תוצאות חיפוש בארכיון - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

תוצאות חיפוש: (24)

תוצאות סינון

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
ידיעות נגט 28

ידיעות נגט 28

תאריך: 05/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000013

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

ידיעות נגט 27

ידיעות נגט 27

תאריך: 02/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00008/000014

עיתון מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עורכת: בתיה מקובר

בין הנושאים: ראיון עם מהרטה ברוך.

קו האופק 22

קו האופק 22

תאריך: 03/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00012/000013

המגזין של אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה - גליון מס' 22.

Horizon קו האופק 22

Horizon קו האופק 22

תאריך: 03/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00012/000014
קו האופק 23

קו האופק 23

תאריך: 08/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00012/000015

המגזין של אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה - גליון מס' 23.

עורך: מורן פלד.

בין הנושאים: העדפה מתקנת בשירות הציבורי, תוכנית ויסקונסין, עסקים קטנים, מגשרים ורכזים תעסוקתיים, ועדת דברת, רטלין.

קו האופק 24

קו האופק 24

תאריך: 12/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: עלונים
סימול: 00006-00002-00012/000016

המגזין של אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה - גליון מס' 24.

עורך: מורן פלד

בין הנושאים: עצומה בנושאים אירועים ושמחות בקהילה, פגיעה בתקציב התלמידים האתיופים, תוכנית ויסקונסין, התאבדות בקרב בני נוער.

הירח הוא דבו

הירח הוא דבו

תאריך: 2005
שם המאגר: ספרייה
סימול: 00003/000174
מדיניות והתערבות בקליטת נוער וצעירים עולי אתיופיה - מעקב אחר יישום דוחות והחלטות בנושא

מדיניות והתערבות בקליטת נוער וצעירים עולי אתיופיה - מעקב אחר יישום דוחות והחלטות בנושא

תאריך: 30/01/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000114

מסמך רקע מאת יהודה טרואן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הוגש לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.

הגברת קצב העלאת הפלשמורה לישראל

הגברת קצב העלאת הפלשמורה לישראל

תאריך: 27/06/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000115

מסמך רקע מאת נעמי מי עמי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הוגש לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות.

The Employment Situation of Ethiopian Israelis

The Employment Situation of Ethiopian Israelis

תאריך: 04/2005
שם המאגר: אוספים
שם החטיבה: פרסומים
סימול: 00006-00001/000158

דו"ח בנושא מצב התעסוקה בקרב ישראלים יוצאי אתיופיה, מאת ברברה סבירסקי וקפלה יוסף, מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל.