תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: מבשרת ציון (48)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
קשת - כרך ד'

קשת - כרך ד'

תאריך: 06/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000156

כתב עת למדעי הרוח והחברה בהוצאת הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. עורכי הגיליון: מיכאל אסא-ענבר ושרון שלום.

הגיליון מוקדש ליהדות אתיופיה. בין הכותבים: שרון שלום, ראובן טל יאסו, עדיה מנדלסון מעוז, שלומית לזר, כרמל גופר, שושנה בן דור, נעמי שמואל, פקדה אבבה, עודד רון, מיכאל קורינאלדי ושלי אינגדאו. 

לקט קטעי עיתונות - מאי 2022 II

לקט קטעי עיתונות - מאי 2022 II

תאריך: 05/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000077

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, פרויקט איסוף שמות הנספים, המלצות הוועדה לשילוב יוצאי אתיופיה בצה"ל.

ידיעות נגט 83

ידיעות נגט 83

תאריך: 05/2015
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000061

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבחת.

בין הנושאים: תוכנית "ממני", אמלאקה זלקה, ראיון עם ישעיהו צ'אנה בנושא עליית בית היתומים, שמעון סולומון פורש מהחיים הפוליטיים, מרכז הקליטה בבית אלפא. 

ידיעות נגט 88

ידיעות נגט 88

תאריך: 06/2016
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000071

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבחת.

בין הנושאים: בוטלה הקפאת העלייה מאתיופיה, קבוצת מרחב הציגה מסמך חזון משותף לקהילת יוצאי אתיופיה, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, מעמד הקסים, יוצאי אתיופיה בקהילה החרדית, אומרי טגאמלק אברה, זלקה דג'נה.

ידיעות נגט 68

ידיעות נגט 68

תאריך: 04/2012
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000051

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבהת.

בין הנושאים: מינוי בליינש זבדיה לשגרירה באתיופיה, רב הקהילה בתל אביב יהודה סהלה, עלייה מחיר הטף, זמנה ברהנה, שי יאסו.

ידיעות נגט 67

ידיעות נגט 67

תאריך: 01/2012
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000046

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך באמהרית: אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלימהו שמעון, אדנקו סבהת. 

בין הנושאים: קשיים במינוי רחמים אלעזר לשגריר ישראל באתיופיה, הפגנות בקריית מלאכי ובירושלים, הפגנה בעקבות האטת קצב העלייה, הקסים תובעים הכרה במעמדם, סגירת בתי ספר בחיפה ובנתניה, חג הסגד.

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דו

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דו"ח שנתי 2022

תאריך: 03/2023
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000330

דו"ח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים. בין הנושאים: יוזמות ממונות וממונים, פיתוח ידע והכשרות - ממונים למניעת גזענות במשרדי ממשלה ויחידות סמך, טיפול בתלונות, דיווח משרדי ממשלה ויחידות סמך.

מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ

מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ"ת) בבניית יכולות של מאבק לשינוי חברתי בקרב אקטיביסטים עולים מאתיופיה בישראל

תאריך: 11/2018
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000455

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. הוגש לסינטא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' עמית שכטר במחלקה לתקשורת, הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

1
2
3
...
4
5