,125 --> 00:21:51,875

או לימי הקיסר הסולומוני,

סרצה דנגל,

 

308

00:21:51,958 --> 00:21:56,000

או לימי הפלישה הסודנית

לאתיופיה במאה ה-19.

 

309

00:21:56,083 --> 00:22:00,750

ככה שטיבן של מסורות בעל פה

שלפעמים יש כמה גרסאות.

 

310

00:22:00,833 --> 00:22:08,708

עוד דוגמה לזה אתם יכולים לראות

בסיפור של אבא צברה.

 

311

00:22:08,792 --> 00:22:12,208

תהליך מאוד מאוד חשוב

שהתרחש במקביל לתקופה

 

312

00:22:12,292 --> 00:22:16,708

של המלחמות של יהודי אתיופיה

עם הממלכה הסולומונית

 

313

00:22:16,792 --> 00:22:19,208

הוא העלייה של תנועת הנזירות.

 

314

00:22:19,292 --> 00:22:21,958

לפי המסורת של יהודי אתיופיה,

 

315

00:22:22,042 --> 00:22:25,333

אבא צברה ייסד

את תנועת הנזירות של יהודי אתיופיה

 

316

00:22:25,417 --> 00:22:29,792

בתקופת הקיסר הסולומוני,

זרע יעקב, במאה ה-15.

 

317

00:22:29,875 --> 00:22:36,333

ואחת הגרסאות של המסורת גם אומרת

שאבא צברה הוא במקור מהרי סמיין,

 

318

00:22:36,417 --> 00:22:39,750

שהוא נלקח כשבוי באחת מהמלחמות

 

319

00:22:39,833 --> 00:22:43,167

של הממלכה הסולומונית

עם יהודי אתיופיה,

 

320

00:22:43,250 --> 00:22:47,458

הובל לשאווה, למקום שבו הייתה

הבירה של הממלכה הסולומונית,

 

321

00:22:47,542 --> 00:22:52,542

ואחר כך נמלט משם

יחד עם הבן של הקיסר זרע יעקב,

 

322

00:22:52,625 --> 00:22:55,833

הבן מוכר בתור צגה אמלק.

 

323

00:22:55,917 --> 00:23:00,792

והמסורת הזאת גם טוענת

שבין הגורמים,

 

324

00:23:00,875 --> 00:23:06,417

ואולי הגורם העיקרי לזה שהוא בחר

חיי נזירות, הוא הפך להיות נזיר,

 

325

00:23:06,500 --> 00:23:09,542

הוא זה שהוא ראה

עד כמה יהודי אתיופיה סובלים

 

326

00:23:09,625 --> 00:23:14,333

בתקופה של המלחמות,

והוא חיפש דרך לתקן את המצב.

 

327

00:23:14,417 --> 00:23:19,833

עכשיו, תנועת הנזירות

שיחקה תפקיד מאוד מאוד חשוב,

 

328

00:23:19,917 --> 00:23:22,208

ראשון במעלה

בהיסטוריה של יהודי אתיופיה.

 

329

00:23:22,292 --> 00:23:24,292

כאן אתם רואים, לפי המסורת,

 

330

00:23:24,375 --> 00:23:27,833

אבא צברה כשנמלט

מהבירה הסולומונית בשאווה

 

331

00:23:27,917 --> 00:23:30,000

נדד מגואנג רס לגג'ן,

 

332

00:23:30,083 --> 00:23:31,042

מגג'ן למדררו,

 

333

00:23:31,125 --> 00:23:32,167

ומשם הוא הלך והקים

 

334

00:23:32,250 --> 00:23:35,292

את המנזר הראשון של יהודי אתיופיה

באוהרואה

 

335

00:23:35,375 --> 00:23:36,958

ומשם נפוצה תנועת הנזירות.

 

336

00:23:37,042 --> 00:23:41,750

ואני מזכיר לכם שזה היה

בתקופה שמקבילה למלחמות.

 

337

00:23:41,833 --> 00:23:45,833

המלחמות, אחת מהתוצאה שלהן

היא שבסופו של דבר,

 

338

00:23:45,917 --> 00:23:49,042

חוסלה ההנהגה הפוליטית

של יהודי אתיופיה,

 

339

00:23:49,125 --> 00:23:52,042

מה שמוכר במסורת כשושלת הגדעונים.

 

340

00:23:52,125 --> 00:23:55,458

וגם לפני שההנהגה הפוליטית חוסלה

 

341

00:23:55,542 --> 00:23:58,500

חלק מיהודי אתיופיה

עוד שמר על אוטונומיה שלטונית

 

342

00:23:58,583 --> 00:24:01,958

אבל חלק גדול מיהודי אתיופיה

גר כבר אז

 

343

00:24:02,042 --> 00:24:05,625

באזורים שהיו בשליטה ישירה

של הממלכה הסולומונית,

 

344

00:24:05,708 --> 00:24:08,583

ככה שהדעיכה של שושלת הגדעונים

 

345

00:24:08,667 --> 00:24:11,167

הייתה במקביל לעלייה

של תנועת הנזירות,

 

346

00:24:11,250 --> 00:24:15,125

ובהיעדר הנהגה פוליטית

של יהודי אתיופיה,

 

347

00:24:15,208 --> 00:24:20,958

הנזירים היו הכוח המייחד היחיד,

הנזירים והקייסים כמובן גם כן,

 

348

00:24:21,042 --> 00:24:25,458

הכוח המייחד היחיד שיכול היה

להוביל את יהודי אתיופיה.

 

349

00:24:25,542 --> 00:24:29,375

ככה שבדורות מאוחרים יותר הנזירים

הם המנהיגים של יהודי אתיופיה

 

350

00:24:29,458 --> 00:24:33,833

והם גם אלה שייצגו

את יהודי אתיופיה כלפי חוץ.

 

351

00:24:34,917 --> 00:24:38,458

אתם רואים פה תמונה של הנזירים

במנזר בגורבה.

 

352

00:24:38,542 --> 00:24:44,083

תמונה שפייטלוביץ צילם

בביקור שלו ב-1908-1909.

 

353

00:24:44,167 --> 00:24:48,708

עכשיו, עוד תופעה שהושפעה מאוד

 

354

00:24:48,792 --> 00:24:52,750

מהמלחמות בין יהודי אתיופיה

לממלכה הסולומונית,

 

355

00:24:52,833 --> 00:24:58,708

הוא המפגש האינטנסיבי הראשון

של יהודי אתיופיה עם העולם היהודי.

 

356

00:24:58,792 --> 00:25:03,375

יהודים מאתיופיה,

חלקם כשבויי מלחמה בעקבות הקרבות,

 

357

00:25:03,458 --> 00:25:07,042

הגיעו למצרים,

יהודים גם הגיעו לירושלים,

 

358

00:25:07,125 --> 00:25:10,500

ושם הם פגשו את הקהילות היהודיות.

 

359

00:25:10,583 --> 00:25:17,333

ויש תיעוד, יש איגרות שמזכירות

את המפגשים האלה עם יהודים מאתיופיה,

 

360

00:25:17,417 --> 00:25:19,333

ומזכירות גם את המלחמות.

 

361

00:25:19,417 --> 00:25:24,583

אתם רואים פה

דוגמה אחת מהמאה ה-15.

 

362

00:25:24,667 --> 00:25:27,458

עוד דוגמה, רבי עובדיה מברטנורה

 

363

00:25:27,542 --> 00:25:29,666

מסוף המאה ה-15.

 

364

00:25:31,750 --> 00:25:35,625

יש פה דוגמה שחשבתי להקריא לכם

 

365

00:25:35,708 --> 00:25:42,417

בגלל שהיא גם מתארת ידע,

אפילו יותר ספציפי על המלחמות האלה.

 

366

00:25:42,500 --> 00:25:45,250

כותב המקובל

אברהם בן אליעזר הלוי,

 

367

00:25:45,333 --> 00:25:50,333

כותב ב-1528, "ומשם סואכין..."

 

368

00:25:50,417 --> 00:25:53,167

זאת עד היום

עיר נמל בסודן.

 

369

00:25:53,250 --> 00:25:56,875

"יש אומרים מהלך שלושה ימים,

ויש אומרים חמישה לפלס"ה"

 

370

00:25:56,958 --> 00:25:59,208

אז הוא כבר משתמש במונח

 

371

00:25:59,292 --> 00:26:03,125

שיהיה ידוע

גם בדורות מאוחרים יותר.

 

372

00:26:03,208 --> 00:26:05,875

"ופלאס"ה מלכות קשה

של יהודים גיבורי כוח

 

373

00:26:05,958 --> 00:26:09,542

"והיא על הרים גבוהים

ואין מי שיוכל לעלות למלחמה,

 

374

00:26:09,625 --> 00:26:12,833

"ומשם יורדים לארץ אחרת

נקראת סלימ"ת"

 

375

00:26:12,917 --> 00:26:19,125

אז יש פה גם אזכור של סלימ"ת,

שאלה המורדות הצפוניים של הסמיין

 

376

00:26:19,208 --> 00:26:22,125

והמישורים שמתחת למורדות האלה.

 

377

00:26:22,208 --> 00:26:26,958

"והיא גם כן תחת מלכות פאלס"ה

והיא זבת חלב ודבש".

 

378

00:26:27,750 --> 00:26:32,083

עכשיו, המפגש הזה

הייתה לו השפעה מאוד מאוד חשובה

 

379

00:26:32,167 --> 00:26:35,583

על יהודי אתיופיה

ועל כלל החברה הישראלית עד היום,

 

380

00:26:35,667 --> 00:26:40,750

בגלל שכשהגיעו שבויים יהודיים

שנמכרו כעבדים במצרים,

 

381

00:26:40,833 --> 00:26:43,792

והייתה נוכחות של קהילה יהודית

במצרים,

 

382

00:26:43,875 --> 00:26:46,583

היהודים במצרים

היו צריכים להידרש לשאלה,

 

383

00:26:46,667 --> 00:26:49,951

האם אלה יהודים,

כי אם כן, צריך לפדות אותם.

 

384

00:26:51,000 --> 00:26:55,917

בפסק ההלכה של הרדב"ז במאה ה-16

שאכן יהודי אתיופיה הם יהודים

 

385

00:26:56,000 --> 00:26:57,208

היה הבסיס אחר כך

 

386

00:26:57,292 --> 00:27:00,792

להכרה של מדינת ישראל

ביהודי אתיופיה כיהודים,

 

387

00:27:00,875 --> 00:27:05,167

ולעליות בעקבות ההכרה הזאת.

 

388

00:27:05,250 --> 00:27:09,125

אבל אנחנו ממשיכים

עם יהודי אתיופיה בסמיין,

 

389

00:27:09,208 --> 00:27:12,917

והמלחמות עם הממלכה הסולומונית.

 

390

00:27:13,000 --> 00:27:16,167

תוך כדי התקופה הזאת של המלחמות,

 

391

00:27:16,250 --> 00:27:18,833

היו אירועים היסטוריים

חשובים מאוד,

 

392

00:27:18,917 --> 00:27:23,167

לא רק ליהודי אתיופיה,

אלא בכלל לאתיופיה.

 

393

00:27:23,250 --> 00:27:27,125

הכיבוש המוסלמי של אתיופיה

במאה ה-16,

 

394

00:27:27,208 --> 00:27:33,958

והכיבוש מחדש

של השטחים שכבשו המוסלמים

 

395

00:27:34,042 --> 00:27:39,083

על ידי הנוצרים. העלייה מחדש,

אם תרצו, של השושלת הסולומונית.

 

396

00:27:39,167 --> 00:27:44,333

ומוקד מאוד מאוד חשוב

גם של הכיבוש וגם של העלייה מחדש,

 

397

00:27:44,417 --> 00:27:46,958

בעיקר של הכיבוש מחדש,

היו הסמיין.

 

398

00:27:47,042 --> 00:27:51,458

שם בעצם התרחשו

חלק מהקרבות המכריעים

 

399

00:27:51,542 --> 00:27:55,875

והקיסר הסולומוני בעצם

מצא מפלט בסמיין

 

400

00:27:55,958 --> 00:28:00,750

בחלק מהתקופות הקשות יותר,

של הקרבות.

 

401

00:28:00,833 --> 00:28:04,500

כשהמוסלמים הגיעו לסמיין

עם הכיבוש המוסלמי,

 

402

00:28:04,583 --> 00:28:10,500

הם מתארים אותו בתור אזור

שנשלט בעבר על ידי היהודים,

 

403

00:28:10,583 --> 00:28:18,000

והם גם מתארים מבצר שנמצא שם

בשם "בחר אמבה".

 

404

00:28:18,083 --> 00:28:21,750

וכאן אני אגיד, הרבה ממה שאני

אראה לכם בחלק הזה של ההרצאה

 

405

00:28:21,833 --> 00:28:25,458

קשור למבצרים

כי הם היו בדגש המחקר שלי.

 

406

00:28:25,542 --> 00:28:27,917

משהו שניסיתי להבין כרגע

דרך המקורות,

 

407

00:28:28,000 --> 00:28:31,917

ובתקווה בעתיד, דרך ממצאים בשטח,

 

408

00:28:32,000 --> 00:28:36,625

הוא מה המאפיינים של המבצרים האלה

 

409

00:28:36,708 --> 00:28:40,833

איך הם נראו,

איזה תפקיד הם מילאו בקרבות.

 

410

00:28:40,917 --> 00:28:45,708

איך בכלל נראתה התרבות החומרית

של יהודי אתיופיה בסמיין בתקופה הזאת

 

411

00:28:45,792 --> 00:28:50,417

וספציפית, איך נראתה התרבות

החומרית שהייתה קשורה למלחמות.

 

412

00:28:50,500 --> 00:28:55,167

אז כאן הם מתארים

מבצר בשם "בחר אמבה".

 

413

00:28:55,250 --> 00:29:01,000

והם אומרים שאנשי בחר אמבה,

היהודים אומרים, שלטו עליהם,

 

414

00:29:01,083 --> 00:29:05,833

והם מציעים עזרה לצבא המוסלמי

להשתלט על המקום.

 

415

00:29:05,917 --> 00:29:09,375

והם אכן עוזרים לצבא המוסלמי

להשתלט על המקום.

 

416

00:29:09,458 --> 00:29:12,958

ובמקור מתוארים

מבצרים של בחר אמבה.

 

417

00:29:13,042 --> 00:29:18,375

כלומר, היה לא רק מעוז אחד מרכזי,

אלא עוד, כנראה, מעוזי משנה.

 

418

00:29:18,458 --> 00:29:21,958

פה אתם רואים הצעה

של חוקר בשם האנטינג פרויד

 

419

00:29:22,042 --> 00:29:24,333

למיקום של בחר אמבה.

 

420

00:29:24,417 --> 00:29:26,333

יש גם עוד מקום בשם בחר אמבה

 

421

00:29:26,417 --> 00:29:27,958

שאתם רואים בתחתית של המסך.

 

422

00:29:28,042 --> 00:29:29,708

הוא לאו דווקא המקום הנכון

 

423

00:29:29,792 --> 00:29:35,458

אבל הוא גם כן מוזכר.

 

424

00:29:35,542 --> 00:29:38,125

וכשמדלגים קדימה לתקופה שבה

 

425

00:29:38,208 --> 00:29:43,000

הפורטוגזים הגיעו לעזרתה

של הממלכה הסולומונית,

 

426

00:29:43,083 --> 00:29:49,250

והתנהלה מלחמה לכיבוש מחדש

של אתיופיה מהמוסלמים.

 

427

00:29:49,333 --> 00:29:53,208

מתוארת במקורות גבעה

שנקראת גבעת היהודים.

 

428

00:29:53,292 --> 00:29:58,333

מפקד המעוז שהיה יהודי

 

429

00:29:58,417 --> 00:30:02,417

הודיע לצבא הנוצרי

שיש את הגבעה הזאת,

 

430

00:30:02,500 --> 00:30:07,042

והתנדב להוביל את הצבא,

הפורטוגזים מספרים על זה,

 

431

00:30:07,125 --> 00:30:09,583

הם הובילו את הצבא,

 

432

00:30:09,667 --> 00:30:13,625

התנדב להוביל את הצבא

כדי לכבוש את המקום.

 

433

00:30:13,708 --> 00:30:18,958

והוא מתאר את המעוז הזה

בתור מעוז מאוד גדול ומשמעותי

 

434

00:30:19,042 --> 00:30:22,542

עם כמות גדולה מאוד של אנשים.

 

435

00:30:22,625 --> 00:30:26,708

ככה שלפחות נראה לפי המקור הזה

שחלק מהמעוזים האלה

 

436

00:30:26,792 --> 00:30:31,458

היו אתרים משמעותיים. אני רק אגיד

שאף מעוז של יהודי אתיופיה,

 

437

00:30:31,542 --> 00:30:34,750

וגם אף מעוז סולומוני

בסמיין או בסביבה שלו,

 

438

00:30:34,833 --> 00:30:39,375

עוד לא נחקר ארכיאולוגית

או מוכר למחקר.

 

439

00:30:39,458 --> 00:30:42,583

אז הוא מתאר

"עשרת אלפים או 12 אלף יהודים,

 

440

00:30:42,667 --> 00:30:46,875

"רוחבה ארבע ליגות.

למרגלות הגבעה זורם נהר"

 

441

00:30:46,958 --> 00:30:49,531

והוא מתאר אותו יותר מאוחר

בתור "התכזה".

 

442

00:30:51,708 --> 00:30:56,125

בעקבות התהפוכות האלה

שאתיופיה עברה,

 

443

00:30:56,208 --> 00:30:59,083

גם הפלישה המוסלמית

לאתיופיה הנוצרית

 

444

00:30:59,167 --> 00:31:04,333

וגם בעקבות הפלישה,

ההתפשטות של האורומו,

 

445

00:31:04,417 --> 00:31:07,417

קבוצה אתנית מאוד,

מאוד משמעותית באתיופיה,

 

446

00:31:07,500 --> 00:31:10,500

מכיוון דרום, בין היתר,

 

447

00:31:10,583 --> 00:31:14,708

מרכז הכובד של

הממלכה הנוצרית הסולומונית עבר.

 

448

00:31:14,792 --> 00:31:18,792

אם בהתחלה הוא היה מרוכז

 

449

00:31:18,875 --> 00:31:22,958

בליבה הישנה יותר

של מחוז אמהרה ובמחוז שאווה,

 

450

00:31:23,042 --> 00:31:26,750

ככל שעבר הזמן, יותר ויותר

הקיסרים הסולומוניים

 

451

00:31:26,833 --> 00:31:31,667

קבעו את משכנם, ויותר מאוחר

גם את הבירה גונדר,

 

452

00:31:31,750 --> 00:31:34,458

בלב האזור

שבו ישבו יהודי אתיופיה.

 

453

00:31:34,542 --> 00:31:40,583

וזה כמובן שינה מאוד את הדינמיקה

בין השלטונות הסולומוניים

 

454

00:31:40,667 --> 00:31:43,833

לבין האוטונומיה השלטונית

של יהודי אתיופיה,

 

455

00:31:43,917 --> 00:31:47,750

והשפיעה על המלחמות.

ואתם רואים פה את האזור.

 

456

00:31:47,833 --> 00:31:52,500

בשמות האזורים השונים באתיופיה

שבהם ישבו יהודי אתיופיה

 

457

00:31:52,583 --> 00:31:54,832

ואתם רואים את הסמיין מסומן.

 

458

00:31:56,708 --> 00:32:01,500

הקיסר סרצה דנגל היה אחד מהקיסרים

שהוביל כמה מסעות מלחמה

 

459

00:32:01,583 --> 00:32:04,833

נגד יהודי אתיופיה.

הם לאו דווקא המשפיעים ביותר,

 

460

00:32:04,917 --> 00:32:11,042

אבל הם מתועדים בפירוט,

ויחסית מוכרים יותר.

 

461

00:32:11,125 --> 00:32:16,125

בכרוניקה שלו יש תיאור

מאוד מאוד דרמטי של הרי סמיין,

 

462

00:32:16,208 --> 00:32:20,625

מה שבין היתר מדגים

עד כמה הטופוגרפיה,

 

463

00:32:20,708 --> 00:32:27,208

הגובה, הקור, קושי הגישה

השפיעו על הדינמיקה בקרבות.

 

464

00:32:27,292 --> 00:32:30,417

והוא מתאר גם שאחת מה...

 

465

00:32:30,500 --> 00:32:36,500

בכרוניקה מתואר שאחת מהסיבות

ליציאה למלחמה היא הדבר הבא.

 

466

00:32:36,583 --> 00:32:39,542

כתוב: "כאן נכתוב

אודות חוצפתו של רדאי",

 

467

00:32:39,625 --> 00:32:42,042

רדאי היה

המנהיג של יהודי אתיופיה,

 

468

00:32:42,125 --> 00:32:44,833

"הוא קרא להרי ערב

בשמות הרי ישראל.

 

469

00:32:44,917 --> 00:32:48,625

"לאחד קרא הר סיני

ולשני קרא הר תבור,

 

470

00:32:48,708 --> 00:32:51,125

"וישנם אחרים

שלא הזכרנו את שמותיהם.

 

471

00:32:51,208 --> 00:32:53,167

"כמה רעה גאוותו של יהודי זה

 

472

00:32:53,250 --> 00:32:56,208

"שהמשיל את הריו

להרי ארצם של ישראל

 

473

00:32:56,292 --> 00:32:59,750

"אשר ירד עליהם אלוקים,

וגילה עליהם את מסתורי מלכותו".

 

474

00:32:59,833 --> 00:33:06,917

כלומר, היה היבט אולי דתי,

אולי אידיאולוגי במלחמה

 

475

00:33:07,000 --> 00:33:09,875

שמתואר בתור גורם חשוב

ליציאה אליה.

 

476

00:33:09,958 --> 00:33:12,083

עכשיו,

בגלל שאנחנו עוסקים בסמיין,

 

477

00:33:12,167 --> 00:33:13,750

נכיר קצת את האזור.

 

478

00:33:13,833 --> 00:33:18,875

זאת מפת הטיולים הסטנדרטית

של הסמיין.

 

479

00:33:18,958 --> 00:33:21,375

דברק היא היום השער להרי סמיין.

 

480

00:33:21,458 --> 00:33:25,625

נוסעים לשם

ואז נכנסים פנימה לתוך ההרים.

 

481

00:33:25,708 --> 00:33:30,667

וההרים עצמם מורכבים

משני גושים גדולים של הרים

 

482

00:33:30,750 --> 00:33:32,375

שתי רמות, לצורך העניין,

 

483

00:33:32,458 --> 00:33:35,500

ג'ן אמורה ובידה.

 

484

00:33:35,583 --> 00:33:38,583

כשיש נהר עמוק שמפריד ביניהן,

 

485

00:33:38,667 --> 00:33:42,917

נהר משחה, משחה וונס.

 

486

00:33:43,000 --> 00:33:44,375

רגע...

 

487

00:33:44,458 --> 00:33:49,875

זה הכביש הראשי שהיום עובר

למרגלות הרי סמיין, מגיע לדברק.

 

488

00:33:49,958 --> 00:33:55,417

וזאת היום הדרך הראשית שחוצה

את שמורת הטבע של הסמיין,

 

489

00:33:55,500 --> 00:34:02,875

המקום שבו היום זה אחד מאזורי

הטיולים הפופולריים באתיופיה.

 

490

00:34:02,958 --> 00:34:07,375

שמהנקודה הזאת שנקראת מעבר בואחית

יש התפצלות של...

 

491

00:34:07,458 --> 00:34:09,167

בר...

 

492

00:34:09,250 --> 00:34:09,875

כן.

 

493

00:34:09,958 --> 00:34:12,125

אתה קצת מקוטע.

 

494

00:34:12,208 --> 00:34:15,167

קשה לשמוע אותך.

אפשר לסדר קצת את הקליטה שלך?

 

495

00:34:16,316 --> 00:34:17,333

כן, אולי...

 

496

00:34:17,417 --> 00:34:19,833

אם אני מחזיק את המיקרופון

קרוב לפה...

 

497

00:34:19,917 --> 00:34:21,375

אצלך הבעיה.

 

498

00:34:21,458 --> 00:34:25,417

אני חושב שהבעיה היא אצל יוסי

ולא ב...

 

499

00:34:25,500 --> 00:34:30,125

לא, הבעיה זה לא אצלי,

זה אצל... טוב, נו.

 

500

00:34:31,297 --> 00:34:33,125

אם אני אדבר לאט יותר, זה יעזור?

 

501

00:34:33,208 --> 00:34:36,542

אם אני מדבר לאט,

שומעים אותי יותר ברור?

 

502

00:34:37,750 --> 00:34:39,917

כן, עכשיו יותר טוב נראה לי.

 

503

00:34:40,000 --> 00:34:41,333

אוקיי, מצוין.

 

504

00:34:41,417 --> 00:34:46,167

אז אני ממשיך, אני מזכיר לכם

שאפשר בהחלט לעצור אותי גם לשאלות

 

505

00:34:46,250 --> 00:34:48,083

וגם להערות.

 

506

00:34:48,167 --> 00:34:52,458

אז אמרנו, דרך אחת מהנקודה הזאת

דרומה לג'ן אמורה

 

507

00:34:52,542 --> 00:34:55,625

דרך אחת ממשיכה וחוצה לבידה

 

508

00:34:55,708 --> 00:34:58,625

ודרך אחת הולכת במקביל לנהר משחה.

 

509

00:34:58,708 --> 00:35:01,583

והסיבה שאני מראה לכם

את מערך הדרכים

 

510

00:35:01,667 --> 00:35:06,167

היא שאלה אחת ששאלתי והיא:

האם המעוזים של יהודי אתיופיה

 

511

00:35:06,250 --> 00:35:08,333

האם המצודות היו מקומות מפלט,

 

512

00:35:08,417 --> 00:35:11,667

מקומות נידחים

שברחו אליהם בעת צרה

 

513

00:35:11,750 --> 00:35:16,750

או אולי היה להם גם תפקיד בהגנה

ובשליטה על הדרכים.

 

514

00:35:16,833 --> 00:35:18,917

כל דבר כזה מעיד אולי על אופי אחר

 

515

00:35:19,000 --> 00:35:21,500

של השלטון

העצמי של יהודי אתיופיה.

 

516

00:35:21,583 --> 00:35:24,917

ותכף תראו תשובה חלקית של הדבר.

 

517

00:35:25,000 --> 00:35:28,625

אתם רואים פה גם דרך

שהיא עוד דרך שחוצה את הסמיין.

 

518

00:35:28,708 --> 00:35:32,792

היום אין עליה כביש

ולכן היא פחות מוכרת

 

519

00:35:32,875 --> 00:35:37,417

אבל בעבר כמו שאתם תכף תראו

היא הייתה אחת הדרכים החשובות

 

520

00:35:37,500 --> 00:35:40,750

והדרך הזאת מובילה דרך עמק

שנקרא עמק שוואדה,

 

521

00:35:40,833 --> 00:35:47,208

שמוזכר בתור המקום שבו סרצה דנגל

הקים את המחנה שלו

 

522

00:35:47,292 --> 00:35:50,167

כשהוא נלחם נגד יהודי אתיופיה.

 

523

00:35:50,250 --> 00:35:54,125

כאן אתם רואים מפה

מאמצע המאה ה-19.

 

524

00:35:54,208 --> 00:35:58,750

המפה מופיעה

ביומן של הבישופ גובט.

 

525

00:35:58,833 --> 00:36:02,417

והיא מראה את מערך הדרכים

בצורה מאוד סכמטית

 

526

00:36:02,500 --> 00:36:05,750

ואתם יכולים לראות

את החשיבות של הרי סמיין.

 

527

00:36:05,833 --> 00:36:08,000

היום כשמסתובבים באתיופיה

 

528

00:36:08,083 --> 00:36:11,542

התחושה שנוצרת היא

שהרי סמיין הם מקום יחסית נידח.

 

529

00:36:11,625 --> 00:36:15,750

הם לא נמצאים על הכביש הראשי,

הם אומנם נגישים מהכביש הראשי

 

530

00:36:15,833 --> 00:36:18,500

אבל הם דורשים

סטייה מהדרך הראשית.

 

531

00:36:18,583 --> 00:36:24,542

כאן אבל אתם רואים את החשיבות

של הנתיב שעובר למרגלות הרי סמיין.

 

532

00:36:24,625 --> 00:36:26,375

בתקופה מאוחרת למלחמות,

 

533

00:36:26,458 --> 00:36:29,042

הבירה של הממלכה הסולומונית

הייתה בגונדר.

 

534

00:36:29,125 --> 00:36:32,667

וגם לפני, תוך כדי המלחמות

בשלב האחרון שלהן,

 

535

00:36:32,750 --> 00:36:36,958

המרכז השלטוני

היה באזור הרחב של גונדר.

 

536

00:36:37,042 --> 00:36:42,750

והקשר של גונדר עם ים סוף,

עם מחוז תיגראי,

 

537

00:36:42,833 --> 00:36:45,958

עם העולם החיצון

שנגיש מכיוון ים סוף,

 

538

00:36:46,042 --> 00:36:52,708

עבר דרך רמת ווגרה שמשני הצדדים

שלה יש מתלולים מאוד תלולים

 

539

00:36:52,792 --> 00:36:57,750

וקשה לעבור משני הצדדים,

לכן הרמה עצמה חשובה,

 

540

00:36:57,833 --> 00:37:01,042

וגם דרך מרגלות הרי סמיין.

 

541

00:37:01,125 --> 00:37:05,000

אתם רואים את ההרים כאן.

הינה, הדגמתי.

 

542

00:37:05,083 --> 00:37:10,083

מגונדר דרכי המסחר התפצלו

לדרכים שהובילו לסודאן

 

543

00:37:10,167 --> 00:37:14,375

וגם דרומה

לכיוון אזור שאווה של היום,

 

544

00:37:14,458 --> 00:37:15,542

רמת ווגרה.

 

545

00:37:15,625 --> 00:37:20,958

אם אנחנו רואים את האזור

במפה של גובאט מקרוב,

 

546

00:37:21,042 --> 00:37:23,625

אתם יכולים לראות

שהוא מסמן את הדרך הזאת

 

547

00:37:23,708 --> 00:37:28,542

בתור הדרך הראשית

בין תיגראי לבין אזור גונדר.

 

548

00:37:28,625 --> 00:37:30,333

היום הדרך הראשית עוברת...

 

549

00:37:30,417 --> 00:37:35,417

אתם יכולים לראות חץ

שכתוב עליו "למה למון"

 

550

00:37:35,500 --> 00:37:37,125

אני לא יודע

איך הוגים את זה נכון,

 

551

00:37:37,208 --> 00:37:40,083

למה לימה היום,

כלומר, קראתי כמה גרסאות,

 

552

00:37:40,167 --> 00:37:45,500

אבל זה היום

המעבר הראשי לכיוון תיגראי.

 

553

00:37:45,583 --> 00:37:48,833

אבל הדרך שהוא מסמן

עוברת במקומות שנקראים

 

554

00:37:48,917 --> 00:37:51,792

ארס סבר וסן כבר וליד אמברט...

 

555

00:37:51,875 --> 00:37:56,542

שהם בעצם מקומות לאורך הדרך

הראשית שחצתה את הסמיין.

 

556

00:37:56,625 --> 00:37:59,667

אתה יכולים לראות פה את למה לימה

ואת המקומות האלה

 

557

00:37:59,750 --> 00:38:03,042

ככה שהסמיין

היה מקום עם חשיבות אסטרטגית

 

558

00:38:03,125 --> 00:38:06,792

לא רק בגלל שהוא היה מעוז

ונפלט בעת צרה

 

559

00:38:06,875 --> 00:38:11,042

אלא גם בגלל שהוא חלש

במידה מסוימת על דרכי המסחר

 

560

00:38:11,125 --> 00:38:14,333

בין היתר על דרכים שקישרו

את אזור גונדר עם העולם החיצון

 

561

00:38:14,417 --> 00:38:17,000

מכיוון ים סוף,

הייתה לו חשיבות עליונה.

 

562

00:38:17,083 --> 00:38:23,542

כאן אתם רואים עוד מפה מ-1918

 

563

00:38:23,625 --> 00:38:26,333

שמסמלת את הדרך הראשית

שחוצה את הסמיין

 

564

00:38:26,417 --> 00:38:31,000

לא בתור זאת שעל הרכס,

אלא בתור זאת שעוברת בעמק שוואדה.

 

565

00:38:31,083 --> 00:38:36,333

ככה שכשחושבים על המקומות האלה

והמשמעות שלהם במהלך הקרבות,

 

566

00:38:36,417 --> 00:38:38,958

צריך לראות אותם

גם בעיניים של העבר

 

567

00:38:39,042 --> 00:38:45,208

ולא רק בעיניים

של רשת הדרכים של היום.

 

568

00:38:45,292 --> 00:38:49,542

עכשיו, עוד דבר מרתק בכרוניקות

 

569

00:38:49,625 --> 00:38:53,833

הוא שיש שם אזכורים

למקומות ספציפיים

 

570

00:38:53,917 --> 00:38:56,208

שאפשר לזהות אותם

על גבי מפות מודרניות

 

571

00:38:56,292 --> 00:39:01,542

ואפשר להתחקות אחרי מסלולי הקרבות

של המלכים הסולומונים,

 

572

00:39:01,625 --> 00:39:06,542

ולדקור נקודות שיובילו,

אני מקווה,

 

573

00:39:06,625 --> 00:39:10,083

בחיפוש עתידי אחרי המצודות.

 

574

00:39:10,167 --> 00:39:16,917

הדוגמה הכי טובה שאני מכיר היא

תיאור מהכרוניקה של סוסניוס

 

575

00:39:17,000 --> 00:39:20,875

שהיה השליט הסולומוני האחרון

שנלחם ביהודי אתיופיה

 

576

00:39:20,958 --> 00:39:26,208

והוא בעצם זה שחיסל סופית

את האוטונומיה השלטונית שלהם.

 

577

00:39:26,292 --> 00:39:29,542

והוא כותב ככה, לא הוא כותב,

אלא הכרוניקה כותבת ככה:

 

578

00:39:29,625 --> 00:39:32,708

"ולאחר מכן,

ירד המלך מווגרה לסמיין

 

579

00:39:32,792 --> 00:39:38,250

"וחנה בטקור וחה. ולאחר מכן

הלך לדבל ומדבל הלך לסברה,

 

580

00:39:38,333 --> 00:39:40,958

"וכשהיה שם שלח צבא לאמבה

בשם מצרבה".

 

581

00:39:41,042 --> 00:39:47,167

אמבה, למי שלא מכיר, זה מונח

שמתייחס גם להר שולחן

 

582

00:39:47,250 --> 00:39:50,917

אבל גם למעוז, למצודה.

 

583

00:39:51,000 --> 00:39:55,583

ככה שהכוונה ב"אמבה בשם מצרבה"

למעוז בשם מצרבה.

 

584

00:39:55,667 --> 00:39:57,625

"וחיילי המלך כבשו את האמבה הזאת,

 

585

00:39:57,708 --> 00:40:00,333

"והרגו את כל הפלאשים

שהיו באמבה הזאת.

 

586

00:40:00,417 --> 00:40:04,417

"ולאחר מכן הלך לאמבה בשם הוץ'

כי הייתה חזקה,

 

587

00:40:04,500 --> 00:40:08,708

"וכבש אותה המלך, והרג

את כל הפלאשים שהיו על האמבה הזאת".

 

588

00:40:08,792 --> 00:40:12,526

עכשיו, עם התיאור הזה בראש,

מסתכלים על השטח

 

589

00:40:12,542 --> 00:40:16,458

ועל מה שמפות מודרניות אומרות לנו

על השטח, ואפשר לראות...

 

590

00:40:16,542 --> 00:40:18,250

את הנקודות האלה

שאתם רואים על המסך

 

591

00:40:18,333 --> 00:40:21,917

גזרתי מתוך מפת הטיולים

של הסמיין, הן מופיעות שם,

 

592

00:40:22,000 --> 00:40:25,750

אפשר לראות את המסלול

של המלך מווגרה

 

593

00:40:25,833 --> 00:40:29,625

שהקצה בעצם של רמת ווגרה

הוא דברק.

 

594

00:40:29,708 --> 00:40:34,042

לטקור ווהא, לדבל, לסברה,

שם הוא נטע את המחנה שלו.

 

595

00:40:34,125 --> 00:40:36,208

משם הוא עשה גיחה למצרבה,

 

596

00:40:36,292 --> 00:40:39,167

שוב, אלה המקומות

שיש להם את השם הזה היום,

 

597

00:40:39,250 --> 00:40:43,458

ועוד צריך לצאת ולראות

איפה בדיוק במקום הזה או בסביבתו

 

598

00:40:43,542 --> 00:40:46,583

היה המעוז של יהודי אתיופיה.

 

599

00:40:46,667 --> 00:40:52,160

אבל למצרבה, משם להוץ'

ומהוץ' לסגנט.

 

600

00:40:53,917 --> 00:40:58,083

עכשיו, סגנט היא מקום מאוד,

מאוד משמעותי בהקשר הזה

 

601

00:40:58,167 --> 00:41:01,042

כי היא מתוארת

בכרוניקה של סוסניוס

 

602

00:41:01,125 --> 00:41:07,708

בתור המעוז העיקרי של גדעון,

של המנהיג של יהודי אתיופיה.

 

603

00:41:07,792 --> 00:41:12,833

ואם תקראו את התיאור הבא,

תראו למה לדעתי...

 

604

00:41:12,917 --> 00:41:18,417

כלומר, אחת מהשאלות היא האם מדובר

פשוט באזורים טופוגרפיים נישאים

 

605

00:41:18,500 --> 00:41:21,750

או ממש במצודות

עם אלמנטים בנויים.

 

606

00:41:21,833 --> 00:41:24,667

אז כאן בכרוניקה מתואר ככה:

 

607

00:41:24,750 --> 00:41:28,125

"ולאחר מכן, קם וחנה באמבה חנכסה,

 

608

00:41:28,208 --> 00:41:32,125

"וכשהיה שם המלך, ציווה על

חייליו, ליצור על אמבה בשם סגנת

 

609

00:41:32,208 --> 00:41:34,625

"שבה היו גדעון הפלאשה והמורד הזה.

 

610

00:41:34,708 --> 00:41:38,125

הוא מדבר על זה

שגדעון נתן חסות

 

611

00:41:38,208 --> 00:41:44,958

למורד שטען שהוא

צריך להיות הקיסר של אתיופיה

 

612

00:41:45,042 --> 00:41:49,583

בגלל שגדעון נתן חסות למורד הזה,

בעצם סוסניוס יוצא למלחמה נגדו.

 

613

00:41:49,667 --> 00:41:52,208

עכשיו, הוא מתאר

את המהלך של הצבא הסולומוני.

 

614

00:41:52,292 --> 00:41:56,958

"הם הקימו מחנות רבים, רבים

בימין ובשמאל, מקדימה ומאחורה.

 

615

00:41:57,042 --> 00:41:58,542

"וילחמו שני ירחים"

 

616

00:41:58,625 --> 00:42:04,000

כלומר חודשיים הם נלחמו על סגנת

והקימו מחנות מצור מכל הכיוונים.

 

617

00:42:04,083 --> 00:42:09,542

"ויהרגו רבים מחיילי גדעון הפלאשה

ומחיילי המורד".

 

618

00:42:09,625 --> 00:42:13,458

ואז הוא מתאר ש"ווד קמטרה,

המושל של גדעון,

 

619

00:42:13,542 --> 00:42:17,000

"הגדול מכל הפלאשים,

נהרג באמצעות רובה".

 

620

00:42:17,083 --> 00:42:19,833

כלומר, מצור ממושך,

מלחמה של חודשיים,

 

621

00:42:19,917 --> 00:42:25,083

יכולה להצביע על זה

שהיה שם משהו מאוד משמעותי,

 

622

00:42:25,167 --> 00:42:26,625

אתם רואים פה שוב את סגנת.

 

623

00:42:26,708 --> 00:42:33,667

ועל המעמד של סגנת

אפשר ללמוד גם מתוך אזכור של...

 

624

00:42:33,750 --> 00:42:39,042

זה בשלב מוקדם יותר בקרב,

לא בקרב, במלחמה, סליחה,

 

625

00:42:39,125 --> 00:42:43,333

לפני שהקיסר בעצמו

יוצא להילחם ביהודי אתיופיה,

 

626

00:42:43,417 --> 00:42:48,292

הוא שולח את אחד מהמצביעים שלו,

יוליוס, להילחם,

 

627

00:42:48,375 --> 00:42:52,625

ויוליוס אומר, "אני אביס ואהרוג

את המורד הזה ואת גדעון

 

628

00:42:52,708 --> 00:42:54,583

"ואשתול בצלים בסגנת."

 

629

00:42:54,667 --> 00:42:58,792

כלומר, זה שהוא הורס את סגנת

ושותל שם בצלים,

 

630

00:42:58,875 --> 00:43:03,542

זה משול מבחינתו

לניצחון על גדעון.

 

631

00:43:05,375 --> 00:43:08,958

עכשיו, מה אפשר לדעת

על הלחימה עצמה בקרבות?

 

632

00:43:09,042 --> 00:43:13,208

שזה משלב מקודם יותר.

אני לא הולך בסדר כרונולוגי,

 

633

00:43:13,292 --> 00:43:16,417

אני הולך בסדר נושאי.

 

634

00:43:16,500 --> 00:43:18,833

זה מתוך הכרוניקה של סרצה דנגל.

 

635

00:43:18,917 --> 00:43:22,875

כאן הוא מתאר את זה

שהוא נלחם ביהודי אתיופיה

 

636

00:43:22,958 --> 00:43:26,292

שהמנהיג שלהם באותו זמן היה כלב.

 

637

00:43:26,375 --> 00:43:31,250

והוא מתאר את זה

שהיהודים שהיו על גבעה,

 

638

00:43:31,333 --> 00:43:36,125

דרדרו אבנים

כדי לעצור את הצבא הסולומוני,

 

639

00:43:36,208 --> 00:43:38,500

והמלך ירה בתותחים.

 

640

00:43:38,583 --> 00:43:42,125

כלומר, היה כבר שימוש

בנשק חם בתקופה הזאת,

 

641

00:43:42,208 --> 00:43:46,750

ובסופו של דבר, זה עזר לו לנצח.

 

642

00:43:49,083 --> 00:43:54,708

אבל אזכורים של שימוש בנשק חם

של יהודי אתיופיה

 

643

00:43:54,792 --> 00:43:57,500

גם כן מופיעים בכרוניקות

בשלב קצת יותר מאוחר

 

644

00:43:57,583 --> 00:44:02,917

ככה שבאיזשהו שלב, נשק חם הפך

להיות גם לנחלת יהודי אתיופיה.

 

645

00:44:03,000 --> 00:44:09,917

כאן אתם רואים תיאור

של ניסיון להילחם על סגנת שנהדף.

 

646

00:44:10,000 --> 00:44:16,000

וכאן גם אתם יכולים לראות אזכור:

"אחרי שנהרסה אמבה מצרבה

 

647

00:44:16,083 --> 00:44:21,625

"הלכו לסגנת, האמבה של גדעון.

כאשר הגיעו למסגד של הפלאשה..."

 

648

00:44:21,708 --> 00:44:25,083

יהודי אתיופיה קראו

לבתי התפילה שלהם "מסגיד",

 

649

00:44:25,167 --> 00:44:27,750

וזה היה האזכור הקדום ביותר,

אני שוב,

 

650

00:44:27,833 --> 00:44:30,375

אני עוד לא הספקתי לקרוא

את כל הכרוניקות,

 

651

00:44:30,458 --> 00:44:34,125

אבל זה האזכור הקדום ביותר

של מסגיד במקורות שאני מכיר,

 

652

00:44:34,208 --> 00:44:39,750

ככה שאפשר ללמוד מתוך התיאורים

גם על דברים נוספים.

 

653

00:44:39,833 --> 00:44:43,458

למשל שהמעוז הזה היה

בקרבת בית תפילה

 

654

00:44:43,542 --> 00:44:47,222

מה שאומר שהוא לא היה אולי

מעוז בודד בשטח.

 

655

00:44:49,000 --> 00:44:55,625

וכמובן, וזה מתייחס גם להשפעה

של הזיכרון של הקרבות האלה

 

656

00:44:55,708 --> 00:44:57,208

על החברה היום,

 

657

00:44:57,292 --> 00:45:04,750

יש הרבה מאוד תיאורי גבורה

שמשפיעים...

 

658

00:45:04,833 --> 00:45:07,708

כלומר, שהם מקור לגאווה

ליהודי אתיופיה היום,

 

659

00:45:07,792 --> 00:45:10,417

והם מקבילים מאוד באופי שלהם

 

660

00:45:10,500 --> 00:45:13,167

לתיאורים שאנחנו מכירים

למשל מהמרד הגדול.

 

661

00:45:13,250 --> 00:45:15,375

לכן הבאתי תמונה של מצדה.

 

662

00:45:15,458 --> 00:45:17,750

ולא רק אנחנו עושים את ההקשר הזה

 

663

00:45:17,833 --> 00:45:22,292

אלא הכותב של הכרוניקה

מתייחס לזה.

 

664

00:45:22,375 --> 00:45:25,917

אז פה למשל זה תרגום של הלוי,

זה לא תרגום שלי.

 

665

00:45:26,000 --> 00:45:29,250

הוא מתאר מצב שבו

 

666

00:45:29,333 --> 00:45:31,583

גדעון, המנהיג של יהודי אתיופיה,

 

667

00:45:31,667 --> 00:45:35,875

נקלע לסיטואציה שהוא בטוח

שהם לא יצאו ממנה,

 

668

00:45:35,958 --> 00:45:39,583

והוא אומר לאנשים שנמצאים איתו:

"טוב לנו למות מהשבה.

 

669

00:45:39,667 --> 00:45:43,667

"הלא שמעתם את אשר אמרו אבותינו

בהצר אותם טיטוס בן אספסינוס:

 

670

00:45:43,750 --> 00:45:46,625

"טוב למות בכבוד מחיות בחרפה".

 

671

00:45:48,917 --> 00:45:53,167

אוקיי, אז כמובן שהמלחמה

לא הייתה רק של כוחות סולומוניים

 

672

00:45:53,250 --> 00:45:56,125

על מעוזים של יהודי אתיופיה,

אלא גם להפך,

 

673

00:45:56,208 --> 00:46:00,833

יש תיאורים

של ניסיונות של יהודי אתיופיה

 

674

00:46:00,917 --> 00:46:03,708

לכבוש מעוזים

של הכוחות הסולומוניים

 

675

00:46:03,792 --> 00:46:06,208

ובמסגרת אחד מהתיאורים האלה,

 

676

00:46:06,292 --> 00:46:09,958

גדעון, השליט האחרון

של יהודי אתיופיה,

 

677

00:46:10,042 --> 00:46:12,792

השליט הפוליטי האחרון

שנושא את השם הזה,

 

678

00:46:12,875 --> 00:46:19,125

מצא גם את מותו, ומציינים את זה

בצורה בולטת בכרוניקה.

 

679

00:46:19,208 --> 00:46:21,917

כתבו: "הם הרגו את גדעון היהודי

 

680

00:46:22,000 --> 00:46:24,792

"שהיווה אתגר

בזמן מלכותם של ארבעה מלכים".

 

681

00:46:24,875 --> 00:46:29,987

בעצם הוא שלט הרבה מאוד זמן,

והוא מוזכר במספר כרוניקות.

 

682

00:46:30,917 --> 00:46:37,667

עוד כמה נקודות שקשורות למלחמה.

 

683

00:46:37,750 --> 00:46:41,333

הטופוגרפיה, ובטח

באזור הררי כמו הסמיין,

 

684

00:46:41,417 --> 00:46:44,958

הטופוגרפיה הייתה

גורם משמעותי מאוד

 

685

00:46:45,042 --> 00:46:47,917

בטקטיקת הלחימה וגם בקרבות.

 

686

00:46:48,000 --> 00:46:50,917

למשל, בכרוניקה של סרצה דנגל,

 

687

00:46:51,000 --> 00:46:57,083

יש תיאור על איך יהודי אתיופיה

שיבשו את הדרכים

 

688

00:46:57,167 --> 00:47:04,583

כדי להאט את ההתקדמות

של הצבא הסולומוני לתוך סמיין.

 

689

00:47:05,208 --> 00:47:07,125

סליחה...

 

690

00:47:07,208 --> 00:47:13,958

ובתיאור של המלחמה האחרונה

 

691

00:47:14,042 --> 00:47:17,875

שהקיסר סוסניוס יצא אליה

נגד יהודי אתיופיה,

 

692

00:47:17,958 --> 00:47:23,000

המלחמה בעצם חיסלה סופית את

האוטונומיה השלטונית שלהם בסמיין,

 

693

00:47:23,083 --> 00:47:27,167

כתוב שהוא... אני אקריא לכם אולי

כי זה מאוד מאוד בולט.

 

694

00:47:27,250 --> 00:47:30,833

תכף גם נראה

את המקומות האלה במפה.

 

695

00:47:30,917 --> 00:47:33,458

"ומלך המלכים יצא

למסע מלחמה לארץ סמיין

 

696

00:47:33,542 --> 00:47:35,458

"בכדי להילחם בבנו של גדעון..."

 

697

00:47:35,542 --> 00:47:38,875

זה אחרי שגדעון

כבר לא נמצא בזירה.

 

698

00:47:38,958 --> 00:47:41,000

"ובכדי להכות בפלאשה שנותרו.

 

699

00:47:41,083 --> 00:47:43,458

"ובבואו,

הקים המלך את מחנהו בסברה".

 

700

00:47:43,542 --> 00:47:46,917

אותה נקודה.

"וחילק את צבאו לקבוצות רבות.

 

701

00:47:47,000 --> 00:47:48,958

"וציווה עליהם להיות..."

והוא מזכיר מקומות.

 

702

00:47:49,042 --> 00:47:56,042

"בסגנת, בהיה ואחרים. מיקם והושיב

במעברים ובמוצאות של הפלאשה

 

703

00:47:56,125 --> 00:47:58,625

"והמלך ביקש להשמיד

את יישובי הפלאשה".

 

704

00:47:58,708 --> 00:48:01,292

כלומר, הוא פיצל את הצבא.

 

705

00:48:01,375 --> 00:48:04,500

אני לא יודע אם אפשר לתאר את זה

כהטלת מצור,

 

706

00:48:04,583 --> 00:48:07,625

אם לא, משהו קרוב מאוד לזה.

 

707

00:48:07,708 --> 00:48:10,875

עכשיו, עוד איזושהי נקודה מעניינת

ששמתי לב אליה

 

708

00:48:10,958 --> 00:48:16,125

בניסיון להתחקות אחר המקומות היא

שאם אנחנו ממקמים את המקומות האלה

 

709

00:48:16,208 --> 00:48:19,917

וגם אם אנחנו עוקבים אחרי המלחמות

בתקופה של סרצה דנגל,

 

710

00:48:20,000 --> 00:48:23,167

ובעיקר בתקופה של סוסניוס,

 

711

00:48:23,250 --> 00:48:25,667

הם הולכים וחוזרים

לאותו אזור בסמיין.

 

712

00:48:25,750 --> 00:48:28,458

כלומר, ככל שהזמן עבר,

 

713

00:48:28,542 --> 00:48:32,542

האזור תחת השלטון האוטונומי

של יהודי אתיופיה,

 

714

00:48:32,625 --> 00:48:39,167

שטח ממלכת הגדעונים,

לצורך העניין, הלך והתכווץ,

 

715

00:48:39,250 --> 00:48:42,542

ובסופו של דבר,

כשסוסניוס יוצא לקרב האחרון

 

716

00:48:42,625 --> 00:48:45,375

כדי לחסל סופית

את האוטונומיה של יהודי אתיופיה,

 

717

00:48:45,458 --> 00:48:47,542

הוא מתרכז באזור הספציפי הזה.

 

718

00:48:47,625 --> 00:48:49,167

אתם רואים פה במפה בכחול

 

719

00:48:49,250 --> 00:48:52,583

את המקומות שבהם

הוא העמיד את המחנות שלו

 

720

00:48:52,667 --> 00:48:57,583

אתם רואים פה בכתום

מעוזים של יהודי אתיופיה

 

721

00:48:57,667 --> 00:49:01,375

שמוכרים בתיאורים של הקרבות,

וגם קראנו תיאורים שלהם.

 

722

00:49:01,458 --> 00:49:05,750

מה שלא הראיתי פה,

הוא שהמקומות שבהם המחנות הועמדו,

 

723

00:49:05,833 --> 00:49:08,917

יושבים כולם

על רשת הדרכים שחוצה את האזור.

 

724

00:49:09,000 --> 00:49:14,583

ככה שבתור איזשהו מצור על הדרכים

שמובילות החוצה ופנימה לאזור הזה,

 

725

00:49:14,667 --> 00:49:17,542

הנקודות האלה

הן אכן נקודות מאוד אפקטיביות.

 

726

00:49:19,000 --> 00:49:25,417

ואחרי התקופה של סוסניוס,

עולה הקיסר הסולומוני פאסילידס

 

727

00:49:25,500 --> 00:49:29,667

שבתקופתו מתחיל עידן חדש

מבחינת אתיופיה.

 

728

00:49:29,750 --> 00:49:31,458

גם מבחינת יהודי אתיופיה,

 

729

00:49:31,542 --> 00:49:36,250

הוא מייסד את העיר גונדר

בתור הבירה של הממלכה הסולומונית

 

730

00:49:36,333 --> 00:49:39,125

בלב האזור

שבו ישבו יהודי אתיופיה.

 

731

00:49:39,208 --> 00:49:43,792

בתקופתו כבר האוטונומיה השלטונית

של יהודי אתיופיה חוסלה,

 

732

00:49:43,875 --> 00:49:46,708

ויהודי אתיופיה, ככל שהזמן עובר,

 

733

00:49:46,792 --> 00:49:50,458

משתלבים יותר ויותר

בתוך הממלכה הסולומונית.

 

734

00:49:52,708 --> 00:49:58,250

עוד איזשהו דבר אחרון

שרציתי להראות לכם בתור...

 

735

00:49:58,333 --> 00:49:59,333

אפשר לשאול שאלה?

 

736

00:49:59,417 --> 00:50:00,250

כן, בטח.

 

737

00:50:01,542 --> 00:50:05,667

מבחינת מספרים,

מה סדר גודל של ביתא ישראל

 

738

00:50:05,750 --> 00:50:08,250

שהיו באותה תקופה

של פאסילידס?

 

739

00:50:09,708 --> 00:50:12,208

אני באמת לא יודע.

זאת שאלה מצוינת.

 

740

00:50:12,292 --> 00:50:13,792

אין מספרים?

-זו באמת שאלה חשובה

 

741

00:50:13,875 --> 00:50:18,042

אבל אני לא יודע

על מפקדים של יהודי אתיופיה

 

742

00:50:18,125 --> 00:50:21,417

שנערכו בתקופה הזאת.

 

743

00:50:21,500 --> 00:50:27,625

אפשר להעריך, אבל ההערכות

הן יכולות להיות ניחושים מושכלים

 

744

00:50:27,708 --> 00:50:28,875

אבל לא מעבר...

 

745

00:50:28,958 --> 00:50:30,750

זה יכול להגיע למיליונים,

מאות אלפים?

 

746

00:50:32,167 --> 00:50:35,222

אני לא חושב שמיליונים...

 

747

00:50:37,875 --> 00:50:41,875

אני באמת לא...

אני לא רוצה להגיד לך משהו...

 

748

00:50:41,958 --> 00:50:44,958

עם כל המלחמות שנלחמו אבל

הגיוני שזה יהיה מיליונים.

 

749

00:50:45,042 --> 00:50:46,750

או לפחות מאות אלפים.

 

750

00:50:47,625 --> 00:50:52,125

בר, אני יכול לתת הערכה?

 

751

00:50:52,208 --> 00:50:53,250

כמובן.

 

752

00:50:53,333 --> 00:50:58,292

במאה ה-16 בשני מקורות מדובר

 

753

00:50:58,375 --> 00:51:05,375

על צבאות בסדר גודל

של עשרת אלפים, 12 אלף

 

754

00:51:05,458 --> 00:51:08,250

של יהודי אתיופיה.

 

755

00:51:08,333 --> 00:51:11,375

זה נותן סדר גודל של האוכלוסייה.

 

756

00:51:12,125 --> 00:51:14,042

זה נשמע לי יותר הגיוני.

-השאלה הייתה...

 

757

00:51:14,125 --> 00:51:18,583

אם זה רק באזור גונדר

או שזה בעוד אזורים, המספר הזה?

 

758

00:51:20,011 --> 00:51:22,125

בחבש...

 

759

00:51:24,625 --> 00:51:25,667

אוקיי.

 

760

00:51:29,167 --> 00:51:33,417

כן, רק להגיד שבאופן כללי,

לפני האסונות של המאה ה-19,

 

761

00:51:33,500 --> 00:51:36,125

המספר של יהודי אתיופיה

היה כמובן גדול יותר

 

762

00:51:36,208 --> 00:51:37,583

ממה שמכירים בתקופות מאוחרות.

 

763

00:51:37,667 --> 00:51:41,458

אני מדבר עכשיו על משהו

שהוא מאות שנים אחרי.

 

764

00:51:41,542 --> 00:51:46,292

אבל לדעתי, בטח בעקבות המלחמות,

המספר לא...

 

765

00:51:46,375 --> 00:51:49,375

ספציפית באזורים של הקרבות

לא היה...

 

766

00:51:49,458 --> 00:51:52,167

כלומר סדרי הגודל של אז

הם לא סדרי הגודל של היום

 

767

00:51:52,250 --> 00:51:54,083

מבחינת אוכלוסיית העולם בכלל.

 

768

00:51:59,708 --> 00:52:01,708

עוד שאלות או הערות,

או שאני אמשיך...

 

769

00:52:01,792 --> 00:52:05,333

לי יש...

לא, אם סיימת יש לי שאלות.

 

770

00:52:06,250 --> 00:52:10,333

רציתי להראות עוד דבר אחד,

ואני יכול גם אחרי השאלה אם...

 

771

00:52:11,792 --> 00:52:13,958

מה שאת מעדיפה.

 

772

00:52:14,042 --> 00:52:15,750

לא, לא, תגמור...

-אז אני אמשיך.

 

773

00:52:15,833 --> 00:52:16,958

אולי עדיף שתסיים.

 

774

00:52:17,583 --> 00:52:22,708

אז אני אסיים, עוד

שתיים-שלוש שקופיות לדעתי סיימתי.

 

775

00:52:22,792 --> 00:52:27,417

אוקיי, אז בסקר הארכיאולוגי,

 

776

00:52:27,500 --> 00:52:32,000

בעונת הסקר הארכיאולוגי האחרון

שזכיתי להיות בו באתיופיה,

 

777

00:52:32,083 --> 00:52:34,833

הסקר היה

סקר שעל המנזרים של יהודי אתיופיה

 

778

00:52:34,917 --> 00:52:40,250

ככה שהדגש לא היה

על למצוא את המצודות.

 

779

00:52:40,333 --> 00:52:44,458

אבל כן בגלל שהשתבשו לנו התוכניות

ביום האחרון,

 

780

00:52:44,542 --> 00:52:46,792

חשבנו לבדוק מקום אחד

 

781

00:52:46,875 --> 00:52:51,208

שחשדנו שאולי יש בו

את אחד מהמעוזים האלה,

 

782

00:52:51,292 --> 00:52:54,833

בשביל לבדוק את ההיתכנות

של מחקר עתידי על המעוזים.

 

783

00:52:54,917 --> 00:52:58,458

עכשיו, הכרוניקה של סרצה דנגל

מתארת, כמו שאמרתי מקודם,

 

784

00:52:58,542 --> 00:53:02,500

את המחנה של המלך בעמק של שוואדה.

 

785

00:53:02,583 --> 00:53:05,333

והיא מתארת שמתוך העמק

הוא הוביל את הצבא שלו

 

786

00:53:05,417 --> 00:53:08,750

למלחמה על מעוז בשם וורק אמבה.

 

787

00:53:08,833 --> 00:53:11,542

ויש מקום שקוראים לו וורק אמבה

שמופיע במפה.

 

788

00:53:11,625 --> 00:53:13,750

אתם רואים אותו לפניכם.

 

789

00:53:13,833 --> 00:53:18,042

עכשיו, עד היום אני מאוד זהיר,

 

790

00:53:18,125 --> 00:53:22,083

כלומר, לדעתי, זה ידרוש ביסוס

כדי לזהות את המקום הזה

 

791

00:53:22,167 --> 00:53:24,125

בתור המעוז של יהודי אתיופיה

 

792

00:53:24,208 --> 00:53:26,292

בגלל שבתיאור בכרוניקה

 

793

00:53:26,375 --> 00:53:31,292

וורק אמבה מתוארת בהקשר

שגם אירועים שהתרחשו בה משחה וונס,

 

794

00:53:31,375 --> 00:53:32,792

כלומר באזור אחר של הסמיין.

 

795

00:53:32,875 --> 00:53:35,667

אבל בגלל שזה מקום

שנקרא וורק אמבה

 

796

00:53:35,750 --> 00:53:39,125

הוא קרוב לשוואדה

ומהבחינה הזאת הוא מתאים לתיאור.

 

797

00:53:39,208 --> 00:53:44,458

הלכנו לשם כדי לראות אם אפשר

למצוא את אחד מהמעוזים האלה.

 

798

00:53:44,542 --> 00:53:49,583

והאנשים שם הובילו אותנו

לגבעה שחולשת על הכביש הראשי.

 

799

00:53:49,667 --> 00:53:53,958

ואמרו שאכן הייתה כאן מצודה

עוד מימי קדם.

 

800

00:53:54,042 --> 00:53:57,083

אתם רואים פה תצלום אוויר

מ"גוגל ארט'".

 

801

00:53:57,167 --> 00:54:00,083

העיגולים שאתם רואים

הם קווי חומות,

 

802

00:54:00,167 --> 00:54:05,458

הם קווים שהם בעיקר מודרניים

כי המקום הזה שימש מעוז של "הדרג"

 

803

00:54:05,542 --> 00:54:08,000

בתקופה ש"הדרג" שלט באתיופיה.

 

804

00:54:08,083 --> 00:54:11,500

אבל אתם יכולים לראות גם בתמונה

שעל הפסגה יש גלי אבנים

 

805

00:54:11,583 --> 00:54:16,208

של משהו שנראה קדום יותר,

וגם נאמר לנו שהוא קדום יותר.

 

806

00:54:16,292 --> 00:54:19,333

פה אתם רואים תמונה מהפסגה.

יש הרבה מאוד גלי אבנים.

 

807

00:54:19,417 --> 00:54:23,250

הביקור שלנו היה קצר. אי אפשר היה

לחקור את הדבר הזה לעומק.

 

808

00:54:23,333 --> 00:54:28,875

אני שוב אומר, אני לא...

צריך עוד לחקור לפני שאומרים,

 

809

00:54:28,958 --> 00:54:31,583

זה אמבה וורק של יהודי אתיופיה.

 

810

00:54:31,667 --> 00:54:36,375

אבל עצם זה שיש פה אתר שהוא קדום,

 

811

00:54:36,458 --> 00:54:40,375

וברור ממה שרואים שהייתה פה בנייה

והיא הייתה קדומה ל"הדרג",

 

812

00:54:40,458 --> 00:54:42,667

ואנשים בסביבה אומרים

שהייתה פה מצודה

 

813

00:54:42,750 --> 00:54:46,625

ואפילו השתמשו באבנים שלה

לבנייה של בתים מודרניים,

 

814

00:54:46,708 --> 00:54:50,583

זה רק מראה את הפוטנציאל

של מה שנמצא בשטח.

 

815

00:54:50,667 --> 00:54:55,542

הסמיין כולו הוא אזור

לחלוטין לא חקור ארכיאולוגית,

 

816

00:54:55,625 --> 00:54:59,199

מבחינה ארכיאולוגית,

אין לנו מושג היום מה יש בו.

 

817

00:55:00,292 --> 00:55:06,167

וזה שעל הדרך במאמץ מינימלי

של לשאול כמה שאלות

 

818

00:55:06,250 --> 00:55:10,875

ולנסוע כמה שעות,

אפשר לגלות אתר שנראה כמו מצודה,

 

819

00:55:10,958 --> 00:55:12,750

אפילו אם הוא לא המצודה

של יהודי אתיופיה

 

820

00:55:12,833 --> 00:55:15,250

מראה עד כמה עוד אפשר ללמוד

 

821

00:55:15,333 --> 00:55:17,833

על ההיסטוריה של יהודי אתיופיה

דרך השטח.

 

822

00:55:20,000 --> 00:55:22,958

וחשבתי לסיים,

בגלל שדיברנו היום על המלחמות,

 

823

00:55:23,042 --> 00:55:29,667

באולי הציטוט הכי מעורר השראה

ומוכר שקשור למלחמות

 

824

00:55:29,750 --> 00:55:34,000

גם כן בתרגום של הלוי,

מתוך הכרוניקה של סרצה דנגל.

 

825

00:55:34,083 --> 00:55:36,458

"מקרה נפלא קרה אז

לאישה אחת שבויה

 

826

00:55:36,542 --> 00:55:39,333

"אשר הוליך התופש אותה,

ידה קשורה בידו.

 

827

00:55:39,417 --> 00:55:42,375

"ויהי כראותה כי ילכו בשפת גיא גדולה

צעקה:

 

828

00:55:42,458 --> 00:55:47,417

"אדוני עזרני!

ותפל את נפשה אל הגיא,

 

829

00:55:47,500 --> 00:55:52,125

"ותמשוך עימה את האיש אשר קשר

שלא ברצונה את ידה אל ידו".

 

830

00:55:52,208 --> 00:55:56,917

אז אישה שהתאבדה וגררה

אל תוך הגיא גם את השובה.

 

831

00:55:57,000 --> 00:55:59,458

ואז הכותב של הכרוניקה מוסיף:

 

832

00:55:59,542 --> 00:56:02,875

"מה נפלאה גבורת האישה הזאת

אשר חרפה נפשה למות

 

833

00:56:02,958 --> 00:56:06,792

"תחת האחד בקהל הנוצרים.

אומנם לא היא לבדה עשתה כן,

 

834

00:56:06,875 --> 00:56:12,333

"נשים אחרות רבות עשו כן, אך זאת

היא הראשונה אשר ראיתי מעשיה".

 

835

00:56:12,417 --> 00:56:17,417

אז בהקשר של החברה של היום אני

חושב שהסיפור של יהודי אתיופיה

 

836

00:56:17,500 --> 00:56:21,625

שהוא סיפור מרתק וחשוב

בכלל לחברה בישראל היום,

 

837

00:56:21,708 --> 00:56:24,083

מוכר בצורה מאוד מאוד חלקית.

 

838

00:56:24,167 --> 00:56:30,458

ולחשיפה של הקהל הרחב

לחלקים אחרים פחות מוכרים,

 

839

00:56:30,542 --> 00:56:35,667

בין היתר לקרבות בין

יהודי אתיופיה לממלכה הסולומונית,

 

840

00:56:35,750 --> 00:56:38,958

יכולה להיות

השפעה חיובית משמעותית

 

841

00:56:39,042 --> 00:56:42,667

על איך שתופסים בארץ בכלל

את המורשת של העדה.

 

842

00:56:42,750 --> 00:56:46,250

זהו. אז פה אני מסיים

 

843

00:56:46,333 --> 00:56:50,292

עם עוד מילת תודה לכל מי

שמימן את המחקר שלי עד עכשיו.

 

844

00:56:50,375 --> 00:56:53,625

ואני אשמח לענות על שאלות.

 

845

00:56:56,208 --> 00:56:58,667

אז, שלווה, אולי נתחיל?

 

846

00:57:02,250 --> 00:57:05,917

תודה רבה.

מאוד מאוד נהניתי מההרצאה.

 

847

00:57:06,000 --> 00:57:12,208

מהמפות, מהקישורים בין נושאים.

תודה.

 

848

00:57:13,272 --> 00:57:20,042

הופתעתי שלא שמעתי מספיק

על שני גיבורים מקרב ביתא ישראל

 

849

00:57:20,125 --> 00:57:26,167

שדווקא אני כן כתבתי עליהם

באנציקלופדיה אתיופיקה,

 

850

00:57:26,250 --> 00:57:29,083

על גושה ועל רדאי.

 

851

00:57:29,404 --> 00:57:34,583

עכשיו גושן, למי ש...

אתה בוודאי מכיר כי זה הנושא שלך,

 

852

00:57:34,667 --> 00:57:41,708

הוא ניסה להילחם נגד סרצה דנגל

ב-1586-1587,

 

853

00:57:41,792 --> 00:57:47,917

ומה שמעניין פה שמתואר במקורות

 

854

00:57:48,000 --> 00:57:51,667

על התאבדות קולקטיבית

בסגנון של מצדה.

 

855

00:57:51,750 --> 00:57:55,417

התחלת עם גמלא,

אז הייתי בטוחה שתגיע למצדה.

 

856

00:57:55,500 --> 00:58:02,417

זה באמת אותו סיפור

שבמקום להתנצר ולהיכנע

 

857

00:58:02,500 --> 00:58:06,542

כולם החליטו להתאבד,

שזה מאוד מעניין.

 

858

00:58:06,625 --> 00:58:14,583

עכשיו, יש כאלה שאומרים

שגושן הוא האח של גדעון

 

859

00:58:14,667 --> 00:58:19,458

וגם שאולי הוא אח של רדאי.

 

860

00:58:19,542 --> 00:58:24,167

עכשיו לפי ברוס,

שזה לא מקור אמין בכלל,

 

861

00:58:24,250 --> 00:58:31,042

גושן, בסופו של דבר,

הצליח להרוג 4,000 איש

 

862

00:58:31,125 --> 00:58:32,242

ב-1594.

 

863

00:58:34,407 --> 00:58:37,667

עכשיו זה תמיד ה-4,000 העגול הזה.

 

864

00:58:37,750 --> 00:58:44,708

וזה מתועד גם כן אצל הלוי

בסרצה דנגל...

 

865

00:58:44,792 --> 00:58:50,250

עכשיו, גיבור נוסף

שמאוד כדאי להזכיר

 

866

00:58:50,333 --> 00:58:56,750

במורשת של יהדות אתיופיה,

ואנחנו מדברים על מרכז מורשת כאן,

 

867

00:58:56,833 --> 00:59:04,250

זה רדאי, שגם ניסה להילחם

נגד השליט מינאס.

 

868

00:59:04,333 --> 00:59:08,042

נכשל לגמרי הקצין הזה.

 

869

00:59:08,125 --> 00:59:10,125

ומה שמעניין פה

 

870

00:59:10,208 --> 00:59:17,625

שאנחנו באבל על קייס הדנה

שהלך לעולמו לפני זמן מה,

 

871

00:59:17,708 --> 00:59:25,083

והוא זה שסיפר לי, ואחר כך

קייסים אחרים סיפרו אותו סיפור,

 

872

00:59:25,167 --> 00:59:30,000

שסרצה דנגל נעלב

 

873

00:59:30,083 --> 00:59:35,125

מכיוון שהוא חשב שביתא ישראל

 

874

00:59:35,208 --> 00:59:41,458

העליבו את אחת מהנשים שלו

בשם סורפל,

 

875

00:59:41,542 --> 00:59:47,417

ואז הוא החליט להתנקם ברדאי

והוא קטע את הרגליים שלו.

 

876

00:59:47,500 --> 00:59:54,000

האח של רדאי, כלף, שהוא

גם גיבור של ביתא ישראל ב-1582,

 

877

00:59:54,083 --> 00:59:57,000

הוא הצליח לברוח,

 

878

00:59:57,083 --> 01:00:04,417

וגם ניסה להילחם נגד הנוצרים

וגם כן נכשל.

 

879

01:00:04,500 --> 01:00:08,250

עכשיו, מאוד חשוב להזכיר

 

880

01:00:08,333 --> 01:00:11,958

מי שהיה גיבור

בהיסטוריה של יהודי אתיופיה.

 

881

01:00:12,042 --> 01:00:20,542

בנוסף, רציתי להגיד

שכל המקורות המערביים

 

882

01:00:20,625 --> 01:00:29,583

מושפעים על ידי

שיח נוצרי של ימי הביניים

 

883

01:00:29,667 --> 01:00:36,042

ולא הזכרת את השיח של "פרסטר ג'ון"

שהיה מלך והיה לו צבא,

 

884

01:00:36,125 --> 01:00:40,542

וגם הוא נלחם והיו לו כך וכך,

 

885

01:00:40,625 --> 01:00:46,750

וצבא שלו,

והם מתו או הם כן הצליחו והם...

 

886

01:00:46,833 --> 01:00:50,708

ופרסטר ג'ון היה מלך

של ממלכה מאוד גדולה,

 

887

01:00:50,792 --> 01:00:54,083

ויש שמזהים את פרסטר ג'ון

עם אתיופיה.

 

888

01:00:54,167 --> 01:00:57,917

הרבה אנשים מזהים את פרסטר ג'ון

עם אתיופיה.

 

889

01:00:58,000 --> 01:01:01,208

וזה מאוד מתקשר להרצאה שלך,

 

890

01:01:01,292 --> 01:01:05,208

ומאוד מאוד כדאי,

אם אני יכולה לייעץ, להזכיר אותו.

 

891

01:01:06,333 --> 01:01:09,583

תודה רבה. אז כן, הדברים האלה

הם בהחלט מאוד חשובים

 

892

01:01:09,667 --> 01:01:12,208

וראויים לאזכור בנושא הזה.

 

893

01:01:12,292 --> 01:01:16,583

אני השתדלתי,

בגלל שזה נושא עצום והרצאה קצרה,

 

894

01:01:16,667 --> 01:01:20,250

לבחור טעימות,

אבל בהחלט הדברים האלה הם חשובים.

 

895

01:01:20,333 --> 01:01:24,750

ופרסטר ג'ון גם מוזכר

בחלק מהמקורות שהראיתי, אז...

 

896

01:01:24,833 --> 01:01:28,250

כלומר, השם שלו הופיע על המסך,

היה ראוי שאני אגיד עליו מילה.

 

897

01:01:31,375 --> 01:01:34,375

הרב ולדמן גם רוצה לשאול.

 

898

01:01:38,958 --> 01:01:42,697

קודם כול יישר כוח, בר,

על ההרצאה המאלפת,

 

899

01:01:42,698 --> 01:01:45,875

ועל המיפוי שאנחנו עוסקים בו יחד.

 

900

01:01:48,917 --> 01:01:54,250

התרכזת באזור סמיין ובקרבות.

 

901

01:01:54,333 --> 01:01:56,417

יש מקור,

אני מניח שאתה יודע אותו,

 

902

01:01:56,500 --> 01:02:00,750

אני רק אזכיר אותו, שפייטלוביץ',

 

903

01:02:00,833 --> 01:02:07,167

בדרכו דרומה, באזור מדברה,

תבור ודרומה עוד.

 

904

01:02:08,458 --> 01:02:13,042

זה הרחק, אפשר לומר, מהרי סמיין.

 

905

01:02:16,917 --> 01:02:19,750

כותב בספרו, אני אקרא... שמונה.

 

906

01:02:22,000 --> 01:02:24,750

"בעת שירדנו מהרמה לאפיק הנהר",

 

907

01:02:24,833 --> 01:02:29,833

כן, זה נהרות שבסוף נשפכים ל...

 

908

01:02:29,917 --> 01:02:31,917

"הראו לנו מורי הדרך

את ראשי ההרים

 

909

01:02:32,000 --> 01:02:37,542

הנושאים עד עצם היום הזה

את השם "יפנש צפר",

 

910

01:02:37,625 --> 01:02:38,792

מחנה הפלאשים.

 

911

01:02:42,250 --> 01:02:44,042

איפה רואים את המקומות האלה?

 

912

01:02:44,125 --> 01:02:49,333

סיפרו לי כי כאן היו בסיסם

ומבצריהם של הפלאשים,

 

913

01:02:49,417 --> 01:02:51,917

בנגוס יצחק.

 

914

01:02:52,000 --> 01:02:58,708

כלומר, הקיסר יצחק

בראשית המאה ה-15, כן,

 

915

01:02:58,792 --> 01:03:03,250

כשהיו מלחמות

לא רק של הישרדות בהרי סמיין

 

916

01:03:03,333 --> 01:03:08,875

אלא מלחמות

בין צבאות של יהודי אתיופיה

 

917

01:03:08,958 --> 01:03:12,917

עם השר יצחק שישב בשאווה, כן,

 

918

01:03:13,000 --> 01:03:19,500

אז המקום שימר עד היום...

 

919

01:03:19,583 --> 01:03:23,625

פה אירעו הקרבות או המחנות

של יהודי אתיופיה, הרחק דרומה.

 

920

01:03:24,417 --> 01:03:25,417

זה היה...

 

921

01:03:25,500 --> 01:03:29,167

לגבי המקום לימה לימו,

אני יודע "לימה לימו".

 

922

01:03:29,250 --> 01:03:30,417

תודה.

 

923

01:03:35,958 --> 01:03:37,042

אז תודה רבה.

 

924

01:03:37,125 --> 01:03:43,667

אחד מהדברים למשל שמאוד יכולים

לעזור להבין את התיאורים בהמשך

 

925

01:03:43,750 --> 01:03:47,792

הוא באמת למפות איפה בדיוק

נמצאים המעוזים ובאיזו תקופה.

 

926

01:03:47,875 --> 01:03:51,583

ככה אפשר לעקוב

אחרי לא רק ההיסטוריה,

 

927

01:03:51,667 --> 01:03:54,958

אלא גם השטח של האזור

בשלטון של יהודי אתיופיה.

 

928

01:03:55,042 --> 01:03:59,000

ובהחלט חשוב אזכורים

של מקומות שמחוץ לסמיין.

 

929

01:03:59,083 --> 01:04:01,417

זה נותן לנו תמונה רחבה יותר.

 

930

01:04:04,333 --> 01:04:05,917

יש לי שאלה, אם אפשר.

 

931

01:04:07,125 --> 01:04:08,583

מונח על השקפים...

 

932

01:04:09,583 --> 01:04:10,375

כן, אפשר?

 

933

01:04:11,667 --> 01:04:15,292

בטח.

-שנייה, דן שפירא?

 

934

01:04:16,375 --> 01:04:22,208

הערה קטנה מאוד.

אתה אמרת שמסגיד זה האזכור הראשון,

 

935

01:04:22,292 --> 01:04:28,042

אז לא, המילה הנורמלית בגעז

לבית כנסת זה מסגיד

 

936

01:04:28,125 --> 01:04:32,792

או מחרב,

שזה כמו של ה"מחרב" המוסלמי.

 

937

01:04:39,042 --> 01:04:40,125

אוקיי...

 

938

01:04:41,167 --> 01:04:43,250

שומעים אותי או ש...

 

939

01:04:43,333 --> 01:04:48,250

אז אני רק... קודם כול זה משהו...

אני לא מכיר אותו מספיק טוב,

 

940

01:04:48,333 --> 01:04:53,583

אז יכול להיות, כלומר,

שיש דברים שאני לא יודע.

 

941

01:04:53,667 --> 01:05:00,917

אבל עד כמה שאני יודע המילה מסגיד

בהקשר של בית תפילה יהודי,

 

942

01:05:01,000 --> 01:05:05,792

יש גם אזכורים שלה בהקשר של...

כלומר, גם, אולי אני טועה.

 

943

01:05:05,875 --> 01:05:10,083

שוב, אני לא רוצה להטעות,

בהקשר אבל של חמייר,

 

944

01:05:10,167 --> 01:05:15,000

כלומר, כבר בדרום ערב

יש איזושהי מסורת כזאת.

 

945

01:05:15,083 --> 01:05:17,250

אבל עד כמה שאני יודע,

 

946

01:05:17,333 --> 01:05:20,042

זה המקום הראשון שהמילה מופיעה

 

947

01:05:20,125 --> 01:05:23,000

בהקשר הספציפי

של בית תפילה של יהודי אתיופיה.

 

948

01:05:23,083 --> 01:05:25,250

אבל שוב, אולי אני טועה.

 

949

01:05:28,625 --> 01:05:34,125

הייתי רוצה לשאול, כלומר, בר,

מאוד, מאוד נהניתי מההרצאה.

 

950

01:05:34,208 --> 01:05:40,042

תודה רבה.

-גם מהדברים, גם ממה שהיה רשום.

 

951

01:05:40,125 --> 01:05:44,375

וגם מהצילומים המאוד מאוד יפים.

 

952

01:05:44,458 --> 01:05:50,125

אבל בעצם, נראה שפתחת את הנושא.

אתה ארכיאולוג,

 

953

01:05:50,208 --> 01:05:54,417

והראית לנו בעצם, אתר אחד

 

954

01:05:54,500 --> 01:06:01,708

שאולי היה שם אחד המבצרים

של יהודי אתיופיה בזמנם.

 

955

01:06:01,792 --> 01:06:09,667

האם יש מידע על אתרים נוספים

שאפשר לבקר, לחפור בהם

 

956

01:06:09,750 --> 01:06:14,000

אולי פעם אחרי שאפשר יהיה

לנסוע לשם שוב?

 

957

01:06:14,083 --> 01:06:16,542

והאם יש לך תוכניות כאלו?

 

958

01:06:17,250 --> 01:06:19,500

תודה רבה. אז התשובה היא כן.

 

959

01:06:19,583 --> 01:06:27,208

כרגע התוכניות בהמתנה עד שתיגמר

המלחמה ותיגמר הקורונה כנראה.

 

960

01:06:27,292 --> 01:06:34,583

אבל יש לא מעט אתרים שאני מקווה

מאוד שאפשר יהיה גם להגיע,

 

961

01:06:34,667 --> 01:06:38,542

וגם בתוכם למצוא

את השרידים של המצודות.

 

962

01:06:38,625 --> 01:06:42,042

בתור התחלה, יש את המקומות

שמוזכרים בכרוניקות הסולומוניות,

 

963

01:06:42,125 --> 01:06:44,792

כמו למשל אלו שהראיתי על המפה,

 

964

01:06:44,875 --> 01:06:52,125

שסגנת, מה שנראה

כמו הבירה של גדעון היא כמובן...

 

965

01:06:52,208 --> 01:06:55,750

אם אפשר יהיה להגיע לשם,

זה יהיה נפלא.

 

966

01:06:55,833 --> 01:06:59,375

הרבה מהמקומות האלה,

כדי להגיע אליהם יש...

 

967

01:06:59,458 --> 01:07:04,333

חלק מהעניין זה מסע

של כמה ימים לתוך ההרים,

 

968

01:07:04,417 --> 01:07:06,833

אז זה לא פשוט.

 

969

01:07:06,917 --> 01:07:10,708

יש גם, אני הזכרתי

את המקומות שמוזכרים בכרוניקות,

 

970

01:07:10,792 --> 01:07:12,375

אבל יש גם לא מעט מקומות,

 

971

01:07:12,458 --> 01:07:16,792

שהמסורת של יהודי אתיופיה מזהה

בתור מקומות שקשורים

 

972

01:07:16,875 --> 01:07:22,000

גם לממלכת הגדעונים וגם לקרבות.

 

973

01:07:22,083 --> 01:07:26,917

אז עוד... כלומר,

עוד דבר שהוא מאוד חשוב לדעתי,

 

974

01:07:27,000 --> 01:07:32,125

הוא להגיע גם למקומות האלה

ולתעד שם את השרידים,

 

975

01:07:32,208 --> 01:07:37,458

ואולי הארכיאולוגיה תוכל

להראות דברים או לבסס דברים

 

976

01:07:37,542 --> 01:07:44,667

או להפך, לענות על סימני שאלה

לגבי כלל המקומות.

 

977

01:07:44,750 --> 01:07:51,000

אתגר אבל שאני רואה הוא

שעד עכשיו חקרתי את המנזרים,

 

978

01:07:51,083 --> 01:07:54,542

ובמקרה של המנזרים היה מאוד פשוט

 

979

01:07:54,625 --> 01:07:58,125

למצוא אנשים שזוכרים

את המקומות האלה כמקומות פעילים

 

980

01:07:58,208 --> 01:08:03,792

או שיש להם מידע ספציפי על מקום,

ובעזרתם לדקור את הנקודה.

 

981

01:08:03,875 --> 01:08:07,292

במקרה של לפחות המעוזים

שמוזכרים בכרוניקות

 

982

01:08:07,375 --> 01:08:11,542

בגלל שעברו מאות שנים מאז,

 

983

01:08:11,625 --> 01:08:15,417

התחושה שלי היא שבטח תהיה

עבודת חיפוש הרבה יותר אינטנסיבית

 

984

01:08:15,500 --> 01:08:19,458

עד שאפשר יהיה למצוא שרידים,

אם שרידים ישנם,

 

985

01:08:19,542 --> 01:08:26,500

כי אין עוד אנשים בחיים שזוכרים

את סגנת כמעוז של גדעון וסמיין.

 

986

01:08:27,375 --> 01:08:28,167

כן.

 

987

01:08:30,458 --> 01:08:35,417

הייתה עוד שאלה של אסף. מחובר?

 

988

01:08:35,500 --> 01:08:38,500

כן. האמת שזה טיפה לחזור אחורה.

 

989

01:08:38,583 --> 01:08:43,708

באחד השקפים דיברת על גיבור

שאימא שלו היא בביתא ישראל.

 

990

01:08:44,667 --> 01:08:47,000

אם אתה יכול להגיד על זה

במילה או שתיים.

 

991

01:08:48,833 --> 01:08:53,167

כן, יש פרטים גם במחקרים של קפלן

וגם בקווירין,

 

992

01:08:53,250 --> 01:08:57,167

ציטוטים מתוך הכרוניקות.

 

993

01:08:57,250 --> 01:09:04,458

מדובר בסרצה דנגל.

הייתה לו פילגש יהודייה בשם ארגו,

 

994

01:09:04,542 --> 01:09:06,458

והיה להם בן, יעקב,

 

995

01:09:06,542 --> 01:09:10,792

שלתקופה מאוד קצרה,

הומלך כשהוא היה צעיר וחלש,

 

996

01:09:10,875 --> 01:09:14,125

הומלך לקיסר הסולומוני.

 

997

01:09:14,208 --> 01:09:17,667

הוא ברגע שהוא ניסה בפועל לשלוט,

 

998

01:09:17,750 --> 01:09:21,083

והוא הורד מהתפקיד,

ומאוחר יותר נהרג.

 

999

01:09:21,167 --> 01:09:25,958

אבל יש היסטוריה

של קשר של יהודי אתיופיה

 

1000

01:09:26,042 --> 01:09:28,417

לשושלת המלכות הסולומונית,

קשר ישיר.

 

1001

01:09:30,750 --> 01:09:32,625

ולא רק יעקב.

 

1002

01:09:33,708 --> 01:09:36,333

הבנתי. תודה רבה. ממש מעניין.

 

1003

01:09:36,417 --> 01:09:39,250

כל הפעילות שלכם ממש מבורכת,

תודה רבה לכם.

 

1004

01:09:39,333 --> 01:09:40,083

תודה.

 

1005

01:09:44,292 --> 01:09:47,458

אסף... בר, סליחה.

 

1006

01:09:47,542 --> 01:09:51,076

אני רוצה לשאול רגע שאלה,

 

1007

01:09:53,500 --> 01:09:58,792

רוב הדברים של הגדעונים התמקדו

באזור של הרי סמיין.

 

1008

01:09:58,875 --> 01:10:05,958

האם יש מקורות גם יותר...

מאזורים של נניח קווארה,

 

1009

01:10:06,042 --> 01:10:08,375

ששם גם הנזירות הגיעה,

 

1010

01:10:08,458 --> 01:10:16,667

או דמביה שזו גם הייתה נזירות.

באג'רגי וב...

 

1011

01:10:16,750 --> 01:10:19,708

יותר מאוחר גם באזורים אחרים.

 

1012

01:10:19,792 --> 01:10:22,875

אוקיי. אז קודם כול, רק הערת אגב,

 

1013

01:10:22,958 --> 01:10:26,792

אני רואה שהאבדג'ה מהדני

ניסה גם כן לשאול,

 

1014

01:10:26,875 --> 01:10:31,000

וכתב שהמיקרופון שלו לא,

הוא לא מצליח לפתוח אותו.

 

1015

01:10:31,083 --> 01:10:35,417

אז בגלל שאני יודע שהוא חקר

את הנושא של ממלכת הגדעונים בהרחבה

 

1016

01:10:35,500 --> 01:10:42,000

ומכיר הרבה מהאתרים, אולי יהיה לו

גם מה להוסיף בעניין הזה.

 

1017

01:10:42,083 --> 01:10:45,625

אני יכול להגיד שלמיטב ידיעתי,

אני לא מכיר...

 

1018

01:10:45,708 --> 01:10:48,333

כלומר, המקורות הכתובים

 

1019

01:10:48,417 --> 01:10:50,792

על האוטונומיה השלטונית

של יהודי אתיופיה

 

1020

01:10:50,875 --> 01:10:55,208

מתרכזים באזור הזה

של סמיין... בעיקר.

 

1021

01:10:55,292 --> 01:10:58,000

יש שרידים אחרים מאוד חשובים

בקווארה,

 

1022

01:10:58,083 --> 01:11:00,292

ובאזורים אחרים רחוקים יותר,

 

1023

01:11:00,375 --> 01:11:07,833

אבל הם לא קשורים, עד כמה שאני

מכיר, ישירות לנושא הספציפי הזה.

 

1024

01:11:09,958 --> 01:11:12,792

שלום, ערב טוב.

שומעים אותי?

 

1025

01:11:12,875 --> 01:11:13,750

כן, עכשיו שומעים.

 

1026

01:11:14,208 --> 01:11:15,167

מה שלומך, בר?

 

1027

01:11:15,250 --> 01:11:17,042

בסדר, מה נשמע?

 

1028

01:11:17,125 --> 01:11:20,208

בסדר גמור. ככה.

 

1029

01:11:24,000 --> 01:11:30,667

התרשמתי מאוד מחלק מהמידע שהבאת.

 

1030

01:11:30,750 --> 01:11:32,417

למרות שאני מכיר כמעט את כולם,

 

1031

01:11:32,500 --> 01:11:35,792

בעיקר

גם מהחומרים הכתובים האתיופים.

 

1032

01:11:36,875 --> 01:11:41,458

עכשיו, מה שאני באתי להגיד,

אני מכיר טוב את מה שציינת.

 

1033

01:11:42,625 --> 01:11:44,250

אני הייתי גם באזורים האלה,

 

1034

01:11:44,333 --> 01:11:47,958

אני מכיר את האזור הזה,

כל גבעה, כל הר, כמו כף יד שלי.

 

1035

01:11:48,708 --> 01:11:53,917

חזרתי משם לפני כמעט ארבע שנים,

מהמסעות האלה, גם הייתי בסגנת.

 

1036

01:11:55,250 --> 01:12:00,292

עכשיו, אני חושב

שידידי הרב ולדמן הזכיר את זה,

 

1037

01:12:00,375 --> 01:12:03,083

שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה

 

1038

01:12:03,167 --> 01:12:05,500

מהספר של יעקב פייטלוביץ'.

 

1039

01:12:05,583 --> 01:12:08,125

עכשיו, הנוצרים במלחמות שלהם,

 

1040

01:12:09,708 --> 01:12:15,125

הם נוטים לנכס וכאילו,

לשבח את הצד שלהם בלבד.

 

1041

01:12:15,208 --> 01:12:18,000

עכשיו, אם הם היו בווגרה,

 

1042

01:12:18,083 --> 01:12:22,125

אם המלחמה הייתה בווגרה,

אז לפי החומרים הכתובים,

 

1043

01:12:22,208 --> 01:12:24,250

הם מציינים שהמלחמה

הייתה בהרי סמיין.

 

1044

01:12:25,292 --> 01:12:27,917

עכשיו, ידידי הרב ולדמן

ציין את זה.

 

1045

01:12:28,000 --> 01:12:32,083

במקום הזה איפה שהוא אמר,

דרומית...

 

1046

01:12:32,167 --> 01:12:36,083

זה איפשהו בין עמרה,

בין גונדו לבין שוואה.

 

1047

01:12:36,167 --> 01:12:40,667

יש שם מבצרים

שיעקב פייטלוביץ' הגיע אליהם.

 

1048

01:12:40,750 --> 01:12:45,458

אז הוא אמר: לא יכול להיות

שלפי החומרים הכתובים

 

1049

01:12:45,542 --> 01:12:49,667

המלחמות מוזכרות באזורים אחרים.

 

1050

01:12:49,750 --> 01:12:54,708

אבל בשטח עצמו, התושבים המקומיים

מציינים שפה היה סמיין של יהודים.

 

1051

01:12:54,792 --> 01:12:58,438

אז הרבה פעמים הם אוהבים ככה,

 

1052

01:12:58,439 --> 01:13:01,042

כמו שאומרים,

ההיסטוריה נכתבת בידי המנצח.

 

1053

01:13:01,125 --> 01:13:05,000

וזה מה שקרה בדיוק

כי הלכתי עם כל החומרים שהם כתבו

 

1054

01:13:05,083 --> 01:13:08,125

וגם כשהלכתי לשטח,

זה היה טיפה אחרת.

 

1055

01:13:08,208 --> 01:13:12,000

עכשיו, אחרי סמיין,

טוב, דיברנו טלפונית,

 

1056

01:13:12,083 --> 01:13:15,125

אם תמצא ספונסר,

אין בעיה שנלך לשם.

 

1057

01:13:15,208 --> 01:13:19,413

אבל מה שאני בא להגיד לך,

לצערנו שוב, לידיעת כולם,

 

1058

01:13:20,750 --> 01:13:24,708

אני עשיתי פענוח ורישום

של המצודות, של השרידים,

 

1059

01:13:24,792 --> 01:13:27,917

וכל ההרים האלה שמשם...

 

1060

01:13:28,000 --> 01:13:34,458

ולצערנו הרב, בעשור האחרון

נגרם נזק בלתי הפיך,

 

1061

01:13:34,542 --> 01:13:38,417

שבעקבות פרויקטים חקלאיים

התחילו לבנות טרסות,

 

1062

01:13:38,500 --> 01:13:40,417

זה קוראים לזה גדף.

 

1063

01:13:40,500 --> 01:13:42,500

זה פשוט יותר קל לקחת

מאותם שרידים

 

1064

01:13:42,583 --> 01:13:45,958

או מהמצודות

את חומת האבנים ולהרוס אותן.

 

1065

01:13:46,042 --> 01:13:50,333

אני לפני ארבע שנים,

גם לפני כעשר שנים,

 

1066

01:13:50,417 --> 01:13:55,583

נפשתי עם ראשי מחוזות.

במידה מסוימת הצלחתי לבלום.

 

1067

01:13:55,667 --> 01:13:58,333

במסע האחרון שלי לפני כארבע שנים,

 

1068

01:13:58,417 --> 01:14:00,875

גם סיכנתי את החיים שלי טיפה

 

1069

01:14:00,958 --> 01:14:07,125

כי אחד הגורמים שגורם

נזק בלתי הפיך ולהרס

 

1070

01:14:07,208 --> 01:14:10,625

שארגונים בלתי חוקיים

שעוסקים בסחר העתיקות

 

1071

01:14:10,708 --> 01:14:12,417

התלבשו על האזור הזה.

 

1072

01:14:13,625 --> 01:14:18,542

וזה לצערי יחד עם הרשויות...

 

1073

01:14:18,625 --> 01:14:22,250

אני בארבע השנים האחרונות

אני פחות עוסק בזה,

 

1074

01:14:22,333 --> 01:14:27,958

אבל יש כן אנשים פה בארץ וגם

באתיופיה שכן פועלים להציל אותם.

 

1075

01:14:29,542 --> 01:14:32,250

אבל מה שאני באתי להגיד לך בנוסף,

 

1076

01:14:32,333 --> 01:14:37,333

אמבה זה בעיקר... זה הר.

יש גם אמבה גיאורגיס, קרנבה

 

1077

01:14:37,417 --> 01:14:40,500

עכשיו, כשאומרים אמבה, הרי סמיין,

 

1078

01:14:40,583 --> 01:14:44,000

איך אומרים,

זה לוח השחמט של אלוהים.

 

1079

01:14:44,083 --> 01:14:47,417

זה הכול הרים, זה ג'ונגל של הרים.

 

1080

01:14:47,500 --> 01:14:49,583

אני הייתי גם ב...

 

1081

01:14:49,667 --> 01:14:52,417

הייתי גם באזורים אחרים, אגב.

 

1082

01:14:52,500 --> 01:14:57,167

שרידים של הגדעונים נמצאים

מעל איזה 20 מחוזות,

 

1083

01:14:57,250 --> 01:14:59,292

לא רק בהרי סמיין.

 

1084

01:14:59,375 --> 01:15:02,667

אומנם לקראת נפילת הממלכה שלהם

רוב הקרבות היו שם,

 

1085

01:15:02,750 --> 01:15:04,250

אבל יש גם באזורים אחרים.

 

1086

01:15:05,583 --> 01:15:12,042

ולכן, האם לדעתך, השאלה שלי כאן,

 

1087

01:15:16,333 --> 01:15:23,542

הנוצרים האתיופים עד היום הם דוגלים

בגרסה שלהם, במה שהם כתבו.

 

1088

01:15:23,625 --> 01:15:26,292

והרבה פעמים,

וזה גם חוקרים אתיופיים

 

1089

01:15:26,375 --> 01:15:29,333

כי אני מייצג את הצד שלי,

את הצד היהודי.

 

1090

01:15:29,417 --> 01:15:32,417

כשאני אומר להם שהמלחמות...

 

1091

01:15:34,708 --> 01:15:35,667

שומעים אותי?

 

1092

01:15:36,208 --> 01:15:37,000

כן.

 

1093

01:15:38,208 --> 01:15:42,250

עכשיו, האם באמצעות המחקר שלך

 

1094

01:15:42,333 --> 01:15:46,625

אתה כן תוכל ותצליח

לשכנע את העמדה הנוצרית

 

1095

01:15:46,708 --> 01:15:50,333

או את העמדה

האקדמאית האתיופית היום?

 

1096

01:15:54,083 --> 01:15:57,625

זאת שאלה מצוינת,

קשה לי לענות עליה...

 

1097

01:15:57,708 --> 01:16:01,083

כי הם פשוט, אתה יודע מה,

בספרים שלהם,

 

1098

01:16:01,167 --> 01:16:04,750

יש לי הרבה ספרים

של הנוצרים האתיופים,

 

1099

01:16:04,833 --> 01:16:08,208

ומה שהם כותבים,

נותנים לנו רק איזה פרק אחד קטן,

 

1100

01:16:08,292 --> 01:16:11,292

ואומרים שהגדעון הפלאשים וזהו.

 

1101

01:16:11,375 --> 01:16:13,917

הם לא, אתה יודע, ההיסטוריה,

 

1102

01:16:14,000 --> 01:16:17,605

האדם שכותב היסטוריה הוא צריך

להיות מאוד מאוד אובייקטיבי.

 

1103

01:16:18,875 --> 01:16:22,792

ובזה בדיוק המלחמה שלי

מול חוקרים אתיופים.

 

1104

01:16:22,875 --> 01:16:29,375

אני מניח שבאמת כמו שאמרת,

תחלוף הקורונה ותיגמר המלחמה,

 

1105

01:16:29,458 --> 01:16:33,458

אולי נצליח ככה לטייל

 

1106

01:16:33,542 --> 01:16:37,417

או להגיע לאותן נקודות

שבינתיים נהרסות מדי יום.

 

1107

01:16:39,417 --> 01:16:41,833

וזהו. זה מה שהיה לי להוסיף.

 

1108

01:16:42,500 --> 01:16:45,333

קודם כול, כל הכבוד,

ואני אשמח מאוד בהזדמנות

 

1109

01:16:45,417 --> 01:16:47,917

לשמוע קצת יותר על סגנת

ועל כל המקומות האלה,

 

1110

01:16:48,000 --> 01:16:51,708

אני מבחינתי רק חולם להגיע.

 

1111

01:16:51,792 --> 01:16:56,625

יש לך כוח לטפס 14 שעות

או 18 שעות בצוקים?

 

1112

01:16:56,708 --> 01:17:01,875

או לישון במערות במקרה...

זה מה שעברתי.

 

1113

01:17:01,958 --> 01:17:03,083

וואו.

-כן.

 

1114

01:17:03,167 --> 01:17:05,833

אז קודם כול יישר כוח

על זה שהגעת לשם

 

1115

01:17:05,917 --> 01:17:10,458

אני רק ראיתי במפות וזה נראה...

אפילו זה תואר...

 

1116

01:17:10,542 --> 01:17:14,875

היו כמה אנשים שניסינו לשאול אותם

כדי להבין בדיוק איפה סגנת נמצאת.

 

1117

01:17:14,958 --> 01:17:17,208

זה תואר בתור המקום

הכי נידח בסמיין.

 

1118

01:17:17,292 --> 01:17:20,000

שזה מרשים להגיע לשם.

 

1119

01:17:20,083 --> 01:17:22,958

אגב, גילוי נאות,

אני נצר למשפחת הגדעונים.

 

1120

01:17:23,667 --> 01:17:25,292

יפה.

-מצד אבא.

 

1121

01:17:27,542 --> 01:17:28,458

יפה.

 

1122

01:17:28,542 --> 01:17:34,208

אז לשאלה שלך, לדעתי, כלומר,

לפחות מבחינתי,

 

1123

01:17:34,292 --> 01:17:38,333

המטרה הראשונית היא

לתעד את השרידים ולחקור אותם.

 

1124

01:17:38,417 --> 01:17:41,375

ולפרסם כמובן.

 

1125

01:17:41,458 --> 01:17:44,375

ברגע שהדברים האלה

הופכים להיות ידועים יותר

 

1126

01:17:44,458 --> 01:17:47,875

ומבוססים יותר בכלים של המחקר,

 

1127

01:17:47,958 --> 01:17:54,000

אז מקבלים

תהודה ציבורית יותר גדולה.

 

1128

01:17:54,083 --> 01:17:56,250

זה מה שאני יכול להגיד ב...

 

1129

01:17:56,333 --> 01:17:59,333

בר, בוא ניקח עוד שאלה או שתיים,

 

1130

01:17:59,417 --> 01:18:02,000

אנחנו מתקרבים לסיום.

 

1131

01:18:02,083 --> 01:18:04,667

שאלה קצרה, ממש קצרה.

 

1132

01:18:04,750 --> 01:18:05,958

אני רואה שהשיחה מוקלטת,

 

1133

01:18:06,042 --> 01:18:07,958

רציתי לדעת איפה

אני יכול להשיג את זה אחר כך.

 

1134

01:18:10,542 --> 01:18:13,500

זה אתה צריך לשאול את דניאל,

לא אותי.

 

1135

01:18:13,583 --> 01:18:18,875

כן, אנחנו נבדוק

איך אנחנו יכולים להעלות אותה.

 

1136

01:18:18,958 --> 01:18:25,167

כרגע אנחנו מקליטים, ואנחנו נראה

בהמשך איך אנחנו נוכל לפרסם אותה.

 

1137

01:18:25,250 --> 01:18:28,625

זה כבר בפייסבוק...

-כן.

 

1138

01:18:32,625 --> 01:18:38,125

אפשר לקבל בבקשה, דן שפירא,

את האימייל שלך?

 

1139

01:18:38,208 --> 01:18:41,708

אפשר בשמחה.

השאלה, אני פחות טכנולוגי,

 

1140

01:18:41,792 --> 01:18:46,792

לרשום אותו בצ'אט, או איך...

 

1141

01:18:46,875 --> 01:18:48,417

איך הכי נוח להעביר?

 

1142

01:18:48,500 --> 01:18:50,167

אני רושם אותו כרגע בצ'אט,

 

1143

01:18:50,250 --> 01:18:56,708

ומי שרוצה להתכתב איתי אחר כך,

יותר ממוזמן.

 

1144

01:18:57,792 --> 01:18:58,958

אה, רגע...

 

1145

01:19:01,625 --> 01:19:02,958

שנייה.

 

1146

01:19:03,583 --> 01:19:04,958

זה הצליח?

 

1147

01:19:05,042 --> 01:19:08,083

אה, אני רואה שכתוב

שזה נשלח רק אליך.

 

1148

01:19:08,167 --> 01:19:09,917

אני לא יודע

אם זה בצ'אט הכללי או לא.

 

1149

01:19:10,000 --> 01:19:12,708

כשצריך, תפנו אלינו למרכז מורשת,

 

1150

01:19:12,792 --> 01:19:15,250

ונוכל להעביר אליכם

את הפרטים שלו.

 

1151

01:19:16,500 --> 01:19:19,000

בר, ברשותך, רציתי לשאול,

 

1152

01:19:21,208 --> 01:19:23,792

חומרים, מחקרים, כאילו בנוגע ל...

 

1153

01:19:23,875 --> 01:19:26,125

איך אני יכול לעקוב

אחרי מחקר שלך,

 

1154

01:19:26,208 --> 01:19:31,542

ומאיפה אני יכול להשיג

מחקרים אחרים או חומרים אחרים,

 

1155

01:19:31,625 --> 01:19:35,500

כל הכרוניקות למיניהן,

לא הבנתי בדיוק מאיפה זה בא.

 

1156

01:19:35,583 --> 01:19:37,417

אשמח גם להרחיב על זה.

 

1157

01:19:38,458 --> 01:19:40,500

אז כן, בשמחה.

 

1158

01:19:40,583 --> 01:19:48,333

הכרוניקות, ואני פשוט מזהיר מראש,

של המלכים הסולומוניים, כתובות בגעז.

 

1159

01:19:48,417 --> 01:19:54,125

ויש מהדורות שיצאו...

חלק מהן מאוד מאוד ישנות,

 

1160

01:19:54,208 --> 01:20:00,917

עם תרגומים לפורטוגזית, לצרפתית,

בכל מיני שפות.

 

1161

01:20:01,000 --> 01:20:04,958

אז זה דורש, אם אתה לא דובר

את השפות האלה, ואתה לא קורא געז,

 

1162

01:20:05,042 --> 01:20:08,208

זה דורש קצת מאמץ.

 

1163

01:20:08,292 --> 01:20:12,292

אבל הרבה מהם פשוט

זמינות להורדה באינטרנט.

 

1164

01:20:12,375 --> 01:20:16,542

יש אתרים, בגלל שאלה

מהדורות מאוד מאוד ישנות,

 

1165

01:20:16,625 --> 01:20:21,125

אז אין עליהן כבר זכויות יוצרים,

וזה יחסית פשוט.

 

1166

01:20:21,208 --> 01:20:22,958

אני יכול, אם תהיה איתי בקשר,

 

1167

01:20:23,042 --> 01:20:26,958

אז מה שיש לי

ולא מוגן בזכויות יוצרים,

 

1168

01:20:27,042 --> 01:20:29,083

אני אשמח לשלוח.

 

1169

01:20:29,167 --> 01:20:34,333

מחקרים, שני המחקרים הגדולים

הם אלה של קפלן וקווירין,

 

1170

01:20:34,417 --> 01:20:36,417

הם מחקרים כלליים

על יהודי אתיופיה.

 

1171

01:20:36,500 --> 01:20:40,417

ובכל אחד מהם

יש פרק על התקופה הזאת

 

1172

01:20:40,500 --> 01:20:43,542

עם הערות שוליים

והפניות לכל המקורות.

 

1173

01:20:43,625 --> 01:20:45,333

עכשיו, הם שניהם ספרים באנגלית.

 

1174

01:20:45,417 --> 01:20:52,375

אבל בכל מקרה שם יש הפניות

לכל המקורות שמוכרים במחקר.

 

1175

01:20:52,458 --> 01:20:53,833

יש גם הרבה מאוד מסורות

 

1176

01:20:53,917 --> 01:20:58,625

שעברו בעל פה מדור לדור

אצל יהודי אתיופיה.

 

1177

01:20:58,708 --> 01:21:00,625

לא כולן מופיעות במחקרים.

 

1178

01:21:00,708 --> 01:21:04,625

אז יש ספרים שכתבו

למשל קייסים בשנים האחרונות

 

1179

01:21:04,708 --> 01:21:07,792

שבהם חלק מהמסורות האלה כתובות,

 

1180

01:21:07,875 --> 01:21:13,667

וחלק גם מסופרות ומתועדות

בראיונות שנערכו בשנות ה-80

 

1181

01:21:13,750 --> 01:21:15,250

או בשנים שאחר כך.

 

1182

01:21:15,333 --> 01:21:18,000

אז החומר עדיין די מפוזר,

 

1183

01:21:18,083 --> 01:21:23,667

אבל אלה... זה מה שיש כרגע.

 

1184

01:21:23,750 --> 01:21:29,250

ואני מקווה, ככל שהמחקר יתקדם,

לפרסם כמה שיותר,

 

1185

01:21:29,333 --> 01:21:35,875

וכמובן, ליידע את המרכז

ודרכו שזה יגיע לכל מי שמתעניין.

 

1186

01:21:38,958 --> 01:21:41,083

אוקיי, תודה רבה.

אני אשלח לך מייל.

 

1187

01:21:41,167 --> 01:21:42,208

בכיף.

-ברשותך.

 

1188

01:21:42,917 --> 01:21:45,292

טוב, אנחנו מסיימים, דניאל?

 

1189

01:21:46,083 --> 01:21:47,708

כן, בבקשה. כן.

 

1190

01:21:48,542 --> 01:21:54,917

טוב, יש המון שאלות,

ובר, הרצאה מאוד מעניינת,

 

1191

01:21:55,000 --> 01:22:02,042

באמת, נגעת במרכז העצבים

של יהודי אתיופיה היום.

 

1192

01:22:02,125 --> 01:22:04,750

ואני חושב שזה יצר המון עניין,

 

1193

01:22:04,833 --> 01:22:11,042

וכמות האנשים שהשתתפו פה,

אני חושב שזה מסביר את זה.

 

1194

01:22:11,833 --> 01:22:14,375

אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה.

 

1195

01:22:14,458 --> 01:22:20,583

ואנחנו נפגוש אותך שוב

בכנס המדעי שלנו

 

1196

01:22:20,667 --> 01:22:26,958

שאנחנו מקיימים ב-29 וב-30 בחודש

עם כמה מושבים.

 

1197

01:22:27,042 --> 01:22:31,608

אז אנחנו גם ניידע אתכם

וכל הפרסומים יצאו בהמשך.

 

1198

01:22:32,750 --> 01:22:37,333

וההרצאה הבאה שלך, בר,

תהיה על הנזירים.

 

1199

01:22:37,417 --> 01:22:41,667

כי אותו עשית,

אז אנחנו כבר מזמינים מקום.

 

1200

01:22:41,750 --> 01:22:44,250

ושוב, תודה לכולם, לכל המשתתפים,

 

1201

01:22:44,333 --> 01:22:48,333

ואנחנו מנסים לשמר

גם דרך ההרצאות האלה

 

1202

01:22:48,417 --> 01:22:53,625

וגם באמת בפועל,

אם זה מיפוי של הכפרים, אם מקומות,

 

1203

01:22:53,708 --> 01:22:56,625

אני מקווה שככל שנעמיק,

 

1204

01:22:56,708 --> 01:23:03,083

נגלה באמת את השורשים העמוקים

של היהדות המיוחדת הזאת,

 

1205

01:23:03,167 --> 01:23:07,292

ששמרה את יהדותה

בתנאים בלתי אפשריים.

 

1206

01:23:07,375 --> 01:23:11,833

אז תודה לכל המשתתפים כאן,

ונשמח...

 

1207

01:23:11,917 --> 01:23:17,167

לגבי ההקלטה אנחנו נדבר, ונראה

איך אנחנו מנגישים את החומר.

 

1208

01:23:17,250 --> 01:23:19,750

אבל הוא נמצא,

ואתם יודעים איפה זה נמצא.

 

1209

01:23:20,417 --> 01:23:24,333

אז תודה רבה לכולם...

בשמחה, בשמחה, כן.

 

1210

01:23:24,417 --> 01:23:28,583

אני רק אגיד שבעוד שבועיים

יש הרצאה נוספת בסדרה

 

1211

01:23:28,667 --> 01:23:33,458

של הרב מנחם ולדמן שנמצא כאן

 

1212

01:23:33,542 --> 01:23:38,917

ב-15 בדצמבר בשעה 18:00.

 

1213

01:23:39,000 --> 01:23:44,292

יהיה גם פרסום כמובן בפייסבוק,

וניר יחזור לכיסא הזה.

 

1214

01:23:44,375 --> 01:23:45,708

זהו, נראה מתי הוא יצטרף.

 

1215

01:23:45,792 --> 01:23:47,292

תודה לבר על...

-אפשר שאלה אחרונה?

 

1216

01:23:47,375 --> 01:23:52,833

ההרצאה המרתקת ולכל מי שהשתתף

והעיר הערות בדיון.

 

1217

01:23:55,292 --> 01:23:56,542

אפשר שאלה אחרונה?

 

1218

01:23:57,208 --> 01:23:59,208

כן, שאלה אחרונה.

 

1219

01:24:00,082 --> 01:24:03,000

זה קצת לא קשור לנושא

אבל רשמתי בצ'אט.

 

1220

01:24:03,083 --> 01:24:05,458

היה לפני איזה חודש

אם אני לא טועה,

 

1221

01:24:05,542 --> 01:24:07,875

שיעורים של געז.

 

1222

01:24:07,958 --> 01:24:09,708

האם זה יחזור מתישהו?

 

1223

01:24:11,250 --> 01:24:17,542

אז זה, בוא אני אכתוב לך בצ'אט,

אני אפנה אותך לניר שמתעסק בזה,

 

1224

01:24:17,625 --> 01:24:20,500

וזה באמת לא כל כך קשור לעניין

אז...

 

1225

01:24:20,583 --> 01:24:22,833

כן, כן, תודה רבה.

-אין בעיה, אין בעיה.

 

1226

01:24:24,042 --> 01:24:26,625

טוב. אז, בר, תודה רבה.

 

1227

01:24:26,708 --> 01:24:27,667

תודה רבה.

 

1228

01:24:28,167 --> 01:24:31,981

נתראה בעוד שבועיים,

עוד לפני הכנס השנתי.

 

1229

01:24:32,917 --> 01:24:34,292

טוב, תודה רבה.

 

1230

01:24:34,375 --> 01:24:35,875

תודה לכולם.

-תודה לכולם.

 

1231

01:24:35,958 --> 01:24:37,250

תודה רבה. המון תודה.

 

1232

01:24:37,333 --> 01:24:38,833

תודה לכולם, ערב טוב.

 

1233

01:24:41,167 --> 01:24:42,042

תודה רבה.

 

1234

01:24:44,917 --> 01:24:45,667

תודה רבה.

 

1235

01:24:45,750 --> 01:24:48,125

תודה רבה, הייתה הרצאה מעניינת.

 

1236

01:24:48,833 --> 01:24:49,667

תודה רבה.

 

מענים להכנה לשירות צבאי עבור בני נוער יוצאי אתיופיה

מענים להכנה לשירות צבאי עבור בני נוער יוצאי אתיופיה

תאריך: 03/2018
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000221

דו"ח מחקר מאת דגנית לוי, אנה רזניקובסקי-קוראס ופאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, מכון מאיירס - ג'וינט - ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט-ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

מקורות ומסורות על הגעתם של יהודים לאתיופיה דרך הנילוס

מקורות ומסורות על הגעתם של יהודים לאתיופיה דרך הנילוס

תאריך: 15/12/2020
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006-00017-00001/000005

הרצאה של הרב מנחם ולדמן הרצה במסגרת האקדמיה המקוונת של המרכז למורשת יהדות אתיופיה (סמסטר א', הרצאה חמישית).

 

תמלול:

1

00:00:00,333 --> 00:00:01,083

טוב...

 

2

00:00:01,167 --> 00:00:03,667

אז לפני שתתחיל,

 

3

00:00:03,750 --> 00:00:07,542

אני אעביר לך

ממש עוד דקה את השרביט,

 

4

00:00:07,625 --> 00:00:12,625

אז אני אגיד שהיום אנחנו באמת

מארחים את הרב מנחם ולדמן.

 

5

00:00:12,708 --> 00:00:13,792

חוקר יהדות אתיופיה,

 

6

00:00:13,875 --> 00:00:15,708

רב קהילת הממתינים

לעלייה באתיופיה,

 

7

00:00:15,792 --> 00:00:18,708

שעוסק באמת שנים רבות

 

8

00:00:18,792 --> 00:00:22,000

בחקר ההיסטוריה

והמורשת של יהדות אתיופיה

 

9

00:00:22,083 --> 00:00:24,542

ובעלייה מאתיופיה.

 

10

00:00:24,625 --> 00:00:27,083

ההרצאה היום תהיה באמת

על מקורות ומסורות,

 

11

00:00:27,167 --> 00:00:30,042

על הגעתם של יהודים לאתיופיה

דרך הנילוס.

 

12

00:00:30,125 --> 00:00:33,500

באמת מצפה לנו ככה

הרצאה מרתקת ומעניינת.

 

13

00:00:33,583 --> 00:00:38,083

הרב ולדמן ביקש ברשותכם

ששאלות תשמרו לסוף ההרצאה.

 

14

00:00:38,167 --> 00:00:42,458

אנחנו נשאיר זמן. רבע שעה,

עשרים דקות, באמת בסוף ההרצאה.

 

15

00:00:42,542 --> 00:00:47,875

ואם תוכלו במהלך ההרצאה באמת לשים

את המיקרופונים שלכם על השתק,

 

16

00:00:47,958 --> 00:00:50,750

אנחנו נשמח,

שלא יהיו ככה רעשי רקע.

 

17

00:00:50,833 --> 00:00:55,208

וכמובן נשמח אם תוכלו

לפתוח מצלמות, מי שכמובן יכול.

 

18

00:00:55,292 --> 00:00:58,167

זה תמיד נחמד לראות

גם את הפרצופים.

 

19

00:00:58,250 --> 00:01:01,833

זהו. הרב ולדמן,

אני מעביר בשמחה את השרביט אליך,

 

20

00:01:01,917 --> 00:01:05,625

ובהצלחה,

ושיהיה ערב מעניין לכולנו.

 

21

00:01:06,792 --> 00:01:07,833

תודה רבה, ניר.

 

22

00:01:08,917 --> 00:01:12,333

ערב טוב, חנוכה שמח,

וגם חודש טוב.

 

23

00:01:12,417 --> 00:01:14,042

אנחנו בראש חודש טבת.

 

24

00:01:14,958 --> 00:01:19,292

ותודה למרכז למורשת יהדות אתיופיה.

 

25

00:01:19,375 --> 00:01:23,292

הנושא שאנחנו נעסוק בו,

 

26

00:01:23,375 --> 00:01:27,958

כפי שכל אחד מבין,

זה נושא טעון ומאוד יסודי

 

27

00:01:28,042 --> 00:01:34,125

באשר לשורשים הכי קדומים

של יהדות אתיופיה.

 

28

00:01:34,208 --> 00:01:39,375

השאלה שתמיד שאלו,

מנין הגיעו יהודים לאתיופיה?

 

29

00:01:39,458 --> 00:01:43,792

מתי הגיעו יהודים לאתיופיה?

איך הגיעו יהודים לאתיופיה?

 

30

00:01:43,875 --> 00:01:46,958

כל השאלות הללו היו שאלות בסיס

 

31

00:01:47,042 --> 00:01:51,375

שתמיד הופנו כלפי יהדות אתיופיה

בגלל הייחוד שלה

 

32

00:01:51,458 --> 00:01:54,542

והניתוק שלה מיתר עדות ישראל.

 

33

00:01:54,625 --> 00:01:59,917

ואני אשתדל להבהיר את המסורת

 

34

00:02:00,000 --> 00:02:04,042

שאני רואה אותה

כמסורת הכי ברורה

 

35

00:02:04,125 --> 00:02:07,250

מתוך יהודי אתיופיה עצמם,

 

36

00:02:07,333 --> 00:02:12,833

שהגעתם הייתה לאתיופיה

דרך הנילוס בזמן קדום.

 

37

00:02:14,708 --> 00:02:19,708

אני...

במצגת אתם תראו כל מיני חומרים

 

38

00:02:19,792 --> 00:02:24,542

שייתנו לנו אני חושב

הרבה מידע והבנה

 

39

00:02:24,625 --> 00:02:26,958

בדברים שאנחנו הולכים לעסוק בהם.

 

40

00:02:28,292 --> 00:02:32,042

המפה הראשונה

היא מפת המזרח התיכון.

 

41

00:02:32,125 --> 00:02:35,292

מצרים, כוש ואתיופיה

מתקופת התנ"ך.

 

42

00:02:35,375 --> 00:02:39,958

שהשורשים של יהודי אתיופיה

הם בהחלט בתקופת התנ"ך.

 

43

00:02:40,042 --> 00:02:46,083

והמפה הזו, כן,

אם להתחיל מירושלים,

 

44

00:02:46,167 --> 00:02:52,625

כן, מסביבה, יש לנו את ארצות ה...

יש לנו את דמשק,

 

45

00:02:52,708 --> 00:03:00,667

הפרת והחידקל, ממלכת אשור,

בבל, יותר מאוחרת, שנער, כן,

 

46

00:03:00,750 --> 00:03:06,625

בצפון טורקיה, יוון, איי הים,

הים הגדול, הוא הים התיכון,

 

47

00:03:06,708 --> 00:03:12,792

וחצי האי סיני, ים סוף כמובן,

 

48

00:03:12,875 --> 00:03:15,250

ואנחנו עוברים למצרים,

 

49

00:03:15,333 --> 00:03:21,247

שהיא נקודת מפתח בהיסטוריה

הקדומה של יהדות אתיופיה.

 

50

00:03:23,250 --> 00:03:27,042

אם אנחנו מדברים על מצרים,

 

51

00:03:27,125 --> 00:03:33,708

אז מצרים היא ממלכה קדומה

מאוד מאוד משמעותית בתקופת התנ"ך.

 

52

00:03:33,792 --> 00:03:36,500

כן, לצד כנען או ארץ ישראל.

 

53

00:03:36,583 --> 00:03:42,875

ולמעשה כשמדרימים עם הנילוס,

 

54

00:03:42,958 --> 00:03:49,625

אתם רואים את ה...

הנילוס למעשה מגיע מדרום לצפון.

 

55

00:03:49,708 --> 00:03:55,042

מצרים או קהיר, יושבת

על פתח הדלתא של הנילוס,

 

56

00:03:55,125 --> 00:03:59,083

שהנילוס עושה מסע ארוך

של אלפי אלפי ק"מ

 

57

00:03:59,167 --> 00:04:02,292

עד שהוא מגיע למצרים.

 

58

00:04:02,375 --> 00:04:10,625

אני ממשיך הלאה במצרים

כלפי דרום, עם הנילוס,

 

59

00:04:10,708 --> 00:04:17,417

ואני מגיע לפטרוס, אחרי מצרים,

 

60

00:04:17,500 --> 00:04:21,708

ואני ממשיך הלאה לכיוון פטרוס,

 

61

00:04:21,792 --> 00:04:28,500

ופטרוס זה מצרים העליונה,

מה שאנחנו קוראים. שם תנ"כי.

 

62

00:04:28,583 --> 00:04:31,167

מצרים זו מצרים התחתונה.

 

63

00:04:31,250 --> 00:04:33,292

פטרוס מצרים העליונה.

 

64

00:04:33,375 --> 00:04:38,875

ומייד אחרי פטרוס יש לנו

את מה שכתוב פה, יב,

 

65

00:04:38,958 --> 00:04:41,625

וגם אסואן.

 

66

00:04:41,708 --> 00:04:45,417

זה דרומית,

זה החלק הדרומי של מצרים,

 

67

00:04:45,500 --> 00:04:50,542

ובמצרים העתיקה זה היה הגבול

עם הממלכות היותר דרומיות

 

68

00:04:50,625 --> 00:04:54,500

שכבר נקרא להם ממלכות כוש.

 

69

00:04:54,583 --> 00:05:01,333

כאשר המילה כוש, היא מילה שמדברת

על כל האזור שמדרום למצרים.

 

70

00:05:01,417 --> 00:05:04,583

לאו דווקא על נקודה מסוימת.

 

71

00:05:04,667 --> 00:05:09,208

למרות שבהחלט כוש הראשונה

 

72

00:05:09,292 --> 00:05:12,030

היא כן...

 

73

00:05:14,375 --> 00:05:21,000

כמו שאתם רואים, אנחנו מדרימים

מכיוון יב ואסואן יותר דרומה,

 

74

00:05:21,083 --> 00:05:23,090

הנילוס עושה עיקוף,

 

75

00:05:25,417 --> 00:05:27,792

ואנחנו מגיעים למה שכתוב פה, כוש.

 

76

00:05:27,875 --> 00:05:32,917

הייתה ממלכה שנקראת כוש.

בתנ"ך אנחנו פוגשים אותה הרבה.

 

77

00:05:33,000 --> 00:05:37,333

אבל המילה כוש בעולם הקדום

 

78

00:05:37,417 --> 00:05:40,792

היא סימלה כל מה שמדרום

לעולם שהיה מוכר להם,

 

79

00:05:40,875 --> 00:05:43,167

כלומר למצרים.

 

80

00:05:43,250 --> 00:05:51,333

כך שהיא לאו דווקא

ממלכת כוש בזמן מסוים בתנ"ך.

 

81

00:05:51,417 --> 00:05:57,917

אם תראו, יש לנו את כוש, ויש פה

כמה נקודות מאוד משמעותיות.

 

82

00:05:58,000 --> 00:06:02,042

ציינתי פה ליד הנקודה האדומה,

מרואה.

 

83

00:06:02,125 --> 00:06:08,042

זו הייתה עיר הבירה של כוש

בתקופות מסוימות.

 

84

00:06:08,125 --> 00:06:14,875

ודרומית לה, נפאטה.

גם כן ממלכה כושית עתיקה.

 

85

00:06:14,958 --> 00:06:19,250

ואני ממשיך עם הנילוס דרומה

ופוגש את ח'רטום.

 

86

00:06:19,333 --> 00:06:22,708

ח'רטום זה כמובן מקום חדש.

 

87

00:06:22,792 --> 00:06:27,000

בירת סודן הצפונית של היום.

 

88

00:06:27,083 --> 00:06:33,750

ושם נפגשים שני הנילוסים.

האחד, הנילוס הלבן,

 

89

00:06:33,833 --> 00:06:38,333

שמגיע מדרום מאוגנדה,

מאגם ויקטוריה,

 

90

00:06:38,417 --> 00:06:45,750

ומגיע למפגש בח'רטום

עם הנילוס הכחול שיוצא מאגם טאנה,

 

91

00:06:45,833 --> 00:06:53,958

מהעיר בהר דר, יורד דרומה,

ועושה עיקוף ופונה צפונה

 

92

00:06:54,042 --> 00:06:59,333

ונפגש בח'רטום עם הנילוס הלבן.

 

93

00:06:59,417 --> 00:07:01,958

אמנם זה שני נילוס, לבן וכחול,

 

94

00:07:02,042 --> 00:07:08,417

אבל כמעט 85 אחוז מהמים

של הנילוס, בסופו של דבר, האחד,

 

95

00:07:08,500 --> 00:07:10,263

הם מגיעים מאתיופיה.

 

96

00:07:11,292 --> 00:07:13,875

תראו, עוד נדבר על זה בהרחבה,

 

97

00:07:13,958 --> 00:07:17,167

שיש פה עוד כמה יובלים

 

98

00:07:17,250 --> 00:07:24,292

שנשפכים לנילוס צפונית לח'רטום.

 

99

00:07:24,375 --> 00:07:30,125

כן. הנהר המרכזי פה,

תזכרו את השם, עטברה.

 

100

00:07:30,208 --> 00:07:35,542

הנהר עטברה שנשפך צפונית למרואה,

כן.

 

101

00:07:35,625 --> 00:07:40,500

זה הנהר החשוב

 

102

00:07:40,583 --> 00:07:44,750

שאוסף הרבה מים מנהרות אתיופיה

 

103

00:07:44,833 --> 00:07:51,000

ובסופו של דבר נשפך לנילוס כ-200 ק"מ

צפונית לח'רטום.

 

104

00:07:52,583 --> 00:08:00,542

התמונה שהיא מפה

כמו תצלום לווין של האזור,

 

105

00:08:00,625 --> 00:08:03,645

היא מאוד משמעותית בעיניי.

 

106

00:08:04,583 --> 00:08:10,583

יצא לי לטוס מספר פעמים מח'רטום,

כן,

 

107

00:08:10,667 --> 00:08:14,833

ח'רטום נמצאת כאן בערך,

 

108

00:08:14,917 --> 00:08:22,958

ומח'רטום טסתי מעל הנילוס עד קהיר.

 

109

00:08:23,042 --> 00:08:30,625

טייס שטס ביום לא צריך מפות,

הוא פשוט טס מעל הנילוס.

 

110

00:08:30,708 --> 00:08:36,417

ומה שמעניין ומאוד משמעותי,

אפשר לראות את זה דווקא במפה הזו,

 

111

00:08:36,500 --> 00:08:43,625

שכל מצרים וסודאן, כן,

מהחלקים האלה ואילך,

 

112

00:08:43,708 --> 00:08:47,083

מח'רטום וצפונה, הם למעשה מדבריות.

 

113

00:08:47,167 --> 00:08:53,000

אין הבדל בין מדבר סיני,

שאתם רואים אותו פה בצפון,

 

114

00:08:53,083 --> 00:08:57,250

וכל מצרים, כל מצרים למעשה מדבר

פחות או יותר.

 

115

00:08:57,333 --> 00:09:02,333

גשם לא יורד שם. וכן בצפון סודאן.

 

116

00:09:02,417 --> 00:09:08,667

והנילוס הוא מקור החיים

של כל הארצות הללו.

 

117

00:09:08,750 --> 00:09:13,500

ואפשר לראות את זה,

את הגודל של הנילוס, הרוחב שלו,

 

118

00:09:13,583 --> 00:09:16,333

כן, מדבר ענק,

 

119

00:09:16,417 --> 00:09:22,417

והחיות של מצרים וצפון סודאן

 

120

00:09:22,500 --> 00:09:24,917

באה מהמים של הנילוס.

 

121

00:09:25,000 --> 00:09:28,708

מסביב לנילוס, למים של הנילוס,

 

122

00:09:28,792 --> 00:09:35,958

יש משני הצדדים

ירוק של היבולים בגלל המים,

 

123

00:09:36,042 --> 00:09:40,292

ובעיקר בצפון,

אפשר לראות את הדלתא הענקית,

 

124

00:09:40,375 --> 00:09:43,000

גודלה כמעט כמו מדינת ישראל,

 

125

00:09:43,083 --> 00:09:45,292

שיצר הנילוס,

שהיא כולה ירוקה גם כן

 

126

00:09:45,375 --> 00:09:49,083

בגלל שזה אזור הירק,

 

127

00:09:49,167 --> 00:09:54,417

הגידולים הטובים של מצרים,

בגלל הנילוס.

 

128

00:09:54,500 --> 00:09:59,167

עכשיו, יש לזה משמעות,

לא רק שזה מקור החיים של מצרים,

 

129

00:09:59,250 --> 00:10:05,333

זו הדרך שבה אפשר לעבור

ממצרים ודרומה.

 

130

00:10:05,417 --> 00:10:08,708

ללכת במדבר ללא מים

זה בלתי אפשרי.

 

131

00:10:08,792 --> 00:10:12,583

ללכת דרך ים סוף

זה גם כן קשה ביותר.

 

132

00:10:12,667 --> 00:10:17,458

ממילא הדרך הלא סלולה,

אבל הדרך הטובה,

 

133

00:10:17,542 --> 00:10:25,542

היא ללכת בנילוס, כן,

דרומה לצידו.

 

134

00:10:25,625 --> 00:10:32,458

גם לזכות במים, ביישובים,

בפירות, בירקות שלצד הנילוס,

 

135

00:10:32,542 --> 00:10:37,542

וזו הדרך הטבעית

להגיע מצפון לדרום.

 

136

00:10:37,625 --> 00:10:42,125

אם אנחנו הולכים דרומה ממש, כן,

 

137

00:10:42,208 --> 00:10:46,708

אז יש לנו עד אתיופיה,

אם אני הולך...

 

138

00:10:46,792 --> 00:10:50,250

אני אתחיל מלמעלה מהדלתא,

כשהנילוס...

 

139

00:10:50,333 --> 00:10:55,668

דרך הנילוס האחד.

ויש לנו פה את ההתעגלות שלו.

 

140

00:10:56,875 --> 00:11:02,167

פה זה כבר ח'רטום.

וזו אתיופיה. זה אגם טאנה.

 

141

00:11:02,250 --> 00:11:08,333

ופה תראו כמה שאתיופיה ירוקה

לעומת המדבר בצפון.

 

142

00:11:08,417 --> 00:11:11,500

המדבר הנובי והמצרי וכדומה.

 

143

00:11:13,625 --> 00:11:20,500

המפה הבאה היא מפה

שהולכת בעקבות הביטוי של התנ"ך.

 

144

00:11:20,583 --> 00:11:25,250

מספר פעמים בספר ישעיהו

וספר צפניה

 

145

00:11:25,333 --> 00:11:32,417

הנביא מדבר על מקום

שהוא מעבר לנהרי כוש.

 

146

00:11:32,500 --> 00:11:37,542

כוש אמרנו זה ממלכת כוש,

היא מופיעה פה,

 

147

00:11:37,625 --> 00:11:42,167

ולא כתוב נהר כוש.

לא מדובר פה על הנילוס,

 

148

00:11:42,250 --> 00:11:47,875

אלא על יובלים של הנילוס

שהם נהרי כוש.

 

149

00:11:47,958 --> 00:11:54,167

כלומר, היובלים שנשפכים בסוף

ונהיים נילוס אחד, כן,

 

150

00:11:54,250 --> 00:11:57,708

הם נהרי כוש.

 

151

00:11:57,792 --> 00:12:04,667

ואם הנביא ישעיהו וצפניה

מדברים על מעבר לנהרי כוש,

 

152

00:12:04,750 --> 00:12:13,042

הם מדברים על האזורים שאני רואה

שאתם רואים פה,

 

153

00:12:13,125 --> 00:12:15,750

אזור כוש ודרומה.

 

154

00:12:15,833 --> 00:12:20,792

זה יכול להיות סודאן,

זה יכול להיות אתיופיה,

 

155

00:12:20,875 --> 00:12:24,583

ואיך שכל היובלים האלה

הם מעבר לנהרי כוש.

 

156

00:12:24,667 --> 00:12:30,333

ציינתי פה שמות נוספים של מקומות

 

157

00:12:30,417 --> 00:12:33,625

שתוכלו לראות ממרואה

 

158

00:12:33,708 --> 00:12:38,125

שעוד נפגוש אותה בהמשך,

ודרומה, ח'רטום,

 

159

00:12:38,208 --> 00:12:42,958

עוד ממלכות קדומות, סנאר,

סבא, שהופיעה בתנ"ך,

 

160

00:12:43,042 --> 00:12:47,250

וכמובן, אני הולך ימינה,

כלומר, מערבה,

 

161

00:12:47,333 --> 00:12:51,542

ודרומה לאזור אתיופיה של היום,

כן,

 

162

00:12:51,625 --> 00:12:59,500

היובלים שמגיעים מאתיופיה

ונשפכים לנילוס.

 

163

00:12:59,583 --> 00:13:03,000

שימו לב שהנהר שעכשיו אנחנו

פוגשים אותו והזכרתי אותו,

 

164

00:13:03,083 --> 00:13:07,500

נהר עטברה, הוא נהר גדול מאוד.

 

165

00:13:07,583 --> 00:13:15,083

חלק משמעותי בנילוס הוא ממנו.

הנהר יוצא מליד גונדר,

 

166

00:13:15,167 --> 00:13:20,292

אוסף את המים

של מספר נהרות גדולים באתיופיה,

 

167

00:13:20,375 --> 00:13:22,625

אנגרב, טקזה,

 

168

00:13:22,708 --> 00:13:27,917

וממשיך צפונה

ונשפך ליד עיר שנקראת עטברה,

 

169

00:13:28,000 --> 00:13:30,500

לכן נקרא שמו עטברה פה.

 

170

00:13:30,583 --> 00:13:33,458

אם אני מראה לכם סימן,

 

171

00:13:33,542 --> 00:13:39,417

אז עטברה

מתחיל באזור שקרוב לגונדר,

 

172

00:13:39,500 --> 00:13:43,583

וממשיך צפונה ונשפך לנילוס.

 

173

00:13:46,833 --> 00:13:49,667

הנילוס שהוא גדול, כן,

 

174

00:13:49,750 --> 00:13:54,000

נקודה משמעותית שבו

בדרומה של מצרים,

 

175

00:13:54,083 --> 00:13:56,750

זו העיר אסואן. סליחה.

 

176

00:13:56,833 --> 00:14:04,000

העיר אסואן שאתם רואים מצד ימין,

כן, בתצלום האוויר הזה,

 

177

00:14:04,083 --> 00:14:08,458

עיר גדולה, אסואן,

כמעט שני מיליון תושבים,

 

178

00:14:08,542 --> 00:14:12,917

והיא עיר לצד הנילוס. כל מקום באתיופיה

הוא לצד הנילוס, אחרת אין חיים.

 

179

00:14:13,000 --> 00:14:16,333

אפשר לומר את זה בגדול.

 

180

00:14:16,417 --> 00:14:23,083

ובתוך הנילוס, הנילוס הוא

החלק שצבוע פה, הוא נראה שחור,

 

181

00:14:23,167 --> 00:14:27,708

האי הזה שהוא די גדול,

‏1,200 מטר אורכו,

 

182

00:14:27,792 --> 00:14:30,875

ובחלקים הרחבים, 400 מטר רוחב,

 

183

00:14:30,958 --> 00:14:35,333

אז אתם יכולים להבין

שהנילוס עצמו הוא כק"מ,

 

184

00:14:35,417 --> 00:14:41,583

פחות או יותר פה רוחבו.

הנילוס, זה האי יב.

 

185

00:14:41,667 --> 00:14:47,958

האי יב אומנם נתגלה

במובן הארכיאולוגי,

 

186

00:14:48,042 --> 00:14:50,042

זאת אומרת, האי היה ידוע תמיד,

 

187

00:14:50,125 --> 00:14:55,333

אבל גילו בו שרידים קדומים

רק לפני כ-120 שנה.

 

188

00:14:55,417 --> 00:15:03,292

וזה חולל, כן, חידוש ארכיאולוגי,

שהייתה בו מושבה צבאית יהודית

 

189

00:15:03,375 --> 00:15:06,125

כבר מהמאה השביעית לפנה"ס.

 

190

00:15:06,208 --> 00:15:10,958

אפשר לומר,

מסוף בית ראשון ותחילת בית שני.

 

191

00:15:14,458 --> 00:15:22,542

יש פה כמה תמונות מתוך הנילוס,

מהאי יב. שימו לב לתמונה הימנית.

 

192

00:15:24,458 --> 00:15:29,917

הסלעים שמקיפים את האי יב,

 

193

00:15:30,000 --> 00:15:34,208

והאי נקרא גם כן אלפנטינו,

אלפנטינה,

 

194

00:15:34,292 --> 00:15:37,750

מלשון אלפנט, מלשון פיל.

 

195

00:15:37,833 --> 00:15:41,250

וזה מזכיר, בתמונה הימנית,

רגלי פיל.

 

196

00:15:43,083 --> 00:15:48,125

זה האי ממבט אחר. האי יב.

 

197

00:15:49,292 --> 00:15:56,458

הסברתי על הארכיאולוגיה של יב

שהיא מאוד מאוד מעניינת.

 

198

00:15:56,542 --> 00:16:02,186

נמצאו בה תעודות ומקדש,

 

199

00:16:03,792 --> 00:16:06,875

דברים ארכיאולוגיים

מהמאה השביעית לפני הספירה.

 

200

00:16:06,958 --> 00:16:12,542

אני רק פה לשם האילוסטרציה יותר

הראיתי תצלום של תעודה מיב,

 

201

00:16:12,625 --> 00:16:16,875

וציטוט מאחת האגרות. אני קורא.

 

202

00:16:16,958 --> 00:16:20,667

"ומימי מלך מצרים, אבותינו בנו

המקדש הזה ביב המצודה."

 

203

00:16:20,750 --> 00:16:23,917

מצודה,

מכיוון שזה היה מושבה צבאית

 

204

00:16:24,000 --> 00:16:28,083

שהחיילים בה,

לפחות חלקם, היו יהודים

 

205

00:16:28,167 --> 00:16:34,542

שהיו שייכים לממלכת אשור, כן,

ואחרי כן, מצרים,

 

206

00:16:34,625 --> 00:16:39,708

למעשה הם חיילים אשורים,

או באו מאשור,

 

207

00:16:39,792 --> 00:16:44,000

או מממלכת אשור הקדומה,

ונהיו חיילים ביב

 

208

00:16:44,083 --> 00:16:50,667

כשכבר היו, המצרים שלטו שם.

והייתה שם מצודה

 

209

00:16:50,750 --> 00:16:55,417

בגלל שהייתה עיר גבול

מול ממלכת כוש בדרום.

 

210

00:16:55,500 --> 00:17:01,917

ופה כתוב, "וכאשר כנבוזי בא

למצרים - המקדש הזה בנוי מצאו.

 

211

00:17:02,000 --> 00:17:08,083

"מקדשי אלוהי מצרים כולם הרוסים,

ואיש דבר במקדש הזה לא הרס."

 

212

00:17:08,167 --> 00:17:13,000

הוא כותב ומתגאה

שהמקדש היהודי לא נהרס.

 

213

00:17:14,333 --> 00:17:20,458

יש לנו פה מפה

או תצלום אוויר שוב, לווין,

 

214

00:17:20,542 --> 00:17:23,667

של הנילוס באזור מרואה.

 

215

00:17:23,750 --> 00:17:31,417

מרואה, ממלכה כושית עתיקה

שבירתה מרואה.

 

216

00:17:31,500 --> 00:17:36,792

מדברים פה

על כמה מאות לפני הספירה.

 

217

00:17:36,875 --> 00:17:39,542

שוב רואים את הנילוס שזורם

 

218

00:17:39,625 --> 00:17:45,542

מסביבו, משני צדדיו ירוק,

והשאר מדבר.

 

219

00:17:45,625 --> 00:17:48,625

ותראו שבמרואה שהיא ממלכת כוש,

 

220

00:17:48,708 --> 00:17:55,042

מאות ק"מ דרומית לאסואן, יב,

 

221

00:17:55,125 --> 00:18:01,958

יש השפעה ברורה מצרית בגלל

שבעתיקות של מרואה שצולמו פה,

 

222

00:18:02,042 --> 00:18:05,875

חלקם זה משחזור,

זה מעין פירמידות קטנות,

 

223

00:18:05,958 --> 00:18:09,083

כמו הפירמידות הידועות של מצרים.

 

224

00:18:12,750 --> 00:18:19,583

נהר עטברה שציינתי

שמגיע מאתיופיה,

 

225

00:18:19,667 --> 00:18:25,958

ואנחנו נלמד עליו די הרבה היום,

כן, זורם צפונה,

 

226

00:18:26,042 --> 00:18:29,625

מנקודת הנביעה שלו, 805 ק"מ,

 

227

00:18:29,708 --> 00:18:34,542

עד השפך שלו לנילוס,

 

228

00:18:34,625 --> 00:18:38,875

כן, וליד עיר,

אפשר לראות קצת במפה גם,

 

229

00:18:38,958 --> 00:18:45,292

עיר בשם עטברה. אני צילמתי גם

תמונה באחת הטיסות שלי לאתיופיה,

 

230

00:18:45,375 --> 00:18:53,417

שאפשר לראות מהמטוס

את נהר עטברה בתמונה מימין למטה.

 

231

00:18:53,500 --> 00:18:58,292

נהר עטברה

נשפך באותה נקודה לנילוס.

 

232

00:19:00,125 --> 00:19:05,083

המקור שהבאתי כאן,

מקור שהוא לא קשור ליהודים

 

233

00:19:05,167 --> 00:19:09,042

או ליהודי אתיופיה, אבל יש לו,

לעניות דעתי, משמעות.

 

234

00:19:10,458 --> 00:19:17,958

הסופר או ההיסטוריון,

הרודוטוס היווני,

 

235

00:19:18,042 --> 00:19:22,625

נחשב לאבי ההיסטוריה

או אבי ההיסטוריוגרפיה גם כן,

 

236

00:19:22,708 --> 00:19:28,958

ושהוא הראשון שכתב

תיאורים היסטוריים וגיאוגרפיים.

 

237

00:19:29,042 --> 00:19:34,125

הוא בין המאה החמישית לפני הספירה

 

238

00:19:34,208 --> 00:19:39,417

הגיע למצרים, והיה בה

כשלושה וחצי חודשים.

 

239

00:19:39,500 --> 00:19:45,134

ובחודשים הללו הוא לא הסתפק בצפון,

 

240

00:19:45,792 --> 00:19:53,000

לא רק בצפון במצרים,

אלא הגיע דרומה אל האי אב,

 

241

00:19:53,083 --> 00:19:57,292

אתם רואים בשורה הראשונה בסופה,

 

242

00:19:57,375 --> 00:20:00,875

בסוף השורה הראשונה הוא כותב,

זה תרגום לעברית כמובן,

 

243

00:20:00,958 --> 00:20:03,292

"למעלה מיב יושבים כבר כושים."

 

244

00:20:03,375 --> 00:20:09,042

"למעלה" זה כמובן בתיאור

מלמעלה למטה מבחינה טופוגרפית,

 

245

00:20:09,125 --> 00:20:13,625

הכוונה דרומה. "יושבים כבר כושים"

בגלל שהיא עיר הייתה על גבול כוש.

 

246

00:20:13,708 --> 00:20:20,708

ככה הוא כותב.

והוא מתאר את המקום עצמו.

 

247

00:20:20,792 --> 00:20:24,875

והוא הלך גם עוד קדימה לדרומה.

 

248

00:20:24,958 --> 00:20:31,542

ופה, דבר שהוא מעניין,

הוא מגיע עד למרואה, כן.

 

249

00:20:33,458 --> 00:20:40,917

אפשר לראות באמצע

הצילום של הדברים. מרואה.

 

250

00:20:41,000 --> 00:20:44,042

והוא מתאר שזו הייתה בירת הכושים.

 

251

00:20:44,125 --> 00:20:49,458

עכשיו, הוא לא מסתפק

בתיאור של מרואה כבירת כוש,

 

252

00:20:49,542 --> 00:20:52,917

הוא מדבר על דבר

שהוא מאוד מעניין,

 

253

00:20:53,000 --> 00:20:57,750

אני לא אקרא אותו,

אבל מי שירצה יוכל לקרוא.

 

254

00:20:57,833 --> 00:21:03,542

שהוא מספר על דבר שאירע לפניו.

 

255

00:21:03,625 --> 00:21:08,958

כמאה שנה לפניו.

מאה-מאה חמישים שנה לפניו.

 

256

00:21:09,042 --> 00:21:16,292

שחיילים מצרים שישבו ביב

לשמור על הגבול הדרומי של מצרים,

 

257

00:21:16,375 --> 00:21:20,208

ערקו אל הכושים.

 

258

00:21:20,292 --> 00:21:27,083

כן, יש פה תיאור מעניין

שהם לא שמעו למלך, כן, המצרי,

 

259

00:21:27,167 --> 00:21:31,333

וערקו, מדברים פה על המון,

 

260

00:21:31,417 --> 00:21:35,458

מבחינה מספרית

הוא מדבר על 24 רבבות.

 

261

00:21:35,542 --> 00:21:40,060

כלומר, 240 אלף

 

262

00:21:40,085 --> 00:21:45,333

שערקו לכוש דרומה...

 

263

00:21:45,417 --> 00:21:48,625

והגיעו ממרואה ודרומה עוד.

 

264

00:21:48,708 --> 00:21:55,542

מה שמעניין, שימו לב,

בשורות האחרונות של הספר

 

265

00:21:55,625 --> 00:22:01,833

זה הקטע הזה: "ובבואם לכוש,

מסרו עצמם למלך הכושים.

 

266

00:22:01,917 --> 00:22:04,917

"והוא גמל להם באופן זה:

 

267

00:22:05,000 --> 00:22:07,750

"היו לו שונאים אחדים

מבין הכושים."

 

268

00:22:07,833 --> 00:22:14,042

יש עוד קבוצות של מה שכתוב פה,

כושים מהאזורים הללו,

 

269

00:22:14,125 --> 00:22:18,042

"את אלה ציווה להם לגרש,

ולהתיישב על אדמתם."

 

270

00:22:18,125 --> 00:22:19,375

"הם התיישבו בין הכושים

 

271

00:22:19,458 --> 00:22:26,167

"והכושים היו יותר לבני תרבות

בלמדם אל או את מנהגי מצרים."

 

272

00:22:26,250 --> 00:22:32,000

ויש פה תיאור

של אלפים רבים של מצרים

 

273

00:22:32,083 --> 00:22:40,042

שהגיעו דרומה, מאות ק"מ דרומה

לממלכות דרומיות של כוש,

 

274

00:22:40,125 --> 00:22:44,000

אזורים שאפשר לדבר

על ח'רטום או אתיופיה,

 

275

00:22:44,083 --> 00:22:47,250

והשפיעו, כן,

 

276

00:22:47,333 --> 00:22:54,292

תרבות מצרים שהיא הייתה התרבות

החשובה ביותר בעולם העתיק,

 

277

00:22:54,375 --> 00:22:58,042

כן, השפיעו לכיוון אתיופיה.

 

278

00:22:58,125 --> 00:23:06,042

ופה אני עובר למקורות שלנו.

הכוונה מהתנ"ך.

 

279

00:23:06,125 --> 00:23:12,833

התנ"ך מזכיר את כוש פעמים רבות.

 

280

00:23:12,917 --> 00:23:20,208

ומספר פעמים

יש אזכורים של יהודים בכוש.

 

281

00:23:20,292 --> 00:23:22,792

אז כמו שאנחנו

כבר יודעים את הכיוונים,

 

282

00:23:22,875 --> 00:23:26,458

ויש גם מעבר לנהרי כוש,

שזה הרבה יותר דרומה,

 

283

00:23:26,542 --> 00:23:32,167

כבר אפשר באזורים

של סודאן המרכזית ואתיופיה.

 

284

00:23:32,250 --> 00:23:38,125

המקור הראשון למעלה בספר ישעיהו,

פרק י"ד, פסוקים י"א, י"ב.

 

285

00:23:39,750 --> 00:23:44,583

"והיה ביום ההוא"

זו נבואה של ישעיהו שחי בכנען

 

286

00:23:44,667 --> 00:23:47,042

‏30 שנה לפני חורבן הבית הראשון,

 

287

00:23:48,917 --> 00:23:53,667

ישעיהו מדבר על נבואת שיבת ציון.

 

288

00:23:53,750 --> 00:23:59,417

מאיפה יחזרו יהודים מהגלות?

 

289

00:23:59,500 --> 00:24:05,417

לא מפולין ולא מאמריקה,

ואפילו לא ממרוקו,

 

290

00:24:05,500 --> 00:24:10,083

אלא ממקומות שהיו גלויות

בזמנו של ישעיהו. ואני קורא.

 

291

00:24:10,167 --> 00:24:12,042

"והיה ביום ההוא

יוסיף השם שנית ידו

 

292

00:24:12,125 --> 00:24:17,083

"לקנות את שאר עמו אשר יישאר

מאשור." במזרח.

 

293

00:24:17,167 --> 00:24:20,500

"וממצרים..."

החלק הצפוני של מצרים.

 

294

00:24:20,583 --> 00:24:23,750

"מפתרוס..." החלק הדרומי

של מצרים. מצרים העליונה.

 

295

00:24:23,833 --> 00:24:29,833

"ומכוש..." הוא הולך עוד דרומה.

כלומר, היו יהודים באשור בגלות,

 

296

00:24:29,917 --> 00:24:32,208

היו יהודים במצרים,

היו יהודים בפתרוס,

 

297

00:24:32,292 --> 00:24:35,375

והיו יהודים בכוש

בזמנו של ישעיהו.

 

298

00:24:36,500 --> 00:24:39,875

המקור הבא, פרק שלם מישעיהו.

 

299

00:24:39,958 --> 00:24:45,500

פרק י"ח בישעיהו,

פסוקים א' עד ז'. ציטטתי רק חלק.

 

300

00:24:45,583 --> 00:24:53,500

זה פרק קשה, אבל ברור לנו היום,

נדמה לי באופן ברור,

 

301

00:24:53,583 --> 00:24:57,042

שישעיהו ניבא את מה שקרה,

 

302

00:24:57,125 --> 00:25:01,875

שמעבר לנהרי כוש

יחזרו היהודים לארץ ישראל.

 

303

00:25:03,458 --> 00:25:10,167

כן, זו נבואה של פרק שלם

על אנשים, לא כתוב דווקא יהודים,

 

304

00:25:10,250 --> 00:25:14,875

אבל מתוארים אנשים,

קודם כול על הארץ...

 

305

00:25:14,958 --> 00:25:17,583

"הוי ארץ, צלצל כנפיים"...

 

306

00:25:17,667 --> 00:25:21,833

כן, היום אנחנו יודעים

לפרש את הפסוק הזה היטב.

 

307

00:25:21,917 --> 00:25:26,542

כשהראשונים

באמת לא ידעו איך לפרש את זה.

 

308

00:25:26,625 --> 00:25:28,208

"צלצל כנפיים,"

 

309

00:25:28,292 --> 00:25:37,208

הציפורים ועופות

שעוברים את ארץ ישראל בסתיו

 

310

00:25:37,292 --> 00:25:41,917

כן, כשמתחיל החורף באירופה

מגיעים עם כנפיהן,

 

311

00:25:42,000 --> 00:25:48,708

ומצילים בכנפיהם על אתיופיה,

כן, החסידות ועוד, דרך ארץ ישראל.

 

312

00:25:48,792 --> 00:25:52,417

אז "הוי ארץ צלצל כנפיים

אשר מעבר לנהרי כוש."

 

313

00:25:52,500 --> 00:25:57,125

כן, לא כוש שאנחנו ציינו אותה

באזור מרואה או נפתה

 

314

00:25:57,208 --> 00:26:01,333

אלא מעבר לנהרי כוש,

מעבר לנהר עטברה,

 

315

00:26:01,417 --> 00:26:06,333

מעבר לנהר הנילוס הכחול, היובלים.

 

316

00:26:06,417 --> 00:26:13,208

ופה, מתוארת ארץ חרוצה בנהרות,

שזה מתאים מאוד לאתיופיה,

 

317

00:26:13,292 --> 00:26:18,125

והפסוק האחרון מדבר,

"בעת ההיא יובל שי"...

 

318

00:26:18,208 --> 00:26:20,708

ובעת הגאולה מה יקרה?

 

319

00:26:20,792 --> 00:26:27,292

"יובל שי להשם צבאות"

יחזרו כמתנה לקדוש ברוך הוא,

 

320

00:26:27,375 --> 00:26:30,042

"עם ממושך ומורט

אל עם נורא מן הוא והלאה

 

321

00:26:30,125 --> 00:26:32,750

"דוי קו קו ומבוסה

אשר בזאו נהרים ארצו.

 

322

00:26:32,833 --> 00:26:35,792

"אל מקום שם השם צבאות הר ציון."

 

323

00:26:37,958 --> 00:26:42,500

כן, ישעיהו דיבר על יהודים

שיחזרו...

 

324

00:26:42,583 --> 00:26:46,000

אין פירוש פרט

אחרי שחזרו יהודי אתיופיה,

 

325

00:26:46,083 --> 00:26:50,542

אין פירוש יותר טוב ופשוט

לפשט הכתוב,

 

326

00:26:50,625 --> 00:26:55,417

מאשר יהודים שיחזרו

מהאזורים שמעבר להרי כוש.

 

327

00:26:55,500 --> 00:26:59,708

גם בצפניה יש פסוק מקביל בתמצית.

 

328

00:26:59,792 --> 00:27:02,000

"מעבר לנהרי כוש,

 

329

00:27:02,083 --> 00:27:05,375

"עתריי בת פוציי יובילון מנחתי."

 

330

00:27:06,667 --> 00:27:10,250

טוב, עד כאן ראינו פסוקים.

 

331

00:27:10,333 --> 00:27:18,417

אני רוצה לעבור לעדויות שאני

רואה אותן כעדויות היסטוריות

 

332

00:27:18,500 --> 00:27:25,583

מכיוון שהמקורות שאני אביא פה,

הם מקורות שמופיעים מצד אחד בתנ"ך,

 

333

00:27:25,667 --> 00:27:30,875

מצד שני,

במדרשי חז"ל מאוד קדומים.

 

334

00:27:30,958 --> 00:27:33,833

כן, מדרשי חז"ל הקדומים הללו

 

335

00:27:33,917 --> 00:27:41,125

מסבירים אירועים

שאירעו בתקופת ישעיהו,

 

336

00:27:41,208 --> 00:27:46,250

ומשייכים בסופו של דבר, כן,

 

337

00:27:46,333 --> 00:27:52,500

מצד אחד, גלות של יהודים

מערי יהודה אל כוש,

 

338

00:27:52,583 --> 00:27:54,792

ומצד שני, בהמשך נראה גם כן

 

339

00:27:54,875 --> 00:28:01,417

התייהדות של עמים

מדרום מצרים ואזורי כוש,

 

340

00:28:01,500 --> 00:28:05,458

שחזרו עם אמונת השם לאותם מקומות.

 

341

00:28:05,542 --> 00:28:07,583

אני אקרא מקור ראשון.

 

342

00:28:07,667 --> 00:28:14,000

אני רק רוצה להקדים, מבחינה

היסטורית, זו היסטוריה של התנ"ך,

 

343

00:28:14,083 --> 00:28:19,208

הרי שלמנאסר, מלך אשור,

 

344

00:28:19,292 --> 00:28:22,708

כבש את ממלכת ישראל

 

345

00:28:22,792 --> 00:28:25,625

והגלה מה שאנחנו קוראים

עשרת השבטים,

 

346

00:28:25,708 --> 00:28:30,292

את השבטים שגרו מצפון לירושלים,

 

347

00:28:30,375 --> 00:28:37,125

הגלה אותם למזרח. גלות,

מה שאנחנו קוראים עשרת השבטים.

 

348

00:28:37,208 --> 00:28:40,375

אחריו הגיע סנחריב, מלך אשור,

ורצה

 

349

00:28:40,458 --> 00:28:44,750

ורצה להגלות,

לכבוש את יתר ארץ ישראל,

 

350

00:28:44,833 --> 00:28:47,375

כלומר את ירושלים

והחלקים הדרומיים,

 

351

00:28:47,458 --> 00:28:52,375

יהודה, בנימין וכיוון דרום.

 

352

00:28:52,458 --> 00:28:57,458

לכבוש כמו שכבש את הצפון,

ולהגלות גם אותם.

 

353

00:28:57,542 --> 00:29:03,292

ובתנ"ך יש לנו תיאורים

על המצור על ירושלים.

 

354

00:29:03,375 --> 00:29:06,500

ובאמצע המצור נפסק,

 

355

00:29:06,583 --> 00:29:13,708

וסנחריב הלך להילחם בדרום

עם תרהקה המלך כוש.

 

356

00:29:15,583 --> 00:29:19,375

כן, ואחרי זה חזר.

 

357

00:29:19,458 --> 00:29:24,625

אני אקרא מקור ראשון פה

מ"סדר עולם רבה,"

 

358

00:29:24,708 --> 00:29:31,292

זה מקור תנאי קדום,

זה לא מקור מלפני מאה שנה.

 

359

00:29:31,375 --> 00:29:38,792

זה מקור תנאי קדום

שמעוגן בפרשנות או בשיוך לפסוקים.

 

360

00:29:38,875 --> 00:29:44,750

אני קורא. "וישלח מלך אשור

את רבשקה וגו.'

 

361

00:29:46,958 --> 00:29:52,583

"ויצא אליו אליקים"

היה תיאור שבחז"ל בהרבה מקומות,

 

362

00:29:52,667 --> 00:29:56,292

מפרטים את התיאור הזה

במצור שהיה על ירושלים.

 

363

00:29:56,375 --> 00:30:03,083

אז חזקיהו וישעיהו,

רוב העם היה בירושלים במצור.

 

364

00:30:03,167 --> 00:30:05,542

והייתה מחלוקת בתוך החומות

 

365

00:30:05,625 --> 00:30:10,500

בין קבוצת ישעיהו וחזקיהו

שלא רצו להיכנע,

 

366

00:30:10,583 --> 00:30:14,500

לבין שבנא, כן,

 

367

00:30:14,583 --> 00:30:22,000

שהיה חלק מהמלכות של חזקיהו

שאמר להיכנע.

 

368

00:30:23,958 --> 00:30:27,458

אומר המדרש,

בהסתמכות על הפסוקים,

 

369

00:30:27,542 --> 00:30:30,042

"ויצא אליו אליקים בן חלקיהו

אשר על הבית

 

370

00:30:30,125 --> 00:30:34,083

"ויבואו עובדי המלך חזקיהו אל

ישעיהו, ויאמר להם ישעיהו וגו."'

 

371

00:30:34,167 --> 00:30:38,167

מה אומר להם ישעיהו, "הנני נותן

בו רוח ושמע שמועה ושב אל ארצו."

 

372

00:30:38,250 --> 00:30:46,417

כלומר, ישעיהו מנחם את חזקיהו

ואת העם ואומר, לא תהיה כניעה פה.

 

373

00:30:46,500 --> 00:30:50,208

הוא לא יכבוש.

הוא יחזור לארצו בסוף.

 

374

00:30:50,292 --> 00:30:55,250

אומר המדרש, "מה שמועה שמע?"

הינה, זה כתוב במפורש.

 

375

00:30:55,333 --> 00:30:57,250

"וישמע על תרהקה מלך כוש"

 

376

00:30:58,542 --> 00:31:02,792

מלך כוש יותר משמעותי

ממלך ירושלים,

 

377

00:31:02,875 --> 00:31:06,792

והוא יצא להילחם כנגדו בכוש.

 

378

00:31:06,875 --> 00:31:10,083

עכשיו, עם מי הוא הלך

להילחם כנגדו בכוש?

 

379

00:31:10,167 --> 00:31:13,875

"שטף שבנא הסוכן וסיעתו

והלך לכוש."

 

380

00:31:13,958 --> 00:31:16,369

אותם שרצו להיכנע...

 

381

00:31:18,708 --> 00:31:24,250

יותר מחצי מהאנשים שישבו בירושלים

נכנעו,

 

382

00:31:24,333 --> 00:31:30,250

ובאו אל סנחריב ונכנעו אליו

 

383

00:31:30,333 --> 00:31:34,667

והוא לקח אותם איתו בצבא

להילחם בכוש,

 

384

00:31:34,750 --> 00:31:36,917

באותם זמנים היו לוקחים אנשים,

 

385

00:31:37,000 --> 00:31:40,583

גברים ונשים

והרבה בתור שבויים ועבדים,

 

386

00:31:40,667 --> 00:31:42,833

שיתחזקו את הצבא.

 

387

00:31:42,917 --> 00:31:48,125

אז הוא... כמו שכתוב, "שטף שבנא

הסוכן וסיעתו והלך לכוש."

 

388

00:31:48,208 --> 00:31:55,375

כלומר, יש לנו פה קבוצה גדולה

מיהודה, מירושלים, שהובלו לכוש,

 

389

00:31:57,583 --> 00:32:00,500

מקור נוסף, "מדרש עשר גלויות."

 

390

00:32:00,583 --> 00:32:05,417

שיובא בהמשך,

"ישב לו סנחריב עד שמונה שנים."

 

391

00:32:05,500 --> 00:32:07,000

כלומר, עוד שמונה שנים.

 

392

00:32:07,083 --> 00:32:14,458

סנחריב לא איבד את הרצון שלו

לכבוש חזרה את ירושלים,

 

393

00:32:14,542 --> 00:32:16,792

את כל המקומות.

 

394

00:32:16,875 --> 00:32:21,458

אז כתוב פה, "ועלה על ירושלים,

ועלה על יהודה

 

395

00:32:21,542 --> 00:32:24,500

"ולקח מארץ יהודה ק"נ מדינות,"

 

396

00:32:24,583 --> 00:32:29,167

‏150 מדינות.

מדינה, הכוונה כפרים או עיירות.

 

397

00:32:29,250 --> 00:32:35,208

כלומר, הוא כבש את ארץ יהודה,

את ירושלים הוא לא הצליח לכבוש.

 

398

00:32:35,292 --> 00:32:41,417

הייתה מפלה של צבא סנחריב

בירושלים, מפלה גדולה,

 

399

00:32:41,500 --> 00:32:47,000

אבל לפני כן,

לפי העדות הזו או התיאור הזה,

 

400

00:32:47,083 --> 00:32:52,292

הוא לקח, דרומית לירושלים

מארץ יהודה, 150 כפרים

 

401

00:32:52,375 --> 00:32:57,417

שהיו בהם שני שבטים, "ב' שבטים,

יהודה ושמעון, "ולקחם עימו,

 

402

00:32:57,500 --> 00:33:00,125

"וביקש להוליכם לחלח וחבור."

 

403

00:33:00,208 --> 00:33:06,833

הוא רצה להגלות אותם

כמו יתר הגולים מקודם למזרח,

 

404

00:33:06,917 --> 00:33:09,042

"עד שמרד עליו

מלך כוש שאחורי מצרים,

 

405

00:33:09,125 --> 00:33:12,500

"ולקח עימו יהודה ושמעון

ועשה מלחמה עם מלך כוש

 

406

00:33:14,583 --> 00:33:16,792

"וגנזם הקב"ה בערי החושך."

 

407

00:33:16,875 --> 00:33:23,625

יש פה עדות, מקודם ב"סדר עולם רבה"

דיבר על הקבוצה של שבנא

 

408

00:33:23,708 --> 00:33:28,208

שלפי חז"ל זה 110 אלף אנשים

היו שם.

 

409

00:33:28,292 --> 00:33:33,667

והמסורת הזו מדברת

על כפרים של שבטי יהודה ושמעון

 

410

00:33:33,750 --> 00:33:37,458

דרומית לירושלים. הם נכבשו,

 

411

00:33:37,542 --> 00:33:42,542

לקח אותם למלחמה עם מלך כוש,

והם נשארו שם.

 

412

00:33:42,625 --> 00:33:44,542

"ונגזם הקב"ה בהרי חושך."

 

413

00:33:44,625 --> 00:33:49,792

יש פה מסורת מוגנת בתנ"ך ובמדרשים

 

414

00:33:49,875 --> 00:33:56,833

שיהודים גלו מהרי יהודה

לאזור כוש.

 

415

00:33:56,917 --> 00:34:01,708

המקור הבא מאוד מעניין,

מאוד מיוחד,

 

416

00:34:01,792 --> 00:34:04,125

משום מה לא שמו לב אליו.

 

417

00:34:04,208 --> 00:34:08,917

אני פרסמתי את הדברים

כבר לפני יותר מ-30 שנה,

 

418

00:34:09,000 --> 00:34:15,583

על מציאות שגם בתנ"ך

היא מופיעה בפירוט.

 

419

00:34:15,667 --> 00:34:22,042

וגם בחז"ל,

עם הצמדה לפירוש הפסוקים.

 

420

00:34:22,125 --> 00:34:26,083

הרי אנחנו רואים שסנחריב

 

421

00:34:26,167 --> 00:34:30,167

לקח צבא גדול שלו

עם השבויים היהודיים וכדומה,

 

422

00:34:30,250 --> 00:34:34,375

והלך להילחם עם תרהקה

מלך כוש,

 

423

00:34:34,458 --> 00:34:41,167

הוא ניצח את תרהקה מלך כוש

וחזר עם הרבה שבויים

 

424

00:34:41,250 --> 00:34:44,042

מאזורי דרום מצרים וכוש.

 

425

00:34:46,125 --> 00:34:51,458

כן, וכשהוא חזר,

עם הצבא הגדול הזה לירושלים,

 

426

00:34:51,542 --> 00:34:54,500

היה לפי תיאור התנ"ך נס גדול

 

427

00:34:54,583 --> 00:34:59,375

שמלאך האלוקים

היכה את מחנהו שהיה על ירושלים

 

428

00:34:59,458 --> 00:35:02,417

והרג שם 85 אלף.

 

429

00:35:02,500 --> 00:35:05,375

עת היה מפלה גדולה

 

430

00:35:05,458 --> 00:35:13,500

כן, בתיאור שמהקב"ה, מהשמיים,

של סנחריב על ירושלים,

 

431

00:35:13,583 --> 00:35:18,333

וירושלים ניצלה עד החורבן

כעבור כ-130 שנה

 

432

00:35:18,417 --> 00:35:20,750

על ידי נבוכדנצר מלך בבל.

 

433

00:35:20,833 --> 00:35:22,583

שימו לב, יש פה פסוקים מישעיהו

 

434

00:35:22,667 --> 00:35:25,917

שהיה עד ראייה חי בירושלים

באותו זמן.

 

435

00:35:26,000 --> 00:35:27,833

הוא מביא פסוקים שאני קורא למעלה.

 

436

00:35:27,917 --> 00:35:33,375

"כה אמר השם,

יגיע מצרים וסחר-כוש

 

437

00:35:35,625 --> 00:35:39,375

"וסבאים אנשי מידה"...

 

438

00:35:39,458 --> 00:35:41,792

יש פה תיאור של דברים ממצרים,

 

439

00:35:41,875 --> 00:35:48,125

כוש, סבאים, סבא זה עוד דרומית

לכוש, דרומית אפילו לח'רטום של היום.

 

440

00:35:48,208 --> 00:35:52,792

"אנשי מידה", כן, אנשים גדולים,

סודאנים הם גדולים.

 

441

00:35:52,875 --> 00:35:57,125

"עלייך יעבורו, ולך יהיו,

אחרייך ילכו, בזיקים יעבורו,

 

442

00:35:57,208 --> 00:36:03,000

"ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו."

אותם מתפללים לקדוש ברוך הוא אלה.

 

443

00:36:03,083 --> 00:36:06,917

איך המצרים והכושים

מתפללים לקדוש ברוך הוא?

 

444

00:36:07,000 --> 00:36:08,708

כן, תכף נסביר.

 

445

00:36:08,792 --> 00:36:13,625

"ואין עוד אפס אלוקים. אכן אתה

אל מסתתר, אלוקי ישראל, מושיע.

 

446

00:36:13,708 --> 00:36:16,500

"בושו וגם נכלמו" וכולי.

 

447

00:36:16,583 --> 00:36:22,042

ועל זה, המדרש וחז"ל בכמה מקורות

מסבירים...

 

448

00:36:22,125 --> 00:36:28,375

אני לא אקרא כל מילה ומילה,

אבל יש פה בגדול תיאור

 

449

00:36:28,458 --> 00:36:34,500

שחזר סנחריב

עם כל השבויים והאוצרות

 

450

00:36:34,583 --> 00:36:38,583

של מצרים וכוש וסבא, כן,

 

451

00:36:38,667 --> 00:36:43,708

הוא, הגיע לירושלים איתם.

אני קורא.

 

452

00:36:45,542 --> 00:36:47,583

כן, "יגיע מצרים,"

אתם רואים, יגיע מצרים.

 

453

00:36:47,667 --> 00:36:51,333

זה חיל פרעה מלך מצרים,

הוא כבש את מצרים.

 

454

00:36:51,417 --> 00:36:56,208

"וסחר-כוש" זה תרהקה מלך כוש.

כל זה הוא חוזר כשבויים.

 

455

00:36:56,292 --> 00:36:59,333

"וסבאים אנשי מידה"

אלו חיילות שלהן.

 

456

00:36:59,417 --> 00:37:02,250

"עלייך יעבורו", זו ירושלים.

 

457

00:37:02,333 --> 00:37:05,542

זאת אומרת, הוא מגיע איתם,

עם הצבא הגדול לירושלים.

 

458

00:37:05,625 --> 00:37:11,125

בכלל, יש ביטוי של חז"ל שאומר

"בא סנחריב ובלבל את האומות."

 

459

00:37:11,208 --> 00:37:16,500

הצבאות באותם זמנים, הגדולים,

 

460

00:37:16,583 --> 00:37:22,958

הצבאות הגדולים היו כובשים שטח

והם היו לוקחים את האוכלוסייה

 

461

00:37:23,042 --> 00:37:29,167

וכדי לשלוט בשטח, מגלים

את האוכלוסייה שנכבשה למקום אחר,

 

462

00:37:29,250 --> 00:37:34,417

כן, שנכבש על ידיהם, ומביאים

למקום אחר שכבוש אוכלוסייה

 

463

00:37:34,500 --> 00:37:41,375

כן, לאותו מקום חדש כדי לעקור

מן השורש את האנשים שהיו שם.

 

464

00:37:41,458 --> 00:37:44,875

זה מה שקרה למשל בשומרון שבאו...

 

465

00:37:44,958 --> 00:37:50,708

הביא סנחריב כותים מכותה,

כן, לשומרון,

 

466

00:37:50,792 --> 00:37:54,083

את השומרונים

הוא הגלה לכותה למזרח,

 

467

00:37:54,167 --> 00:37:59,167

ומכותה, את הכותים,

הביא לשומרון את השומרונים.

 

468

00:37:59,250 --> 00:38:02,250

ופה גם כן כך קרה,

הוא מביא את כל הצבא הזה

 

469

00:38:02,333 --> 00:38:06,559

והאנשים הללו עולים לירושלים.

ואני קורא...

 

470

00:38:08,500 --> 00:38:12,472

כבר אני מעביר הלאה. תראו...

 

471

00:38:13,625 --> 00:38:15,333

"ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו,"

 

472

00:38:15,417 --> 00:38:17,667

הם נותנים שבחו של הקב"ה ואומרים,

 

473

00:38:17,750 --> 00:38:22,417

הם ראו את הנס

של המפלה של סנחריב

 

474

00:38:22,500 --> 00:38:24,708

והגיעו לאמונה בקדוש ברוך הוא.

 

475

00:38:26,875 --> 00:38:30,250

כן, אחרי שהמפלה של סנחריב...

מה קרה?

 

476

00:38:30,333 --> 00:38:34,288

אז יש לנו, הגיעו לירושלים מסבא,

 

477

00:38:34,295 --> 00:38:39,417

מכוש וממצרים, כן, שבויים,

 

478

00:38:39,500 --> 00:38:43,333

וסנחריב והצבא שלו נפל,

 

479

00:38:43,417 --> 00:38:47,167

מה עושים עם כל הצבא הגדול,

השבויים הללו?

 

480

00:38:47,250 --> 00:38:50,875

אז כותב "עמד חזקיהו,"

בשורה השלישית,

 

481

00:38:50,958 --> 00:38:55,708

"עמד חזקיהו ופטר את האוכלוסים

שבאו עימו בקולרין."

 

482

00:38:55,792 --> 00:39:00,875

כלומר, הם הגיעו

עם קולר של שבויים, אזוקים.

 

483

00:39:00,958 --> 00:39:06,958

והם שוחררו. ומה קרה להם?

וקיבלו עליהם מלכות שמיים.

 

484

00:39:07,042 --> 00:39:09,333

הם קיבלו את אמונת הקב"ה,

 

485

00:39:09,417 --> 00:39:13,417

אמונת אלוקי ישראל,

אמונת הייחוד,

 

486

00:39:14,833 --> 00:39:16,708

באותו מצב, אותו זמן,

 

487

00:39:16,792 --> 00:39:19,667

בגלל שראו את מה שקרה,

את התשואה בירושלים.

 

488

00:39:19,750 --> 00:39:24,667

ואומר המדרש, "לקיים מה שנאמר"...

 

489

00:39:24,750 --> 00:39:27,625

נבואה אחרת של ישעיהו

בן התקופה.

 

490

00:39:27,708 --> 00:39:32,417

מה מנבא ישעיהו? "ביום ההוא

יהיו חמש ערים בארץ מצרים

 

491

00:39:32,500 --> 00:39:38,958

מדברות שפת כנען, ונשבעות להשם

צבאות עיר ההרס ויאמר לאחת."

 

492

00:39:39,042 --> 00:39:45,292

הנביא ישעיהו מדבר, יהיו חמש ערים

בארץ מצרים מדברות בכנענית.

 

493

00:39:45,375 --> 00:39:50,250

והן נשבעות בשם, מאמינות,

איך זה יכול להיות?

 

494

00:39:50,333 --> 00:39:57,458

אותם שהגיעו ממצרים,

קיבלו את אמונת ישראל בירושלים,

 

495

00:39:57,542 --> 00:40:01,292

חזרו לשם, מדברים על כנען,

 

496

00:40:01,375 --> 00:40:05,417

וגם כן מתפללים לאלוקי ישראל

במצרים.

 

497

00:40:05,500 --> 00:40:08,542

ועוד מתאר המדרש,

"הלכו ובנו מזבח,

 

498

00:40:08,625 --> 00:40:10,750

והיו מקריבין עליו עולות

לשם שמיים."

 

499

00:40:12,000 --> 00:40:20,042

יש פה כבר עדות מהתנ"ך

על מזבח לאלוקי ישראל במצרים.

 

500

00:40:20,125 --> 00:40:24,500

ולא רק במצרים, בדרום של מצרים.

זה קצת מזכיר לנו את יב.

 

501

00:40:24,583 --> 00:40:27,125

עוד לפני שבכלל ידעו

שיש ביב משהו.

 

502

00:40:27,208 --> 00:40:31,542

"שנאמר, ביום ההוא..."

פסוק בישעיהו י"ט,

 

503

00:40:31,625 --> 00:40:39,083

"יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים,

ומצבה אצל גבולה להשם". על הגבול.

 

504

00:40:39,167 --> 00:40:44,750

"והיה לאות ולעד

להשם צבאות בארץ מצרים", וכולי.

 

505

00:40:44,833 --> 00:40:47,000

"וידעו מצרים את השם

ביום ההוא"...

 

506

00:40:47,083 --> 00:40:54,250

כלומר, יש השפעה של יהדות

שהגיעה למצרים, לדרומה,

 

507

00:40:54,333 --> 00:40:56,125

ועוד יותר דרומה.

 

508

00:40:56,208 --> 00:40:59,667

אני קורא הלאה. "והיו מתפללים

ומשתחווים אל ירושלים."

 

509

00:40:59,750 --> 00:41:04,333

האנשים האלה קיבלו את אמונת השם,

וכן,

 

510

00:41:04,417 --> 00:41:10,583

הם חוזרים לאותם מקומות

כיהודים או מתייהדים.

 

511

00:41:10,667 --> 00:41:15,250

דבר מיוחד במינו

של עדויות קדומות ביותר

 

512

00:41:15,333 --> 00:41:19,333

על השפעות יהודיות במצרים,

דרום מצרים,

 

513

00:41:19,417 --> 00:41:22,042

ועוד דרומה באזורי כוש.

 

514

00:41:23,792 --> 00:41:25,250

עד כאן מהתנ"ך.

 

515

00:41:25,333 --> 00:41:32,500

אני רוצה לחזק את העניין הזה

של הנתיב של הנילוס

 

516

00:41:32,583 --> 00:41:36,708

כמקור הדרך, הדרך הראשית,

לכיוון אתיופיה.

 

517

00:41:38,292 --> 00:41:46,208

זה דבר ברור בהיסטוריה. מי שירצה

יש גם ספר ידוע על הנילוס הכחול

 

518

00:41:46,292 --> 00:41:50,000

שמתאר דברים נוספים

במאות השנים האחרונות.

 

519

00:41:50,083 --> 00:41:55,875

שהנתיב המרכזי לאתיופיה, לסודאן,

 

520

00:41:55,958 --> 00:41:59,583

ולאפריקה דרומה היה עם הנילוס.

 

521

00:41:59,667 --> 00:42:04,792

ואני רק מזכיר פה כתזכורת מחזקת

לכיוון הזה רק,

 

522

00:42:04,875 --> 00:42:11,000

את האגדה הידועה,

המיתוס של אתיופיה בכלל,

 

523

00:42:11,083 --> 00:42:17,583

כן, שמנליק,

בנם של שלמה המלך ומלכת שבא

 

524

00:42:17,667 --> 00:42:21,917

שלפי המיתוס האתיופי

הגיעו מאתיופיה.

 

525

00:42:22,000 --> 00:42:25,542

מלכת שבא הגיעה מאתיופיה

ונולד לה בן משלמה המלך,

 

526

00:42:25,625 --> 00:42:31,417

והבן שגדל חזר לירושלים,

והגיע לירושלים ושלמה אמר,

 

527

00:42:31,500 --> 00:42:35,292

"תהיה מלך על אתיופיה" אבל הוא גם,

 

528

00:42:35,375 --> 00:42:38,792

בעזרת, למעשה,

בחורי ישראל שהלכו איתו,

 

529

00:42:38,875 --> 00:42:45,500

גנבו את ארון הקודש, לפי הסיפור

של "כבוד המלכים" - "כברה נגסט,"

 

530

00:42:45,583 --> 00:42:52,542

סיפור ידוע,

אבל כשלקחו את ארון הקודש מירושלים,

 

531

00:42:52,625 --> 00:42:56,292

וברחו או הלכו לאתיופיה,

 

532

00:42:56,375 --> 00:43:00,333

ולפי התיאורים,

הארון נשא את נוסעיו,

 

533

00:43:00,417 --> 00:43:05,708

טסו בשמיים כמעט, הגיעו מהר.

וכתוב פה,

 

534

00:43:05,792 --> 00:43:11,125

"כי באנו אל מי אתיופיה,"

הם הגיעו מירושלים לעזה,

 

535

00:43:11,208 --> 00:43:14,792

ו"הגענו אל מי אתיופיה,"

מי אתיופיה זה הנילוס.

 

536

00:43:14,875 --> 00:43:17,583

זה הנהר שיורד מאתיופיה

ומשקה את נהר מצרים.

 

537

00:43:17,667 --> 00:43:22,250

כלומר, הם הגיעו לשם,

אומנם יש פה תיאור גם...

 

538

00:43:22,333 --> 00:43:24,375

הם עברו אל הים האדום או ים סוף,

 

539

00:43:24,458 --> 00:43:28,708

אבל זה תיאור אגדי שאני

לא מקבל אותו. אם בכל אגדה...

 

540

00:43:28,792 --> 00:43:32,417

אבל לפחות, הדרך

להגיע לאתיופיה היא דרך הנילוס.

 

541

00:43:34,417 --> 00:43:36,708

גם בסיפור אלדד הדני,

 

542

00:43:36,792 --> 00:43:44,441

אני לא נותן עכשיו משקל מהותי

דווקא לאלדד הדני

 

543

00:43:46,000 --> 00:43:53,750

עם הסיפור הפנטסטי שלו, אותה מסורת

ששבט דן ואחרי זה שבטים נוספים,

 

544

00:43:53,833 --> 00:44:00,500

נפתלי וגד ואשר, ירדו מארץ ישראל

בתקופת הבית הראשון

 

545

00:44:00,583 --> 00:44:07,167

או... כבר בתקופת ירבעם בן נבט,

ואחרי כן, בסוף בית ראשון.

 

546

00:44:07,250 --> 00:44:12,000

אבל העיקרון הוא

שהם ירדו דרך הנילוס לאתיופיה.

 

547

00:44:12,083 --> 00:44:14,458

את זה אתם רואים בקטע השני,

בפסקה השנייה,

 

548

00:44:14,542 --> 00:44:17,542

"לסוף נתנו עצה לילך למצרים

ולא על הדרך שהלכו אבותינו

 

549

00:44:17,625 --> 00:44:23,083

"וגם לא להחריבה, אלא

כדי לעבור לנהר פישון לארץ כוש."

 

550

00:44:23,167 --> 00:44:30,458

פישון זה השם המקראי של הנילוס,

כן, "נעבור בארצכם לנהר פישון."

 

551

00:44:30,542 --> 00:44:34,542

בקיצור, הדרך גם כן, של ההגעה,

 

552

00:44:34,625 --> 00:44:41,042

לפי התיאור הזה של השבטים,

שבט דן ושבטים אחרים היה דרך הנילוס.

 

553

00:44:42,667 --> 00:44:46,667

פה אני בא למסורות שאני...

 

554

00:44:46,750 --> 00:44:55,333

רובן אני שמעתי בעצמי מתוך העדה.

 

555

00:44:55,417 --> 00:44:59,792

יש תיאוריות על הגעת יהודים

לאתיופיה, על השפעות יהודיות,

 

556

00:44:59,875 --> 00:45:06,833

ויש מסורות. המסורות שלדעתי,

שממש אותנטיות מתוך העדה,

 

557

00:45:06,917 --> 00:45:10,417

מדברות על הנילוס כדרך הגעה

 

558

00:45:10,500 --> 00:45:14,333

עם תיאורים נוספים,

מתי ואיך וכו.'

 

559

00:45:14,417 --> 00:45:20,000

אני ברפרוף ככה בקצרה

אני אגיד כמה מקורות כאלה.

 

560

00:45:20,083 --> 00:45:23,167

המקור הראשון,

שמתי אותם מבחינה כרונולוגית,

 

561

00:45:23,250 --> 00:45:26,750

"תשובות אבא יצחק". 1848.

 

562

00:45:26,833 --> 00:45:34,083

אבא יצחק היה נזיר שהיה נחשב

גדול החכמים במנזר אוהרואה באתיופיה,

 

563

00:45:34,167 --> 00:45:36,333

אצל יהודי אתיופיה.

 

564

00:45:36,417 --> 00:45:42,417

והוא נשאל שאלות על ידי בנו של שד"ל,

פילוסיין לוצאטו.

 

565

00:45:42,500 --> 00:45:44,917

ואחת השאלות הייתה,

"מתי הגעתם לאתיופיה?"

 

566

00:45:45,000 --> 00:45:49,333

והוא אמר,

"אנו באנו אחרי ירמיהו הנביא.

 

567

00:45:49,417 --> 00:45:53,292

"אין אנו סופרים

משנת הגיעו של מנליק.

 

568

00:45:53,375 --> 00:45:55,542

"באנו דרך סנאר."

 

569

00:45:55,625 --> 00:46:02,917

סנאר, זו ממלכה כושית,

דרומית למרואה, אזור קרוב לח'רטום.

 

570

00:46:03,000 --> 00:46:07,583

כלומר, יש פה עדות

של לפני כבר כ-160 שנה

 

571

00:46:07,667 --> 00:46:12,375

יותר, 180 שנה של...

 

572

00:46:12,458 --> 00:46:15,958

אחד מגדולי, חכמי יהודי אתיופיה שאומר,

 

573

00:46:16,042 --> 00:46:21,292

הגענו דרך סודאן, דרך הנילוס.

 

574

00:46:21,375 --> 00:46:26,792

הרב שמואל בארי, השליח הראשון

של הסוכנות היהודית באתיופיה

 

575

00:46:26,875 --> 00:46:31,583

שהיה ב-1953-1954-1955.

 

576

00:46:31,667 --> 00:46:35,333

הקים סמינר גם לקייסים.

 

577

00:46:35,417 --> 00:46:40,750

והיו מספר קייסים

שנבחרו להיות בסמינר הזה.

 

578

00:46:40,833 --> 00:46:44,417

והוא שאל אותם, הרב שמואל בארי,

שהכרתי אותו,

 

579

00:46:44,500 --> 00:46:47,958

היה יהודי תלמיד רציני וחכם וחוקר.

 

580

00:46:48,042 --> 00:46:51,292

ושאל אותם הרבה שאלות.

 

581

00:46:51,375 --> 00:46:58,667

והוא מצטט את מה שהם אמרו לו

בשנות ה-50.

 

582

00:46:58,750 --> 00:47:02,208

"שהם מן החסידים

שברחו מישראל למצרים

 

583

00:47:02,292 --> 00:47:04,458

"כשמלכות החשמונאים

נהפכה לצדוקית."

 

584

00:47:05,792 --> 00:47:11,208

כן, הוא מבין שזו גרסה שלישית,

הוא מביא פה גרסה של יהודי יב.

 

585

00:47:11,292 --> 00:47:15,875

אבל העיקרון הוא

שהם הגיעו ממצרים.

 

586

00:47:15,958 --> 00:47:21,583

והדרך היא דרך הנילוס,

זה במפורש נאמר לו גם כן

 

587

00:47:21,667 --> 00:47:26,333

וגם בהמשך מאותם הקייסים

שתכף נשמע עוד דברים.

 

588

00:47:26,417 --> 00:47:30,000

משה בר יודא היה

השליח השלישי של הסוכנות היהודית,

 

589

00:47:30,083 --> 00:47:37,750

והוא שמע בעיקר מהקייס

אחד החשובים ביותר

 

590

00:47:37,833 --> 00:47:44,000

במחצית הראשונה של המאה ה-20,

קייס ברהן ברוך, אורי בן ברוך,

 

591

00:47:44,083 --> 00:47:48,000

שאמר, כן, אני מצטט את משה בר יודא,

 

592

00:47:48,083 --> 00:47:50,708

"המסורת שבפי הפלאשים

המסופרת על ידי כוהניהם

 

593

00:47:50,792 --> 00:47:52,625

"והעוברת בעל פה מדור לדור.

 

594

00:47:52,708 --> 00:47:56,750

"אומרת שהפלאשים הם צאצאיהם

של היהודים אשר ירדו למצרים

 

595

00:47:56,833 --> 00:48:00,958

"עם הנביא ירמיהו

אחר מותו של גדליה בן אחיקם.

 

596

00:48:01,042 --> 00:48:02,917

"הם התיישבו במעלה הנילוס"...

 

597

00:48:04,208 --> 00:48:09,375

כלומר, הם לא באו בבת אחת

לאתיופיה.

 

598

00:48:09,458 --> 00:48:13,375

התיאור הזה מופיע גם כן

בתיאורים נוספים.

 

599

00:48:13,458 --> 00:48:16,458

שהייתה מעין התיישבות, כן,

 

600

00:48:16,542 --> 00:48:20,375

לקח אולי עשרות או מאות שנים

עד שהגיעו לאתיופיה.

 

601

00:48:20,458 --> 00:48:23,833

בכל אופן, "התישבו במעלה הנילוס.

 

602

00:48:23,917 --> 00:48:25,792

"ובאחת הפלישות שבאו מדרום,

 

603

00:48:25,875 --> 00:48:31,000

"נתנו ידם לפולש נגד המלך

בתל-מוס, תלמי.

 

604

00:48:31,083 --> 00:48:32,958

"הפולשים ניגפו ונסוגו דרומה,

 

605

00:48:33,042 --> 00:48:36,792

"ועימם גדודי הצבא היהודיים,

גברים בלבד."

 

606

00:48:36,875 --> 00:48:41,792

נקודה זו משמעותית שאלה שהגיעו

זה לא משפחות,

 

607

00:48:41,875 --> 00:48:43,750

אלא גברים שהיו חיילים.

 

608

00:48:43,833 --> 00:48:46,000

"הם נעו לאורך היאור"...

כלומר, הנילוס.

 

609

00:48:46,083 --> 00:48:49,708

"עד שהגיעו למקום שבו

מסתעף היאור לשתי זרועות."

 

610

00:48:49,792 --> 00:48:52,792

כנראה ליד ח'רטום.

שם נפגשים הנילוס הכחול והלבן.

 

611

00:48:52,875 --> 00:48:55,000

ה"כנראה" הזה הוא של משה בר יודא.

 

612

00:48:55,083 --> 00:49:03,000

אני לא מקבל את זה. לפי דעתי,

הם הגיעו דרך נהר עטברה,

 

613

00:49:03,083 --> 00:49:05,875

ונראה את זה בהמשך, בקיצור,

 

614

00:49:05,958 --> 00:49:09,625

המשיכו בדרך הנילוס

עד שהגיעו לאתיופיה.

 

615

00:49:09,708 --> 00:49:13,583

עדות משנות ה-50.

הכוהן אורי בן ברוך.

 

616

00:49:13,667 --> 00:49:20,083

מצוטט מספר פעמים,

אני לא ארחיב פה.

 

617

00:49:20,167 --> 00:49:24,417

אותו קייס חשוב,

במחצית השנייה של המאה ה-20

 

618

00:49:24,500 --> 00:49:30,917

הוא עלה ארצה בין הראשונים

בשנות ה-70, ונפטר פה באשדוד.

 

619

00:49:31,000 --> 00:49:35,500

והוא מסר את המסורת שלו

גם כן ליעל כהנא

 

620

00:49:35,583 --> 00:49:40,042

שביקרה ב-1971 באתיופיה.

 

621

00:49:40,125 --> 00:49:45,208

אותו סיפור. הייתה

קהילה יהודית באלכסנדריה, במצרים,

 

622

00:49:45,292 --> 00:49:51,833

והיהודים הדרימו דרומה,

חלקם אומר אפילו לתימן,

 

623

00:49:51,917 --> 00:49:58,375

חלקם דרך, מהנילוס לאתיופיה. כן.

 

624

00:49:58,458 --> 00:50:01,708

מה שחשוב, תראו את הפסקה האחרונה.

 

625

00:50:01,792 --> 00:50:05,167

"כאשר הגיעה

קבוצת בית ישראל לאתיופיה,

 

626

00:50:05,250 --> 00:50:07,375

היא מנתה ברובה גברים.

 

627

00:50:07,458 --> 00:50:10,917

"מחוסר נשים יהודיות, הם נשאו

נשים מקומיות, כמו נשות האגאו."

 

628

00:50:14,167 --> 00:50:17,583

מקור נוסף שהבאתי פה,

 

629

00:50:17,667 --> 00:50:22,083

זה דברים שממשפחת

קייס אורי בן ברוך, קייס ברהן,

 

630

00:50:22,167 --> 00:50:26,208

שהתגלגלו לידיי.

פרסמתי אותם גם כן.

 

631

00:50:26,292 --> 00:50:33,042

תיאור של הירידה מארץ ישראל, כן,

 

632

00:50:33,125 --> 00:50:37,750

בבית ראשון עוד, גלות למצרים,

 

633

00:50:37,833 --> 00:50:44,167

ובאמצע בית שני או מדובר פה

על 150 שנה אחרי שיבת ציון מבבל,

 

634

00:50:45,958 --> 00:50:52,917

היו יהודים במצרים, והם הגיעו,

הלכו דרומה לסודאן,

 

635

00:50:53,000 --> 00:51:00,000

ומשם נכנסו לאתיופיה, כן.

 

636

00:51:00,083 --> 00:51:03,750

אני כבר פה ציינתי גם

את הכיוון של דרך הנילוס הכחול,

 

637

00:51:03,833 --> 00:51:06,583

אבל גם את הנתיב של נהר גואנג.

 

638

00:51:07,625 --> 00:51:10,083

גואנג, שאנחנו שומעים אותו עכשיו,

 

639

00:51:10,167 --> 00:51:18,500

זה שמו של הנהר עטברה

כשהוא יוצא מאזור גונדר צפונה,

 

640

00:51:18,583 --> 00:51:25,917

הוא נקרא גואנג. בהמשך, משתנה

שמו לקראת מקום חיבורו לנילוס

 

641

00:51:26,000 --> 00:51:27,708

ליד העיר עטברה לנהר עטברה.

 

642

00:51:29,625 --> 00:51:33,208

אני לא אלאה אתכם, אבל יש פה...

 

643

00:51:33,292 --> 00:51:37,417

אתם יכולים לראות קייסים רבים.

 

644

00:51:37,500 --> 00:51:44,958

ב-1983,

 

645

00:51:45,042 --> 00:51:51,083

כן, קיימתי כינוס של קייסים,

כל הקייסים כמעט שהיו אז בארץ.

 

646

00:51:51,167 --> 00:51:58,208

וישבתי איתם בכמו סמינר בניר עציון,

ושאלתי אותם כל מיני שאלות,

 

647

00:51:58,292 --> 00:52:03,792

אחת השאלות היא השאלה,

מאיפה הגיעו אבותיכם?

 

648

00:52:03,875 --> 00:52:09,750

ושאלתי את זה בדרך של...

בכתב, באמהרית,

 

649

00:52:09,833 --> 00:52:14,083

והם כתבו,

ואחרי זה תרגמתי את התשובות.

 

650

00:52:14,167 --> 00:52:18,708

רובם ככולם דיברו באותו סגנון,

 

651

00:52:18,792 --> 00:52:24,375

באו ממצרים, הדרימו לכיוון ח'רטום,

 

652

00:52:24,458 --> 00:52:31,625

נכנסו לאתיופיה, ואז הם מזכירים

שני מקומות משמעותיים.

 

653

00:52:31,708 --> 00:52:37,667

או דרך קווארה, כמו קייס אברהם מהרט.

כן, במקור העליון.

 

654

00:52:39,333 --> 00:52:41,917

הם מצטטים "דרך קווארה."

 

655

00:52:42,000 --> 00:52:47,750

קווארה זה

מחוז מושבם של יהודי אתיופיה

 

656

00:52:47,833 --> 00:52:53,208

שבמאה השנים האחרונות,

למעשה הלך ופחת.

 

657

00:52:53,292 --> 00:52:54,875

בעיקר אחרי ה"קפו קן."

 

658

00:52:54,958 --> 00:53:00,167

אבל קווארה הייתה נחשבת

אזור מוצא של יהודי אתיופיה.

 

659

00:53:00,250 --> 00:53:02,417

הרבה מספרים, "באנו משם."

 

660

00:53:02,500 --> 00:53:08,542

ועוד דברים ש...

וקווארה היא קרובה לסודאן.

 

661

00:53:08,625 --> 00:53:14,792

לקראת העלייה,

אז כמעט לא נותרו שם יהודים,

 

662

00:53:14,875 --> 00:53:17,125

חלק התנצרו וחלק נעלמו.

 

663

00:53:17,208 --> 00:53:21,333

כבר כמעט לא היו יהודים,

וקווארה כבר לא הייתה מרכז.

 

664

00:53:21,417 --> 00:53:26,250

כן, היא הייתה מנותקת

מרוב אזורי יהודי אתיופיה,

 

665

00:53:26,333 --> 00:53:31,417

אבל היא קרובה,

היא הכי מערבית לכיוון סודאן.

 

666

00:53:31,500 --> 00:53:36,208

שוב, קייס סמואל נגה.

הוא מאזור תיגראי.

 

667

00:53:36,292 --> 00:53:40,083

"דרך מצרים הלכו לאתיופיה,

דרך מקום שנקרא קווארה."

 

668

00:53:40,167 --> 00:53:46,458

מנגיסטו אליאס, הוא לא קייס,

הוא אחד האנשים שלמדו אצל פייטלוביץ'

 

669

00:53:46,542 --> 00:53:53,042

בבית הספר באדיס אבבה. כן,

הוא גם כן מביא עגה מהנילוס.

 

670

00:53:53,125 --> 00:53:55,792

קייס אברהם אבטהה תזזו.

 

671

00:53:55,875 --> 00:53:58,792

למעשה, כל הקייסים שמוזכרים פה,

חוץ מאחד,

 

672

00:53:58,875 --> 00:54:03,208

כולם כבר אינם בין החיים.

וכולם מדברים על אותו עיקרון.

 

673

00:54:03,292 --> 00:54:06,333

הגיעו דרך נהר גואנג.

 

674

00:54:08,250 --> 00:54:11,250

בקווארה, דרך נהר גואנג. כן.

 

675

00:54:12,875 --> 00:54:15,708

קייס ימרהן אדגואיצ'או פיקדו,

קייס זהריקו טסרה,

 

676

00:54:15,792 --> 00:54:18,667

קייס אבא יצחק אייאסו,

קייס קסטה מנשה,

 

677

00:54:18,750 --> 00:54:23,167

קייס תפסייהקו מלכיצדק פיקדו למטה.

הוא חי.

 

678

00:54:23,250 --> 00:54:29,708

הוא קייס מאזור תיגראי שחי באשקלון,

כבר למעלה מ-90.

 

679

00:54:29,792 --> 00:54:32,500

כן, גם הוא אומר,

"היינו הרבה שנים במצרים,

 

680

00:54:32,583 --> 00:54:35,292

ואחר כך בסודאן.

היינו הרבה שנים בח'רטום.

 

681

00:54:35,375 --> 00:54:37,250

בעקבות בעיות רבות שהיו להם,

 

682

00:54:37,333 --> 00:54:40,250

הלכו דרך הנילוס לגואנג ולקווארה.

 

683

00:54:42,125 --> 00:54:45,583

אני רק אציין, זה מקור מאוד חשוב.

 

684

00:54:45,667 --> 00:54:51,750

לפני כחודש נפטר קייס הדנה טקויה.

 

685

00:54:51,833 --> 00:54:59,875

קייס הדנה היה קייס מהחשובים ביותר

בשלהי המאה ה-20,

 

686

00:54:59,958 --> 00:55:02,583

גם באתיופיה וגם בארץ.

 

687

00:55:02,667 --> 00:55:08,000

והוא כתב ספר שיש בו מסורות

מאוד מאוד מיוחדות.

 

688

00:55:08,083 --> 00:55:11,208

הייחוד במסורות שלו,

אני לא הבאתי עוד פה...

 

689

00:55:11,292 --> 00:55:14,417

הייתי צריך להביא

כמה עמודים רחבים

 

690

00:55:14,500 --> 00:55:22,042

שהוא פירט שמות, מקומות,

שמות של מלכים, כאילו הוא עיתונאי

 

691

00:55:22,125 --> 00:55:27,542

שמתאר את הדברים

שקרו לפני 2,000 ומשהו שנה.

 

692

00:55:27,625 --> 00:55:31,542

ניסיתי להגיע אליו,

ניסיתי גם דרך בניו,

 

693

00:55:31,625 --> 00:55:34,417

אני אומר, אני הרמתי ידיים.

 

694

00:55:34,500 --> 00:55:40,875

יכולתי להבין שהוא שמע דברים

בעיקר מהנזירים שאצלם הוא למד.

 

695

00:55:42,583 --> 00:55:44,667

ויכול להיות שיש לו

עוד דברים נוספים.

 

696

00:55:44,750 --> 00:55:48,000

בעיקרון הוא זהה

למסורות של כל הקייסים,

 

697

00:55:48,083 --> 00:55:52,042

אבל הפרטנות שבו היא מפליאה.

 

698

00:55:54,250 --> 00:55:57,833

אני עכשיו בא לדבר נוסף.

 

699

00:55:59,167 --> 00:56:06,042

ופה אני רוצה להודות לידידי

ושותפי, אפשר לומר, בר קריבוס,

 

700

00:56:06,125 --> 00:56:09,167

ד"ר בר קריבוס,

שהרצה את ההרצאה הקודמת.

 

701

00:56:10,792 --> 00:56:17,042

המוצא או המעיין

שממנו מתחיל נהר גואנג,

 

702

00:56:17,125 --> 00:56:22,583

"גואנג ראס", ראש הגואנג,

יש לו סיפור.

 

703

00:56:22,667 --> 00:56:29,208

מסורת שאני אומר,

היא אחוזה מסורת קדומה אסורה...

 

704

00:56:29,292 --> 00:56:34,542

זאת אומרת,

היא קשורה לקרקע, למקום.

 

705

00:56:34,625 --> 00:56:36,375

דבר מאוד מעניין.

 

706

00:56:37,292 --> 00:56:43,208

שימו לב, יש פה

מפה של נהר גואנג כשהוא יוצא,

 

707

00:56:43,292 --> 00:56:47,750

ואנחנו נראה בהמשך

גם תמונות של המעיין עצמו. כן.

 

708

00:56:47,833 --> 00:56:52,250

הגואנג ראס הוא המקומות הקדושים

של יהדות אתיופיה.

 

709

00:56:52,333 --> 00:56:58,958

יש בו היסטוריה מכל מיני כיוונים.

מהמאות ה-15-16.

 

710

00:56:59,042 --> 00:57:03,708

וזה היה מקום קדוש

עד לפני מאה שנה ואולי יותר.

 

711

00:57:03,792 --> 00:57:11,750

ואני שמעתי את העדויות

מאדם שעלה ארצה לפני כמעט 30 שנה,

 

712

00:57:11,833 --> 00:57:13,458

אבא דובלה וורקו,

 

713

00:57:13,542 --> 00:57:17,083

שגר בסמוך למקום.

 

714

00:57:17,167 --> 00:57:20,333

הוא סיפר לי על המקום הקדוש הזה,

 

715

00:57:20,417 --> 00:57:24,833

שהמקום קדוש ליהודים

וגם הגויים החשיבו אותו מאוד.

 

716

00:57:24,917 --> 00:57:31,250

ומשם מתחיל הנהר גואנג. כן.

 

717

00:57:31,333 --> 00:57:38,208

תראו את המסורת של סיפור עם,

נקרא לו,

 

718

00:57:38,292 --> 00:57:42,417

אבל תבינו תכף מה הכוונה

שאני מפיק מתוך הסיפור.

 

719

00:57:43,875 --> 00:57:46,708

אז המקום היה קדוש,

אנשים שם התפללו,

 

720

00:57:46,792 --> 00:57:50,625

רצו להתרפא,

לזכות לכל מיני דברים.

 

721

00:57:50,708 --> 00:57:52,833

והוא סיפר לי כך:

 

722

00:57:52,917 --> 00:57:58,125

"אישה גרושה הכינה אוכל מיוחד,

ורצתה לשלחו כקורבן לירושלים."

 

723

00:57:58,208 --> 00:58:00,917

כן, יהודי אתיופיה

רוצים משהו להביא לירושלים.

 

724

00:58:01,000 --> 00:58:05,583

איך אפשר להביא מאתיופיה

מתנה לירושלים?

 

725

00:58:05,667 --> 00:58:10,708

כן, כמו שהנביא אמר, בעת ההיא,

"יובא להשם שי."

 

726

00:58:10,792 --> 00:58:14,958

כן, לירושלים.

איך מביאים מאתיופיה לירושלים?

 

727

00:58:15,042 --> 00:58:18,500

מה עשתה האישה התמימה הזו?

 

728

00:58:18,583 --> 00:58:23,667

"היא שמה את האוכל בכלי אותו

הניחה על פני המים בגואנג ראס."

 

729

00:58:25,167 --> 00:58:32,875

אז היא הכינה מנחה על המים

שם הנחל מתחיל.

 

730

00:58:32,958 --> 00:58:34,792

"היה זה בחודש סאני

 

731

00:58:34,875 --> 00:58:38,250

"חודש יולי, בעיצומה

של עונת הגשמים באתיופיה."

 

732

00:58:38,333 --> 00:58:41,667

"כעבור כחצי שנה

בחודש הידר, דצמבר,

 

733

00:58:41,750 --> 00:58:43,375

"הגיע הקורבן לירושלים."

 

734

00:58:45,000 --> 00:58:50,917

שימו לב, איך חשבו אנשים

שמגואנג ראס זה מגיע לירושלים?

 

735

00:58:52,750 --> 00:59:00,167

יש פה אמונה חזקה מאוד,

שמועגנת בכל מה ששמענו עד עכשיו,

 

736

00:59:00,250 --> 00:59:06,833

שאבותיהם הגיעו מירושלים

דרך מצרים, דרך הנילוס,

 

737

00:59:06,917 --> 00:59:09,750

דרך נהר גואנג, והגיעו לאתיופיה.

 

738

00:59:09,833 --> 00:59:17,833

ואת ההגעה לאתיופיה

עם הגואנג על ראשיתו, בגואנג ראס.

 

739

00:59:17,917 --> 00:59:20,375

אז ממילא הנהר הזה זורם,

מאיפה הוא זורם?

 

740

00:59:20,458 --> 00:59:24,958

לכיוון ירושלים.

זו אמונה אחוזה בשטח.

 

741

00:59:25,042 --> 00:59:29,333

אני תכף אחזק את הכיוון הזה

במסורות נוספות.

 

742

00:59:30,417 --> 00:59:35,083

אבל תראו, המקום הזה,

יש פה תמונות,

 

743

00:59:35,167 --> 00:59:39,125

שוב תודתי לד"ר בר קריבוס,

שאנחנו עובדים ביחד.

 

744

00:59:42,792 --> 00:59:46,958

כן, כאן הנביעה של המעיין,

 

745

00:59:47,042 --> 00:59:52,167

שאתם רואים מצד שמאל את התמונה

שצולמה לא מזמן,

 

746

00:59:52,250 --> 00:59:58,833

משם מתחיל הגואנג ראס.

זה באזור שנקרא היום צ'ילגה,

 

747

00:59:58,917 --> 01:00:02,667

משהו כמו 40 ק"מ מגונדר.

 

748

01:00:06,375 --> 01:00:13,542

הנחל מתחיל פה,

מצד שמאל אתם רואים בתחילת זרימתו,

 

749

01:00:13,625 --> 01:00:17,667

בתמונה העליונה

הוא ממשיך כשהוא לצפונה,

 

750

01:00:17,750 --> 01:00:22,792

ומי שנוסע

בין גונדר לכיוון מטמה,

 

751

01:00:22,875 --> 01:00:25,750

או לכיוון אייקל בצ'ילגה,

 

752

01:00:25,833 --> 01:00:29,417

עובר על נהר הגואנג

בדרך גונדר-אייקל.

 

753

01:00:31,125 --> 01:00:35,958

זו תמונה שאני צילמתי אותה כבר לפני

כמעט 30 שנה, היום זה כביש סלול.

 

754

01:00:36,042 --> 01:00:38,458

פה הנהר הוא כבר גדול.

 

755

01:00:38,542 --> 01:00:41,833

ומה מעניין בנהר הזה?

 

756

01:00:41,917 --> 01:00:49,833

ושוב, הפלא הזה שאנשים...

אני חוויתי אותו כשנסעתי שם.

 

757

01:00:49,917 --> 01:00:57,417

כל הנחלים באותם אזורים

יורדים קרוב לאגם טאנה.

 

758

01:00:57,500 --> 01:01:00,708

אגם טאנה הוא 20-30-40 ק"מ משם.

 

759

01:01:01,833 --> 01:01:05,667

והוא מתמלא מכל הנחלים שבסביבה.

 

760

01:01:07,417 --> 01:01:12,958

הנחל היחידי שפתאום

תופס כיוון הפוך לכיוון צפון

 

761

01:01:13,042 --> 01:01:15,292

זה הגואנג.

 

762

01:01:15,375 --> 01:01:23,125

והוא מפה זורם 805 ק"מ, אוסף

את כל המים של הנהרות הגדולים,

 

763

01:01:23,208 --> 01:01:25,583

כמו שאמרתי, אנגרב, טקזה,

 

764

01:01:25,667 --> 01:01:30,083

וכנהר גדול עם אחוז מים ניכר

הוא נשפך לנילוס.

 

765

01:01:30,167 --> 01:01:34,333

האמונה הייתה, משם הם הגיעו,

מירושלים,

 

766

01:01:34,417 --> 01:01:38,250

ממצרים, מירושלים,

הגיעו לאתיופיה דרך הגואנג,

 

767

01:01:38,333 --> 01:01:45,208

כן, ולכן האישה התמימה הזו

רצתה להביא מנחה להשם בירושלים

 

768

01:01:45,292 --> 01:01:47,500

דרך הגואנג.

 

769

01:01:48,375 --> 01:01:53,792

עוד מקור של מסורת משמעותית

ששמעתי אותה מפי הקייסים,

 

770

01:01:53,875 --> 01:01:56,875

ואפשר לשמוע אותה היום

גם כן מפי זקני העדה.

 

771

01:01:56,958 --> 01:02:01,833

צריכים תמיד לחשוב שאנשים מספרים

לא מסורת שהם שמעו בארץ

 

772

01:02:01,917 --> 01:02:06,542

או מפי איזה חוקר, אלא מה

הם יודעים בעצמם ששמעו מאבותיהם

 

773

01:02:06,625 --> 01:02:11,042

בלי נגיעות מבחוץ.

ואני שמעתי מהרבה.

 

774

01:02:12,542 --> 01:02:15,750

"ממערב באנו וממערב נשוב."

 

775

01:02:15,833 --> 01:02:20,125

המסורת באתיופיה

של יהודי אתיופיה,

 

776

01:02:20,208 --> 01:02:25,375

הם הגיעו ממערב, כלומר, מהנילוס,

מסודאן של היום,

 

777

01:02:25,458 --> 01:02:29,833

ויחזרו לארץ ישראל

גם כן דרך מערב.

 

778

01:02:29,917 --> 01:02:34,042

הרי זה לא הגיוני, כן,

אבל זה קרה.

 

779

01:02:34,125 --> 01:02:37,000

הם חזרו דרך סודאן.

 

780

01:02:38,958 --> 01:02:45,083

עכשיו, הדבר הזה

גם כן נכתב בנבואות.

 

781

01:02:45,167 --> 01:02:47,125

אני לא רוצה עכשיו

להיכנס לעניין של הנבואות,

 

782

01:02:47,208 --> 01:02:50,042

אבל חלומות ונבואות

אצל יהודי אתיופיה

 

783

01:02:50,125 --> 01:02:52,625

זה דבר מאוד משמעותי,

 

784

01:02:52,708 --> 01:02:57,625

והמקור שלמעלה מאבא ברוך אדהנן.

 

785

01:02:57,708 --> 01:03:03,167

אבא ברוך היה מגדולי הקייסים,

בהתחלה היה נזיר,

 

786

01:03:03,250 --> 01:03:07,875

של יהדות אתיופיה

בשליש הראשון של המאה העשרים,

 

787

01:03:07,958 --> 01:03:13,792

גם קודם. פייטלביץ' פגש אותו

וראה בו את המנהיג החשוב,

 

788

01:03:13,875 --> 01:03:20,750

והוא, ב-1935 אסף את בני משפחתו

וקייסים לא מעטים,

 

789

01:03:20,833 --> 01:03:25,625

הרבה מבני משפחתו הם רבנים היום

וגם קייסים בעבר,

 

790

01:03:25,708 --> 01:03:30,375

וסיפר להם מה הוא יודע כנבואה,

 

791

01:03:30,458 --> 01:03:34,250

מתי יגיעו האויבים לארץ ישראל.

 

792

01:03:34,333 --> 01:03:37,750

מדובר פה על 1935.

 

793

01:03:37,833 --> 01:03:43,833

אני לא אלאה אתכם,

אבל הוא מדבר על הגעה לארץ ישראל

 

794

01:03:43,917 --> 01:03:48,125

שתהיה בזמן שכבר לא יהיו קיסרים

בשושלת הסולומונית.

 

795

01:03:48,208 --> 01:03:51,667

זה קרה בזמן "הדרג,"

ולא בזמן היילה סלאסי,

 

796

01:03:51,750 --> 01:03:54,833

העלייה לישראל.

וזה יהיה דרך סודאן.

 

797

01:03:54,917 --> 01:04:01,083

הוא מדבר על קשיים שיהיו שם

ואנשים ימותו שם בסודאן.

 

798

01:04:01,167 --> 01:04:05,208

כן, והוא גם מדבר על העלייה

של שארית יהודי אתיופיה

 

799

01:04:05,292 --> 01:04:07,042

שגם הם יגיעו לישראל.

 

800

01:04:07,125 --> 01:04:11,958

כך הוא מנבא ב-1975.

כל הנבואות שלו התקיימו.

 

801

01:04:12,042 --> 01:04:18,208

אני רוצה רק לציין,

בתפיסה של יהודי אתיופיה,

 

802

01:04:18,292 --> 01:04:25,250

בהרבה מאוד היבטים, כיוון מזרח

שמסמל את הכיוון לארץ ישראל,

 

803

01:04:25,333 --> 01:04:28,833

מבחינה לפחות טופוגרפית, כיוונים.

 

804

01:04:28,917 --> 01:04:32,750

הזריחה, כיוון הזריחה

לעומת כיוון השקיעה.

 

805

01:04:32,833 --> 01:04:38,167

מזרח - הזריחה, מערב - השקיעה.

בערב.

 

806

01:04:38,250 --> 01:04:42,667

הערב - מערב, שזה סודאן,

מסמל חושך וקשיים.

 

807

01:04:42,750 --> 01:04:50,500

לכן בסודאן, ימותו, יהיו קשיים.

מהמזרח תבוא ברכה.

 

808

01:04:50,583 --> 01:04:56,000

זו תפיסה נוספת של אמונה

המושרשת ביהודי אירופה.

 

809

01:04:56,083 --> 01:04:59,583

ו"ממערב באנו וממערב נשוב,"

עם כל הקשיים.

 

810

01:05:01,250 --> 01:05:04,333

מקור נוסף שהבאתי פה, אחרון.

 

811

01:05:04,417 --> 01:05:10,875

אבא פלקה אסאהין, שאני פגשתי אותו

ב-1992 בכפר טמרגוט,

 

812

01:05:10,958 --> 01:05:16,000

סיפר גם כן את אותה נבואה,

את אותה מסורת שהייתה להם,

 

813

01:05:16,083 --> 01:05:20,917

שיבוא זמן הגאולה.

גם של שארית יהודי אתיופיה מצ'ילגה.

 

814

01:05:21,000 --> 01:05:27,542

כן, יש סימן,

כוכב שיבוא ממזרח למערב.

 

815

01:05:27,625 --> 01:05:31,333

והוא מדבר שוב,

מזרח - זה סימן של גאולה,

 

816

01:05:31,417 --> 01:05:36,042

מערב - נתיב העלייה, כן,

שהוא יהיה רע,

 

817

01:05:36,125 --> 01:05:39,333

בגלל שבסודאן ימותו רבים.

מסורת שהייתה.

 

818

01:05:39,417 --> 01:05:46,167

אבל אני חוזר על העניין של

"ממערב באנו וממערב נשוב."

 

819

01:05:46,250 --> 01:05:52,333

אני סוגר פה את המצגת ואת הדברים.

 

820

01:05:52,417 --> 01:05:58,833

אני רק מסיים בצילום

מתוך מאמרו של פרופ' סטיבן קפלן,

 

821

01:05:58,917 --> 01:06:05,708

שכידוע, מאוד התנגד לגישה הזו

שהם באו מהנילוס.

 

822

01:06:05,792 --> 01:06:10,914

אני לא רוצה עכשיו להתווכח,

 

823

01:06:12,667 --> 01:06:16,792

מי שרק לקח את המקורות,

 

824

01:06:16,875 --> 01:06:24,375

ועשה תיאוריה מנקודות,

אני יכול להבין את ההתנגדות.

 

825

01:06:24,458 --> 01:06:29,125

כמו שאם מישהו אומר, ביב, באפנטין

 

826

01:06:29,208 --> 01:06:33,292

הייתה מושבה צבאית יהודית

במאה החמישית לפני הספירה,

 

827

01:06:33,375 --> 01:06:38,083

שישית-שביעית, אז אלה

יהודים הכי קרובים לאתיופיה.

 

828

01:06:38,167 --> 01:06:44,750

אז בונה תיאוריה על נקודה בנילוס

 

829

01:06:44,833 --> 01:06:47,833

שבאמת לא קשורה בהכרח

ליהודי אתיופיה.

 

830

01:06:49,792 --> 01:06:57,833

אנחנו ראינו פה בשיעור שהבאנו

מקורות רבים,

 

831

01:06:57,917 --> 01:07:02,792

הן מהתנ"ך,

הן ממסורות חז"ליות קדומות ביותר

 

832

01:07:02,875 --> 01:07:06,667

על השפעות יהודיות ועל יהודים

שהגיעו לאזורים האלה,

 

833

01:07:06,750 --> 01:07:11,917

כן, ואפילו הצבעה על גבול בדרום,

ועל מצבה בדרום,

 

834

01:07:12,000 --> 01:07:15,625

ועל השפעות יהודיות

ומעבר להרי כוש,

 

835

01:07:15,708 --> 01:07:21,042

והמסורת מתוך העדה

שהם הגיעו דרך הנילוס.

 

836

01:07:21,125 --> 01:07:28,625

אז אני חושב שזו המסורת הכי חזקה

על הגעת יהודים לאתיופיה,

 

837

01:07:28,708 --> 01:07:31,833

זה לא אומר

שלא היו השפעות אחרי כן,

 

838

01:07:31,917 --> 01:07:34,417

כן, הגיעו כמו שראיתם...

 

839

01:07:34,500 --> 01:07:37,750

ציינו את זה עוד קייס ברהן ואחרים,

שהגיעו גברים.

 

840

01:07:39,458 --> 01:07:45,000

הם לא הגיעו עם משפחות שלמות.

היו השפעות מהסביבה.

 

841

01:07:45,083 --> 01:07:49,500

אבל השורש הוא מארץ ישראל

בכיוון הזה,

 

842

01:07:49,583 --> 01:07:53,125

וזו האמונה החזקה

של יהודי אתיופיה.

 

843

01:07:53,208 --> 01:07:57,917

עד כאן דבריי. עכשיו

יש מקום לשאלות. ניר, אתה המנחה.

 

844

01:07:58,805 --> 01:08:01,667

כן, קודם כול אני רוצה להגיד

הרבה הרבה תודה.

 

845

01:08:01,750 --> 01:08:05,708

הרב ולדמן,

הייתה הרצאה באמת מרתקת.

 

846

01:08:05,792 --> 01:08:09,292

לי לפחות

היא חידשה לא מעט.

 

847

01:08:09,375 --> 01:08:11,542

ואני באמת ככה שמח על ההרצאה.

 

848

01:08:11,625 --> 01:08:14,458

אפשר באמת לסגור את המצגת.

 

849

01:08:17,417 --> 01:08:21,375

ואנחנו כמובן נשמח

אם יש לכם שאלות.

 

850

01:08:21,458 --> 01:08:25,458

אתם מורשים לפתוח לעצמכם

את המיקרופונים.

 

851

01:08:25,542 --> 01:08:28,375

אז כל אחד,

באמת מישהו שיש לו שאלה,

 

852

01:08:28,458 --> 01:08:33,417

מוזמן לפתוח מיקרופון,

ולשאול את הרב ולדמן.

 

853

01:08:33,500 --> 01:08:36,833

אני רואה כבר

שיש לנו פה שאלה בצ'אט.

 

854

01:08:36,917 --> 01:08:41,583

מה שם הספר העוסק בנילוס הכחול?

הרב ולדמן?

 

855

01:08:41,667 --> 01:08:43,917

יש ספר בשם "הנילוס הכחול."

 

856

01:08:44,000 --> 01:08:45,292

זה שמו של הספר?

 

857

01:08:45,375 --> 01:08:49,792

כן. זה ספר שחיבר אותו

סופר אנגלי, נדמה לי,

 

858

01:08:49,875 --> 01:08:52,833

אבל הוא

לא מתאר את התקופות הקדומות

 

859

01:08:52,917 --> 01:08:56,917

אלא התקופות שמהמאה ה-18 ואילך,

 

860

01:08:57,000 --> 01:09:01,458

אבל גם כן מראה,

שאפילו בעת החדשה, יחסית,

 

861

01:09:01,542 --> 01:09:05,333

הנתיב המרכזי, כן,

הוא מהנילוס ממצרים.

 

862

01:09:06,625 --> 01:09:08,875

כן, זה דבר מאוד מעניין ה...

 

863

01:09:08,958 --> 01:09:10,500

אני שנייה עוצר אותך, הרב ולדמן.

 

864

01:09:10,583 --> 01:09:15,417

שם הספר הוא "הנילוס הכחול,"

אוקיי?

 

865

01:09:15,500 --> 01:09:18,625

שם של חוקר אנגלי אמרת, נכון?

 

866

01:09:18,708 --> 01:09:20,958

כן, אין לי פה... פרח מזיכרוני...

 

867

01:09:21,042 --> 01:09:25,417

אז "הנילוס הכחול" של חוקר אנגלי

זה שם הספר. סליחה אתה מוזמן...

 

868

01:09:25,500 --> 01:09:29,917

עיתונאי או חוקר,

ברח לי השם של הסופר

 

869

01:09:30,000 --> 01:09:32,500

אבל הוא ספר ידוע. ספר מרתק.

 

870

01:09:34,667 --> 01:09:36,542

שלום, הרב ולדמן, זה משה באך.

 

871

01:09:36,625 --> 01:09:40,583

גם קראתי את הספר

לפני הרבה שנים באנגלית.

 

872

01:09:40,667 --> 01:09:42,042

אכן מרתק.

 

873

01:09:42,125 --> 01:09:46,417

השאלה שלי היא

אם היהודים הגיעו מכיוון מצרים,

 

874

01:09:46,500 --> 01:09:49,833

אז למה הקשר חזרה נותק?

 

875

01:09:53,458 --> 01:09:56,125

טוב, השאלה...

 

876

01:09:56,208 --> 01:10:03,083

קודם כול, זו מציאות

שיהדות אתיופיה חיה בניתוק.

 

877

01:10:03,167 --> 01:10:08,958

עכשיו, רואים את זאת

גם אפילו במאה השנים האחרונות.

 

878

01:10:09,042 --> 01:10:11,917

אתיופיה והאזורים

שבהם ישבו יהודי אתיופיה

 

879

01:10:12,000 --> 01:10:14,167

בצפון מערבה של אתיופיה,

 

880

01:10:14,250 --> 01:10:20,333

היו אזורים שלא הייתה נגישות,

לא לים, לא למקומות אחרים,

 

881

01:10:20,417 --> 01:10:23,542

ובהחלט היה ניתוק.

 

882

01:10:23,625 --> 01:10:27,750

כן, אפשר בהחלט

לראות את הדברים הללו בשטח,

 

883

01:10:27,833 --> 01:10:33,500

שכשהגיע פייטלוביץ,'

הגיע יוסף הלוי, במאה ה-19,

 

884

01:10:33,583 --> 01:10:36,833

אז הוא הגיע למקומות

שבפעם הראשונה ראו אנשים לבנים.

 

885

01:10:36,917 --> 01:10:41,458

פעם ראשונה, זה קשה להגיע,

זה לא נוחתים עם מטוס.

 

886

01:10:41,542 --> 01:10:47,417

אז המציאות של הנתק

בין יהודי אתיופיה ליהדות העולם

 

887

01:10:47,500 --> 01:10:51,583

כן, זו עובדה שאני חושב

שהגיאוגרפיה של אתיופיה

 

888

01:10:51,667 --> 01:10:55,699

והמציאות ההיסטורית

רק מחזקים זאת.

 

889

01:10:58,042 --> 01:11:03,625

זו עובדה. גם כשאני הגעתי אפילו

לאתיופיה, אני לא כל כך... עתיק,

 

890

01:11:03,708 --> 01:11:07,917

אז הגעתי למקומות שאנשים

בכלל לא ראו אנשים לבנים.

 

891

01:11:08,000 --> 01:11:11,750

לא היו השפעות.

גם אתיופיה היא ארץ שמרנית,

 

892

01:11:11,833 --> 01:11:16,708

היא לא מקבלת השפעות.

אז הניתוק הזה, זה עובדה.

 

893

01:11:16,792 --> 01:11:20,958

לכן, לא היו קשרים,

לא עם יהדות תימן,

 

894

01:11:21,042 --> 01:11:28,417

שמעבר לים סוף, ולא ליהדות מצרים,

 

895

01:11:28,500 --> 01:11:32,000

יהדויות אחרות, אין קרובות.

 

896

01:11:32,083 --> 01:11:37,083

אז פה ושם

כשהגיע שבוי יהודי למצרים...

 

897

01:11:37,167 --> 01:11:39,792

אבל לא היו קשרים משמעותיים

 

898

01:11:39,875 --> 01:11:44,333

בגלל המציאות ההיסטורית

והגיאוגרפית באתיופיה, בלי ספק.

 

899

01:11:45,708 --> 01:11:48,333

הרב ולדמן,

נשאלת כאן עוד שאלה בצ'אט.

 

900

01:11:48,875 --> 01:11:52,292

אשכולי טוען שנוצר קשר

בין יהודי תימן ליהודי אתיופיה.

 

901

01:11:52,375 --> 01:11:54,208

האם יש לכך מקור?

 

902

01:11:54,292 --> 01:12:00,792

או... החוקרים מנסים כתיאוריה.

 

903

01:12:00,875 --> 01:12:04,083

נאמר, מה הכי קרוב? תימן.

 

904

01:12:04,167 --> 01:12:09,083

אז ודאי שעושים אחת ועוד אחת,

ומצליבים מידע והינה...

 

905

01:12:10,417 --> 01:12:15,375

אני פגשתי את הרב יוסף קאפח ז"ל,

 

906

01:12:15,458 --> 01:12:18,333

גדול החוקרים של יהדות תימן,

 

907

01:12:18,417 --> 01:12:20,542

ושאלתי אותו את השאלה הזו.

 

908

01:12:20,625 --> 01:12:26,083

ושהיו לי כל מיני עדויות קטנות,

שאיזה סוחר הגיע לשוק ב...

 

909

01:12:26,167 --> 01:12:31,875

הוא אמר, לא ידענו עליהם,

אפילו יהודי תימן לא ידעו עליהם,

 

910

01:12:31,958 --> 01:12:34,583

על יהודי אתיופיה,

חוץ מדרך הרדב"ז,

 

911

01:12:34,667 --> 01:12:38,792

ממצרים מהמאה ה-16.

כלומר, לא היו קשרים.

 

912

01:12:38,875 --> 01:12:46,208

יהודי תימן שמעבר לים סוף,

לא ידעו על יהודי אתיופיה ולהפך.

 

913

01:12:46,292 --> 01:12:53,458

היו השפעות של ממלכת אתיופיה, כן,

במאה השביעית, שישית,

 

914

01:12:53,542 --> 01:12:57,958

שממלכת אקסום כבשה אפילו בתימן,

 

915

01:12:58,042 --> 01:13:00,625

אבל בין יהודי אתיופיה,

שאנחנו מכירים אותם,

 

916

01:13:00,708 --> 01:13:04,250

לבין תימן,

אני לא יודע על שום קשר.

 

917

01:13:06,042 --> 01:13:08,292

אוקיי, תודה רבה.

 

918

01:13:08,375 --> 01:13:11,125

לעוד מישהו יש שאלה?

אנחנו, יש לנו עוד קצת זמן,

 

919

01:13:11,208 --> 01:13:14,375

נשמח לענות על עוד שאלות.

-אפשר לשאול?

 

920

01:13:15,667 --> 01:13:17,625

אפשר לשאול?

-כן, בוודאי.

 

921

01:13:18,458 --> 01:13:27,083

ערב טוב, שמי ישראל,

אני בנו של טגדה ביינדא,

 

922

01:13:27,167 --> 01:13:33,125

אחד מהאנשים

שהניח אבן פינה בכפר אמבובר

 

923

01:13:33,208 --> 01:13:40,333

יחד עם ווסטה קרוייה

סליחה,

 

924

01:13:40,417 --> 01:13:46,542

האח של קייס אדנה ז"ל.

קייס אדנה...

 

925

01:13:46,625 --> 01:13:49,292

הוא גם כתב, קייס אדנה ז"ל,

 

926

01:13:49,375 --> 01:13:53,891

הוא כתב גם ספר

"מאמבובר לירושלים,"

 

927

01:13:53,900 --> 01:13:55,958

בספרו הוא גם תיאר שם באמת

 

928

01:13:56,042 --> 01:14:01,125

שני אנשים שהניחו אבן פינה

לאמבובר.

 

929

01:14:01,208 --> 01:14:06,958

הרב ולדמן

הוא חיזק את הנתיב השלישי

 

930

01:14:07,042 --> 01:14:15,542

שאני גם, מתוך שלושה שאני

קראתי עליהם הרבה במקורות שונים,

 

931

01:14:15,625 --> 01:14:22,042

אחד מהם זה בעצם מה שעכשיו דיברתם

על הגרסה הראשונה דרך תימן.

 

932

01:14:22,125 --> 01:14:25,458

והשנייה זה בעצם

הסיפור של מלכת שבא,

 

933

01:14:25,542 --> 01:14:30,208

והנתיב השלישי זה בעצם

מה שהרב ולדמן, חיזקת עכשיו

 

934

01:14:30,292 --> 01:14:33,417

דרך הנתיב לנילוס.

 

935

01:14:33,500 --> 01:14:38,542

זה מה שגם אני שמעתי מאבי ז"ל

כי הוא היה קרוב באמת לקייסים,

 

936

01:14:38,625 --> 01:14:43,958

והוא היה בקיא

בהיסטוריה של יהדות אתיופיה.

 

937

01:14:44,042 --> 01:14:49,750

מה שרציתי לשאול את הרב ולדמן,

שתי שאלות. שאלה אחת,

 

938

01:14:49,833 --> 01:14:54,625

איך אתה מסביר

את ההתעלמות של הממסד הרבני

 

939

01:14:54,708 --> 01:15:00,417

כשיש לנו את המקורות האלה,

מקורות מוצקים של יהדותנו,

 

940

01:15:00,500 --> 01:15:03,250

וגם איך שהגענו לאתיופיה.

 

941

01:15:03,333 --> 01:15:05,549

השאלה השנייה...

 

942

01:15:07,625 --> 01:15:13,750

הרב הראשי, יוסף,

מה שם המשפחה שלו? סליחה,

 

943

01:15:13,833 --> 01:15:19,125

כשפסק הלכה לגבינו,

 

944

01:15:19,208 --> 01:15:25,417

הוא ציין שם, הוא טוען שם

שאנחנו הגענו, שייכים לשבט דן.

 

945

01:15:25,500 --> 01:15:27,708

אתה יכול להוסיף משהו על זה?

 

946

01:15:28,958 --> 01:15:29,958

האם זה נכון?

 

947

01:15:30,042 --> 01:15:35,583

כי אתה אמרת שאנחנו הגענו דווקא

מאזור יהודה, שמעון ובנימין.

 

948

01:15:37,042 --> 01:15:40,417

טוב, אני אענה על האחרון ראשון

ועל הראשון אחרון.

 

949

01:15:40,500 --> 01:15:46,125

לגבי שבט דן,

מה שציטט הרב עובדיה יוסף,

 

950

01:15:46,208 --> 01:15:50,667

הוא הסתמך על הרדב"ז,

רבי דוד בן זמרא מן המאה ה-16,

 

951

01:15:50,750 --> 01:15:56,458

שהסתמך על אלדד הדני

ואמונות שהיו בעקבות אלדד הדני

 

952

01:15:56,542 --> 01:16:02,542

ששבט דן הגיע

מארץ ישראל לאתיופיה.

 

953

01:16:02,625 --> 01:16:04,292

כך סיפר אלדד הדני.

 

954

01:16:04,375 --> 01:16:11,750

הדבר הזה התקבל כמסורת,

כאילו עובדה בעיני הרדב"ז

 

955

01:16:11,833 --> 01:16:15,917

ששבט דן

ואותם יהודים שיושבים באתיופיה,

 

956

01:16:16,000 --> 01:16:17,115

הוא שמע עליהם,

 

957

01:16:17,139 --> 01:16:24,875

הוא הכיר אפילו מספר יהודים

ששאלות הלכתיות נתגלגלו אליו.

 

958

01:16:24,958 --> 01:16:27,417

והוא אמר, אלה משבט דן.

 

959

01:16:27,500 --> 01:16:29,125

אומנם הוא הסתפק בדבר הזה,

 

960

01:16:29,208 --> 01:16:34,333

הוא לא חייב את זה

באופן ברור לגמרי,

 

961

01:16:34,417 --> 01:16:42,708

הוא אמר "שבט דן" אבל היו לו שאלות

לגבי הזיהוי של היהדות וכדומה,

 

962

01:16:42,792 --> 01:16:49,000

אבל זה הפסק של הרדב"ז ותשובותיו,

תשובות הרדב"ז,

 

963

01:16:49,083 --> 01:16:55,625

והמקורות האלה הם המקורות

הכי חשובים במובן ההלכתי.

 

964

01:16:55,708 --> 01:16:58,875

לכן אני עכשיו עובר

לשאלה הראשונה שלך.

 

965

01:16:58,958 --> 01:17:04,250

המקורות היהודיים

שראשיתם אלדד הדני,

 

966

01:17:04,333 --> 01:17:09,208

אבל הרדב"ז כפוסק גדול במאה ה-16,

ואחריו תלמידו המהריק"ש,

 

967

01:17:09,292 --> 01:17:12,875

רבי יעקב קאשטרו,

שהיה במצרים אחריו,

 

968

01:17:12,958 --> 01:17:16,083

ואחרי זה רבנים כמו... והרב קוק.

 

969

01:17:16,167 --> 01:17:20,125

ובדור שלפנינו, שלנו,

הרב עובדיה יוסף,

 

970

01:17:20,208 --> 01:17:26,667

הם חיזקו מאוד את עובדת

היותם של יהודי אתיופיה

 

971

01:17:26,750 --> 01:17:30,625

ממקור יהודי,

כמו כל גלויות ישראל.

 

972

01:17:32,125 --> 01:17:36,875

ודווקא המקורות היהודיים הללו,

 

973

01:17:36,958 --> 01:17:42,917

הם שנתנו את החוסן

למוצא של יהודי אתיופיה כיהודים.

 

974

01:17:43,000 --> 01:17:47,875

המקורות, מה שנקרא,

במירכאות או לא במירכאות, מדעיים,

 

975

01:17:47,958 --> 01:17:51,167

השערות כאלה ואחרות,

שוללים את זאת.

 

976

01:17:52,667 --> 01:17:55,042

בדרך כלל הם לא מקבלים,

לא את הסיפור של הנילוס

 

977

01:17:55,125 --> 01:17:59,833

ולא את הסיפור של יהודים שהגיעו

מארץ ישראל לאתיופיה, וכדומה.

 

978

01:17:59,917 --> 01:18:06,292

אז דווקא המקורות היהודיים

הם שנתנו את החיזוק

 

979

01:18:06,375 --> 01:18:08,917

ליהדותם של יהודי אתיופיה,

ולא במקרה

 

980

01:18:09,000 --> 01:18:13,667

שהרב עובדיה יוסף,

כשפרסם את פסקו, והוא לא חידש,

 

981

01:18:13,750 --> 01:18:19,750

הוא פשוט לקח את המקורות היהודיים

וכרב ראשי אמר אותם.

 

982

01:18:19,833 --> 01:18:27,292

הוא שינה את ההיסטוריה של הגישה

של הממסד הישראלי וכדומה

 

983

01:18:27,375 --> 01:18:30,500

שהחוקרים וכדומה שאמרו,

הם לא יהודים.

 

984

01:18:30,583 --> 01:18:32,500

אז דווקא במובן הזה,

 

985

01:18:32,583 --> 01:18:35,875

המקורות היהודיים

נותנים את החיזוק היהודי.

 

986

01:18:35,958 --> 01:18:39,833

שאלות של ספק וגיור...

 

987

01:18:39,917 --> 01:18:46,583

הן שאלות מסיבות אחרות או נוספות

שאנחנו לא יודעים מה קרה

 

988

01:18:46,667 --> 01:18:50,458

משהגיעו יהודים לאתיופיה, אותם...

כמו שקייס ברהן אמר,

 

989

01:18:50,542 --> 01:18:53,250

הגיעו גברים, חיילים,

 

990

01:18:53,333 --> 01:18:57,542

והם לקחו מבנות הארץ,

ומה קרה וכו,'

 

991

01:18:57,625 --> 01:19:04,000

פה נכנס ענין הספק

שהעלו אותו רבנים.

 

992

01:19:04,083 --> 01:19:07,250

אבל דווקא המקורות היהודיים

 

993

01:19:07,333 --> 01:19:10,583

שהולכים בדרך הזו

של שבטי ישראל שהדרימו לכוש,

 

994

01:19:10,667 --> 01:19:13,792

כך כותב לשונו

של הרב עובדיה יוסף,

 

995

01:19:13,875 --> 01:19:15,542

גם הוא כותב את זה,

 

996

01:19:15,625 --> 01:19:18,375

הם שנתנו ליהדות אתיופיה...

 

997

01:19:18,458 --> 01:19:20,833

ויהדות אתיופיה

לא צריכים את זה לעצמם אולי.

 

998

01:19:20,917 --> 01:19:26,875

אבל מול העולם היהודי בעולם,

מול עולם המחקר,

 

999

01:19:26,958 --> 01:19:31,250

דווקא המקורות היהודיים נתנו את

הגושפנקה היהודית ליהודי אתיופיה.

 

1000

01:19:31,792 --> 01:19:35,042

הרב ולדמן,

אז יש לנו ממש עוד כמה דקות

 

1001

01:19:35,125 --> 01:19:37,667

לעוד שתי שאלות

שאני רואה שיש לנו כאן בצ'ט.

 

1002

01:19:37,750 --> 01:19:38,792

שאלה ראשונה,

 

1003

01:19:38,875 --> 01:19:42,167

האם הייתה אופציה שהיהודים

הגיעו לאתיופיה דרך ים סוף?

 

1004

01:19:42,250 --> 01:19:44,458

האם הדרך הזאת

היא דרך שאפשר לעבור אותה?

 

1005

01:19:45,875 --> 01:19:48,292

ושאלה נוספת,

אני כבר אגיד אותה עכשיו,

 

1006

01:19:48,375 --> 01:19:55,417

אחרי הגעתם של יהודים לאתיופיה,

האם התפזרו לכיוון דרום אתיופיה,

 

1007

01:19:55,500 --> 01:19:57,917

או שנשארו רק בצפון אתיופיה?

 

1008

01:19:58,000 --> 01:19:59,958

זה שתי שאלות.

 

1009

01:20:00,042 --> 01:20:04,500

לגבי השאלה

של להגיע דרך הים לאתיופיה,

 

1010

01:20:04,583 --> 01:20:08,417

מאוד קשה.

אם לארץ ישראל לנסוע באונייה,

 

1011

01:20:08,500 --> 01:20:16,167

להגיע לעציון גבר, לאילת,

משם להמשיך בספינה לחוף סודאן

 

1012

01:20:16,250 --> 01:20:21,333

או חוף אריתריאה של היום,

זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי.

 

1013

01:20:21,417 --> 01:20:24,750

אנחנו לא יודעים

על יציאות שכאלה,

 

1014

01:20:24,833 --> 01:20:27,000

בוודאי לא של יהודים שהגיעו.

 

1015

01:20:29,708 --> 01:20:34,833

לגבי השאלה

של התפזרות יהודי אתיופיה,

 

1016

01:20:34,917 --> 01:20:39,792

אז ככל שאנחנו יודעים

במקורות ההיסטוריים

 

1017

01:20:39,875 --> 01:20:42,333

ובמורשת העדה,

 

1018

01:20:42,417 --> 01:20:46,167

זה שוב, זה מחזק מאוד

את הקו שאני נקטתי בו

 

1019

01:20:46,250 --> 01:20:48,417

שהם הגיעו דרך הנילוס.

 

1020

01:20:48,500 --> 01:20:51,125

יהודי אתיופיה באופן מסורתי

 

1021

01:20:51,208 --> 01:20:56,167

התמקדו וישבו

בצפון מערבה של אתיופיה,

 

1022

01:20:56,250 --> 01:20:59,208

ושם היה הריכוז שלהם.

 

1023

01:20:59,292 --> 01:21:04,500

כלומר, אם מנהר גואנג,

המקור של העטברה,

 

1024

01:21:04,583 --> 01:21:12,042

נשים בו סיכה, הרדיוס מסביבו,

הוא מקום מושבם של יהודי אתיופיה.

 

1025

01:21:12,125 --> 01:21:16,333

יהודי אתיופיה לא ישבו בדרום.

לא ישבו באדיס אבבה.

 

1026

01:21:16,417 --> 01:21:21,417

לא ישבו בשאווה כמעט.

לא ישבו, ודאי לא בדרום.

 

1027

01:21:21,500 --> 01:21:24,208

וגם בתיגראי מעט מאוד, ובמזרח.

 

1028

01:21:24,292 --> 01:21:27,500

אלא העיקר,

מה שאנחנו קוראים היום גונדר,

 

1029

01:21:27,583 --> 01:21:30,875

אזור דונדר, בגונדר או אמהרה,

 

1030

01:21:30,958 --> 01:21:34,167

אבל אני אומר שוב,

ניקח את נהר גואנג,

 

1031

01:21:34,250 --> 01:21:37,208

את המעיין ראס גואנג כמקום,

 

1032

01:21:37,292 --> 01:21:39,042

אז רדיוס מסביבו.

 

1033

01:21:39,125 --> 01:21:42,542

וכך הם נשמרו. דווקא

זה אזורים של יהודי אתיופיה.

 

1034

01:21:42,625 --> 01:21:47,750

בתקופה מסוימת,

מסיבות של הישרדות,

 

1035

01:21:47,833 --> 01:21:49,667

הם התיישבו גם כן בסמיין

 

1036

01:21:49,750 --> 01:21:55,458

הרי סמיין, כדי לשרוד שם

כי המקום שם קשה לכבוש אותו.

 

1037

01:21:55,542 --> 01:21:58,167

אבל זה גם כן לא רחוק,

זה אותם אזורים.

 

1038

01:21:58,250 --> 01:22:02,500

מהסמיין יוצא הטקזה

שנשפך לעטברה.

 

1039

01:22:02,583 --> 01:22:06,875

זה האזור של יהודי אתיופיה.

במקומות אחרים לא ישבו יהודים.

 

1040

01:22:08,875 --> 01:22:10,750

אז הרבה, הרבה תודה.

 

1041

01:22:10,833 --> 01:22:13,292

הרב ולדמן,

באמת הייתה הרצאה מרתקת,

 

1042

01:22:13,375 --> 01:22:17,458

ואני חושב שהציבור פה

גם מראה והראה את זה.

 

1043

01:22:17,542 --> 01:22:20,333

אז המון, המון, תודה.

אני רוצה להזכיר...

 

1044

01:22:20,417 --> 01:22:21,708

אפשר להגיד משהו?

 

1045

01:22:23,167 --> 01:22:24,208

סליחה, לא שמעתי.

 

1046

01:22:25,167 --> 01:22:26,833

כן, רק להגיד מילה.

 

1047

01:22:27,250 --> 01:22:31,083

כן. מילה ממש אחרונה,

אנחנו צריכים לסיים. בשמחה.

 

1048

01:22:32,625 --> 01:22:33,667

כן, נכון.

 

1049

01:22:33,750 --> 01:22:36,167

כן, קודם כול, כבוד הרב,

אני רוצה...

 

1050

01:22:36,250 --> 01:22:41,375

אני משתתף בכל התודות, גם הברכות

 

1051

01:22:41,458 --> 01:22:46,583

על כל המאמץ שעשית,

גם שאתה עושה, ברוך השם,

 

1052

01:22:46,667 --> 01:22:51,000

מעל 30 שנה, כמעט מעל הגיל שלי,

 

1053

01:22:51,083 --> 01:22:53,792

ואני רוצה להגיד תודה לזה.

 

1054

01:22:53,875 --> 01:22:59,167

רק הערה קטנה,

שאני רוצה לבטא זו,

 

1055

01:22:59,250 --> 01:23:06,542

לא רק המסורת או התרבות

שיש לקהילה הזאת,

 

1056

01:23:06,625 --> 01:23:11,542

אבל גם אפשר להוסיף שפת געז,

 

1057

01:23:11,625 --> 01:23:15,375

למה, השפה הזאת יכולה לעזור לנו,

 

1058

01:23:15,458 --> 01:23:21,583

מה המשמעות בכלל

על מה שאנחנו מדברים.

 

1059

01:23:21,667 --> 01:23:25,542

למה ההיסטוריה

שאנחנו קיבלנו עד כה,

 

1060

01:23:25,625 --> 01:23:29,625

זה כמעט סובייקטיבי.

 

1061

01:23:29,708 --> 01:23:35,500

אז יותר טוב להוסיף גם השפה הגעז.

זה מה שאני חושב.

 

1062

01:23:35,583 --> 01:23:42,083

אפשר לעזור גם... אני יכול

לעזור במה שאפשר. ותודה רבה.

 

1063

01:23:42,917 --> 01:23:47,500

אז אני אגיד בהקשר להערה שלך

ותודה על ההערה,

 

1064

01:23:47,583 --> 01:23:52,292

שהמרכז השנה פתח קורס געז.

 

1065

01:23:52,375 --> 01:23:57,583

עובדות שלוש קבוצות של געז,

שלוש פעמים בשבוע,

 

1066

01:23:57,667 --> 01:23:59,917

רמת מתחילים, בינוניים ומתקדמים,

 

1067

01:24:00,000 --> 01:24:06,000

וחלק מהמטרות של המרכז

זה באמת ככה לשמר את המורשת

 

1068

01:24:06,083 --> 01:24:08,208

ואת השפה.

 

1069

01:24:08,292 --> 01:24:11,958

היום זה געז, שנה הבאה אנחנו

נרצה לפתוח אולי גם אמהרית,

 

1070

01:24:12,042 --> 01:24:16,208

אבל זו בהחלט הערה שהיא במקום

והיא חשובה.

 

1071

01:24:16,292 --> 01:24:18,958

אז אני רוצה להגיד באמת,

אנחנו באמת צריכים לסיים,

 

1072

01:24:19,042 --> 01:24:20,583

אני אגיד שוב תודה לרב ולדמן.

 

1073

01:24:20,667 --> 01:24:23,958

להזכיר שבעוד שבועיים

אנחנו בעצם נעשה

 

1074

01:24:24,042 --> 01:24:26,375

מצד אחד הפסקה

בהרצאות של האקדמיה המקוונת,

 

1075

01:24:26,458 --> 01:24:30,750

מצד שני, באמת יתקיים הכנס שלנו,

 

1076

01:24:30,833 --> 01:24:35,250

שהוא יתקיים בימים שלישי ורביעי,

‏29 ו-30 לדצמבר.

 

1077

01:24:35,333 --> 01:24:37,542

יהיה פרסום, כמו שאמרתי,

בעיתונות הכתובה,

 

1078

01:24:37,625 --> 01:24:40,042

ובפייסבוק, וברשתות ובכל מקום.

 

1079

01:24:40,125 --> 01:24:41,500

כנס מאוד מאוד חשוב ומעניין.

 

1080

01:24:41,583 --> 01:24:45,000

פרופ' סטיבן קפלן,

וחגי ארליך, והגר סלמון

 

1081

01:24:45,083 --> 01:24:46,458

ורן הכהן ועוד רבים וטובים.

 

1082

01:24:46,542 --> 01:24:49,917

באמת, מיטב החוקרים

באקדמיה הישראלית

 

1083

01:24:50,000 --> 01:24:53,500

שעוסקים ביהדות אתיופיה

ואני ממליץ... והרב ולדמן, כמובן.

 

1084

01:24:53,583 --> 01:24:57,167

ואני ממליץ לכולם להגיע,

ולבוא ולשמוע.

 

1085

01:24:57,250 --> 01:24:59,083

נשאלה פה שאלה לגבי ההרצאות.

 

1086

01:24:59,167 --> 01:25:03,250

אז ההרצאות בעצם באקדמיה

שאנחנו עושים, הן כולן מוקלטות,

 

1087

01:25:03,333 --> 01:25:07,042

וכשיסתיים הסמסטר,

אנחנו נחפש ונמצא את הדרך

 

1088

01:25:07,125 --> 01:25:12,875

גם להעלות אותן

אונליין בעצם, לרשת.

 

1089

01:25:12,958 --> 01:25:15,417

זהו. אז הרבה, הרבה תודה לכולם,

וחג שמח.

 

1090

01:25:15,500 --> 01:25:17,583

ותודה לרב ולדמן.

 

1091

01:25:17,667 --> 01:25:21,667

שיהיה ערב טוב לכולם

והמשך חג שמח.

 

1092

01:25:22,208 --> 01:25:23,125

חודש טוב.

 

1093

01:25:23,458 --> 01:25:25,958

חודש טוב. ביי, להתראות.

 

בטאון חיל האויר 79

בטאון חיל האויר 79

תאריך: 06/1991
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000001

גיליון מס' 79 (180) - יציאת אתיופיה תשנ"א - חיל האוויר במבצע שלמה.

הוצא לאור על ידי מפקדת חיל האוויר; עורך ראשי: אהרון לפידות. 

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

תאריך: 05/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000066

בין הנושאים: מנהגי חג הפסח, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, מצטייני הנשיא, סדרת הטלוויזיה "נבסו", מרכז תרבותי ליוצאי אתיופיה בפתח תקוה, נפטר טקלה איסקיאס ז"ל, קורס פעילים קהילתיים, מרכז כלי שיר ליוצאי אתיופיה במעלה אדומים, יום השוויון למען יהודי אתיופיה, יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, אברה מנגיסטו, ד"ר אבי יצחק, שי סיום.

מפקד יוצאי אתיופיה ותושבים ותיקים בשכונת קרית משה ברחובות

מפקד יוצאי אתיופיה ותושבים ותיקים בשכונת קרית משה ברחובות

תאריך: 05/2002
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000190

דו"ח מחקר מאת יהודית קינג ורוית אפרתי, ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

1
2
3
...
32