תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (33)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
דרך העיניים שלנו 474

דרך העיניים שלנו 474

תאריך: 06/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000021

בין המשתתפים: אפי אברה, גבי דסה.

דרך העיניים שלנו 481

דרך העיניים שלנו 481

תאריך: 08/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000025
דרך העיניים שלנו 478

דרך העיניים שלנו 478

תאריך: 07/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000027

בין המשתתפים: מולוגטה אדנה, פנטהון אספה - מנהל מרכז קליטה כנען - צפת, אדנה טדלה. 

דרך העיניים שלנו 476, 477, 480

דרך העיניים שלנו 476, 477, 480

תאריך: 07/2006 - 08/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000028

בין המשתתפים: טדלה מקטה, סיגל פרש, טקלה מקונן, יוסי מנגסטו, טרקן מקונן, שלמה מולה, לאה קסן, אסתי קלויצקי, דוד מהרט, אברהם יצחק, אילנה אברהם, גאשו מלקה, שפרה יצחק, ברהנו טגניה.

דרך העיניים שלנו 483

דרך העיניים שלנו 483

תאריך: 08/2006
שם המאגר: אוספים מיוחדים
שם החטיבה: וידאו
סימול: 00002-00006/000120

בין הנושאים: פתיחת שנת הלימודים.

בין המרואיינים: אדם ברוך, אסיו פסחה, סמואל פסחה, חני ברהן, מלקמו יעקב.

החינוך המיוחד

החינוך המיוחד

תאריך: 2006
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000079

עלון הסברה להורים בנושא החינוך המיוחד. העלון פורסם על ידי אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה.

ידיעות נגט 37

ידיעות נגט 37

תאריך: 09/2006
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000006

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

ידיעות נגט 35

ידיעות נגט 35

תאריך: 05/2006
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000008

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

בין הנושאים: יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.

ידיעות נגט 36

ידיעות נגט 36

תאריך: 07/2006
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000007

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

ידיעות נגט 34

ידיעות נגט 34

תאריך: 04/2006
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000009

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

1
2
3
...
4