תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: גבעת המטוס (45)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
קשת - כרך ד'

קשת - כרך ד'

תאריך: 06/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000156

כתב עת למדעי הרוח והחברה בהוצאת הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. עורכי הגיליון: מיכאל אסא-ענבר ושרון שלום.

הגיליון מוקדש ליהדות אתיופיה. בין הכותבים: שרון שלום, ראובן טל יאסו, עדיה מנדלסון מעוז, שלומית לזר, כרמל גופר, שושנה בן דור, נעמי שמואל, פקדה אבבה, עודד רון, מיכאל קורינאלדי ושלי אינגדאו. 

על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה 100 שנות פעילות ציונית באתיופיה

על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה 100 שנות פעילות ציונית באתיופיה

תאריך: 2008
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000226

בין האישים המוזכרים בספר: יוסף הלוי, יעקב פייטלוביץ, תאמרת עמנואל, יונה בוגלה, תדסה יעקב (מאת בנו פתגו תדסה), מלסה טקלה (מאת בתו דבורה מלסה), אברהם תדלה, אדמקה סנדקה, אלקה איילה אשטה (מאת בנו אפרים איילה), איילין צ'קול לאוטו (מאת בנו גדליה אוריה), בשה אלמנך סנדקה (מאת בנו אינאו אלמנך), אניאו בוגלה, אלקה ביוך איסיאס (מאת בנו נח תדסה ביוך), בלנבראס עזרא אשתה (מאת בנו מספין עזרא), קס ברהן ברוך (מאת רחמים אלעזר), ברהנו לוי (מאת בנו אלי ברהנו), גדליה אוריה איילין (סיפור אישי), גראזמץ' ארייני פרדה, גטהון טלהון קלקלה, קס דוד בן יעקב למשפחת זרו (מאת בנו יוסף דוד), דווית טהיו, יהייס תסמה (מאת בנו יצחק יהייס), יוסף זבדיה - אספה גטה, אלקה יעקב מהרי (מאת בנו באבו יעקב), יעקב אליאס - אסנקאו סנדקה (סיפור אישי), ממהריי קס אבא יצחק יאסו, ליקה כהנת גיטה אסרסו זבדיה, מוגס יצחק (מאת בנו מולוגטה מוגס), מוצ'נך אלעזר (מאת בנו רחמים אלעזר), מנגסטה קבדה (סיפור אישי), מקואננת טסמה, מקונן בוגלה (מאת בנו תרקן מקונן), אבא נגעת טאפטה מיכרו זיאמר, סבהת סנדקה, סלמוך דסתה חנוך (מאת בנו וובנך סלמון), סמעני פקדה, פסהה צגהון (מאת אחיו גובזה צגהון), קס צגהון ברוך (מאת בנו גובזה צגהון), בשה צ'לה גטהון, תגניה ג'נבר, (מאת נכדו אדיס מלקו אמבאו), תגניה תמנו (מאת בנו גדאמו תגניה וטרונך אלעזר), תגניה סמעון, תקלה סמעון (מאת בנו אברהם תקלה), תרקן יוסף (מאת בנו אניאו תרקן יוסף), תרקן מקונן (סיפור אישי).

 

לקט קטעי עיתונות - מאי 2022 I

לקט קטעי עיתונות - מאי 2022 I

תאריך: 05/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000076

בין הנושאים: יושבת ראש המרכז למורשת יהדות אתיופיה - ד"ר שמחה גתהון נבחרה להדליק משואה בטקס יום העצמאות ה-74, נפטר נסים גאון, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, חידוש מבצע צור ישראל.

לקט קטעי עיתונות - מאי 2022 III

לקט קטעי עיתונות - מאי 2022 III

תאריך: 05/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000078

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, מתווה חנינות למחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה, ייצוג יוצאי אתיופיה בשירות המדינה, חידוש מבצע צור ישראל.

ידיעות נגט 66

ידיעות נגט 66

תאריך: 11/2011
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000045

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו-שמעון, אדנקו סבהת.

בין הנושאים: חג הסגד, "גם לי מותר" - תערוכה של האומנים גדעון אגזה, אייל מרשה וטספאיי טגניה, רחמים אלעזר נבחר לשגריר ישראל באתיופיה, 20 שנה למבצע שלמה.

1
2
3
...
4
5