תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: חינוך (609)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם

תאריך: 01/03/1987 - 31/12/1988
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000247

התכתבות פנימית והתכתבות עם משרד הקליטה ועליית הנוער בקשר לקליטת תלמידים עולים, בעיקר בעניין שיעורי עזר לבני ישראלים חוזרים ועולים מאתיופיה. כותבים רבים דורשים הארכת זכאותם של תלמידים מאתיופיה לסיוע מיוחד בשיעורי עזר וציוד לימודי אחרי תום הזכאות הרגילה (4 שנים). בתיק תזכיר מאת שר הקליטה יעקב צור על רפורמה בשיטת הקליטה: העולה יקבל "סל קליטה", ויחליט בעצמו על מקום מגוריו ("קליטה ישירה"). השלכות הרפורמה מבחינת משרד החינוך.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך עולים וקליטתם.

תאריך: 01/01/1989 - 31/10/1989
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000249

התכתבות בעניין טיפול בילדים עולים במערכת החינוך: פרוייקט שפי (פיתוח תכניות לימודים לעולים מברית המועצות), התכתבות עם משרד הקליטה, עם הסוכנות היהודית ועם עליית הנוער, תמיכה בכפרי נוער הקולטים ילדים עולים, פעולות יחידה לתמיכה במורים עולים במשרד החינוך, סטטיסטיקה ונתונים בקשר לתלמידים עולים ולתחזיות עליה וקליטה במערכת החינוך, התכתבות עם המרכז לסיוע לעולי אתיופיה בקשר עם המרכז למורשת יהדות אתיופיה, הצעתו של אורי גורדון מעליית הנוער ליצירת תכנית לאומית להבאת עולים מברית המועצות ומניעת נשירתם, שעות סיוע לתלמידים עולים, התכתבות של בנימין אמיר מנהל המינהל הפדגוגי בנושאים אילו ועוד

המינהל לחינוך התישבותי - חינוך והדרכה בפנימיות (כרך ב')

המינהל לחינוך התישבותי - חינוך והדרכה בפנימיות (כרך ב')

תאריך: 24/10/1999 - 31/01/2000
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000277

התכתבות על פנימיות לעולים מאתיופיה

ועדת חינוך - התכתבות למניעת ירידה

ועדת חינוך - התכתבות למניעת ירידה

תאריך: 16/02/1984 - 30/12/1986
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000108

התיק מכיל מסמכים בנושא קליטת יהודי אתיופיה במערכת החינוך, סקר דעת הקהל על עמדות הציבור בדבר הירידה מהארץ, חוברת מאת משרד העבודה והרווחה בנושא מגמות הדמוגרפיה בקרב העם היהודי, פעיולות ומדיניות בנושא עלייה וקליטה, מקורות מעוותים ומקורות פוטנציאליים לירידה מן הארץ, דו"ח של אוניברסיטת חיפה "בני קיבוץ השוהים בחו"ל" וקטעי עתונות.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך ילדי עולים וקליטתם.

מדיניות מערכת החינוך - חינוך ילדי עולים וקליטתם.

תאריך: 01/01/1984 - 31/01/1985
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000246

רוב התיק עוסק בסיוע לתלמידים עולים מאתיופיה שהגיעו ארצה במספרים גוברים במהלך שנת 1984 ובמיוחד במסגרת "מבצע משה" לקראת סוף השנה. בתיק מסמכים על היערכות משרד החינוך ובעיקר האגף לחינוך דתי לטפל בתלמידים עולים; התגייסות של מתנדבים; שיתוף פעולה עם משרד הקליטה והסוכנות היהודית; הצעות לערוך מחקר על מאפייני התרבות והחברה של העולים והדרכת מורים; טיפול במתן סיוע מיוחד לתלמידים על אף הקיצוצים בתקציב.

יישום דו

יישום דו"ח ועדת אביקסיס לקידום חינוך יוצאי אתיופיה

תאריך: 09/07/2001
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000107

מסמך רקע מאת אביטל אפל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הוגש לוועדת העליה, הקליטה והתפוצות ולוועדת החינוך והתרבות. 

חינוך בחברה רבת תרבויות

חינוך בחברה רבת תרבויות

תאריך: 2007
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000383

בין המאמרים בספר: שלוה וייל - "טוב שהייתי בפנימייה - אך לא הייתי רוצה להיות שם": עמדות של יוצאי אתיופיה לגבי מסלולי החינוך שבהם למדו (תשמ"ז-תשמ"ט).

מסעות של תקווה: יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך, השכלה והצלחה

מסעות של תקווה: יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך, השכלה והצלחה

תאריך: 05/2015
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000361
תלמידים עולים בחינוך המיוחד - נתונים והיבטים בפעולות ועדות ההשמה והזכאות

תלמידים עולים בחינוך המיוחד - נתונים והיבטים בפעולות ועדות ההשמה והזכאות

תאריך: 23/05/2019
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000144

סקירה מאת נורית יכימוביץ כהן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 

שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

תאריך: 14/05/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000138

מסמך רקע מאת מריה רבינוביץ', מרכז המחקר והמידע של הכנסת. המסמך הוגש לוועדה לזכויות הילד. 

1
2
3
...
60