תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: מעלות (66)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים

"רפואה שלמה" - תוכנית התערבות למען יוצאי אתיופיה במרפאות ראשוניות: תוצאות מחקר הערכה

תאריך: 07/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000233

דו"ח מחקר מאת נורית ניראל, ברוך רוזן ושורוק איסמעיל, ג'וינט - מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה. 

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט-ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

ידיעות נגט 58

ידיעות נגט 58

תאריך: 07/2010
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000005

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר. עורכי משנה: בני פיקדו וד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט ורחל אלימהו שמעון. 

בין הנושאים: יוסי ואסה, דני אדינו אבבה וטספאי טגניה זכו בפרס ליוצרים עולים, שחזור המסע לסודן, הסרט התיעודי "אלה שמות", קס טמנו יהייס מדהני, תנועות נוער.

דיאלוג עם גזענות: התמקמות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על פי קבוצות דור

דיאלוג עם גזענות: התמקמות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על פי קבוצות דור

תאריך: 07/2023
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000443

מונוגרפיה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, החוג לסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. נכתב בהנחיית פרופ' אורי בן אליעזר. 

מצוקת הדיור של יוצאי אתיופיה בישראל: מבידול לשילוב מרחבי?

מצוקת הדיור של יוצאי אתיופיה בישראל: מבידול לשילוב מרחבי?

תאריך: 10/2021
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000453

עבודת גמר לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה, החוג למדיניות ציבורית, בית הספר ללימודי חברה ומדיניות, הפקולטה למדעי החברה על שם גרשון גורדון, אוניברסיטת תל אביב. המחקר נערך בהנחיית ד"ר רוית חננאל.

 

גינות קהילתיות בקרב אוכלוסיות מהגרים

גינות קהילתיות בקרב אוכלוסיות מהגרים

תאריך: 10/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000460

חיבור לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח והחברה, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה מתמקדת בארבע גינות קהילתיות של האוכלוסייה האתיופית במחוז דרום. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' נורית אלפסי ופרופ' אבינועם מאיר.

ציפיות ותועלות של קבוצות פריפריה חברתיות משירות צבאי

ציפיות ותועלות של קבוצות פריפריה חברתיות משירות צבאי

תאריך: 04/2018
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000464

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. העבודה נעשתה בהדרכת פרופ' גיא בן פורת ופרופ' יניב פוריה, המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה מתמקדת ביוצאי אתיופיה ובחברה החרדית.

פעמים 58

פעמים 58

תאריך: 1994
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000189

רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח

 

תוכן העניינים

הפעם בפעמים

יוסף הלוי / מסע בחבש לגילוי הפלשים – הקדמה והערות: סטיבן קפלן

הקשרים של יהודי אתיופיה עם המלך תיוודרוס / שושנה בן-דור

פועלו החינוכי של יעקב פיטלוביץ באתיופיה (1924-1904) / עמנואלה טרוויזן סימי

תעודה

בית-הספר לילדי הפלשים באתיופיה עם פלישת איטליה / תאמרת עמנואל

בין אתניות לדתיות – הבטים פנים-קבוצתיים של המרות דת בקרב ביתא ישראל באתיופיה / הגר סלמון

השימוש באילנות יוחסין בקרב ביתא ישראל – לדמותו של גיבור היסטורי בספרות ובמסורות / חיים רוזן

קטעים ומילים שאינם בלשון געז בתפילות ביתא יראל / יצחק גרינפלד

על התמורות בחקר יהדות אתיופיה / סטיבן קפלן

ספרים – ביקורת

ביתא ישראל – ההיסטוריה והזהות היהודית / חגי ארליך

להביא אור מתרבות ביתא ישראל / חיים רוזן

ספרים – סיקורות

רצועת שידור - זהב שחור

רצועת שידור - זהב שחור

תאריך: 05/2008
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000014

מגזין בנושא הקהילה האתיופית בישראל, בהוצאת המכללה האקדמית נתניה - בית הספר לתקשורת.

יומן שבועי לעולה תשפ

יומן שבועי לעולה תשפ"ב

תאריך: 2021
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000058

יומן שבועי בהוצאת אגף מידע ופרסום במשרד העלייה והקליטה. היומן כולל ציון תאריך חג הסגד וטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, והתייחסות לאישים יצחק שמיר, פרדה אקלום, שלמה הלל.

לקט קטעי עיתונות - נובמבר 2020 I

לקט קטעי עיתונות - נובמבר 2020 I

תאריך: 11/2020
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000023

בין הנושאים: יחסי ישראל-סודן, המשך העלייה מאתיופיה, נפטר קס הדנה טקויה ז"ל, חג הסגד.

1
2
3
...
7