תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: איילת השחר (30)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
לקט קטעי עיתונות - מאי 2022 II

לקט קטעי עיתונות - מאי 2022 II

תאריך: 05/2022
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: קטעי עיתונות
סימול: 00006-00004/000077

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, פרויקט איסוף שמות הנספים, המלצות הוועדה לשילוב יוצאי אתיופיה בצה"ל.

ידיעות נגט 62

ידיעות נגט 62

תאריך: 03/2011
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000050

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך משנה: ד"ר אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו שמעון.

בין הנושאים: יום האישה הבינלאומי, יום עיון בנושא יוצאי אתיופיה בתקשורת, אשר סיום התמנה לראש המשלחת למחנה המעבר בגונדר, בית הספר הדרים בקרית משה, קרן חנן עינור, ד"ר דניאל רדאי, נפטר סמאי מהרט, מוזיקה אתיופית. 

ידיעות נגט 69

ידיעות נגט 69

תאריך: 05/2012
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000003

עיתון מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך - האגודה לקידום החינוך. עורך: גרמאו מנגיסטו. עורך באמהרית: אנבסה טפרה. חברי מערכת: דוד מהרט, רחל אלמיהו שמעון, אדנקו סבהט. 

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, הסמכת קס אפרים ציון לאווי, ספרו של מסגנאו אלון דמלה "זרים למחצה", הלך לעולמו חזי עובדיה. 

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דו

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דו"ח פעילות לשנת 2020

תאריך: 03/2021
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000328

דו"ח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים. בין הנושאים: פיתוח ידע, ממונים משרדיים למאבק בגזענות, שינוי מערכתי ורוחבי, תלונות, הנכחה חיובית, המועצה הציבורית המייעצת, פורום אזרחי למאבק בגזענות, פעילות הממשלה במאבק בגזענות. 

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דו

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דו"ח שנתי 2022

תאריך: 03/2023
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000330

דו"ח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים. בין הנושאים: יוזמות ממונות וממונים, פיתוח ידע והכשרות - ממונים למניעת גזענות במשרדי ממשלה ויחידות סמך, טיפול בתלונות, דיווח משרדי ממשלה ויחידות סמך.

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

משפחה ומסורת במעבר בין תרבותי: מאתיופיה לישראל

תאריך: 12/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000444

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' הגר סלמון.

מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ

מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ"ת) בבניית יכולות של מאבק לשינוי חברתי בקרב אקטיביסטים עולים מאתיופיה בישראל

תאריך: 11/2018
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000455

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. הוגש לסינטא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה נכתבה בהדרכת פרופ' עמית שכטר במחלקה לתקשורת, הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

שיח ופרקטיקה בעבודה סוציאלית עם נוער וצעירים יוצאי אתיופיה

שיח ופרקטיקה בעבודה סוציאלית עם נוער וצעירים יוצאי אתיופיה

תאריך: 11/2017
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000463

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. העבודה נעשתה בהדרכת פרופ' מיכל קרומר נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

ציפיות ותועלות של קבוצות פריפריה חברתיות משירות צבאי

ציפיות ותועלות של קבוצות פריפריה חברתיות משירות צבאי

תאריך: 04/2018
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000464

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. העבודה נעשתה בהדרכת פרופ' גיא בן פורת ופרופ' יניב פוריה, המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. העבודה מתמקדת ביוצאי אתיופיה ובחברה החרדית.

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דוח פעילות לשנת 2023

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות - דוח פעילות לשנת 2023

תאריך: 03/2024
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000346

דו"ח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים. בין הנושאים: שינוי מערכתי וקידום מדיניות, פיתוח ידע והכשרות, טיפול בתלונות, פעילות למניעת גזענות במוסדות הממשל: משרדי ממשלה, יחידות סמך, מרכזים רפואיים ורשויות מקומיות.