תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: גבעת המטוס (44)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
לקט קטעי עיתונות - יוני 2017

לקט קטעי עיתונות - יוני 2017

תאריך: 06/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000062

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, פרס סמי מיכאל הוענק לשולה מולה, גינה קהילתית ליוצאי אתיופיה, אולפן עברית בגן יבנה, ליגת ליב"י, פרויקט "כנפי יונה", מחאת תושבי מרכז הקליטה במבשרת ציון, רס"ב בני סמאי, אביאור מלסה.

לקט קטעי עיתונות - ספטמבר 2021

לקט קטעי עיתונות - ספטמבר 2021

תאריך: 09/2021
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000048

בין הנושאים: עולים חדשים מתחילים את שנת הלימודים, אסירי ציון יוצאי אתיופיה, רחוב על שם פרדה אקלום ז"ל, שמחה יעקובוביץ.

ידיעות נגט 63

ידיעות נגט 63

תאריך: 04/2011
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000001

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. 

בין הנושאים: 20 שנה למבצע שלמה, עדיפות ליוצאי אתיופיה בשירות הציבורי, פסטיבל אבבה לתרבות ואמנות אתיופית, מנהגי פסח באתיופיה.

בין הכותבים: דוד מהרט, קס אביהו עזריה, הרב יוסף הדנה, יששכר מקונן.

ידיעות נגט 65

ידיעות נגט 65

תאריך: 09/2011
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000002

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. 

בין הנושאים: פתיחת שנת הלימודים, המחאה החברתית, קס מלקה עזריה הלך לעולמו, תמיכה בהפקות באמהרית, פסטיבל אקותיופיה, טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, מינוי הרב חנניה בלומרט, חגית יאסו זכתה בתוכנית "כוכב נולד".

בין הכותבים: יושב ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין.

זיכרונות מבית ייך ומבית ארטה: סיפורו של ירגה זאיסאנו ארטה

זיכרונות מבית ייך ומבית ארטה: סיפורו של ירגה זאיסאנו ארטה

תאריך: 2010
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000274
הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

תאריך: 12/1994
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000208

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

לקט קטעי עיתונות - מאי 2017

תאריך: 05/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000060

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, סיפורן של נשים יוצאות אתיופיה: ד"ר ווביט וורקו מנגיסטו, צגה מלקו וזיוה מקונן דגו, 1,000 ימים לנפילתו בשבי של אברה מנגיסטו, ד"ר שמחה גתהון, ענבר בוגלה, הבטם מקונן.

מפקד יוצאי אתיופיה בשלושה רבעים באשדוד

מפקד יוצאי אתיופיה בשלושה רבעים באשדוד

תאריך: 07/2003
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000196

דו"ח מחקר מאת יהודית קינג ורוית אפרתי, ג'וינט - מכון ברוקדייל.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

קשת - כרך ד'

קשת - כרך ד'

תאריך: 06/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000156

כתב עת למדעי הרוח והחברה בהוצאת הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. עורכי הגיליון: מיכאל אסא-ענבר ושרון שלום.

הגיליון מוקדש ליהדות אתיופיה. בין הכותבים: שרון שלום, ראובן טל יאסו, עדיה מנדלסון מעוז, שלומית לזר, כרמל גופר, שושנה בן דור, נעמי שמואל, פקדה אבבה, עודד רון, מיכאל קורינאלדי ושלי אינגדאו. 

על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה 100 שנות פעילות ציונית באתיופיה

על כנפי היונה: 100 שנה להולדתו של יונה בוגלה 100 שנות פעילות ציונית באתיופיה

תאריך: 2008
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000226

בין האישים המוזכרים בספר: יוסף הלוי, יעקב פייטלוביץ, תאמרת עמנואל, יונה בוגלה, תדסה יעקב (מאת בנו פתגו תדסה), מלסה טקלה (מאת בתו דבורה מלסה), אברהם תדלה, אדמקה סנדקה, אלקה איילה אשטה (מאת בנו אפרים איילה), איילין צ'קול לאוטו (מאת בנו גדליה אוריה), בשה אלמנך סנדקה (מאת בנו אינאו אלמנך), אניאו בוגלה, אלקה ביוך איסיאס (מאת בנו נח תדסה ביוך), בלנבראס עזרא אשתה (מאת בנו מספין עזרא), קס ברהן ברוך (מאת רחמים אלעזר), ברהנו לוי (מאת בנו אלי ברהנו), גדליה אוריה איילין (סיפור אישי), גראזמץ' ארייני פרדה, גטהון טלהון קלקלה, קס דוד בן יעקב למשפחת זרו (מאת בנו יוסף דוד), דווית טהיו, יהייס תסמה (מאת בנו יצחק יהייס), יוסף זבדיה - אספה גטה, אלקה יעקב מהרי (מאת בנו באבו יעקב), יעקב אליאס - אסנקאו סנדקה (סיפור אישי), ממהריי קס אבא יצחק יאסו, ליקה כהנת גיטה אסרסו זבדיה, מוגס יצחק (מאת בנו מולוגטה מוגס), מוצ'נך אלעזר (מאת בנו רחמים אלעזר), מנגסטה קבדה (סיפור אישי), מקואננת טסמה, מקונן בוגלה (מאת בנו תרקן מקונן), אבא נגעת טאפטה מיכרו זיאמר, סבהת סנדקה, סלמוך דסתה חנוך (מאת בנו וובנך סלמון), סמעני פקדה, פסהה צגהון (מאת אחיו גובזה צגהון), קס צגהון ברוך (מאת בנו גובזה צגהון), בשה צ'לה גטהון, תגניה ג'נבר, (מאת נכדו אדיס מלקו אמבאו), תגניה תמנו (מאת בנו גדאמו תגניה וטרונך אלעזר), תגניה סמעון, תקלה סמעון (מאת בנו אברהם תקלה), תרקן יוסף (מאת בנו אניאו תרקן יוסף), תרקן מקונן (סיפור אישי).

 

1
2
...
3
4
5