תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: נחל בקע (53)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
פינוי אתרי קראוונים - חוף הכרמל, נחל בקע (באר שבע) ואשדוד

פינוי אתרי קראוונים - חוף הכרמל, נחל בקע (באר שבע) ואשדוד

תאריך: 17/01/1994 - 24/10/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000188

התכתבות של רחל שגיא, ממונה על קליטת עולים ואוכלוסיות מיוחדות תכנית תנופה, תכנית חיזוק לקראת יציאה, חיזוק לקראת מעבר, סיוע לתושבי אתרי הקראוונים בתהליך רכישת דירה ויציאה מהאתר, מרכז למידה לילדי הקראוונים מעבר לדיור קבע, תכנית לשילוב חברתי של עולי אתיופיה בבאר שבע הושחרו פרטים בענייני צנעת הפרט

מינהלת עתיד ובית - אתר נחל בקע

מינהלת עתיד ובית - אתר נחל בקע

תאריך: 25/04/1994 - 31/03/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000154

התכתבות, אישורים טבלאות בנוגע לפינוי עולים מאתיופיה וחבר העמים סיוע ברכישת דירה במחוז הדרום בתיק הושחרו ענייני צנעת הפרט

נחל בקע, באר שבע (אתר קראוונים)

נחל בקע, באר שבע (אתר קראוונים)

שם המאגר: לקסיקוני
שם החטיבה: מקומות
סימול: 00001-00004-00004/000004
ביקור ראש הממשלה בנחל בקע

ביקור ראש הממשלה בנחל בקע

תאריך: 13/07/1993
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001/000298

ראש הממשלה יצחק רבין עם עולות חדשות מאתיופיה בשכונת הקרוונים נחל בקע

לשכת הנשיא עזר ויצמן - עיריית באר-שבע

לשכת הנשיא עזר ויצמן - עיריית באר-שבע

תאריך: 01/12/1993 - 18/05/1999
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000482

ברכה מאת נשיא המדינה ויצמן בספר יקירי באר שבע. התכתבות בין לשכת הנשיא לראש עיריית באר שבע דוד בונפלד וגורמים נוספים בנוגע לסיוע לעיריית באר שבע בתקציבים ובפיתוח קליטת עלייה מרוסיה ומאתיופיה ברחבי באר שבע, פינוי אתר קרוואנים "נחל בקע", תשתיות מים ועוד

פאנא - הלפיד 28

פאנא - הלפיד 28

תאריך: 06/1995
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00013/000021

בטאון חודשי בשפה האמהרית והטיגרינית לעולי אתיופיה מטעם איחוד האירגונים של עולי אתיופיה בישראל.

עורך ראשי: רחמים אלעזר. עורך: פאסיל לגאסה. 

בין הנושאים: תאונות דרכים, מענק לימודים לסטודנטים, דמוקרטיה - בחירות בצרפת, סקירת עיתונות, בריאות - טיפול בפצעים, יום הזיכרון לנספים בסודן, פינוי אתר נחל בקע.

מחלקת אמרכלות - דו

מחלקת אמרכלות - דו"חות ומפות אתרי קרוונים

תאריך: 01/09/1991 - 30/11/1991
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000183

מיקומם של קראוונים שהונחו לעולי אתיופיה, כולל מיקומים ומפות

לשכת השר יאיר צבן - אתיופים - כללי

לשכת השר יאיר צבן - אתיופים - כללי

תאריך: 22/06/1993 - 18/02/1996
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000343

בתיק חליפת מכתבים בנושא העלייה מאתיופיה והטיפול בה והתייחסות לנושאי דיור, זהות, דת, חינוך ועוד בעמוד 21 ובעמוד 23 סיכומים מפורטים בנוגע להפעלת אתר הקרוונים בחולדה ובנחל בקע הסמוך לבאר שבע בעמוד 73 ואילך מאמר בנוגע להתרופפות חיי הדת בקרב חלקים מעדת יהודי אתיופיה (מוגדר כטיוטא וללא מקור הכתיבה) בעמוד 96 ואילך נאומי שר העלייה צבן בנושא יום הזיכרון לנספים במבצע משה בעמוד 110 ואילך מחקר בנושאי דיור לבני העדה האתיופית בהזמנת משרד השיכון (נערך על ידי מכון סקרים) עמוד 139 ואילך מחקר נוסף מטעם אגף המחקר במשרד העלייה ובשיתוף הסתדרות הנשים הדסה בנושא: תרבות העדה והתנהגותה בעמוד 259 ואילך סיכום נוסף של התקופה שבין 1992-1995 מטעם משרד העלייה הושחרו פרקים מספרם של קורינאדלי וקפלן בנושא יהדות אתיופיה - ניתן לעיין בהם באולם העיון בארכיון המדינה בסיום התיק נשתרבבו בטעות מסמכים בנוגע לעולי אוקראינה מאסון צ'רנוביל

לשכת המנכ

לשכת המנכ"ל מזרחי - קרוונים

תאריך: 20/06/1993 - 31/08/1993
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000173

תיק של משרד הבינוי והשיכון. בתיק - פניות ללשכת מנכ"ל המשרד בנושאים שונים, בתוך כך בקשות להקצאת קרוואנים לטובת בתי כנסת, כיתות לימוד, מעונות יום קרוואנים לשכונות ערביות ביפו ועוד; סקירה על עמותת 'צעד קדימה' - הארגון לקידום שיטת פטו בישראל - ובקשה להקצאת קרוואן לטובת העניין; בקשת לתרומת קרוואנים לטובת הקמת מרכז תעסוקה שיקומי מקצועי לדיירי הכפר - 'כפר עופרים' מיסודה של אלו"ט - בה חיים אנשים אוטיסטים; הקצאת קרוואן למועדון קשישים; תשתיות לאתר הקרוואנים בנחל בקע; סיכום סיור שר הבינוי והשיכון בטובא זנגריא; הקצאת קרוואנים לטובת קליטת תלמידים עולים (נעל"ה); פירוק ופינוי קרוואנים; בקשה מאת ועד עולי חבר העמים ועולי אתיופיה לזכאות לנסיעה בתחבורה ציבורית במחיר סמלי; התכתבות בנושא הקמת בית ספר לעולי אתיופיה בחצרות יסף; נתונים על התפלגות משקי הבית מקרב העולים ב-14 אתרים ברחבי הארץ; חשיפה - הושחרו פרטים הנוגעים לצנעת הפרט.

בטאון חיל האויר 79

בטאון חיל האויר 79

תאריך: 06/1991
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000001

גיליון מס' 79 (180) - יציאת אתיופיה תשנ"א - חיל האוויר במבצע שלמה.

הוצא לאור על ידי מפקדת חיל האוויר; עורך ראשי: אהרון לפידות. 

1
2
3
...
6