תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: אתר גדרה (183)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
סוד שומרי הגחלת

סוד שומרי הגחלת

תאריך: 05/2020
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000158

החוברת כולל את סיפור חייהם של שמונה קסים: קס איילין מנסה אדנואיצ'או, קס ביאדגלין' מלקו ביינסאי, קס ברהן מרוך, קס יצחק יאסו, קס מהרט אליאס, קס מלקה עזריה יהייס, קס מנסה זימרו וקס סבוהו ברוך. 

תפקידן של זהות אתנית, תחושת אפליה ותמיכה סביבתית בהסתגלות של סטודנטים ממוצא אתיופי להשכלה הגבוהה - מחקר אורך

תפקידן של זהות אתנית, תחושת אפליה ותמיכה סביבתית בהסתגלות של סטודנטים ממוצא אתיופי להשכלה הגבוהה - מחקר אורך

תאריך: 07/2022
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000456

חיבור לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח והחברה, המחלקה לחינוך, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' אורטל סלובודין.

מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ

מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ"ת) בבניית יכולות של מאבק לשינוי חברתי בקרב אקטיביסטים עולים מאתיופיה בישראל

תאריך: 11/2018
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000455

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. הוגש לסינטא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' עמית שכטר במחלקה לתקשורת, הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

גינות קהילתיות בקרב אוכלוסיות מהגרים

גינות קהילתיות בקרב אוכלוסיות מהגרים

תאריך: 10/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000460

חיבור לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח והחברה, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה מתמקדת בארבע גינות קהילתיות של האוכלוסייה האתיופית במחוז דרום. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' נורית אלפסי ופרופ' אבינועם מאיר.

תפיסת התפתחות הקריירה בקרב מתבגרות בנות העדה האתיופית

תפיסת התפתחות הקריירה בקרב מתבגרות בנות העדה האתיופית

תאריך: 07/2010
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000461

חיבור לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח והחברה, המחלקה לחינוך, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' פלום חנוך.

מנהיגות פורצות דרך

מנהיגות פורצות דרך

תאריך: 03/2019
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000007

על הכריכה: גבורתן של חרות טקלה ואסרסי גטו, שהצילו יהודים וסייעו בעלייתם לישראל, מעוררת השראה בכולנו.

נשים פורצות דרך מקהילת יהודי אתיופיה ממשיכות בימינו לחולל שינוי חברתי

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דוח פעילות לשנת 2023

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דוח פעילות לשנת 2023

תאריך: 03/2024
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000346

דו"ח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים. בין הנושאים: שינוי מערכתי וקידום מדיניות, פיתוח ידע והכשרות, טיפול בתלונות, פעילות למניעת גזענות במוסדות הממשל: משרדי ממשלה, יחידות סמך, מרכזים רפואיים ורשויות מקומיות. 

צוות בין-משרדי לגיבוש תוכניות סיוע והכרה בגבורתם של העולים מאתיופיה דרך סודן והנחלת מורשתם בקרב אזרחי ישראל

צוות בין-משרדי לגיבוש תוכניות סיוע והכרה בגבורתם של העולים מאתיופיה דרך סודן והנחלת מורשתם בקרב אזרחי ישראל

תאריך: 11/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000347

דו"ח המלצות שהוגש לוועדת שרים לעניין קידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי. בין הנושאים: סיוע לפרט, סיוע בריאותי, סיועי כלכלי, הכרה ומורשת של העולים דרך סודן, חינוך, תרבות ומחקר. 

גישור לשוני ותרבותי בעת המפגש הרפואי עם דוברי אמהרית: תפקיד המתורגמן הרפואי בעיני עצמו ובעיני ספקי השירות הרפואי התלויים בו

גישור לשוני ותרבותי בעת המפגש הרפואי עם דוברי אמהרית: תפקיד המתורגמן הרפואי בעיני עצמו ובעיני ספקי השירות הרפואי התלויים בו

תאריך: 2006
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000515

העבודה הוגשה כחל מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך במחלה לתרגום וחקר התרגום, אוניברסיטת בר אילן. מנחה: פרופ' מרים שלזינגר.

הורים יוצאי אתיופיה בימי קורונה - חוויות, רשמים ואתגרים מתקופת הלמידה מרחוק

הורים יוצאי אתיופיה בימי קורונה - חוויות, רשמים ואתגרים מתקופת הלמידה מרחוק

תאריך: 10/2022
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000472

עבודה לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח, התוכנית לתואר שני בחינוך רב לשוני, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב. העבודה בוצעה בהנחיית פרופ' מיכל טננבאום.

1
...
17
18
19