תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: מלון דיפלומט (35)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
לקט קטעי עיתונות - אוגוסט 2021 I

לקט קטעי עיתונות - אוגוסט 2021 I

תאריך: 08/2021
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000047

בין הנושאים: המשך העלייה מאתיופיה, קריית משה, שיטור יתר.

לקט קטעי עיתונות - יוני 2017

לקט קטעי עיתונות - יוני 2017

תאריך: 06/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000061

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, 1,000 יום לנפליתו בשבי של אברה מנגיסטו, אולפן עברית בגן יבנה, דללין דסטאו.

"ציונות היא עיוורת צבעים" - השיח בדבר העלאתם של יהודי אתיופיה לישראל (1970-1985)

תאריך: 06/2013
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000352

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

המרכזיה החינוכית

המרכזיה החינוכית

תאריך: 2001 - 2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000299

פרסומים בהוצאת המרכזיה החינוכית תל אביב - משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות:

הסיגד - חגם של יהודי אתיופיה: צרור פעולות לחניכי הפנימיה (2001). ליקטו: מירי אנג'לקוביץ, ורד קרליבך, שפרירה שפירא. כתבו: ורד קרליבך, שפרירה שפירא;

הסיגד - חגם של יהודי אתיופיה: צרור פעולות לחניכי הפנימיה (2001). ליקטו: מירי אנג'לקוביץ, ורד קרליבך, שפרירה שפירא. כתבו: ורד קרליבך, שפרירה שפירא;

מורשת יהדות אתיופיה - דע מאין באת: קהילת ביתא ישראל (תשס"ג). ליקט וערך: מלקמו יעקב. השתתפו בכתיבה: מלקמו יעקב, סולומון מברטו, זיוה מקונן, שושנה סמואל, אורלי אוסדון, רחמים מלקו (קיים גם עותק דיגיטלי);

שורשים בראי הטכנולוגיה (תשס"ז). כתבו: אורנה צור, טרסיט לגסה בישאו. החוברת כוללת תקליטור. 

 

לקט קטעי עיתונות - פברואר 2022 II

לקט קטעי עיתונות - פברואר 2022 II

תאריך: 02/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000070

בין הנושאים: קס ירגה אייסה נבחר לקס הקהילה בלוד, נפטר מיכאל קורינאלדי.

על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה 100 שנות פעילות ציונית באתיופיה

על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה 100 שנות פעילות ציונית באתיופיה

תאריך: 2008
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000226

בין האישים המוזכרים בספר: יוסף הלוי, יעקב פייטלוביץ, תאמרת עמנואל, יונה בוגלה, תדסה יעקב (מאת בנו פתגו תדסה), מלסה טקלה (מאת בתו דבורה מלסה), אברהם תדלה, אדמקה סנדקה, אלקה איילה אשטה (מאת בנו אפרים איילה), איילין צ'קול לאוטו (מאת בנו גדליה אוריה), בשה אלמנך סנדקה (מאת בנו אינאו אלמנך), אניאו בוגלה, אלקה ביוך איסיאס (מאת בנו נח תדסה ביוך), בלנבראס עזרא אשתה (מאת בנו מספין עזרא), קס ברהן ברוך (מאת רחמים אלעזר), ברהנו לוי (מאת בנו אלי ברהנו), גדליה אוריה איילין (סיפור אישי), גראזמץ' ארייני פרדה, גטהון טלהון קלקלה, קס דוד בן יעקב למשפחת זרו (מאת בנו יוסף דוד), דווית טהיו, יהייס תסמה (מאת בנו יצחק יהייס), יוסף זבדיה - אספה גטה, אלקה יעקב מהרי (מאת בנו באבו יעקב), יעקב אליאס - אסנקאו סנדקה (סיפור אישי), ממהריי קס אבא יצחק יאסו, ליקה כהנת גיטה אסרסו זבדיה, מוגס יצחק (מאת בנו מולוגטה מוגס), מוצ'נך אלעזר (מאת בנו רחמים אלעזר), מנגסטה קבדה (סיפור אישי), מקואננת טסמה, מקונן בוגלה (מאת בנו תרקן מקונן), אבא נגעת טאפטה מיכרו זיאמר, סבהת סנדקה, סלמוך דסתה חנוך (מאת בנו וובנך סלמון), סמעני פקדה, פסהה צגהון (מאת אחיו גובזה צגהון), קס צגהון ברוך (מאת בנו גובזה צגהון), בשה צ'לה גטהון, תגניה ג'נבר, (מאת נכדו אדיס מלקו אמבאו), תגניה תמנו (מאת בנו גדאמו תגניה וטרונך אלעזר), תגניה סמעון, תקלה סמעון (מאת בנו אברהם תקלה), תרקן יוסף (מאת בנו אניאו תרקן יוסף), תרקן מקונן (סיפור אישי).

 

הסיפור שלא סופר על עלייית יהודי אתיופיה

הסיפור שלא סופר על עלייית יהודי אתיופיה

תאריך: 11/2022
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000365

על הכריכה: "כך נפתחו שערי העלייה בידי גיבורים מקהילת ביתא ישראל ופעילים מצפון אמריקה (1965-1993). סיפורים המופלאים של 10 גיבורים נבחרים מקהילת ביתא ישראל ו-10 פעילי עלייה מרכזיים מצפון אמריקה, שפרצו ביחד את הדרך לעליית יהודי אתיופיה".

על הכריכה האחורית: "גיבורים מקהילת ביתא ישראל ופעילים חברתיים מצפון אמריקה נאבקו ביחד למען עליית יהודי אתיופיה, לעיתים תוך סיכון חייהם. הם הפגינו ברחובות, גייסו תמיכה ציבורית, לחצו על השלטונות ופעלו בשטח באתיופיה, בסודן, בג'יבוטי ובעוד מדינות. הם לא נכנעו לקשיים, לא נבהלו מאיומים ולא התייאשו מהתנגדויות. סיפוריהם מעוררי ההשארה מחזקים ערכים כמו ציונות, שוויון, ערבות הדדית ואקטיביזם חברתי. זהו נכס תרבותי יקר מפז המפיח חיים חדשים בסיפורה של החברה הישראלית ושל העם היהודי כולו".

בין האישים המוזכרים בספר: אברהם ירדאי, אדיסו מסאלה, אדמס צ'קולה (מיכאל אשכול), בליינש אייך, ברהנו ירדו, זימנה ברהני, משה באבו יעקב, פסהה מהרט, צהייה יצחק אליאס, רחמים אלעזר, סוזן פולק, וויל ריקאנט, גראנום ברגר, הנרי רוזנברג, נייט שפירו, הווארד לנהוף, אדית אוורט, שמחה יעקובוביץ', ברברה ריבאקוב גורדון, רודי בושביץ. 

ידיעות נגט 78

ידיעות נגט 78

תאריך: 04/2014
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000056

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבחת.

בין הנושאים: דיונים לגיבוש תוכנית "דרך חדשה", נפטר הרב יוסף דוד, אובדנות בקרב יוצאי אתיופיה, פסח, היום הבינלאומי למאבק בגזענות, תערוכה של הצלם גדעון אגזה.

ידיעות נגט 70

ידיעות נגט 70

תאריך: 09/2012
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000004

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך באמהרית: אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו שמעון, אדנקו סבהת. 

בין הנושאים: פתיחת שנת הלימודים, קס ברוק אליאס הלך לעולמו, בוגרי בצלאל גדעון אגזה ומיכל אברהם, מותו של ראש ממשלת אתיופיה מלס זינאווי, הראפר אביעד יוסף, הרקדן איצ'או טרונך. 

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

תאריך: 12/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000444

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' הגר סלמון.