תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (37)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

תאריך: 2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000030

דו"ח לשנת 2007. מוגש על ידי הניה מרקוביץ, מנהלת אגף בכיר תכנון ובקרה, נציבות שירות המדינה.

המטבח האתיופי

המטבח האתיופי

תאריך: 2007
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000238
מיזם התוכנית הרב-תרבותית לשילוב נוער עולה מאתיופיה

מיזם התוכנית הרב-תרבותית לשילוב נוער עולה מאתיופיה

תאריך: 11/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000085

חוברת של המיזם המשותף למשרד לקליטת העליי, המחלקה לשירותי רווחה והחברה להגנת הטבע.

ידיעות נגט 43

ידיעות נגט 43

תאריך: 09/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000034

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

בין הנושאים: פתיחת שנת הלימודים תשס"ח, מצטיין הרמטכ"ל - דניאל טדסה, חגיגות תחילת המילניום באתיופיה.

ידיעות נגט 41

ידיעות נגט 41

תאריך: 07/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000035

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

בין הנושאים: רצח טריקו אדמה בשכונת קריית משה ברחובות.

ידיעות נגט 41

ידיעות נגט 41

תאריך: 05/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000036

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

בין הנושאים: חנוכת האנדרטה בהר הרצל.

קו האופק 27

קו האופק 27

תאריך: 2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00012/000018

מגזין האגדוה הישראלית למען יהודי אתיופיה. 

עורך ראשי: דני אדמסו; עורכת: לילך שירה גביש.

בין הנושאים: מינויים חדשים בקהילה, תוכנית לשילוב מקצועי של אקדמאים בני הקהילה, העדפה מתקנת, מהות חג הסגד,פרשת הדם השנייה, מוקדי קליטה, הפער הבין דורי, סיפורו של טרונך יוסף מספין, ניהול כפר הנוער נווה עמיאל, להקת אדיס מיסט.

מאתיופיה לג'וינט: סיפורים אישיים של עובדי ג'וינט ישראל שעלו מאתיופיה

מאתיופיה לג'וינט: סיפורים אישיים של עובדי ג'וינט ישראל שעלו מאתיופיה

תאריך: 2007
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000041

סיפורם האישי של יוסף דוד, יוסף זבדיה, מתי אליאס, ממויה זרה, ואיו סולומון, חנה מהרט, דוד מולא, שמואל ילמה, עמרם אקלום, זיוה מקונן, רדאי טסמה, סבי מנגשה, שמעון (סמאי) אליאס, אנגדאו יעקב, רותי דוד, תקווה (טאודג) גטנק, זינה פרדו.

יציאת אתיופיה

יציאת אתיופיה

תאריך: 2007
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000176
הטיפול בהעלאת יהודי אתיופיה (הפלשמורה) - מסמך עדכון

הטיפול בהעלאת יהודי אתיופיה (הפלשמורה) - מסמך עדכון

תאריך: 18/11/2007
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000121

מסמך רקע מאת משה ברדה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הוגש לוועדה לעניינ ביקורת המדינה. 

1
2
3
...
4