תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: אתר גדרה (141)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
מינהלת עתיד ובית - אתר קרוואנים גדרה ואשדוד

מינהלת עתיד ובית - אתר קרוואנים גדרה ואשדוד

תאריך: 01/11/1993 - 30/11/1997
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: אוסף ארכיון המדינה
סימול: 00006-00003/000155

התיק מכיל התכתבויות של מנהלת "עתיד ובית" ויחידות נוספות במשרד הבינוי והשיכון בנוגע לאתרי קרוואנים זמניים בגדרה, אשדוד, מעלות, אשקלון וחפץ חיים לעולים מאתיופיה וברה"מ ולמשפחות ויחידים הזכאים לדיור ציבורי ואכלוסם, וכן דו"חות עם נתונים כלליים על אכלוס האתרים. כמו כן מכיל התיק התכתבויות בנושא פרויקט "מחיר למשתכן" באשדוד.

התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה - סיכום פעילות לשנת 2017

התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה - סיכום פעילות לשנת 2017

תאריך: 05/2018
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000102

דו"ח בהוצאת משרד ראש הממשלה.

ידיעות נגט 63

ידיעות נגט 63

תאריך: 04/2011
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000001

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. 

בין הנושאים: 20 שנה למבצע שלמה, עדיפות ליוצאי אתיופיה בשירות הציבורי, פסטיבל אבבה לתרבות ואמנות אתיופית, מנהגי פסח באתיופיה.

בין הכותבים: דוד מהרט, קס אביהו עזריה, הרב יוסף הדנה, יששכר מקונן.

ידיעות נגט 65

ידיעות נגט 65

תאריך: 09/2011
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000002

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. 

בין הנושאים: פתיחת שנת הלימודים, המחאה החברתית, קס מלקה עזריה הלך לעולמו, תמיכה בהפקות באמהרית, פסטיבל אקותיופיה, טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, מינוי הרב חנניה בלומרט, חגית יאסו זכתה בתוכנית "כוכב נולד".

בין הכותבים: יושב ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין.

ידיעות נגט 58

ידיעות נגט 58

תאריך: 07/2010
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000005

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר. 

בין הנושאים: יוסי ואסה, דני אדינו אבבה וטספאי טגניה זכו בפרס ליוצרים עולים, שחזור המסע לסודן, הסרט התיעודי "אלה שמות", קס טמנו יהייס מדהני, תנועות נוער.

ידיעות נגט 61

ידיעות נגט 61

תאריך: 12/2010
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000048

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו שמעון, גרמאו מנגיסטו. 

בין הנושאים: מותו של ברוך טגניה [טגנ'ה] ז"ל, פרידה מבתיה מקובר עורכת ידיעות נגט, השרפה בכרמל וכפר הנוער ימין אורד, סיוע לחיילים יוצאי אתיופיה, אמסלו מהרי, מסע שורשים באתיופיה, יפית עלמשט סמאי - אחות מוסמכת בבית החולים קפלן, שמעון מנברו על הלימוד במכון מנדל למנהיגות חינוכית, נעמי שמואל על עבודת התיזה "מסורות החינוך של יהודי אתיופיה - דינאמיקות של המשכיות ושינוי".

ידיעות נגט 64

ידיעות נגט 64

תאריך: 06/2011
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000049

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו שמעון, אדנקו סבהת.

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל דרך סודן, נעדרים, בול המוקדש למסע מאתיופיה לישראל, דיון בנושא ציון יום הזיכרון ביום ירושלים, מחקרה של שלי אינגדאו בנושא המסע לסודן מנקודת מבטם של הילדים, הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה במבחני המיצ"ב, תחרות הנואם הצעיר, סלקציה במועדונים, תערוכת אומנות מסורתית ביבנה, אדיס טספה סבהט, משפחות אומנה, יום שיא בשכונת רמת אליהו, דיון בנושא מעמד הקייסים, משפחות חד הוריות, הצעת חוק להקמת מרכז מורשת ליהדות אתיופיה ומרכזי מורשת מקומיים, יובי תשומה הדליקה משואה ביום העצמאות, תנועת אחרי. 

אירועי חג הסיגד של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל תשע

אירועי חג הסיגד של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל תשע"א

תאריך: 2010
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000105

עלון לריכוז אירועי חג הסגד תשע"א בהפקת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה. 

דו

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ז-תשע"ח, 2018

תאריך: 05/2019
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000150

דו"ח של נציבות שירות המדינה, אגף גיוון תעסוקתי, אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות. כתיבה ועריכה: מור ברזני, נטע בלס, רות לוריסו. 

דו

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ח-תשע"ט, 2019

תאריך: 05/2020
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000151

דו"ח של נציבות שירות המדינה, אגף גיוון תעסוקתי, אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות. כתיבה ועריכה: מור ברזני, רבקה שפר, איאת רחאל. 

1
2
3
...
15