תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: נווה צוף (21)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

תאריך: 05/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000060

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, סיפורן של נשים יוצאות אתיופיה: ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו, צגה מלקו וזיוה מקונן דגו, 1,000 ימים לנפילתו בשבי של אברה מנגיסטו, ד"ר שמחה גתהון, ענבר בוגלה, הבטם מקונן.

תעסוקת עולי אתיופיה בחיפה

תעסוקת עולי אתיופיה בחיפה

תאריך: 06/2003
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000195

דו"ח ממצאים נבחרים מתוך מחקר שנערך בחיפה וכיוונים לקביעת מדיניות ולפיתוח תכניות, מאת יהודית קינג, ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

השב שארית הצאן: תלאות ופגיעות בנפש וברכוש במהלך עליית יהודי אתיופיה לישראל

השב שארית הצאן: תלאות ופגיעות בנפש וברכוש במהלך עליית יהודי אתיופיה לישראל

תאריך: 2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000294

חוברת עדויות ומחקרים בהוצאת תנועת דרור ישראל. כתיבה: סתיו מיטב, יונתן שחף, גילה פקדו, חן אדרי, דפנה בר שילון, עינת שרים, חגית שוורצמן, אורי מייזלמן, נמרד פלדמן, מיטל ליבנה וגלית הרן. החוברת כוללת עדויות של מסאלה משה ברקולינייה, ממיט מסלה, טלי פקדו, זיבד וובה, דוד מולה, וובנש מרה, זאודיטו דסה, גנטו דסה ואדיסו וודג'. 

"בדרך למעלה": משמעות ההצלחה המקצועית בסיפורי החיים של נשים יוצאות אתיופיה

תאריך: 08/2013
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000272

החיבור מהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח והחברה, המחלקה לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מנחה: ד"ר דורית סגל אנגלצ'ין

ייצוגי אמהות אצל אמהות עולות חדשות מהעדה האתיופית דרך פיסול פסל אם-ילד מחימר

ייצוגי אמהות אצל אמהות עולות חדשות מהעדה האתיופית דרך פיסול פסל אם-ילד מחימר

תאריך: 11/2021
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000397

עבודת גמר מחקרית המוגשת לאחר קבלת תואר מוסמך. בית הספר לטיפול באצמעות אומנויות, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. מנחה: ד"ר מיכל בת אור. 

ידיעות נגט 68

ידיעות נגט 68

תאריך: 04/2012
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000051

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבהת.

בין הנושאים: מינוי בליינש זבדיה לשגרירה באתיופיה, רב הקהילה בתל אביב יהודה סהלה, עלייה מחיר הטף, זמנה ברהנה, שי יאסו.

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

תאריך: 12/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000444

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' הגר סלמון.

הלכות שבת של ביתא ישראל לפי תאזאזה סנבת

הלכות שבת של ביתא ישראל לפי תאזאזה סנבת

תאריך: 2008
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000447

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' מאיר בר אילן ופרופ' מיכאל קורינאלדי

חצרות אחוריות

חצרות אחוריות

שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000500
מנהיגות פורצת דרך: סיפור גבורתו של פרדה יזזאו אקלום ז

מנהיגות פורצת דרך: סיפור גבורתו של פרדה יזזאו אקלום ז"ל

תאריך: 2016
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000157