תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (34)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
טקס חנוכת האנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

טקס חנוכת האנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

תאריך: 14/03/2007
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001/000486

טקס חנוכת אנדרטת זיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, בהר הרצל בירושלים. בצילום, קס ברהן יהייס חולף על פני האנדרטה

טקס חנוכת האנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

טקס חנוכת האנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

תאריך: 14/03/2007
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001/000487

טקס חנוכת אנדרטת זיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, בהר הרצל בירושלים. בצילום, נציגי העדה במהלך הטקס

טקס חנוכת האנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

טקס חנוכת האנדרטה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

תאריך: 14/03/2007
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: תצלומים
סימול: 00002-00001/000488

טקס חנוכת אנדרטת זיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, בהר הרצל בירושלים. בצילום, מראה כללי של האנדרטה

ידיעות נגט 39

ידיעות נגט 39

תאריך: 01/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000037

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

בין הנושאים: חנוכת בית הכנסת המשופץ באמבובר.

חינוך בחברה רבת תרבויות

חינוך בחברה רבת תרבויות

תאריך: 2007
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000383

בין המאמרים בספר: שלוה וייל - "טוב שהייתי בפנימייה - אך לא הייתי רוצה להיות שם": עמדות של יוצאי אתיופיה לגבי מסלולי החינוך שבהם למדו (תשמ"ז-תשמ"ט).

הדרך הביתה: מאתיופיה לישראל - סיפור אישי, דעה אישית

הדרך הביתה: מאתיופיה לישראל - סיפור אישי, דעה אישית

שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000390

ספרו של הרב יצחק (מולה) זגאי, רבה הראשון של העדה האתיופיה ברחובות. בנם של גמבר זגיה וובה ז"ל וישומנש מקונן אשטו.

המרכזיה החינוכית

המרכזיה החינוכית

תאריך: 2001 - 2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000299

פרסומים בהוצאת המרכזיה החינוכית תל אביב - משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות:

הסיגד - חגם של יהודי אתיופיה: צרור פעולות לחניכי הפנימיה (2001). ליקטו: מירי אנג'לקוביץ, ורד קרליבך, שפרירה שפירא. כתבו: ורד קרליבך, שפרירה שפירא;

הסיגד - חגם של יהודי אתיופיה: צרור פעולות לחניכי הפנימיה (2001). ליקטו: מירי אנג'לקוביץ, ורד קרליבך, שפרירה שפירא. כתבו: ורד קרליבך, שפרירה שפירא;

מורשת יהדות אתיופיה - דע מאין באת: קהילת ביתא ישראל (תשס"ג). ליקט וערך: מלקמו יעקב. השתתפו בכתיבה: מלקמו יעקב, סולומון מברטו, זיוה מקונן, שושנה סמואל, אורלי אוסדון, רחמים מלקו (קיים גם עותק דיגיטלי);

שורשים בראי הטכנולוגיה (תשס"ז). כתבו: אורנה צור, טרסיט לגסה בישאו. החוברת כוללת תקליטור. 

 

עם הפלאשים - יהודי חבש/אתיופיה, ספטמבר-אוקטובר 1974

עם הפלאשים - יהודי חבש/אתיופיה, ספטמבר-אוקטובר 1974

תאריך: 12/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000303

חוברת מאת צבי סבר אודות ביקורו באתיופיה. כולל תוספות והבהרות משנת 2007.

הועדה הבינמשרדית לגיבוש תכנית סיוע לבני עדה האתיופית

הועדה הבינמשרדית לגיבוש תכנית סיוע לבני עדה האתיופית

תאריך: 08/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000306

דו"ח ועדת משנה לשילוב צעירים בני העדה האתיופית בשוק העבודה. יושב ראש הועדה: בני פפרמן, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. 

Socio-educational Mediation among Ethiopian Immigrant Jews in the Israeli School System

Socio-educational Mediation among Ethiopian Immigrant Jews in the Israeli School System

תאריך: 2007
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000275

עבודת דוקטורט בנושא גישור חברתי-חינוכי בקרב יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הישראלית, אוניברסיטת סאסקס, בריטניה.

מנחה: ד"ר פול יטס (Paul Yates).