תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: חינוך (609)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

תאריך: 12/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000444

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' הגר סלמון.

השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

תאריך: 12/08/2010
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000123

מסמך רקע מאת אתי וייסבלאי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות

תאריך: 12/2016
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000085
ידיעות נגט 77

ידיעות נגט 77

תאריך: 02/2014
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000055

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבחת.

בין הנושאים: כנס בנושא חינוך, תיאטרון אינג'רה בפיתה, קורס בודקי תוכנית לחיילים יוצאי אתיופיה, טרונך טקה, אלמורק מרשה, מלקו טמנו, אמיר טואבה, מולוגוג'ם אנטנך, הספר "הצמות היפות של מימי" מאת מנברו שמעון. 

צוות בין-משרדי לגיבוש תוכניות סיוע והכרה בגבורתם של העולים מאתיופיה דרך סודן והנחלת מורשתם בקרב אזרחי ישראל

צוות בין-משרדי לגיבוש תוכניות סיוע והכרה בגבורתם של העולים מאתיופיה דרך סודן והנחלת מורשתם בקרב אזרחי ישראל

תאריך: 11/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000347

דו"ח המלצות שהוגש לוועדת שרים לעניין קידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי. בין הנושאים: סיוע לפרט, סיוע בריאותי, סיועי כלכלי, הכרה ומורשת של העולים דרך סודן, חינוך, תרבות ומחקר. 

ידיעות נגט 85

ידיעות נגט 85

תאריך: 10/2015
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000063

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבחת.

בין הנושאים: חינוך, פתיחת שנת הלימודים, ד"ר אנבסה טפרה התמנה למרצה בכיר לבלשנות באוניברסיטת תל אביב, קורס תקשורת לבני נוער יוצאי אתיופיה, אברה מנגיסטו, מחקר של שירה אשטו בנושא הנרטיבים השונים של מסע עליית יהודי אתיופיה, הספר "בטן מלאה דמעות" מאת נעמי שמואל.

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות

תאריך: 12/2018
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000087
תלמידים יוצאי אתיופיה - כישורי אוריינות והפניה לחינוך מיוחד

תלמידים יוצאי אתיופיה - כישורי אוריינות והפניה לחינוך מיוחד

תאריך: 15/01/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000120

מסמך רקע מאת יובל וורגן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 

ניתוח תלונות חברתיות על גזענות בקרב ישראלים יוצאי אתיופיה בישראל

ניתוח תלונות חברתיות על גזענות בקרב ישראלים יוצאי אתיופיה בישראל

תאריך: 03/2021
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000335

עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, הוגשה במסגרת הלימודים בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. 

תהליכי העצמה וגיבוש זהות של צעירות יוצאות אתיופיה בשירות לאומי: החוויה הפנומנולוגית של צעירות יוצאות אתיופיה בתכנית המשלבת עבודה, השכלה והעצמה במסגרת השירות הלאומי

תהליכי העצמה וגיבוש זהות של צעירות יוצאות אתיופיה בשירות לאומי: החוויה הפנומנולוגית של צעירות יוצאות אתיופיה בתכנית המשלבת עבודה, השכלה והעצמה במסגרת השירות הלאומי

תאריך: 11/2008
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000452

עבודת גמר מחקרית לקבלת תואר מוסמך אוניברסיטה, החוג לחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' רבקה איזיקוביץ.

 

1
2
3
4
...
60