תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (212)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל

בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל

תאריך: 01/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000037

סקירת מידע של מרכז הידע בנושא אי שוויון בבריאות. נכתב על ידי מיכל בנדרלי ועפרה קלטר ליבוביץ - היחידה למחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות. 

מגמות בהשכלה ובשכר בקרב ישראלים ממוצא אתיופי: מבט מגדרי

מגמות בהשכלה ובשכר בקרב ישראלים ממוצא אתיופי: מבט מגדרי

תאריך: 11/2017
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000043

תקציר מדיניות מאת הדס פוקס ותמר פרידמן ווילסון - מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. 

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (8)

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (8)

תאריך: 28/09/2017
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00002-00004/000008
פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (7)

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (7)

תאריך: 28/09/2017
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00002-00004/000007
פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (6)

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (6)

תאריך: 28/09/2017
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00002-00004/000006
פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (5)

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (5)

תאריך: 28/09/2017
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00002-00004/000005
פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (4)

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (4)

תאריך: 28/09/2017
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00002-00004/000004
פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (2)

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (2)

תאריך: 28/09/2017
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00002-00004/000002
פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (3)

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (3)

תאריך: 28/09/2017
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00002-00004/000003

מר אברהם אדגה

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (9)

פסטיבל הפיוט העשירי - געגועים לירוסלם (9)

תאריך: 28/09/2017
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001-00002-00004/000009
1
2
3
...
22